wz
 
 

[Späť | Obnoviť | Dopredu]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

2013

Dyleň 2013 očima Radegastů

Soutěž PE33 jsme pojali jako dobrý důvod vyrazit v rámci CB ligy na nějakou kótu. Tuto soutěž jsme zatím vždy odvysílali z Křížového Vrchu, protože z této kóty (jako ze všech v minulosti důležitých vojenských kót) to velmi dobře lítá a vzhledem k jednoduchému přístupu je naší oblíbenou kótou. Letos jsme se, ale rozhodli, že se pokusíme vyzobat DX a na to by Křižák nestačil. A protože jsme, jak jste již zjistili z našich předchozích výletů, dost spojeni z vojenskou minulostí, vybral Vorel Stupno Dyleň. Dyleň byla stejně jako Čerchov , Škarmanka, Havran a Křižák důležitý bod na západní hranici pro odposlechovou a sledovací službu. Tyto kóty byly v minulosti po pečlivém měření pro tuto činnost vybrány a věřte, že sloužily bez chybičky po celý jejich „život“ a některé slouží do dnes.

Dyleň je dnes v soukromých rukou po té, co v roce 1994 odkoupil věž od armády zakladatel rádia Egrensis, který ji vlastní dodnes a tato kóta také slouží mimo jiné jako vysílač některých rozhlasových a televizních stanic.

Okolo stanoviště Dyleň je dodnes k vidění jedna z nejlépe dochovaných bývalých signálních stěn, dokonce v originálním dvojitém provedení. Do tohoto objektu není volný přístup, ale protože se s majitelem dobře známe (všichni jsme OK) stejně tak i se správcem, nebyl problém vstup domluvit.

Na kótu jsme dorazili kolem 13 hodiny. Bylo zataženo a mírně foukalo. První kdo nás přivítal byla ostraha budov a ovcí. Dva nádherní vlčáci a jeden černý tajtrdlík. Jako první, než jsme podali ruku správci, jsme museli pohostit pejsky.

Každý dostal po buřtu a kousek špeku. To byl důležitý počin spřátelit si tyhle fešáky. Obráceně by to bylo móóc špatně.

Ovce buřty nechtěly, na rajčata koukaly divně a černou ředkví také pohrdly tak dostaly prd.

Po uvítacím ceremoniálu se Vorel pustil do kompletace dvojčete a já (Venca) do zprovoznění energetické, vysílací a zapisovací techniky. Když jde všechno dobře je to pro nás cca hodinka práce. Rozvody energie v autě jak 220V tak 12V jsou již stabilně nainstalovány a stačí se jen připojit na síť nebo na generátor.

Do vysílání jsme se pustili asi kolem 16 hodiny. Z předpovědi se dalo očekávat „plechové nebe“ a také tomu po přechodu fronty středem naší republiky došlo. Jak jsem se již zmínil, Dyleň není vhodný kopec pro soutěžení, ale pro DX provoz patří mezi nejlepší a to se také potvrdilo.
2 QSO nad 400Km,
16 QSO nad 300Km,
17 QSO nad 200Km a
14 QSO nad 150Km mluví za všechno.
Miro Hlohovec a Milan Senica tam křičeli na celý Český les. Mikulčák mi připadal, jako že každou chvíli přijde Mates a dá si kávu, která by byla obratem podána. Exp.Dolina to samé. Jako kdyby si z nás dělali srandu a stáli za rohem. Marco Polo. S tím jsme měli trochu práce díky německému pozadí, ale na téměř 500Km, klobouk dolů pane a paní! Pěkná práce. Milda Lesná z domova to se snad povedlo poprvé co jezdíme na kopce. Mattony Znojmo to samé. Jako z praku a z takové krtiny. No zkrátka jsme si pošušňali.
Z 22 aktivních soutěžáků jsme jich udělali 17 a průměr 176Km/QSO.
Bylo to EňoŇeňo.
Zalehli jsme kolem 01:00 a spinkali jak nemluvňata až do 7 hod. do rána. No ostuda hrozná takhle dlouho chrápat. Posléze jsme ale zjistili, že jsme o mnoho nepřišli, protože žádné DX nepřibyly. Ráno bylo opět zataženo a asi i trochu mrholilo.
Asi do 10 hod.jsme se snažili, ale kromě Domažlického kolečka tam nebyl nikdo. Po desáté jsme pomalu začali balit a v 11:00 jsme vyrazili k domovu vzdálenému cca 80Km. Všem Vám děkujeme za QSO a za Vaši trpělivost s námi. Poděkování pořadatelům za jejich práci. NSL a 73 kdykoliv příště !

Vorel Stupno a Venca Chotěšov

Předávání cen - 19. Srpen 2013

Letošní předávání cen za loňský ročník se odkládá na příští rok 2014.
Důvody jsou dva. První je že se nenašel dostatečný počet cestujících do Holic a sám nehodlám tuto cestu podniknout.
Druhý důvod je že mi měšťáci odtáhli mou vinou druhé auto (blokové čištění) a to dost narušilo můj rozpočet.
Těším se naslyšenou v září u 6 ročníku.
Letošní soutěž začíná ráno 21. 09. 2013 v 6:00 hodin a končí v neděli 22. 09. 2013 v 15:00.

Omlouvám se MateS FM

Propozice 2013

Debata k propozicím
(opraveno – 03.10.2012)
* text psaný modře byl v těchto propozicích upraven nebo změněn oproti minulé verzi
1. Pořadatelé
- Organizaci závodu PE33, kontrolu tj. pořadatelé zajišťuje MateS FM
- Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.

2. Termín a délka závodu
- Soutěž začíná ráno 21. 09. 2013 v 6:00 hodin a končí v neděli 22. 09. 2013 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže)
- Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část

3. Startovné

Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné (jméno dárce možno přidat do podtitulu názvu soutěže)

4. Pravidla soutěžního startu
- Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu
- Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil)
- Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné
- Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním VO-R/7/04.2012-6
- Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených všeobecným oprávněním č. VO-R/7/04.2012-6 (bývalý band „C“) tj. Frekvence 26,965 MHz – 27,405 MHz – Ch 1-40 v FM modulaci.
Spojení na vyhrazených kanálech pro dálkově řízené záznamníky (CH 18, 23) a digitální přenos dat (CH 24,25) + CH9-první pomoc se nedoporučuje vysílat.
(výtažek z VO:
g) přenos dat (třída vysílání F2D, F3D) 5) je možný pouze na kanálech č. 24, 25, 52, 53, 76 a 77;
h) kanály č. 18 a 23 jsou určeny pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovač);
i) kanál č. 9 je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové volání v případě
neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.;
j) kanál č. 1 se doporučuje využívat jako svolávací a kanál č. 80 jako vyvolávací s využitím
selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný
kanál a přeladí se na něj;
k) kanály č. 10 a 19 se doporučuje využívat pro službu dopravních informací;)
- Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33

5. Staniční deník
- Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
- Deník musí obsahovat:
Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice
Zápis o spojení: číslo, datum a čas, volačka protistanice, QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), vzdálenost, reporty doporučujeme, nejsou však nutné.
Zápis o spojení se soutěžními a kontrolními stanicemi musí obsahovat a být veden v tomto pořadí: číslo spojení, datum a čas, soutěžní znak, report vyslaný, volačka protistanice, QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), vzdálenost, report přijatý.
- Deník zašlete do 5.10. 2013
- Elektronická podoba deníku na sklerotici(zavináč)gmail.com (pro zpracování se doporučuje (“nařizuje” ) program Bohouše Česká Lípa Deník CL6)
- Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s MateS FM (viz. kontakt níže)
- Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)

6. Platná spojení
- Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
- V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
- Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma
- V případě dvojitého spojení při kontrole deníku, organizátor automaticky odstraní obě spojení
- Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná

7. Kontrolní stanice
- Budou zřízeny kontrolní stanice monitorující průběh závodu
- Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc. Maximálně 5 spojení s jedním účastníkem během konání závodu
Volací znak České kontroly: KC01-xx
Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx
- člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím další spojení i z lokátoru odkud vysílá kontrolní stanice
- člen kontrolní stanice může navázat se soutěžícím xx dalších spojení i z mobilní stanice, vždy však z jiného lokátoru
- v obou případech pouze pod svou volačkou

8. Účastníci
- Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky
- Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit
- i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice)
Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice XY EC21
Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia XZX ES55
- Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 12 )
Pro ČR: volačka + LCxx, např. Josef Lhota LC45
Pro SK: volačka + LSxx, např. Jozef Lehota LS51

9. Přihlášky
- Soutěžící se přihlásí nejpozději do 19.09.2013 do 20:00 hodin
- Přihlášku vyplňte na internetové adrese http://podzimnieter.wordpress.com/registrace/. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM)
- Přihláška bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška, náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt
- Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 )
- Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost

10. Hodnocení
- Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé
- Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)

11. Bodový zisk, Koeficient
- Bodování se provádí způsobem co km to bod
- Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
Do 700 m.n.m. – koef. 1,3
Do 900 m.n.m. – koef. 1,2
Nad 900 m.n.m. – koef. 1
- Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška

12. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )
- Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu
- Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH
- přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu
- nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácí QTH

13. Vyhlášení výsledků
- Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů
- Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 (http://podzimnieter.wordpress.com/vyhodnoceni/)
- Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu nasledujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu.
14. Závěrečné ustanovení
- Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu

15. Kontakt
Kontakt na ředitele závodu, přihlášky a deníky: (MateS FM)
Email: sklerotici(zavináč)gmail.com
Mobil: +420606438376

Deníky, připomínky, náměty, atd. posílejte na

Email:
sklerotici(zavináč)gmail.com

2012
Vyhodnocení 5. ročníku PODZIMNÍ ÉTER 33

Tak a máme tady vyhodnocení pátého ročníku PE33. Určitě si už mnozí z Vás odvodili výsledky ze zveřejněných deníků CB ligy na cbdx.cz. A tohle je právě problém.
Pro příští ročník bych se chtěl domluvit s organizátory CB ligy, aby počkali s vyhodnocením a zveřejněním deníků do konce roku po vzoru EBH kde se čeká několik měsíců na vyhlášení. Proč tedy až tak pozdě? Myslím, že by to bylo zajímavější i vzhledem k taktice CB ligy. Chápu, že nemohu tajit výsledky do vyhlášení v Holicích jako u EBH, jelikož spousta soutěžících používá výsledky z PE33 pro CB ligu. Proto organizátoři CB ligy pouvažujte, zda by nebylo ku prospěchu tajit výsledky za měsíc září až do konce roku. Odpadlo by tím taktizování na závěr roku “Mám dost bodů a ten co je za mnou už mne nemůže dohonit, tudíž nemusím na portable.” Ochuzuje to nás cíbíčkáře o pěkná spojení v podzimních a zimních měsících. Vím, že na těchto výsledcích je závislá i CB aktivita, ale tohle se dá taky řešit.
To je asi vše co bych řekl na úvod vyhlášení výsledků PE33 2012. Než tedy dojdu k samotnému vyhlášení, mám tady pár připomínek k průběhu závodu k Vašim deníkům a také k doplnění či opravě Propozic PE33.
K závodu prakticky nemám co dodat jen to, že bych Vás účastníky chtěl lépe slyšet, proto hledám výhodnější kótu. Potom bych chtěl upozornit soutěžící v Lovím 33 aby si zapisovali spojení se všemi cíbíčkáři co v průběhu závodu mluvili. Nejen se soutěžícími PE33. Došly totiž deníky se dvěma spojeními a z toho u jednoho spojení chybělo portable. Není pak co hodnotit. K tomuto tématu chystám samostatný článek, kde vše vysvětlím a rozvedu.
Dále k Vašim deníkům. U soutěžících co pracují s programem Deník Cl6 většinou není problém. Horší je to ale u přepisování. Spousta bodů šlo pryč, protože jste špatně přepsali své papírové poznámky. Double spojení tentokrát bylo v pořádku, ale našlo se taktéž.
V denících chybělo u expedic datum spojení a tohle byl dost velký nedostatek (Borůvka, Senica, Sulejoviký atd.). Tentokrát tolerováno. Příště bude deník diskvalifikován a tím pádem i celý soutěžní start.
A tady je vyhodnocení.
Do soutěže bylo přihlášeno 22 soutěžících z toho 4 nevysílali nebo nedodali deník.
Během závodu bylo uskutečněno 1491 spojení. Dohromady to dělá 143229 kilometrů s průměrem 96 km na jedno spojení. Po kontrole deníků se nakonec uznalo 1423 spojení o délce 133515 km s průměrem 82 km/spojení. Ve vašich denících tedy bylo 68 chyb.
Nejdelší spojení uskutečnil Honza Sulejovice (byl jsem na poslechu) asi rekordních 648 km.
Největší kilometrový průměr měli Honza Sulejovice a Expedice Sněžník – 108 km/spojení.
Po sečtení a vynásobení příslušnými koeficienty se dostáváme na 151026 bodů.

1. Místo — Expedice Tukan
2. Místo — Honza Sulejovice
3. Místo — Expedice Morava

Znak Název expedice, Volačka Lokátor QTH Nadm.výška spojení neuznaná platná km chyby součet koeficient body ? km DX
1 Expedice Tukan JO80NB Dlouhé Stráně 1350  267  6  261  27193  595  26598  1      26598  102  327
2 Honza Sulejovice JO60QN Svahová            800 149  1  148  16135  108  16027   1,2  19232  108  648
3 Expedice Morava JN88VW Mikulčin vrch 799  172  0  172  14756      0  14756    1,2  17707     86  383
4 Expedice Borůvka JO70UK Zvičina             671 166 18 148  15266  1899 13367   1,3 17377      90 228
5 Expedice Radegast JN69OO Křížový vrch 485 121   3 118  12512   283  12229   1,3  15898   104 400
6 Expedice Mlýn JO60LJ Klínovec              1244  138 10 128 15933  1129 14804   1     14804   116  398
7 Expedice Kopec JO80IB Suchý vrch          995  102   2 100   9550  302    9248    1      9248      92 269
8 Expedice Sněžník JO70BT Sněžník            723    56   0    56   6062      0   6062   1,2     7274    108 335
9 Milan Senica JN88RT Žalostiná                  621    78   1     77   6783 1203  5580    1,3    7254      72 352
10 Miro Hlohovec JN88VW Velký Lopeník 911     92 10    82  7529   1791  5738     1       5738     70 224
11 Apollo Nejdek JO60MJ Meluzina           1094    37   4    33   3408    325  3083    1       3083    93  378
12 Expedice Marco Polo JN99JB Veterné 1441     26   0    26   2087        0  2087     1       2087    80 178
13 Expedice Blanický Rytíř JN79LS Velkonáč 509 30 4    26   1645    241  1404  1,3       1825    54  143
14 Expedice Oko JN79IU Čerčanský Chlum 530  21    2   19    1138    138  1000  1,3       1300   53 138
15 Kerim Zbraslav JN89DF Zbraslav              0     18    4   14    1187    262     925  1             925   66 114
16 Expedice Zjevení JN79FV Pepř               449      2    0     2      227        0     227   1,3         295  114 120
17 Jožo Radar Pov. Chlmec JN99IF Považský Chlmec 0 8 3 5 1648   1438    210   1            210   42  74
18 Marek Dynín JN79HD Dynín                        0     8     0    8       170          0   170   1            170   21   47
19 Alf Senice JN88RS Pecková
20 Sokol Dobříš JN79CS Dobříš
21 Karel Jesenice JO70GC Dolní Počernice
22 Jarda-52 Liberec JO70MS Liberec
1491 68 1423 143229 9714 133515 151026 82Rok 2012 - Lovím 33

Znak Název expedice, Volačka Lokátor QTH spojení neuznaná platná km chyby součet body km DX
01 Kerim Zbraslav JN89DF Zbraslav 18 4 14 1187 262 925 925 66 114
02 Jožo Radar Pov. Chlmec JN99IF Považský Chlmec 8 3 5 1648 1438 210 210 42 74
03 Marek Dynín JN79HD Dynín 8 0 8 170 0 170 170 21 47
Doufám že je vše správně spočítáno, protože už vidím čísla i když zavřu oči
Díky za účast a na slyšenou za rok.
Originál TU!

2012

Brejk! Ahoj !
MateS FM vyhlašuje 5. ročník závodu Podzimní Éter 33 2012 (PE33). Je určen všem českým a slovenským majitelům a provozovatelům CB stanic vysílajících v pásmu 27 MHz.
Závod se koná v sobotu 22. září 2012 od 06:00 hodin a končí v neděli 23. září 2012 v 15:00 hodin.
Závodu se smí účastnit jen předem přihlášený účastník.
Přihlásil jsem se rovněž do této soutěže jako Expedice Morava.
Ve stanoveném čase budu vysílat na některém kanále v pásmu C z kopce Mikulčin vrch 799 m.n.m. v lokátoru JN88VW.
Na podporu ve spojeních Tě srdečně zvu a velmi se těším a věřím, že spolu navážeme spojení do soutěže.
Info o závodě PE33 viz na http://podzimnieter.wordpress.com, kde jsou výsledky všech předešlých ročníků, seznam přihlášených a jiné zajímavosti.
Stránky Expedice Morava: http://expedicemorava.wordpress.com, kde najdeš celou historii včetně všech deníků od roku 2000 a foto z výjezdů. Za případnou podporu děkuji předem.

73 Franta Hokej Baška (dříve do 2.10.2011 Franta Hokej Frýdek)


 

Rok 2012

   "Podzimní Éter 33" v roce  2012 se blíží...
tý ročník závodu PE33 se uskuteční 22 - 23. září

soutěž je jak pro Expedice, které vyjedou na portable,

tak pro CíBíčkáře co si chtějí zazávodit z domácího QTH

Rok uběhl jak voda a tak je před námi další, již pátý ročník závodu na CB. Loni se nám přihlásilo 25 posádek. O pět více než v roce 2010. Doufám, že letos to bude taky těch 25.  Opět připomenu jen pár pravidel kdo a za jakých podmínek se mohou zúčastnit tohoto závodu, který se uskuteční o víkendu 22.-23. září.
Výpis z propozic
· Soutěž začíná ráno v sobotu 22. 09. 2012 v 6:00 hodin a končí v neděli 23. 09. 2012 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže)
· Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33
· V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
· Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu „Lovím 33“
Celé propozice najdete ZDE
Přihlášky hledejte ZDE
Připomínám, že soutěž je jak pro Expedice, které vyjedou na portable, tak pro CíBíčkáře co si chtějí zazávodit z domácího QTH (Lovím 33).
Chtěl bych poprosit vítěze loňského ročníku, aby se dostavili na vyhodnocení v Holicích o prázdninách (letos 2012).
Díky za pozornost a těším se na spojení během závodu

MateS FM

Adresa stránek:
http://podzimnieter.wordpress.com

Rok 2011

   "Podzimní Éter 33" v roce  2011 se blíží...
Čtvrtý ročník závodu PE33 se uskuteční 17. - 18. září

Nová adresa stránek:
http://podzimnieter.wordpress.com/

Již čtvrtý ročník závodu PE33 je přede dveřmi. Proto se registrujte. Přihlášky hledejte ZDE http://podzimnieter.wordpress.com/registrace/
Připomenu zde jen pár pravidel kdo a za jakých podmínek se mohou zúčastnit tohoto závodu, který se uskuteční o víkendu 17.-18. září.
Celé propozice najdete ZDE http://podzimnieter.wordpress.com/propozice/

Výpis z propozic
· Soutěž začíná ráno v sobotu 17. 09. 2010 v 6:00 hodin a končí v neděli 18. 09. 2010 v 15:00 hodinm tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže)
· Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33
· V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru
· Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu „Lovím 33 “

Připomínám, že soutěž je jak pro Expedice, které vyjedou na portable, tak pro CíBíčkáře co si chtějí zazávodit z domácího QTH (Lovím 33).

Chtěl bych poprosit vítěze loňského ročníku, aby se dostavili na vyhodnocení letos do Holic.
VÍTĚZOVÉ http://podzimnieter.wordpress.com/2010/12/05/vitezove-05-12-2010-190041/

Díky za pozornost a těším se na spojení během závodu MateS FM


Velkonáč v JN 79 LS

Pražákům těm je tu hej, moc kilometrů sem nenajezděj.
Zdar, soutěžení v pásmu CB tohoto typu jako je třeba EBH, či Podzimní Éter 33 mne moc nebaví, ale být při tom jako kontrolka, to je něco jiného. Když Mates FM mou nabídku i letos přijal, byl jsem velmi rád. Letos se mi povedlo ztratit někde na kopci nejen sikovky, ale i drátovou anténu ( půlku) a vzhledem k tomu, že další drátovku nemám ještě plně odzkoušenu a nechtělo se mi improvizovat, byla vzata technika odskoušená v LPD, tedy Solarcon A 99 a hliníkový stožár. Konec konců k portejblové premiéře nového vozidla je třeba vzít to nejlepší (tedy snad), co má garáž ukrývá.
Začátek a konec mé kontrolní činnosti byl na portejblu v Újezdě nad Lesy, tedy v Praze 21 a v lokátoru JO 70 HB, cca 270 m. n. m., na noční část byla zvolena kóta Velkonáč, v lokátoru JN 79 LS s nadmořskou výškou 509 metrů. Jede se tam z Prahy po části největšího tankodromu na světě, tedy po D 1 a sjíždí se na Exitu 49, směrem na Kácov a pak na obec Zdebuzeves. Příjezd na plochý a travnatý vrcholek je za sucha velmi snadný, v dešti či po dešti zpočátku blátem a pak po trávě.

Nad obcí Zdebuzeves se tyčí kopeček Velkonáč, kdysi oblíbené místo pražáků Alfy Mánes a Sigmy Vinohrady, nyní sem jezdím já.

V nové technice na portejbly se zatím zabydluji. Chybí mi tam stále viditelné hodiny, tady to po nějaké době zhasne.

Střešní nosič, pokud je zvoleno připevnění do šroubů ve střeše, se velmi dlouho montuje a je třeba dávat pozor, neb vpředu jsou kratší šrouby nežli vzadu. Lepší by byl nosič co se chytá za rám dveří. Ale ten mi prodejce nenabídl..... I když se prodává.

Ještě pár negativních věcí by se našlo, které vedli hned zkraje k rozladění z "1A německé kvality", ale podařilo se to doladit.

Výhodou nové techniky je velký kufr, vnitřní prostor a světlá výška.

Večerní a noční část kontrolní činnosti v Podzimním Éteru 33 se odehrávala tedy na kopci Velkonáč, odkud je mimo jiné, pěkný výhled na horu Velký Blaník s rozhlednou. Mimo rozdávání bodíků jsem se věnoval i poslechu různých stanic při jejich navazování spojení. Třeba i na kanále 25, kde bylo zkoušeno i se dovolat a upozornit na problém vysílání na vyhrazeném kanále, ale nedovolal jsem se. Také Expedice Dráčik mi byla zapovězena, k úspěšnému dovolání ostatním stanicím gratuluji.
Se začínajícím deštěm po páté hodině ranní, bylo rozhodnuto vše sbalit a odjet zpět do Újezda nad Lesy, kde má činnost kontrolky byla ukončena.

Pražákům těm je tu hej....

Tady je hej taky, letní portejblová základna v Újezdě nad Lesy.
Děkuji Všem účastníkům za pěkná spojení v Podzimním Éteru 33 a Matesovi FM jakožto pořadateli, za možnost účastnit se v jeho závodě jako kontrolní stanice.

Hezké chvilky u CB stanic Vám přeje Žán Braník Praha, 73.

Rok 2010

 "Lovím 33"


PROPOZICE 3.ročník


1. Pořadatelé
- Organizaci závodu PE33, kontrolu tj. pořadatelé zajišťují MateS FM a Franta Hokej Frýdek - Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.
2. Termín a délka závodu
- Soutěž začíná ráno 18. 09. 2010 v 6:00 hodin a končí v neděli 19. 09. 2010 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže) - Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část
3. Startovné
Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné (jméno dárce možno přidat do podtitulu názvu soutěže)
4. Pravidla soutěžního startu
- Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu
- Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil)
- Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné
- Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním
- Navazovat spojení lze jen na frekvencích povolených všeobecným oprávněním č. VO-R/7/08.2005-22 (bývalý band „C“) tj. Frekvence 26,965 MHz – 27,405 MHz – Ch 1-40. Mimo vyhrazené kanály pro dálkově řízené záznamníky (CH 18, 23) a digitální přenos dat (CH 24,25) + CH9-první pomoc
- Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33
5. Staniční deník
- Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě
- Deník musí obsahovat:
Hlavička – název expedice (pro „Lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor (tyto údaje jsou povinné při odesílání konečného deníku organizátorům), volačky členů expedice Zápis o spojení: číslo, datum a čas, volačka protistanice, QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), vzdálenost, reporty doporučujeme, nejsou však nutné. Zápis o spojení se soutěžními a kontrolními stanicemi musí obsahovat a být veden v tomto pořadí: číslo spojení, datum a čas, soutěžní znak, report vyslaný, volačka protistanice, QTH, lokátor (max.povolená tolerance 1 lokátor), vzdálenost, report přijatý.
- Deník zašlete do do 20 dnů po soutěži. - Elektronická podoba deníku na pe33kontrolazavináčseznam.cz (pro zpracování se doporučuje program Bohouše Česká Lípa Deník CL6) - Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s Frantou Hokej Frýdek (viz. kontakt níže) - Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10)
6. Platná spojení
- Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi - V soutěži se počítá pouze jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru - Pouze jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma - Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná
7. Kontrolní stanice
- Budou zřízeny kontrolní stanice monitorující průběh závodu - Budou vysílat a během soutěže přidělí v nepravidelných intervalech prémiové body ve formě dalších spojení navíc. Maximálně 5 spojení s jedním účastníkem během konání závodu Volací znak České kontroly: KC01-xx Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx
8. Účastníci
- Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky - Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit - i jednotlivec soutěžící mimo domácí QTH je počítán jako team (viz příklad Tomáš mobil Roudnice) Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice XY EC21 Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia XZX ES55 - Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 12 ) Pro ČR: volačka + LCxx, např. Josef Lhota LC45 Pro SK: volačka + LSxx, např. Jozef Lehota LS51
9. Přihlášky
- Soutěžící se přihlásí nejpozději do 14.09.2010 do 20:00 hodin - Přihlášku vyplňte na internetové adrese http://podzimnieter.wordpress.com/registrace/. V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na MateS FM) - Přihláška bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška, náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt - Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 ) - Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost
10. Hodnocení
- Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé - Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele)
11. Bodový zisk, Koeficient - Bodování se provádí způsobem co km to bod - Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky: Do 700 m.n.m. – koef. 1,3 Do 900 m.n.m. – koef. 1,2 Nad 900 m.n.m. – koef. 1 - Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška
12. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )
- Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních i nesoutěžních expedicí a také ostatní účastníky CB provozu - Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH - přihlášený může taktéž navazovat spojení se všemi účastníky CB provozu - nelze se přihlásit do Lovím 33 a vysílat z jiného místa než domácí QTH
13. Vyhlášení výsledků
- Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů - Výsledky budou vystaveny na stránkách PE33 (http://podzimnieter.wordpress.com/vyhodnoceni/) - Případní vítězové budou pozváni na vyhodnocení někdy v průběhu nasledujícího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu.
14. Závěrečné ustanovení
- Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu 15. Kontakt
Kontakt na ředitele závodu a přihlášky: (MateS FM) Email: pe33zavod zavináč seznam tečka cz Mobil: +420606438376
Další pořadatel: (Franta Hokej Frýdek)
Email: pe33kontrola zavináč seznam tečka cz
Mobil: +420595170728 , +420604477937 , +420776020947, +420728383875
Deníky posílejte na Email: sklerotici(zavináč)seznam(tečka)cz
http://podzimnieter.wordpress.com/propozice


Tady je trochu čísel pro představu

 
Celkem spojení: 2136 Neuznaná spojení: 59 Platná spojení: 2077 Celkem km: 224167 Chyby: 5940 Součet km: 218227 Celkem bodů 246953,8

 Přehled přihlášených 2010

č. Volačka, Název exp. Znak QTH Lokátor Nadm.v. Členové exp. Poznámka
1 MateS FM KC01-05 Mikulčin vrch JN88VW
2 Exp. Gambrinus EC1 Koráb JN69MJ 770
3 Milan Senica ES2 Velká Javorina JN88UU 921
4 Exp. Matador EC3 Křížový vrch JN69OO 480
5 Exp. Radegast EC4 Prenet JN69OF 900
6 Exp. Tukan EC5 Dlouhé stráně JO80NB 1350
7 LeMuR Košice LC6 Košice KN08OR Lovím 33
8 Exp. Fox EC7 Radec JN69UT 721
9 Žán Braník KC06-10 Újezd nad Lesy JO70HB 270 kontrolní stanice II
10 Tomáš mobil Roudnice EC8 Klínovec JO60LJ 1244
11 Exp. Crusader EC9 Škarmanka JN69JK 887
12 Exp. Kečaro EC10 Rozhledna u Borovice Roprachtice u Semil JO70QP 670
13 Exp. Petr EC11 Studnice JN79WR 670
14 Jožo Železno LC12 Nové Mesto nad Váhom JN88VR Ex. Čučorietka
15 Exp. Sněžník EC13 Děčínský Sněžník rozhledna JO70BT 723
16 Exp. Kopec EC14 Metodka JN89BO 788
17 Exp. Uhorna ES15 Uhorna KN08HQ 1000
18 Exp. Kaktus EC16 Čerchov JN69JJ 1042
19 Exp. Hrbolek EC17 Křib JN89FL 690
20 Exp. Beskydy EC18 Palkovicke Hurky JN99DP 632

 ROK 2009
Československý PMR Cup 2009

Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují pro rok 2009 novou celoroční soutěž Československý PMR Cup. Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 Mhz.


Propozice pro rok 2009

Začátek souteže je 1.1.2009 a soutěž končí 31.12.2009
Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
Soutěžící může startovat i mimo území České nebo Slovenské republiky, avšak spojení může navazovat jen se stanicemi z České nebo Slovenské republiky.
Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všobecné oprávnění pro pásmo PMR.
Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
Počet startů není nijak omezen, každý soutěžící může zvolit počet soutežních výjezdů podle svého uvážení. Do soutěže však bude přijat jen jeden soutěžní deník měsíčně. V případě, že soutěžící zašle více deníků v jednom měsíci, bude započítán ten deník s nejlepším výsledkem.
Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné. Do soutěže se přihlásíte zasláním Vašeho prvního deníku.
V soutěžním deníku musí být uvedeny následující údaje: volací znak soutěžícího, místo vysílání, nadmořská výška, lokátor, volací znak protistanice a její lokátor, datum a čas spojení.
V deníku nesmí být spojení odposlechnutá nebo zprostředkovaná třetí osobou nebo spojení přes opakovače.
Soutěžní deníky zasílejte nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po dni soutěžního výjezdu.
Deník se bude vyhodnocovat podle vzdáleností mezi lokátory, tedy 1 km = 1 bod. Taktéž se vyhodnotí nejdelší spojení. Deníky budou vyhodnocovány jednotlivě za každý měsíc. Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné výsledky PMR Cupu budou zveřejněny na stránce http://cb.cwa1.net/pmrcup/2009/ 
Deníky zasílejte emailem na adresu zan4branik @ seznam . cz .
Také bych rád všechny příznivce PMR pozval na druhý ročník PMR rozhlednové štafety "Sejdeme se na rozhlednách", která se bude konat před Rozhlednami na CB, dne 30.5.2009 od 20.00 hodin.
Zatím se nepřihlašujte, není ještě kde, ale v klidu si nějakou tu rozhledničku vyberte, třeba tady, http://rozhledny.webzdarma.cz/  sestavte cestovní plán a pak zjara roku 2009 se přihlašte.
Hezký den všem příznivcům PMR a CB a vše nejlepší do Nového roku, Vám přeje Žán Braník, 73.

Československý CB Contest 2009

Nový závod volně navazující na RKL Contest
Československý CB Contest 2009
Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují soutěž Česko-Slovenský CB Contest. Je určena všem majitelům a provozovatelům CB stanic vysílajících v pásmu 27 MHz. Tato nová soutěž volně navazuje na zaniklý RKL Contest, z něhož přebírá hlavně bodování podle lokátorů. Bližší informace, propozice a přihlášku, najdete na adrese: http://cb.cwa1.net/CsCbContest/2009
Zároveň bychom rádi pozvali PMR-káře, na druhý ročník PMR štafety "Sejdeme se na rozhlednách 2009".
Informace, přihlášku i seznam rozhleden najdete na adrese: http://cb.cwa1.net/clanky/Sejdeme_se_na_rozhlednach/2009/
Srdečně Vás zveme a těšíme se na Vaši účast,
Žán Braník a Dragon Praha.  73, 55.

PROPOZICE ZÁVODU
Závod začíná 25. dubna 2009 ve 21:00 a končí 26.dubna 2009 ve 02:00 hodin.
Závodu se smí účastnit jen předem přihlášený účastník.
Do závodu se lze přihlásit:
- vyplněním přihlášky na této stránce (ZDE:  http://cb.cwa1.net/CsCbContest/2009/prihlaska.asp  )
- emailem na:  zan4branik @ seznam cz
- pomocí SMS či telefonicky na čísle 602 611 399
-poštou na adresu Jan Pech, Branická 1572/116, 14700 Praha 4.
Přihlásit se lze nejpozději den před začátkem závodu, tedy 24.dubna 2009.
Startovné se neplatí.
Soutěžící může vysílat pouze z území Česka a Slovenska.
Soutěžící během závodu nesmí změnit volací znak ani vysílací stanoviště.
Po dobu závodu se soutěžící snaží dovolat do co nejvíce lokátorových čtverců.
Soutěžící může navazovat spojení se soutěžní, nesoutěžní i kontrolní stanicí (kontrolní stanice se hlásí kombinací písmene Q a čísla - například Q100).
S jednou protistanicí smí soutěžící během celého závodu navázat nejvýše tři spojení:
- jedno na domácí QTH,
- jedno na mobil a
- jedno na portejbl.
Pro spojení s kontrolní stanicí platí, že spojení lze navázat kdykoliv, kdy tato změní svůj volací znak - tedy číslo ve volacím znaku (například z Q100 na Q101 atd.).
Deník musí obsahovat následující údaje:
- Název soutěžní expedice,
- QTH a lokátor soutěžícího,
- pořadové číslo spojení,
- datum a čas spojení,
- volačku, QTH a lokátor protistanice.
Za neplatná soutěžní spojení jsou považována spojení uskutečněná mimo dobu trvání závodu a spojení od-poslechnutá a zprostředkovaná. Deníky pošlete nejlépe ve formátu CL6 - neboli z programu DenikCL6 (lze stáhnout zadarmo a zaregistrovat na http://www.cbdx.cz/denikcl6  ).
Deníky pošlete nejpozději do 10. května 2009 na e-mailovou adresu:  zan4branik @ seznam . cz
Hodnocení deníků je následující: 1 unikátní lokátor = 100 bodů, 1 spojení = 1 bod. To znamená, že za první spojení v jednom lokátoru dostanete 101 bod, za každé další v tomtéž lokátoru spojení další 1 bod. Počítají se i spojení v lokátoru, ve kterém se nachází vysílací místo soutěžícího.
O konečném pořadí v soutěži rozhodnuje dosažený počet bodů, v případě rovnosti bodů dále rozhoduje počet spojení, v případě další shody rozhoduje nejdelší spojení a pak v případě i této shody rozhodne celková vzdálenost všech spojení.
Výsledky soutěže budou zveřejněny do 31.května 2009 na stránkách CB Monitoru ( http://cb.cwa1.net ), na stránkách Českolipského CB klubu (www.cbdx.cz ) a ve Výzvě na kanále.
Soutěžící, kteří se umístí na prvních třech místech, obdrží medaily a diplom, soutěžící, kteří se umístí na 4.-6.místě, obdrží diplom a všichni soutěžící obdrží upomínkový list.
Pořadatelé předem děkují všem účastníkům závodu za dodržování podmínek Všeobecného oprávnění (v Česku) a Všeobecného povolenia (na Slovensku).
Na závěr si dovolím uvést doplňující informace k hodnocení závodu:
Soutěžící je hodnocen v první řadě za unikátní počet lokátorů v deníku, pak dále za počet spojení v deníku. Za každý unikátní lokátor v deníku dostane soutěžící 1x100 bodů, za každé spojení další 1 bod.
Co to znamená v praxi:
například Exp. Vývrtka vyrazí na Klínovec, z něj udělá 1 spojení do lokátoru JO60LJ, 1 spojení do lokátoru JO60TP, 1 spojení do JN69OO a 2 spojení do JO70FB. To znamená, že v deníku má 4 unikátní lokátory a 5 spojení. V konečném hodnocení dostane 4 x 100 bodů za 4 lokátory a 5 bodů za jednotlivá spojení. Celkem tedy 405 bodů.
Další příklad:
Exp.Muška vyrazí na Mandavu a odsud udělá 1 spojení do lokátoru JN69OO, 6 spojení do JO70FB. To znamená, že v deníku má 2 unikátní lokátory a 7 spojení. V konečném hodnocení dostane 2 x 100 bodů za 2 lokátory a 7 bodů za jednotlivá spojení, celkem tedy 207 bodů.
A ještě jeden příklad:
Pepa Krušnohorec vyrazí na Dlouhou Louku a odsud udělá 1 spojení do lokátoru JN69OO, 10 spojení do JO70FB, 1 spojení do JO60SP, 1 spojení na JN88VW a 2 spojení do JO70DK. To znamená, že v deníku má 5 unikátních lokátorů a 15 spojení. V konečném hodnocení dostane 5 x 100 bodů za 5 lokátorů a 15 bodů za jednotlivá spojení, celkem tedy 515 bodů.
Řazení pořadí ve výsledkové listině závodu je podle bodů sestupně, to znamená, že expedice Vývrtka by se umístila se 405 body před expedicí Muška, která získala 207 bodů, ale až za Pepou Krušnohorcem, který nasbíral 515 bodů.
Dragon Praha

Propozície sú na nete: http://cb.cwa1.net/CsCbContest/2009 
Prihláška je na webovej stránke: http://cb.cwa1.net/CsCbContest/2009/prihlaska.asp 
Přehled přihlášených
název expedice vedoucí expedice
01. Q100 Žán Braník
02. EXPEDICE 09 Štěpán BERNÝ
Československý CB Contest 2009

Československý CB Contest 2009

Výsledky 1. ročníku
Dne 25.dubna 2009 se konal 1. ročník soutěže Československý CB Contest. Cíl několikahodinového klání byl poměrně netypický a to získat co nejvíce spojení do co nejvíce lokátorů, přičemž unikátní počet lokátorů hrál v hodnocení hlavní roli. Do prvního ročníku se přihlásilo 27 soutěžících jednotlivců a skupin a téměř všichni pak také vyrazili na kopce, kopečky nebo vysílali z domova. Soutěžních deníků pak dorazilo 21 a tak bylo co hodnotit.
Expedice Radbuza vysílala z Ostrova (JN69IM), deník by vůbec nebyl špatný, ale její snažení nakonec bylo znehodnoceno neúplnými nebo chybnými zápisy spojení v deníku, který k nám dorazil a tak expedice Radbuza skončila se 404 body za 4 platná spojení na 21. místě.
20. místo obsadila expedice Halatajfun, která ze Stebnické Magury (KN09OI) udělala 12 platných spojení a získala 1012 bodů. Mirek Ústěk vysílal z Úštěku (JO70EO), během soutěže udělal 13 platných spojení a 1313 získaných bodů stačilo na 19. místo. Expedice Horec za 17 platných spojení získala 1617 bodů a 18. místo v konečném pořadí. Po dobu závodu vysílala ze známé kóty Skalka (JN98LR). Míla Kyje vysílal z domácího QTH, to mu přineslo 32 spojení, 2432 bodů a 17. místo. 16. místo získala Expedice Marco Polo, která za 35 spojení z Veľkého Tríbeče (JN98CL) získala 3035 bodů. 15. místo za 33 spojení a 3133 bodů si vybojovala expedice Sněžník, která v druhé polovině závodu hlásila silný vítr a změnu antény z HB na dvojité Cé. 3438 bodů za 38 spojení z kóty Koráb (JN69MJ) získala Expedice Gambrinus. Tento výkon jí přinesl 14.místo. Kuny Malacky dostal za 42 spojení z Vápené (JN88PL) 3842 bodů a to mu stačilo na 13. místo. 12. místo obsadil Barry Nová Paka, který z Brda (JO70RL) získal 4552 bodů za 52 spojení. Expedice Kamenec udělala z Kamence (JO70RQ) 48 spojení, za která získala 4648 bodů a 11. místo.
První desítku uzavírá expedice Šerpa, která získala 4748 bodů za 48 spojení ze Třemšína (JN69VN).
9. místo za 58 spojení a 5158 bodů obsadila expedice Kaktus, která si za soutěžní kótu vybrala Křížový vrch (JN69OO).Expedice MARS vyrazila na Fajtův kopec u Velkého Meziříčí (JN89AI), z této kóty získala 56 spojení a za ně pak 5356 bodů a 8. místo v konečném pořadí. Expedice Tukan vysílala z Hájova (JN99CP), což jí vyneslo 76 spojení, 5376 bodů a 7. místo. Z Luže (JO70HU) vysílala Expedice Borůvka, která odtud udělala 83 spojení a získala tak 6883 bodů a 6. místo. Milan Senica vsadil na kótu Žalostiná (JN88RT) a toto rozhodnutí rozhodně nebylo špatné. 76 uskutečněných spojení znamenalo zisk 6976 bodů a 5. místo. Expedice Radegast vyrazila na Škarmanku, odkud během soutěže udělala 80 spojení, získala 7280 bodů a 4. místo.

Na třetím místě skončila expedice René, která z kóty Brdo (JN89PE) udělala 91 spojení a získala za ně 7891 bodů.
Na druhém místě skončila expedice Morava, která z Frýdku udělala 136 a získala za ně 9136 bodů.
Na prvním místě skončil Tomáš mobil Roudnice, který nenechal nic náhodě a vyrazil na Klínovec. Odtud udělal 117 spojení a získal za ně 10017 bodů.

Všem soutěžícím děkujeme za účast, za jejich výkony v soutěži a blahopřejeme k dosaženým výsledkům.
Následující řádky obsahují instrukce k předání medailí, diplomů a pamětních listů:
Jak již bylo v propozicích avizováno, soutěžící na prvních třech místech obdrží za své výkony medaili, diplom a pamětní list. Čtvrté až šesté místo bude oceněno diplomem a pamětním listem. Ti co skončili od sedmého místa níž, dostanou pamětní list. Odměny dostanou všichni, kteří byli uvedeni v přihlášce. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen proběhne na setkání v Holicích 22.8.2009, ve velkém sále, v průběhu vyhlašování výsledků ostatních CB soutěží pořádaných CB klubem Česká Lípa. K cenám se můžete ale dostat i dříve, třeba Ti co do Holic nepojedou a to tak, že mi buď na můj email zan.branik(zavináč)email(tečka)cz , nebo na telefonní číslo 602611399 (SMS), popřípadě na adresu: Jan Pech, Branická 1572/116, 147 00 Praha 4, zašlete zprávu, kde bude uvedeno, na jakou adresu Vám mám ceny poslat.
Ještě jednou děkujeme Vám všem za účast a těšíme se na setkání v Holicích a při 2. ročníku Československého CB Contestu.

Žán Braník a Dragon Praha

P.S. Proti výsledkům lze podat protest do 10ti dnů od jejich zveřejnění na stránkách CB Monitoru, tedy do 14.června 2009, na e-mailovou adresu cb(zavináč)cbmonitor(tečka)cz.

ROK 2008

ZIMNÝ CB ZÁVOD

Organizátor: CB rádioklub Partizánske
Contest manager: Marconi – Martin Znášik (PE 02)
Začiatok: 27.12.2008, 16:00 h
Koniec: 28.12.2008, 10:00 h
Propozície
Súťažiaci sa počas súťaže riadi ustanoveniami platného Všeobecného povolenia pre OR č. VPR 2/2005.
Súťažiť môžu len jednotlivci a len z vlastného QTH z územia Slovenska. Nie je potrebné sa prihlasovať.
Započítavajú sa spojenia so všetkými stanicami. Za každé spojenie sa prideľuje 1 bod, s členom CB rádioklubu Partizánske (PE-XX) 2 body. S jednou stanicou možno uskutočniť dve spojenia – jedno pred polnocou, druhé po polnoci
Spojenia cez opakovače neplatia.
Do denníka sa zapisuje čas, volačka (PE číslo), QTH a report.
Denníky v digitálnej forme vo formáte CL6, .xls, .txt, .doc odošlite mailom na adresu: marconi @ gympe.sk alebo v papierovej podobe klasickou poštou na adresu CB klub, P.O.Box 20, 95801 Partizánske najneskôr do 15.1.2009
Výsledky budú vyhlásené na jarnom CB stretnutí na Remate.
V prípade malého záujmu (menej ako traja účastníci) si organizátor vyhradzuje právo nezostaviť poradie.
73! Marconi PE (PE 02)

2. ročník závodu O tučňákův frak

1. Pořadatel soutěžního expedičního vysílání
Přípravu pravidel, organizaci závodění a kontrolu výsledků provádějí Standa Židlochovice, Mirda Příbor a DJ Quick Albrechtičky (dále jen pořadatel/é). Pořadatelé mohou být současně soutěžícími a vedoucími expedic v závodě.
2. Účastníci soutěžního expedičního vysílání
Soutěžního vysílání se mohou zúčastnit závodní posádky o libovolném počtu členů, které budou vystupovat pod jedním volacím znakem expedice po celou dobu soutěže. Soutěžící si při přihlášení
zvolí jednoho zástupce, který bude registrovaná kontaktní osoba – vedoucí expedice (kontaktní osoba může být i jiný člen expedice než vedoucí osoba). Obsazení posádek se může měnit, nesmí se změnit volací znak. Pokud dojde ke změně volacího znaku, pak bodový zisk z předchozí části soutěže nebude započítán.
Zájemci o soutěžení se přihlásí emailem na adresu cb @ penguin . cz nejpozději 24 hodin před prvním startem.
Přihláška musí obsahovat:
? Volací znak expediční posádky
? Jméno a příjmení vedoucího expedice včetně volačky.
? Funkční email na vedoucího expedice nebo kontaktní osobu.
? Telefonní kontakt na vedoucího expedice (mobil výhodou).
V případě problémů s elektronickým přihlášením, kontaktujte pořadatele jinou vhodnou formou (CB, osobně,…). Účastníci neplatí žádné startovné, mohou však dobrovolně přispět finanční částkou na provoz neziskového serveru penguin.cz, na kterém fungují stránky pořadatelů. Bližší informace k příspěvku a kontakt na provozovatele serveru dostanou zájemci od pořadatelů.
3. Podmínky soutěže
Přihlášené expedice budou navazovat spojení s expedicemi soutěžního expedičního vysílání a s ostatními uživateli CB, kteří o spojení budou mít zájem. Na kanále obsazeném jinou expedicí je povoleno pouze navázání spojení s touto expedicí, poté je nutno kanál neprodleně opustit. Každá expedice bude používat při navazování spojení volací znak, uvedený při přihlášení. Pro evidenci navázaných spojení a vyhodnocení soutěže je expedice povinna vést staniční deník [3.2]. Závodu se může zúčastnit každý. Zasláním přihlášky se přihlašující zavazuje dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu určené Všeobecným oprávněním VO-R/7/08.2005-22 a současně podmínky, určené pořadatelem závodu.
a) Soutěží se pouze v období, definovaném v kapitole [3.1]
b) Soutěžící smí používat pouze všesměrovou vertikální anténu. Není povoleno používat jakékoli směrové antény (pravidlo pořadatele).
c) Soutěžící si vede záznamy o jednotlivých spojeních formou, uvedenou v kapitole [3.2].
d) Soutěžící může navazovat spojení pouze s uživateli CB v ČR a SK. Sám může vysílat pouze z České republiky a Slovenska.
e) Při změně vysílacího QTH si soutěžící založí nový Staniční deník.
f) Do soutěže nelze započítávat deníky jiných CB soutěží.
3.1. Termín soutěže
Soutěž začíná 1.dubna 2008 a končí 30.října 2008. Soutěžící může během měsíce startovat, kolikrát chce, do celkového hodnocení soutěže se započítává 1 staniční deník na jeden měsíc. (max. však 5 deníků za celé soutěžní období)
Započítávaná doba jednoho soutěžního vysílání nesmí být delší než 12 hodin v kuse. Přesný čas zahájení, a od něj se odvíjející konec vysílání, je na volbě jednotlivých expedic. Expedice může během vysílání udělat jednu přestávku. Expedice musí do deníku přesně vyznačit začátek vysílání, začátek a konec přestávky, konec vysílání. Mezi začátkem a koncem vysílaní nesmí být doba delší než 24 hodin, nebo-li přestávka nesmí být delší než 12 hodin.
3.2. Staniční deník
Staniční deník může být během závodu veden v papírové či elektronické formě. Pro vedení v elektronické formě je doporučeno využít program Bohouše CL6 Česká Lípa – DENÍKCL6. Odevzdání deníku je nezbytné provádět v elektronické formě, na emailovou adresu
a jako výstup z programu DENÍKCL6 (soubor s příponou c6v) nebo výjimečně soubor s příponou xls!
Staniční deník musí obsahovat:
a) Číslo spojení.
b) Datum, čas začátku a konce vysílání expedice
c) Volací znak soutěžní posádky, jeho startovní lokátor, QTH
U stanice s pevným QTH - volací znak, QTH, lokátor ( max. povolená tolerance 1 lok.). U stanice s přechodným / mobilním stanovištěm – domovský volací znak, za něj symbol /P, /M pro aktuální vysílací místo a Lokátor (max. povol. tolerance 1 lok.) a vzdálenost.
3.3. Neplatná spojení
a) mezi členy téže expedice navzájem, jedná-li se o jejich společný start (např. zapisovat si spojení s členem expedice, který přijíždí na kótu se zpožděním.)
b) dvě a více spojení se stejnou volačkou (bez ohledu na změnu lokátoru, nebo když bude mobilní, na portable).
c) odposlechnuté od jiných stanic
d) zprostředkované ostatními uživateli, opakovačem, dosažené porušením VO či pravidel stanovených pořadatelem.
3.4. Hodnocení soutěže
Vyhodnocení soutěžního startu provádí každá posádka sama podle definovaných pravidel v kapitole bodový zisk
[3.5]. Zpracovaný deník posádka odešle na email cb @ penguin . cz vždy do 15 dne následujícího měsíce, než ve kterém byl soutěžní start. Vyhodnocení a kontrolu deníků provádí jeden z pořadatelů. Pořadatel je oprávněn při zjištění nedostatků ve vyhodnoceném deníku korigovat bodový zisk expedice. Soutěžící, který se rozhodne startovat v každém měsíci závodu, může odeslat všechny své deníky. Pořadatel mu do výsledného ročního hodnocení započítá pouze 5 nejlepších.
3.5. Bodový zisk
Body se získávají následujícím způsobem: Vzdáleností lokátorů určují počty km. 1 kilometr se rovná 1 bod. Výsledný bodový zisk za odevzdaný deník se vynásobí koeficientem pro nadmořskou výšku kóty, ze které bylo vysíláno. A to následujícím způsobem.
Tabulka koeficientů
Do 400 m.n.m 1,5
Do 750 m.n.m 1,3
Do 900 m.n.m 1,1
Nad 900 m.n.m 1,0
Tab. 1: Koeficienty
3.6. Diskvalifikace
Důvodem pro diskvalifikaci závodní expedice je zjištění závažných skutečností, které ovlivnily bodový zisk. Např. porušení VO, pravidel stanovených pořadatelem.
4. Závěrečná ustanovení
Cílem této soutěže je připravit jednodušší aktivitu, která by nabídla možnost si zazávodit i expedicím, jejichž časové a materiální možnost nejsou na takové úrovni, aby mohli konkurovat expedicím z jiných závodů na CB. http://cb.penguin.cz/soutez/2.rocnik-2008.pdf 
Viac informácií nájdete na stránke: http://cb.penguin.cz
(26.8.2007)

"Lovím 33"
PROPOZICE  2007 (1.ročník)

1. Pořadatelé
- Přípravu těchto propozic padá na bedra členům CB Clubu Sklerotiků (CBCS).
- Organizaci závodu PE33, kontrolu tj. pořadatelé zajišťují MateS FM, Lumír Místek a Franta Hokej Frýdek.
- Pořadatelé nemohou být současně soutěžícími, avšak mohou tvořit členy kontrolní stanice.
2. Termín a délka závodu
- Soutěž začíná ráno 20. 10. 2007 v 6:00 hodin a končí v neděli 21. 10. 2007 v 15:00 hodin tzn. 33 hodin (od tohoto název soutěže).
- Je jen na soutěžících zda využijí celý časový úsek nebo jen část.
3. Startovné
Startovné se pro tuto akci neplatí. Pořadatel však přijímá jakýkoliv dar v podobě ceny pro vítěze popřípadě i zúčastněné.
4. Pravidla soutěžního startu
- Soutěžící se budou řídit Všeobecným oprávněním a dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu.
- Soutěžní expedice budou navazovat spojení vzájemně mezi sebou (např. portable, kóta) a dalšími uživateli na CB (např. domácí QTH, mobil).
- Vysílat lze jen z ČR a SK. Spojení mimo ČR a SK bude neplatné.
- Vysílací zařízení, z kterého bude soutěžní expedice vysílat, musí být v souladu s Všeobecným oprávněním.
- Navazovat spojení lze jen v Bandu „C“ tj. Frekvence 26,965 MHz – 27,405 MHz. Mimo vyhrazené kanály pro dálkově řízené záznamníky (CH 18, 23) a digitální přenos dat (CH 24,25) + CH9-první pomoc.
- Do soutěže lze započítat i deníky určené pro jiné soutěže, avšak zaznamenané v termínu PE33.
5. Staniční deník
- Soutěžící vedou deník v písemné nebo elektronické podobě.
- Deník musí obsahovat:
Hlavička - název expedice (pro „lovím 33“ volačka), místo vysílání, lokátor
Zápis - číslo spojení, čas a datum, volačka protistanice, QTH, lokátor, vzdálenost, reporty doporučujeme, nejsou však nutné. Spojení mezi soutěžními a kontrolními stanicemi musí navíc obsahovat povinně reporty.
- Deník zašlete do 15 dnů po soutěži.
- Elektronická podoba deníku na pe33kontrola @ seznam . cz
- Ručně psané deníky (kopie deníků) posílejte na adresu po telefonické domluvě s Frantou Hokej Frýdek (tel. +420604477937).
- Své deníky si pečlivě překontrolujte, jakékoliv nesrovnalosti nejsou možné (viz. odstavec 10 )
6. Platná spojení
- Všechna spojení na území ČR a SK se soutěžními i nesoutěžními stanicemi.
- V soutěži se počítá jen jedno spojení s protistanicí bez ohledu nato či protistanice změní QTH, lokátor, nebo přejede mobilní stanicí do jiného lokátoru.
- Jen jedno spojení s kterýmkoliv účastníkem CB pásma.
- Spojení odposlechnutá, zprostředkovaná, či vedená přes opakovač jsou neplatná.
7. Kontrolní stanice
- Budou zřízeny kontrolní stanice monitorující průběh závodu.
- Budou vysílat a během soutěže přidělovat v nepravidelných intervalech prémiové body.
Volací znak České kontroly: KC01-xx
Volací znak Slovenské kontroly: KS01-xx
8. Účastníci
- Soutěže „Podzimní Éter 33“ se mohou zúčastnit všichni kdo vlastní CB stanici a všichni příznivci CB pásma z České a Slovenské republiky.
- Soutěžící vytvoří team (expedici) a zvolí si název (pokud již tomu tak není). Pod tímto názvem a volací značkou, kterou určí pořadatel, se budou po celou dobu akce hlásit.
Pro ČR volací znak: název expedice + ECxx, např. Expedice Morava EC21
Pro SK volací znak: název expedice + ESxx, např. Expedícia Čučorietka ES55
- Soutěže se mohou zúčastnit taktéž CB kamarádi ze svých domácích QTH v rámci doplňkové soutěže „Lovím 33 “ (viz bod 12 )
Pro „Lovím 33“ volací znak: volačka + LCxx nebo LSxx, např: Josef Lhota LC45
9. Přihlášky
- Soutěžící se přihlásí nejpozději do 18.10.2007 včetně.
- Přihlášku vyplňte na internetové adrese http://www.pe33.okamzite.eu . V případě kdo nemá internet se lze přihlásit po telefonické domluvě s pořadatelem (viz. kontakt na Lumír Místek).
- Přihláška bude obsahovat: název expedice (pro Lovím 33 – volačka), volačka vedoucího expedice, QTH, lokátor, nadmořská výška, náhradní kóta (nadmořská výška, lokátor), volačky operátorů, jméno a příjmení vedoucího expedice a kontakt.
- Pořadatel přihlášku potvrdí a přidělí volací znak (viz. odstavec 8 ).
- Pokud místo na došlé přihlášce je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo. Přihláška, která přijde dříve má přednost.Pokud základní kóta na došlé přihlášce je již obsazena, pořadatel potvrdí náhradní kótu. Přihláška, která přijde dříve má přednost.
10. Hodnocení
- Vyhodnocení a kontrolu došlých deníků provádí pořadatelé.
- Jakékoliv nesrovnalosti při kontrole došlých deníků v údajích o volačce, QTH, lokátoru, portable budou z deníku striktně odstraněny bez možnosti diskuze (pravidlo pořadatele).
11. Bodový zisk, Koeficient
- Bodování se provádí způsobem co km to bod.
- Každý výsledek se vynásobí koeficientem nadmořské výšky:
Do 700 m.n.m. - koef. 1,3
Do 900 m.n.m. - koef. 1,2
Nad 900 m.n.m. - koef. 1
- Při rovnosti bodů rozhoduje menší nadmořská výška.
12. Doplňková soutěž ( Lovím 33 )
- Pro všechny, kteří nemohou někam vyjet na kopec, mohou svůj start uskutečnit z domácího QTH a pochytat co nejvíce soutěžních expedicí.
- Všichni kdo zašlou přihlášku do doplňkové soutěže „Lovím 33“, budou dodržovat Všeobecné oprávnění i propozice PE33 s tím rozdílem, že všechna spojení s účastníky závodu, navážou z domácího QTH.
13. Vyhlášení výsledků
- Na základě došlých staničních deníků a posléze jejich kontrolách pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů.
- Výsledky budou vystaveny na internetové stránce Clubu sklerotiků.
- Případní vítězové budou pozváni na Výroční Scukáček v lednu příštího roku kde si mohou převzít diplom popřípadě i cenu.
14. Závěrečné ustanovení
- Pořadatel si vyhrazuje právo vést diskuze a připomínky k těmto propozicím až po skončení závodu.
15. Kontakt
Kontakt na ředitele závodu: ( MateS FM)
Email: pe33zavod (zavináč) seznam . cz
Mobil: +420606438376
Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek: ( Lumír Místek)
Email: pe33registrace @ seznam . cz
Mobil: +420732379670
Další pořadatel: (Franta Hokej Frýdek)
Email: pe33kontrola @ seznam . cz
Mobil: +420604477937
1. ročník závodu „O tučňákův frak 2007“
Originál nájdete na: http://cb.penguin.cz

Rok 2007

Soutěž začíná první dnem měsíce dubna 2007 a končí poslední den listopadu stejného roku.

PROPOZICE
1. Pořadatel soutěžního expedičního vysílání
Přípravu pravidel, organizaci závodění a kontrolu výsledků provádějí Standa Židlochovice, Mirda Příbor a DJ Quick Albrechtičky (dále jen pořadatel/é). Pořadatelé mohou být současně soutěžícími a vedoucími expedic v závodě.
2. Účastníci soutěžního expedičního vysílání
Soutěžního vysílání se mohou zúčastnit závodní posádky o libovolném počtu členů, které budou
-vystupovat pod jedním volacím znakem expedice po celou dobu soutěže. Soutěžící si při přihlášení
-zvolí jednoho zástupce, který bude registrovaná kontaktní osoba – vedoucí expedice (kontaktní
-osoba může být i jiný člen expedice než vedoucí osoba) . Obsazení posádek se může měnit,
- nesmí se změnit volací znak. Pokud dojde ke změně volacího znaku, pak bodový zisk z předchozí části soutěže nebude započítán. Zájemci o soutěžení se přihlásí emailem na adresu cb @ penguin . cz nejpozději 24 hodin před prvním startem.
Přihláška musí obsahovat:
-Volací znak expediční posádky
-Jméno a příjmení vedoucího expedice včetně volačky.
-Funkční email na vedoucího expedice nebo kontaktní osobu.
-Telefonní kontakt na vedoucího expedice (mobil výhodou).
V případě problémů s elektronickým přihlášením, kontaktujte pořadatele jinou vhodnou formou (CB, osobně,…).
1
Účastníci neplatí žádné startovné, mohou však dobrovolně přispět finanční částkou na provoz neziskového serveru penguin.cz, na kterém fungují stránky pořadatelů. Bližší informace k příspěvku a kontakt na provozovatele serveru dostanou zájemci od pořadatelů.
3. Podmínky soutěže
Přihlášené expedice budou navazovat spojení s expedicemi soutěžního expedičního vysílání a s ostatními uživateli CB, kteří o spojení budou mít zájem. Na kanále obsazeném jinou expedicí je povoleno pouze navázání spojení s touto expedicí, poté je nutno kanál neprodleně opustit. Každá expedice bude používat při navazování spojení volací znak, uvedený při přihlášení. Pro evidenci
navázaných spojení a vyhodnocení soutěže je expedice povinna vést staniční deník [3]. Závodu se může zúčastnit každý. Zasláním přihlášky se přihlašující zavazuje dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu určené Všeobecným oprávněním VO-R/7/08.2005-22 a současně podmínky, určené pořadatelem závodu.
a) Soutěží se pouze v období, definovaném v kapitole [3]
b) Soutěžící smí používat pouze všesměrovou vertikální anténu. Není povoleno používat jakékoli směrové antény (pravidlo pořadatele).
c) Soutěžící si vede záznamy o jednotlivých spojeních formou, uvedenou v kapitole [3].
d) Soutěžící může navazovat spojení pouze s uživateli CB v ČR a SK. Sám může vysílat pouzez České republiky a Slovenska.
e) Do soutěže nelze započítávat deníky jiných CB soutěží.
3.1. Termín soutěže
Soutěž začíná první dnem měsíce dubna 2007 a končí poslední den listopadu stejného roku.
Soutěžící může během měsíce startovat, kolikrát chce, do celkového hodnocení soutěže se započítává 1 staniční deník na jeden měsíc. (max. však 5 deníků za celé soutěžní období)
Započítávaná doba jednoho soutěžního vysílání nesmí být delší než 12 hod. v kuse. Přesný čas zahájení, a od něj se odvíjející konec vysílání, je na volbě jednotlivých expedic. Expedice může během vysílání udělat jednu přestávku. Expedice musí do deníku přesně vyznačit začátek vysílání, začátek a konec přestávky, konec vysílání. Mezi začátkem a koncem vysílaní nesmí být doba delší než 24 hodin, nebo-li přestávka nesmí být delší než 12 hodin.
3.2. Staniční deník
Staniční deník může být během závodu veden v papírové či elektronické formě. Pro vedení v elektronické formě je doporučeno využít program Bohouše CL6 Česká Lípa – DENÍKCL6.
Odevzdání deníku je nezbytné provádět v elektronické formě, na emailovou adresu cb @ penguin . cz, a to buď jako výstup z programu DENÍKCL6 nebo vyplněný soubor s příponou xls. V případě vážných komplikací s elektronickým odevzdáváním je možné se s pořadateli domluvit na jiné formě.
Staniční deník musí obsahovat:
a) Číslo spojení.
b) Datum, čas začátku a konce vysílání expedice
c) Volací znak soutěžní posádky, jeho startovní lokátor, QTH
2
U stanice s pevným QTH - volací znak, QTH, lokátor ( max. povolená tolerance 1 lok.). U stanice s přechodným / mobilním stanovištěm – domovský volací znak, za něj symbol /P, /M pro aktuální vysílací místo a Lokátor (max. povol. tolerance 1 lok.) a vzdálenost.
3.3. Neplatná spojení
a) mezi členy téže expedice navzájem, jedná-li se o jejich společný start (např. zapisovat si spojení s členem expedice, který přijíždí na kótu se zpožděním.)
b) dvě a více spojení se stejnou volačkou (bez ohledu na změnu lokátoru, nebo když bude
mobilní, na portable).
c) odposlechnuté od jiných stanic
d) zprostředkované ostatními uživateli, opakovačem, dosažené porušením VO či pravidel
stanovených pořadatelem.
3.4. Hodnocení soutěže
Vyhodnocení soutěžního startu provádí každá posádka sama podle definovaných pravidel v kapitole bodové zisk [3]. Zpracovaný deník posádka odešle na email cb @ penguin . cz vždy do 15 dne následujícího měsíce, než ve kterém byl soutěžní start. Vyhodnocení a kontrolu deníků provádí jeden z pořadatelů. Pořadatel je oprávněn při zjištění nedostatků ve vyhodnoceném deníku korigovat bodový zisk expedice. Soutěžící, který se rozhodne startovat v každém měsíci závodu, může odeslat všechny své deníky. Pořadatel mu do výsledného ročního hodnocení započítá pouze 5 nejlepších.
3.5 . Bodový zisk
Body se získávají následujícím způsobem: Vzdáleností lokátorů určují počty km. 1 kilometr se rovná 1 bod. Výsledný bodový zisk za odevzdaný deník se vynásobí koeficientem pro nadmořskou výšku kóty, ze které bylo vysíláno. A to následujícím způsobem.
Tabulka koeficientů
Do 400 m.n.m x1,5 Do 750 m.n.m x1,3
Do 900 m.n.m x1,1 Nad 900 m.n.m x1,0
3.6. Diskvalifikace
Důvodem pro diskvalifikaci závodní expedice je zjištění závažných skutečností, které ovlivnily
bodový zisk. Např. porušení VO, pravidel stanovených pořadatelem.
http://cb.penguin.cz/ 
Vydáno dne 28. 04. 2006

Rok 2006

O TUČŇÁKŮV FRAK

Soutěž začíná první dnem měsíce dubna 2006 a končí poslední den listopadu stejného roku.

Vážení a milí nadšenci CB pásma. Po dlouhém zkoumání CB pásma během několika let. A po důkladném prozkoumávání internetu, se redakce CB Penguin rozhodla zorganizovat vlastní soutěž na CB. Soutěž dostala název O TUČŇÁKŮV FRAK. Už dříve jsme diskutovali o tom, že nám soutěže na CB úplně přesně nevyhovují, že bychom se rádi zúčastnili, ale nacházeli jsme různé překážky. Pokud se zobecní, dají se pojmenovat slovy čas a peníze. Pokusili jsme se vytvořit pravidla, která by vyhovovala právě nám (a snad i Vám), vzali jsme si inspiraci z různých diskuzí, jiných pravidel a vše řádně proprali. Je nám scela jasné, že se najde spousta odpůrců, ale taky doufáme i příznivců. A tady je máte k dispozici :
O TUČŇÁKŮV FRAK.
1. Pořadatel soutěžního expedičního vysílání
Přípravu pravidel, organizaci závodění a kontrolu výsledků provádějí Standa Židlochovice, Mirda Příbor a DJ Quick Albrechtičky (dále jen pořadatel/é). Pořadatelé mohou být současně soutěžícími a vedoucími expedic v závodě.
2. Účastníci soutěžního expedičního vysílání
Soutěžního vysílání se mohou zúčastnit závodní posádky o libovolném počtu členů, které budou vystupovat pod jedním volacím znakem expedice po celou dobu soutěže. Soutěžící si při přihlášení zvolí jednoho zástupce, který bude registrovaná kontaktní osoba – vedoucí expedice (kontaktní osoba může být i jiný člen expedice než vedoucí osoba). Obsazení posádek se může měnit, nesmí se změnit volací znak. Pokud dojde ke změně volacího znaku, pak bodový zisk z předchozí části soutěže nebude započítán.
Zájemci o soutěžení se přihlásí emailem na adresu cb @ penguin . cz nejpozději 24 hodin před prvním startem.
Přihláška musí obsahovat:
- Volací znak expediční posádky
- Jméno a příjmení vedoucího expedice včetně volačky.
- Funkční email na vedoucího expedice.
- Telefonní kontakt na vedoucího expedice (mobil výhodou).
V případě problémů s elektronickým přihlášením, kontaktujte pořadatele jinou vhodnou formou (CB, osobně,…SMS zprávou na tel. 607 799 362 – toto číslo není standartně aktivní a proto formou SMS).
Účastníci neplatí žádné startovné, mohou však dobrovolně přispět finanční částkou na provoz neziskového serveru penguin.cz, na kterém fungují stránky pořadatelů. Bližší informace k příspěvku a kontakt na provozovatele serveru dostanou zájemci od pořadatelů.
3. Podmínky soutěže
Přihlášené expedice budou navazovat spojení s expedicemi soutěžního expedičního vysílání a s ostatními uživateli CB, kteří o spojení budou mít zájem. Na kanále obsazeném jinou expedicí je povoleno pouze navázání spojení s touto expedicí, poté je nutno kanál neprodleně opustit. Každá expedice bude používat při navazování spojení volací znak, uvedený při přihlášení. Pro evidenci navázaných spojení a vyhodnocení soutěže je expedice povinna vést staniční deník [3]. Závodu se může zúčastnit každý. Zasláním přihlášky se přihlašující zavazuje dodržovat podmínky pro provoz na CB pásmu určené Všeobecným oprávněním VO-R/7/08.2005-22 a současně podmínky, určené pořadatelem závodu.
a)Soutěží se pouze v období, definovaném v kapitole [3]
b)Soutěžící smí používat pouze všesměrovou vertikální anténu. Není povoleno používat jakékoli směrové antény (pravidlo pořadatele).
c)Soutěžící si vede záznamy o jednotlivých spojeních formou, uvedenou v kapitole [3].
d)Soutěžící může navazovat spojení pouze s uživateli CB v ČR a SK. Sám může vysílat pouze z České republiky a Slovenska.
e)Do soutěže nelze započítávat deníky jiných CB soutěží.
3.1. Termín soutěže
Soutěž začíná první dnem měsíce dubna 2006 a končí poslední den listopadu stejného roku. Soutěžící může během měsíce startovat, kolikrát chce, do celkového hodnocení soutěže se započítává 1 staniční deník na jeden měsíc. (max. však 5 deníků za celé soutěžní období).
Započítávaná doba jednoho soutěžního vysílání nesmí být delší než 12 hodin v kuse. Přesný čas zahájení, a od něj se odvíjející konec vysílání, je na volbě jednotlivých expedic. Expedice může během vysílání udělat jednu přestávku. Expedice musí do deníku přesně vyznačit začátek vysílání, začátek a konec přestávky, konec vysílání. Mezi začátkem a koncem vysílaní nesmí být doba delší než 24 hodin, nebo-li přestávka nesmí být delší než 12 hodin.
3.2. Staniční deník
Staniční deník může být během závodu veden v papírové či elektronické formě. Pro vedení v elektronické formě je doporučené využít program Bohouše CL6 Česká Lípa – DENÍKCL6.
Odevzdání deníku je nezbytné provádět v elektronické formě, na emailovou adresu cb @ penguin. cz , a to buď jako výstup z programu DENÍKCL6 nebo vyplněný soubor s příponou xls, který je ke stažení ze stránek cb.penguin.cz. V případě vážných komplikací s elektronickým odevzdáváním je možné se s pořadateli domluvit na jiné formě.
Staniční deník musí obsahovat:
a)Číslo spojení.
b)Datum, hodinu a minutu spojení.
c)Volací znak soutěžní posádky, jeho startovní lokátor, QTH
U stanice s pevným QTH - volací znak, QTH, lokátor ( max. povolená tolerance 1 lok.). U stanice s přechodným / mobilním stanovištěm – domovský volací znak, za něj symbol /P, /M pro aktuální vysílací místo a Lokátor (max. povol. tolerance 1 lok.) a vzdálenost.
3.3. Neplatná spojení
a)mezi členy téže expedice navzájem, jedná-li se o jejich společný start (např. zapisovat si spojení s členem expedice, který přijíždí na kótu se zpožděním.)
b)dvě a více spojení se stejnou volačkou (bez ohledu na změnu lokátoru, nebo když bude mobilní, na portable).
c)odposlechnuté od jiných stanic.
d)zprostředkované ostatními uživateli, opakovačem, dosažené porušením VO či pravidel stanovených pořadatelem.
3.4. Hodnocení soutěže
Vyhodnocení soutěžního startu provádí každá posádka sama podle definovaných pravidel v kapitole bodové zisk [3]. Zpracovaný deník posádka odešle na email cb @ penguin . cz vždy do 15 dne následujícího měsíce, než ve kterém byl soutěžní start. Vyhodnocení a kontrolu deníků provádí jeden z pořadatelů. Pořadatel je oprávněn při zjištění nedostatků ve vyhodnoceném deníku korigovat bodový zisk expedice. Soutěžící, který se rozhodne startovat v každém měsíci závodu, může odeslat všechny své deníky. Pořadatel mu do výsledného ročního hodnocení započítá pouze 5 nejlepších.
3.5. Bodový zisk
Body se získávají následujícím způsobem: Vzdáleností lokátorů určují počty km. 1 kilometr se rovná 1 bod. Výsledný bodový zisk za odevzdaný deník se vynásobí koeficientem pro nadmořskou výšku kóty, ze které bylo vysíláno. A to následujícím způsobem.
Tabulka koeficientů Nadmořská výška Koeficient
Do 700 m.n.m 1,3
Do 900 m.n.m 1,1
Nad 900 m.n.m 1,0
3.6. Diskvalifikace
Důvodem pro diskvalifikaci závodní expedice je zjištění závažných skutečností, které ovlivnily bodový zisk. Např. porušení VO, pravidel stanovených pořadatelem.
4. Závěrečná ustanovení
Cílem tohoto závodu je připravit trošku jiný závod, který by nabídl možnost si zasoutěžit i expedicím, jejichž časové a materiální možnost nejsou na takové úrovni, aby mohli konkurovat silným expedicím z jiných závodů na CB.
Rádi bychom tento nultý ročník věnovali našemu kamarádovi, členovi mnoha soutěžních výjezdů, Lojzovi Huštýn Mořkov, který nás opustil po dlouhé a těžké nemoci.
PS: Protože jsme byli upozorněni na malé chybky v pravidlech, byly v nich provedeny malé změny a jedna důležitá.

TOP DX

TOP DX je nová súťaž, ktorá vlastne nie je súťaž o zisk najväčšieho počtu bodov.
O súťaži sú informácie v osobitnej sekcii: „Top DX“ na tomto webe!
Informácie nájdete i na http://www.scbr.sk 
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE sú v osobitnej sekcii:
„1.slov.portejblová liga“ na tomto webe!
Kontaktné adresy organizátora:
Pošta: Ing. Štefan Lasab,
námestie Slobody 3, 960 01, Zvolen;
Mobil: 0905 / 365 382
Email: lasab @ ppabb . sk

 „MATADOR“

Myšlienka:
Všetko čo je nové, práve svojou novotou spôsobuje najväčšie prekvapenie. Gotthold Ephraim Lessing


Měřítko výkonnosti pro získaní členství a tím i CERTIFIKÁTU „MATADOR“ je vskutku velmi obtížné a pro mnohé se zdá být nepřekonatelné a tím i nesmyslné. Ano, pro takové je opravdu certifikát a tím i členství nedostupné. Ale po pravdě řečeno s tímto úmyslem jsou podmínky pro získání certifikace postaveny. V žádném případě neslouží jako náborový prostředek.
Podmínky pro skupinu - expedici
1. Každému vstupu musí předcházet žádost o přijetí do společenství.
2. Prokázat existenci vlastních QSL
3. Po přijetí žádosti je nutno posílat průběžně deníky z výjezdů ke kontrole na danou adresu.
4. Min.15 výjezdů v jednom kalendářním roce, do 15 různých lokátorů
5. Min 200 QSO na jeden výjezd.
6. Z jednoho z výjezdů min. 1200 QSO za nepřetržitých 48 hodin provozu s tím, že lze opakovaně navázat QSO po změně datumu.
7. Z těchto 15 výjezdů alespoň 1 QSO delší 430 Km potvrzené QSL nebo jiným vhodným způsobem. 8. Po splnění podmínek pro přijetí musí proběhnout 6.ti měsíční zkušební doba.
Podmínky pro jednotlivce
1. Každému vstupu musí předcházet žádost o přijetí do společenství.
2. Prokázat existenci vlastních QSL
3. Získat v jednom kalendářním roce z účasti ve vyjmenovaných CB soutěžích ( RKL, LPD, EBH, Liga, TOP DX Liga, Mušky Svat.100) 30 bodů s tím, že umístění v soutěžích je bodováno systémem: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 a 1 bod (1 – 8 místo).
4. Min.15 výjezdů v jednom kalendářním roce, do 15 různých lokátorů
5. Min 150 QSO na jeden výjezd.
6. Po přijetí žádosti je nutno posílat průběžně deníky z výjezdů (kontrola existence deníku).
7 Z těchto 15 výjezdů alespoň 1 QSO delší 430 Km potvrzené QSL nebo jiným vhodným způsobem. 8. Po splnění podmínek pro přijetí musí proběhnout 6.ti měsíční zkušební doba.
Ten komu se podaří podmínky splnit musí být velmi ale opravdu velmi zapálen pro tento druh sportu a musí opravdu hodně chtít dosáhnout nabídnutého cíle. A věřte je to reálné i když obtížné. Podle mého pozorování, podmínky pro jednotlivce již téměř naplňují tento rok min. 3 operátoři z řad účastníků soutěží a reálnost podmínek pro expedice dokazují již vydané certifikáty.
Otázka: Co z toho?
- Kdo si dává tuto otázku, pro toho k nám cesta nevede.
Odpověď: Nic!- než pocit, že bylo dokázáno víc než je běžné. Vždyť horolezec když zdolá vrchol a často z velkým rizikem a nasazením z toho nemá nic víc než to, že je nahoře a většinou sám a nemá potlesk ani ovace je tam sám s pocitem že vyhrál nad horou, nad přírodou ale hlavně sám nad sebou a tudy vede cesta a to je ten správný směr kterým se dostanete před dveře Matadorů.
A takhle, nebo alespoň podobně, uvažují současní držitelé certifikátů. A podle mé zkušenosti jsou na CB nadšenci se stejným nebo alespoň s velmi podobným uvažováním a pro ty není nic jednoduššího, než zkusit pokořit svojí horu. Matadorům přibude další organizátor letního setkání někde na opačném konci České nebo Slovenské země.
Tak toliko k osvětlení existence sdružení Matador a na úplný závěr ještě jednou pozvánka pro kohokoliv kdo se rád pobaví osobně s těmi které slyší na pásmu téměř každý týden, pro kohokoliv kdo má rád přírodu a pivo a dobrá jídla a dobrou partu a kdo se rád směje. Tak těm všem: “Buďte vítáni!“
Venca Chotěšov

Oboje propozície sú na tomto webe v osobitnej sekcii: „MATADORI“!

Slovakia CB diplom

Prvý diplom, ktorý sa začal na Slovensku vydávať je diplom CB rádioklub Stredné Považie.
Nesie názov Slovakia CB diplom.
Podmienky pre získanie diplomu v kategóriách:
JUNIOR DIPLOM 25 STANÍC
BRONZOVÝ DIPLOM 50 STANÍC
STRIEBORNÝ DIPLOM 100 STANÍC
ZLATÝ DIPLOM 200 STANÍC

¦Získanie diplomu nie je časovo ohraničené. Jednotlivé diplomy na seba nadväzujú, to znamená, že napríklad 50 staníc z bronzového diplomu platí aj v striebornom diplome.
¦Platia všetky spojenia cébečkárov Slovenska, ktoré boli nadviazané a potvrdené.
¦Spojenia môžu byť nadviazané všetkými povolenými druhmi modulácie.
¦Platia iba direktné spojenia
¦Neplatia spojenia cez opakovače.
Vydanie diplomu
Diplom sa vydá, ak záujemca požiada o diplom, predloží zoznam a potvrdené spojenia QSL lístkami, pohľadnicami alebo korešpondenčnými lístkami so slovenskými stanicami v počte učenom pre jednotlivé kategórie diplomu. Adresa pre zaslanie podkladov, o diplom žiadajte písomne na adrese:
CB rádioklub Považská Bystrica, P. O. Box 85,
017 04 Považské Podhradie
Doterajšími držiteľmi sú:
JUNIOR: Driver Považské Podhradie,
BRONZOVÝ: Pietro Trnava (330 SK 622),
Kosačka Horné Chlebany
STRIEBORNÝ: Števo Zvolen (330 SK 525, 330 CL 35).

"DIPLOM TRNAVSKÉ ANTÉNY"

V poslednej dobe som si povšimol pokles záujmu o zaslanie QSL lístku na frekvenciách občianskeho pásma, čo je podľa mňa trochu škoda, hlavne pokiaľ sa to týka zaujímavých expedícií či spojení počas súťaží a podobne. V snahe napomôcť ďalšej popularizácii CBčkárskych aktivít a zasielania QSL lístkov, CB rádioklub Trnava uvádza do života nový CB diplomom s názvom:
"DIPLOM TRNAVSKÉ ANTÉNY"
Podmienky získania sú zložitejšie: je potrebné urobiť 10 platných spojení s operátormi CB rádiostaníc, ktorých trvalé QTH je priamo v meste Trnava. Spojenie musí byť potvrdené QSL lístkom! Spojenia môžu byť vykonané z domácich QTH, mobilu či dovolenkového alebo expedičného portejblu (platí pre všetkých operátorov).
Vydanie diplomu nemá časové obmedzenie, za platné sa považujú aj staršie QSL s dátumom pred rokom 2001.
Spôsob vybavenia diplomov: 10 - slovom desať získaných QSL lístkov zašlite na adresu:
CB rádioklub Trnava
Na hlinách č.20
Trnava 917 01
Do obálky k desiatim QSL lístkom priložte spiatočnú adresu a 20 SK na poštovné výdavky.
Pri dodržaní týchto podmienok Vám obratom zašleme príslušný diplom a Vaše QSL lístky.
Ak chcete ušetriť poštovné 20 SK, diplom Vám bude odovzdaný na celoslovenských CB stretnutiach SCBR, Remata - Skalka.
Prvé predstavenie diplomov CB verejnosti bolo na stretnutí SCBR na Remate v roku 2001.
Dosiahnuté výsledky budú pravidelne zverejňované v časopisoch CB report, Júnošík a na internetovej stránke CB rádioklubu Trnava.
Ing., Bc. Peter Markovič, predseda občianskeho združenia
http://www.cb-trnava.sk/ 

SO diplomy

SO diplomy sú určené pre tých, ktorí sa venujú DX prevádzke. Diplomy sa vydávajú za spojenia so zahraničnými stanicami.
Spojenia musia byť uskutočnené na volačku, na ktorú diplom žiadame. Žiadosť o diplom je potrebné doložiť zoznamom volačiek na GCR liste s podpisom dvoch cébečkárov. Zo zoznamu bude vybraných 5 QSO, za ktoré bude potrebné potom poslať kópie QSL lístkov. Ak žiadame o diplom pod volačkou SO bude Vám zaslaný zdarma, ak ho chceme získať na inú volačku, prípadne ho žiada nečlen SO, tak zaplatí poplatok vo výške 50,- Sk.
Diplom 100 divízií sveta...
sa vydáva za potvdené spojenia so 100 divíziami sveta
Diplom 40 divízií Európy...
sa vydáva za potvrdené spojenia so 40 divíziami starého kontinentu
Diplom 15 divízií Ázie
sa vydáva za potvrdené spojenia s 15 divíziami Ázie
Diplom 15 divízií Afriky
sa vydáva za potvdené spojenia s 15 divíziami Afriky
Diplom 15 divízií Ameriky
sa vydáva za potvdené spojenia s 15 divíziami Ameriky
Diplom 8 divízií Pacifiku
sa vydáva za potvrdené spojenia s 8 divíziami ležiacimi v Tichom oceáne.
sa vydáva za potvrdené spojenia s:
- 50 divíziami v Európe,
- 20 v Ázii,
- 18 v Afrike,
- 22 v Amerike,
- 10 v Pacifiku
Diplom IOTA sa vydáva za potvrdené spojenia s 50 ostrovmi, ktoré majú referenčné číslo IOTA.
Ešte možno vysvetliť, čo je to GCR list. Je to zoznam volačiek protistaníc, ktoré sú potrebné pre získanie diplomu. Tento zoznam podpisujú dvaja cébečkári, ktorí svojimi podpismi potvrdzujú, že žiadateľ má všetky QSL lístky potrebné na získanie diplomu.
Kópie QSL lístkov by mali byť urobené kopírkou z oboch strán QSL lístka. GCR list aj kópie sa zasielajú na adresu:
Viliam P. O. Box 29
059 60 Tatranská Lomnica
Najnovším z diplomov je diplom CB rádioklubu Partizánske, ktorý sa začal vydávať len v roku 2004. Podmienkou pre diplom je uskutočniť  potrebný počet spojení pre danú kategóriu a získať QSL lístky slovenských a českých expedícií pracujúcich v CB pásme.
Bronzový - 15 expedícií
Strieborný - 30 expedícií
Zlatý - 45 expedícií

Všetky získané QSL lístky musia byť potvrdené na jednu volačku. Prípustná je kombinácia vlastnej volačky a volacieho znaku
(napr. MARCONI, SK-424). Započítavajú sa spojenia s expedíciami od dátumu 1.1.2002, pričom od jednej expedície je možné započítať maximálne 2 QSL lístky, vždy s rôznym dátumom a rôznym miestom vysielania.
Žiadosť o vydanie diplomu spolu s priloženými QSL lístkami a kompletným zoznamom adresujte na:
CB rádioklub Martin Znášik,
P. O. Box 20 958 01 Partizánske
Poplatok za vydanie diplomu je 50,- Sk, pre členov Slovenského CB rádioklubu sa diplom vydáva za poštovné náklady.
Držiteľom diplomu doteraz nie je nikto.
Teraz si isto poviete: "Veď to nemôže byť také ťažké, získať niektorý z diplomov." Myslím si, že mnohí ste podmienky získania už splnili, ale nevedeli ste, že takáto možnosť pre vás existuje. Pozbierajte teda QSL lístky, spíšte ich zoznam a zašlite (odovzdajte) ich niektorému z manažérov diplomov.
(23.8.2007)


Moje
webové stránky

 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2006 cezmin.wz.sk