wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1080x1024 pixelov.

 Bod rovnodennosti
Bod rovnodennosti alebo ekvinokciálny bod je bod (na nebeskej sfére), v ktorom sa pretína ekliptika so svetovým rovníkom. Existujú celkovo dva také body: tzv. jarný bod a jesenný bod.

Jarný bod
Jarný bod je bod rovnodennosti, v ktorom sa Slnko nachádza v čase jarnej rovnodennosti.
Ide o jeden z najdôležitejších bodov na oblohe, pretože sú naň naviazané ekvatoriálne súradnice, ekliptikálne súradnice a znamenia zvieratníka. Je to základný bod dvoch súradnicových sústav.
Tomu zodpovedajú aj jeho ekvatoriálne súradnice: rektascenzia = 0 hodín, 0 minút, 0 sekúnd, deklinácia = 0 stupňov, 0 minút, 0 sekúnd.
Podobne je na tom aj ekliptikálna dĺžka a šírka, ktorej hodnoty sú v jarnom bode tiež nulové.
V súčasnosti sa jarný bod nachádza v súhvezdí Rýb, v jeho juhovýchodnej časti. V dôsledku precesie sa však pohybuje rýchlosťou 50,26 oblúkových sekúnd smerom do súhvezdia Vodnár.
Ide o smer oproti zdanlivému pohybu Slnka. Preto je tropický rok o niečo málo kratší ako siderický rok. Zároveň sa jarný bod nachádza v znamení Barana, preto sa označuje symbolom tohto znamenia.
Znamenia zvieratníka sa na rozdiel od súhvezdí pohybujú spolu s ním, preto tento bod ostane v znamení Barana už navždy. Jeho opakom je jesenný bod v súhvezdí Panna.
 

Jav rovnodennosti je spôsobený sklonom zemskej osi od roviny ekliptiky a obehom Zeme okolo Slnka. Ide o miesta na dráhe obehu Zeme okolo Slnka, v ktorých platí, že zemská os smeruje najviac "preč od Slnka" alebo najviac "smerom k Slnku".
Marcová rovnodennosť alebo jarná rovnodennosť, nastáva okolo 20.marca a Septembrová rovnodennosť alebo jesenná rovnodennosť, nastáva okolo 23. septembra.
Dňom marcovej rovnodennosti sa začína na severnej pologuli jar, na južnej pologuli jeseň.
Dňom septembrovej rovnodennosti sa začína na severnej pologuli jeseň, na južnej pologuli jar.
V deň jarnej a jesennej rovnodennosti je na všetkých miestach na Zemi deň s rovnakou dĺžkou slnečného svitu – 12 hodín (výnimku tvorí južný a severný pól). V deň jarnej rovnodennosti na severnom póle po prvýkrát po šiestich mesiacoch vychádza Slnko – končí sa polárna noc a nastáva polárny deň. Na južnom póle nastáva presne opačný jav. Slnko zapadá a tým končí polárny deň a nastáva polárna noc. Pri jesennej rovnodennosti zase začína polárna noc na severnom póle a na južnom začína polárny deň. Výška Slnka nad horizontom sa rovná výške svetového rovníka v danej zemepisnej šírke. Vyplýva to z toho, že Slnko má nulovú deklináciu.

Kračúň

Slnovrat alebo "solstícium"

Zimný slnovrat je okamih, keď Slnko vrcholí v nadhlavníku na obratníku Kozorožca http://sk.wikipedia.org/wiki/Obratník_Kozorožca . Zimný slnovrat nastáva 21. decembra, pričom jeho presný čas sa môže mierne meniť. V čase zimného slnovratu začína na severnej pologuli zima a na južnej pologuli leto. Na nebeskej sfére sa Slnko nachádza v súhvezdí Strelca http://sk.wikipedia.org/wiki/Súhvezdie_Strelec , v bode, ktorý sa nazýva zimný bod.
V deň zimného slnovratu je na severnej pologuli najkratší deň v roku (čím severnejšie tým kratší čas slnečného svitu), na južnej pologuli najdlhší deň (čím južnejšie tým dlhší čas slnečného svitu).
Špecifický je prípad rovníka a polárnych kružníc.
Na rovníku sú dni stále rovnaké (s minimálnou časovou odchýlkou slnečného svitu).
Za severnou polárnou kružnicou(66°30' s.g.š.) nastáva jav, ktorý sa nazýva polárna noc – slnko tu nevychádza nad horizont.
Presne na severnej polárnej kružnici nastáva polárna noc len raz do roka (v čase zimného slnovratu). Čím severnejšie, tým je polárna noc dlhšia.
Za južnou polárnou kružnicou (66°30' j.g.š.) nastáva jav, ktorý sa nazýva polárny deň – slnko tu vôbec nezapadá.
Presne na južnej polárnej kružnici nastáva polárny deň len raz do roka (v čase zimného slnovratu).
Čím južnejšie, tým je polárny deň dlhší.

Letný slnovrat

Letný slnovrat je jav, kedy Slnko vrcholí v nadhlavníku na obratníku Raka. Znamená to, že slnečné lúče dopadajú kolmo na 23,5° rovnobežku severnej geografickej šírky. Je pomenovaný podľa ročného obdobia, ktoré spôsobuje na severnej pologuli. Nastáva zvyčajne 21. júna. V čase letného slnovratu začína na severnej pologuli leto, na južnej pologuli zima.Na nebeskej sfére sa Slnko nachádza v súhvezdí Blížencov http://sk.wikipedia.org/wiki/Súhvezdie_Blíženci, v bode, ktorý sa nazýva letný slnovratový bod. V deň letného slnovratu, 21. júna, je na severnej pologuli najdlhší deň v roku (čím severnejšie, tým dlhší čas slnečného svitu), na južnej pologuli najkratší deň (čím južnejšie, tým kratší čas slnečného svitu).
Špecifický je prípad rovníka a polárnych kružníc.
Na rovníku sú dni stále rovnaké (s minimálnou časovou odchýlkou slnečného svitu). Za severnou polárnou kružnicou (66°30' s.g.š.) nastáva jav, ktorý sa nazýva polárny deň – slnko tu vôbec nezapadá.
Presne na severnej polárnej kružnici nastáva polárny deň len raz do roka (v čase letného slnovratu). Čím severnejšie, tým je počet polárnych dní vyšší.
Za južnou polárnou kružnicou (66°30' j.g.š.) nastáva jav, ktorý sa nazýva polárna noc – slnko tu nevychádza nad horizont.
Presne na južnej polárnej kružnici nastáva polárna noc len raz do roka (v čase letného slnovratu).
Čím južnejšie, tým je počet polárnych nocí vyšší.
 

Odkazy
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jarný_bod
http://sk.wikipedia.org/wiki/Rovnodennosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Jesenná_rovnodennosť
http://sk.wikipedia.org/wiki/Slnovrat_astronómia  
http://sk.wikipedia.org/wiki/Obratník_Kozorožca
http://sk.wikipedia.org/wiki/Súhvezdie_Blíženci
http://sk.wikipedia.org/wiki/Súhvezdie_Strelec
http://www.cez-okno.net/zimny-slnovrat
http://www.cez-okno.net/rubrika/maok
http://www.dusafujary.org
http://www.maok.net
http://www.cez-okno.net/rubrika/mgr-frantisek-nagy
http://integralna-zdravoveda.webnode.sk


 


Moje webové stránky

 
Cezmín:
http://cezmin.wz.cz
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org
 
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org
  Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz

 Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany: http://cbrsk.euweb.cz
 Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín Slovakia 2006 http://seniorka.szm.com