wz

Prehľad o časopise Júnošík

FAXCOPY TOPOĽČANY

Ďakujem pracovníkom FaxCopy v Topoľčanoch za všetko dobré, čo pre časopis urobili počas jeho trvania.

CB JÚNOŠÍK

SLOVO NA ÚVOD

Vážené dámy a páni cébečkári!

Podajte do rúk manželiek a rodinných príslušníkov časopis Júnošík, lebo je pre všetkých bez rozdielu. Tak, ako je CB zaplnené rôznorodými ľuďmi, tak obsah časopisu zodpovedá rôznorodosti všedných a sviatočných chvíľ života cébečkárov, milovníkov a fandov CB.
Vo chvíli, keď som sa rozhodla robiť časopis Júnošík o CB, o nás a pre nás (financovať ho každý mesiac zo svojho vlastného zárobku), oznámila som si nosnú myšlienku: „Na CB pôsobia celé CB rodiny a časopis musí byť robený pre všetkých bez rozdielu, aby si v ňom všetci našli niečo pre seba, svoj duchovný obzor.“ Túto myšlienku sa budem snažiť napĺňať s presvedčením, že náš časopis nie je profesionálny rádioamatérsky časopis a vonkoncom nie je potrebné hrať sa na profesionalitu a odbornosť. Kto z cébečkárov má eminentný záujem iba o odborné technické články, zakúpi si Amatérske rádio a Rádiožurnál s inými (i zahraničnými ) časopismi.
CB banda je združenie užívateľov a operátorov občianskych rádiostaníc, milovníkov rádiových vĺn, fandov CB spoločenstva a jeho akcií i techniky slúžiacej všetkým pre potešenie a osoh, už či je ktosi znalý, poučený, zasvätený alebo len obyčajný pasívny prijímateľ technických vymožeností dnešnej doby. Z tohoto dôvodu bude v Júnošíku venovaný priestor všetkým vrstvám CB sveta bez rozdielu.
Verím, že si Júnošík nájde svoje miesto vo veľkej CB rodine Slovenska a stanete sa jeho aktívnymi spolutvorcami. Predstavuje to zasielanie príspevkov, nápadov, postrehov atď. Ako vydavateľka „financmajster“ časopisu mám určité autorské práva spolu so zodpovednosťou. Bez súhlasu vydavateľa nie je dovolené preberať obsah časopisu do iných periodík. Budúci prispievatelia do časopisu Júnošíka, prosím, uvádzajte kontakt na seba (telefónne čísla a presné adresy) pre prípad, že bude záujem o prevzatie Vašich príspevkov do iných časopisov. Vzhľadom k tomu, že som dostala súhlas šéfredaktora Výzvy na kanále s možnosťou preberať články z uvedeného časopisu, šéfredaktor Výzvy na kanále môže preberať články z časopisu Júnošík bez osobitného žiadania o možnosť prevzatia článkov do Výzvy na kanále. Takisto je povolenie preberania článkov z časopisov: Historická revue, Poradca a ďalších.

Výber úryvkov niektorých článkov z CB Júnošíkov

ČRIEPKY HISTÓRIE A DNEŠOK

Z histórie prenosu správ prostredníctvom holubov

Priatelia CB pásma, rádioamatéri a všetci, ktorých zaujíma spojenie prostredníctvom éteru a iného prenosu správ. Iste radi uvítate a oboznámite sa s tým, ako to bolo s prenosom správ od najstaršej histórie po súčasnosť, keď ešte dnes používanú techniku naši prapredkovia vôbec nepoznali.
Jednou z foriem prenášania správ bolo i prostredníctvom poštových holubov. O využití poštových holubov k prenášaniu správ sa dočítame už v Biblii, v ktorej sa píše, ako Noe, keď archa /loďka) stroskotala na hore Ararat, vypustil vranu, aby zistil, či voda opadla a či je s archou bližšie k pevnine. Vrana sa nevrátila. Pustil holubicu, ktorá sa neskôr vrátila s ratolesťou olivy. Tak mal Noe možnosť získať poznatok o orientácii holubov a o ich láske k domovu.
I starí Egypťania používali holubov k prenosu správ. Dokazuje to nástenná maľba v chráme Medína Huba z doby Ramzesa III. 3000 rokov pred našim letopočtom, ktoré znázorňuje korunovácia faraóna stojaceho pred dvoma oltármi, na ktorých sú položené koruny horného a dolného Egypta. Za oltárom vyletúvajú štyri holuby, aby rozniesli správu o korunovácii mocnára na štyri svetové strany.
V dobe vlády sultána Nur Edina kalifa Abasiho – Našer v roku 1167 zriadili v Egypte a Arábii i po celej Sírii stanice poštových holubov vzdialené od seba 80- 100 kilometrov, aby zabezpečili plynulú spravodajskú službu. Práve Nur Edin tieto stanice ďalej rozšíril nielen na prenášanie správ pre spravodajskú službu slúžiacu iba štátnym záujmom, ale i k prenášaniu informácií súkromným osobám. Tento vyvinutý spravodajský systém zanikol okolo roku 1242 vpádom mongolských nájazdov a zničením staníc poštových holubov.
Starí Peržania poznali výhody spravodajskej služby prostredníctvom poštových holubov a mali okolo roku 637 dobre organizované stanice poštových holubov. Používali holuba orientálneho, ktorého si vychovali a ktorý sa stal neskôr základom dnešného poštového holuba.
V strednej a západnej Európe boli rozšírené rôzne druhy holubov v čase križiackych výprav a v čase vpádu Saracénov do Španielska. Taktiež do Maďarska sa prvé poštové holuby dostali v čase križiackych vpádov. Prvý záznam pochádza z roku 1566. Tato správa opisuje príbeh tureckého sultána Solomana, ktorý obkľúčil Miklosa Zrínyiho v Szigetváre a obkľúčený Zrínyi vypustil poštové holuby, prostredníctvom ktorých žiadal o pomoc kráľa a Montecucceliho, táboriacich okolo Rábu. Turci však boli na túto eventualitu pripravení a cvičenými sokolmi pochytali vypustené holuby a znemožnili tak doručenie správ Zrínyiho.
Na stretnutí Liptákov som sa zoznámila s Jankom Palúdzkom a dozvedela sa (pošušky) o tom, že si v roku 1994 VYLIETAL titul OLYMPIJSKÉHO VÍŤAZA.
Podľa dostupnej literatúry spracoval Ján P. - Janko Palúdzka.

Cébečkoviny

Júnošíkovská CB slušnosť - REPORT

Ďalším najčastejšie používaným slovom je slovo „Report.“ Beriem ťa za 6 santiágov, za 3 santiága... u mňa máš report 7 – 4...santiágo 8 a rádio 3...Slovo santiágo predstavuje písmeno S (signál). Napríklad S- meter znamená signálmeter a nie santiágometer. Podobne by sme mohli používať nie správny termín z medzinárodnej hláskovacej tabuľky ako napríklad Sierameter alebo zo slovenskej hláskovacej tabuľky Svätoplukmeter.
Dobrá rada napovedá. „Pri hovorení reportu sa uvádza ako prvé rádio a ako druhé sila signálu (nie santiágo), čiže rádio 5 – signál 9. Máš u mňa rádio 5 a signál 9. Nie naopak, čiže signál 9 a rádio 5 a NIE SANTIÁGO, ale SIGNÁL.
Prvé z nepísaných pravidiel cébečkára na pásme je:
Vzájomnou ohľaduplnosťou a slušnosťou spríjemníš chvíle prevádzky na CB pásme nielen sebe, ale i ostatným účastníkom.
Druhé
Na CB pásme nie si sám, preto sa chovaj ohľaduplne k ostatným účastníkom preádzky, užívateľom CB pásma.
Tretie
Všetci užívatelia pásma majú rovnaké práva a každý je povinný rešpektovať ich.
Štvrté
Pásmo je otvorené, preto je možné vstúpiť do každého rozhovoru. Zvážte, či to je vhodné alebo nie .
Piate
Pri rozhovore nechávaj po prepnutí asi 3-5 sekúnd medzeru, aby sa medzi vás mohol nabrejkovať ďalší účastník prevádzky.

Slovenská hláskovacia tabuľka

1., A- ADAM 14., N- NORBERT
2., B- BRAVO 15., O- OTAKAR
3.,C- CYRIL 16., P- PETER
4.,D- DAVID 17., Q- QUIDO
5., E- EMIL 18., R- RUDOLF
6., F-FRANTIŠEK 19., S- Svätopluk
7., G- GUSTAV 20., T- TOMÁŠ
8., H- HELENA 21., U- URBAN
9., I- IVAN 22., V- VÁCLAV
10., J- JOZEF 23., W- DVOJITÉ VÉ
11., K- KAROL 24., X- XAVER
12., L- LUDVíK 25., Y- YPSILON
13., M- MÁRIA 26., Z- ZUZANA

Q- kódy
73- srdečný pozdrav 88- bozk
55- všetko dobré, veľa šťastia
CQ- všeobecná výzva
DX- diaľkové spojenie
QRA- meno stanice
QRG- kanál, frekvencia
QRM- rušenie inými stanicami
QRN- atmosférické rušenie
QRZ- volá vás... Negatív- nerozumiem
QRT- koniec vysielania
QSL- potvrdenie spojenia
QST- správa všetkým
QTR- presný čas
QTH- moje stanovisko je...Roger- rozumiem
QSY- preladenie na iný kanál,
Break- prerušenie
Pokračovanie v časopise 3/2000

Prehľad článkov týkajúcich sa CB prevádzky v Amatérskom rádiu (1991 - 98)

AR ´91
č. 2 - Vznik CB vo svete. Príklady použitia OR
č. 5 - Rozdiel medzi pásmom CB a pásmom rádioamatérskym
č. 6 - Registrácia a prevádzka OR, tabuľka kmitočtov
č. 7 - Pravidlá prevádzky OR
č. 8 - Ako nadviazať a viesť spojenie s OR
č. 9 - Skratky používané v Európe. Hodnotenie „R“ a „S“
č. 10 - Rozdelenie OR. Prenosné OR
č. 11 - Dosahy PR
č. 12 - Antény pre OR

AR ´92
č. 1 - Typ antén pre CB, zisk, účinnosť, polarizácia
č. 2 - Základňové antény. Anténne výhybky
č. 3 - Stavba merača PSV
č. 4 - Antény Ľ l pre pásmo CB
č. 5 - Polvlnové antény pre CB pásmo - 1.
č. 6 - Polvlnové antény pre CB pásmo - 2.
č. 7 - Polvlnové antény pre CB pásmo - 3.
č. 8 - Polvlnové antény pre CB pásmo - 4.
č. 9 - Anténa 5/8 l - 1.
č. 10 - CB rádiostanica Stabo SH 8000 FM
č. 11 - Anténa 5/8 l - 2.
č. 12 - Maximálna dipól. anténa o dĺžke 1,25 l

AR ´93
č. 1 - 2 x 5/8 l
č. 2 - Posudzovanie antén v amatérskej praxi
č. 3 - CB rádiostanica President Wilson
č. 4 - S - metre a ich údaje - 1.
č. 5 - S - metre a ich údaje - 2.
č. 6 - Mobilné CB rádiostanice Stabo XM 3200 a XM 5000
č. 7 - S - metre a ich údaje - 3.
č. 8 - Meranie reflektrometrom - 1.
č. 9 - Meranie reflektrometrom - 2.
č. 10 - Priaznivci CB pod Zvikovom
č. 11 - Využitie koax. káblov 75 W v pásme CB

AR ´94
č. 1 - Využitie koax. káblov s impedanciou 75 W
č. 4 - Súhrnné vysokofrekvenčné napájače - dvojlinky
č. 5 - Krátke (skrátené) antény - 1.
č. 6 - CB rádiostanice DNT Formel 1, Elix Dragon SY- 101
č. 7 - Krátke (skrátené) antény - 2.
č. 9 - CB v Liberci
č. 10 - Píše nám Slovenský CB Rádioklub
č. 11 - Porovnávací test základňových CB antén.
č. 12 - CB rádiostanice schválené k prevádzke v ČR

AR ´95
č. 1 - Oprava z AR 94/12
č. 2 - CB rádiostanica Elix Dragon CB-407
č. 4 - Čo píšu iní (v zahraničných časopisoch
č. 5 - Merač ČSV (PSV meter) - 1.
č. 6 - Merač ČSV (PSV meter) - 2.
č. 7 - Bojíte sa blesku?
č. 8 - Regionálny CB klub Liberec
č. 11 - Generálne povolenie pre CB (GP-9/1995)
č. 12 - CB rádiostanica Elix Giant. Zdroj k stanici Formel 1

AR ´96
č. 1 - Selektívna voľba - maják v mori riešenia
č. 2 - Selektívna voľba PREMIER. Zdroje pre CB (test)
č. 3 - Stabilizovaný zdroj s L 200 T (3 - 36 V/2A)
č. 4 - Meranie ČSV a prispôsobenie antény
č. 5 - CB rádiostanice Allamat 27, Stabo XH 8040, Zodiac P 2000
č. 6 - Fázomer pre CB pásmo (nastavovanie antény)
č. 7 - Olovený zdroj (dobíjanie AKKU)
č. 8 - Ešte raz k meraniu ČSV a prispôsobeniu antény-1
č. 9 - Ešte raz k meraniu ČSV a prispôsobeniu antény-2
č. 10 - Teória a prax merania PSV

AR ´97
č. 1 - Selektívne voľby pre rádiostanice CB
č. 2 - Z korešpodencie našich čitateľov
č. 4 - Prečo a ako meriame ČSV (PSV) - 1.
č. 5 - Novinky medzi rádiostanicami CB - DNT Micro
č. 6 - Prečo a ako meriame ČSV (PSV) - 2.
č. 7 - Prečo a ako meriame ČSV (PSV) - 3.
č. 8 - CB autoanténa celkom zadarmo, CB na diskete
č. 9 - Začínajúcim cébečkárom - 1.
č. 10 - Zdroje s nabíjačkou pre CB
č. 11 - Jednoduché úpravy Allamat 295
č. 12 - Začínajúcim cébečkárom - 2.

AR ´98
č. 1 - Indikácia sily poľa. Prispôsobovací článok Z- MATCH
č. 2 - Technické riešenie rádiostanice DNT Micro
č. 7 - Vertikálna anténa vo vetre
č. 8 - Prepínanie výkonu pre Danitu 440 - 1.
č. 10 - Diskusná téma: kruhové antény
č. 11 - Prepínanie výkonu pre Danitu 440 - 2.
č. 12 - Problémy s okolím pri stavbe antén
Spracoval Meteor Piešťany

„Poďme sa napásť“
Nie je novinkou, že do prírody chodia celé rodiny cébečkárov. Kým rodičia vysielajú na vlnách éteru, deti pobehujú po lúke a lese. Skúste sa spolu so svojimi deťmi zahrať jednoduchú hru na pustovníka a v peknom kúte prírody sa načas živiť len tým, čo nám sama ponúka. Keď takto spoznáme prírodu, môže sa pre nás stať nielen akousi prírodnou zeleninovou a ovocnou záhradou s najlacnejším zdrojom vitality a zdravia, ale aj zdrojom poučenia a zábavy. Určite si ju budeme oveľa viac vážiť.
Mladé lístky chutných rastlín sú veľakrát až desaťnásobne bohatšie na vitamín C ako napríklad hlávkový šalát, sedmokráska, púpava, materina dúška, kyslička, medovka, žihľava, jahodové listy, alchemilka, ďatelina lúčna, prvosienka jarná. Na šalát možno ešte použiť listy cesnaku medvedieho, skorocelu, čakanky, hluchavky...
Šalátové bylinky sú vhodné aj na prípravu bylinných polievok ako napr. žihľava, potočnica lekárska, zádušník brečtanovitý, ale i chmeľové výhonky a samozrejme voňavé huby. Polievku bez zemiakov si už nevieme ani predstaviť. Príroda ponúka viacero škrobovitých rastlín, mnohé namiesto škrobu obsahujú inulín, čo je tiež druh škrobu, vhodný najmä pre diabetikov. Zemiaky preto možno nahradiť koreňom lopúcha, ktorý v surovom stave chutí ako kaleráb, ďalej koreňom púpavy, vŕbky úzkolistej, púpalky dvojročnej, nátržníka husieho, boľševníka borščového alebo čistca bahenného. Škrobovité korene môžeme miesto varenia zabaliť do alobalu a upiecť v pahrebe. Takisto môžeme pripraviť aj pečenú hubovú praženicu, keď k nakrájaným hubám pridáme koreniace bylinky a olejnaté semená. O tom, že ryba obložená koreninami a divým cesnakom, upečená v pahrebe, v alobale je vynikajúcou pochúťkou, azda netreba nikoho poúčať.
Ako korenie možno použiť materinu dúšku, pamajorán, myší chvost, plody borievky, cesnak medvedí, palinu, potočnicu lekársku, horčiak pieprový, žerušnicu horkú, medovku, šalviu a tymián.
Môžeme sa stať zberačmi lesných plodov, ktoré môžeme konzumovať aj bez úpravy. Príroda nám ponúka jahody, čerešne vtáčie, maliny, černice, čiernu bazu, čučoriedky, brusnice, ale aj kvetné lôžka bodliakov chutiace ako kaleráb. „Boží chlebík“ azda každý z nás pozná, teda škrobovité plody slezu, na jeseň zasa dozrievajú jarabiny, šípky, plody hlohu, lieskovce, ale aj bukvice a borovicové semienka v šiškách. Roztlačením lesných plodov zmiešaných s čerstvou vodou získame výborný vitamínový osviežujúci nápoj. Roztlačeným ovocím zmiešaným so strúhankou získame výživnú ovocnú kašu. Keď je posypaná postrúhanými lieskovcami, stáva sa veľmi dobrou pochúťkou.
Žaburina na povrchu vody neraz zakvitne na zeleno. To sa na nej rozmnožili drobné lístky, ktoré majú dobrú výživnú hodnotu a môžeme ich použiť do šalátov a polievok. Ľuďom žijúcim pri mori sa zas ponúkajú výživné, ale aj liečivé zelené a hnedé riasy. V exotických krajinách môžeme ochutnať chlieb pripravený z odlukov viktórie či leknice, z lotosových semien, ale aj zo semien krásnej viktórie régie. Pre nás sú reálnymi stredoeurópske a močiarne rastliny. Napríklad z usušených a rozomletých podzemkov pálky širokolistej možno upiecť chlieb, osúchy, ale aj detské piškóty. Podzemok pálky obsahuje až 40 % škrobu a 20 % bielkovín. Usušené a upražené chutia ako káva a mladé výhonky ako jemná špargľa. Podobne sa dá využiť aj trsť obyčajná - ľudovo zvaná rákosie. Plod kotvice plávajúcej zvaný vodný orech upečený či uvarený chutí ako dobrý zemiak. Všadeprítomný pýr, vhodný aj pre diabetikov, sa dá dobre využiť. Usušené a rozomleté podzemky obsahujúce až 40 % sacharidov a viac ako 10 % bielkovín sú vhodné na prípravu múčnych jedál.
Bez nejakého „životabudiča“ - kávy sa mnohí z nás často nevedia zaobísť. Kávovinu, ktorá osvieži a podporí trávenie, si môžeme pripraviť aj v prírode. Stačí usušiť, upražiť a rozomlieť korene púpavy, čakanky a jačmeňa a melta je na svete. Skutočný životabudič, podľa popisov starých bylinárov aj sexuálny, získame, ak si pripravíme zápar zo železníka. Je síce dosť horký, ale účinný.
Kto pozná, alebo chce poznať prírodu a dôveruje jej, smrť hladom v jej bohatom a prajnom náručí mu nehrozí. Dokázali to naši mnohí pustovníci, ktorí žili spokojnejšie, dlhšie a boli zdravší ako dnes my. Nemusíme byť extrémnejší, ale predsa je len dobré, ak svoj jedálniček obohatíme aj o prírodné zeleniny a ovocie obzvlášť vtedy, keď ideme na expedície do hôr spolu s našimi ratolesťami. Hra na pustovníkov hľadajúcich si každodennú obživu v matke prírode sa stane prínosnou pre všetkých jej milovníkov. Z prírody môžeme nielen načerpať duševné sily, ale pripraviť si aj chutný obed. Jednoduchá polievka zo zmesi bylín zahustená strúhaným koreňom lopúcha či púpavy a dochutená posekanou materinou dúškou či palinou nás určite nielen povzbudí, ale aj zasýti. Takisto opečené kolieska koreňa boľševníka borščového ochutené roztretým cesnakom, medovkou a bukvicami a prevarené, posypané vňaťou šalvie, sú dobrou pochúťkovou polievkou. Prívarok zo žihľavy a nad pahrebou opečené pečiarky, bedle, rýdziky, plávky a iné jedlé huby sú delikatesou prírodného jedálnička. Jedlá netreba soliť, lebo jej dostatočné množstvo je priamo v surovinách. Skúste aspoň na chvíľu (počas expedície) žiť v súlade s prírodou ako to robili nielen Robinson, ale hlavne pustovníci, po ktorých sú pomenované mnohé miesta našich hôr, napr. Pustovníkova studnička, Pustovníkova jaskyňa a pod.
(Článok je spracovaný podľa odbornej literatúry a časopisov). Kosačka

Lietajúci cébečkár Bordonáro

Je všeobecne známe, že človek ako tvor spoločenský je rád medzi ľuďmi, s ktorými ho spájajú podobné názory na život, hospodárstvo, politiku, záujmovú činnosť atď. Na stretnutí cébečkárov troch stredoslovenských okresov som sa zoznámila so zaujímavým a skromným človekom Bordonárom, (Marcelom) z Ružomberku, ktorý je zanietený rogalista - cébečkár. Zámerne som dala na prvé miesto rogalista, vzhľadom k tomu, že Bordonáro ako štyridsaťročný začal najprv lietať ponad Liptov a až potom sa stal z neho lietajúci cébečkár. Dôvod k zakúpeniu rádiostanice SH 6200 v čase nežnej revolúcie bol viac ako jednoduchý. Túžil byť v spojení so svojou „pravou polovičkou“ Agátkou a okrem toho sa vysielačka stala potrebnou vecou pri pretekoch, keď každý rogalista pristál niekde inde. Cez vysielačku sa kamaráti mohli rýchlo orientovať a nájsť. Rogalisti z Prahy, Brna a Přerova, s ktorými mali družobné styky, už boli vlastníkmi ručných rádiostaníc a práve stretnutia s nimi navodili Bordonára k tomu, aby si v NSR zakúpil vysielačku spolu s klubovými kamarátmi. Keď sa stali užívateľmi ručných rádiostaníc značky STABO s oficiálnym povolením TÚSR, rádioamatér Miro ich naučil základom komunikácie a oboznámil ich s etikou správania sa na pásme 27 MHz. K Mirovi sa pridal Paľo z Likavky i Oto z Ružomberku a Bordonáro časom propagoval „U starej matere“ výhody vlastnenia rádiostanice tak, že vlastníkov pribúdalo a krúžok milovníkov CB pásma sa rozširoval.
Bordonárova manželka Agátka, keď už mala po odrastení dcér viac osobného voľna, nasledovala Bordonára v pravidelných nedeľných vychádzkach na vrch Choč. Cestou na kopec spolu preberali teóriu lietania na rogale, dotváranú praktickými ukážkami techniky letu Bordonára z kopca. Po základnom výcviku nastal čas neoficiálnych záverečných skúšok „bez papiera“ letom zo 670 metrov vysokého vrchu Choč. 13.septembra 1995 pred vzlietnutím Agátky prežíval Bordonáro chvíle napätia, strachu a následne, keď bezchybne vzlietla a začala sa vznášať na krídlach rogala, prežíval s kamarátmi Emanom a Paľom z Ľupče obrovskú radosť. Bordonáro si na kopci vyskočil do výšky ako osemnásťročný študent a po chvíli sa rozbehol, aby letel za svojou lietajúcou žienkou. Jeho rogalo však letelo kde chcelo a Bordonáro presne podľa zákona príťažlivosti zeme. Od veľkej radosti malá nepozornosť - zabudol sa zapnúť o rogalo, čo malo za následok trieštivú zlomeninu stavca s 34 dňami pripútania na lôžko. Keď ho kamaráti niesli k starej ruskej helikoptére, ktorá nechcela vzlietnuť, veľkou starosťou Bordonára bolo, či našli vysielačku a či funguje.
Liptov je povestný kraj Slovenska malebnosťou svojich políčok v členitom hornatom prostredí, opradený povesťami o Jurajovi Jánošíkovi, hrdinovi slovenského pospolitého ľudu. Je nevyčerpateľnou studnicou majstrov farieb, tvarov, hier svetla ako aj majstrov pera, opisujúcich jednoduchých pohostinných, milých a s prírodou zžitých ľudí. Keď slnečné lúče na západnom Slovensku pretvárali snehové vločky na vodu v podobe kaluží, tak ako šibnutím čarovného prútika ma dňa 19.12. 1998 privítal pravý obraz zimy Liptova s chladom a snehovou pokrývkou, i so srieňou zaodetými stromami v hmlistom opare.
Široký úsmev Nokiu a Janka III. stojacich na železničnej stanici ma zahrial pri srdci a dal mi jasne najavo úprimnú radosť zo stretnutia. Cestou k futbalovému ihrisku, k miestu konania prvého stretnutia cébečkárov z Liptovského Mikuláša a blízkeho okolia mi Janko III. v rýchlosti porozprával o histórii mesta. Byť na Liptove a nekúpiť si pravý údený Liptovský syr, by bolo hriechom. Moje prvé kroky smerovali do nákupného strediska mysliac na spestrenie jedálnička rodiny.
V oddelenom separé reštaurácie Tatran už bola čulá vrava cébečkárov, medzi ktorými nechýbali ani rádioamatéri IČO z Podbreziny OM6JB (držiteľ koncesie skupiny A) a Mišo OM6ACI zo Smrečian. Po roku komunikácie s Jankom - Palúdzka som mu mohla podať zdravicu a „na video“ povedať aspoň zopár dobrých slov. Potešilo ma, že medzi zúčastnenými som videla známe tváre Delfína, Sylvie, Ľuba ako i Rasťa a Bordonára z CB klubu Ružomberok. Zaujímavé a veselé sa stalo rozprávanie o tom, ako sa kto dostal k vysielaniu. Rozhovory o Povoľovacích podmienkach, rušení TV susedov, akciách poriadaných v priebehu roka, plánoch do budúcnosti a Ičov stručný výklad o stratégii súťaženia na VKV sa stali prínosom pre každého z nás. Keď bola nálada v plnom prúde zavítal medzi cébečkárov v sprievode manželky Ľubko z Liptovského Hrádku, ktorý veľmi dobre pozná ľudí podľa hudby hlasu, keď už ich nemôže vidieť. Príchod Ľubka potešil nielen mňa, ale všetkých zúčastnených cébečkárov. Bolo by len dobré a prínosné, ak by sa cébečkári Liptova dohodli a rozhodli poriadať klubové stretnutia pod hlavičkou CB klubu Liptov. Keď Bordonáro vytiahol a dal kolovať prekrásne zábery Liptova nafotené z rogala i na kopci Choč, hodinová ručička sa neúprosne blížila k času, kedy som sa musela rozlúčiť a ísť k vlaku. Dve fotografie našli svoje miesto v mojej kabelke a dnes ich máte možnosť vidieť v CB REPORTE. Jednoduchý, skromný a veselý Bordonáro z CB klubu Ružomberok nechýbal ani na prvom stretnutí cébečkárov v Liptovskom Mikuláši spolu so
svojím klubovým kamarátom Rasťom. Je vždy v pravú chvíľu na pravom mieste a hlavne tam, kde sa niečo pozitívne deje. Keď vaše kroky raz zamieria k malebnému Liptovu a uvidíte vysoko nad zemou plachtiace rogalo, brejknite na lietajúceho cébečkára Bordonára hľadiaceho na zem z vtáčej perspektívy. Určite sa Vám ozve hlasom, ktorý taxikárovi zvanému „Smädný mních“ pripomenul nejakého herca z filmu Chobotnica a preto ho nazval „Mordonáro“. Taxikár už nie je medzi živými, ale ním daná volačka „Mordonáro“ pozmenená na Bordonáro zostáva v povedomí cébečkárov Liptova a okolia naďalej. Kosačka Horné Chlebany

Netradičný pozdrav z Lúrd
Priatelia cébečkári, srdečne vás pozdravujem s požehnaním, ktoré som s vďakou v srdci prijala a vyprosovala i pre vás, môjmu srdcu milých ľudí. Nemohla som na vás nemyslieť, veď s vami som vyšla von do ulíc zo svojej samoty a to vďaka synovcovi, ktorý mi namontoval rádiostanicu namiesto telefónu, aby bol so mnou v kontakte, keď bude treba pomoc. Chcem sa s vami podeliť o zážitky z cesty, ktorá bola moja prvá – možno aj posledná - a stala sa pre mňa akoby cestou na mesiac. Sama, nie veľmi potrebná a užitočná som touto cestou dostala odpoveď, že moja skrytosť a nepatrnosť má predsa len svoj zmysel. Stíšená pred Bohom a v dave tisícov ľudí som pochopila, že svoj život môžem obetovať Bohu a ľuďom v modlitbách za nich, žijúcich v uponáhľanom svete. Za svoju a celú CB rodinu, za náš národ slovenský, ktorý akoby blúdil v kolotoči tohto sveta opojený slobodou učiac sa s ňou narábať, ako dieťa sebazraňujúce s nožom.
Odchádzame v nedeľu (14.9.2000) a do pondelka rána sme prešli cez Rakusko, Padskú nížinu z mesta Udine do Turína v Taliansku. Ako prvé na vlastné oči vidíme známe Turínske plátno, ktoré je vystavené pri príležitosti jubilejného roka. V tomto plátne bol zavinutý Ježiš. Nesmie sa tam fotiť, ani filmovať. Navštívili sme aj objekt - ústav, kde pôsobil Don Bosco. Pochovaný je v chráme spolu s jeho najmilším žiakom sv. Dominikom Sávio. Omšu slúžia naši kňazi, Jurko a Marek, rodák od Topoľčian kde jeho bratia majú cestovnú kanceláriu. Viezli nás najkratšou trasou aká sa pre tento účel dala zvoliť. Jedli sme zväčša zo svojich zásob pri autobuse, lebo Slováci takto cestujú po svete.
Západný cíp Savojských Álp s 500 až 1000 metrov hlbokými údoliami je ožiarený zapadajúcim slnkom a nad nami sa týčia partie najvyšších vrcholov, aké sa len tak nevidia. Samotný Mont Blanc mám pred sebou ako na dlani vďaka perfektnej viditeľnosti. Najdlhší tunel „Fréjns“ – 14 km – je do polovice taliansky a z druhej strany patrí Francúzsku. Neďaleko od tunela je zimné stredisko Albertvill a mesto Grenoble. Z hôr schádzame v meste Chambéry na rovinu pri rieke Rhône a ideme do mesta Lyon. V motoreste “Formula 1” máme nocľah, ktorý je neďaleko letiska, kde lietadlá zosadajú a štartujú azda každých 50 sekúnd. Ľahké spani! V utorok devätnásteho práve vychádza slnko, keď ideme ďalej na sever k mestu Dijon. V polovici trasy sme zišli z diaľnice a popri rieke Loän, v pôvabnom nížinatom kraji, navštevujeme dedinu Ars. V minulom storočí bola pôsobiskom spovedníka Francúzska- Jána Máriu Vianeya. Z pôvodných čias “arského farára” je zachované takmer všetko v pôvodnom stave. Chudobná kamenná fara, dvorček s hospodárskym náradím a v pôvodnom chudobnom kostolíku spovedelnica, v ktorej Vianey strávil väčšiu časť svojho pozemského života. Jeho telo je uložené v sklenej rakve pod ktorou je oltár.
Cesta k Avigňonu z Lyonu, juhozápadná časť Francúzska, je veľmi pekná, bohatá na vinice, vinice, vinice… Pod Lyonom už rastú aj cyprusy, pínie, južnejšie lemujú ploty jednotlivých fariem palmy a olivy s ďatľovníkmi. V tomto kraji ešte vidieť Alpy, ale na západe už údolie Rhôny lemuje okolo tisíc metrov vysoké pohorie “Stredofran-cúzsky masív”. Na jeho nižších kopčekoch je množstvo starých románskych hradov a novších zámkov, najmä v mestečku Oranž, no a v samotnom Avigňone. Od západu sa prihnal dážď, ktorý nám ale neprekáža. Stojíme pri legendárnom avigňonskom moste siahajúcom len do polovice rieky Rhôny. Hradby sa opravujú a tak sme sa s vozíkom nedostali na most. Okrem iného, pre informáciu, platí sa tam pomerne vysoké vstupné. Po zbežnej prehliadke mosta stúpame do stredu mesta ku pápežskému palácu a katedrále. Pápeži (v počte osem) v rokoch 1234 – 1305 tu boli v zajatí francúzskych kráľov. Jurko ma s námahou tlačí hore po strmých cestách vyložených mačacími hlavami a tesanými kameňmi. Najvyšší bod mesta zdobí stará románska katedrála stavaná z tesaných kameňov zvonku i z vnútra, iba na jednom múre je na omietke zachovaná stará freska. Výnimočná je prvá gotická stavba – bočná pohrebná kaplnka pápeža Gregora VIII. s katafalkom v stene. V celej oblasti južného Francúzska je to snáď jediná ukážka gotiky. V mestách Carcason, Perpigňon, Nímes atď.sú iba románske hradiská a chrámy.
Navštevujeme supermarket v ktorom sa nachádza všetko od vreckovky po autá. Hotová “pastva pre oči”, ale nie pre naše peňaženky, tie na to nestačia. Najviac sa nám páči pult so všelijakými morskými potvorkami. V ľadovej drti sú naložené ryby od výmyslu sveta, ale aj živé kraby, langusty a mušle a iné živočíchy, ktoré ani nevieme pomenovať. Tie langusty a kraby sa tam normálne hýbali…No fuj! Ako to môžu jesť…
Mesačnou nocou putujeme do cieľa našej cesty. Nad ránom začína padať studený dážď a ráno o pol šiestej stojíme pred bazilikami mesta Lurdy. Vstupujeme na posvätné miesta Masabielskej jaskyne, kde 11.2.1858 bolo prvé zjavenie Panny Márie Bernadette Soutirous. O šiestej hodine sa koná sv.omša v slovenskom jazyku. Koncelebrujú ju piati kňazi, medzi ktorými sú naši dvaja, Jurko a Marek. Keďže prší, nechávajú ma na vozíčku vo vnútri pod skalkou aj s mojou milou spoločníčkou Paťkou. Tu sa začína tá zázračná chvíľa uvedomenia si, že som tu, na svätom mieste a so svojími najmilšími ľuďmi. Boli ste tam so mnou, priatelia, v mojom srdci. Sú to chvíle nadčasové, nesmierne povznášajúce ducha človeka, akoby lievik neba na zem a pre ľudí, pre uvedomenie si, že duša človeka od Boha pochádza… Tu sa dá obnovovať úprimné spojenie človeka so svojím Bohom, od ktorého uteká za svojími preludmi a nakoniec tak či tak zakotví v Ňom. Tu je možnosť na zmenu, na predsavzatie k lepšiemu životu, tu je možnosť očisty svojej duše a pre každého človeka bez rozdielu. O takúto premenu človeka v človeku sa dolu, v civilizovanom svete musí silno bojovať! Základné poslanie zjavení v Lurdoch je :”pokánie!” Agnus Topoľčany. Pokračovanie v časopise JÚNOŠÍK 5/2001.

Technika

President Harry
Technické údaje:
Počet kanálov: 40 FM
Kmitočtový rozsah: 26.965-27.405 MHz
Modulácia: FM (F3E)
Napájanie: 13,8V
Rzmery:115x180x35mm
Hmotnosť: 0,8kg
Prijímač:
Citlivosť: 0,5µV/20dB SINAD
Kmitočty medzifrekvencia: 10,695MHz/455kHz
Výkon NF zosilňovača: max.5W
Vysielač:
Výstupný výkon:4W/FM
Kmitočtový zdvih: max.2kHz
Malá, jednoduchá, ľahko ovládateľná rádiostanica je vybavená základnými funkciami vrátane S-metra a plynulej regulácie citlivosti. (Zariadenie je schválené pre prevádzku v ČR.) Rádiostanica sa dodáva spolu s mikrofónom, držiakom stanice, napájacim káblom, držiakom mikrofónu a dokumentáciou.
President George
Technické údaje:
Počet kanálov 40FM
Kmitočtový rozsah: 26.965-27.405MHz
(Verzia export) (26.065-28.755MHz)
Modulácia: FM(AM/SSB-export)
Napájanie: 13,8 V
Rozmery: (šxhxv) 200x207,5x58mm
Hmotnosť: 1,8 kg
Prijímač:
Citlivosť: (AM/FM) 0,6µV/20dB SINAD
Citlivost (SSB) 0,2µV/20db SINAD
Kmitočty MF 10,695MHz/455kHz
NF výkon cca. 3W
Vysielač:
Výstupný výkon: 4W/FM(20W/SSB

Radíme si navzájom

Konektory na kábel
Najslabší a aj najporuchovejší článok medzi anténou a rádiostanicou je prepojenie koaxiálneho kábla s konektorom. Keď je nevhodne prepojený kábel na konektore znižuje sa vyžiarený výkon a má za následok vznik stojatých vĺn. Zväčša si mnohí povedia: „Hlavne že to šľape!“ Konektory sú nedbalo prepojené a kvalita nehrozí, nemá žiadnu cenu. Tak vzniká nežiadúce vf vyžarovanie a hlavne káblom.
Ako namontovať konektor PL 259 na kábel 213/U?
Jednoducho. Pílkou na kov odrežeme kábel, ostrým nožom odstránime izoláciu, ale bez porušenia vnútorného opletenia, v dĺžke 29 mm. Následne navlečieme maticu konektora na koaxiálny kábel. Samozrejme, nájdeme si tú najvhodnejšiu polohu na navlečenie. Zastrihneme špicatými zahnutými a hlavne ostrými nožnicami z pôvodnej dĺžky 29 mm na dĺžku 8 mm. Potrebujeme 60 W pájkovačku, lebo toto opletenie opatrne ocínujeme tak, aby nedošlo k porušeniu izolácie PE. Keď to máme hotové treba nechať spoj poriadne vychladnúť a potom opatrne odstránime vnútornú PE izoláciu v dĺžke 19 mm bez porušenia vnútorného vodiča. Vnútorná izolácia musí prečnievať opletenie o 2 mm. Na konci vyčnievajúci vodič v dĺžke 10 mm ocínujeme.
Zostávajúce otvory v obvode konektora zahĺbime vrtákom 5 mm, ocínujeme ich a nasunieme šrobovaním konektorové teleso na kábel tak, aby sa objavil nad otvormi na obvode konektora ocínovaný koniec tienenia. Treba bezpodmienečne skontrolovať ohmetrom, či nie je skrat medzi tienením a vnútorným vodičom v dutine. Zostáva nám 100W pájkovačkou rýchlo a kvalitne preletovať otvory s tienením a aj vnútorný vodič v dutinke. Napokon zostáva už len začistenie konca jemným šmirgľom a môžeme byť s montážou konektora na kábel spokojní. -ava-

PREHRÁVAME?

V skladisku odvahy už dávno nie je tovar,
obchody s hrdinstvom sú vykradnuté znova.
Tri nula kontumačne vyhrala zbabelosť... (?)
Láska sa stratila a vôkol vládne zlosť.
Zamrzli úsmevy a zmizli pohladenia,
nepočuť dobrý deň a nie je dovidenia.
Milencov nevidieť a bozky...sú len v knihách...(?)
Z ľudského srdiečka sa tíško stáva kryha.
Všetci sa ženieme dopredu, k priepasti,
z pocitu nešťastia už nie sme nešťastní.
Ľúbime neľúbiť a nechceme už chcieť...(?)
Čakáme nečinne, že ľad raz začne vrieť.
Krúžime dokola a hlava sa nám točí,
Už sme si odvykli hľadieť si do očí.
Nechceme premýšľať, veď ani nie je o čom...(?)
Aj tak si myslíme: „Stačí neskôr, potom...“
Preboha, prestaňme a otočme sa späť,
chcime sa milovať navzájom teraz, hneď!
Začnime odznova a ľúbme opäť seba,
Navravme po stý krát: „Tak nám všetkým treba!“
Pochopme konečne, že svet ja guľa lásky,
karneval nezačal, tak načo nosiť masky?
Tak poďme cébečkári, za chvíľu je štart,
Možno sa nám podarí spoločne neprehrať.

Myšlienky spod klobúka

Odpor, kritika, vina a strach pramenia z obviňovania druhých a z odmietania zodpovednosti za VLASTNÉ ŽIVOTNÉ SKÚSENOSTI.
Nikdy sa nemôžeme pomstiť, pretože pomsta nefunguje, keďže sa nám VŽDY vracia to, čo dávame. Každá túžba po pomste a aj odpor sa nakoniec rozplynú.
Nehnevajte sa na seba len preto, že sa vám nedarí dosť rýchlo stať sa človekom v človeku. Potrebujeme nielen k iným, ale v prvej rade k sebe byť trpezlivými.
Nádherná ruža je vždy krásna, dokonalá a premenlivá. Takými sme aj my. Vždy sme dokonalí, krásni a neustále sa meníme. Toto berme na vedomie!
Čím menšia je naša sebanenávisť a náš pocit viny, tým lepšie sa nám darí na všetkých úrovniach.
Začnite počúvať to, čo hovoríte. Nehovorte nič, čo nechcete urobiť svojou pravdou.
Dovoľte si preskúmať svoje vlastné myslenie a myšlienky a tie negatívne zmeňte. Stojí to zato.
Uvedomte si, načo práve myslíte. Chcete, aby táto myšlienka vytvárala vašu budúcnosť? Je negatívna alebo pozitívna? Len si to všímajte. A hlavne, uvedomte si to!

Latinské citáty

AB INITIO
Od začiatku
AUDACES FORTUNA IUVAT - /Vergílius/
Odvážnym šťastie praje
ACTA
Vybavené veci
Spisy, ktoré už prešli rukami úradníka a boli vybavené, odložené.
AD HOC
K tomuto, na tento prípad, účel, pre tento cieľ.
AD HONOREM
Na poctu, na česť, na slávu.
AD HONOREM JEZUS
Na slávu Ježišovu
AD LITTERAM
Do písmena, doslovne
BEATA EST VITA CONVENIENS NATURAE SUAE. (Seneca mladší)
Šťastný je život zhodujúci sa s vlastnou prirodzenosťou
Ak človek žije v zhode sám so sebou, môže sa pokladať za šťastného človeka.

Bene dicta - výstižné výroky
Všetko, čo robíme pravidelne a profesionálne, skostnatie. Kurt Tucholsky
Nespokojnosť je prvým krokom k rozvoju ľudstva a národov. (Oscar Wilde)
Myšlienky a predstavy sa rodia z nádeje v ich vyplnenie. (Thierry Gaudin)
Pokrok je možný jedine vtedy, keď sa inteligentne porušujú zákony. Boleslav Barlog
Ten, kto sa drží starého, je predurčený upadnúť s ním. (Endre Ady)
Je ľahšie ohliadnuť sa dozadu o tisíc rokov, ako pozrieť o päťdesiat rokov do budúcnosti. (Edward Bellamy)

Kaleidoskop

4.1.1643 - narodil sa Isaac Newton, anglický fyzik a matematik. Je zakladateľom mechaniky. (Zomrel 31. III. 1727).
4.1.1818– narodil sa l v Revúcej slovenský botanik Gustáv Reuss. (Zomrel 12.1. 1861). 5.1.1847 - narodil sa vedec, zakladateľ hydromechaniky a aero - mechaniky, Nikolaj Jegorovič Žukovskij. (Zomrel 17. III. 1921). 6.1.1655 – narodil sa švajčiarsky matematik. Jakub Bernouli. (Zomrel 16.VIII.1705). 6.1.1807 – narodil sa v Spišskej Belej náš fyzik, matematik a vynálezca Maximilián Petzval. (Zomrel 17.IX.1891).
13.1.1800 – narodil sa v Zemnom na Považí slovenský fyzik a vynálezca Štefan Jedlík. (Zomrel 12.XI.1895).
13.1.1813 – narodil sa Henry Bessemer, anglický vynálezca, objaiteľ novej metódy výroby ocele zo surového železa. (Zomrel 15.III.1898).
15.1.1783 – narodil sa v Brezne nad Hronom slovenský hvezdár, pedagóg a publicista Daniel Kmeť,. (Zomrel 20.VI.1825).
18.1.1707 – založilo sa v Prahe České vysoké učenie technické.
19.1.1736 – narodil sa James Watt, anglický vynálezca parného stroja. (Zomrel 19.VIII.1819). 28.1.1884 – narodil sa August Piccard, švajčiarský fyzik a meteorológ, ktorý 27.V.1931 vystúpil v balóne do atmosféry a dosiahol výšku 16 000 m. (Zomrel 25.III.1962).
7.1.1943 – zomrel Nikola Tesla, chorvátsky elektromechanik, autor mnohých vynálezov. (Zomrel 10.VII.1856).
8.1.1642 – zomrel Galileo Galilei, taliansky filozof, hvezdár, fyzik a matematik, zakladateľ novodobej mechaniky, prenasledovaný inkvizíciou. Cirkvou rehabilitovaný až v poslednom desaťročí 20.storočia.(Zomrel 15.II.1564).
13.1.1906 – zomrel Alexander Stepanovič Popov, ruský vedec a vynálezca bezdrôtovej telegrafie. (Nar.16.II.1859).
18.1.1841 – zomrel v Banskej Bystrici Jozef Dekrét-Matejovie, slovenský lesný hospodár. (Nar.12.VII.1774).
26.1.1891 – zomrel Nikolaus August Otto, nemecký vynálezca štvortaktného motora. (Nar. 10.VI.1832).
27.1.1742 – zomrel Edmund Halley, anglický astronóm a geofyzik. (Nar. 8.XI.1656). 27.1.1860 – zomrel Ján Bolyai, maďarský matematik, tvorca neuklidovskej geometrie. (Nar.15.XII.1802).

Naj, naj, naj...

Úsilie a vytrvalosť
Let okolo sveta bez doplnenia poh.hmôt.
48 ročný Dick Rutan a 34 ročná Jeana Jeagerová obleteli svet bez medzipristátia a doplnenia pohonných hmôt vo svojom špeciálne skonštruovanom lietadle Voyager. Odleteli z Edwarsovwj leteckej základne v Kalifornii a let trval od 14. do 23.XII.1986. Za 9 dní, 3 minúty a 44 sekúnd preleteli vzdialenosť 40 253 km s priemernou rýchlosťou 186,36 km/h.

Informácia: Machovo číslo

Používanie Machovho čísla pre rýchlosť letu zaviedol profesor Ackeret z Zurichu. Machovo číslo je pomer rýchlosti pohybujúceho sa telesa a miestnej rýchlosti zvuku. Tento vzťah použil prvý krát Dr. Ernst Mach z Viedne v roku 1887. Mach 1,0 sa rovná rýchlosti 1 224,67 km/h pri hladine mora a pri teplote 15°C. pre zjednodušenie má konštantná hodnota 1 061,81 km/h v stratosfére, t.j. vo výške nad 11 000 metrov. V roku 1986 bola rýchlosť zvuku upresnená na hodnotu 1 192,64 km/h.

Prelet cez kanál La Manche
Po prvý krát preletel kanál La Manche dňa 25.VII. 1909 Louis Blériot na jednoplošníku Blériot XI, vybaveným motorom Anzani (17 kW) z Les Baraques vo Francii do Northfall Meadow v Anglii. Odšatrtoval o 4 hod.41 min. a let rval 36,5 min. Lietadlo prekonalo vzdialenosť 41,8km.

Dziny dziny vtipkoviny od Edisona Hubina
Príde upratovačka na policajnú stanicu s tým, že ju v práci znásilnili. Policajt ju chvíľku počúva a nakoniec jej hovorí:
„Preboha ženská, to ste nemohla utiecť?“
„A kam? Vľavo stena, vpravo stena, za mnou chlap a predo mnou vytreté!“
Pýta sa policajt potenciálnej vdovy v márnici:
„Viem, že je to pre vás ťažké, ale bola by ste taká láskavá a mohla by ste identifikovať telo vášho manžela? Mal nejaké zvláštne znamenie?“
„Áno, koktal.“
Policajt kupuje v hodinárstve stopky. Hodinár sa ho pýta:
„Snáď nebudete behať?“
„Ale, kdežeby, manželka mi kázala natrhať slivky so stopkami.“
Z policajnej vysielačky: „Šéfe, zastavil som podozrivé auto. Vodič mi tvrdí, že vezie džem, na obaloch je napísané „jam“ a auto je plné lekváru.“
Aký je rozdiel medzi vodou a dvojčatami?
Voda je hadveó a dvojčatá "Óha dve!"
Príjemnú zábavu v mobiloch!

Vojnová a povojnová kuchyňa

Zemiaky na rôzny spôsob - Základné zemiakové cesto
Pre 5 osôb. Potrebujeme: 1kg varených zemiakov, 30 dg hrubej múky, 1 vajce a soľ.
Postup: Varené zemiaky olúpeme, zomelieme na mäsovom mlynčeku alebo postrúhame najemno, premiesime s múkou, v strede urobíme jamku, pridáme vajce, i dg soli, cesto riadne zamiesime. Z tohto cesta možno robiť šúľance,, obaly na párky, na ovocné knedlíky a keď pridáme krupicu, tak ako príkrmové knedlíky a iné.

Zemiakové knedlíky s mäsovou plnkou
Použijeme základné zemiakové cesto a pridáme 3 dg krupice. Vyvaľkáme na 1 ˝ cm, nakrájame štvorčeky, anplníme plnkou, uzavrieme, zaguľatíme. Varíme 8-12 minút. Mastíme zohriatým maslom.
Plnka: 20 dg sekaného údeného mäsa zmiešame s pokrájanou cibuľkou (2dg masla a 2 dg cibuľky) a 2 dg strúhanej žemle. Knedlíky môžeme plniť aj drobnými bravčovými škvarkami.

Príkrm - Zemiakové šišky k mäsu
6 veľkých zemiakov uvaríme, horúce prelisujeme, osolíme, pridáme 2 žĺtky, kúsok masla a toľko múky, aby bolo pevné cesto. Potom vyvaľkáme asi na Ľ cm silnú placku, z ktorej vykrajujeme rôzne tvary a osmažíme v horúcom tuku.
K samotnému jedlu ich pečieme ako lievance a natierame lekvárom, alebo pečieme na panvici ako omelety a plníme špenátom, posypeme tvrdým syrom a dáme upiecť, alebo ich rozvaľkáme na silnejšie placky; plníme mäsom a varíme v bielom obrúsku ľ hodiny. Potom ich polejeme maslom a posypeme strúhanou žemľou.

Zákusok - Zemiakové tyčinky k čaju
Potrebujeme: 18 dg strúhaných varených zemiakov, 18 dg hrubej múky, 10 dg sadla alebo tuku, trochu soli a na špicu noža prášku do pečiva. Postup: Spracujeme všetko spolu na cesto, urobíme z neho tyčinky alebo venčeky, ktoré potrieme vajcom, poprášime rascou (alebo makom) s hrubou soľou a pečieme do zlatista.

GPS prijímače, družicová navigácia

Garmin GPS II Plus predstavuje plne vybavený prístroj podobný typu GPS 12 XL, ktorý je vyhľadávaný taktiež pre profesionálne použitie. Veľké množstvo funkcií doplňuje možnosť preklopného displeja, teda prevádzku v horizontálnej polohe (bicykel, auto) alebo v ruke, v polohe vertikálnej. Prijímače GPS pracujú taktiež za predným sklom v aute.
GPS Plus III predstavuje vrcholnú technológiu v oblasti ručných GPS. Už pri prvom kontakte prekvapí vysokým výkonom vstavaného procesora. Obsahuje plné vybavenie funkciami ako typ II Plus a integrovanú mapu sveta s možnosťami ako GPS 12 Map a taktiež s možnosťami nahratia detailov z CD Garmin Map Source pre určité oblasti, ktorých ponuka sa neustále rozširuje. Oba tieto typy majú odnímateľnú anténu, možné je použiť externú anténu, umiestnenú napr. na streche auta alebo lietadla.
GPS Garmin eMap –orientácia predovšetkým pre prácu s mapou.
12 kanálový výkonný prijímač GPS má malé rozmery, 1500 trs. Bodov, 1024 bodov zaznamenanej trasy, celkom 50 trás, veľký prehľadný displej so štyrmi úrovňami šede pri zobrazení, integrovaná mapa sveta, hlavné cesty, vodné plochy, letištia, mesta a obce od 500 obyvateľov, možnosť nahrať detaily z CD Garmin na prídavné kartridge 8 alebo 16 Mb. Prehľadná práca s mapou, intuitívne ovládanie vďaka užívateľsky veľmi priaznivému menu, napájanie 2x AA po dobu 14 hodín, skvelý pomer cena/výkon. Vo verzii DeLuxe sada s prídavným cartridge 8 Mb a prepoj. Kábla k PC.

Ručný GPS Garmin eMap, do auta určený Street Pilot

Prijímač GPS určený hlavne pre prevádzku a navigáciu v automobile za jazdy. Štvorpalcový prehľadný displej so štyrmi úrovňami šede, v noci optimálne podsvietený a vždy dokonale čitateľný, integrovaná mapa sveta, k cieľu navádza po vektore smeru alebo je možné vytvoriť trasu s otočnými bodmi, za jazdy sleduje aktuálnu polohu v mape, možnosť nahrať ďalšie údaje z CD MapSource alebo z CD MetroGuide s cestnými podrobnosťami na prídavnom cartridge 8 albo 16 Mb.
Príjemné užívateľské prostredie, mnoho ďalších údajov, napr. vzdialenosť k cieľu, priemerná a maximálna rýchlosť, indikácia prekročenia maximálnej rýchlosti. Napájanie z palubnej siete alebo 6x AA po dobu 16 hodín. Tiež v prevedení ColorMap s farebným displejom.

Najmenší ručný GPS Garmin eTrex

Plnohodnotný 12 kanálový prijímač GPS je najmenší vo svojej kategórii, 500 navigačných bodov, ikonka s pomenovaním, 10 trás, 1 trasa spätnej navigácie s 50 otočnými bodmi, Trip. Computer, všetky obvyklé Garmin funkcie vrátane súradnicových systémov a QTH lokátorov, pripojenie k PC, rozmar 11,2 x 5,1x2,7 cm, váha 150 gr vrátane batérií, napáj. 2xAA po dobu 22 hodín. Jednoduché ovládanie pomocou atraktívneho menu. Presnosť v jednotkách metrov, ako u všetkých Garmin. Veľmi atraktívny je svojou cenou. Na trh je uvedená nová verzia s GPS/barometrickým výškomerom. Všetky modely sú opatrené konektorom pre vonkajšie napájanie a pre vstup a výstup dat. Datové pripojenie slúži pre privádzanie diferenciálnych korekcií k zlepšeniu presnosti, pre pripojenie k počítaču a zobrazenie polohy v mapách, prípadne prácu so špeciálnym programom umožňujúcim stiahnutia trás a bodov z GPS prijímača, vytváranie a nahrávanie nových, rovnako tak, ako pre pripojenie k rádiomodemom alebo priamo k rádiostaniciam typu Kenwood TH-D7 a použitie systému APRS. Širok ponuka príslušenstva.
Bližšie informácie o prístrojoch GPS poskytne firma DD Amtek. Informácie zaslal Delta Nové Mesto n./V.
(Z čas. Technika a konstrukce - sborník příspěvkú - str. 98Anténa je a zostane tým najdôležitejším článkom bezdrôtového prenosu. Je článkom, ktorý mení elektromagnetické vlny na vysokofrekvenčné –PRÍJEM a vysokofrekvenčné vlny na elektromagnetické- VYSIELANIE. Práve od jej bezchybnej prevádzky závisí kvalita a úspešný prenos. To znamená, keď prestane pracovať príjem a vysielanie antény, nič nám nie je platný kvalitná rádiostanica a vysoký výkon.

Televízny odrušovací filter

Návod
Keď ruší cébečko vašu televíziu alebo u susedov, postavte si jednoduchý odrušovací filter. Na jeho výrobu potrebujeme 1, 82m televízneho koaxiálneho kábla(75
ohmov) s pevným dialektrikom, nie penovým. Tento kábel pripojíte tesne k rušenému televízoru buď priletovaním, lebo pomocou TV rozbočovača signálu. Upozornenie! Pripojený kábel nesmie byť na konci spojený do skratu, t.j. tienenie s vodičom, ani nesmie byť stočený do uzla.

Rok v prírode s rádiostanicou v ruke

Vzhľadom k tomu, že portejblovanie má svoje čaro a láka cébečkárov von do prírody v čase i nečase, budeme si približovať prírodu a pobyt v nej v pravidelnej rubrike „Rok v prírode s rádiostanicou v ruke“ vo všetkých číslach časopisu Júnošíka r.2002. Svoje skúsenosti a poznatky z prírody môžete napísať, rada ich zverejním.
Azda nič tak neutužuje kamarátstvo ako spoločné obľúbené akcie, preto sa ich nevzdávajme, hoci hľadáme vždy niečo nové. Naopak, rátajme s nimi ako s opornými bodmi. Buďme partiami s tradíciami a atmosférou. Zima u nás vrcholí v januári. Zaznamenávajú sa rekordne nízke teploty. Holé konáre stromov sa chvejú v mrazivom vetre, no v jedľovom, borovicovom alebo smrekovom lese pookrejeme sviežou zeleňou a omamnou vôňou živice. Od zimného slnovratu (21.XII.) sa dni opäť predlžujú, čo v snehových fujaviciach ani nepostrehneme. Zatiaľ teda kraľuje pani Zima.

Noc na snehu

Viem, zdá sa to ako bláznovstvo, ale tu platí: „ako pre koho“. Kto je primerane otužilý a dostatočne pripravený, odnesie si zo zimného táborenia v snehových stavbách nezabudnuteľný zážitok. Na prenocovanie v zimnej prírode sa pripravujeme otužovaním už od leta či jesene, umývaním a sprchovaním sa v studenej vode, cvičením pri otvorenom okne, pohybom vonku za každého počasia. Prenocovanie v zimnej prírode je nielen otužovaním, zblížením sa s prírodou, ale i zvláštnym zážitkom. Ku tomu cennou skúsenosťou, ktorú môžeme využiť v nepredvídaných situáciách pri pohybe zimnou prírodou. Už len samo vedomie, že v snehu sa dá pokojne prečkať víchrica alebo noc, nám môže v zložitej situácii psychicky veľmi pomôcť.
Z viacerých možností prenocovania v snehu, medzi ktoré rátame záhrab – vyhĺbenie jamy do snehu- a kavernu – vyhĺbenie jaskynky vo vodorovnom smere do záveja – poznáme snehovú eskimácku chyžu – iglu – hoci je stavebne náročnejšia. Podmienkou je aj sneh vhodnej štruktúry – uľahnutý, firnový, hrubý aspoň pol metra, takže sa dá dobre krájať lyžami či iným vhodným dreveným predmetom a možno z neho zhotovovať kvádre.
Ak sme na túre na kopci piati, dvaja robia kvádre, jeden ich nosí a ďalší dvaja stavajú iglu – jeden zvonka a jeden zvnútra. Na mieste iglu najprv ušliapeme sneh do kruhu a naznačíme tak veľkosť základne iglu s priemerom 3m (podľa počtu spiacich osôb). Kvádre zo starého firnu sa dobre krájajú zjazdovými lyžami, menej bežkami a najlepšie portejblovou (zákopovou vojenskou) lopatkou. To značne urýchli stavbu iglu, pri dobrej organizácii je za 2 hodiny zhotovené.
Rozmery kvádrov sú približne 60cmx40x30 výška. Kladieme ich prstencovito, pričom každá vrstva má o niečo menší priemer, až sa napokon stavba uzavrie do kupoly veľkým kvádrom. Po dokončení hrubej stavby prerazíme na záveternej strane vchod (ak sme naň nemysleli už od začiatku), ktorý zahĺbime do snehu, aby dovnútra čo najmenej fúkalo a ľahko sa vchádzalo. Bezpodmienečne nutné je kvádre zvnútra vyhladiť napríklad lopatou, zrezať skokovitú klenbu nahladko tak, aby voda vznikajúca teplom nekvapkala na spiacich, ale stekala po hladkých stenách. Na jej odtok urobíme po vnútornom obvode iglu žliabok s vyústením do vchodu. Na ušliapaný sneh naukladáme vedľa seba lyže sklznicou nahor. Na ne dáme igelitovú plachtu a potom podložky na spanie a spacie vrecia. Vzduch prúdi dovnútra niekoľkými otvormi, ktoré urobíme do steny palicou. Vchod zakryjeme veľkou snehovou kryhou. Vnútri si môžeme prikurovať sviečkou a ráno sa budeme tešiť zo zubatého slnka a z nevšedného zážitku. Nezabudneme si urobiť dieru a cez ňu pretiahnuť kábel od rádiostanice k stožiaru s anténou a po celú noc vysielať tak, že jedna dvojica spí a druhá dvojica vysiela.                Anežka - Kosačka

cezmin@azet.sk

ODKAZY

na moje www stránky

Mail : agnesa@seznam.cz
http://www.cbrsk.php5.sk 
http://www.cbjanskanoc.ic.cz 
Príroda:
http://agika.szm.com  
Naša príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz
Milovaná príroda:
http://www.cezmina.szm.sk
Veľká noc:
http://www.eufrosyne.szm.com
Veľká noc:
http://cbrsk2.pisem.net
Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
Vianoce:
http://www.cbrsk3.pisem.net 
CB rádioamatérske hobby:
http://cbrsk.euweb.cz
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.land.ru
CB rádioamatérske hobby:
http://www.sweb.cz/agnesa 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.pisem.net 
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz
Jánska noc:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
Obec Horné Chlebany:
http://www.sweb.cz/hornechlebany 
Svadba Chlebany:
http://www.svadba-chlebany.land.ru

Na nasledujúcej www stránke: http://www.mikmeier1948.dk/farver/websikre%20farver.htm