wz
 
 
 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

Jednoduché pravidlá súťaže:

1. Riaď sa vždy pri vysielaní Všeobecným povolením pre vysielanie na PMR pásme č.VPR – 02/2006, ktoré nájdeš na adrese Telekomunikačného úradu SR http://www.teleoff.gov.sk/index.php?ID=812

2. Pre svoje vysielanie si zvol vlastný identifikačný volací znak (volačku), ktorú v priebehu roka nebudeš meniť (napr. Albbert Banská Bystrica, Marconi Partizánske a pod.)

3. Súťažné spojenie, ktoré chceš zaradiť do súťaže musí obsahovať:
a) tvoju volačku a tvoje QTH (miesto odkiaľ si vysielal) doplnené lokatorom*
b) dátum a čas uskutočneného spojenia
c) volačku, QTH, lokator* protistanice
d) môžeš tiež uviesť, ako sa ti spojenie podarilo urobiť a čo bolo na ňom zaujímavé,
môže ti to pomôcť pri celkovom hodnotený súťaže
e) každému účastníkovi súťaže sa počíta len jedno jeho naj platné spojenie

4. súťažné spojenia posielaj E-mailom na adresu: barbakan@bbinfo.sk  (do súťaže sa zaradíš tým, že pošleš svoj prvý mail, v ktorom bude spojenie), posielať spojenia môžeš počas celého roku, najneskôr však 01.01. nasledujúceho roku pričom platia len spojenia v danom kalendárnom roku

5. za prvé 3 vyhodnotené spojenia roka, CB a PMR rádioklub BARBAKAN Banská Bystrica vystavý pamätné diplomy a zverejní ocenených na svojich internetových stránkach ako aj bude zverejňovať priebeh súťaže a zostaví celkové konečné poradie, ďalšie informácie o súťaži sa dozviete na adrese: http://barbakan.bbinfo.sk

Lokátorovú mapu sveta nájdete na adrese: http://f6fvy.free.fr/qthLocator/fullScreen.php
 
 

 

Priebežné poradie v roku 2010

1. Webo (B. Bystrica)
Chopok JN98TW - Kamzík JN88NE
202 km

2. Milan (Senica)
Žalostiná JN88RT - Rozh. Mařenka JN79UE
134 km

3. Emil (Lazy)
Kohútka JN99CH - Maršov JN89EG
133 km

4. Krtko (Bratislava)
Čmelok JN88OI - Kozárov JN89FK
132 km

5. Marconi (Partizánske)
Považský Inovec JN98AS - Kojál JN89JI
111 km

6. Albbert (B. Bystrica)
Králiky JN98MR - Chopok JN98TW
49 km


Spojenia zaradené do súťaže v roku 2010

/12/09/2010/
Webo (B. Bystrica) /p Chopok JN98TW
Pugzley (Bratislava) /p Kamzík JN88NE
202 km
/21/08/2010/
Marconi (Partizánske) /p Považský Inovec JN98AS
Petr (Blansko) /p Kojál JN89JI
111 km

/26/06/2010/
Emil (Lazy) /p Kohútka JN99CH
Frája (Ostopovice) /p Maršov JN89EG
133 km

/05/06/2010/
Albbert (B. Bystrica) /p Králiky (skokanský mostík) JN98MR
Petr (Petřvald) /p Chopok JN98TW
49 km

/29/05/2010/
Milan (Senica) /p Žalostiná JN88RT
Franta Bransouze /p Rozhledna Mařenka JN79UE
134 km

/29/05/2010/
Krtko (Bratislava) /p Čmelok JN88OI
Petr (Blansko) /p Kozárov JN89FK
132 km


NAJ SPOJENIE SÚŤAŽE

/12/09/2010/
Webo (B. Bystrica) /p Chopok JN98TW
Pugzley Bratislava /p Kamzík JN88NE
202 km

Zdroj
TU!

  

PMR SPOJENIE ROKA

 

...súťaž operátorov na PMR pásme o najdlhšie (najzaujímavejšie) spojenie v danom roku...

 

PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Ide o veľmi jednoduchú PMR súťaž, ktorá bude mapovať operátorov PMR pásma a ich vysielanie na tomto pásme. Do súťaže sa môže zapojiť ktokoľvek, kto používa PMR pásmo a urobí nejaké pre neho zaujímavé spojenie. Samozrejme, tie najzaujímavejšie spojenia budú zrejme aj najdlhšie (ale tiež to tak byť nemusí), preto je dôležitý opis uskutočneného hovoru. Odkiaľ bolo spojenie uskutočnené, aké bolo počasie, či bolo spojenie cielené, alebo náhodné, či ste pri vysielaní urobili nejaké kroky, ktoré mali takémuto spojeniu napomôcť k jeho uskutočneniu, alebo ste vysielali len na továrensky vyrobenú PMR staničku a podobne. Dôležité bude, aby ste svoje PMR zariadenie vedeli presne pomenovať (napr. „Cobra 975 Micro Talk“ a pod.). Prajem vám veľa úspechov a pekných spojení a verím, že sa do súťaže zapojí viac záujemcov. Prví traja najúspešnejší operátori budú odmenení diplomom PMR SPOJENIE ROKA a prvý malou pozornosťou, ktorá by mala ešte viac podporiť vysielanie na voľných pásmach.
1. Termín súťaže:  
01.01. až 31.12.2009
2. Frekvencia a výkon vysielania:  
PMR pásmo 446 MHz a podľa povoľovacích podmienok TÚ SR
3. Spojenia:
Posielajte len spojenia, o ktorých si myslíte, že môžu v tejto súťaži mať svoju váhu a mohli by sa zaradiť do záverečného hodnotenia. Najneskôr však pošlite záznam o spojení do 15.01.2010 (vrátane). Hodnotené budú spojenia slovenských a českých PMR operátorov.
4. Platnosť spojení:
Platné budú len spojenia, ktorých zápis bude obsahovať všetky nižšie uvedené rubriky o uskutočnenom spojení. Priebežné spojenia zaradené do súťaže budú zverejnené na internetovej stránke CB a PMR rádioklubu BARBAKAN Banská Bystrica (www.barbakan.bbinfo.sk  ) 
5. Hodnotenie:
Na platnom spojení sa hodnotí dĺžka spojenia, zariadenie z akého sa spojenie podarilo uskutočniť, miesto vyslanej a prijatej relácie a tiež celkový dojem z popisu spojenia.
6. Zápis o súťažnom spojení:
Váš zápis o súťažnom spojení posielajte výhradne E-mailom na adresu: barbakan@bbinfo.sk . Súťažný zápis (.txt, .doc).musí obsahovať:
         a/ Volačku operátora (domáce QTH)
         b/ Lokátor (alebo presné miesto vysielania)
         c/ Dátum spojenia
         d/ Čas spojenia
         e/ Typ PMR vysielačky, ktorou bolo spojenie uskutočnené
         f/ Volačku operátora (domáce QTH) protistanice
         g/ Lokátor (alebo presné miesto vysielania) protistanice
         h/ Dĺžka spojenia (podľa lokátorov)
         i/ Popis spojenia (stručný, ale výstižný popis spojenia a podmienok
            za akých sa spojenie podarilo uskutočniť)
7. Výsledky súťaže:
Výsledky súťaže sa budú priebežne počas roka zverejňovať na internetovej stránke CB a PMR rádioklubu BARBAKAN: http://www.barbakan.bbinfo.sk . Prvé tri najlepšie ohodnotené spojenia budú ocenené diplomom  PMR SPOJENIE ROKA a víťazné spojenie dostane malú pozornosť pre podporu vysielania na voľných vysielacích pásmach.
8. Kontakt:
Svoje zápisy o spojení posielajte na E-mailovú adresu: barbakan@bbinfo.sk  vo formáte .txt, .doc. O prijatí vášho zápisu do súťaže dostanete späť potvrdzujúci mail.

ALBBERT (B. Bystrica) CB a PMR BARBAKAN

 
Moje www stránky
Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Seniorka http://seniorka.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Moji psi:
http://mikinka.czweb.org
Cemetery: http://cemetery.zaridi.to
Jar Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Svadba u nás:
http://svadbask.unas.cz
Miss sveta India:
http://aishwarya.wz.cz
Zo života ná‘ho:
http://svetbabik.czweb.org 
Milujem pani P...: http://milujempanip.wz.cz
Obec H.Chlebany: http://hornechlebany.unas.cz
Hobby CBRSK Horné Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Kóma, Glória prežila svoju smrť:
http://gloriapolo.czweb.org
Ľudový básnik Michal Krpeľan: http://michalkrpelan.wz.cz
Christmas all the year: http://vianocechristmas.czweb.org
Hobby  CB  rádio: http://www.cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra  ako  rádio : http://mudraakoradio.euweb.cz
Vianoce, Merry Christmas:
http://vianocesk.ic.cz
Veľká noc Pascha:
http://velkanoc.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Stránky urobené zdarma iným
Dieťa a jeho práva: http://dieta.czweb.org
Olympionik: http://olympionikholub.ic.cz
Buldog english:
http://rudovaetuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://babka-radi.webovka.eu
Kresťanský spolok seniorov: http://rannisedmicka.ic.czz


Späť | Obnoviť | Dopredu