wz
 
 
 

 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

 PMR Kopce

http://radio.i-logout.cz

Tato soutěž je určena všem majitelům občanských stanic pracujících v pásmu PMR446, kteří rádi pořádají výlety na vrcholky kopců či hor na území České a Slovenské republiky.
Je volně inspirována radioamatérskou aktivitou SOTA, avšak pravidla byla modifikována tak, aby lépe odpovídala charakteru PMR pásma. Pro účast není nutné nikde se registrovat, ani platit registrační poplatek. Stačí se seznámit s pravidly, nabít vysílačku a vyrazit na kopec dle vlastního výběru. Pokud budete mít štěstí a podaří se vám provést aktivaci kopce, stačí vyplnit hlášení do formuláře, na nějž najdete odkaz v menu po pravé straně.

První ročník běží od 1.8.2013 do 31.7.2014. Nepředpokládají se v něm žádné hmotné výhry či trofeje, ale zato hodně zdravého pohybu a radosti z přírody a rádiových spojení. Zkuste to také!

Pravidla soutěže PMR Kopce

Cílem soutěže je získat v soutěžním ročníku co největší počet bodů, přidělených za aktivací vrcholu.
K aktivaci vrcholu je nezbytné:
Zdolání vrcholu vlastními silami bez použití prostředků hromadné či osobní motorizované dopravy. Vrcholem se rozumí veřejně přístupný pojmenovaný kopec či hora, který lze najít včetně jména a nadmořské výšky v mapovém podkladu serveru http://mapy.cz  (pro vrcholy na území ČR) nebo http://mapy.hiking.sk  (pro vrcholy na území SR). Využití dopravy k patě takového kopce či hory je přípustné. Pokud výstup na vrchol následuje po sestupu z jiného takto zdolaného vrcholu, považuje se za zdolání vrcholu výstup ze sedla (místa kde končí klesání předchozího vrcholu a začíná stoupání nového) na vrchol.
Uskutečněním minimálního požadovaného počtu spojení v pásmu PMR446 dle podmínek platného Všeobecného oprávnění s další soutěžní či nesoutěžní protistanicí. Za platná spojení se považují taková, která nejsou v rámci stejného malého lokátorového čtverce jako aktivovaný vrchol.

Odeslání elektronického hlášení o této aktivaci

Minimální požadovaný počet navázaných spojení pro aktivaci kopce je:
Nadmořská výška Počet QSO
do 500 m n. m. včetně 1
od 501 m n. m. do 1100 m n. m. včetně 2
nad 1100 m n. m. 3

Bodování je následující: Nadmořská výška Body
do 500 m n. m. včetně 1
od 501 do 700 m n. m. včetně 2
od 701 do 900 m n. m. včetně 4
od 901 do 1100 m n. m. včetně 6
od 1101 do 1300 m n. m. včetně 8
nad 1300 m n. m. 10

Alespoň jedna strana všech požadovaných spojení se musí nacházet na území České nebo Slovenské republiky. Je tedy možno soutěžit z vrcholů v zahraničí (kóta stále musí být pojmenovaným vrcholem dohledatelným na serveru http://mapy.cz  nebo http://mapy.hiking.sk ), je ale nutno realizovat spojení proti českým či slovenským protistanicím na území jejich domovského státu. Taktéž je možno navazovat spojení s protistanicemi na území jiných států, ovšem pouze z vrcholů na českém či slovenském území.

Pokud byl vrchol zdolán ale není technicky možné přímo z něj uskutečnit spojení (hustý porost, atd.), považují se platná i spojení z míst, která se nacházejí v těsném sousedství vrcholu (stejný lokátorový čtverec jako vrchol) a jejich nadmořská výška se neliší od výšky vrcholu o více než 5%.

Všechna spojení nutná pro aktivaci kopce musí být navázána během jediného výstupu na vrchol v jednom kalendářním dni. Pokud některé hlášení bude obsahovat časy spojení mezi nimiž má soutěžící jiné hlášení, nebude takové hlášení do soutěže započítáno.

V daném soutěžním roce může každý soutěžící aktivovat každý vrchol pouze jednou. Kromě základního bodovového přídělu za aktivovaný kopec je možno získat ještě až dva další bonusové body:
Jeden bod, pokud alespoň jedno z požadovaných QSO bylo navázáno se stanicí, která se taktéž účastní soutěže a pokud toto QSO je i u ní součástí aktivace vrcholu. Spojení ovšem musí být unikátní na obou stranách, tj. přesune-li se jedna strana na jiný soutěžní vrchol, pak se bonusový bod uděluje pouze pokud i druhá strana změnila soutěžní vrchol.
Jeden bod, pokud se soutěžící účastní celosvětové hry Geocaching, na daném vrcholu je geocache z série "SOTA cache" a tato geocache je během aktivace vrcholu soutěžícím odlovena (k tomu je nezbytná platná registrace na http://geocaching.com ).

Hlášení o aktivaci vrcholu

Předtím, než odešlete hlášení, přečtete si prosím těchto několik bodů, které je třeba dodržet:
Celý ročník je nezbytné odesílat hlášení se stejnou e-mailovou adresou. Při prvním hlášení se spojí volačka a e-mail a pod e-mailovou adresou zadanou v tomto prvním hlášení se budou sčítat body za aktivace.
Vaší volačku zadávejte vždy pouze ve formátu "Martin Kbely" - tj. bez označení portejblu.
Volačky protistanic zadávejte celé, včetně označení portejblové (/p) nebo mobilní (/m) stanice ve formátu Volačka /p Kopec. Všechny znaky před "/" jsou chápány jako volačka a pod takovouto volačkou bude protistanice zařazena do žebříčku protistanic.
Výšku kopce zadávejte v celých metrech pouze jako číslo bez jednotek- např. 1012.
Datum zadávejte ve tvaru dd.mm.rrrr, čas ve tvaru hh:mm.
Z navázaných spojení vyplňte alespoň tolik, kolik je dle pravidel nezbytno pro uznání aktivace. Další spojení vám žádné body navíc nepřinesou, budou ale započítána do žebříčku protistanic.
V případě, že nehrajete hru geocaching, vrchol nemá svoji SOTA cache nebo jste geocache nenalezli, nechte příslušná pole prázdná.
Kontrolní číslo slouží pro omezení spamu. Opisujte z něj pouze číslice v pořadí v jakém jdou a všechny ostatní znaky vynechte.

Ďalšie informácie:
Hlášení o aktivaci vrcholu
http://radio.i-logout.cz/kopce/formular.html
Průběžné výsledky soutěžního ročníku 2013/2014 http://radio.i-logout.cz/kopce/vysledky.html
Seznam aktivovaných kopců http://radio.i-logout.cz/kopce/aktivace.html
Deník soutěže http://radio.i-logout.cz/kopce/denik.html
Deník soutěžících http://radio.i-logout.cz/kopce/soutezici.html
Přehled bonusových akcí http://radio.i-logout.cz/kopce/bonus.html
http://www.cbpmr.cz
Martin Kbely http://radio.i-logout.cz/index.php?page=%C3%9Avod

 Moje
www stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Seniorka http://seniorka.wz.sk
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org
Moji psi:
http://mikinka.czweb.org
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to
Jar Veľká noc:
http://velkanoc.ic.cz
Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz
Svadba u nás:
http://svadbask.unas.cz
Miss sveta India:
http://aishwarya.wz.cz
Zo života ná‘ho:
http://svetbabik.czweb.org 
Milujem pani P...:
http://milujempanip.wz.cz
Obec H.Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz
Hobby CBRSK Horné Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
Kóma, Glória prežila svoju smrť:
http://gloriapolo.czweb.org
Ľudový básnik Michal Krpeľan:
http://michalkrpelan.wz.cz
Christmas all the year:
http://vianocechristmas.czweb.org
Hobby  CB  rádio:
http://www.cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra  ako  rádio : http://mudraakoradio.euweb.cz
Vianoce, Merry Christmas:
http://vianocesk.ic.cz
Veľká noc Pascha:
http://velkanoc.czweb.org
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz
Cezmín:
http://cezmin.czweb.org
Stránky urobené zdarma iným
Dieťa a jeho práva: http://dieta.czweb.org
Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
Buldog english:
http://rudovaetuda.czweb.org
Seniorka a deti:
http://babka-radi.webovka.eu
Kresťanský spolok seniorov: http://rannisedmicka.ic.czz

by Cezmín Slovakia 2014 http://seniorka.wz.sk