wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.


Československý PMR CUP 2013

5. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup

Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují 5. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup.
Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 MHz.

Propozice pro rok 2013

1. Začátek soutěže je 1.1.2013 a soutěž končí 31.12.2013
2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.
4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
6. Do soutěže je přijat jen jeden soutěžní výsledek (deník) měsíčně.
7. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
8. Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.
9. Soutěžící může navázat pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor.
10. Soutěžící nebude posílat deníky, ale pouze hlášení, které bude obsahovat:
- všechna místa (QTH) a lokátory, ze kterých soutěžící v průběhu startu vysílal
- počet uskutečněných spojení
- součet km
- km nejdelší spojení + s jakou protistanicí a na jaké QTH + lokátor bylo nejdelší spojení navázáno.

Hlášení je třeba poslat na e-mail pořadatele (pmrcup@email.cz) nejpozději do 5 dne následujícího měsíce.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat soutěžní deník ke kontrole a soutěžící jej musí do 5 pracovních dnů od vyžádání dodat na e-mail pořadatele (pmrcup@email.cz). Pokud vybraný soutěžící deník nedodá, jeho výsledky za daný měsíc nebudou započteny.
12. Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné pořadí PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách PMR Cupu http://pmrcup.cbmonitor.cz/index.php .
Výsledky: http://pmrcup.cbmonitor.cz

Československý PMR CUP 2012

4. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup

Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují 4. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup. Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 MHz.

Propozice pro rok 2012

1. Začátek soutěže je 1.1.2012 a soutěž končí 31.12.2012
2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.
4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
6. Do soutěže je přijat jen jeden soutěžní výsledek (deník) měsíčně.
7. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
8. Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.
9. Soutěžící může navázat pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor.
10. Soutěžící nebude posílat deníky, ale pouze hlášení, které bude obsahovat:
počet uskutečněných spojení
součet km
km nejdelší spojení + s jakou protistanicí a na jaké QTH + lokátor bylo nejdelší spojení navázáno.
Hlášení lze poslat na e-mail pořadatele (zan4branik@seznam.cz) nejpozději do 5 dne následujícího měsíce.
11. Pořadatel si vyhrazuje právo vyžádat soutěžní deník ke kontrole a soutěžící jej musí do 5 pracovních dnů od vyžádání dodat na e-mail pořadatele (zan4branik@seznam.cz). Pokud vybraný soutěžící deník nedodá, jeho výsledky za daný měsíc nebudou započteny.
12. Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné výsledky PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách PMR Cupu http://pmrcup.cbmonitor.cz/index.php .
Výsledky: http://pmrcup.cbmonitor.cz

Česko - slovenský PMR Cup 2011

Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují 3. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup. Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 MHz.

3.ročník súťaže PMR CUP

Propozice pro rok 2011

1. Začátek soutěže je 1.1.2011 a soutěž končí 31.12.2011
2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné.
4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
6. Soutěžící může startovat na území České republiky nebo Slovenské republiky i mimo území České republiky nebo Slovenské republiky.
7. Soutěžící může spojení navazovat jen se stanicemi pocházejícími z České nebo Slovenské republiky.
8. Počet startů není nijak omezen, každý soutěžící může zvolit počet soutěžních výjezdů podle svého uvážení. Do soutěže však bude přijat jen jeden soutěžní deník měsíčně. V případě, že soutěžící zašle více deníků v jednom měsíci, bude započítán pouze ten deník s nejlepším výsledkem.
9. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
10. Soutěžící nemůže během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.
11. V soutěžním deníku musí být uvedeny následující údaje:
- volací znak soutěžícího + QTH (místo) vysílání + nadmořská výška (lze-li ji uvést) + lokátor
- pořadové číslo spojení
- datum a čas spojení
- volací znak protistanice (je-li součásti volačky protistanice pouze název městské části / části obce, je třeba uvést i název města / obce)
- QTH (místo), odkud protistanice vysílá (pokud protistanice vysílá z portejblu, je třeba uvést před QTH "/p ", pokud vysílá z auta, pak je třeba před QTH uvést "/m ")
- lokátor místa, odkud protistanice vysílá

Kterýkoliv chybějící nebo chybný údaj je důvodem pro neuznání spojení.

12. V deníku může být pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Duplicitní spojení nebude uznáno. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud tato prostistanice změní lokátor.
13. V deníku nesmí být spojení odposlechnutá nebo zprostředkovaná třetí osobou nebo spojení přes opakovače. Bude-li takové spojení v deníku uvedeno, nebude uznáno.
14. V deníku nesmí být spojení uskutečněná mimo frekvence PMR. Bude-li takové spojení v deníku uvedeno, nebude uznáno.
15. V deníku nesmí být spojení vymyšlená nebo uskutečněná z jiného místa, než je uvedeno v deníku. První takový deník nebude započítán do celkových výsledků, druhý takový deník během ročníku znamená pro soutěžícího automaticky vyloučení z aktuálního ročníku soutěže a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
16. Soutěžní deníky zasílejte nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po dni soutěžního výjezdu.
17. Deníky budou vyhodnocovány jednotlivě za každý měsíc.
18. Deník se bude vyhodnocovat podle vzdáleností mezi lokátory, tedy 1 km = 1 bod.
Spojení do stejného lokátoru, ve kterém se nachází soutěžící, je také ohodnoceno a to 1 bodem.
Taktéž se vyhodnotí nejdelší spojení.
19. Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné výsledky PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách CB Monitoru (http://pmrcup.cbmonitor.cz/) a na jejich verzi pro mobily (wap.cbmonitor.cz).
20. Deníky pouze ve formátu CL6 (z programu Denik CL6 Bohouše Česká Lípa) zasílejte pomocí uživatelského rozhraní pro import deníků. Nemáte-li potřebné přístupové údaje (jméno a heslo) nebo máte potíže s odesláním deníku, kontaktujte pořadatele.

Odkaz na stránky:
http://pmrcup.cbmonitor.cz/2011/index.php
http://pmrcup.cbmonitor.cz/index.php


Česko - slovenský PMR Cup 2010

Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha
vyhlašují 2. ročník celoroční soutěže Československý PMR Cup.
Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 MHz.

Propozice pro rok 2010
1. Začátek soutěže je 1.1.2010 a soutěž končí 31.12.2010
2. Soutěže se může zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
3. Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné. Do soutěže se přihlásíte zasláním Vašeho prvního deníku.
4. Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR. Porušení Všeobecného oprávnění je důvodem pro vyloučení soutěžícího z aktuálního ročníku PMR Cupu a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
5. Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
6. Soutěžící může startovat na území České republiky nebo Slovenské republiky i mimo území České republiky nebo Slovenské republiky.
7. Soutěžící může spojení navazovat jen se stanicemi pocházejícími z České nebo Slovenské republiky.
8. Počet startů není nijak omezen, každý soutěžící může zvolit počet soutěžních výjezdů podle svého uvážení. Do soutěže však bude přijat jen jeden soutěžní deník měsíčně. V případě, že soutěžící zašle více deníků v jednom měsíci, bude započítán ten deník s nejlepším výsledkem.
9. Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
10. Soutěžící může během soutěžního vysílání změnit svoje vysílací QTH.
11. V soutěžním deníku musí být uvedeny následující údaje:
- volací znak soutěžícího + QTH (místo) vysílání + nadmořská výška (lze-li ji uvést) + lokátor
- pořadové číslo spojení
- datum a čas spojení
- volací znak protistanice (je-li součásti volačky protistanice pouze název městské části / části obce, je třeba uvést i název města / obce)
- QTH (místo), odkud protistanice vysílá (pokud protistanice vysílá z portejblu, je třeba uvést před QTH "/p ", pokud vysílá z auta, pak je třeba před QTH uvést "/m ")
- lokátor místa, odkud protistanice vysílá

Kterýkoliv chybějící nebo chybný údaj je důvodem pro neuznání spojení.

12. V deníku může být pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru. Duplicitní spojení nebude uznáno. Soutěžící může ale znovu navázat další spojení se stejnou protistanicí, pokud on sám nebo prostistanice změní lokátor.
13. V deníku nesmí být spojení odposlechnutá nebo zprostředkovaná třetí osobou nebo spojení přes opakovače. Bude-li takové spojení v deníku uvedeno, nebude uznáno.
14. V deníku nesmí být spojení uskutečněná mimo frekvence PMR. Bude-li takové spojení v deníku uvedeno, nebude uznáno.
15. V deníku nesmí být spojení vymyšlená nebo uskutečněná z jiného místa, než je uvedeno v deníku. První takový deník nebude započítán do celkových výsledků, druhý takový deník během ročníku znamená pro soutěžícího automaticky vyloučení z aktuálního ročníku soutěže a anulování jeho dosavadních výsledků v aktuálním ročníku soutěže.
16. Soutěžní deníky zasílejte nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po dni soutěžního výjezdu.
17. Deníky budou vyhodnocovány jednotlivě za každý měsíc.
18. Deník se bude vyhodnocovat podle vzdáleností mezi lokátory, tedy 1 km = 1 bod.
Spojení do stejného lokátoru, ve kterém se nachází soutěžící, je také ohodnoceno a to 1 bodem.
Taktéž se vyhodnotí nejdelší spojení.
19. Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné výsledky PMR Cupu budou zveřejněny na stránkách CB Monitoru (http://pmrcup.cbmonitor.cz/) a na jejich verzi pro mobily (wap.cbmonitor.cz).
20. Deníky nejlépe ve formátu CL6 (z programu Denik CL6 Bohouše Česká Lípa) zasílejte emailem na adresu zan4branik@seznam.cz nebo poštou na adresu Jan Pech, Branická 1572/116, 147 00 Praha 4.
http://pmrcup.cbmonitor.cz/2010/index.php 

Všeobecné oprávnění...
http://kopeckovani.cbmonitor.cz/VO_PMR.pdf 

http://pmrcup.cbmonitor.cz/ 

Československý PMR Cup 2009

Žán Braník a CB Monitor zastoupený Dragonem Praha vyhlašují pro rok 2009 novou celoroční soutěž Československý PMR Cup. Je určena všem majitelům a provozovatelům PMR stanic vysílajících v pásmu 446 MHz.

Proposice pro rok 2009
Začátek soutěže je 1.1.2009 a soutěž končí 31.12.2009
Soutěže se můe zúčastnit jednotlivec nebo skupina z České nebo Slovenské republiky.
Soutěžící může startovat i mimo území České nebo Slovenské republiky, avšak spojení může navazovat jen se stanicemi z České nebo Slovenské republiky.
Každý soutěžící je povinen dodržovat platné Všeobecné oprávnění pro pásmo PMR.
Každý soutěžící si zvolí libovolný unikátní volací znak (například Expedice Kopeček nebo Jarda Drát), který nesmí v průběhu celého roku změnit.
Počet startů není nijak omezen, každý soutěžící může zvolit počet soutežních výjezdů podle svého uvážení. Do soutěže však bude přijat jen jeden soutěžní deník měsíčně. V případě, že soutěžící zašle více deníků v jednom měsíci, bude započítán ten deník s nejlepším výsledkem.
Maximální délka jednoho soutěžního startu je 24 hodin.
Do soutěže není nutno se předem přihlašovat a není vybíráno žádné startovné. Do soutěže se přihlásíte zasláním Vašeho prvního deníku.
V soutěžním deníku musí být uvedeny následující údaje: volací znak soutěžícího, místo vysílání, nadmořská výška, lokátor, volací znak protistanice, QTH (místo, odkud vysílá) a její lokátor, datum a čas spojení.
V deníku nesmí být spojení odposlechnutá nebo zprostředkovaná třetí osobou nebo spojení přes opakovače.
V deníku může být pouze jedno spojení s jednou protistanicí z jednoho lokátoru.
Soutěžní deníky zasílejte nejpozději do 10. dne měsíce následujícího po dni soutěžního výjezdu.
Deník se bude vyhodnocovat podle vzdáleností mezi lokátory, tedy 1 km = 1 bod. Taktéž se vyhodnotí nejdelší spojení. Deníky budou vyhodnocovány jednotlivě za každý měsíc. Jednotlivé měsíční výsledky i průběžné a konečné výsledky PMR Cupu budou zveřejněny na této stránce  http://www.cbmonitor.cz/pmrcup/2009/ .
Deníky zasílejte emailem na adresu zan4branik@seznam.cz 

ODKAZY na moje weby
Cezmín: http://cezmin.wz.cz/
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Slovania:
http://slovania.czweb.org
Cezmín ako ker a alias:
http://cezmin.czweb.org/
Milujem pani s veľkým P...:
http://milujempanip.wz.cz/
Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz/
Veľká noc v kresťanských zvykoch:  
http://velkanoc.ic.cz/
Moje hobby bolo CB rádioamatérstvo: 
http://agnesa.sweb.cz/
Svadba-starejší-Wedding-Chlebany:
http://svadbaa.unas.cz/
Moja obec Horné Chlebany:
http://hornechlebany.unas.cz/
Horné Chlebany CBRSK:
http://cbrsk-chlebany.euweb.cz/
Ľudový básnik M.Krpeľan:
http://michalkrpelan.wz.cz/
Aishwarya Ray - India:
http://aishwarya.wz.cz/
Jánska noc u nás:
http://cbjanskanoc.ic.cz/
Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org/
Cemetery:
http://cemetery.zaridi.to/
Mikinka:
http://mikinka.czweb.org/
Bylinky:
http://bylinky.czweb.org/
Vianoce:
http://vianocesk.wz.cz/
CBRSK Chlebany
http://agnesa.sweb.cz/
Jánska noc:
http://cbjanskanoc.webovastranka.sk/
Horné Chlebany pokračovanie :
http://hornechlebanya.unas.cz/
CB Fan rádioklub Slovakia "Kosačka"- CBRSK:
http://cbrsk.euweb.cz/
Svet bábik a tvorcovia obrázkov z netu:
http://svetbabik.czweb.org/

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

by Cezmín 2009 http://cezmin.wz.sk