wz

 

 

 

 

 

 

 


[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

Rekord je, keď...

Nie všetci, ktorí žiadajú uznanie rekordného výkonu, boli prijatí do výlučného klubu nositeľov svetových rekordov. Niektorí neuspeli preto, lebo si neoverili a neskontrolovali najnovší platný rekord a iní nevenovali svoju pozornosť určeným kritériám a podmienkam pre zápis do Qinnessovej knihy rekordov. Spravidla do knihy sú vytlačené len také rekordy, ktoré prekonajú už skôr publikované rekordy alebo nadobudli význam tým, že sa stali predmetom široko rozšíreného a pokiaľ možno celosvetového súťaženia.

Pravidlá

- Je činnosť prekonania rekordu riadená nejakou uznávanou svetovou alebo národnou organizáciou, je nutnosťou nechať si takto urobený rekord uvedenou organizáciou potvrdiť. Pokiaľ takáto organizácia neexistuje, doporučujeme prípadným záujemcom o prekonanie rekordu, aby sa v dostatočnom predstihu obrátili na redakciu Qinnessovej knihy rekordov v Londýne a vyžiadali si inštrukcie.

Pri výkonoch vytrvalostného charakteru sú povolené päťminútové prestávky (platí to i pri rekorde NONSTOP PORTEJBL!), ktoré sú povolené len po každej ukončenej hodine. Nie je dovolené nemať prestávku tri hodiny a potom si urobiť pätnásťminútovú prestávku! Tieto prestávky sú samozrejme dobrovoľné a môžu sa sčítať. Rekordy sa udávajú v hrubom čase, t.j. v celkovom uplynutom čase vrátane prestávok od začiatku do konca výkonu. Nevyužitý nahromadený - nazbieraný odpočinkový čas sa však k celkovému súčtu nemôže pripočítavať. V poslednom čase sa objavili snahy o vytrvalostné rekordy v mnohých činnostiach a niektoré z nich, napr. rekord v nehybnosti, môžu byť posudzované iba podľa hore uvedeného spôsobu a pravidiel. Zo samotnej podstaty rekordov vyplýva, že trvanie takýchto maratónov sa bude neustále predlžovať a treba pripomenúť, že vytrvalostné „maratóny“ - rekordy (i vo vysielaní na CB pásme) zahŕňajúce dlhé obdobie takmer alebo úplne bez spánku prinášajú isté zdravotné problémy a ťažkosti. Preto je žiaduce neopomínať tento fakt a prizvať si k činnosti vytrvalostného rekordu i zdravotníka, zdravotnú pomoc. Ľudovo sa tomu hovorí „Čert nespí“. Netreba neuvážene riskovať a hazardovať s vlastným zdravím a životom.

Rekordy sú rôzne. Z Qinnessovej knihy rekordov sa spravidla publikujú tie, ktoré prekonajú už skôr publikované výkony jednotlivcov a skupín alebo také, ktoré sú predmetom široko rozšíreného - a pokiaľ možno celosvetového - súťaženia.

Žiadny ľahko dosiahnuteľný rekord neexistuje. Podľa svojej definície je rekord niečím, čo je na samej hranici možného. Je mu súdené, aby bol prekonávaný o stále menšie a menšie rozdiely po stále dlhších intervaloch.

Dokumentácia

Pri vytrvalostných výkonoch(maratónoch) (takým bol aj Nonstop portejbl roku 2001 v Krkonošiach na Petrově boudě) je treba predložiť podpísaný denník uznávanou organizáciou zameranou na rekordy alebo notárom s dvomi nezávislými svedkami, potvrdzujúci neprerušovaný dozor nad výkonom.

(V prípade Nonstopu bola aj kontrola cébečkármi a možnými nahrávkami na magnetofón).

1. Denník MUSÍ v chronologickom poradí uvádzať intervaly aktívnej činnosti a čas a dĺžku odpočinku presne na minúty počas celého pokusu o prekonanie rekordu.

2. Ďalej musí obsahovať podpisy svedkov vrátane času ich príchodu a odchodu; v každom okamžiku musia byť prítomní prinajmenšom aspoň dvaja nezávislí svedkovia!

3. Tam, kde to je možné, treba viesť výsledkovú listinu, aby sa mohla preukázať uspokojivá intenzita danej činnosti.(Na Nonstope to boli zápisy spojení).

4. Uchádzači by mali získať nezávislé potvrdenie vo forme správy v miestnom alebo celoštátnom rozhlase, televízii a tlači. Novinové výstrižky musia byť označené názvom novín, miestom vydania a dátumom výtlačku, v ktorom sa článok objavil.

5. Ďalej by mali byť priložené farebné dokumentárne fotografie. Keď ide o činnosť riadenú nejakou národnou alebo medzinárodnou organizáciou, je treba priložiť podpísaný doklad o schválení touto organizáciou.
Vydavatelia Qinnessovej knihy rekordov za normálnych okolností nevysielajú svojich zástupcov, aby dohliadali na pokusy o prekonanie svetových rekordov, ale vyhradzujú si právo takto urobiť.

Kosačka

Zdroj: Z Qinnessovej knihy rekordov„Qinness Publishing Londýn,
od autorov A.Russel a N.D.McWhirter, vydalo nakl.Olympia, Praha 1990,
preložili RNDr J. Čihář, Ing. V. Hubička, PhDr B. Svoboda, DrSc a J.Špalek.

ÚDEROM 12 HODINY
100 hodinový maratón

Na pravé poludnie úderom 12 hodiny v pondelok 28. 6. 2004  začnú vysielať expedície „VATRÁR“ a „VÝCHOD“ s „DÍDŽEJOM UŽHOROD“ (Ukrajina)
100 HODINOVÝ MARATÓN

NON STOP PORTEJBL - v KREMNICKÝCH VRCHOCH
na ČERTOVEJ SKALE 1001 m.n.m.

Podporte odvážlivcov, brejknite sa volačkami a dajte reporty týmto „správne anténou prašteným cébečkárom“ v zložení:
exp. Vatrár: Jozef, Hela a Skarletka Vráble;
exp. Východ: Ľubo Trebišov a Roman Komárany.
České a slovenské stanice majú možnosť urobiť hodnotné diaľkové spojenia a povzbudiť odvážlivcov k maximálnym výkonom. Operátori majú možnosť získať originálny QSL lístok za originálne diaľkové spojenia.
Kto z cébečkárov má záujem, môže prísť a zavysielať si s nimi, občerstvenie bude. V prípade chuti pridať sa k vysielajúcim expedíciám informácie u mňa.

Kosačka

Termín vysielania od 28. 6. do 3.7.2004

„Vo všetkom čo robíš je riziko, ale bez rizika by si nikdy nič nedosiahol.“ Kosačka

Prvý NONSTOP sa konal na PETROVĚ BOUDĚ v Krkonošiach v Česku a zatiaľ posledný na ČERTOVEJ SKALE v Kremnických vrchoch na Slovensku.
Rozdiel medzi nimi je veľmi veľký, pretože v NONSTOP vysielaní na Čertovej skale nešlo o najviac spojení, ani o rekordy v DX spojeniach, či striktnom neustálom vysielaní výziev na kanáli, ale o spoločný 100 hodinový pobyt v prírode spolu so zahraničnými hosťami z Ukrajiny a neskôr i Česka.
Operátor Roman Komárany začal síce vysielať 28. 6. 2004 o 16:00 hodine, no do 21:05 hodiny vôbec nezapisoval spojenia, presne tak ako aj na konci Non stop vysielania 3. 7. 2004, kedy je posledný záznam spojenia o 18:21 hodine, hoci portejblisti vysielali ďalej.
Ďalšou vecou bolo, na Nonstop portejbl sa dlho nepripravovali, jednoducho sa dohodli, oznámili mi, aby som to dala na Internet a za pár dní po akcii „Svätojánske mušky babky Kosačky“ už boli na Čertovej skale - vysielali.
Vôbec nemali pripravené žiadne regule, ani harmonogram „služieb operátorov“ na nepretržité vysielanie, vysielal kto kedy chcel a mohol.
Ďalšia vec bol termín Nonstopu a to v pracovné dni a nie cez predĺžený víkend, ako to bolo doposiaľ pri predchodzích štyroch Nonstopoch.
Non stop vysielanie trvalo viac ako 102 hodín a na obrovské atmosférické rušenie, termín konania, nepriaznivé poveternostné podmienky počas všetkých dní pobytu na Čertovej skale, portejblisti pôsobiaci pod stanmi, v bivaku, v aute i pod holým nebom zaznamenali do neúplného staničného denníka (ktorý som spracovávala do počítača): 179 spojení, hoci ich bolo viac ako 250.

Jozef Vráble so Skarletkou...

Hlavnou myšlienkou tohto Nonstop vysielania bol pobyt v prírode za každého počasia, zabaviť sa a pritom zabaviť aj cébečkárov na pásme možnosťou „voľného pokecu“, ako sa vyjadrili hlavní aktéri Jozef Vráble a Ľubo Trebišov.

Ľubo Trebišov priam ako slovenský "Krakonoš..." (inak aj volačkou Monte Christo Kašov!)

Hneď v prvý deň Non stopu nás zadržala na ceste veľká havária kamióna a tam sme museli stáť takmer 4 hodiny, kým sa všetko dalo do poriadku a mohli sme pokračovať v ceste na stanovište vysielania, na Čertovu skalu. Takýto začiatok nám nedal priveľký optimizmus, ale prekonali sme to, s časovým oneskorením sme montovali antén a pripravili techniku na vysielanie. Je 16 hodín, cítime veľký hlad. Roman Komárany zahájil vysielanie - Dídžej Užhorod mu nemohol robiť zapisovateľa svojím ukrajinským jazykom no a ja som musel začať s prípravou jedla a vybaľovaním ostatných vecí. Dídžej pomáhal so stavbou prístrešku. Tak sa stalo, že Roman spojenia prosto nezapisoval.

Jozef Vráble, Roman Komárany a Dídžej Užhorod.

Toľko zo slov Ľuba Trebišov.
O počasí mi do telefónu povedal Jozef Vráble:
"No v jeden deň sme mali „po chlebe“, ako sa ľudovo hovorí, začali búrky a v horách, keď sa zablysne a udrie hrom, tak sluch dostáva zabrať. Na niekoľko minút je človek doslova hluchý a keď tlčú hromy-blesky robiac z noci deň tak, že je možné čítať noviny, tak všetci sme boli hluchí riadne dlhú chvíľu.
Kvantá vody čo spadli na naše chatrné príbytky nás dokázali zamestnať na pár hodín, keďže sme mali v stanoch plno vody, oheň sa nedal založiť, prezliekanie do suchého prádla, chlad... už len "hriatô" nás mohlo zahriať... tak toto boli pre nás takmer každodenné peripetie. Bol čas, že sme nesmeli zapnúť vysielačku, naopak, museli sme ju odpojiť, ak by sa blesk zatúlal a udrel do antény na vrchole Čertovej skaly. Keď sa povie „čertovské počasie“, tak na Čertovej skale to platilo dvojnásobne a ono „čertovské počasie“ nám riadne podkúrilo!
Hluché miesta v denníku (čiže prázdne) sú aj z dôvodu vypnutej a od antény odstavenej stanice kvôli nepriazni počasia. O čo bolo vonku besnejšie počasie, o to nám bolo v núdzových „portejbloch“ v stanoch a autách veselšie. Namačkaní sme hľadeli von cez sklá, cez ktoré nebolo nič vidieť, keďže prúd dažďa bol mimoriadne silný.
Dokonca Pepa Nová Včelnice mal smolu pri utekaní k autu, aby sa skryl pred hustými, veľkými dažďovými kvapkami. Pošmykol sa a ako bol dlhý, tak sa vystrel na zem. Doudieral si rebrá, vytkol si nohu a niečo sa mu stalo i s prstom na nej, dúfam len v to, že ho nemá dolámaný. Jarka - jeho manželka - sa načas stala ošetrujúcou zdravotnou sestrou.
Dídžej Užhorod mi v aute Ľuba Trebišov a v spoločnosti Romana Komárany idúc cestou smerom k slovensko-ukrajinským hraniciam povedal do telefónu:
-„Bylo to super! Moc sa mi na Slovensku páčilo. Ste tu fajn grupa, škoda že to už skončilo a musím Slovensko opustiť. Rád sa vrátim hneď ako dostanem nové vízum a "prijechame" za tebou do Chlebian.“

O tom, že akcia sa páčila napriek nepriazni počasia vyjadril svoj názor i Lúč z Lúčnice, ktorý ma osobne navštívil, citujem:
-„CB mi učarovalo a byť v prírode, keď človek stále pracuje okolo vinohradu, záhrady a domu je veľkým osviežením nielen pre telo, ale aj pre dušu. Stretli sa cébečkári z rôznych kútov Slovenska, Česka i z Ukrajiny a byť v takejto medzinárodnej zostave, niektorých vidieť na direkt po prvý krát a môcť k tomu urobiť spojenia aj so zahraničnými stanicami, tak k tomu už nemám ani slov. Ďakujem Bohu, že mi doprial takýto pobyt a Jožkovi Vráble zato, že ma svojim autom občas vyvezie na kopec, keďže zo zdravotných dôvodov si nemôžem dovoliť výstup na kopec po svojich nohách tak, ako by som chcel.

Obdivoval som výdrž najmladšej účastníčky Skarletky Vráble, ktorá sa činila tak pri varení, ako i vysielaní a pobehovaní po hore. Dlho do noci dokázala počúvať vysielačku a aj hovoriť do mikrofónu tak suverénne, ako by ten mikrofón bol už v jej kolíske.

Urobil som spojenie s Talianom, ktorý mi pripomenul časy, keď som s Talianmi pracoval a to mi vzalo reč, prosto som od dojatia už nebol schopný robiť ďalšie spojenie. Teraz čakám na svoj prvý zahraničný QSL lístok. Moju radosť prežívala so mnou i Hela Vráble, s manželom Jozefom pracovala istý čas v Taliansku a ako je známe, radosť prežívaná s ďalšími ľuďmi sa rozmnožuje a je oveľa intenzívnejšia ako v samote. Keď pre nič iné, tak pre toto jedno spojenie sa mi oplatilo ísť na Nonstop portejbl na Čertovej skale. Bolo toho však oveľa viac, veď kto pozná Pepu Nová Včelnice dobre vie, akú ľudsky príjemnú a priateľskú atmosféru dokáže navodiť počas stretnutia. Hovorím tomu „komunikačný umelec.“ Pepa Nová Včelnice ním nesporne je, o jeho pani manželke ani nehovoriac.“
Hoci som sa ako nováčik na CB pásme nezúčastnil súťaží DXing Milan 42, Éter bez hraníc a Rozhledny 2004, vynahradil som si to na akcii Svätojánske mušky babky Kosačky v disciplínach Svätojánska stovka a Let Jánskej mušky a napokon v akcii NONSTOP - 100 hodinovom maratóne na Čertovej skale. Pre mňa spokojnosť s dobre využitým voľným časom po pomerne veľkej finančnej strate vo vinici, keď mi choroba viniča zničila bohatú úrodu."

Je sobota 26. 6. 2004 a vyrážame na spoločnú expedíciu počas Jánskej noci, ako inak, na obľúbenú kótu expedície Vatrár, na Čertovú skalu pri Kremnických Baniach. Nepriazeň počasia nás prinútila nasťahovať sa do stanu, nemohli sme zostať pod holým nebom. Urobili sme niekoľko spojení a po inštrukciách čakali na Let Jánskej mušky. Ako už viete, Let mušky bol úspešný.

V nedeľu 27. 6. 2004 ráno sme si našli čas aj na šantenie so Skarletkou. Vo vetre sa vznášal veľký „šarkan“ a Skarletka šťastne pobehovala sem a tam. Radosť pre nás i pre ňu, prišla si na svoje i ona. Po zábave sme sa v nedeľu vrátili domov.

Je pondelok ráno 28. 6. 2004. Plne naložené auto Jozefa Vráble nabralo kurz Čertova skala. Čakali tam na nás členovia expedície „Východ“ spolu s Dídžejom Užhorod. Základný tábor už bol vybudovaný, jedna anténa už stála a nazerala hore do nebies. Stará zohratá partia robila čo bolo treba, nik nikomu nemusel hovoriť čo treba robiť, išlo to ako keď ide ruka k ruke a srdce ku srdcu. Zatiaľ čo oni pracovali, varil som guláš a v lokátore JN98LR na Čertovej skale, konkrétne v Jozefovom stane, bolo vytvorené dočasné vysielacie štúdio - centrum.

Na druhý deň 29. 6. 2004 prichádza i Pepa Nová Včelnice s manželkou Jarkou a tak sme kompletná zostava. Veľké atmosférické rušenie nežičí spojeniam po vlnách éteru, ale to nám nevadí, pretože medzi nami je plno smiechu, dobrej nálady a radosti z osobného stretnutia v prírode. V tento deň nám počasie vyšlo a mohli sme sa pri dobrom pivku a guláši pokochať vyhliadkou do okolia na prekrásny hornatý kraj.

Nádherná panoráma so zapadajúcim slnkom 30. 6. 2004 sa ani opísať nedá, to možno iba prežiť. Každý človek si to zaslúži, len akosi treba nabaliť do batoha pevnú vôľu, dobrú náladu a chuť ísť za krásami nášho rodného Slovenska. Mám dobrý recept, ktorý každému odporúčam.

RECEPT PRE VŠETKÝCH MILOVNÍKOV PORTEJBLOVANIA

Založiť oheň tam, kde to je dovolené a postaviť všetko na uvarenie gulášu.

Postup je nasledovný:
Do kotlíka pozbierať vytrvalcov, aby bolo chuti, k tomu pridať dobré slovo, spolu premiešať humorom, preosiať spomienky, pridať pieseň a zľahka zopakovať. Dávame pozor, aby sa guláš nepripálil alkoholom. Pozor na kostičky, aby nás nebolela zadnica. Odbehneme k rádiostanici a pridáme report 5/9, premiešame.
Do alobalu zabalíme rušáky a rýchlo ich dáme do ohňa, prikryjeme a všetko zaobalíme novou piesňou. Nedočkavci čakajúci na guláš vezmú k ústam mikrofón dávajúc pozor, aby im anténa nespadla na hlavu. Pozor na slovo a pieseň, aby nám náhodou neprihorela na dne kotlíka.
Dobijeme energiu a prejdeme po kanáloch, dosladíme a ako sladidlo použijeme 88! Pozor na dlhé sladenie, neradno presladiť. Za stáleho miešania primiešame nožičky až do vychladnutia. Takisto pozor na dažďovú vodu - odoberá chuť!
K hotovému gulášu podávame JÚNOŠÍKom VÝZVU NA KANÁLE a k tomu výzvu po vlnách éteru na rozšírenie združenej medzinárodnej expedície Vatrár.
Prajem dobrú chuť!

Napriek zhoršenému počasiu sme to nevzdali a predĺžili sme pobyt v prírode až do nedele. Pod Čertovou skalou a v čertovskom počasí každý si prišiel na svoje, aj tí, ktorí nás prišli navštíviť. Privítali sme cébečkára Pytona Prievidza s jeho otcom, pána horára, ktorý nám zabezpečil drevo na vatru a zotrval s nami až do bieleho rána aj s celou svojou rodinou. Bolo všetko: smiech, radosť, veselosť, spokojnosť a keď sa Skarletka hojdala na hojdačke zavesenej na strome, vyzeralo to ako v lunaparku. Škoda, dážď, silný vietor a búrka prerušovali naše portejblovanie a chvíle pohody sa striedali s nepohodou.

Vo štvrtok 1. 7. 2004
sme mali v stanoch vytvorenú plaváreň. Všetko nám plávalo vo vode, no neodradilo nás to. Nemohli sme vysielať a boli sme radi, že do nás blesky neudierajú. Takú búrku som dávno nezažil a ani po tom netúžim aj keď viem, že bez búrok niet slnečného počasia.

V piatok 2. 7. 2004
nás opustil Pepa Nová Včelnice s manželkou Jarkou, rodinné a cébečkárske povinnosti spolu so zdravotnými ich nám vzali, no ich miesto zaplnila čerstvo pricestovaná Kamila Bratislava. Maratón pokračuje a pri nás sa zastavujú hubári z okolitých obcí, domáci i zahraniční obdivovatelia prírodných krás - scenérie kremnických hôr... je to skrátka krása nad krásy, byť prebúdzaný do nádherného slnečného rána štebotom vtáctva a ozvenou zvončekov, ktoré rozozvučovala neďaleko nás pasúca sa črieda ovečiek. V pozadí v doline zahúka lokálka a v reproduktore sa ozývajú hlasy cébečkárov... Nič iné mi nezostáva, len ono prosté a jednoduché ďakujem Bohu za krásne chvíle medzi priateľmi CB a všetkým brejkom za reporty, povzbudenia, prajné slová od srdca k srdcu.

Sobota 3. 7. 2004
Okrem CB pásma 27 MHz sa konalo i vysielanie na dvojmetri. Dídžej Užhorod a Roman Komárany mali rádiostanice a do éteru leteli pozdravy nielen v slovenčine, ruštine a češtine, ale i po taliansky, anglicky maďarsky, poľsky. Medzinárodná zmes dobrých prianí a želaní. Nonstop vysielanie je zdokumentované fotoaparátom a natočené i na videu pre peknú spomienku na spoločné chvíle. Končí sa 100 hodinové vysielanie v čase 102 hodín a 21 minút.
Priatelia, nemusíte sa báť budúcnosti, žite v nových a skvelých nápadoch a realitách, napĺňajte svoje sny, aby sa i vám rozrastala dobrá partia správne praštených anténou do hlavy a aby vaše plány neboli iba uletené „e(u)roplány“, ale skutky vašich všedných i sviatočných dní.
Prianivcov rádiových vĺn doma i v Česku za členov združenej expedície „VATRÁR“: Jozef, Hela a Skarlet Vráble, exp. „VÝCHOD“: Roman Komárany a Ľubo Trebišov, z Ukrajiny: Dídžeja Užhorod a z Česka Jarku a Pepu Nová Včelnice zdraví člen expedície Vatrár

Lúč Lúčnica

P.S. Väčšinu spojení s cébečkármi sme zapísali, no nie všetky, počas búrok sme museli mať rádiostanice vypnuté a odpojené od antén i zdroja.

Spracovala: Anežka alias Kosačka alias Cezmín Horné Chlebany

non1.jpgnon2.jpgnon3.jpgnon4.jpgnon5.jpgnon6.jpgnon7.jpgnon8.jpg
non9.jpgnon10.jpgnon11.jpgnon12.jpgnon13.jpgnon14.jpgnon15.jpgnon16.jpg
non17.jpgnon18.jpgnon19.jpgnon20.jpgnon21.jpgnon22.jpgnon23.jpgnon24.jpg
non25.jpgnon26.jpgnon27.jpgnon28.jpgnon29.jpgnon30.jpgnon31.jpgnon32.jpg
non33.jpgnon34.jpgnon35.jpgnon36.jpgnon37.jpgnon38.jpgnon39.jpgnon40.jpg
non41.jpgnon42.jpgnon43.jpgnon44.jpgnon45.jpgnon46.jpgnon479.jpgnon48.jpg
non49.jpgnon50.jpgnon51.jpgnon52.jpgnon53.jpgnon54.jpgnon55.jpgnon56.jpg

Kremnické vrchy

Vďaka množstvu prírodných zvláštností a rozmanitostí sú medzi turistami vyhľadávané aj Kremnické vrchy.
Kremnické vrchy vznikli sopečnou činnosťou, takže základom ich geologickej stavby sú lávové telesá. Vďaka tomu tu môžete nájsť početné prírodné výtvory, ktoré zaujmú svojou jedinečnosťou. Nad mestom Kremnica sa nachádza prírodná rezervácia Kremnický štós.
Postupným zvetrávaním lávových prúdov sa tu vytvorila nádherná scenéria skupín skalných útvarov. Nájdete tu rôzne steny, rebrá, veže a mohutné skalné sutiny.
K zaujímavostiam v okolí patrí napríklad Badínsky prales, ktorý v roku 2000 navštívil aj waleský princ Charles. V tejto oblasti sa nachádza aj niekoľko jaskýň, z nich najznámejšou je Harmanecká jaskyňa.
Najväčším čudom Národnej Prírodnej Rezervácie "Boky" je skalný hríb Čertova skala. Odhadovaná hmotnosť tejto skaly je 15-20 ton. Hrôza pomyslieť, čo by sa stalo, keby sa hríb odlomil a skotúľal po strmom svahu dolu. Ak by ho nezastavili stromy, ktoré by podľa mňa lámal ako zápalky, šinul by si to rovno cez frekventovanú rýchlostnú cestu priamo do Hrona. Takže, ak budete plávať okolo Budče a budete počuť sprava z lesa zvuk lámajúceho sa dreva ...

Geografický stred Európy...

tvorí kameň s dátumami významných dní Slovenska. Stred Európy má nadmorskú výšku 855 m. Vzdialený je jeden a pol km od obce Kremnické Bane a 6 km od mesta Kremnica.
Kostol Jána Krstiteľa postavený v roku 1930. Súradnice 48° 44’ 36.34 N, 18° 54’ 51.42 E. Približne v 12. až 13. storočí na tomto mieste postavili pôvodný nemeckí prisťahovalci kaplnku. V polovici 15. storočia vzniklo z kaplnky presbytérium kostola v gotickom slohu. Od roku 1529 až do roku 1673 bol kostol a farnosť pod správou protestantských pastorov. V tomto období bola pristavená veža a dvojpodlažný chór, ktorý zvýšil kapacitu kostola, keďže slúžil veriacim z viacerých okolitých obcí. V roku 1714 bol postavený hlavný oltár v rokokovom slohu. Na oltárnom obraze s rozmermi 250x135 cm je zobrazené stretnutie malého Ježiša s Jánom Krstiteľom.
27. júla 1764 navštívil kostol v strede Európy Kráľ a neskorší cisár Jozef II. so svojim bratom Leopoldom. V roku 1964 bola veža zasiahnutá bleskom, obnovená v roku 1969. V rokoch 1989 až 1997 bola na kostole uskutočnená generálna oprava a kostol pokryli plechom.
Ku vzniku kostola sa viaže povesť, podľa ktorej začali ľudia stavať kostol na inom mieste. To, čo murári cez deň postavili, našli ráno zbúrané. Počuli tajomný hlas, ten im poradil, aby kostol postavili inde. Hľadali teda vhodnejšie miesto, až kým neprišli k horiacemu kríku, v ktorom našli plačúce dieťa, a zachránili ho. Nový chrám postavili tak, aby oltár stál na mieste, kde bol horiaci krík.
Kláštor menších bratov kapucínov - dom sv. Jozefa robotníka. Základný kameň postavil biskup Rudolf Baláž 1. 5. 1992. Prví bratia sem prišli vo februári r. 1997. Kláštor kapucínov je miestom noviciátu sv. Františka z Assisi, bratia chcú žiť Evanjelium a byť radostnými svedkami pokoja a lásky Boha. Ich život je postavený hlavne na modlitbe, ale i fyzickej práci, či už v kláštore a v jeho okolí, alebo aj pomoci ľuďom v okolitých dedinách.
Amfiteáter slúži pre slávnostné vystúpenia tanečných a umeleckých súborov, umelcov a rečníkov pri rôznych výročiach Slovenska. Na vyvýšenine nad amfiteátrom býva za zvuku Slovenskej hymny zapálená dňa 17. júla v deň vyhlásenia Zvrchovanosti Slovenska vatra mieru a v decembri prednesené Posolstvo mieru európskym národom zo stredu Európy.
Prameň Európa napájaný vodou z bývalej studne. Nakoľko sa nachádza vo vysoko položenom teréne množstvo vytekajúcej vody je závislé na zrážkach a v čase sucha vysýcha. Na prednej strane murovaného prameňa je európska modrá zástava v strede s nápisom Slovensko. Na vrchu stavby je symbol Eura €, ktoré bolo prijaté na Slovensku od 1. 1. 2009.
Kamený pomník je postavený na počesť vojnového letca Michala Ilovského, ktorý zahynul dňa 8. 9. 1944. Na bojový let štartoval z letiska Tri Duby v lietadle AVIA B-534 , naložený muníciou prepadol kolónu fašistických tankov pri Martine. Po úspešnej operácii sa vracal na materské letisko. Nad obcou Piargy (Kremnické Bane) vletel do hustej hmly, v ktorej zachytil krídlom korunu lipy a havaroval. Našli ho sediac uhoreného na sedadle lietadla, v mieste kde stojí pamätník. Pochovaný je v Bratislave. Padol za nás. Česť jeho pamiatke.

Slovenské centrum európskej integrácie je spoločnosť, ktorá položila základný kameň. Združenie sa usiluje o kompletné dobudovanie Stredu Európy. Stanovilo si úlohu postaviť európske informačné centrum, postavenie európskej dediny s typickými stavbami jednotlivých európskych štátov a postaviť umelecké dielo v strede Európy charakterizujúce integračnú myšlienku Európy. Vynikajúca myšlienka narazila na odpor cirkvi, ktorá bola proti vstupu európskeho pokroku do priestoru jej záujmov. (z internetu)

Obnovená tradícia stretnutí v Strede Európy vznikla v decembri 1991. S myšlienkou prišli Slovenskí intelektuáli, spisovatelia a novinári - páni Drahoslav Machala, Karol Hudec, Peter Štrelinger a Imrich Demovič. Na ich podnet bolo v decembri z geografického Stredu Európy vyslané vianočné posolstvo Európe a svetu. Z príležitosti prijatia deklarácie o Zvrchovanosti Slovenskej republiky sa na Strede Európy rozhorela prvá Vatra zvrchovanosti, následne bol v blízkosti kostola sv. Jána Krstiteľa osadený kameň s tabuľou a nápismi: STRED EURÓPY a ďalšie nápisy, vznik samostatnej SR 1. 1. 1990, prijatie ústavy SR 1. 1. 1993 a deklarácia o Zvrchovanosti 17. 7: 1992. Vláda SR a Matica Slovenská prispela na stavbu amfiteátra, ohradeného múru okolo kostola a na nové osadenie kameňa. V Strede Európy sa každoročne konajú dve významné celoslovenské podujatia, v júli Vatra zvrchovanosti a v decembri Vianočné posolstvo. V spolupráci s občanmi Kremnických Baní tu bolo uskutočnených aj množstvo iných podujatí. http://www.filhistory.wbl.sk/Geograficky-stred-Europy.html

Stará dobra Kremnica 1

 

http://www.youtube.com/watch?v=Ezgo_nXh_24

Stará dobra Kremnica 2

http://www.youtube.com/watch?v=KJtLVvvRC4o

Outdoor

Medzinárodný festival outdoorových filmov bol založený v roku 2003 ako putovný súťažný festival cestopisných, dobrodružných, extrémnych a adrenalínových filmov odohrávajúcich sa v prírode často v nehostinných miestach našej planéty. Ukazuje množstvo atraktívnych športov, spôsob trávenia voľného času širokej populácie ľudí, ale i sociálne stránky života ľudí v odľahlých a neprístupných miestach našej planéty. Filmy patria svojim poňatím k atraktívnym žánrom filmového umenia. Jedinečnosť tohto festivalu spočíva v tom, že to čo divák vidí, je skutočnosť, ktorá sa odohrala, zábery sú jedinečné a neopakovateľné.
Medzinárodný festival outdoorových filmov patrí v rámci súťažných putovných filmových festivalov medzi najväčšie festivaly v Českej republike a svojim charakterom a témou medzi najväčšie na svete.
Bližšie info: Mestský úrad, Hviezdoslavova 170, Liptovský Hrádok, 044/5202 127
www.facebook.com/HradockaKultura

ECHO – prehliadka víťazných filmov z 9. ročníka MFOF

18. – 19. apríla 2012 o 18,00 hod. Dom kultúry Lipt. Hrádok
Projekcie ECHA sa tento rok zúčastní 13 miest, pričom na Slovensku ju uvidíte len v Liptovskom Hrádku.
PROGRAM
1. FILMOVÝ BLOK, ŠTVRTOK 18. APRÍLA 2011 O 18,00 H – 121 MIN
ADAM RAGA V TICHU
1. cena v kategórii A – športový film
Réžia: Red Bull, SPA, 3 min
Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=Ua5lx-GrlnI

TRABANTOM NAPRIEČ AFRIKOU
1. cena v kategórii D – cestopis a zvláštna cena diváka programu ČT 4
Réžia: Dan Pribáň, Dana Zlatohlávková, CZ, 96 min
Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=v82-4XipVSU

TATRAS WILD RIDE
2. cena v kategórii C – vodný športový film
Réžia: Michal Babinec, SK, 22 min,
Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=752jG1aeczw

2. FILMOVÝ BLOK, PIATOK 19. APRÍLA O 18,00 H – 128 MIN
PSYCHE – THE PROPHET
3. cena v kategórii B – horolezecký a horský film
Réžia: Alastair Lee, GB, 42 min, titulky
Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=lP078NfMyQ8
RIEKA DIVOKÝCH KONÍ
3. cena v kategórii C – vodný športový film
Réžia: Marek Hýža, CZ, 30 min

Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=qyvl8k-pwjQ

INSOMNIA
3. cena v kategórii A – športový film
Réžia: Christoph J. Heinzel, AUT, 6 min, titulky
Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=lHCitBTGQqU

SUGARBEAT
2. cena v kategórii A – športový film
Réžia: Martin Vrbický, Štěpán Romanov, CZ, 31 min
Videoukážka: http://vimeo.com/22455011

THE SWISS MACHINE
2. cena v kategórii B – horolezecký a horský film
Réžia: Peter Mortimer, Nick Rosen, USA, 19 min, titulky
Videoukážka: www.youtube.com/watch?v=QBSFClHkSLE

Zdroje a odkazy
Kremnica: http://www.kremnica.sk/
Tajov: http://www.obectajov.szm.com/
Potulky Prírodou: http://www.potulky.org
Mincovňa Krtemnica: http://www.mint.sk/
http://www.treking.cz/vrcholy/flochova.htm
Numizmat Kremnica: http://www.numizmat.sk/
Farnosť Kremnica: http://www.kremnica.fara.sk/
http://www.visitslovakia.com/kremnicke-vrchy/
Virtuálna Kremnica: http://kremnica.duskova.sk/
Ponitrianska stovka: http://ponitrianska100.wbl.sk/
http://www.treking.cz/treky/kremnicke-vrchy2.htm
Info o ubytovaní: http://www.apartman-kremnica.eu/
Európsky festival "Kremnické gagy": http://www.gagy.sk/
Biela stopa  Kremnica: http://www.bielastopakremnica.sk/
Perúnové dni: http://www.svatohaj.sk/perunovedni09.html
Webkamera na Skalke: http://www.euroloppet.sk/meteo.php
Juraj Červenák: http://www.cbjanskanoc.ic.cz/Cervenak.htm
Kremnica vo Wikipédii: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnica
Kremnica: http://www.skonline.sk/lokalita_mesto.php?id=187
Túry po horách - foto: https://picasaweb.google.com/Rado999/
História baníctva v Kremnici: http://muzeum.kremnica-gold.sk/
http://www.marava.sgo.sk/Sloveni,%20unde%20orti%20estis.pdf
Trasľavý prameň: http://www.hkprometeus.sk/?p=937#more-937
Pešo z DUKLY na DEVÍN: http://www.tkfilozof.szm.com/1-5.den.html
Náučné chodníky: http://www.naucnechodniky.sk/?id=2&c=ch&ch=57
Stred Európy - filmovanie: http://www.prave-spektrum.sk/article.php?197
MV SR-Verejná správa -pobočka Kremnica: http://www.minv.sk/?pobocka-kremnica
Kremnické vrchy vo Wikipédii: http://sk.wikipedia.org/wiki/Kremnick%C3%A9_vrchy
Kremnica - Zoznam firiem: http://www.vsetkyfirmy.sk/obec/kremnica/kremnica.html
Slide show Kremnica: http://tripwow.tripadvisor.com/slideshow/slovakia/kremnica.html
Chaty Kremnica: http://ubytovanie.relaxos.sk/chaty-kremnica-a60-3.1000.r_372-sk.htm
Mapa Kremnica: http://www.mapa-mapy.sk/mapa/96701-kremnica-slovenska-republika/
Čertova skala: http://www.hobbyportal.sk/zahrada-a-priroda/ochranarstvo/vylet-k-certovej-skale
Raj bežeckho lyžovania: http://www.malachov.sk/101/kremnicke_vrchy_raj_bezeckeho_lyzovania/
Zlatá cesta cez tunel: http://kremaho.blogspot.com/2011/04/gorgeiho-tunel-v-kremnickych-vrchoch.html
Ptolemaiova mapa MAGNA GERMANIA: http://dolezite.sk/Slovensko_na_Ptolemaiovej_mape_I__249.html
Cyklotrasa: http://www.cyklovylet.info/cyklotury-slovensko/cyklistika-v-zlatom-kraji-kremnickych-vrchov/
Geografický stred Európy vo Wikipédii: http://sk.wikipedia.org/wiki/Geografick%C3%BD_stred_Eur%C3%B3py
Stredy Európy na mnohých miestach: http://cestovanie.aktuality.sk/clanok/2939/zapas-o-stred-europy-pokracuje/
Čertová skala v prírodnej rezervácii BOKY: http://www.enigma.sk/weblogy/vlado-preloznik/splavujete-rieky/npr-boky
Kouřim: astronomický stred Európy: http://www.infoglobe.sk/stredocesky-kraj2/kourim-astronomicky-stred-europy-video/
Stred Európy - Svätojánsky kostol: http://www.visitslovakia.com/juhostredne-slovensko-2/turisticka-oblast-kremnicke-vrchy
Tunel: http://turistika.vetroplachmagazin.sk/kremnicke-vrchy-po-stopach-keltov-slovanov-alebo-romantickych-historikov-593
http://www.tajnedejiny.sgo.sk/?p=185
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=565
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=434
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=415
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=351
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=364
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=339
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=165
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=89
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=80
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=72
http://tajnedejiny.sgo.sk/?p=68

http://www.tajnedejiny.sgo.sk

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia február 2012 http://cbrsk.euweb.cz/