wz

 

 

 

 

 

 

 


 

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov


Rekord je, keď...

Nie všetci, ktorí žiadajú uznanie rekordného výkonu, boli prijatí do výlučného klubu nositeľov svetových rekordov. Niektorí neuspeli preto, lebo si neoverili a neskontrolovali najnovší platný rekord a iní nevenovali svoju pozornosť určeným kritériám a podmienkam pre zápis do Qinnessovej knihy rekordov. Spravidla do knihy sú vytlačené len také rekordy, ktoré prekonajú už skôr publikované rekordy alebo nadobudli význam tým, že sa stali predmetom široko rozšíreného a pokiaľ možno celosvetového súťaženia.

Pravidlá

- Je činnosť prekonania rekordu riadená nejakou uznávanou svetovou alebo národnou organizáciou, je nutnosťou nechať si takto urobený rekord uvedenou organizáciou potvrdiť. Pokiaľ takáto organizácia neexistuje, doporučujeme prípadným záujemcom o prekonanie rekordu, aby sa v dostatočnom predstihu obrátili na redakciu Qinnessovej knihy rekordov v Londýne a vyžiadali si inštrukcie.

Pri výkonoch vytrvalostného charakteru sú povolené päťminútové prestávky (platí to i pri rekorde NONSTOP PORTEJBL!), ktoré sú povolené len po každej ukončenej hodine. Nie je dovolené nemať prestávku tri hodiny a potom si urobiť pätnásťminútovú prestávku! Tieto prestávky sú samozrejme dobrovoľné a môžu sa sčítať. Rekordy sa udávajú v hrubom čase, t.j. v celkovom uplynutom čase vrátane prestávok od začiatku do konca výkonu. Nevyužitý nahromadený - nazbieraný odpočinkový čas sa však k celkovému súčtu nemôže pripočítavať. V poslednom čase sa objavili snahy o vytrvalostné rekordy v mnohých činnostiach a niektoré z nich, napr. rekord v nehybnosti, môžu byť posudzované iba podľa hore uvedeného spôsobu a pravidiel. Zo samotnej podstaty rekordov vyplýva, že trvanie takýchto maratónov sa bude neustále predlžovať a treba pripomenúť, že vytrvalostné „maratóny“ - rekordy (i vo vysielaní na CB pásme) zahŕňajúce dlhé obdobie takmer alebo úplne bez spánku prinášajú isté zdravotné problémy a ťažkosti. Preto je žiaduce neopomínať tento fakt a prizvať si k činnosti vytrvalostného rekordu i zdravotníka, zdravotnú pomoc. Ľudovo sa tomu hovorí „Čert nespí“. Netreba neuvážene riskovať a hazardovať s vlastným zdravím a životom.

Rekordy sú rôzne. Z Qinnessovej knihy rekordov sa spravidla publikujú tie, ktoré prekonajú už skôr publikované výkony jednotlivcov a skupín alebo také, ktoré sú predmetom široko rozšíreného - a pokiaľ možno celosvetového - súťaženia.

Žiadny ľahko dosiahnuteľný rekord neexistuje. Podľa svojej definície je rekord niečím, čo je na samej hranici možného. Je mu súdené, aby bol prekonávaný o stále menšie a menšie rozdiely po stále dlhších intervaloch.

Dokumentácia

Pri vytrvalostných výkonoch(maratónoch) (takým bol aj Nonstop portejbl roku 2001 v Krkonošiach na Petrově boudě) je treba predložiť podpísaný denník uznávanou organizáciou zameranou na rekordy alebo notárom s dvomi nezávislými svedkami, potvrdzujúci neprerušovaný dozor nad výkonom.

(V prípade Nonstopu bola aj kontrola cébečkármi a možnými nahrávkami na magnetofón).

1. Denník MUSÍ v chronologickom poradí uvádzať intervaly aktívnej činnosti a čas a dĺžku odpočinku presne na minúty počas celého pokusu o prekonanie rekordu.

2. Ďalej musí obsahovať podpisy svedkov vrátane času ich príchodu a odchodu; v každom okamžiku musia byť prítomní prinajmenšom aspoň dvaja nezávislí svedkovia!

3. Tam, kde to je možné, treba viesť výsledkovú listinu, aby sa mohla preukázať uspokojivá intenzita danej činnosti.(Na Nonstope to boli zápisy spojení).

4. Uchádzači by mali získať nezávislé potvrdenie vo forme správy v miestnom alebo celoštátnom rozhlase, televízii a tlači. Novinové výstrižky musia byť označené názvom novín, miestom vydania a dátumom výtlačku, v ktorom sa článok objavil.

5. Ďalej by mali byť priložené farebné dokumentárne fotografie. Keď ide o činnosť riadenú nejakou národnou alebo medzinárodnou organizáciou, je treba priložiť podpísaný doklad o schválení touto organizáciou.
Vydavatelia Qinnessovej knihy rekordov za normálnych okolností nevysielajú svojich zástupcov, aby dohliadali na pokusy o prekonanie svetových rekordov, ale vyhradzujú si právo takto urobiť.

Kosačka

Zdroj: Z Qinnessovej knihy rekordov„Qinness Publishing Londýn,
od autorov A.Russel a N.D.McWhirter, vydalo nakl.Olympia, Praha 1990,
preložili RNDr J. Čihář, Ing. V. Hubička, PhDr B. Svoboda, DrSc a J.Špalek.

Po akcii Nonstop portejbl 2001 na Petrově boude a vychytaní všetkých drobných poznatkov z organizovania a vysielania nedal ďalší vysielací NONSTOP na seba dlho čakať. Už v roku 2002 nastúpila partia "správne anténou praštených" k 100 hodinovému vysielaniu z historického miesta svojej domoviny, z vrchu Říp pod vedením Tomáša mobil Roudnice.

Nonstop portejbl Říp 2002

ve velkém stylu

Volám horu starobylou,
Řípem zvanou, nám všem milou!

Volám všechny na té hoře,
spojeníček ať je moře,
ať slyšíte tam z té hory
všechny české lokátory.

Jste jak vlasti věrná stráž,
každý tam svůj úkol máš,
vytrvejte na svém místě,
nový rekord padne jistě!

Buďte slyšet stále líp,
ať ví každý, kde je Říp!

Před deseti lety….

Není možné popsat ani s odstupem let jaká to byla paráda!
Každý z účastníků tomu věnoval vše. Nadřeli jsme se, ale byla i zábava. Utužili jsme partu pod Řípem, poznali hodně kamarádů, kteří za námi nahoru vylezli. Bohužel, pár z účastníků této akce již není mezi námi. Rovněž řádku kamarádů, kteří se nám tehdy ozvali, už neslýcháme …
 

Zapátrejme v paměti a vzpomeňme…
Záměrně jsem nedával více fotografií, někteří by mě mohli žalovat. To jsme byli ještě fešáci …Pár materiálů je ještě k dispozici na http://www.uloz.to/xDJygt8/foto1-rar  a
http://www.uloz.to/xnZ5uQG/noviny-rar . Oboje pod heslem rip2002.

Na celé akci se podíleli:
Cappuccino Lovosice, Milan Brocno, Car Roudnice, Milan Libínky, H 1 Hrobce, Míra Pumpař, Honza Roudnice, Míra Vědomice, Honza Sulejovice, Pepa Hoštka, Honza Záluží, Petra Hoštka, Hugo Záluží, Petra Žernoseky, Jarda Věžáky, Tomáš mobil Rodnice, Jezevec Litoměřice, Tonda Štětí, Jirka Roudnice, Véna Žernoseky, Jirka Žernoseky, Vladimír Štětí, Karel Štětí, Vlasta Záluží, Kolík Vědomice, Vroubek Rohatce, Láďa Židovice, Zděnek Lovosice, Míla Štětí.

CHYBĚL MEZI NÁMI NÁŠ KAMARÁD
VAŠEK BUDYNĚ
KTERÝ SE PŮVODNĚ ZÚČASTŇOVAL VŠECH NAŠICH AKTIVIT.


ROZLOUČILI JSME SE S NÍM PO KRÁTKÉ NEMOCI
8. DUBNA 2002.

FAKTA, ČÍSLA
vysílalo se celkem 107 hodin
bylo navázáno celkem 3605 spojení
hodinový průměr byl 33,69 spojení, což je necelé dvě minuty na jedno spojeni
součet kilometrů činí 176 915, což je více jak 4,4x okolo rovníku
průměr na jedno spojení 49,1 km
celkem se pracovalo s 1723 volačkami včetně mobilů
nejvíce spojení s expedicí měl Petr Lužiny - každý den zavolal ze stabilu a 5x z mobilu
nejdelší spojení bylo pochopitelně
s Honzou Ontario 31. 3. ve 14:36 do čtverce FN25JB na vzdálenost 6299 km reportem 44/45
nejdelší tuzemské spojení bylo do lokátoru JN99AA,
na kótu Javorník s expedicí Horal 31. 3. ve 23:13 UTC na vzdálenost 314 km reportem 31/21
v průběhu expedice udělal nejvíce spojení za hodinu Míra Vědomice 29. 3. 6-7 hodinou ranní – 71 spojeníček

podmínky pro Pamětní list splnilo 264 protistanic

Byly použity antény ⅝ a HB9CV u hlavní stanice, ½λ u odposlechu.

Jako stanice tam byly Presidenti, Giant, Yosan, Albrechtt, Allamat.
Nakonec se nejvíce osvědčilo, když operátor měl stanici, na kterou byl zvyklý.

A nakonec veselé příhody z natáčení.
Říp: „a jak nás tam slyšíš?“
X: „dobře“
Říp: „já myslel, jaký tam máme radio a santiago“
X: „rádio mám Allamat 295 ……“

Protože v době konání akce docházelo ke změně času, řešili jsme to tím, že jsme nasadili UTC.
Abychom se vyhnuli problémům. Jedna stanice mě dlouho přesvědčovala, že i UTC přechází na letní čas ….

Vrcholným číslem ovšem byla kontrolní návštěva z agentury z Pelhřimova.
Bohužel nás tam bylo v tu chvíli málo, ten zážitek bych přál každému. To prostě scénárista nevymyslí. Končíme noční šichtu, nikde okolo aut živáčka. Telefon mě ohlašuje, příjezd kontroly. Toto opatření bylo kvůli pěším turistům, nechtěli jsme je obtěžovat častými výjezdy a sjezdy aut po velmi ůzké cestě. Systém byl propracován a fungoval. Sděluji kontrole, kde může zaparkovat a naviguji její pěší tůru nahoru. Burcuji ostatní přítomné, že jde kontrola. Zavrhli jsme mytí, holení a převlékání, stejně nebylo kde a co. Ale „dali jsme se do pucu“ jak jen to šlo.
Po nějaké době, která se mě zdála dost dlouhá na výstup na Říp i pro důchodce o holi se kontrola objevila. Načinčanej mladej fracek, malinko přes 20. V polobotičkách. Nasmrděnej nějakým Chanelem. A s ním slečinka, pravděpodobně asistentka, v kratičké sukýnce, lehounké halence a v lodičkách na jehlách! Panebože, jak rád bych se podíval, jak lezla po tom čediči a následně na Mělnickou vyhlídku. Podotýkám, že bylo asi 7 ráno, těsně po východu slunce, teplotu nevím, ale byl velmi slušnej šediváček.
Věnoval jsem se mladíkovi pečlivě dbaje, abych byl proti větru. Vysvětluji, ukazuji, provoz běží.
Asistentka se šla podívat k rotundě a po obhlídce se vrací.  Lehce zmodralá a evidentně se nudící. Kontrolor chtěl splnit svoji povinnost a tak se vyptával. Vůbec neměl ani tušení o podmínkách, které byly s agenturou vyjednány.
A náhle Deus et machina...
Odněkud se vynoří postava Uhlíře Rovné. Ten nebyl sice členem expedice, ale pobyl s námi, bodeť ne, bydlel pod kopcem. Kdo ho pamatuje na pásmu, ví o čem mluvím….

Je to ta postavička vpravo. Těžko popisovat, myslím si, že lupič Calvera ze Sedmi statečnejch byl zjevem proti Uhlířovi učiněnej andílek z pohádek. Pravděpodobně se tady zdržel včera a nyní se probral. Přišoural se v tom děsným širáku, ruce v kapsách, naslouchal a evidentně jej zaujala asistentka. Ta „klepala kosu“ a těšila se až odtud zmizí do tepla. Pak z ničeho nic Petr pronesl neskutečnou větu:
„Slečno, vy jste si zapoměla vypnout vibrátor“.
Mimo tý slečny a mladíka jsme byli v tu chvíli inkontinentní všichni přítomní … A bylo po kontrole, následovalo rychlé rozloučení.

Jóóó, to byly časy. Rušení za 5 a více a z kopců se vozilo 200, 300 spojení ….

Poznámka autora:
Po letech, tedy přesně po sedmi, jsem měl možnost potkat majitele QSL z Řípu 2002 s číslem 0001.  Viz http://www.cbdx.cz/clanek1948-navsteva-v-motole.htm

Tomáš mobil Roudnice (originál TU!)

 

Odkazy na stránky, kde je opísaný celkový priebeh akcie Nonstop portejblu Říp 2002

http://www.cbdx.cz/clanek151-expedice-rip-2002.htm
http://www.cbdx.cz/clanek155-expedice-rip-2002-podminky-ziskani-pametniho-qsl.htm
http://www.cbdx.cz/clanek159-expedice-rip-2002-posledni-pripravy-dnes-v-poledne-zaciname.htm
http://www.cbdx.cz/clanek160-expedice-rip-2002-fotky-z-prubehu-akce-ze-ctvrtka-dopoledne.htm
http://www.cbdx.cz/clanek161-expedice-rip-2002-fotky-z-prubehu-akce-ctvrtek-poledne-a-odpoledne.htm
http://www.cbdx.cz/clanek164-expedice-rip-2002-fotky-z-prubehu-akce-patek.htm
http://www.cbdx.cz/clanek167-rip-2002-dosahnul-az-na-fn25jb-pres-6000-km.htm
http://www.cbdx.cz/clanek169-1-4-2002-v-17-00-utc-bylo-dosazeno-100-hodin-nepretrziteho-vysilani.htm
http://www.cbdx.cz/clanek202-expedice-rip-2002-neusnula-na-vavrinech.htm

 

Odkaz na stránku CB klubu Česká Lípa
 http://cbdx.cz

Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp

Rotunda svätého Juraja

The rotunda of Saint George on Říp mountain

http://www.youtube.com/watch?v=IBeW11u7ma8

Slované Славяне Slavs

http://www.youtube.com/watch?v=XVkgBiCYOMo&feature=related

Moje
 
 webové stránky
 Cezmín:
http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia február 2012 http://cbrsk.euweb.cz/