wz
.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

Neznalosť zákona
 neospravedlňuje

Počuj suseda, rušíš mi TV a počujem Ťa v mojom televízore, ako hovoríš s niekym...

Taký oznam som dostala pred rokmi od suseda, čo ma nemilo prekvapilo vzhľadom k tomu, že nerobím žiadne zásahy do rádiostanice z jednoduchého dôvodu, nerozumiem tomu. Nie som rádioamatérka kutilka, ale iba obyčajná užívateľka CB rádiostanice. Všetko čo o tom viem je ako treba stanicu zapnúť, vypnúť, hlasitosť a ostatné funkcie na ovládanie pre bežnú komunikáciu.

Nuž, sused sa prišiel s veľkým krikom sťažovať ku mne a žiadal ma, aby som prestala vysielať, že on mi to trpieť nebude.

Faktom je, že som asi dva dni nevysielala a potom som pokračovala ďalej, pretože som si bola istá, že mám všetko v poriadku nastavené a išla som len na poctivé 4 watty.

Po mesiaci prišiel znovu, ležala som práve v horúčkach a urobil taký krik, až som bola nútená ukázať mu na dvere, nech ma v mojom vlastnom dome neobťažuje svojou prehnanou hlučnosťou.

Pre istotu som ale zaniesla rádiostanicu do Nitry k AWASkovi Mirkovi, aby ju premeral a zablomboval po kontrole (samozrejme, že jej nič nebolo, všetko bolo ako má byť) a anténu som dala dolu zo strechy, kým nedonesiem domov rádiostanicu.

Čo čert nechcel, po čase sa mi opakovane vrátila horúčka a opakovane prišiel sused rozčúlene na mňa kričiac, aby som prestala s vysielaním, lebo ho ruším a ku tomu mu silno zrní obraz a na vine som len a len ja a bude sa sťažovať na mňa na úradoch...

A to už bol vrchol drzosti. Vonkoncom som dva týždne ani raz nesedela pri vysielačke, keďže som ju mala u predajcu AWASka v Nitre a ku tomu som mala dolu anténu, prosto sused hovoril holý a ničím nepodložený nezmysel. Nemohol ma predsa počuť, ke´d som nevysielala, asi počul duchov svojich predkov, keď si vypil nejakej domácej slivovice, no nie mňa. Chyba bola jednoznačne u neho buď v televízore alebo anténe alebo kábli.

Lenže rozčertený sused trval na tom, že ho ja ruším a on má televízor v poriadku. Pre istotu bol požiadaný náš dedinský kutil, ktorý sa venuje opravám televízorov, aby to tam išiel pozrieť, premerať a zistiť, aký má kábel a anténu.

Ako inak, mal poľskú anténu a ku tomu ešte dvojlinku a nie poriadny kábel. Lenže aj tak ma nemohol počuť, ve´d som nevysielala...

Zostali sme na bode mrazu, keďže som mala vysoké horúčky a on si dovolil drzo ísť až k mojej posteli a revať ako tur, čo mi nepridalo k zlepšeniu nálady a zdravotného stavu.

Opravár jednoducho tlačil na suseda, že si musí kúpiť novú anténu a kábel a vysvetľoval mu, že ma nemôže počuť, keď nemám anténu na streche a vysielačku doma...

Po ďalšom čase si sused zakúpil anténu s káblom, opravár mu to urobil a zaistil proti možnému rušeniu zvonka. Ako to urobil a čo urobil, to neviem, ale urobil opatrenia, aby už nedošlo k žiadnej sťažnosti. A nedošlo... Odvtedy je pokoj. Okrem toho, pokiaľ by sa išiel sťažovať na úrady, jednoducho by som aj ja išla zažalovať ho, keďže bez zvolenia si ohradil pozemok spolu so spoločným dvorom. Začal by a stratil by viac, lebo by ten plot s bránou musel odstrániť...

Nestalo sa tak, žiadne sťažnosti po úradoch  a na súdoch sa nekonali, spor bol vyriešený, hoci sa mi neospravedlnil... ale zato po čase doniesol plný koš hríbov na sušenie a varenie (asi 4 kg ich bolo) ja som mu zase ponúkla čerešne na zaváranie zo stromu, manžel s ním posedí, popije pivečko a poklábosí s ním v záhradmńom altánku... prosto je to už v pohode.

Okrem tejto sťažnosti som mala ďalšich sťažovateľov, tvrdili, že ma počujú a bol to obdobný prípad. Keď ich opravár donútil zakúpiť si nový kábel, rušenie prestalo. Takisto som nemala doma stanicu, požičala som ju vtedy už ani neviem komu na víkend a sväto sväte mi tvrdili, že ma počuli... bola to zaujatosť, ve´d keď rušila jedného, musí rušiť všetkých a ku tomu moralizátorské maniere:

„čo má čo žena mať takú zábavku ako chlapi, veď vysielačky sú len pre chlapov. Má sa starať o vnúčence a nie vysielať a behať s vysielačkou kade-tade!“ Atď....

Dokoca jedna babka druhej hovorila: „Počula si o tom, šak Aneš má také rádio doma, že sa aj do Ameriky dovolá a kazí nám tým televízor!“

Druhá hneď nato reagovala: No veď to ona nemá čo robiť, šak aj mne čera zrnev televízor, určite mi ho ona kazí tým rádiom!“

A na tieto reči sa už začali ohlasovať aj ďalšie babky a zrazu bolo v dedine plno zrniacich obrazoviek a na Obecnom úrade už dve sťažnosti, že im kazím televízor vysielačkou.

Starostke bolo objasnené tak opravárom televízorov ako ja poslancom, ktorý tomu rozumel, že im nemôžem kaziť televízory, no musia si dať riadne káble, aby mali kvalitný obraz a antény, aby mali dobrý príjem...

Prečítajte si, ako sa možno zákonne brániť proti rušeniu TV a verím, že nie som sama, ktorá má najmúdrejších susedov, ktorí vedia, ak máte v dome vysielačku, ste špión a rušíte ich programy TV, aj keď nemáte anténu na streche a vysielačku doma.

 

Ochrana proti rušeniu (§ 68 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách)

1.                 Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

2.                 Elektromagnetické rušenie vznikajúce pri prevádzke elektrických a elektronických zariadení, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické súčiastky, nesmie prekročiť úroveň, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením.

3.                 Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní byť v prevádzke v súlade s ich určením.

4.                 Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie.

5.                 Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky.

Ako správne postupovať v prípade rušenia rozhlasu alebo televízie

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách. TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára.

Rušenie je najlepšie nahlásiť telefonicky. Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä:

1.    Kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt)

2.    Aká frekvencia - aký program je rušený

3.    Od kedy sa rušenie prejavuje

4.    Čas v ktorom sa rušenie prejavuje

5.    Ako sa rušenie prejavuje (napr. vrčanie zvuku, pruhy v obraze...)

6.    Ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa...)

Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu.

Ochrana proti rušeniu (§ 68 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách)

1.                 Siete a zariadenia sa zriaďujú a prevádzkujú tak, aby sa predchádzalo škodlivému rušeniu.

2.                 Elektromagnetické rušenie vznikajúce pri prevádzke elektrických a elektronických zariadení, ktoré obsahujú elektrické alebo elektronické súčiastky, nesmie prekročiť úroveň, nad ktorou zariadenia nemôžu pracovať v súlade s ich určením.

3.                 Zariadenia musia byť skonštruované tak, aby mali primeranú vlastnú odolnosť voči elektromagnetickému rušeniu, ktorá im umožní byť v prevádzke v súlade s ich určením.

4.                 Ak dôjde k škodlivému rušeniu alebo k rušeniu, ktoré bráni prevádzke zariadenia v súlade s jeho určením, podnik alebo užívateľ zariadenia, ktoré spôsobuje rušenie, je povinný bezodkladne urobiť účinné ochranné opatrenia alebo ukončiť prevádzkovanie zariadenia. Ak to nie je možné alebo ak je hospodárnejšie alebo účelnejšie urobiť ochranné opatrenia na rušenom zariadení, urobí ich podnik. Náklady na odstránenie rušenia uhrádza podnik alebo užívateľ, ktorého zariadenie spôsobuje rušenie.

5.                 Za rušenie sa považuje aj znemožnenie prevádzky spôsobené elektromagnetickým tienením alebo odrazmi elektromagnetických vĺn od stavieb, ktoré boli zhotovené po uvedení vedenia do prevádzky.

Ako správne postupovať v prípade rušenia rozhlasu alebo televízie

V prípade rušenia rozhlasového alebo televízneho príjmu sa občania môžu obrátiť na Telekomunikačný úrad SR (TÚ SR), ktorý zistí zdroj rušenia a v prípade potreby uloží prevádzkovateľovi rušiaceho zariadenia urobiť také opatrenie, aby nedochádzalo k ďalšiemu rušeniu. Občania sa môžu obracať na pracoviská úradu vo všetkých krajských mestách. TÚ SR odporúča v prípade rušenia príjmu napr. MMDS alebo programov, ktoré poskytujú poskytovatelia služieb "káblovej TV", aby sa občania obrátili predovšetkým na poskytovateľa služby (MMDS operátora alebo "káblového" operátora).

Pred tým, ako sa občania obrátia na úrad, mali by sa snažiť minimalizovať možnosť poruchy vo vlastnom zariadení. V prípade, že namiesto rušenia bude dôvodom nekvalitného príjmu porucha vlastného zariadenia občana, bude vyšetrovanie úradu zbytočným plytvaním finančných prostriedkov štátu. Navyše TÚ SR nie je oprávnený opravovať poruchy zariadení, preto sa občan bude musieť aj tak obrátiť na príslušného opravára.

Rušenie je najlepšie nahlásiť telefonicky. Pri nahlasovaní rušenia je potrebné uviesť najmä:

1.                Kto hlásenie na rušený príjem podáva (meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt)

2.                Aká frekvencia - aký program je rušený

3.                Od kedy sa rušenie prejavuje

4.                Čas v ktorom sa rušenie prejavuje

5.                Ako sa rušenie prejavuje (napr. vrčanie zvuku, pruhy v obraze...)

6.                Ako je riešený príjem (napr. spoločná anténa, individuálna anténa...)

Ďalej postupujte podľa pokynov zamestnancov úradu.

Kontakt na pracoviská TÚ SR

Mesto

Telefón

e-mail

Bratislava

02/40 20 69 25

osdba1@stonline.sk

Banská Bystrica

048/4134 754

osdbb@stonline.sk

Košice

055/6746 135

osdke@stonline.sk

Nitra

037/6511 709

osdnr@stonline.sk

Prešov

051/7711 575

osdpo@stonline.sk

Trenčín

032/6582 870

osdtn@stonline.sk

Trnava

033/5501 209

osdtt@stonline.sk

Žilina

041/5625 973

osdza@stonline.sk

Kontakt na pracoviská TÚ SR

Mesto

Telefón

e-mail

Bratislava

02/40 20 69 25

osdba1@stonline.sk

Banská Bystrica

048/4134 754

osdbb@stonline.sk

Košice

055/6746 135

osdke@stonline.sk

Nitra

037/6511 709

osdnr@stonline.sk

Prešov

051/7711 575

osdpo@stonline.sk

Trenčín

032/6582 870

osdtn@stonline.sk

Trnava

033/5501 209

osdtt@stonline.sk

Žilina

041/5625 973

osdza@stonline.sk

 (16.9.2007)

Vestník TÚ SR č. 5 z 15. augusta 2007– obsah - Informácie pre predplatiteľov r. 2007

I. NORMATÍVNA ČASŤ

·                     Opatrenie TÚ SR z z 18 júla 2007 č. O-16/2007, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie TÚ SR zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

·                     Všeobecné povolenie č. VPR - 03/2007 na prevádzkovanie rádiových zariadení krátkeho dosahu využívaných ako aktívne medicínske implantáty a ich príslušenstva s veľmi malým vyžiareným výkonom

·                     Všeobecné povolenie č. VPR - 04/2007 na prevádzkovanie nešpecifikovaných rádiových zariadení krátkeho dosahu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené na prenos dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie

·                     Návrh všeobecného povolenia č. VPR-MW/2007 na prevádzkovanie digitálnych vysielacích rádiových zariadení, ktoré sú súčasťou účastníckych koncových staníc v sieťach MWS  

(14.9.2007)

Prehľad zákonov a predpisov používaných TÚ SR

 • Ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v platnom znení

 • Zákon č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách

 • Zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

 • Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení

 • Zákon č. 10/1996 Z.z. o kontrole v štátnej správe

 • Zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonom

 • Zákon č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach

 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 • Zákon č. 95/1993 Z.z. o kolkových známkach

 • Zákon č. 71/1992 Z.z. o súdnych poplatkoch v platnom znení

 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení

 • Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení

 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení

 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v platnom znení

 • Zákon č. 184/1999 Z.z. o používaní jazykov národnostných menšín

 • Nariadenie vlády č. 221/1999 Z.z., ktorým sa vydáva zoznam obcí, v ktorých občania Slovenskej republiky patriaci k národnostnej menšine tvoria najmenej 20% obyvateľstva

 • Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch

 • Zákon č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • Zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v platnom znení

 • Zákon č. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov

 • nariadenie vlády č. 392/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody pre elektrické zariadenia, ktoré sa používajú v určitom rozsahu napätia

 • nariadenie vlády č. 394/1999 Z.z. ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

http://www.teleoff.gov.sk/sk/Info/zakony.html

 (16.8.2007)

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD Slovenskej republiky Továrenská 7, P. O. BOX 18,  810 06  Bratislava 16

Posledné skúšky z telegrafie

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

Dňa 9.8. 2007 sa v horskom hoteli Portáš neďaleko Púchova konali historicky posledné skúšky osobitnej odbornej spôsobilosti rádioamatérov s povinnou skúškou z telegrafie. Skúšky, ktoré boli zavŕšením letného kurzu mladých rádioamatérov, úspešne absolvovali desiati záujemcovia o triedu C a traja záujemcovia o triedu D. Skúšobná komisia na záver skonštatovala, že absolventi boli dobre pripravení. 

(28.7.2007)

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD Slovenskej republiky Továrenská 7, P. O. BOX 18,  810 06  Bratislava 16

Nový predseda za pol roka dosiahol viaceré zmeny 

Za prvých šesť mesiacov funkčného obdobia predsedu Telekomunikačného úradu SR (TÚ SR), Mgr. Branislava Máčaja došlo k viacerým zásadným zmenám v činnosti TÚ SR a jeho prístupe k regulovanému sektoru. Nový predseda zefektívnil riadenie na úrade, zrýchlil rozhodovanie na úrovni predsedu, s definitívnou platnosťou rozhodol o povinnostiach významného podniku na trhu širokopásmového prístupu ako aj ďalších troch relevantných trhoch, zintenzívnil komunikáciu s masmédiami... TÚ SR zaviedol systémové kontroly plnenia povinností podnikov a pristúpil k ich dôslednému vymáhaniu. Zamestnanci úradu oproti minulosti pozitívnejšie vnímajú prácu a vystupovanie predsedu a rovnako i zmeny, ktoré pod jeho vedením nastali.

Nový predseda zefektívnil riadenie na úrade, keď od apríla zredukoval počet odborov na úrade a znížil počet riaditeľov podriadených predsedovi na tretinu z pôvodného počtu. Spolu s ďalšími organizačnými zmenami vytvoril priestor pre budúce posilnenie regulačných zložiek úradu tak,  ako deklaroval pri nástupe do svojej funkcie. Zrýchlenie rozhodovania na úrovni predsedu smerom dovnútra úradu sa prejavilo takmer okamžite, čo pozitívne vnímajú najmä zamestnanci úradu.

Predseda úradu s definitívnou platnosťou rozhodol o povinnostiach významného podniku na trhu širokopásmového prístupu. Uložené povinnosti prispejú k zlepšeniu podmienok pre rozvoj konkurencie napr. pri poskytovaní vysokorýchlostného internetu prostredníctvom technológie ADSL, ako aj služieb IPTV. Rozšírenie priestoru pre konkurenciu v tejto oblasti napomôže ďalšiemu rastu počtu užívateľov týchto služieb a vyvolá tlak na ďalšie zvyšovanie ich kvality a znižovanie ich cien. Predseda úradu rovnako definitívne uložil povinnosti významnému podniku na trhu prenosu televízneho a rozhlasového vysielania, na trhu služby prenosu v pevnej verejnej telefónnej sieti a pri poskytovaní minimálneho súboru prenajatých okruhov. TÚ SR nariadil znížiť ceny za prepojenie sietí, ktoré významný podnik v pevnej sieti účtuje svojim konkurentom. TÚ SR začal dôsledne kontrolovať plnenie povinnosti podnikov a ukladať sankcie v prípade ich porušovania. TÚ SR uložil pokuty podnikom napr. za neskoré zverejnenie tarify, za neprenesenie čísel a  27 podnikom za to, že včas alebo vôbec nezaslali úradu údaje potrebné na vydanie platobného výmeru za poskytovanie sietí a služieb. Trom podnikom právoplatne uložil zákaz činnosti. Počas prvého polroka funkčného obdobia nového predsedu sa na trhu udiali aj ďalšie pozitívne zmeny. Došlo k zníženiu cien za uvoľnený prístup k účastníckemu vedeniu, pričom ceny sa dostali na úroveň priemeru krajín EÚ. Došlo aj k odstráneniu niektorých administratívnych bariér pri poskytovaní služby prenositeľnosti čísla a služby výberu podniku individuálnou voľbou (tzv. CS) a predvoľbou (tzv. CPS).

Uznesením Národnej rady SR č. 198 zo dňa 14. decembra 2006 bol dňom 15. decembra 2006 vymenovaný do funkcie predsedu Telekomunikačného úradu SR  Mgr. Branislav Máčaj, ktorý vystriedal predchádzajúceho predsedu, ktorému skončilo šesťročné funkčné obdobie.

Roman Vavro, hovorca TÚ SR

V Bratislave 20. júla 2007

Telefón: ++421-2-57 88 15 52 Fax:  ++421-2-52 93 20 95

E-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk Internet: www.teleoff.gov.sk IČO: 30 84 43 55    

NÁVRH VŠEOBECNÉHO POVOLENIA 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky v zmysle § 13 ods. 4 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení zverejňuje návrh všeobecného povolenia. Úrad vyzýva na predkladanie pripomienok k návrhu, ktoré je možné v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia návrhu zasielať na Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvenčného spektra, Továrenská 7, P.O. BOX 18, 810 06 Bratislava 16, e-mail: zuzana.kovacova@teleoff.gov.sk   

TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY    Továrenská 7,   P.O. BOX 18,  810 06 Bratislava 16 

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) ako orgán štátnej správy v oblasti elektronických komunikácií podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách (ďalej len „zákon o elektronických komunikáciách“), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o elektronických komunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činností,  vydáva podľa § 12 a 13 zákona o elektronických komunikáciách

 

VŠEOBECNÉ POVOLENIE č. VPR – AA/2005

 na prevádzkovanie občianskych rádiostaníc, t.j. vysielacích rádiových zariadení s malým výkonom, pracujúcich vo frekvenčnom pásme 27 MHz (tzv. pásmo CB[i]), určených na rádiové spojenie fyzických alebo právnických osôb (ďalej len „prevádzkovatelia“) na malé vzdialenosti.

 

Toto všeobecné povolenie aplikuje rozhodnutie ERC/DEC/(98)16[ii] a oprávňuje prevádzkovateľov prevádzkovať na území Slovenskej republiky občianske rádiostanice za týchto podmienok:  

1) Občianske rádiostanice môžu pracovať na frekvenciách (v kanáloch), uvedených v tabuľke:

2) Vo frekvenčných kanáloch podľa bodu 1 je povolené vysielať telefóniu s frekvenčnou alebo fázovou moduláciou (trieda vysielania F3E, resp. G3E, ak ďalej nie je uvedené inak) s maximálnym vysokofrekvenčným výkonom koncového stupňa vysielača občianskej rádiostanice do 4 W. Technické vlastnosti týchto občianskych rádiostaníc musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 135, resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.

 3) Vysielanie s amplitúdovou moduláciou s

dvomi postrannými pásmami (trieda vysielania A3E) je povolené do 31.12.2005, pričom maximálny vysokofrekvenčný výkon koncového stupňa vysielača občianskej rádiostanice nesmie prekročiť 1 W. Technické vlastnosti týchto občianskych rádiostaníc musia byť v súlade s požiadavkami európskej normy EN 300 433, resp. inými ekvivalentnými technickými špecifikáciami.  

4) Občianske rádiostanice spĺňajú technické požiadavky podľa § 3 nariadenia vlády č. 443/2001 Z.z.[iii]

 5) Vysielanie a príjem sa musí uskutočňovať na tom istom kanáli (simplexná prevádzka). Vysielať správy je povolené len formou otvorenej reči alebo prenosom digitálnych údajov. Pri nadväzovaní spojenia je možné používať zariadenia na vysielanie a príjem tónovej selektívnej voľby.

Čísla kanálov a prevádzkové frekvencie

pre občianske rádiostanice v pásme 27 MHz

 

Kanál   Nosná frekvencia MHz)           Kanál   Nosná frekvencia MHz)

1          26,965  21        27,215                               

2          26,975  22        27,225                               

3          26,985  23        27,255                               

4          27,005  24        27,235                               

5          27,015  25        27,245                               

6          27,025  26        27,265                               

7          27,035  27        27,275                               

8          27,055  28        27,285                               

9          27,065  29        27,295                               

10        27,075  30        27,305                      70        26,855

11        27,085  31        27,315                      71        26,865

12        27,105  32        27,325                      72        26,875

13        27,115  33        27,335                      73        26,885

14        27,125  34        27,345                      74        26,895

15        27,135  35        27,355                      75        26,905

16        27,155  36        27,365                      76        26,915

17        27,165  37        27,375                      77        26,925

18        27,175  38        27,385                      78        26,935

19        27,185  39        27,395                      79        26,945

20        27,205  40        27,405                      80        26,955

  

Blok textu: Kanál	Nosná frekvencia MHz)	Kanál	Nosná frekvencia MHz)
1	26,965	21	27,215	–	–	–	–
2	26,975	22	27,225	–	–	–	–
3	26,985	23	27,255	–	–	–	–
4	27,005	24	27,235	–	–	–	–
5	27,015	25	27,245	–	–	–	–
6	27,025	26	27,265	–	–	–	–
7	27,035	27	27,275	–	–	–	–
8	27,055	28	27,285	–	–	–	–
9	27,065	29	27,295	–	–	–	–
10	27,075	30	27,305	–	–	70	26,855
11	27,085	31	27,315	–	–	71	26,865
12	27,105	32	27,325	–	–	72	26,875
13	27,115	33	27,335	–	–	73	26,885
14	27,125	34	27,345	–	–	74	26,895
15	27,135	35	27,355	–	–	75	26,905
16	27,155	36	27,365	–	–	76	26,915
17	27,165	37	27,375	–	–	77	26,925
18	27,175	38	27,385	–	–	78	26,935
19	27,185	39	27,395	–	–	79	26,945
20	27,205	40	27,405	–	–	80	26,955

6) Kanál č. 9 je vyhradený na prenos informácií so zvláštnou dôležitosťou (tiesňové volania, oznámenia trestných činov a pod.). Na prenos digitálnych údajov (druh vysielania F2D, F3D) sú určené kanály č. 24, 25, 76 a 77. Kanál č. 1 sa odporúča využívať ako zvolávací kanál.

 

7) K občianskym rádiostaniciam sa môžu pripojovať len také prídavné zariadenia, ktoré neovplyvnia ich základné technické vlastnosti (maximálny vysokofrekvenčný výkon, maximálny frekvenčný zdvih, maximálne nežiadúce vysokofrekvenčné vyžarovanie).

 

8) Pri prevádzke občianskych rádiostaníc sa nesmú používať prídavné zosilňovače vysokofrekvenčného výkonu, utajovače hovorov, prevádzače a opakovače.

 

9) K občianskym rádiostaniciam, vybaveným konektorom na pripojenie externej antény, sa môžu pripojovať všetky typy antén okrem smerových antén so ziskom v horizontálnej rovine.

 10) Občianske rádiostanice sa môžu používať ako základňové alebo pohyblivé / prenosné stanice. Nesmú sa používať na palube lietadiel, ani ako lietadlové alebo letecké stanice.

 11) Občianske rádiostanice sa nesmú pripojovať priamo ani nepriamo na verejné elektronické komunikačné siete a nesmú sa používať na poskytovanie elektronických komunikačných služieb. Nesmú sa prevádzkovať v spojení s družicami.

 12) Na občianskych rádiostaniciach je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické úpravy, ktoré by mohli zmeniť ich technické vlastnosti, zaručované výrobcom.

 13) Ak nedodržanie stanovených vlastností nastalo v dôsledku poruchy na rádiostanici, prevádzkovateľ je povinný vyradiť ju z prevádzky až do odstránenia poruchy.

 14) Prevádzkovanie občianskych rádiostaníc pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 35 ods. 5 písm. c) zákona o elektronických komunikáciách.

 15) Pri prenose digitálnych údajov sa na označenie vysielania použije postupnosť znakov v tvare SKAXXX, kde:

- SK je označenie Slovenskej republiky

- A je číslo, určujúce miesto trvalého pobytu (fyzická osoba) alebo sídla (právnická osoba) prevádzkovateľa občianskej rádiostanice podľa tabuľky:

              A  Kraj          A  Kraj

1  Bratislavský          5 Banskobystrický

2  Trnavský                6  Žilinský

3  Nitriansky             7  Košický

4  Trenčiansky                    8  Prešovský

 - Pre označenie uzlu a schránky je vyhradená číslica 0.

- Pre skúšobnú a testovaciu prevádzku je vyhradená číslica 9.

- XXX je vlastná identifikačná značka prevádzkovateľa zariadenia, obsahujúca skratku jeho mena a priezviska.

 16) Občianske rádiostanice, prevádzkované na základe tohto povolenia a označené značkou CEPT PR 27 X, sa môžu používať aj v zahraničí v krajinách, ktoré prijali odporúčanie T/R 20-09[iv]. Zoznam týchto krajín a im zodpovedajúce skratky X, označujúce krajinu, ktorá schválila typ občianskej rádiostanice na prevádzku, je uvedený v prílohe č. 1.

 

17) Občianske rádiostanice, prevádzkované na základe tohto povolenia je možné používať v krajinách (príloha č. 2), ktoré uzavreli mnohostrannú dohodu o povolení krátkodobej prevádzky zariadení, na základe cirkulačnej karty, ktorú vydáva úrad na základe žiadosti vlastníka zariadenia do 31.12. 2005.

 18) Cudzí štátni príslušníci môžu doviezť a počas pobytu na území Slovenskej republiky na základe tohto povolenia prevádzkovať len občianske rádiostanice, ktoré sú vybavené uvedenou značkou CEPT PR 27 X, alebo ktorým bola vydaná cirkulačná karta. Týmto povolením nie sú dotknuté povinnosti, vyplývajúce zo zákona č. 180/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov (Colný zákon).

 19) Pri prevádzke občianskych rádiostaníc sa zakazuje vysielať správy, ktoré by mohli porušovať všeobecne záväzné právne predpisy, a správy a relácie s povahou reklamného alebo rozhlasového vysielania.

20) Prevádzka občianskych rádiostaníc podľa tohto povolenia nemá zaručenú ochranu proti rušeniu spôsobenému inými elektronickými komunikačnými zariadeniami alebo službami prevádzkovanými podľa zákona.

 21) Prevádzka občianskych rádiostaníc nesmie spôsobovať rušenie iných elektronických komunikačných zariadení alebo služieb, ktoré sú prevádzkované podľa zákona.

 22) Prevádzkovatelia občianskych rádiostaníc majú pri využívaní povolených frekvenčných kanálov rovnaké práva. Na zabránenie vzájomného rušenia sú povinní prejavovať pri prevádzke rádiostaníc vzájomnú ohľaduplnosť a prípadné rušenie riešiť vzájomnou dohodou. Pokiaľ rušenie vzniklo nedodržaním podmienok stanovených na prevádzku zariadenia, náklady na odstránenie rušenia nesie prevádzkovateľ tohto zariadenia, inak ich nesie prevádzkovateľ zariadenia, uvedeného do prevádzky neskôr.

 23) Občianske rádiostanice a ich prevádzkovatelia podliehajú dohľadu podľa § 37 zákona č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

 24) Týmto povolením sa ruší všeobecné povolenie č. VPR – 1/2000 (č.r. 6945/2000), uverejnené vo vestníku Spravodajca MDPT SR, čiastka 6 z 15. decembra 2000.

 25) Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia vo vestníku úradu.

V Bratislave dd/mm/2005 

Ing. Milan Luknár predseda

 Príloha č. 1 ku všeobecnému povoleniu č. VPR – AA/2005.

Prehľad krajín, ktoré prijali odporúčanie CEPT T/R 20-09 (v)

 Krajina Skratka   Krajina Skratka

Belgicko B      Francúzsko F

Maďarsko H    Slovinsko SVN

Bulharsko BG Holandsko NL

Nemecko D    Španielsko E

Česká republika        CZ Chorvátsko HR

Nórsko N       Švédsko S

Dánsko DK     Írsko IRL

Portugalsko P Švajčiarsko CH

Estónsko EST Island IS

Rakúsko A     Taliansko I

Fínsko FI       Lichtenštajnsko FL

Slovensko SK Veľká Británia GB

Lotyšsko LIT

 

Príloha č. 2 ku všeobecnému povoleniu č. 

VPR – AA/2005

 

Skratka  Krajina Skratka  Krajina

B  Belgicko               P  Portugalsko

F  Francúzsko         E  Španielsko

D  Nemecko          CH  Švajčiarsko

FL  Lichtenštajnsko

 

VYSVETLIVKY:

(i) Citizens Band („občianske pásmo“).

(ii) Rozhodnutie Európskeho rádiokomunikačného výboru (ERC) Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) z 23. novembra 1998 o vyňatí zariadení CEPT PR-27 z režimu individuálneho povoľovania.

(iii) Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na rádiové zariadenia a koncové telekomunikačné zariadenia.

(iiii) Odporúčanie Európskej konferencie poštových a telekomunikačných správ (CEPT) č. T/R 20-09 (Chester 1990) „Rádiové zariadenia PR 27, určené na hlasovú rádiovú komunikáciu na krátke vzdialenosti v pásme 27 MHz“.

[v] Údaje ku 15. 10. 2004. Aktuálny zoznam je možné získať na internetovej stránke Európskeho rádiokomunikačného úradu (ERO) na adrese www.ero.dk  .  www.teleofgov.sk

 Pre porovnanie pripomienkovanie VP CB rádioklubom Žilina a Pripomienky poslané SCBR na TÚ SR

           NÁJDETE NA STRÁNKE CB RÁDIOKLUBU ŽILINA: www.rectus.sk/cbzilina

 Neznalosť zákona neospravedlňuje

 Priatelia, pokiaľ máte otázky na TÚ SR, ktoré Vás zaujímajú, napíšte ich alebo zatelefonujte na moju adresu. Vy ste sa pýtali a tu sú na Vaše otázky odpovede.

 Otázka:

Môže si cébečkár zakúpiť rádiostanicu za hranicami Slovenska, teda v Čechách a v Nemecku, ktorá má znak CEPT? Alebo musí kupovať rádiostanicu iba na domácom trhu na Slovensku, kde sú pomerne nevýhodné ceny?

Odpoveď: TÚ SR:

Rádiostanicu si cébečkár zakúpiť v zahraničí môže, ale na území Slovenska ju nemôže prevádzkovať  (nemá rozhodnutie o technickej spôsobilosti od TÚ SR). V praxi takáto kúpa však má opodstatnenie iba vtedy, ak by bola táto rádiostanica prevádzkovaná len na dovolenkách v zahraničí. Vo všeobecnom povolení sú uvedené krajiny, ktoré podpísali dohodu CEPT.  

Otázka:

Taktiež je prosba o zverejnenie všetkých povolených CB rádiostaníc, ktoré sa predávajú na Slovensku s poznámkou, ktoré z nich majú CEPT.

Odpoveď: TÚ SR:

 Schválené CB rádiostanice nájdete na http://www.teleoff.gov.sk/sub2/r4.htm Základným predpokladom je, že kupujúci dostane od predávajúceho aj rozhodnutie o schválení tech. spôsobilosti. Ak takéto rozhodnutie rádiostanica nemá nie je považovaná za schválenú i keď sa nachádza v zozname na Internete. Okrem týchto rádiostaníc sa za povolené považujú tie rádiostanice, na ktoré bolo už v minulosti vydané povolenie od TÚ SR (viď podmienky všeobecného povolenia).

 Otázka:

Je možné dať na Vašu WWW stránku, teda na stránku TÚ SR adresár firiem, ktoré predávajú CB rádiotechniku na Slovensku tak, ako to je na WWW stránke v Čechách?

Odpoveď: TÚ SR:

 Na stránke http://www.teleoff.gov.sk/sub3/Povolenia/zp.html úrad zverejňuje osobitné povolenia. Stránka  je momentálne v rekonštrukcii. Na predaj občianskych rádiostaníc v budúcnosti už nebude potrebné osobitné povolenie. Osobitné povolenie bude potrebné len pri servise zariadení. Táto zmena bude zapracovaná aj vo všeobecnom povolení (viď návrh zmeny vo VP - http://www.teleoff.gov.sk/Diskusie/diskus.htm).

 Otázka:

Čo treba urobiť, kde treba podať prihášku, aký je zato poplatok, aby mohol byť sprevádzkovaný packet NOD na kopci? Je treba k tomu osobitné povolenie z TÚ SR?

Odpoveď: TÚ SR:

Prevádza packet NOD-u na kopci neprichádza do úvahy. V zmysle všeobecného povolenia občianska rádiostanica

 je rádiokomunikačné zariadenie určené pre spojenie na malé vzdialenosti predovšetkým na osobnú potrebu občanov...

Roman Vavro, PR TÚ SR

Január/ 2002

Rozhovor s pracovníkom TÚ SR viedla Kosačka

 Prvá otázka:

Ak existuje slovenský preklad doporučenia CEPTu, mohli by ste ho poskytnúť na zverejnenie v časopise Júnošík?

 Väčšina užívateľov CB pásma neovláda anglický jazyk a chcú mať informáciu o tom, čo predstavuje doporučenie CEPTu.

Odpoveď:

Bohužiaľ nemáme k dispozícii slovenský preklad doporučení CEPT.

 Druhá otázka:

Môžete poskytnúť presnú adresu inštitúcie a oddelenia, kde si môže užívateľ CB rádiostanice BEZ OZNAČENIA

CEPT PR 27X, podať žiadosť o cirkulačnú kartu?

Odpoveď:

Telekomunikačný úrad SR, Odbor správy frekvencií, Jarošova č. 1, P.O. Box 76, 830 08 Bratislava

 Tretia otázka:

Môže alebo nemôže si sám cébečkár nainštalovať do CB rádiostanice selektívnu voľbu? Ak nie, prečo?

Odpoveď:

Nie je to povolené. V ods. 14 všeobecného povolenia sa uvádza „na zariadení je zakázané vykonávať akékoľvek elektrické alebo mechanické zmeny, ktoré zmenia jeho technické parametre udané výrobcom.“

 Štvrtá otázka:

Čo má urobiť cébečkár, keď je obvinený susedom, že mu ruší TV program a cébečkár vie, že sused má tak nevhodný kábel od antény k telvízoru, ako aj samotnú anténu (dovezenú z trhu v Poľsku)? Sused odmieta akékoľvek argumenty s tým, že on si kvôli jeho vysielačke nebude kupovať druhý kábel a anténu, nech on prestane okamžite vysielať z rádiostanice.

Chodí sa ústne sťažovať na Obecný úrad tvrdiac, že ruší nielen jeho, ale aj OSTATNÝCH divákov TV v dedine, čo je bohapustá lož.

Teraz takmer každý starší spoluobčan, ktorý má nekvalitný príjem, pod takýmto tlakom osočovania a zavádzania tvrdí to isté, ako sused cébečkára. Aké kroky urobiť, aby bol tento stav ukončený?

Odpoveď:

Prípady rušenia rozhlasu, televízie alebo rádiových sietí rieši miestne príslušný odbor štátneho dohľadu TÚ SR (podľa miesta rušenia). Odbory štátneho dohľadu majú svoje sídla vo všetkých krajských mestách. Kontakt je na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Info/struktura.html.

Na tento odbor sa môže obrátiť rovnako sused ako aj cébéčkar. Najlepšie je podať hlásenie na rušený príjem telefonicky.

Pracovníci štátneho dohľadu následne skontrolujú technický stav antény a príslušenstva u suseda, ďalej skontrolujú či cébečkár prevádzkuje schválený typ rádiostanice, bez nepovolených úprav. O priebehu vyšetrovania bude spísaný zápis. V prípade, že k rušeniu došlo z dôvodu zlého technického stavu susedovej antény, úrad o tom preukázateľne upovedomí suseda.

Ak rušenie spôsobil cébečkár neschválenou alebo upravenou stanicou, úrad začne voči nemu správne konanie o uložení pokuty. Ak rušenie spôsobil cébečkár silou elektromagnetického poľa, je potrebné nájsť také technické, príp. iné riešenie, ktoré rušenie zníži na akceptovateľnú úroveň alebo ho celkom odstráni. „Odrušenie“ nezabezpečí úrad, ale rušiteľ,

prípadne rušený sused po vzájomnej dohode.  Na záver uvediem, že každý má právo obrátiť sa na úrad, ak má rušený príjem a nemusí pritom poznať dôvod ani pôvodcu rušenia.

Túto službu poskytuje úrad bezplatne. S pozdravom Roman Vavro, PR TÚ SR e-mail: roman.vavro@teleoff.gov.sk

                                                                                                                           Február/2002 - Rozhovor viedla Kosačka

 Vážený pán hovorca TÚ SR, Roman Vavro!

Moje otázky sú zamerané na LPD pásmo - Low Power Devices a PMR:

Otázka

Mohli by ste čitateľom Júnošíka priblížiť základné údaje o LPD a PMR pásme?

Odpoveď

Zariadenie, ktoré pracuje v oblasti UHF/FM 446.00625 – 446.09375 MHz (PMR) na území Slovenska nie je povolené prevádzkovať. Toto pásmo nie je v zmysle Národnej frekvenčnej tabuľky pridelené pre civilné služby. Vysielaním na tomto pasme by ste sa dopustili porušenia zákona. Na prevádzku vysielacích rádiových zariadení malého výkonu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené k prenosu dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie (LPD zariadenia, ktoré pracujú v pásmach uvedených v tabuľke všeobecného povolenia č. VPR - 05/2001) TÚ SR vyhlásil všeobecné povolenie. Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať LPD zariadenia, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením, bez individuálneho povolenia za stanovených podmienok. Plné znenie všeobecného povolenia nájdete na stránke http://www.teleoff.gov.sk/Vpovolenia/lpd.html .

Otázka

Počíta TÚ SR -alebo nie- s prevádzkou LPD prístrojov a využívaním uvedeného pásma pre všeobecné účely?

Odpoveď

Viď predošlá odpoveď.

 Otázka

Na uvedené pásmo, jeho užívanie LPD prístrojom  je nutná rádioamatérska koncesia?

Odpoveď

Na prevádzku LPD zariadení nie je potrebné rádioamatérske povolenie a ani iné individuálne povolenie. Nevyžaduje sa ani osobitná odborná spôsobilosť (skúšky na TÚ SR).

 Otázka

Je nutná registrácia LPD prístroja a poplatky za užívanie LPD pásma? Ak áno, aký je postup?

Odpoveď

Registrácia LPD prístrojov sa nevyžaduje a neplatia sa ani žiadne poplatky.

Otázka

Sú u nás na Slovensku schválené nejaké prístroje na užívanie uvedeného pásma a dostupné u predajcov Slovenska?

 Ak áno, ktoré typy sa u nás predávajú, čiže ktoré typy sa môžu u nás predávať a užívať?

Odpoveď

Zariadenia musia spĺňať podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vzťahujúce sa na zariadenia v príslušnom frekvenčnom pásme uvedené v EN 300 220-1, EN 300 330, I-ETS 300-440. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách. K zariadeniu musí byť priložené rozhodnutie o schválení technickej spôsobilosti od TÚ SR, resp. prehlásenie výrobcu alebo dovozcu o zhode (v zmysle nariadenia vlády SR č. 443/2001.

November/ 2003 Rozhovor viedla Kosačka 

CELOSLOVENSKÝ TÁBOR MLADÝCH RÁDIOAMATÉROV

 Skúšky rádioamatérov na Martinských holiach v dňoch 15. 8.- 28. 8. 2004

Organizátormi tejto celoslovenskej akcie sú: Rádioklub OM3REU Bratislava a OM3KHE Martin. Podmienky skúšok: Znalosť telegrafie minimálne 20 znakov za minútu. Poplatok členov SZR do

18 rokov maximálne 2 200,-Sk, ostatní max. 4 500,-Sk. Ubytovanie. Prihlášky môžete poslať na internetovú adresu pána Jaroslava Kubíčka z Bratislavy: om1ii@centrum.sk Informácie o príprave

 na skúšky pred celoslovenskou skúšobnou komisiou TÚ SR - na e-mail: OM1II@centrum.sk a na www stránke:  www.hotelmartinskehole.sk Info: Ferko Žilina

TÚ SR a ZÁKONY

 Aby ste mali prehľad o zákone, predpisoch a zmenách, prinášame vám nasledujúce informácie.

 Opatrenie

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky zo 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti

o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej

komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky

 Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) podľa § 36 ods. 5 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách

 (ďalej len „zákon“) ustanovuje:

 Osobitná odborná spôsobilosť

§ 1

(1) Osobitná odborná spôsobilosť sa osvedčuje platným osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie“):

a) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať rádiové zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici,

lietadlovej zemskej stanici, leteckej stanici alebo leteckej zemskej stanici,

b) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej

zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jedno-

duchých vonkajších ovládacích prvkov,

c) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na ktorejkoľvek lietadlovej stanici, lietadlovej

 zemskej stanici alebo leteckej stanici pracujúcej na frekvenciách pridelených výhradne leteckej pohyblivej službe alebo leteckej pohyblivej družicovej službe, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov, a to len na území Slovenskej republiky,

d) všeobecným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie služby na lodnej stanici, lodnej zemskej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej

vo všetkých frekvenčných pásmach  globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,

e) obmedzeným osvedčením operátora plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie  na vykonávanie služby na lodnej stanici a na pobrežnej stanici pracujúcej v pásmach veľmi krátkych vĺn globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori,

f) všeobecným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služby na lodnej a pobrežnej stanici,

g) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služ-by na lodnej stanici plávajúcej do vzdialenosti

200 námorných míl od pobrežia alebo zabezpečujúcu pobrežnú plavbu, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších ovládacích prvkov,

h) obmedzeným osvedčením rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelefónnej služ-by na lodnej stanici plávajúcej vo vnútrozemských

vodných cestách alebo pobrežnej stanici, ak ovládanie vysielača spočíva iba na obsluhe jednoduchých vonkajších prvkov,

i) osvedčením pozemného rádiotelegrafistu, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať zariadenie na vykonávanie rádiotelegrafnej a rádiotelefónnej služby na stanici pozemnej rádiokomunikačnej služby pracujúcej v pásmach krátkych vĺn,

j) osvedčením operátora amatérskych staníc, ktoré oprávňuje jeho držiteľa obsluhovať amatérsku stanicu príslušnej triedy operátora.  

(2) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h) obsahuje:

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania,

d) fotografiu držiteľa osvedčenia,

e) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby  

(3) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. i) obsahuje:

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania,

d) odtlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby  

(4) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. j) obsahuje:

a) číslo osvedčenia,

b) meno, priezvisko a dátum narodenia držiteľa osvedčenia,

c) dátum vydania,

d) triedu operátora amatérskych staníc,

e) otlačok úradnej pečiatky a podpis poverenej osoby  

(5) Osvedčenie podľa odseku 1 písm. a) až h) a j) pre triedu B sa vyhotovuje aj v jednom z pracovných jazykov používaných v Medzinárodnej telekomunikačnej únii.

§ 2

(1) Predpokladom zaradenia  operátora do jednotlivých tried je splnenie požiadaviek uvedených v prílohe, ak ide o triedy D, C a B aj vykonanie skúšky podľa tohto opatrenia.

(2) Odborná spôsobilosť operátora amatérskych staníc a jeho zaradenie do jednej zo štyroch tried operátorov označených písmenami D, C, B a A sa vykoná podľa rozsahu vedomostí a praxe.

§ 3 

Zriaďovanie skúšobnej komisie

(1) Skúšobnú komisiu zriaďuje a jej členov vymenúva a odvoláva predseda úradu.

(2) Činnosť skúšobnej komisie upravuje skúšobný poriadok.  

Podmienky na vykonanie skúšky

§ 4

(1) Uchádzač o osvedčenie (ďalej len „uchádzač“) sa prihlasuje na skúšku písomne.

(2) Prihláška obsahuje tieto údaje:

a)meno, priezvisko a dátum narodenia uchádzača,

b) štátnu príslušnosť,

c) adresu trvalého pobytu,

d) doklad o dosiahnutom stupni  vzdelania,

e) požadovaný druh osvedčenia,

f) dve fotografie o rozmeroch 3x3,5 cm na osvedčenie podľa § 3 ods.1 písm. a) až h ).

§ 5

(1) Termíny skúšok určí predseda komisie. Skúška sa vykoná najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa podania prihlášky. O termíne a mieste vykonania skúšky upovedomí uchádzača tajomník komisie najmenej dva týždne vopred.

(2) Ak sa uchádzač o skúšku dôvodne neospravedlní, môže skúšku vykonať iba na základe novej prihlášky.

§ 6

Obsah a rozsah skúšky

 (1) Skúška sa skladá z teoretickej časti a praktickej časti.

(2) Každá skúška sa skladá z týchto skúšobných predmetov:

a) rádiokomunikačné predpisy,

b) rádiokomunikačná prevádzka,

c) elektrotechnika a rádiotechnika,

(3) Súčasťou skúšky z predmetu rádiokomunikačné predpisy na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm. a), d) až f) je aj skúška znalosti svetového zemepisu.

(4) Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm. a), b), d) až f) je aj skúška z anglického jazyka.

(5) Súčasťou skúšky z odboru rádiokomunikačná prevádzka na získanie osvedčenia podľa § 1 ods.1 písm. i), j) je aj praktická skúška z telegrafie.

(6) Rozsah požadovaných vedomostí a praxe je uvedený v prílohe tohto opatrenia.

Priebeh skúšky

§ 7

(1) Predseda komisie riadi  činnosť komisie a zodpovedá za jednotný, vecne správny a objektívny postup komisie pri skúšaní.

(2) Na skúške sa môžu zúčastniť osoby, ktorým to povolil predseda komisie.

(3) Predseda komisie overuje totožnosť uchádzača podľa dokladov priložených k prihláške.

(4) Ak uchádzač použije pri skúške nepovolené pomôcky, možno ho z ďalšieho priebehu skúšky vylúčiť, a to bezodkladne, o čom komisia napíše záznam v zápisnici.

(5) Vykonanie skúšky a jej výsledok potvrdí komisia v zápisnici, ktorú podpíšu všetci členovia komisie.

(6) Uchádzača skúša a hodnotí z každého predmetu príslušný skúšobný komisár.

(7) Vedomosti sa hodnotia takto:

a) prospel, ak uchádzač preukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe zo všetkých predmetov a pri praktickej skúške sa nedopustil viac ako 3% chýb nielen vo vysielaní, ale aj v príjme Morseových znakov,

b) neprospel, ak uchádzač nepreukázal ustanovený rozsah vedomostí a praxe v potrebnom rozsahu najmenej z jedného predmetu.

(8) Ak uchádzač na skúške prospel, vydá sa mu osvedčenie.

§ 8

(1) Ak uchádzač na skúške neprospel iba z jedného predmetu podľa § 6 ods. 2, môže vykonať opravnú skúšku v termíne určenom predsedom komisie.

(2) Ak uchádzač na skúške neprospel z viacerých predmetov, môže skúšku opakovať, ale v celom rozsahu. Skúšku možno opakovať v termíne určenom predsedom komisie.

§ 9

Účinnosť

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom 1.5.2004.

Milan Luknár, v. r. - predseda

Príloha

k Opatreniu Telekomunikačného úradu SR zo dňa 14. apríla 2004 č. O-1/2004, ktorým sa upravujú podrobnosti o osvedčeniach osobitnej odbornej spôsobilosti na obsluhu vybraných rádiových zariadení, o zriaďovaní skúšobnej komisie a o obsahu, rozsahu a priebehu skúšky.

Rozsah vedomostí a praxe na získanie jednotlivých druhov osvedčení

A. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa  bezpečnosti ľudského života.

4. Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglic. jazyku.

B. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby I

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Základná znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

C. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu leteckej pohyblivej služby II

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa leteckej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

D. Všeobecné osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom.

3. Podrobná znalosť rádiokomunikačných predpisov, znalosti predpisov týkajúcich sa poplatkov za rádiovú komunikáciu a znalosť tých častí ustanovení Medzinárodného dohovoru o bezpečnosti ľudského života na mori, ktoré sa týkajú rádiovej komunikácie.

4. Podrobná praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS).

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

E. Obmedzené osvedčenie operátora plavebnej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť princípov rádiotelefónie, schopnosť správne poslať a prijať správu rádiotelefónom a rádioďalekopisom

3. Znalosť predpisov týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, a najmä znalosť tej časti predpisov, ktorá sa týka bezpečnosti ľudského života na mori.

4. Praktická znalosť prevádzky všetkých subsystémov a zariadení globálneho námorného systému bezpečnosti a záchrany na mori (GMDSS), vyžadovanej pri plavbe lode v dosahu pobrežných staníc pracujúcich v pásmach veľmi krátkych vĺn (VHF).

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6.  Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka slovom aj písmom.

F. Všeobecné osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefonickej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Podrobná znalosť praktického ovládania a nastavovania rádiotelefónnych prístrojov.

5. Teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

6. Všeobecná znalosť svetového zemepisu.

7. Znalosť anglického jazyka, schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v anglickom jazyku.

G. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu plavebnej pohyblivej služby

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa námornej pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie, najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

H. Obmedzené osvedčenie rádiotelefonistu pre vnútrozemské vodné cesty

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií, ustanovenia Rádiokomunikačného poriadku týkajúce sa plavebnej  pohyblivej služby.

2. Znalosť základných princípov rádiotelefónie.

3. Podrobná znalosť ustanovení Rádiokomunikačného poriadku týkajúcich sa rádiotelefónnej komunikácie,  najmä časti týkajúcej sa bezpečnosti ľudského života, znalosť Regionálnej dohody o rádiotelefónnej službe na vnútrozemských vodných cestách.

4. Základné teoretické a praktické znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť poslať a prijať rádiotelefonickú správu v štátnom jazyku.

I. Osvedčenie pozemného rádiotelegrafistu

1. Právne predpisy v oblasti elektronických komunikácií.

2. Znalosť princípov rádiotelegrafie a rádiotelefónie.

3. Prevádzková obsluha vysielacej a prijímacej stanice.

4. Základné teoretické a praktické znalosti elektrotechniky a rádiotechniky.

5. Schopnosť vysielať a prijímať telegrafnú abecedu (tempo aspoň 90 znakov za minútu pri päťminútovom vysielaní a príjme).

Osvedčenie operátora amatérskych staníc

Trieda D: 1. Národné a medzinárodné právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérsku službu.

2. Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky a šírenie elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektronickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

3. Prevádzkové rádioamatérske pravidlá na VKV.

Trieda C: 1. Národné a medzinárodné

právne predpisy o prevádzkovaní amatérskych staníc (základné ustanovenia) a všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérsku službu.

2. Základy elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače  a vysielače, podmienky a šírenie elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektronickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

3. Prevádzkové rádioamatérske pravidlá na KV a VKV.

4. Telegrafná abeceda (tempo 25 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a trojminútovom príjme).

Trieda B

1. Najmenej jeden rok praxe ako operátor triedy C alebo D a nadviazanie najmenej 500 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov).

2. Podrobné znalosti národných a medzinárodných právnych predpisov o prevádzkovaní staníc a všeobecné povoľovacie podmienky pre amatérsku službu.

3. Podrobné znalosti z elektrotechniky a rádiotechniky, základné typy antén, ich použitie, prijímače a vysielače, podmienky a šírenie elektromagnetických vĺn, bezpečnostné predpisy pri práci s elektronickými zariadeniami a s elektrickým napätím.

4. Podrobné znalosti prevádzkových rádioamatérskych pravidiel na KV a VKV.

5. Telegrafná abeceda ( tempo 40 znakov za minútu pri trojminútovom vysielaní a

trojminútovom príjme).

Trieda A

Dva roky praxe v triede B a nadviazanie najmenej 3000 rádioamatérskych spojení (okrem prevádzačov a pretekov).Úplné znenie predpisu nájdete na: http://www.teleoff.gov.sk/Opatrenia/skusky.html  Kosačka 

Otázka hovorcovi TÚ SR, pánu Romanovi Vavrovi: 

V čom konkrétne sa rádioamatérske skúšky zjednodušili?

Znížila sa požiadavka na skúšku z telegrafie (nižšia rýchlosť). Pýtal sa Pietro Trnava

 

 Tabuľka rozdelenia frekvenčných rádiových pásiem 

Frekvencia               Vlnová dĺžka    Slovenský názov                 Český názov       Anglický názov      Medzinárodná skratka
3 mHz - 3kHz                      1000 km-100 km  extrémne dlhé vlny            extrémně dlouhé vlny         Extremely Low Frequncy   ELF
3 kHz -   30 kHz                   100 km - 10 km   veľmi dlhé vlny                    velmi dlouhé vlny                Very Low Frequncy             VLF
30 kHz - 300 kHz                 10 km - 1 km        dlhé vlny (DV)                      dlouhé vlny (DV)                  Low Frequncy                      LF
300 kHz - 3 MHz                  1 km - 100 m       stredné vlny (SV)                 střední vlny (SV)                  Medium Frequncy               MF
3 MHz - 30 MHz                  100 m - 10 m       krátke vlny (KV)                    krátké vlny (KV)                    High Frequncy                     HF
30 MHz - 300 MHz               10 m - 1 m            veľmi krátke vlny (VKV)      velmi krátké vlny (VKV)       Very High Frequncy            VHF
300 MHz - 3 GHz                 1 m - 10 cm          ultra krátke vlny (UKV)        ultra krátké vlny (UKV)        Ultra High Frequncy           UHF
3 GHz - 30 GHz                  10 cm - 1 cm        mikrovlny I                            mikrovlny I                            Super High Frequncy         SHF
30 GHz - 300 GHz               1 cm - 1 mm        mikrovlny II (mm vlny)        mikrovlny II (mm vlny)        Extremely High Frequncy  EH
 

Blok textu: Frekvencia	  Vlnová dĺžka	Slovenský názov 	 Český názov	Anglický názov   Medzinárodná skratka
3 mHz - 	3kHz		1000 km-100 km extrémne dlhé vlny	extrémně dlouhé vlny	Extremely Low Frequncy	ELF
3 kHz - 	30 kHz		100 km - 10 km	veľmi dlhé vlny		velmi dlouhé vlny	Very Low Frequncy	VLF
30 kHz - 300 kHz		10 km - 1 km	dlhé vlny (DV)		dlouhé vlny (DV)		Low Frequncy		LF
300 kHz - 3 MHz		1 km - 100 m	stredné vlny (SV)		střední vlny (SV)		Medium Frequncy	MF
3 MHz - 	30 MHz		100 m - 10 m	krátke vlny (KV)		krátké vlny (KV)		High Frequncy		HF
30 MHz - 300 MHz	10 m - 1 m	veľmi krátke vlny (VKV)	velmi krátké vlny (VKV)	Very High Frequncy	VHF
300 MHz - 3 GHz		1 m - 10 cm	ultra krátke vlny (UKV)	ultra krátké vlny (UKV)	Ultra High Frequncy	UHF
3 GHz - 	30 GHz		10 cm - 1 cm	mikrovlny I		mikrovlny I		Super High Frequncy	SHF
30 GHz - 300 GHz	1 cm - 1 mm	mikrovlny II (mm vlny)	mikrovlny II (mm vlny)	Extremely High Frequncy	EHF

 Frekvencie kanálov PMR rádiostaníc

Kanál

Frekvencia

Kanál

Frekvencia

1

446,00625

5

446,05625

2

446,01875

6

446,06875

3

446,03125

7

446,08125

4

446,04375

8

446,09375