wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

ÉTER BEZ HRANÍC 2010
7. ROČNÍK MEMORIÁLU MILANA 42

-- PROPOZÍCIE --

Slovenský CB-Rádioklub a Združenie CB expedícií MATADOR spoločne vyhlasujú CB súťaž.

 1. Zúčastniť sa môžu užívatelia CB rádiostaníc z Českej alebo Slovenskej republiky jednotlivo alebo v tímoch.
   

 2. Termín závodu.
  sobota 15. mája 2010 od
  20:00 h. do nedeľa 16. mája 2010 do 08:00 h.
   

 3. Podmienky
  a.) Účastníci môžu vysielať z ľubovoľného miesta v Českej alebo Slovenskej republike.
  b.) Je možné použiť len 40 kanálov v rozsahu 26,965 Mhz – 27,405Mhz a max. 
       výkon 4W.
   

 4. Prihlášky.
  a.) Súťažiaci sa prihlási najneskôr do 10. mája 2010 – e-mailom, SMS alebo písomne.
  b.) V prihláške uvedie meno, priezvisko a volačku, miesto súťažného vysielania +
       náhradné miesto.
  c.) Organizátor potvrdí prihlášku a pridelí súťažný volací znak.
       V Českej republike -  CT xx
       V Slovenskej republike -  ST xx
      Členovia klubu MATADOR - MT xx
      Členovia SCBR - BT xx
      V prípade, že prihlasované miesto je už obsadené, organizátor potvrdí náhradné 
      miesto k súťaži. Rozhodujúci je okamih doručenia prihlášky organizátorovi.
  d.)
  Zmena kóty, ktorá je uvedená v prihláške, môže byt uskutočnená len so súhlasom 
      riaditeľa súťaže najneskôr 48 hodín pred štartom .
   

 5. Platné spojenia.
  Všetky spojenia na území ČR a SR so súťažnými i nesúťažnými stanicami.
  V súťaži sa počíta jedno spojenie s protistanicou a dve s mobilnou stanicou, ale vždy z iného lokátora.
   

 6. Kontrola.
  Združenie MATADOR a SCBR zriadia kontrolné stanice, ktoré budú v priebehu súťaže vysielať a tak prideľovať prémiové body za spojenia.
  Volací znak Českej kontroly CK 01 - x
  Volací znak Slovenskej kontroly SK 01 – x
  Počas celej súťaže si vedú poslucháčsky staničný denník, ktorý poslúži pre kontrolu
  prijatých súťažných denníkov.

 7. Denník
  Súťažiaci vedú staničný denník v písomnej alebo elektronickej podobe
  a.) titulná strana: súťažná volačka, miesto vysielania a lokátor.
  b.) Zápis: číslo spojenia, čas, volačka protistanice, QTH, lokátor, vzdialenosť, koeficient a body. Reporty sú nepovinné.
  c.) Denník odošlite do 14 dní po súťaži e-mailom alebo poštou.
   

 8. Hodnotenie.
  Rozhodujúca je dĺžka spojenia, ktorá sa určuje podľa lokátorových tabuliek Bohouša CL6. Tieto tabuľky sú na stiahnutie na www.cbdx.cz, prípadne požiadajte o ich vytlačenie organizátora.

  Koeficienty: 1km = 1bod
  a.) spojenie so súťažnou a nesúťažnou stanicou   1,0
  b.) spojenie so stanicou MTxx                             1,2
  c.) spojenie so stanicou BTxx                              1,2
  d.) spojenie so stanicou SK                                 2,0
  e.) spojenie so stanicou CK                                 2,0
  f.) spojenie so stanicou CLxx                               1,2 
  Koeficientom sa násobí počet km z daného spojenia.
   

 9. Vyhodnotenie.
  Na základe prijatých staničných deníkov (zaslaných podľa štátnej príslušnosti: SR na
  slovenskú adresu a ČR na českú) .
  Organizátori vyhodnotia poradie súťažiacich pre každú republiku zvlášť a spoločne stanovia absolútneho víťaza, ktorý sa stane držiteľom putovného pohára pre daný rok.
  a.) vyhodnotenie sa prevádza systémom 1 km = 1 bod
  b.) v prípade rovnosti bodov rozhoduje lepší priemer na 1 QSO

  Výsledky súťaže budú vyhlásené na stretnutí v Holiciach pre ČR. Miesto a dátum vyhlásenia výsledkov pre SR budú upresnené obvyklým spôsobom.
   

 10. Štartovné
  Súťažiaci zaplatí 100,- Kč zloženkou na adresu uvedenou v propozíciach. Z
  a slovenských súťažiacich hradí štartovné SCBR.

 11. Ceny.
  Za vybrané štartovné organizátor zabezpečí ceny (poháre) v medzinárodnom i národných hodnoteniach.
       1. miesto pohár + diplom
       2. miesto pohár + diplom
       3. miesto pohár + diplom
       do 5 miesta diplom
  V medzinárodnom hodnotení Putovný pohár
   

 12. Kontakt na organizátora pre zasielanie prihlášok a štartovného 
  v ČR:  Václav Mestl Chotěšov 160 332 14 Plzeň-Jih
            radegast@cbdx.cz 
           
  Tel. 377900636
            Mob. 605588849
  v SR: Štefan Lasab, Námestie Slobody 3, 96001 Zvolen
           lasab@ppabb.sk
           Mob. 0905365382

Čestné prehlásenie
Sľubujem na svoju česť, že budem používať maximálny VF výkon 4W, nebudem rušiť spojenia ostatných súťažiacich a budem zachovávať zásady športového správania sa. Som si vedomý toho, že ak tieto zásady poruším, budem vylúčený zo súťaže.

Částečné vyhodnocení Memoriálu Milana 42 EBH 2009
Ěter bez hranic

6 ročník Memoriálu Milana 42 EBH 2009 byl uzavřen a výsledky již známe. Teda pořadatel je zná ! CB veřejnost a hlavně samotní soutěžící je budou znát až v Holicích při vyhlášení výsledků. Ale jako každý rok i letos Vás seznámíme s dílčími výsledky a to s tabulkou TOP DX a tabulkou Km/QSO.
Tento rok se naši přátelé ze Slovenska opravdu překonali svojí účastí v soutěži, což je znát i na výsledcích v jednotlivých denících. Díky jim jsou výsledky předních aktérů opravdu na té nejvyšší úrovni a dalo by se říci, že snad i jedny z nejlepších výsledků v dějinách EBH. 1000m, ale i vyšší kóty byly obsazeny, ale výsledky se řídily jinou strategií. Tento ročník se potvrdilo, že ne jenom kóta udělá výsledek, ale že je zapotřebí značné operátorské rutiny a zkušeností spolu s kvalitní anténní výbavou
Všichni soutěžící se chovali naprosto bezvadně, alespoň podle odposlechu kontrolní stanice pořadatele. Nikde jsem nezaznamenal spory nebo nevychované tlačenice na DX stanici. Kontrolní stanice dělali každou hodinu průměrně 12 soutěž. QSO a 27 QSO celkem, což činí kolem 270 QSO za soutěž. A to není špatný výsledek . Znamená to, že kontrolky byly dostatečně aktivní. O jejich aktivitě svědčí i rozdané body. Touto cestou jim chci za jejich práci poděkovat a těším se na další spolupráci.

              Tabulka Km / QSO

místo vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor QSO/Km
1 ST-15 K120 Lomnický Štít KN09CE 150
2 CL60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 142
3 CL48 Magda - Jířa Churáňov JN69TB 135
4 CT7 exp.Jizera Jizera JO70PU 133
5 CL51 exp.Rotunda Huťská Hora JN69SC 126
6 MT4 exp.Horal Mikulčin Vrch JN88VW 126
7 MT6 Tomáš mob.Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 122
8 CL42 Anténa Zbraslav Klínovec JO60LJ 119
9 MT3 exp.Favorit Praděd JO80OC 118
10 CT1 exp.Žábra Pešava JN79XS 115
11 ST-8 exp.Nádej Kojšova Hola KN08LS 112
12 MT1 exp.Kobra Měděnec JO60NK 111
13 ST-4 Milan senica Žalostiná 621m JN88RT 109
14 CT12 Jarda Slatiny Benyšovy Boudy JO70UP 108
15 CT8 Jarda a Brambůrek Anenský vrch JO80GF 108
16 ST2 exp.Houston Polom JN99LD 107
17 CL1 exp.Borůvka Vítkovice JO70SQ 104
18 ST20 exp.Survival Záruby JN88QM 103
19 CL50 Honza Sulejovice Kletečná JO60XN 98
20 CL55 exp.Kaktus Křížový Vrch JN69OO 96
21 ST3 exp.Bororo Velký Lepeník JN88VW 93
22 CT2 exp.Vysočina Blažkov JN79VL 87
23 CT11 Barry nová Paka Brdo JO70RL 86
24 MT13 exp.Mafia Poľana JN98RP 83
25 CT4 Horda Stodůlky Stodůlky JO70DB 79
26 ST23 exp.PBH Velká javirina JN88UU 76
27 BT7 exp.Horec Skalka JN98LR 75
28 BT16 exp.Baske Baske JN98DV 74
28 BT9 exp.Duo Nad Oborou JN98AX 74
29 ST18 exp.Dolina Šoporňa JN88VF 73
30 CT10 Mates FM Lysá Hora JN99FN 71
31 CT5 exp.Perun Suchá JO60LI 70
32 ST14 exp.Vatrár Velká Chyndice JN98DG 68
33 CT6 exp.Gambrinus Koráb JN69MJ 68
34 ST17 exp.Turiec Kýčera JN99LD 65
35 ST19 exp.Kysuca Beskyd JN99FJ 57
36 BT10 Cyro Zvolen Michalková JN98NM 56
37 ST5 exp.Marco Polo Kaktus maják JN98JS 56
38 ST22 exp.Vichor Vendelín JN98GS 52
39 BT25 Albbert B.Bystrica Pánský Diel JN98NT 52
40 ST24 Strašidlo košice Buzica KN08MM 46
41 ST6 exp. Halatajfun nr.Bardějov KN09PH 31

Tabulka TOP DX

  vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor DX_QSO
1 CL60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 470
1 ST-15 K120 Lomnický Štít KN09CE 470
2 CL55 exp.Kaktus Křížový Vrch JN69OO 413
2 ST2 exp.Houston Polom JN99LD 413
3 MT6 Tomáš mob.Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 411
4 CL48 Magda - Jířa Churáňov JN69TB 382
6 MT3 exp.Favorit Praděd JO80OC 379
7 MT4 exp.Horal Mikulčin Vrch JN88VW 378
8 MT1 exp.Kobra Měděnec JO60NK 375
9 CL1 exp.Borůvka Vítkovice JO70SQ 373
10 ST23 exp.PBH Velká javirina JN88UU 354
10 ST3 exp.Bororo Velký Lepeník JN88VW 354
11 CT6 exp.Gambrinus Koráb JN69MJ 349
12 ST-4 Milan senica Žalostiná 621m JN88RT 342
13 CT10 Mates FM Lysá Hora JN99FN 338
14 CL50 Honza Sulejovice Kletečná JO60XN 329
15 CL51 exp.Rotunda Huťská Hora JN69SC 310
16 ST-8 exp.Nádej Kojšova Hola KN08LS 309
19 CL42 Anténa Zbraslav Klínovec JO60LJ 304
17 CT5 exp.Perun Suchá JO60LI 303
18 CT7 exp.Jizera Jizera JO70PU 299
18 ST20 exp.Survival Záruby JN88QM 299
20 CT8 Jarda a Brambůrek Anenský vrch JO80GF 288
21 CT12 Jarda Slatiny Benyšovy Boudy JO70UP 251
22 BT10 Cyro Zvolen Michalková JN98NM 244
23 CT11 Barry nová Paka Brdo JO70RL 240
24 MT13 exp.Mafia Poľana JN98RP 230
25 CT2 exp.Vysočina Blažkov JN79VL 227
26 ST19 exp.Kysuca Beskyd JN99FJ 226
30 CT1 exp.Žábra Pešava JN79XS 225
26 ST17 exp.Turiec Kýčera JN99LD 199
26 BT7 exp.Horec Skalka JN98LR 199
27 BT16 exp.Baske Baske JN98DV 195
28 BT9 exp.Duo Nad Oborou JN98AX 170
29 BT25 Albbert B.Bystrica Pánský Diel JN98NT 144
30 ST18 exp.Dolina Šoporňa JN88VF 131
31 ST22 exp.Vichor Vendelín JN98GS 130
31 ST14 exp.Vatrár Velká Chyndice JN98DG 130
32 CT4 Horda Stodůlky Stodůlky JO70DB 121
33 ST5 exp.Marco Polo Kaktus maják JN98JS 115
34 ST24 Strašidlo košice Buzica KN08MM 96
35 ST6 exp. Halatajfun nr.Bardějov KN09PH 80

A co dodat ještě jiného ? Snad jen to , že tyto výsledky se ani náhodou nepřibližují konečným výsledkům. Ty se dozvíte až v Holicích na každoročním setkání AMA a CB, kde se z pohárů vítězů všichni napijeme ( tedy alespoň symbolicky) a poblahopřejeme vítězům k letošním výsledkům.
A vyhodnotenie slovenskej časti bude v sobotu 8.augusta 2009 na CB stretnutí Hvezdáreň v Partizánskom na ktoré ste všetci pozvaní.
Přeji všem pěkný den a pevné zdravíčko do dalších akcí.

Venca Chotěšov
 

Éter bez hraníc - EBH
EBH Memoriál Milana 42 2009

Před týdnem 10.5. v 08:00 ráno skončil již 6 ročník soutěže, kterou uvedl do života Milan 42 šéf redaktor Výzvy na Kanále. Počasí nám přálo i přes to, že to na některých místech pěkně foukalo a sem tam snad i sprchlo. Kopečky byly doslova přeplněny soutěžními, ale i nesoutěžními stanicemi. Slovenská strana měla obsazeno, kde co a také byli „velmi dobře“ slyšitelní. Jen jeden malý nedostatek tady byl a to, že nás Slovenské stanice většinou neslyšely. Podmínky, stejně jako počasí byly velmi přívětivé i když ne ideální. Ale protože bylo mnoho lidí venku dařilo se soutěžícím dělat velmi pěkná spojení. Jelikož v soutěžním poli jsou většinou staří kozáci tak tomu odpovídají jak výsledky, tak i vcelku pružný provoz bez incidentů. Přesto bych si dovolil jednu malou připomínku k některým stanicím, které čekali „frontu“ na QSO s kontrolními stanicemi. Tím, že budu bezhlavě vyvolávat žádanou stanici tak, že mnohokráte opakuji svoji volačku bez ohledu na to, zda mne volaná stanice poslouchá nic nevyřeším. Jen zablokuji svým signálem frekvenci a tím znemožním právě té stanici kterou chci volat aby dokončila spojení a dostala možnost mne slyšet. Je mi jasné, že v zápalu boje se snadno stane podobná situace, ale proto je na to nutno upozornit. Jinak jste byly, jako poslední léta nakonec vždycky, všichni opravdu dobří.
Teď je jen nutno nezapomenout na poslání stan.deníku včas, tedy nejpozději do 24.5. 2009. Překontrolujte si pořádně svoje zápisy hlavně opakovaná spojení nezapomeňte vyškrtat. Je důležité aby soutěžní volací znaky byly zapsány ve tvaru CK- xx , CL-xx, MT-x a v hlavním zápisu (deníku CL6) nikoliv v poznámce. Vyhodnocovací program je v poznámce nenajde a tedy ani nezapočítá. Takový deník opravit tak, aby byl schopen vyhodnocení, je pak úmorná práce. V jednom případě jsem po 40min.práce byl již rozhodnut, že deník vrátím k přepracování. Ale nakonec jsem si s tím poradil. Tak ještě jednou připomínám, dejte si pozor a zkontrolujte po sobě zápis.
Informaci o dodaných denících najdete na
http://www.cbdx.cz/wbsql/sql/cb-ebh/index.htw  včetně informace o tom, jaká volačka se skrývala pod soutěžním vol.znakem. Během příštích 14 dnů zveřejním pořadí v TOP DX a Km/QSO
A to je asi zatím vše o čem jsem považoval za nutné Vás informovat. Děkuji za váš čas věnovaný soutěži a těším se v Holicích při gratulaci vítězům na setkání s vámi.
Ať Vám to lítá a pevné zdraví
ředitel soutěže Venca Chotěšov CL39

2008

V Holicích jsme ukonči-li letošní klání Memoriálu Milana 42 EBH 2008 závěrečným vy-hodnocením. Ale co jsme zapomněli, bylo zveřejnění konečné výsledkové listiny.
Všimněte si jak hezky, použitím třetí osoby, se snažím zamaskovat vlastní chybu a skrýt ji za celek. Ale tuším, že mi to neprojde a tak to teda svedu na sebe. Ano zapomněl jsem zveřejnit konečné vý-sledky na netu i přesto, že do Výzvy na Kanále jsem je ke zveřejnění zaslal. Tedy tady jsou
.

Pořadí České

  vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body
1 CT5  exp.Rotunda Klínovec JO60LJ 25676 27425
2 MT3 exp.Favorit Praděd JO80OC 22003 22768
3 CT3 exp.Tukan Zadní Rennerovky JO70UQ 19318 20140
4 CT2 exp.Sklerotici Mikulčin Vrch JN88VW 17312 18216
5 MT6 Tomáš Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 16350 17217
6 CT15  exp.Barbarosa Bonischovo Boudy JO70UP 15169 16685
7 CT7 exp.Kaktus Křížový Vrch JN69OO 15044 15577
8 CT11 exp.Artaban Pec JO80OA 14070 14820
9 CT21 Jarda Vinohrady Anenský Vrch JO60GF 13714 13987
10 MT2 Vorel Stupno Škarmanka JN69JK 13008 13769
11 CT12 exp.Kelčák Kelčský Javorník JN89VJ 12951 13372
12 CL1 exp.Borůvka Luž JO70HU 11480 13259
13 CT6 exp.Vysočina Kunštátská Kaople JO80FF 10892 11341
14 CL46 exp.Braši Vítkovice JO70SQ 9866 11280
15 CT9 exp.Jizera Jizera JO70PU 8748 9917
16 CL60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 8026 9608
17 CT18 exp.Tučnák Karlštejn JN89AR 8240 8975
18 CL50 Honza Sulejovice Kletečná JO70XN 7380 7825
19 CT14 exp.Anděl Kaproun JN79OB 6955 7693
20 CT1 Žán braník Javorová Skála JN79GN 3906 4474
21 CT22 Jirka Herálec Hřeben JN89AQ 3660 4308
22 CT10 Tom ostrov Plešivec JO60KI 3839 4022
23 CT13 Standa Velmez Nyklovice JN89DO 3525 3775
24 CT20 Barry Nová Paka Vysoké nad Jizerou JO70QQ 3402 3615
25 CT19 Franta Blovice Těnovice JN69TP 2938 3292

Pořadí obou republik

  vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor Km body
1 CT5  exp.Rotunda Klínovec JO60LJ 25676 27425
2 ST1 exp.Houston Martinské Hole JN99JC 21576 23264
3 MT3 exp.Favorit Praděd JO80OC 22003 22768
4 CT3 exp.Tukan Zadní Rennerovky JO70UQ 19318 20140
5 CT2 exp.Sklerotici Mikulčin Vrch JN88VW 17312 18216
6 MT6 Tomáš Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 16350 17217
7 CT15  exp.Barbarosa Bonischovo Boudy JO70UP 15169 16685
8 CT7 exp.Kaktus Křížový Vrch JN69OO 15044 15577
9 BT2 exp.Dunaj Velká Javořina JN88UU 14165 14859
10 CT11 exp.Artaban Pec JO80OA 14070 14820
11 BT1 exp.Marco Polo Povážský Inovec JN98AS 13144 14111
12 CT21 Jarda Vinohrady Anenský Vrch JO60GF 12991 14063
13 MT2 Vorel Stupno Škarmanka JN69JK 13008 13769
14 CT12 exp.Kelčák Kelčský Javorník JN89VJ 12951 13372
15 CL1 exp.Borůvka Luž JO70HU 11480 13259
16 CT6 exp.Vysočina Kunštátská Kaople JO80FF 10892 11341
17 CL46 exp.Braši Vítkovice JO70SQ 9866 11280
18 CT9 exp.Jizera Jizera JO70PU 8748 9917
19 CL60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 8026 9608
20 CT18 exp.Tučnák Karlštejn JN89AR 8240 8975
21 CL50 Honza Sulejovice Kletečná JO70XN 7380 7825
22 CT14 exp.Anděl Kaproun JN79OB 6955 7693
23 ST7 exp.Bororo Velký Lopeník JN88VW 4756 5108
24 BT4 exp.Horec Skalka JN98LR 4646 4879
25 CT1 Žan Braník Javorová Skála JN79GN 4027 4336
27 CT22 Jirka Herálec Hřeben JN89AQ 3660 4308
28 CT13 Standa Velmez Nyklovice JN89DO 3525 3775
29 CT20 Barry Nová Paka Vysoké nad Jizerou JO70QQ 3402 3615
30 CT19 Franta Blovice Těnovice JN69TP 2938 3292
31 BT10 exp.Mafia Michálková JN98NM 428 450

Vážení přátelé, pro tento rok jsme v CB soutěžích„vystříleli všechnu munici „a bude nutné svoje zbraně připravit pro rok 2009. To se ale netýká ligových soutěžících, kteří mají před sebou ještě celé tři měsíce.
Vám všem, kteří v CB soutěžích máte velkého koníčka přeji aby příští rok byl pro Vás stejnězajímavý jako ten letošní ne-li zajímavější. Venca Chotěšov

Memoriál Milana 42 roku 2008

Částečné výsledky Memoriálu Milana 42 EBH 2008
9.6.2008 v 24:00 skončil termín pro dodání soutěžních deníků a tak mohu předložit částečné vyhodnocení Memoriálu Milana 42 EBH 2008.
Tento rok 2008 jsme tak jako roky minulé ale i budoucí, vzpomněli tvůrce EBH Milana 42 memoriálem Milana 42 EBH 2008 na jeho počest. Počasí nám, řekl bych přálo i když někde nebylo zrovna útulno, obecně bylo na většině republiky přijatelně. To se ovšem nedá říci o podmínkách šíření. Celá Evropa čekala na 24.5 aby nám co možná nejvíce zkomplikovala svými signály celou soutěž. Dokonce i takové zajímavosti jako byla Uganda se daly slyšet. Rusko, Ukrajina ale i Finsko se nám nabízeli ke komunikaci. Ale pozdravit se s kolegou na 50Km bylo téměř nemožné. Všichni jsme se utěšovali, že to večer přejde, ale nepřešlo ani v noci a ráno nás spletry přivítali hned jak se rozbřesklo a to s plnou parádou. Přes všechen VF rachot se podařilo většině soutěžním stanicím udělat parádní DX. Na výsledcích předních stanic není patrno že by to „nechodilo“ spíše naopak. Soutěžní stanice svými výsledky ukázali, že umí se svým zařízením velmi do-bře zacházet a na důkaz tohoto tvrzení jsou tady tyto dílčí výsledky: V České Republice bylo přihlášeno 32 soutěžních stanic a deník odevzdalo 24 soutěžních stanic, tedy 75%. Do Českých výsledků jsou již přidány i výsledky Slovenské.
Na závěr bych chtěl ještě podotknout nejčastější chyby, kterých jste se dopouštěly. Vcelku dost bodů jste ztráceli tím, že jste nepsali portejblové QTH a to i ti ostřílení ko-záci. U zápisu soutěžních stanic jsme tolerovali zápisy např. 22:30 - MT2 - JN69JK nebo Vorel Stup-no MT2 – JN69JK ale to jsme nemohli u zápisů 22:30 - Venca Cho-těšov /p ? - JO70UQ nebo dokonce 22:30 - Míra /m – JO70OP tedy ani domácí ani /m QTH.
Pro příště je třeba ( zvláště ti, kteří zapisují přímo do buka) být opatrnější při zápisu. Ono totiž při přepisu z papíru do buka se mnoho chyb opraví, ale při přímém zápisu se na ty opravy často zapomene. Každopádně jste byli všichni bezvadní a děkuji Vám za kvalitní soutěžní atmosféru v naprosto ne-kvalitním éteru.
Hlavní výsledky jsou samozřejmě připraveny pro příležitost daleko významnější než je dnešní den. Jsou připraveny pro vyhlášení vítězů v Holi-cích.
Než se s Vámi ještě rozloučím pozdravem „Ať Vám to lítá“ chtěl bych upozornit na soutěž LPD Béčko, která se koná 21.6 a která je výborným zahřívacím kolem pro 11 ročník LPD ČL který se koná 26.7. Zvláště ligisté by mohli provětrat svoje údy a soutěžící, kteří jsou přihlášeni na LPD 26.7, by si mohli vyzkoušet jak el.deník, tak svoje schopnosti na pásmu. Béčko je bez startovného a o soutěžní zážitky nebude nouze, nemluvě o vyvětrání na čerstvém vzdu-chu při dietním bůčku či ovárku a ani kuřátko nemusí být k zahození. Tak tedy milí zlatí za kontrolku JN69OO - Křížový vrch při Béčku na Křížovém vrchu se na Vás těším a Ať Vám to lítá na všechny strany!

Venca Chotěšov

Pořadí v kat TOP DX.
vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor DX QSO
1 CT5 exp.Rotunda Klínovec JO60LJ 470
1 BT4 exp.Horec Skalka JN98LR 470
3 ST1 exp.Houston Martinské Hole JN99JC 443
4 MT2 Vorel Stupno Škarmanka JN69JK 437
5 BT1 exp.Marco Polo Povážský Inovec JN98AS 408
6 CT7 exp.Kaktus Křížový Vrch JN69OO 400
7 CL1 exp.Borůvka Luž JO70HU 390
8 CL60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 384
9 CT2 exp.Sklerotici Mikulčin Vrch JN88VW 383
10 CL50 Honza Sulejovice Kletečná JO70XN 382
11 BT2 exp.Dunaj Velká Javořina JN88UU 382
12 MT6 Tomáš Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 380
13 CT12 exp.Kelčák Kelčský Javorník JN89VJ 363
14 MT3 exp.Favorit Praděd JO80OC 326
15 CT11 exp.Artaban Pec JO80OA 324
16 CT9 exp.Jizera Jizera JO70PU 317
17 CT21 Jarda Vinohrady Anenský Vrch JO60GF 283
18 CL46 exp.Braši Vítkovice JO70SQ 279
19 CT15 exp.Barbarosa Bonischovo Boudy JO70UP 279
20 CT6 exp.Vysočina Kunštátská Kaple JO80FF 277
21 CT14 exp.Anděl Kaproun JN79OB 276
22 CT20 Barry Nová Paka Vysoké n/Jizerou JO70QQ 264
23 CT10 Tom ostrov Plešivec JO60KI 261
24 CT13 Standa Velmez Nyklovice JN89DO 254
25 CT3 exp.Tukan Zadní Rennerovky JO70UQ 250
26 ST7 exp.Bororo Velký Lopeník JN88VW 242
27 CT22 Jirka Herálec Hřeben JN89AQ 236
28 CT18 exp.Tučnák Karlštejn JN89AR 236
29 CT19 Franta Blovice Těnovice JN69TP 188
30 BT10 exp.Mafia Michálková JN98NM 138
Pořadí v kat. KM/QSO
vol.zn. název soutěžícího místo startu lokátor QSO/Km
1 CT9 exp.Jizera Jizera JO70PU 141,09
2 CT7 exp.Kaktus Křížový Vrch JN69OO 136,7
3 CL60 exp.Sněžník Děčínský Sněžník JO70BT 133
4 CT22 Jirka Herálec Hřeben JN89AQ 126,2
5 CT5 exp.Rotunda Klínovec JO60LJ 124,6
6 MT2 Vorel Stupno Škarmanka JN69JK 119,3
7 ST1 exp. Houston Martinské Hole JN99JC 116,63
8 CT14 exp. Anděl Kaproun JN79OB 110,3
9 CL1 exp. Borůvka Luž JO70HU 109,3
10 MT6 Tomáš Roudnice Dlouhá Louka JO60TP 108,2
11 CT21 Jarda Vinohrady Anenský Vrch JO60GF 107,9
12 CT3 exp.Tukan Zadní Rennerovky JO70UQ 105,5
13 MT3 exp.Favorit Praděd JO80OC 103,7
14 CT11 exp.Artaban Pec JO80OA 103,4
15 BT4 exp.Horec Skalka JN98LR 103,24
16 CL46 exp.Braši Vítkovice JO70SQ 102,7
17 CT2 exp.Sklerotici Mikulčin Vrch JN88VW 101,8
18 CT15 e.Barbarosa Bonischovo Boudy JO70UP 101,8
19 BT2 exp. Dunaj Velká Javořina JN88UU 100,46
20 BT1 exp. Marco Polo Povážský Inovec JN98AS 91,28
21 CT6 exp. Vysočina Kunštátská Kaople JO80FF 89,27
22 CL50 Honza Sulejovice Kletečná JO70XN 83,86
23 CT10 Tom ostrov Plešivec JO60KI 81,68
24 CT18 exp. Tučnák Karlštejn JN89AR 80,78
25 CT20 Barry N.Paka Vysoké n/Jizerou JO70QQ 75,6
26 CT12 exp. Kelčák Kelčský Javorník JN89VJ 74
27 CT13 Standa Velmez Nyklovice JN89DO 73,43
28 BT10 exp. Mafia Michálková JN98NM 71,33
29 ST7 exp. Bororo Velký Lopeník JN88VW 70,99
30 CT19 Franta Blovice Těnovice JN69TP 56,5

5.roč.Memoriálu Milan 42

Vážení přátelé.
Opět se setkáváme při pátém ročníku Memoriálu Milana 42 EBH 2008.
Této soutěži předcházela akce (DXing Milana 42) Slovenských kolegů, sdružení Velká Javořina, jehož představitelem a organizátorem je Délta Nové Město. Tato akce i přes nepříznivé podmínky šíření přitáhla úctyhodný počet CB zájemců. Jen expedic bylo kolem 12. Je vidět, že Milan 42 měl a stále má mnoho příznivců, kteří na něj vzpomínají a mají ho v úctě.
Věřím že i na EBH 2008, což je soutěž kterou Milan sám vytvořil a my jsme jen pokračovatelé jeho práce, se sejde mnoho jeho příznivců a to nejen z řad soutěžících , ale i z velké rodiny CB čkářů, kterých je v naší České a Slovenské zemičce požehnaně.
Tedy do začátku soutěže nám zbývá 15 dnů. Do této chvíle je obsazeno 40 kót . 35 soutěžících má přidělen volací znak.
Tak jako každý rok i letos budou 2 kontrolní stanice CK1 – exp.Radegast na kótě Prenet JN69PE a CK2 – exp.Furgon na kótě Suchá Hora JN78UX.
Tak jako každý rok budou po české zemičce brouzdat 3 mobilní kontroly MK1 Venca Chotěšov - ředitel soutěže. MK2 Soptík Huť – soutěžní komisař a MK3 Tygr Mutěnice – soutěžní komisař. Tyto kontroly jednají naprosto nezávisle a nejsou nikým vedeny. Ke komu zavítají je jen jejich rozhodnutí a vždy budou vystupovat jako dobří hosté a proto bych chtěl požádat, aby se k nim také tak přistupovalo a to i v případě, že Vás překvapí pozdě v noci, nebo k ránu a v tom největším frmolu.
A to je asi tak všechno co jsem chtěl ještě na „poslední chvíli“ sdělit.
Ještě předkládám aktuální mapu obsazených kót, abyste měli představu kam a jak natočit antény. Mapa je aktivní a při kliknutí na ni zjistíte kdo kde je!
Aby jste mohli zvolit taktiku se kterou DX stanicí je třeba udělat spojení hned na začátku ( před setměním) a kterou je možno si nechat na ráno. Však ti zkušení ví, že přes kopce , které jim stojí v cestě to při nízké oblačnosti lítá lépe a pokud dojde k takové situaci je třeba toho ihned bez dlouhého čekání využít , protože ráno by mohlo být pozdě. To je ale na každém jak se rozhodne.

Pokud by ještě někdo měl zájem o přidělení vol.znaku tak je možno ještě do 19.5 na adrese http://www.cbdx.cz/ebh/index.html
Pozdější přihlášky již nebude možno akceptovat.
A mně již opravdu zbývá jen popřát mnoho úspěchů a přání ať Vám to lítá

Venca Chotěšov

Propozície súťaže

Milí přátelé!

 Máme tady opět další již 5 ročník Memoriálu Milana 42. Letos jsme přesunuli den konání do příjemnějšího času, do měsíce Května a to 24 dne. Ostatní podmínky jsou stejné jako v roce 2007. EBH se zúčastní jak strana Slovenská, tak Česká, ale hodnocení bude stejnějako v minulém roce oddělené pro jednotlivé republiky. Pro putovní pohár ale bude vyhodnoceno pořadí absolutní, tedy z obou republik.

Předání cen bude provedeno pro každou republiku zvlášť na jejím území . Pro ČR Holice , pro SK Donovali. Pohár Absolutnímu vítězi bude předán v Holicích .

Kontrolní stanice budou zajišťovány každou republikou zvlášť na soběnezávisle. Umístění kont.stanic pro ČR (CK1 a CK2 ) najdete v seznamu přihlášených kót EBH 2008 http://www.cbdx.cz/wbsql/sql/cb-ebh/index.htwna stránkách klubu ČL.

Mobilní kontroly samozřejměse již těší na svůj každoroční výlet po vlastech českých a na příjemnou kávu a krátké posezení s vybranými soutěžícími.

Věřím, že tak jako každý rok i letos si svoji hojnou účastí v Memoriálu uctíme památku našeho kamaráda Milana 42. Přihlásit se je možné elekt. Na http://www.cbdx.cz/ebh/index.html  a to pro oběrepubliky, nebo mailem pro ČR na  radegast@cbdx.cz , pro SK  na lasab@ppabb.sk . Je možné i přihlášku poslat poštou na ADR pro ČR Václav Mestl 33214 Chotěšov 160. Startovné je stále 100 Kč a doporučuji tuto částku posílat dopisem. Za celou dobu se ještěnestalo, že by startovné nedošlo. Ale samozřejměje to na každém z vás, jak se rozhodnete.

Domnívám se, že vše podstatné bylo řečeno a zbývá jen popřát do soutěže hodněštěstí.

Za pořadatele Venca Chotěšov  329CL39 A ještě seznámeni se z propozicemi

 

Éter bez Hranic 5.ročník Memoriálu Milana 42

 Slovenský CB radioklub a sdružení CB expedic MATADOR

společně vyhlašují CB závod . 

1. Zúčastnit se mohou uživatelé CB radiostanic z České nebo Slovenské republiky jednotlivě

nebo v týmech.

 2. Termín závodu.

Sobota 24.května(máj) 2008 od 20:00 Hod do

Neděle 25.května (maje) 2008 do 08:00Hod.

 3. Podmínky

a.) Účastníci mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice.

b.) Je možno použít pouze 40ti kanálový rozsah počínaje :

fre. 26,965 Mhz – 27,405Mhz a max.výkon 4W. 

4. Přihlášky.

a.) Soutěžící se přihlásí nejpozději do 3.května(mája) 2007 – mailem,SMS nebo písemně.

b.) V přihlášce uvedou jméno, příjmení a volačku. Místo soutěžního vysílání + náhradní místo.

c.) Pořadatel potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.

V ČR CT xx

V SR ST xx

Členové klubu MATADOR  MT xx

Členové SCBR BT xx

V případě, že přihlašované místo je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo k

Soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky pořadateli. 

5. Platná spojení.

Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními i nesoutěžními stanicemi

V soutěži se počítá jedno spojení s protistanicí a dvěs mobilem ale vždy z jiného lok. 

6. Kontrola.

Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní stanice které budou během soutěže vysílat a

tak přidělovat prémiové body za spojení.

Volací znak České kontroly CK 01 - x

Volací znak Slovenské kontroly SK 01 – x

Po celý závod si povedou odposlechový staniční deník, který poslouží pro kontrolu

došlých soutěžních deníků. 

7. Deník

Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě

a.) titulní strana : Soutěžní volačka , místo vysílání a lokátor.

b.) Zápis : číslo spojení, čas,volačka protistanice,QTH,lokátor,vzdálenost,koeficient a body.Reporty jsou nepovinné .

c.) Deník odešlete do 14 dnů po soutěži mailem nebo poštou. 

8. Hodnocení.

Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle lokátorových tabulek Bohouše CL6.

Tyto tabulky jsou ke stažení na www.cbdx.cz po případěpožádejte o vytištění pořadatele. 

Koeficienty : 1Km = 1bod

a.) spojení se soutěžní a nesoutěžní stanicí 1

b.) spojení se stanicí MT x 1.2

c.) spojení se stanicí BT x 1.2

d.) spojení se stanicí SK 2

e.) spojení se stanicí CK 2

f.) spojení se stanicí CL xx 1.2 

Koeficientem se násobí počet Km z daného spojení. 

9.) Vyhodnocení.

Na základědošlých staničních deníků ( zaslaných podle státní příslušnosti SR na

slovenskou ADR a ČR na českou) .

Pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů pro každou republiku zvlášť a společněstanoví

absolutního vítěze , který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok.. 

a.) vyhodnocení se provádí systémem 1km=1bod

b.) v případěrovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na setkání v Holicích pro ČR a na Donovalech pro SR. Datum bude upřesněn obvyklým způsobem. 

10.) Startovné

Soutěžící zaplatí 100Kč nebo 100Ks složenkou na adresu podle státní

příslušnosti soutěžního týmu nebo vedoucího týmu. 

11.) Ceny.

Za vybrané startovné pořadatel pořídí ceny (poháry) v mezinárodním i národním hodnocení. 

1. místo pohár + diplom

2.místo pohár + diplom

3.místo pohár + diplom

do 5 místa diplom 

V mezinárodním hodnocení Putovní pohár 

12.)

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného v ČR

Václav Mestl Chotěšov 160 332 14 Plzeň-Jih

radegast@cbdx.cz

Tel.377900636

Mob.605588849 

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného ve SR

Lasab Štefan, námestie Slobody 3, Zvolen, 96001 , SR

stevozv@pobox.sk

Pro SMS – 905365382 

Čestné prohlášení

Slibuji na svou čest , že budu užívat maximální VF výkon 4W , nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a budu zachovávat zásady sportovní chování . Jsem si vědom toho , že pokud tyto zásady poruším budu vyloučen ze soutěže 

Rok 2007

Memoriál Milana 42 EBH

OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA
3.roč. PMR Memoriálu Milana 42
PIKADOR 2007
Pol  in.  Volačka   S    K  Body

P 30 Standa Králiky 83 13 109

P 16 Barry Nová Páka 55 7 69

3 P62 Petr OpátovPraha 52 8 68

4 P 12 Expedice Artaban 48 8 64

5 P 20 Exp.Anesteziolog 45 8 61

P 43 Karel Háje           38 7 52

P 66 Kuba Háje Praha 35 7 49

8 P4Drátek Rumburk/Jožka Varnsdorf   30 8 46

P 21 Roman Modrany  30 6 42

10 P 67 Mirek Dérné       23  7 37

11 P 18 Fox Jirny             22 6 34

12 P 39 Cmelda Zásada21 3 27

13 P 58 Marek Revnice   13 4 21

14 P36 Plašmuška Haratice17 2 21

15 P 25 Exp. Adam         21 0 21

16 P60 Mirek Rozdrojovice14 3 20

17 P 34 Dejv Ploužnice   12 1 14

18 P15Jindra Hr.Králové 11 0 11

19 P 33 Bobeš Zátor –     2 - 6

20 P 45 Ludva Nymburk– 4 CD 4

21 P 80Exp.Kaktus Maják0 0 -0

22 P 55 Jakub Lesná –   0 - 0 - 0

 Neúčast ornluveni

P 5   Srnoče Strílky

P 7   Litiol Kroméťíž

P 52  Racek Dolní Suchá

 Deník nedodán

P 26  Honza Trolejbus Ústí

P 28  Jarda Koštice

P 32  Tornáš Borotín

P 46  Tirno Pezinok

1 S - celkem spojení

* K - spojení s káčky“

 

3 roč. PMR Memoriál Milan 42

Vyhlášení výsledků proběhlo v rámci 18. CB/AMA setkání v Holicích ve velkém sálu místního kulturního domu.

To díky laskavému Honzovi Sosnová (řed. CB Klubu Česká Lípa), který nám dal prostor po vyhlášení dalších CB soutěží (LPD, Éteru bez hranic ...).

Další ročník Pikadoru je tak minulostí a již dnes se můžeme těšit na další. V Holicích jsem s některými aktéry závodu hovořil a převážněse soutěž líbila, takže není žádný větší důvod měnit zaběhnutá pravidla... Ale pojďme zase zpátky k letošnímu klání.

Kořením soutěže byly i letos kontrolky. Moje maličkost společněs Frantou Bransouze se činila v Beskydech na Velkém Javorníku. Druhé kontrolky se vítečnězhostil Jířa Doubravka Plzeň s přáteli, za což mu patří velký dík. Jen dodávám, že operovali z Klínovce v Krušných horách. Celkovějste tedy mohli ulovit 16 káček. To se nakonec nikomu nepovedlo, i když budoucí vítěz se k tomuto počtu nebezpečněpřiblížil.

V Holicích nakonec všechny diplomy našly své majitele a osobnějsem je předával společněs pamětními lístky. Ne všichni však do Holic jezdí, takže ostatní závodníci to mohou vyřešit poštou. Lístky vám zašlu oproti ofrankované a nadepsané obálce s adresou. Lístek je v pohlednicovém formátu (15x10cm). Nárok na něj máte tehdy pokud jste během soutěže udělali alespoň 10 platných spojení.

Neodpustím si krátký komentář k výsledkům samotné soutěže. Je jisté, že opět rozhodovala hlavněpoloha závodníka, kde se zrovna nacházel. Z toho vyplývá, že někteří to měli spojené s notnou dávkou sportovních výkonů. Takže téměř nikdo neměl nic zadarmo. Všem oceněným posílám velkou gratulaci a všem ostatním patří velký dík za účast...

Jerry Nové Město http://www.volny.cz/cb16/

 

Celkové poradie Éteru bez hraníc za rok 2007

P.č. - vol.zn. - název soutěžícího - místo startu – lokátor – Km – body - poč.QSO - QSO/Km - DX QSO

1          CT12   exp.Barbarosa          Přední Rennerovky JO70TQ 32762 35901 286    114,5   287     

2          MT3    exp.Favorit               Praděd           JO80OC         33242  35181  305      108,9   309     

3          ST02   Exp. HOUSTON       Martinské Hole JN99JC      30336  33216  285      106,44 443     

4          CT25   exp.Tučňák                 Dlouhé StráněJO80NB         31210  32900  303      103      304     

5          CT1     exp.Kaktus                 Klínovec          JO60LJ           27010  28722  221      122,2   443     

6          MT6     Tomáš Roudnice       Dlouhá Louka JO60TP          23840  26842  206      115,7   408     

7          MT1     exp.Kobra                   Hvězda           JO70QR         24799  25960  241      102,9   241     

8          MT2     exp.Radegast             Pancíř             JN69PE          19161  22622  128      149,6   400     

9          CT9     exp.Morava                 Velký Javorník JN99BM          18817  20456  259      72,6     382     

10        CL46   exp.Bobr                     Nakléřov          JO60XR          17309  19479  179      96,6     339     

11        BT01   Exp. DUNAJ               Žalostiná         JN88RT          16766  17333  165      101,61 372     

12        CT4     exp.Vysočina              Rosička          JN79WM         15138  16611  175      86,5     234     

13        CT2     exp.Rotunda               Měděnec         JO60NK          15062  16494  150      100,4   375     

14        CT17   Jarda Vinohrady         Anenský Vrch JO80GF          13662  14761  131      104,2   261     

15        CL60   exp.Sněžník                Děčínský Sněžník JO70BT    12721  14159  116      109,6   384     

16        CL50   Honza Sulejovice       Kletečná         JO60XN          11442  12858  148      77,3     329     

17        BT05   Exp. ASTERIX            Portáš             JN99DH          10850  12599  152      71,38   341     

18        CT10   exp.Anděl                    Kaproun          JN79OB          8327    10331  72        115,6   265     

19        CT29   Topas Olomouc         Křížový Vrch   JN89OU          8943    10282  98        91,2     307     

20        CT27   Bary Nová Paka         Kobyla             JO70SQ         8755    9625    118      74,1     256     

21        CT6     Tom Ostrov                Plešivec          JO60KI            7715    8611    77        100,1   309     

22        CT14   exp.Artaban                Babiny             JO70BO         7207    7318    96        75        226     

23        CT16   exp.Oskar viktor         Sulov               JN99GL           5886    6753    123      47,85   157     

24        CT24   exp.Tesla                    Veselský kopec JN89VP        6120    6597    123      49,75   139     

25        ST07   Exp. HOREC              Skalka             JN98LR           5671    6259    73        75,61   211     

26        CT15   exp.Marenka               Mařenka          JN79UE         5346    6130    42        127,2   249     

27        ST09   Exp. Nízkorozpočtová Čertova Skala JN98LR         4979    5927    79        63,02   180     

28        CT23   Jirka Herálec              Hřeben            JN79AQ          4164    4883    33        126,1   234     

29        CT13   Ludva Nymburk          Kozákov          JO70PO         3688    4210    38        97        285     

30        CT7     Žán Braník                  Slivice             JN79AP           2771    3112    30        92,3     190     

31        CT28   Čáryfuk Tanvald         Kamenec        JO70RQ         2256    2516    36        62,6     228     

32        BT08   Exp. Bralo                   Polom             JN99KD          1864    2005    34        54,8     160     

33        BT06   Exp. DUO                   Staré Vinohrady JN88VH       942      1291    14        67,28   115     

34        CT22   Podrých.zvěřinec       Zámecký Vrch JO70XP         728      764      7          104      125     

35        BT04   Exp. BARBAKAN        Nová Hoťa       JN98OV          658      707      12        54,83   172     

36        ST03   Exp. NÁDEJ               Východné Plejsy KN08KV      621      621      17        36,53   110     

 

Výsledková listina Éteru bez hraníc

Vol.zn. - název soutěž. - místo startu – lokátor – Km – body - poč.QSO - QSO/Km - DX QSO

1 CT12 exp.Barbarosa Přední Rennerovky JO70TQ   32762   35901,4            286 114,5 287

2 MT3   exp.Favorit      Praděd            JO80OC           33242   35180,6            305 108,9 309

3 CT25 exp.Tučňák     Dlouhé StráněJO80NB           31210   32900,2            303 103    304

4 CT1   exp.Kaktus      Klínovec          JO60LJ            27010   28722               221 122,2 443

5 MT6   Tomáš RoudniceDlouhá Louka JO60TP         23840   26841,8            206 115,7 408

6 MT1   exp.Kobra       Hvězda            JO70QR           24799   25960               241 102,9 241

7 MT2   exp.Radegast  Pancíř             JN69PE            19161   22621,8            128 149,6 400

8 CT9   exp.Morava     Velký Javorník JN99BM          18817   20456,4            259 72,6   382

9 CL46 exp.Bobr         Nakléřov         JO60XR           17309   19479,4            179 96,6   339

10 CT4 exp.Vysočina  Rosička           JN79WM          15138   16610,8            175 86,5   234

11 CT2 exp.Rotunda   Měděnec         JO60NK           15062   16494               150 100,4 375

12 CT17 Jarda Vinohrady Anenský Vrch JO80GF       13662   14761,4            131 104,2 261

13 CL60 exp.Sněžník  Děčínský Sněžník JO70BT      12721   14159               116 109,6 384

14 CL50 Honza Sulejovice Kletečná   JO60XN           11442   12857,8            148 77,3   329

15 CT10 exp.Anděl      Kaproun          JN79OB           8327     10331               72 115,6   265

16 CT29 Topas Olomouc Křížový Vrch JN89OU          8943     10281,6            98 91,2     307

17 CT27 Bary Nová Paka Kobyla        JO70SQ           8755     9625,2              118 74,1   256

18 CT6 Tom Ostrov      Plešivec          JO60KI             7715     8611                 77 100,1   309

19 CT14 exp.Artaban   Babiny             JO70BO           7207     7318                 96    75     226

20 CT16 exp.Oskar viktor Sulov          JN99GL            5886     6753                 123 47,85157

21 CT24 exp.Tesla       Veselský kopec JN89VP          6120     6597                 123 49,75139

22 CT15 exp.Marenka Mařenka          JN79UE            5346     6130                 42 127,2    249

23 CT23 Jirka Herálec Hřeben            JN79AQ           4164     4882,6              33 126,1    234

24 CT13 Ludva Nymburk Kozákov      JO70PO           3688     4209,8              38 97        285

25 CT7 Žán Braník       Slivice             JN79AP            2771     3112,2              30 92,3     190

26 CT28 Čáryfuk Tanvald Kamenec    JO70RQ           2256     2516,4              36 62,6     228

  UPLYNUL ĎALŠÍ ROK

Propozice PMR Memoriálu Milana 42 Hradec Králové
soutěže PIKADOR 2007

 Tato jednodenní PMR soutěž je určena široké veřejnosti a může se ji zúčastnit každý vlastník PMR stanice vysílající maximálním povoleným výkonem 0,5 Wattů.  Je určena operátorům České i Slovenské republiky s nutností se předem do závodu přihlásit.

Termín konání soutěže:  sobota 4.srpna 2007 od 19:00 do 23:00
                                                         (*na všech osmi PMR kanálech) 


Úkolem závodníka je udělat co možná nejvíce platných spojení v doběkonání soutěže. Soutěžící je povinen vést jednoduchý soutěžník deník (viz. níže) který po závoděodesílá pořadateli k vyhodnocení, nejpozději do 12. srpna !!!

Za platná spojení se považují všechna vykonaná v dobětrvání soutěže se všemi účastníky PMR provozu. Za každé spojení dostává závodník jeden bod. Za spojení s pořadatelskými stanicemi (hlásicí se speciální volačkou K1 až K100 „Ká jedna až Ká sto“) je závodník bonifikován třemi body ! Soutěžní spojení nesmí být zprostředkována třetí osobou ("relátkem") ani žádným technickým zařízením na trase mezi stanicemi (opakovačem, převaděčem apod.). Spojení s jednou určitou protistanicí je možné uskutečnit pouze jednou. Výjimkou jsou spojení s kontrolními stanicemi pořadatele....
 

Kontrolní stanice pořadatele (tzv. Káčka) budou rovnoměrněrozmístěné po celé České republice a budou se střídavěv éteru hlásit s postupněobměňovanými volacími znaky (K 1 až K100). Za spojení s každým novým „káčkem“ získává závodník další tři body! Při spojeních s „Káčky“ si závodník potvrzuje i čas spojení a sděluje taktéž svůj volací znak, který obdržel po přihlášení do závodu od pořadatele (Pikador 1 až Pikador 100).
U ostatních běžných spojení tyto náležitosti nejsou povinné.

Závodník může vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice a může ho během soutěže i operativněměnit. Tyto přípa;soutěžním deníků. Závodníci by měli vysílat rozvážnou formou s dostatečnou dávkou ohleduplnosti a respektu vůči ostatním účastníkům pásma PMR. Závodník se podřizuje případným doporučením pořadatelských kontrolních stanic.

Vítězem soutěže se stává ten, který bude mít po sečtení všech bodů za spojení největší bodový zisk. V případěrovnosti bodů bude rozhodovat počet ulovených kontrol (K stanic) a případněčas v kterém se kontroly podařilo ulovit...

Tři nejlepší soutěžící  obdrží pamětní diplomy a všichni ostatní, kteří odešlou k vyhodnocení soutěžní deník s alespoň deseti platnými spojeními získají nárok na pamětní lístek soutěže PIKADOR 2007. Ceny budou předány při příležitosti 17. mezinárodního AMA/CB/PMR setkání HOLICE 2007  v Holicích dne 25.8. 2007 ve 12:00 v místním Kulturním doměpři příležitosti vyhodnocení dalších CB soutěží.

Doprovodnou kategorií bude i letos LASER 2007
aneb soutěž o diplom lovce nejdelšího jednotlivého spojení soutěže Pikador 2007. Pokud se soutěžící chce této kategorie zúčastnit vypíše (příp. zvýrazní) své nejdelší spojení v odesílaném deníku a je to. Soutěžní deníky pořadatel přijímá do 12. srpna 2007 (24:00). Na později doručené nebude brán zřetel.

 Doplňující informace


Soutěžní staniční deník:

Staniční deník bude sloužit pořadateli k samotnému vyhodnocení celé soutěže. Závodník do hlavičky deníku nejdříve napíše svoji volačku (nebo název expedice), soutěžní znak který mu určil pořadatel a místo odkud vysílal.

Pro uznání spojení musí být zapsány následující náležitosti:

Pořadové číslo spojení, Volačka protistanice a QTH protistanice

*Při spojení s pořadatelskými stanicemi (tzv. Káčky) se zapisuje ještěvolací znak (K1 až K100) a čas spojení, který si soutěžící s kontrolní stanicí (Káčkem) vzájemněpotvrdí!

Pro zápis spojení vřele doporučuji program
DeníkCL6 který můžete stáhnout na českolipském CB webu.

Odeslaným deníkem pak může být výstup zmíněného programu (soubor s příponou C6V) příp. je možné pro zápis využít
vystavený vzor v EXELOVÉ tabulce (soubor s příponou XLS). Poradím si i s dalšími textovými soubory ( DOC, TXT, RTF).

Deník může být napsán i ručněa odeslán poštou na následující adresu:


Pavel Vondra
Ludvíkovská 865
463 65 Nové Město pod Smrkem


 
LASER 2007

Bude i  letos pouze doprovodnou soutěžní kategorií v které se bude hledat lovec nejdelšího jednotlivého spojení celé akce Pikador 2007. Účast v této kategorii je dobrovolná a pokud se chcete do LASERU zapojit stačí až při odesílání soutěžního deníku zvýraznit nejdelší spojení a doplnit o následující náležitosti: Volačka a QTH protistanice (včetnějeho i vašeho lokátoru !) + vzdálenost spojení v Km.

Výsledné vzdálenosti budou určeny pomocí lokátorového programu Deník CL6.
V případěshodných vzdáleností u dvou či více závodníků bude rozhodovat o lepším umístění čas spojení (kdo dřív uloví delší spojení ten bude lepší).

Nejlepší lovec dlouhého spojení obdrží diplom DXmana. V případěže bude nejdelší spojení vzájemným spojením dvou aktérů soutěže, obdrží diplom samozřejměoba borci :-)

 Všeobecné povinnosti soutěžících

Jediným striktním nařízením do závodu je použití PMR stanic o maximálním vysílacím výkonu 0,5 Wattů. Veškerá ostatní technická vylepšení a úpravy stanic nebudou pořadatelem posuzovány, jelikož to není v jeho možnostech. Případné důsledky z toho plynoucí jsou ponechány na svědomí a vědomí samotných závodníků.

Více informací podá na následujících kontaktech (
email: klikni  tel: 737848183) 
hlavní pořadatel   Jerry
Nové Město ( os. Pavel Vondra)

info internet
http://www.volny.cz/cb16/

On-line přihláška do závodu
Vzor staničního deníku ke stažení (soubor XLS)
Kontakty na pořadatele

CB SPOLOK VEĽKÁ JAVORINA chystá nesúťažnú akciu pre cébečkárov ČR a SR
na počesť MILANA 42

4. ROČNÍK DXING MILAN 42
Akcia sa koná
21. 4. 2007

Tak, ako Milan 42 dokázal spojiť svojim časopisom cébečkárov od západu Čiech po východ Slovenska, budú sa účastníci tejto akcie snažiť o čo najdlhšie spojenia od východu na západ a západu na východ oboch republík. Táto akcia je jediné, čím sa môžeme Miloslavovi Vohralíkovi - nášmu Milanovi 42 Hradec Králové - odvďačiť zato, čo pre všetkých priateťov CB pásma robil Výzvu na kanále a každoročne nám ho bude pripomínať akcia v čase jeho narodenín (20.4.1952).

„Akcia nie je určená iba pre milovníkov DXov a expedičníkov, ale pre všetkých cébečkárov. Predpokladá sa väčšia účasť a je šanca, že vo svojom okolí urobia spojenia so stanicami, o ktorých nevedia, že na nemajú dosah. Našou snahou je, aby ani jeden CB kanál nezostal voťný. Naša expedícia bude pracovať v CB i PMR pásme. Vlastníci týchto rádiostaníc si môžu vyskúšať dosah.“

Záujemcovia, ktorí pobudnú na kopcoch Slovenska, Čiech a Moravy počas spomienkovej nesúťažnej akcie, môžu získať za ofrankovanú obálku pekné pamätné QSL lístky na adrese:

Delta – DXING, P.O. Box 64-D 915 01 Nové mesto n/Váhom – SR

Éter bez Hranic - EBH
4.ročník Memoriálu Milana 42

Slovenský CB radioklub a sdružení CB expedic MATADOR
společněvyhlašují CB závod .


1. Zúčastnit se mohou uživatelé CB radiostanic z České nebo Slovenské republiky jednotlivě
nebo v týmech.

2. Termín závodu.
Sobota 28. dubna (apríla) 2007 od 20:00 Hod

do Neděle 29. dubna (apríla) 2007 do 08:00Hod.

3. Podmínky
a.) Účastníci mohou vysílat z libovolného místa v České nebo Slovenské republice.
b.) Je možno použít pouze 40ti kanálový rozsah počínaje :
fre. 26,965 Mhz – 27,405Mhz a max.výkon 4W.

4. Přihlášky.
a.) Soutěžící se přihlásí nejpozději do 3.května(mája) 2007 – mailem,SMS nebo písemně.
b.) V přihlášce uvedou jméno, příjmení a volačku. Místo soutěžního vysílání + náhradní místo.
c.) Pořadatel potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.
V ČR CT xx
V SR ST xx
Členové klubu MATADOR MT xx
Členové SCBR BT xx
V případě, že přihlašované místo je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo k
Soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky pořadateli.

5. Platná spojení.
Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními i nesoutěžními stanicemi
V soutěži se počítá jedno spojení s protistanicí a dvěs mobilem ale vždy z jiného lok.

6. Kontrola.
Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní stanice které budou během soutěže vysílat a
tak přidělovat prémiové body za spojení.
Volací znak České kontroly CK 01 - x
Volací znak Slovenské kontroly SK 01 – x
Po celý závod si povedou odposlechový staniční deník, který poslouží pro kontrolu
došlých soutěžních deníků.

7. Deník
Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě
a.) titulní strana : Soutěžní volačka , místo vysílání a lokátor.
b.) Zápis : číslo spojení, čas,volačka protistanice,QTH,lokátor,vzdálenost,koeficient a body.Reporty jsou nepovinné .
c.) Deník odešlete do 14 dnů po soutěži mailem nebo poštou.

8. Hodnocení.
Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle lokátorových tabulek Bohouše CL6.
Tyto tabulky jsou ke stažení na www.cbdx.cz po případěpožádejte o vytištění pořadatele.

Koeficienty : 1Km = 1bod

a.) spojení se soutěžní a nesoutěžní stanicí 1
b.) spojení se stanicí MT x 1.2
c.) spojení se stanicí BT x 1.2
d.) spojení se stanicí SK 2
e.) spojení se stanicí CK 2
f.) spojení se stanicí CL xx 1.2

Koeficientem se násobí počet Km z daného spojení.

9.) Vyhodnocení.

Na základědošlých staničních deníků ( zaslaných podle státní příslušnosti SR na
slovenskou ADR a ČR na českou) .
Pořadatelé vyhodnotí pořadí týmů pro každou republiku zvlášť a společněstanoví
absolutního vítěze , který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok..

a.) vyhodnocení se provádí systémem 1km=1bod
b.) v případěrovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na setkání v Holicích pro ČR a na Donovalech pro SR
. Datum bude upřesněn obvyklým způsobem..

10.) Startovné
Soutěžící zaplatí 100Kč nebo 100Ks složenkou na adresu podle státní
příslušnosti soutěžního týmu nebo vedoucího týmu.

11.) Ceny.
Za vybrané startovné pořadatel pořídí ceny (poháry) v mezinárodním i národním
hodnocení..
1. místo pohár + diplom
2.místo pohár + diplom
3.místo pohár + diplom
do 5 místa diplom

V mezinárodním hodnocení Putovní pohár

12.)
Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného v ČR
Václav Mestl Chotěšov 160 332 14 Plzeň-Jih
radegast@cbdx.cz
Tel.377900636
Mob.605588849

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného ve SR
Lasab Štefan, námestie Slobody 3, Zvolen, 96001 , SR
stevozv@pobox.sk
Pro SMS – 905365382

Čestné prohlášení

Slibuji na svou čest , že budu užívat maximální VF výkon 4W , nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a budu zachovávat zásady sportovní chování . Jsem si vědom toho , že pokud tyto zásady poruším budu vyloučen ze soutěže

EBH 2006

Hlavné poradie V ČR

 

Vol.znak

Názov súť. stanice

Miesto štartu

Lokátor

Body

1

CL35

Števo Zvolen

Praděd

JO80OC

42192

2

CT8

exp.Tukan

Dlouhé Stráně

JO80NB

33865

3

CT18

exp.Barbarosa

Přední Rennerovky

JO70TQ

31949

4

CT9

exp.Kelčák

Keltský Javorník

JN89VJ

25865

5

MT3

exp.Favorit

Vysoká Hole

JO80OB

23949

6

CT3

exp.Ještěr

Radhošť

JN99CL

23389

7

MT1

exp.Kobra

Měděnec

JO60NK

22925

8

CT2

exp.Kaktus

Klínovec

JO60LJ

22849

9

CL31

Tomáš Roudnice

Dlouhá Louka

JO60TP

22294

10

CT5

Jerry Nové Město

Jizera

JO70PU

20828

Hlavné poradie v SR

 

Vol.znak

Název sout. stanice

Místo startu

Lokátor

Body

1

BT1

exp.Dunaj

Žalostiná

JN88RT

17333

2

BT4

exp.Nádej

Kojšova Hola

KN08LS

11264

3

ST1

exp.Horec

Polana

JN98RP

9858

4

ST2

exp.Barbakan

Sitno

JN98KJ

6120

5

BT2

exp.Houston

Polom

JN99KD

2489

6

BT7

Marco Polo

Jankov Vršok

JN98ER

2442

7

ST3

exp.Aladár

Chata Kmínek

JN99FJ

2361

8

BT3

exp.Asterix

Homôlka

JN98DV

2294

9

BT6

exp.Vatrár

Čertova Skala

JN98KJ

860

Absolútne poradie oboch republík

 

Vol.znak

Názov súť. stanice

Miesto štartu

Lokátor

Body

1

CL35

Števo Zvolen

Praděd

JO80OC

42192

2

CT8

exp.Tukan

Dlouhé Stráně

JO80NB

33865

3

CT18

exp.Barbarosa

Přední Rennerovky

JO70TQ

31949

4

CT9

exp.Kelčák

Keltský Javorník

JN89VJ

25865

5

MT3

exp.Favorit

Vysoká Hole

JO80OB

23949

6

CT3

exp.Ještěr

Radhošť

JN99CL

23389

7

MT1

exp.Kobra

Měděnec

JO60NK

22925

8

CT2

exp.Kaktus

Klínovec

JO60LJ

22849

9

CL31

Tomáš Roudnice

Dlouhá Louka

JO60TP

22294

10

CT5

Jerry Nové Město

Jizera

JO70PU

20828

11

CL1

exp.Borůvka

Vítkovice

JO70SQ

19779

12

CT7

Fousáč jun. Plzeň

Plešivec

JO60KI

17911

13

BT1

exp.Dunaj

Žalostiná

JN88RT

17333

14

CT1

exp.Vysočina

Rosička

JN79WM

16885

15

MT2

exp.Radegast

Škarmanka

JN69JK

16763

16

CT22

exp.Oslava

Křovina

JN89AP

15208

17

CL42

Anténa Zbraslav

Štěpánka

JO70QR

14933

18

ST2

exp.Barbakan

Sitno

JN98KJ

11264

19

CL46

Šimon a Babča Č.Lípa

JO70FS

11000

20

CT6

Venca Plzeň Bory

Pancíř

JN69PE

10551

21

CT21

Míla Praha 14

Albertov

JN78CV

10023

22

BT2

exp.Houston

Polom

JN99KD

9858

23

CT15

exp.Pohoda

Čertův Mlýn

JN99DL

9597

24

CL50

Honza Sulejovice

Kletečná

JO60XN

9235

25

CT17

exp.Anděl

Kaproun

JN79OB

8047

26

CT11

exp.Horizont

Velký Javorník

JN99BM

7901

27

CT14

Standa Velmez

Svatá Hora

JN89BJ

7792

28

CT29

Barry nová Paka

Zvičina

JO70UK

7484

29

BT6

exp.Vatrár

Čertova Skala

JN98KJ

6120

30

CT31

Pavel Řepy

Kumburk

JO70RL

5470

31

CT28

Žán Braník

Radimovský špičák

JN79HW

5459

32

CT24

Jirka Herálec

Hřeben

JO70XP

4452

33

CT10

Patryk Vědomice

Náčkovice

JO70DP

3070

34

BT7

exp.Marco polo

Jankov Vršok

JN98ER

2489

35

ST3

exp.Aladár

Chata Kmínek

JN99FJ

2442

36

BT3

exp.Asterix

Homolka

JN98DV

2361

37

CT23

Podrýchor.zvěřinec

Zámecký Vrch

JO70XP

2329

38

ST1

exp.Horec

Polana

JN98RP

2294

39

BT4

exp.Nádej

Kojšova Hola

KN08LS

860

Z výsledkov vyplýva nasledovné poradie víťazov

1 miesto CL35 Števo Zvolen

2 miesto CT28 Exp.Tukan

3 miesto CT18 Exp.Barbarosa

Absolútnym víťazom a držiteľom
putovného pohára pre rok 2006

        Za združenie MATADOR Venca Chotěšov

Čiastočné vyhodnotenie Memoriálu Milan 42

EBH 2006 Slovenska a Absolútny Éter bez hraníc

Absolútny Éter bez hraníc Vyhodnotenie Slovenska

Poradie podľa najdlhšieho spojenia

 

Vol.znak

Názov súťažnej stanice

Miesto štartu

Lokátor

DX QSO

1

BT1

exp.Dunaj

Žalostiná

JN88RT

372

2

BT4

exp.Nádej

Kojšova Hola

KN08LS

309

3

ST1

exp.Horec

Polana

JN98RP

241

4

ST2

exp.Barbakan

Sitno

JN98KJ

227

5

BT2

exp.Houston

Polom

JN99KD

221

6

BT7

Marco Polo

Jankov Vršok

JN98ER

230

7

ST3

exp.Aladár

Chata Kmínek

JN99FJ

155

8

BT3

exp.Asterix

Homolka

JN98DV

180

9

BT6

exp.Vatrár

Čertova Skala

JN98LR

121

Poradie podťa priemeru na jedno spojenie QSO/Km

 

Vol.znak

Názov s. stanice

Miesto šartu

Lokátor

QSO/Km

1

BT1

exp.Dunaj

Žalostiná

JN88RT

102

2

BT4

exp.Nádej

Kojšova Hola

KN08LS

100

3

ST1

exp.Horec

Polana

JN98RP

93

4

ST2

exp.Barbakan

Sitno

JN98KJ

90

5

BT2

exp.Houston

Polom

JN99KD

77

6

BT7

Marco Polo

Jankov Vršok

JN98ER

74

7

ST3

exp.Aladár

Chata Kmínek

JN99FJ

66

8

BT3

exp.Asterix

Homolka

JN98DV

62

9

BT6

exp.Vatrár

Čertova Skala

JN98LR

56

Absolútne poradie tak SJ ako ČR Poradie podťa nejdlhšieho spojenia

 

Vol.znak

Názov súťaž. stanice

Miesto štartu

Lokátor

DX QSO

1

MT2

exp.Radegast

Škarmanka

JN69JK

391

1

CT3

exp.Ještěr

Radhošť

JN99CL

391

2

CT2

exp.Kaktus

Klínovec

JO60LJ

389

3

CT7

Fousáč jun. Plzeň

Plešivec

JO60KI

372

3

BT1

exp.Dunaj

Žalostiná

JN88RT

372

4

CT9

exp.Kelčák

Kelčský Javorník

JN89VJ

368

5

MT1

exp.Kobra

Měděnec

JO60NK

360

6

CL31

Tomáš Roudnice

Dlouhá Louka

JO60TP

354

7

CL35

Števo Zvolen

Praděd

JO80OC

326

8

MT3

exp.Favorit

Vysoká Hole

JO80OB

325

9

CT8

exp.Tukan

Dlouhé Stráně

JO80NB

319

10

CL46

Šimon a Babča Č.Lípa

JO70FS

316

11

BT4

exp.Nádej

Kojšova Hola

KN08LS

309

12

CT6

Venca Plzeň Bory

Pancíř

JN69PE

300

13

CT11

exp.Horizont

Velký Javorník

JN99BM

284

14

CT5

Jerry Nové Město

Jizera

JO70PU

282

15

CL42

Anténa Zbraslav

Štěpánka

JO70QR

267

16

CT21

Míla Praha 14

Albertov

JN78CV

256

16

CL1

exp.Borůvka

Vítkovice

JO70SQ

256

17

CT18

exp.Barbarosa

Přední Rennerovky

JO70TQ

253

18

CT1

exp.Vysočina

Rosička

JN79WM

252

19

BT6

exp.Vatrár

Čertova Skala

JN98LR

241

20

CT22

exp.Oslava

Křovina

JN89AP

239

21

CL50

Honza Sulejovice

Kletečná

JO60XN

237

22

CT29

Barry Nová Paka

Zvičina

JO70UK

236

23

CT31

Pavel Řepy

Kumburk

JO70RL

235

23

CT23

Podrýchor.zvěřinec

Zámecký Vrch

JO70XP

235

24

CT24

Jirka Herálec

Hřeben

JO70XQ

232

25

CT14

Standa Velmez

Svatá Hora

JN89BJ

230

25

ST1

exp.Horec

Polana

JN98RP

230

26

ST2

exp.Barbakan

Sitno

JN98KJ

227

27

CT17

Pepa Nová Včelnice

Kaproun

JN79OB

224

28

BT2

exp.Houston

Polom

JN99KD

221

29

CT10

Patryk Vědomice

Náčkovice

JO70DP

199

30

CT28

Žán Braník

Radimovský špičák

JN79HW

185

31

BT7

exp.Marco polo

Jankov Vršok

JN98ER

180

32

CT15

exp.Pohoda

Čertův Mlýn

JN99DL

174

33

BT3

exp.Asterix

Homolka

JN98DV

155

34

ST3

exp.Aladár

Chata Kmínek

JN99FJ

121

Poradie podťa priemeru na jedno spojenie

Vol.znak

Názov súťažnej stanice

Miesto štartu

Lokátor

QSO/Km

1

MT2

exp.Radegast

Škarmanka

JN69JK

122

2

CT21

Míla Praha 14

Albertov

JN78CV

120

3

CT5

Jerry Nové Město

Jizera

JO70PU

119

4

MT1

exp.Kobra

Měděnec

JO60NK

114

5

CT17

Pepa Nová Včelnice

Kaproun

JN79OB

113

6

CT18

exp.Barbarosa

Přední Rennerovky

JO70TQ

110

7

CL35

Števo Zvolen

Praděd

JO80OC

108

8

CL31

Tomáš Roudnice

Dlouhá Louka

JO60TP

107

9

CT2

exp.Kaktus

Klínovec

JO60LJ

105

9

CT31

Pavel Řepy

Kumburk

JO70RL

105

9

CT24

Jirka Herálec

Hřeben

JO70XP

105

10

CL42

Anténa Zbraslav

Štěpánka

JO70QR

103

10

CL46

Šimon a Babča Č.Lípa

JO70FS

103

10

CT6

Venca Plzeň Bory

Pancíř

JN69PE

103

11

MT3

exp.Favorit

Vysoká Hole

JO80OB

102

11

BT1

exp.Dunaj

Žalostiná

JN88RT

102

12

CT7

Fousáč jun. Plzeň

Plešivec

JO60KI

100

12

BT4

exp.Nádej

Kojšova Hola

KN08LS

100

13

CT8

exp.Tukan

Dlouhé Stráně

JO80NB

99

14

CL1

exp.Borůvka

Vítkovice

JO70SQ

94

15

BT6

exp.Vatrár

Čertova Skala

JN98LR

93

16

ST2

exp.Barbakan

Sitno

JN98KJ

90

17

CT1

exp.Vysočina

Rosička

JN79WM

86

18

CT3

exp.Ještěr

Radhošť

JN99CL

81

19

CT9

exp.Kelčák

Kelčský Javorník

JN89VJ

80

19

CT22

exp.Oslava

Křovina

JN89AP

80

20

BT2

exp.Houston

Polom

JN99KD

77

21

CT14

Standa Velmez

Svatá Hora

JN89BJ

75

22

ST1

exp.Horec

Polana

JN98RP

74

23

CT28

Žán Braník

Radimovský špičák

JN79HW

73

23

CT23

Podrýchor.zvěřinec

Zámecký Vrch

JO70XP

73

24

CT10

Patryk Vědomice

Náčkovice

JO70DP

72

25

CT29

Barry Nová Paka

Zvičina

JN79UK

70

26

CL50

Honza Sulejovice

Kletečná

JO60XN

69

27

BT3

exp.Asterix

Homolka

JN98DV

66

28

CT11

exp.Horizont

Velký Javorník

JN99BM

63

29

BT7

exp.Marco polo

Jankov Vršok

JN98ER

62

29

CT15

exp.Pohoda

Čertův Mlýn

JN99DL

56

29

ST3

exp.Aladár

Chata Kmínek

JN99FJ

56

A tím je vyčerpáno vše pro pro tuhle část hodnocení. Ten zbytek, tedy tu nejpodstatnější část se dozvíte v Holicích na mezenárodním setkání AMA a CB.

A tak jako každý rok v Holicích nashledanou.

Napísal Venca Chotěšov. Info je i na www.cbdx.cz

Na Javorine

V akcii Éter bez hraníc mala kontrolná stanica, konkrétne operátor VLK ZNOJMO - expedícia FURGON, svoju kótu v Karpatoch na Veľkej Javorine. Cébečkárske srdce vždy zapiští, keď je na kopcoch rušno a ako už po stovky krát, nedalo mi, aby som nevyrazil na kopec navštíviť a pozdraviť starého kamaráta Furgona s jeho sympatickou pani manželkou. Okrem toho som išiel s dobrým úmyslom - na počesť Milana 42 Hradec Králové, oduševnelého priekopníka CB i PMR a vydavateľa Výzvy na kanále - dať body súťažným staniciam.

Hneď po príchode na kopec nastalo srdečné zvítanie a ako inak, bolo o čom hovoriť, poohovárali sme celú CB scénu v Čechách a na Slovensku... Radosti aj problémy na CB na oboch stranách hraníc. Družná debata trvala skoro do polnoci a potom sa Vlk s jeho príjemnou zapisovateľkou venovali svojej činnosti. Neďaleko som si postavil anténu a začal rozdávať body súťažným staniciam. Aj keď pre búrkové počasie neprialo DX-om na CB pásme, niekoľko spojení nad 300 km ma veruže potešilo.

Okrem príjemností na kopci mám jeden poznatok pre „konštruktérov" propozícií slovenských súťaží na CB! Súťažné expedície síce mali pridelené volacie znaky, ale nik sa mi nimi nehlásil každý volal svojou volačkou, už či to bola expedícia Borůvka, Mafia, Vatrár alebo iné expedície! Znovu som si položil otázku a kladiem ju i organizátorom akcií: „Aký má vlastne význam prideľovanie súťažných znakov?

Porozdával som body a s dobrými dojmami z preplneného CB pásma som vyhodil rýchlostný prevod v prevodovke a bez motora sa doviezol až domov s konštatovaním zase jedného príjemného CB víkendu. Inak, márne som vykrikoval na „nejakú osembabku“ Kosačku, tentoraz jej nebolo a konštatujem, že slovenských staníc naozaj mohlo byť aj viac. Možno blížiaca búrka s bleskami donútila poniektorých vytiahnuť antény zo staničiek... ale... bol to vynikajúco strávený večer s množstvom zážitkov a vo výbornej spoločnosti moravských priateľov.

Delta Nové Mesto nad Váhom

Prvý Borůvkový portejbl cez celý
víkend, teda i so spinkaním

Vypravila sa naň skoro celá exp. Borůvka. Prácheň je príma, páči sa nám tam, i keď poznáme miesta, kde to „chodí" predsa len trochu lepšie. Dominantou tohto kopca je „úžasne krásny stožiar mobilných operátorov“, čím ste od neho ďalej, tým lepšie vám to bude „chodiť.“

Ak to už na jar býva - nebol som jediný, kto niečo zabudol, urobilo mi náladu, že všetci si niečo viac či menej dôležitého zabudli a zďaleka sa to netýkalo len našej expedície, ako som na pásme počul. Kid ma vyfotil rovno v momente, kedy som mal takmer zostavenú anténu Sirio 2016. Ako názov napovedá, mala by mať 16 protiváh. Mala by ich mať, ale nemala ich - zabudol som ich v garáži, ešte že mi ich o chvíľu neskôr na otočku priviezla Peggy s rodičmi, bez nich bolo PSV okolo 4,5 - tak nejako na nič.

Po doplnení zabudnutých protiváh som mal vysielacie stanovište pripravené, stanička stále Elix 77S, ako anténa, tentokrát Sirio 2016. Je to celkom dobrá anténa, ale predsa len - na každom portejbly šraubovať 16 protiváh je pekná otrava, milú anténu som ponúkol do pťacu a záujemca sa hneď našiel - novým šťastným majiteľom je Kid Chloumek, už mu na baráku funguje k jeho plnej spokojnosti.

Dorazil Honza Sosnová s Miluškou, prišiel i Borek Liberec. Zostava Renka, Borek a Miluška sa evidentne nenudila. Navečer prišla na skok i Expedícia BRAŠI - Šimon a Babča Česká Lípa.

Cez noc sa trochu rozprávalo, trochu vysielalo, bolo to fajn. Ráno, o portejbl bohatší, všetko zabaliť a hurá domov. Nakoniec Kid Chloumek s radostným výrazom šraubuje nožičky karavanu, tu sme si vypožičali slová Cimrmanovcov - „Nožičky a závěr“. Akonáhle sú tieto slova povedané, vieme, že sa blíži koniec portejblu, slogan: „Nožičky a závěr“ býva definitívnou bodkou. Na nasledujúci portejbl sa teší expedícia Borůvka, bolo fajn a ak Boh dá, bude zase.Bohouš Č.Lípa

CB závod MEMORIÁLU MILANA 42 - Éter bez hraníc (EBH)

V pátek expedice Borůvka zavítala na svůj oblíbený kopec Kozákov. Na svém obvyklém stanovišti jsme večer rozbili tábor a čekali na ranní hemžení účastníků setkání. Vstávání je vždy trochu krušnější, když se ponocuje, však to znáte. Ráno na sebe nedalo dlouho čekat a první kamarádi nás přišli vzbudit. Kozákov se probudil do krásného slunečního dne a  kopec se zaplňoval návštěvníky, prodejci. Honem  připravit snídani (dvařádky brambor a půlkakoně).

Tak a vyrážíme se podívat, co všechno je v nabídkách u prodejců. Je to úplnězaplněné a kolik jich je, si nedovoluji odhadnout. Také občerstvení zde praskalo ve švech. Zaujal nás starý známý ZX-Spektrum a přiměl k nostalgické vzpomínce na staré časy.

Návrat do tábora, hodiny přímo letí jako voda a nás čeká ještěcesta za Krakonošem. Poslední pohled a jedeme. Nad Vítkovicemi je stále vidět sníh a to máme polovinu května. Postavení tábora pro Borůvku není složitá záležitost, je to za tu dobu už nacvičená rutina. Ještěpohled na zasněžené vrcholky Krakonošova panství...poslední kontrola a vše může začít. A už se hlásí expedice Borůvka, soutěžní stanice CL-1 z lokátoru JO70SQ nebo snad z „Krakonošova“. Panovala zde těžká pohoda.

Bylo nám tu dobře, rádi jsme vás slyšeli a zase na příští Borůvce rádi uslyšíme. Děkujeme za bodíky a tak zase někdy na slyšenou za celou expedici 

Honza Sosnová

 

Tak máme za sebou další ročník EBH a to již 5 od svého počátku a 3 jako memoriál Milana 42. Tento rok byl co do počtu soutěžících početnější než minulé roky. Jak na území České Republiky tak i na území Slovenska. Tento rok měla Česká strana dvěstabilní kontrolní stanice CK na Prenetu a CK na Velké Javořině. A tři mobilní MK jedna na Moravěa dvěv česku. Moravskou MK provozovali Tygr Mutěnice a Broněk Vážany nebo-li exp.Horal . Českou MK na Šumavěměli na starosti Vašek Starec a Skalka Poběžovice. A českou MK od Dlouhé Louky až po Plešivec nebo-li Krušné Hory Venca Chotěšov ( ředitel soutěže).

Bylo navštíveno 12 soutěžních stanic a z toho zkontrolováno 9 stanic. U dvou se nepodařilo najít stanoviště, nebo na přihlášené kótěnikdo nebyl. Ve dvou případech sice stanice pracovala, ale místo, které udávala bylo prázdné. To v žádném případěneznamená něco špatného (je obtížné v noci najít obsluhu i když se snaží vám po rádiu pomoci), ale do budoucna budou mít MK zaměřovací přijímač (kdysi se používal pro „hon na lišku“) a to usnadní vyřešit tento nepříjemný problém.

Fyzická kontrola byla provedena u soutěžních stanic MT1, MT2, CT1, CT2, CT6 CT7, CL31

A tady jsou některé poznatky zdokumentovány Vencou Chotěšov.

Jako první stanici jsem si zvolil Tomáše Roudnice, který byl na Dlouhé louce. Kdybych tam jel v noci nevím nevím kam bych se dostal? Ale ve dne to byla brnkačka a GPS mne dovedla až do hospody, vedle které má Tomáš nejspíše předplacené místo. Měl postaveny dvěantény 1/2 lambda s prodlouženými radiály a HB9CV.Tomáš měl obavy, aby mu vlk neprokousl pozadí. On ale nevěděl, že Alfa (to je ten vlk) má ráda jenom granule a syrové a ještěk tomu staré maso nemusí.

V první řadějsme si vyměnili proviant. Za kus bůčku a kuřete jsem dostal výborné klobásky a vynikající nakládané buřtíčky s cibulí. A na základětohoto úplatku jsem nucen konstatovat, že u Tomáše bylo všechno v pořádku. S Tomášem jsme se rozloučili a dobře zaopatřeni proviantem jsem vyrazil na vyhlídku u obce Blatno, kde měla být stanice CL6 ale nebyla. (Doma jsem v poštěnašel omluvu o neúčasti.) Udělal jsem pár spojení jako MK a přitom jsem se pomalu blížil k další stanici MT1 na Měděnci. Abychom nepřijeli z prázdnou, zastavili jsme v obci Měděnec a udělali 1L svařáčku a z takto čerstvým horkým vínečkem jsem překvapil Lucifera Mělník a jeho oddanou společnici, ženu a zapisovatelku Andílka Mělník.

Na oplátku jsme dostali kávičku a protože jsme byli i zde mile přijati nezbylo mi nic jiného než konstatovat že ani zde není žádný problém.

Byla již tma jako v ranci a nás čekala ještědvěstanoviště. CT6 Fousáč jun. na Plešivci a CT2 exp.Kaktus na Klínovci. V noci se po Krušných horách možná dobře chodí, ale horší je to z ježděním. Zvláštěpo zimě, po úplněrozbitých silnicích. Celou cestu z Měděnce na Klínovec jsme byli v mraku a opravdu jsme neviděli ani na krok. Místy jsem musel jet jen na parkovací světla abych byl schopen něco vidět. GPS pořád otravovala že jedu blběabych zabočil do leva a že se mám vrátit atd.atd. Po asi hodinějsem začal konečněpoznávat cestu na vrchol Klínovce a ejhle je tu budova rozhledny a nejednou roura přes cestu a za rourou se tetelí malé skotačivé světélko a jakýsi hlásek. To obsluha vykřikuje do světa... Tady exp Kaktus CT2 …. Tak Ťuky Ťuk na kapotu a nyní jsem očekával že z auta někdo vyběhne s klackem v ruce.

Ale v úplném klidu vyšel Jarda Chlumčany st. a prohlásil. Dáte si guláš? A to bych ale byl hloupej kdybych odmítnul a tak jsem přikývl. A již se to smažilo a již se to vařilo. A dobré to bylo a dost toho bylo. Gulášek se rozplýval na jazýčku až srdce plesalo. Dobře jim maminka navařila a kontrola jim to zblajzla. A tedy i zde bylo všechno v pořádku. Poděkovali jsme a vyrazili na poslední kontrolu stanice CT6 na Plešivec. Cesta stejněšpatná jako na Klínovec. Ale tentokráte nás GPS vedla bez chyby a jen dvakrát jsme špatněodbočili. Po třetí to bylo OK a asi za 35 min jsme stáli na vrcholu Plešivce kousek za stanovištěm CT6. No a co myslíte že následovalo? No přece staré známé ahóój, co si dáte k jídlu? Guláš? A tady jsem poprvé musel odmítnout a budu si to dlouho vyčítat, protože u Fousáčů se dělá moc dobrý guláš.

A rána tom jsou krušná. 2 stupínky nad nulou a nikomu se z auta nechce. Byl jsem rád, že je to za námi. Dnes jsem ujel 250 Km což není až tolik, ale z toho bloudění po Krušných horách jsem slušněutahaný. Asi v 03:00 jsme zalehli a alespoň já hned usnul.

Shrnuto,zakončeno, dobré to bylo. Všechny kontroly vyšly na prázdno. Všichni mnou kontrolovaní používali zařízení v rámci pravidel. Stejnou informaci jsem dostával během večera a noci i od ostatních kontrol. Celou dobu jsem sledoval provoz na pásmu a ze stran soutěžících jsem, až na malé nedostatky, (z udáním stanoviště) nezjistil žádné problémy. Všichni soutěžící se chovali profesionálněa já Vám za to všem děkuji. Venca Chotěšov

Začalo to dávno pradávno, keď som „Tomášův" Říp premenoval na „Krtinu", minulý rok zase Šibenický vrch na „Zasraný kopec", tak teda pokračujem a premenúvam Praděd na „Čertovu svatbu"...

Prečo? Ale poďme radšej po poriadku.

Éter bez hraníc býva každoročne jednou z najmasovejších súťaží v ČR a SR. Vynechať ju teda nepripadalo vôbec do úvahy. Presne som kopec vybratý nemal, ale keď som videl, že Milda Lesná ide na Vysokú Holu a TUKANI na Dlouhé Stráněbolo jasné, bude ťažké ich poraziť nech budem kdekoťvek. Jediné možné riešenie... opäť Praděd. Aspoň bude veselšie.

Situácia sa vyvinula tak, že všetci spoločníci buď poodpadávali, alebo čo bolo lepšie súťažili na Slovensku. Takže som v podstate na to zostal sám s Princeznou. Nevadí aspoň si spravíme prima romantický výlet. Ach, ako som sa mýlil... Cesta na kótu prebehla absolútne v pohode, o 8:40 sme opúšťali Zvolen a 13:00 sme boli na vrchole Moravy.

Praděd nás privítal takto... prognózy TmR, že sa hore pre sneh nedostanem sa chvalabohu nepotvrdili. Volám Mildovi, že kde je. Sú v Olomouci a dohadujeme si „stretko“ na Ovčárně. Hneď ako som sa po roku privítal s Pradědom som sa chcel pustiť do stavby antén, lebo zo západu sa blížila akási čierňava. Tak som rozbalil magirus a za mierneho dažďa som k nemu pripevnil Black Piráta. A začalo pršať, čo pršať začalo liať ako z krhly...tak sme sa uhniezdili v aute, že to prejde. Prd prešlo, nad Dlouhými Stráňami tresky blesky. Píšem SMS TmR, že mám búrku a Mildovi, že zo „stretka“ kvôli búrke nebude nič. Hore sa totiž Čerti ženia a preto ten názov Čertova svadba. Ináč na Slovensku takýto kopec máme, je v Nízkych Tatrách na Čertovici... Už teraz ľutujem celú Exp. Favorit, čo šliapala na Vysokou Holi... Búrka sa blížila čoraz bližšie, lejak ešte zosilnieval. Zrazu tresol taký silný hrom, že nás oboch len tak trhlo. Predpokladám, že do priestoru veže. Ešte že antény som mal dole na zemi, i keď podľa teórie valivej gule resp. ochranného uhla, by sme mali byť pod vežou v ochrannom pásme. Ale prax je prax. Nemalo zmysel čakať na koniec a tak sme zaľahli.

Zobudili nás ešte dva či tri rovnaké rany ako z dela a viac si nepamätám, zaspal som. Po 5h šoférovania mi prišiel spánok vhod. Zobudil som sa okolo 16h.Všade krásne slniečko, paráda. Začali sme dvíhať magirus s Pirátom. V dvojici to bola ale fuška. Po minuloročných vetroch a následných problémoch s kotvením som zvolil iné kotviace laná a ako vidno pomohlo...

rok 2006   rok 2005

Keďže tiež na Slovensku sa zmenilo generálne povolenie boli povolené v súťaži aj vertikálne smerovky. K dispozícii mám dve, ale 3el Yagi je strašne náročná na stavanie a dvaja by sme ju určite nepostavili. Drevené rúry stožiaru sú totiž dosť ťažké a čakal som hore silný vietor. Bolo rozhodnuté. Moja HB9CV si zmeria sily s Tomášovou HB. Predsa nie je mysliteťné, aby robil také výsledky len ON. Tak sme sa dali do stavby HB a to som ju mal naposledy na Lomničáku (10/2005).

Keďže ma tohto roku navštívila „kontrolka“ tu je môj anténny les

Všetko išlo od ruky, keďže mám pomocníka. Dokonca sa nám podarilo zachytiť DÚHU na Praděde... krása! Závod som začal systémom Ant1 vertikál, Ant2 HB smer Plzeň. A chodilo to ako z dela, prvá hodina 66qso priemer 90km/sp, najďalej hneď prvé Žán Braník /p 185km. Druhá hodina: 54qso a 94km/sp a tak to šlo hore... tretia hodina 133 km/sp a v nej celkovo najdlhšie spojenie vôbec torzo Radegastov na Škarmanke 326km, potom sa mi vybila baterka na notebooku a tak som 2h zapisoval ručne. V štvrtej hodine teda iba 122km/ sp... po pol noci trošku útlm 118 km/sp, po jednej už ľudia doma spali, takže bol kľud aj na súťažné spojenia, potešila Kojšovská Hoľa pri Košiciach za 309 km. Aby som nezaspal zalieval som to všetko ľadovou kávou. Po druhej viac-menej všetko dookola 86km/sp. medzi 3-5h len 11 QSO, ale najvyšší priemer 145km/ sp. O piatej sa spojenia rozbehli aj čo sa týka kvantity, nielen kvality, 126km/sp. do šiestej klesol priemer 104km/sp a tak som sa po návšteve WC rozhodol zvrtnúť HB na Juhovýchod, teda na Slovensko. Tak som vychytal všetko, čo sa zo Slovenska dalo a uzavrel to s priemerom 105km/sp za poslednú hodinku.

Celkovo za celý pretek 108,53km/sp ešte pred kontrolou lokátorov, tá môže ešte niečo zmeniť. Po ôsmej všetci ostatní súťažiaci poväčšine balili a prchali domov, ale ja som vysielal ďalej a pokiaľ sa ťudia hlásili, tak ani nebolo prečo odísť. Hokej so Švédskom začínal až 19:15, takže som mal rezervu. Dokonca aj po súťaži éter neutíchal a zhruba každé 2-3 minúty bolo ďalšie spojenie. Priemery 8-9h. 106km, 9-10h...109km, až to klesalo s rušením na 95km medzi 10-11h. a do 12h na 93km. O dvanástej som to zabalil, všetkým poďakoval a ukončil s pocitom dobre vykonanej práce.

Ohľadom závodu bolo všetko OK akurát na krížové modulácie, ale to, pokiaľ sú tri silné stanice v okruhu 8km, býva skoro vždy. Trošku hnevala statika pre búrkou, ktorá nabiehala miestami na 6-8/S, ale potom sa to ukľudnilo. Podmienky (súdiac vyjadrenia TmR, že má iba jednoho Slováka) nič moc, tak sme asi urobili, čo sa urobiť dalo. Naložili sme kufor káblami a strechu hliníkom a pobrali sa 320km domov!

Nuž teda, takto to lietalo... paráda. Z Pradědu už asi nie, ale každopádne o rok na Éteri bez hraníc, Memoriále Milan 42 dopočutia73+55!  Exp. MAFIA Števo a Princezná Zvolen

ZAHÁJENIE MEDZINÁRODNEJ SÚŤAŽE - EBH

3.ročník Memoriálu Milana 42

A je tady další rok a jsme zase o tento rok starší. To nám ale nemůže zabránit v konání třetího ročníku memoriálu Milana 42 ETERU BEZ HRANIC.

V krátkosti si připomeneme průběh druhého ročníku

V ČR přihlásilo 39soutěžících s následujícím pořadím: V České Republice na:   
1.místě exp.Mafia
2.místě
exp.Tukan
3.místě exp.Barbarosa

V SK se přihlásilo 10 soutěžících

V Slovenské Republice na:
1.místě
exp.Houston
2.místě exp.Dunaj 
3.místě
exp.Marco Polo

Celkem se tedy přihlásilo 49 soutěžících v obou republikách a z tohoto počtu vyšel nejlepší výsledek v absolutním pořadí a tím i držitel putovního pohárupro r. 2005 na:

1.místě Exp.Mafia
2.místě exp.Tukan

3.místě exp.Barbarosa

Protože došlo na Slovensku ke změněpovolovacích podmínek  dojde v tomto duchu i ke změněpravidel tohoto závodu. Pravidla soutěže až na zákazpoužívání směrových antén zůstávají stejná ale přesto bude dobré si je připomenout.

Prostudujte si tedy staronové soutěžní podmínky ve kterých došlo jednak ke změnězákazu používání směr.antén a jednak ke změnědatumu a to je….datum konání v roce 2005 bude :Sobota 13.května (mája) 2004 od 20:00 Hod do  Neděle  14. Května (mája) 2004 08:00Hod.

e-mailové adresy pro ČR a mob.čísla pro SK

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného  v ČR Václav Mestl  Chotěšov 160, 332 14 Plzeň-Jih,

radegast@cbdx.cz

Tel.   377900636     Mob. 605588849

Kontakt pro slovenskou stranu mob. Pro SMS – 905365382

U kontrolních stanic dojde ke změněv tom, že Česká strana zřídí dvěkontrolní stanice a to CK1 exp. Radegast a CK2 exp. Horal. Zřízení kontrolní stanice nebo stanic pro Slovenskou stranu a jejich umístění je letos ponecháno na zvážení Slovenského pořadatele.

Opět budou v provozu mob. kontrolní stanice. Obsluhy těchto stanic budou mít dostatek informací a odpovídající techniku pro to, aby kontroly probíhaly ohleduplněa v přátelském duchu. Přesto si dovolím upozornit na to, že za použití koncového stupněbude považována již pouhá přítomnost takového zařízení v blízkosti operátora i kdyby toto zařízení nebylo funkční.

Opět bude nutno přihlašovat kóty u pořadatele s tím, že budou vždy  přihlášeny kóty dvě. Jedna hlavní a jedna náhradní.

Opět bude platit, že přednost na kótu má stanice která podala přihlášku na danou kótu nejdřív (rozhoduje datum podání a v případěshody rozhodne pořadatel). V případě, že se na kótěsejdou dvěstanice, bude hodnocena pouze ta, která je na kótu přihlášena. Seznam obsazených kót bude k dispozici na stánkách ČL (http://www. cbdx.cz/wbsql/sql/cbebh/index.htw) a ve Výzvěna kanále. Jakékoliv informace dostanete na  Mob.tel. 605588849.

Po celou dobu soutěže v roce 2005 nedošlo k žádnému sporu a proto mne ani nenapadá žádný nešvar na který by bylo nutno upozornit.

Přihlášky je možno vyplnit na adresu: (http://www.cbdx.cz/ebh/index.html) nebo poslat poštou vyplněnou přihlášku jejíž předloha vyjde ve Výzvěna kanále. Vcelku dobře se osvědčila možnost posílat startovné spolu s přihláškou v jedné obálce.(ušetříte poplatek). Je pravdou, že může dojít ke ztracení (zatím se to nestalo) a proto se musí každý sám  pro tuto úspornou možnost rozhodnout.

Všem soutěžícím budou po úhraděstartovného zaslány všechny náležitosti nutné k absolvování soutěže buď e-mailem (el.deník) nebo poštou.

Tímto došlo k odstartování možnosti se přihlásit do soutěže 3.ročníku Memoriálu Milana 42 ETER BEZ HRANIC a těším se jménem pořadatele Českého CB sdružení MATADOR a Slovenského CB sdružení SCBR na Vaši hojnou účast.

Ředitel soutěže V ČR 
Venca Chotěšov
 V SK
Števo Zvolen

společně vyhlašují  CB závod MEMORIÁLU MILANA 42 -
 Éter bez hraníc (EBH)

1. Zúčastnit se mohou uživatelé CB radiostanic z České nebo Slovenské republiky jednotlivěnebo v týmech.

2. Termín závodu.

Sobota 13.května (mája) 2006 od 20:00 Hod doNeděle  14. Května (mája) 2006 08:00Hod.

3. Podmínky

a.) Účastníci mohou vysílat z libovolného místav České nebo Slovenské republice.

b.) Je možno použít pouze 40ti kanálový rozsah počínaje : fre. 26,965 Mhz – 27,405Mhz a max.výkon 4W.

4. Přihlášky.

a.) Soutěžící se přihlásí nejpozději do 3.května(mája) – mailem,SMS neb písemně.

b.) V přihlášce uvedou jméno, příjmení a volačku. Místo soutěžního vysílání + náhradní místo.

c.) Pořadatel potvrdí přihlášku a přidělí soutěžní volací znak.

V ČR  CT xx     V SR   ST xx   Členové klubu MATADOR  MT xČlenové  SCBR  BT xx

V případě, že přihlašované místo je již obsazeno, pořadatel potvrdí náhradní místo k Soutěži. Rozhodující je okamžik doručení přihlášky pořadateli.

5. Platná spojení:

Všechna spojení na území ČR a SR se soutěžními i nesoutěžními stanicemi.

V soutěži se počítá jedno spojení s protistanicí a dvěs mobilem ale vždy z jiného lok.

6. Kontrola

Sdružení MATADOR a SCBR zřídí kontrolní stanice které budou během soutěže vysílat a

tak přidělovat prémiové body za spojení.

Volací znak České kontrolyCK 01 - x

Volací znak Slovenské kontrolySK 01 – x

Po celý závod si povedou odposlechový staniční deník, který poslouží pro kontrolu došlých soutěžních deníků.

7. Deník:

Soutěžící vedou staniční deník v písemné nebo elektronické podobě

a.) titulní strana : Soutěžní volačka , místo vysílání a lokátor.

b.) Zápis : číslo spojení, čas,volačka protistanice,QTH,lokátor,vzdálenost, koeficient a body.Reporty jsou nepovinné .

c.) Deník odešlete do 14 dnů po soutěži mailem nebo poštou.

8. Hodnocení: Rozhodující je délka spojení, která se určuje podle lokátorových tabulek Bohouše CL6. Tyto tabulky jsou ke stažení nawww.cbdx.cz po případěpožádejte o vytištění  pořadatele.

Koeficienty: 1Km = 1bod

a.)spojení se  soutěžní a nesoutěž.stanicí 1

b.) spojení se stanicí MT x 1.2

c.) spojení se stanicí  BT x                  1.2

d.) spojení se stanicí SK                        2

e.) spojení se stanicí CK                        2

f.) spojení se stanicí CL xx                 1.2

Koeficientem se násobí počet  Km z daného spojení.

9.) Vyhodnocení.

Na základědošlých staničních deníků ( zaslaných podle státní příslušnosti SR na 

slovenskou ADR a ČR na českou) .

Pořadatelé vyhodnotí pořadí týmůpro každou republiku zvlášť a společněstanoví 

absolutního vítěze , který se stane držitelem putovního poháru pro daný rok..

a.)vyhodnocení se provádí systémem 1km=1bod

b.)v případěrovnosti bodů rozhoduje lepší průměr na 1 QSO. Výsledky soutěže budou vyhlášeny na setkání v Holicích pro ČR a na Donovalech pro SR. Datum bude upřesněn obvyklým způsobem.

10.)Startovné

Soutěžící zaplatí 100 Kč nebo 1 00Ks složenkou na adresu  podle státní příslušnosti soutěžního týmu nebo vedoucího týmu.

11.) Ceny:

Za vybrané startovné pořadatel pořídí ceny (poháry) v mezinárodním i národním hodnocení..

1. místo                   pohár + diplom

2.místo                    pohár + diplom    

3.místo                    pohár  + diplom

do 5 místa diplom

V mezinárodním hodnocení Putovní pohár.

12.) Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného  v ČR:

Václav Mestl  Chotěšov  160, 332 14 Plzeň-Jih, radegast@cbdx.cz

Tel.:  377900636     Mob.605588849

Kontakt na pořadatele pro zasílání přihlášek a startovného ve SR: Lasab Štefan, námestie Slobody 3, Zvolen, 96001, SR;stevozv@pobox.sk Pro SMS – 905365382

Čestné prohlášení

Slibuji na svou čest, že budu užívat maximální VF výkon 4W, nebudu rušit spojení ostatních soutěžících a budu zachovávat zásady sportovní chování. Jsem si vědom toho, že pokud tyto zásady poruším budu vyloučen ze soutěže.

Poradie víťazov prvé 3 miesta Memoriálu Milan 42 - Éter bez hraníc

PORADIE ČESKÁ REPUBLIKA
1. Broněk Píďalka

2. Exp. Jěštěr

3. Vašek Valchař

PORADIE SLOVENSKÁ REPUBLIKA
1.Exp. Mafia

2. Exp. Dunaj

3. Exp. Kriváň

PORADIE PODĽA POČTU SPOJENÍ
1.Broněk Píďalka          328
2. Exp. Jěštěr                 264
3. Ludva Hrabůvka       244