[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

Desatoro cébečkára

(17. 7. 2007)

  

Od čias čo urobil prvú mapku lokátorov, ktorá sa rozšírila po Slovensku, uplynulo už viac času a dnes už každý portejblista pracuje s lokátorovou mapou. Za čias, keď Milanko urobil mapu, bolo jej používanie iba sporadické a veľmi málo zaužívané.

Milankovi patrí poďakovanie zato, že si dal čas a námahu nato, aby vytvoril niečo, čo je dnes neodmysliteľnou súčasťou pri vysielaní a nielen pre portejblistov.

Milanko, ďakujem Ti za seba a aj tých, ktorým lokátorova mapa slúži, teda za všetkých cébečkárov Slovenska.

Kosačka

Nasleduje článok, ktorý pred rokmi napísal:

Uvedené desatoro je doporučením pre tých užívateľov, ktorí chcú nadväzovať spojenia na CB pásme spôsobom rádioamatérskej komunikácie. Desatoro doporučení platí aj pre ostatných užívateľov občianskeho pásma.

1. Pred začatím vysielania si najskôr preštudujte Všeobecné povolenie, ktoré dostanete u každého predajcu CB rádiotechniky na Slovensku a premyslite si, o čom chcete hovoriť a s kým.

2. Ak chcete začať vysielať, zistite či je kanál voľný. Zisťovanie sa obyčajne robí odposluchom, prípadne otázkou: „Je kanál voľný?“ Takto predídete nechcenému rušeniu už prebiehajúceho spojenia.

3. Pri volaní výzvy určenej všetkým CB staniciam na kanáli používame frázu: „Všeobecná výzva na kanáli, na príjme je stanica ...“ poviete buď svoj volací znak – volačku, buď uvediete svoje QTH - miesto odkiaľ vysielate alebo poviete názov expedície, pokiaľ sa nachádzate na kopci mimo bydliska.

4. Pri volaní konkrétnej stanice uvádzajte najskôr volací znak volanej stanice a až potom vlastný volací znak. Je iba dobré, ak zopakujete volací znak protistanice dva krát, kvôli zrozumiteľnosti a svoju volačku jeden krát)

5. Pri nadväzovaní spojenia sa vymieňajú základné údaje: meno (QRA), miesto (QTH) mesto obec odkiaľ stanica vysiela a report (R/S).

6. Report je subjektívne hodnotenie príjmu stanice. Pri tomto hodnotení sa používa systém R/S (Rádio/Signál).

7. Do prebiehajúceho spojenia sa vstupuje slovom „Break“ foneticky: „brejk.“

8. Nezabúdajte, že žiadny kanál nie je nikomu pridelený, to znamená, že ho môžu používať všetci. Takže kanál si nemôžete „kúpiť“ a privlastniť si ho, vyhlásiť ho za svoj (ako sa snaží niekto tvrdiť, že kanál je jeho, lebo „on na ňom sedí od nepamäti“).

9. Kanál č.9 sa doporučuje používať pre núdzové volanie.

10. Slušnosť na CB pásme nech je pre vás pravidlom ako i dodržovanie platného Všeobecného povolenie TÚSR.

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky

Telecommunications Office of the Slovak Republic

http://www.teleoff.gov.sk

Továrenská 7

P. O. Box 18

810 06 Bratislava 16

tel.: 02/57 881 111; fax: 02/52 932 096

Na tejto adrese nájdete odpovede na otázky ohľadom prevádzky CB:

http://www.teleoff.gov.sk/Radiocom/CB/cb.html

 MAPA LOKÁTOROV SR 
 Vieme určiť lokátor?

Pre starších, alebo skúsenejších nič nového. Tento systém, označovaný ako LOCATOR (pri telegrafii skratkou LOC) používajú rádioamatéri od roku 1985, kedy nahradil starý systém „QTH štvorcov“. Písať o ňom 20 rokov po jeho zavedení sa zdá prinajmenšom ako nosenie dreva do lesa, lenže nie každý užívateľ CB-pásma je bývalý rádioamatér a nie každý túto problematiku ovláda. Skúsenosti z CB Poľných dní mi dávajú plne za pravdu. Preto prosím všetkých, ktorým to nie je nové o zhovievavý úsmev a trochu pochopenia. Tento článok nech radšej preskočia a prečítajú si niečo zaujímavejšie.

Na otázku v nadpise sa dá odpovedať aj takto: „Nič jednoduchšie!“. Stačí vedieť presné súradnice miesta, odkiaľ vysielame, keď ich nevieme, stačí mať „lokátorovu mapu“, keď ju nemáme, stačí ak vlastníme prijímač GPS (Global Position System), ten nám určí súradnice s presnosťou 2 m. Tieto súradnice „hodíme“ do PC a lokátor máme na svete. V tomto odseku sú dôležité len tie presné súradnice miesta, všetko ostatné berte s humorom. Dalo by sa povedať aj inak: „Prečo sa musíme opičiť po rádioamatéroch, poriadať Poľné dni, zbierať diplomy, či robiť expedície?“ Nuž preto, lebo sa nám to páči a preto aj lokátor sa nám v CB praxi niekedy zíde. Keď vysielame z Bratislavy, Žiliny, či Košíc, každý priemerne zemepisne znalý človek je „v obraze“. Rovnako keď vysielame z Lomnického štítu, Kráľovej hole či Sitna. Lenže vyleziete na kopec zvaný Holý vrch a v tú chvíľu sú ostatní vedľa. Kopcov tohoto mena je na Slovensku minimálne desať. Len v Malých Karpatách sú tri, a to nepočítam miestne názvy, keď na mape je uvedený ako Lysec, či Holáň, ale miestni usadlíci mu ináč nepovedia, len Holý vrch. Na bližšiu lokalizáciu poviete protistanici, že Holý vrch je nad Lehotou a on od samého šťastia nevie kam sa obrátiť, pretože Lehôt je tiež prinajmenšom dvadsať. Keď mu však poviete, že vysielate z Holého vrchu a Váš lokátor je napr. JN98JP, to je ako keby ste v noci nakládli oheň, on Vás v tú chvíľu „vidí“, že ste nad Janovou Lehotou, medzi Handlovou a Žiarom n/Hronom. Je samozrejmé, že musí mať aj „onú poondiatu“ lokátorovú mapu. Údaj JN98JP si protistanica zadá do PC, dá si svoj lokátor a dozvie sa že vzdialenosť medzi vami je napr. 165 km. Programov na výpočet lokátora zo zemepisných súradníc, výpočet vzdialenosti, alebo azimutu je nepreberné množstvo, nie je problém si vybrať. Niektoré vypíšu aj denník, zoznam volačiek, atď...  V túto chvíľu sa už niektorí z Vás chytajú za hlavu, že čo Vám to tu táram, veď aj tak nemáte mapu lokátorov, takže je Vám to platné ako vládne vojsko vo Vatikáne. Takže budem pokračovať tam, kde som mal vlastne začať. Medzi pospolitým CB národom sa vyskytujú lokátorové mapy sveta, Európy, strednej Európy, bývalého ČSSR a iné, ktoré vyšli ešte v edícii Zväzarmu pre potreby rádioamatérov. Z novšej produkcie je to mapa Európy, ktorá zohľadňuje nové geopolitické rozdelenie kontinentu, lokátorová mapa Českej republiky a ... a dosť.

Pátraním vo VKÚ Harmanec, skúmaním v SZR, či vo vydavateľstvách som zistil, že zatiaľ nevyšla, rentabilný náklad by bol 5000 ks, vyšla by na 150,-Sk, nikto neprejavil záujem.... Táto informácia je asi päť rokov stará, je možné, že odvtedy sa ľady pohli. V tej dobe boli ľady ešte pevné, nuž som začal špekulovať nad výrobou mapy svojpomocne. Metodicky návrh som našiel v AR 2/85, výbornú mapu Slovenska v mierke 1:500 000 som kúpil v papiernictve za 55,-Sk, zakreslil raster štvorcov a za pár hodín bola hotová.

S jedlom rastie chuť, pre portejblovanie som si urobil ešte jednu menšiu v M=1:1 000 000 a hotovo. Pochválil som sa s nimi kamarátom a dnes ich vidím po celom Slovensku v čiernobielej verzii a už aj farebné (robí ich Števo Zvolen). Ujali sa, potvorky, lenže mne na nich vadí ich malá podrobnosť (čo by som chcel od máp takýchto mierok!). Nedalo mi to pokoja, dozvedieť sa v ktorom štvorčeku vlastne som. Že tie „štvorce“ sú vlastne obdĺžniky o stranách cca 6x4,5 km je iba okrajová záležitosť, ktorá vznikla nedokonalým prekladom anglického squaressubsquares, alebo už zaužívaným názvom medzi rádioamatérmi. Moje QTH leží presne v priesečníku 4 štvorčekov a na mape v M=1:500 000 ulice zakreslené nebývajú. Pátraním na rôznych miestach som si do mapy mesta zakreslil práve tie správne súradnice a dnes som si istý, že vysielam z lokátora JN88TJ, keď JN98TI je odo mňa <"200 metrov">200 metrov a JN98SJ asi pol kilometra. Dá sa to zistiť presne, verte, že nikde ma neupodozrievali zo špionážnej činnosti, keď som im vysvetlil, o čo kráča. Potom som ešte objavil turistické mapy v mierke 1:50 000, vychádzajú od r.1993 a to je to pravé, čo potrebujeme. Dnes určím lokátor presnejšie než PC, ten som dokázal „zblbnúť“ tým, že som mu zadal koordináty akurát toho priesečníku. Nuž ale čo chcete od inteligentného blbca, akým nesporne počítač je. Vrátim sa ale k týmto mapám, na nich sú totiž na okrajoch uvedené zemepisné súradnice v stupňoch a minútach, pre našu „lokátorskú potrebu“ aj polovice minút, a to sú práve tie veličiny, ktoré som uvádzal na začiatku.

Konečne som sa dostal k tomu, čím som mal začať, nuž teda poďme deliť svet na polia, štvorce a štvorčeky. Rozvaľkáme zemeguľu na úhľadný obdĺžnik a rozdelíme ho na 18x18 polí o rozmeroch 20 zemepisnej dĺžky x 10 zemepisnej šírky. Polia označíme zľava doprava a zdola nahor písmenami abecedy tak, že vľavo dole je AA (180 západnej dĺžky a 90 južnej šírky), vľavo hore AR, vpravo dole RA, vpravo hore RR (180východnej dĺžky a 90 severnej šírky).

Blok textu: Pomocná tabuľka na určenie posledných dvoch písmen LOC:
AX BX CX DX EX  FX GX  HX  IX JX KX LX MX  NX OX  PX  QX  RX SX TX  UX  VX  WX  XX
AW BW CW DW EW FW GW HW IW JW KW LW MW NW OW PW  QW RW SW TW UW VW WW  XW
AV BV CV DV EV  FV GV  HV  IV JV KV LV MV NV  OV  PV  QV RV  SV TV  UV  VV  WV  XV
AU BU CU DU EU  FU GU  HU  IU JU KU LU MU NU  OU  PU  QU RU  SU TU  UU  VU  WU  XU
AT BT  CT DT  ET  FT GT  HT  IT JT  KT  LT MT  NT  OT  PT  QT RT  ST  TT  UT  VT  WT  XT
AS  BS  CS DS  ES  FS  GS  HS  IS JS  KS  LS MS  NS  OS  PS   QS RS  SS  TS  US  VS  WS   XS
AR BR  CR DR ER  FR GR  HR  IR JR KR  LR MR NR  OR PR   QR RR  SR TR  UR  VR  WR  XR
AQ BQ  CQ DQ EQ FQ GQ  HQ IQ JQ KQ  LQ MQ NQ  OQ PQ  QQ RQ  SQ TQ  UQ  VQ  WQ  XQ
AP  BP  CP  DP  EP FP  GP  HP  IP  JP  KP  LP MP  NP  OP  PP   QP RP  SP  TP  UP  VP  WP   XP
AO BO  CO DO EO FO GO HO IO JO KO  LO MO NO  OO PO  QO RO  SO TO  UO  VO  WO  XO
AN BN  CN DN EN FN GN HN IN JN KN LN MN  NN  ON PN  QN RN  SN TN  UN  VN  WN  XN
AM BM CM DM EM FM GM HM IM JM KM LM MM NM  OM PM  QM RM SM TM UM  VM WM  XM
AL BL  CL DL  EL  FL GL HL  IL JL  KL LL  ML  NL  OL  PL  QL RL  SL TL  UL   VL WL   XL
AK BK  CK DK  EK FK GK HK  IK JK KK  LK MK  NK  OK  PK  QK RK SK TK  UK  VK WK   XK
AJ  BJ  CJ  DJ  EJ  FJ  GJ  HJ  IJ  JJ  KJ  LJ  MJ  NJ   OJ   PJ  QJ  RJ  SJ  TJ  UJ   VJ  WJ   XJ
AI  BI  CI DI   EI  FI  GI  HI  II  JI  KI  LI  MI  NI   OI   PI   QI RI  SI  TI  UI   VI  WI   XI 
AH BH CH DH  EH FH GH HH IH JH KH LH MH  NH  OH  PH  QH RH SH TH  UH  VH WH   XH
AG BG  CG DG  EG FG GG HG IG JG KG  LG MG  NG  OG  PG  QG RG SG TG  UG  VG WG   XG
AF BF  CF DF  EF FF  GF  HF IF JF KF  LF  MF  NF  OF  PF   QF RF  SF TF  UF   VF  WF   XF
AE BE  CE DE  EE FE  GE HE IE JE KE  LE ME  NE   OE  PE  QE RE  SE TE  UE   VE WE   XE
AD BD  CD DD  ED FD GD HD ID JD KD  LD MD ND  OD PD   QD RD SD TD  UD  VD  WD  XD
AC BC  CC DC  EC FC GC  HC IC JC KC  LC MC NC  OC PC   QC RC  SC TC  UC  VC  WC  XC
AB BB  CB DB  EB FB GB  HB IB JB KB  LB MB NB  OB PB   QB RB  SB TB  UB  VB  WB  XB
AA BA  CA DA  EA FA GA HA IA JA KA  LA MA NA  OA PA  QA RA  SA TA  UA  VA  WA  XA
Nie je problém túto tabuľku doplniť zemepisnými súradnicami v rozteči 5 vodorovne podľa potreby, stačí si len uvedomiť, že AA začína napr. na 0°, 2°, 4°,.....16°, 18°, 62° zemepis. dĺžky, logicky potom MA na 1°, 3°, 5°,...17°, 19°, 35°, atď.... Vo zvislom smere je rozpon po 2,5 zemepis. šírky a celá výška tabuľky je v rozmedzí 1 stupňa. Ak má niekto súradnice 17°16´ vých. dĺžky a 48° 33´ sev. šírky, tak pohľadom do tabuliek zistíme jeho lokátor - JN 88 PN. Dúfam len, že som Vás nepripravil o drahocenný čas, chcel som iba podrobne vysvetliť danú problematiku. Všetko ostatné si môžeme rozdebatovať na pásme alebo na stretnutiach. 
					Autor PADRE Trnava

MAPA LOKÁTOROV SVETA

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2000cezmin.wz.sk/