wz
  • Letní polní den

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

2011

Rozmístění kontrolních stanic pro závod Letní polní den 2011

Za čtyři týdny se sejdeme na kopcích při soutěži Letní polní den 2011
Elektronicky je možno se do soutěže přihlásit zde :
14. Letní polní den CB 2011 - přihláška
http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2011/PolniDenPrihlaska.html#EMAIL

Propozice soutěže
http://www.cbdx.cz/clanek2208-propozice-souteze-letni-polni-den.htm 

Na úvod několik informací :
Na setkání v Žeroticích bude mít Honza Sosnová - ředitel soutěže Letní polní den - přihlášky do této soutěže. Je tedy možno vše vyřídit na místě a ještě ušetřit na poštovném.
Dále se Honza Sosnová rozhodl vyjít vstříct elektronickému platebnímu styku - kdo chcete startovné platit převodem z účtu, kontaktujte ho (telefon : 736 761 461 nebo mailem honza@cbdx.cz). Nezapomeňte do kolonky Zpráva pro příjemce uvést svojí volačku pro identifikaci platby.
Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí uhradit startovné a to čtrnáctým rokem ve stále stejné výši : 100 kč.
Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.
I letos si můžete objednat Pamětní list soutěže. Pamětní list soutěže si může objednat pouze přihlášený účastník soutěže a to za cenu á 20 kč za kus (závodník má možnost objednat si více listů, např. pro svůj doprovodný tým a pod.). Objednat si Pamětní list je možnost, nikoliv povinnost - pro ty, kdož o Pamětní list nemají zájem se tedy oproti minulým rokům nic, včetně výše startovného, nemění.

Pro nepočítačovce: je možno zaslat deník nejen v elektronické podobě, ale stačí i jen papírový deník ze soutěže - deník samozřejmě musí obsahovat všechny propozicemi vyžadované náležitosti. Deník musí být vyplněn čitelně - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka.

A na závěr ještě rozmístění kontrolních stanic :
Honza Sosnová Cl-1 /p Klínovec _1244m JO60LJ
Venca Chotěšov Cl-39 /p Churáňov _1119m JN69TB
Kmochy Varnsdorf Cl-11 /p Velká Javořina _970m JN88UU
Bohouš Česká Lípa Cl-6 /p Karlštejn _783m JN89AR

2010

Rozmístění kontrolních stanic pro závod Letní polní den 2010

Za tři týdny se sejdeme na kopcích při soutěži Letní polní den 2010
Na úvod dvě informace :
Na setkání na Kaprouně (viz. http://www.cbdx.cz/clanek2082-setkani-cb-expedic.htm ) bude mít Honza Sosnová - ředitel soutěže Letní polní den - přihlášky do této soutěže. Je tedy možno vše vyřídit na místě a ještě ušetřit na poštovném.
Druhá "horká informace" říká, že Venca Chotěšov nakonec jako kontrolní stanice vysílat bude - ovšem nikoliv ze svého tradičního místa na Šumavě, ale z trochu větší dálky - z daleké ciziny. Pokud tedy závodníkům budou podmínky přát, mohou udělat pěkná spojení s kontrolní stanicí do zahraničí, tedy s násobičem 1.5 a to již stojí za zvážení !

Elektronicky je možno se přihlásit na následující adrese:
13. Letní polní den CB 2010 - přihláška
http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2010/PolniDenPrihlaska.html#EMAIL

Vedle možnosti přihlásit se elektronickou cestou do 13. ročníku populární soutěže Letní polní den 2010, samozřejmě stále zůstává v platnosti možnost přihlásit se i klasickou cestou - t.j. normální poštou. Na uvedené stránce najdete i podmínky závodu, termíny a pod.
Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí zaslat (složenkou nebo v obálce) startovné a to ve stále stejné výši 100 kč.
Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.
I letos si můžete objednat Pamětní list soutěže. Pamětní list soutěže si může objednat pouze přihlášený účastník soutěže a to za cenu á 20 kč za kus (závodník má možnost objednat si více listů, např. pro svůj doprovodný tým a pod.). Objednat si Pamětní list je možnost, nikoliv povinnost - pro ty, kdož o Pamětní list nemají zájem se tedy oproti minulým rokům nic, včetně výše startovného, nemění.A na závěr ještě rozmístění kontrolních stanic :

Honza Sosnová Cl-1 /p Klínovec _1244m JO60LJ
Venca Chotěšov Cl-39 /p CIZINA (létající Áčko)
Kmochy Varnsdorf Cl-11 /p Velká Javořina _970m JN88UU
Bohouš Česká Lípa Cl-6 /p Karlštejn _783m JN89AR

 2009

Rozmístění kontrolních stanic pro závod Letní polní den 2009

za tři týdny se sejdeme na kopcích při soutěži Letní polní den 2009

Elektronicky je možno se přihlásit na následující adrese :

12. LPD CB 2009 - přihláška: http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2009/PolniDenPrihlaska.html

Vedle možnosti přihlásit se elektronickou cestou do dvanáctého ročníku populární soutěže Letní polní den 2009, samozřejmě stále zůstává v platnosti možnost přihlásit se i klasickou cestou - t.j. normální poštou. Na uvedené stránce najdete i podmínky závodu, termíny a pod.

Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí zaslat (složenkou nebo v obálce) startovné a to ve stále stejné výši 100 kč.
Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.
I letos si můžete objednat Pamětní list soutěže. Pamětní list soutěže si může objednat pouze přihlášený účastník soutěže a to za cenu á 20 kč za kus (závodník má možnost objednat si více listů, např. pro svůj doprovodný tým a pod.). Objednat si Pamětní list je možnost, nikoliv povinnost - pro ty, kdož o Pamětní list nemají zájem se tedy oproti minulým rokům nic, včetně výše startovného, nemění.


A na závěr ještě rozmístění kontrolních stanic :

Honza Sosnová Cl-1 /p Klínovec _1244m JO60LJ
Venca Chotěšov Cl-39 /p Churáňov _1119m JN69TB
Kmochy Varnsdorf Cl-11 /p Velká Javořina _970m JN88UU
Jarda Slatiny /p Přední Rennerovky _1060m JO70TQ
Bohouš Česká Lípa Cl-6 /p Karlštejn _783m JN89AR

Všeobecné oprávnění

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 0 2, 225 02 Praha 025


Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Článek 1

Úvodní ustanovení
Podmínky provozování přístrojů l), 2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu - občanských radiostanic určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob v pásmu 27 MHz (dále jen „stanice") fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel") stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona3).

Článek 2 Konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:
a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;
b) za stanici podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i stanice povolená v těch
členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutím CEPT č. ERC/DEC(96)02 ze
dne 7. března 1996 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT
PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení nebo
č. ERC/DEC(98)11 ze dne 23. listopadu 1998 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4),

c) stanice využívají tyto kmitočty:

Kanál č. Kmitočet [MHz] K.č.Km. K.č. Kmit.[MHz] K.č. Kmit. [MHz]
1        26,965          21     27,215         41     26,765     61     26,765
2     26,975             22     27,225         42     27,225     62     26,775
3     26,985             23     27,255         43     26,585     63     26,785
4     27,005             24     27,235         44     26,595     64     26,795
5     27,015             25     27,245         45     26,605     65     26,805
6     27,025             26     27,265         46     26,615     66     26,815
7     27,035             27     27,275         47     26,625     67     26,825
8     27,055             28     27,285         48     26,635     68     26,835
9     27,065             29     27,295         49     26,645     69     26,845
10     27,075           30     27,305         50     26,655     70     26,855
11     27,085           31     27,315         51     26,665     71     26,865
12     27,105           32     27,325         52     26,675     72     26,875
13     27,115           33     27,335         53     26,685     73     26,885
14     27,125           34     27,345         54     26,695     74     26,895
15     27,135           35     27,13535     55     26,705     75     26,905
16     27,155           36     27,365        56     26,715      76     26,915
17     27,165           37     27,375         57     26,725     77     26,925
18     27,175           38     27,385         58     26,735     78     26,935
19     27,185           39     27,395         59     26,745     79     26,945
20     27,205           40     27,405         60     26,755     80 26,955

d) vysokofrekvenční výkon koncového stupně stanice nepřesáhne 4 W;
e) v provozu stanic není povoleno používání přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního
výkonu, utajovačů hovoru, převáděčů nebo směrových antén se ziskem v horizontální
rovině;
f) prostřednictvím stanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo
přenosem dat podle písmene h). Při zahajování spojení je možno používat zařízení pro
vysílání a příjem tónové selektivní volby;
g) je povoleno vysílání telefonie s kmitočtovou nebo fázovou modulací (třída vysílání F3E,
G3E)5), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvěmapostranními pásmy (třída vysílání A3E) 5) a s jedním postranním pásmem (třída vysílání J3E, R3E) 5) není povoleno;

h) přenos dat (třída vysílání F2D, F3D) 5) je možný pouze na kanálech č. 24 (27,235 MHz), č. 25 (27,245 MHz), č. 52 (26,675 MHz), č. 53 (26,685 MHz), č. 76 (26,915 MHz) a č. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny pouze pro tento druh provozu. Při přenosu dat se pro jeho označení doporučuje použít sled znaků ve tvaru CZAXXX, kde CZ je označení České republiky, A je číslice shodná s první číslicí poštovního směrovacího čísla místa trvalého pobytu (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě právnické osoby) uživatele; pro označení uzlu a schránky je vyhrazena číslice 0, pro zkušební a testovací provoz je vyhrazena číslice 9, XXX je vlastní identifikační značka uživatele občanské radiostanice tvořená dvěma až třemi písmeny vyjadřujícími zkratku jména a příjmení nebo názvu uživatele. Pro značení uzlu (NOD) se však jako první z těchto písmen použije N, pro značení schránky (BBS) se jako první použije P. Pro značení individuálních poštovních schránek, které jsou součástí terminálových programů, se namístě znaku A použije číslice 0 a na místě znaků XXX zkratka shodná se zkratkou uživatele terminálového programu;
i) kanály č. 18 (27,175 MHz) a č. 23 (27,255 MHz) jsou vyhrazeny pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů);
j) kanál č. 9 (27,065 MHz) je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové volání v případě neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.;
k) kanál č. 1 (26,965 MHz) se doporučuje využívat jako svolávací a kanál č. 80 (26,955 MHz) jako vyvolávací s využitím selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj;
l) ke stanicím lze připojovat pouze taková přídavná zařízení, která neovlivní základní parametry stanice, zejména vysokofrekvenční výkon, maximální kmitočtový zdvih a maximální nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování;
m) stanice není povoleno připojovat přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani je využívat k poskytování služeb elektronických komunikací;
n) stanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice;
o) stanice nelze využívat pro komerční účely, vysílání reklam, vysílání rozhlasového typu či trvalé vysílání radiomajáku;
p) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
q) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými občanskými radiostanicemi. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou;
r) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

Článek 3 Závěrečné ustanovení
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4  Zrušovací ustanovení
Zrušuje se generální licence č. GL - 22/R/2003, čj. 16584/04-613, ze dne 20. května 2003, zveřejněná v částce 6/2003 Telekomunikačního věstníku.

Článek 5 Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz (dále jen „všeobecné oprávnění").
Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou článkem 4 všeobecného oprávnění.
V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování občanských radiostanic v pásmu
27 MHz. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních
a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a
vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy
rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených
na trh před účinností všeobecného oprávnění.
Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/7/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 2. června 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad prostřednictvím diskusního místa připomínky
k jednotlivým bodům všeobecného oprávnění. Připomínky obsahovaly požadavky na úpravy
všeobecného oprávnění, které by nebyly v souladu s doporučením CEPT č. T/R 20-09 a
s rozhodnutími CEPT č. ERC/DEC(96)02 a ERC/DEC(98)11. Takové návrhy nebylo možno
akceptovat, protože stanovení podmínek nad rámec těchto doporučení a rozhodnutí je
v rozporu se zásadami evropské harmonizace. Další část připomínek směřovala
k formulačnímu zpřesnění textu.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění
všech připomínek a jejich vypořádání.
 

Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu
 

(Vysvetlivky: ') § 73 až 75 zákona.
z) ČSN ETS1 EN 300 135 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízeni s úhlovou modulaci pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27).
') Toto všeobecné oprávnění vychází z těchto rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC") Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT"): č. ERC/DEC(96)02 ze dne 7. března 1996 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení nebo č. ERC/DEC(98)11 ze dne 23. listopadu 1998 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení.
IČO: 70106975 11/2002)

4) Seznam zemí, které přistoupily k těmto doporučením a rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese
www.ero.dk.
5) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.)

2007

Výsledková listina Letní polní den 2007

CB klub Česká Lípa - http://www.cbdx.cz

Poř.- Záv.- Volačka CB - Celkem spoj. - Celkem km - průměr - Celkem bodů - DX - Poznámka

 1 CL-11 Kmochy Varnsdorf         141      24401  173      29299  376 Veterán soutěže

 2 ET-66 Libor Strážky      146      22226  152      26949  275 Nejvíc spojení

 3 CL-22 Jantar Liberec    133      22174  166      26605  376 Veterán soutěže

 4 CL-35 Števo Zvolen      141      20852  147      25523  281

 5 ET-109 exp. RAMA        141      20175  143      25105  253

 6 CL-55 Jarda Chlumčany  133      20014  150      24574  275

 7 CL-51 Fousáč Plzeň       131      20488  156      24266  370

 8 ET-75 Babča Česká Lípa            135      19389  143      24211  292

 9 ET-91 Jarda Brambůrek Vinohrady 128 -  18961 - 148       23170  286

 10 CL-31 Tomáš Roudnice 113      19575  173      22990  461 1.nejdelší spojení

 11 CL-66 Lucifer Mělník     136      18348  134      22344  242

 12 CL-37 Míra Vědomice   101      18115  179      21271  406

 13 ET-56 exp. Ježci          126      17589  139      21137  245

 14 CL-50 Honza Sulejovice            133      17134  128      20528  334

 15 ET-96 Malej Anténa Zbraslav 121           16204  133      19809  249Nejmladší

 16 CL-70 Petr Opatov Praha          116      15877  136      19655  279    účastník

 17 ET-97 Petr Měřín          119      16047  134      19488  245

 18 ET-133 Bořek Liberec   126      16124  127      19447  212

 19 CL-58 Fantom Jílové     120      16010  133      19322  390

 20 CL-56 Junior Chlumčany           103      16695  162      19310  437 3. nejdelší spojení

 21 ET-90 exp. MARI          128      15964  124      19290  301

 22 CL-41 Dejda 10 115      15371  133      18965  267     

 23 CL-49 Jarda Koštice     117      15814  135      18603  419

 24 ET-141 exp. Artaban     107      14351  134      16787  408

 25 CL-45 Vorel Stupno      97       14561  150      16691  406

 26 ET-85 Tom Ostrov         95       14799  155      16440  447 2. nejdelší spojení

 27 ET-61 exp.Anděl           91       13741  151      16135  261

 28 ET-92 Barry Nová Paka 107      13268  124      15888  238

 29 ET-93 Honza Trolejbus  107      12877  120      15215  212

 30 ET-69 exp. Mars            90       12472  138      15104  261

 31 ET-72 exp. Houston    59       13504  228      15050  461 1,2,3 nejdel. Spoj.

 32 ET-94 Marek Sopotnice 97       12991  133      14977  298

 33 ET-125 exp. Oslava      101      12729  126      14870  239

 34 CL-61 Vlk Znojmo         82       12425  151      14841  255

 35 ET-67 Drátek Rumburk  93       11534  124      13935  227

 36 ET-62 Jenda Velké Meziříčí 78  9911    127      11699  247

 37 CL-57 Pavel Pavlovice   91       9557    105      11520  338

 38 CL-24 Márty Cvikov       78       9490    121      11076  356

 39 ET-87 Jirka Herálec      77       9118    118      10559  236

 40 ET-95 Ch26 Adventure Team 81 8618    106      10165  173

 41 ET-89 Topas Olomouc  64       8832    138      10161  347

 42 ET-68 exp. Echo          79       9196    116      9599    199

 43 CL-44 Milan Libínky      81       7774    95       9143    169

 44 ET-77 Tonda Marie Záboří 65     8194    126      8743    220

 45 ET-74 Žán Braník          74       7355    99       8520    225

 46 ET-81 exp. Asterix      45       6312    140      7382    369

 47 ET-140 Zdeněk Kdyně   54       6581    121      7213    260

 48 ET-78 Podrýchorský Zvěřinec 54           5956    110      7137    266

 49 ET-82 Borek Liberec     58       6337    109      7113    211 Veterán soutěže

 50 ET-76 Jarda K41           65       5999    92       6702    211

 51 CL-29 Kid Chloumek     34       4948    145      5908    408

 52 ET-135 Bak Ústí nad Labem  57 4902    86       5890    170 Veterán soutěže

 53 ET-70 Jordán Nový Jičín            46       4740    103      5687    203

 54 ET-80 Standa Velmez   43       4922    114      5416    196 Veterán soutěže

 55 ET-130 Franta Blovice   55       4470    81       5281    212

 56 ET-71 Mirda Příbor        38       3456    90       3926    162

 57 ET-86 Mirek Úštěk        44       2926    66       3605    121

 58 ET-98 Ludva Nymburk   32       3167    98       3537    178

 59 ET-134 Pepík Žihle       28       2571    91       2819    210

 60 CL-40 Vlasta Záluží      31       1964    63       2159    108

 61 ET-131 Pavel Řepy       16       1656    103      1922    183

 62 ET-111 Mašinka Pyšely 7         805      115      908      149

 63 ET-136 Petr Budějovice 5         470      94       508      179

 64 ET-120 Luna Znojmo     3         95       31       96       42

 65 ET-100 Dušan Kotmanová 0    0         /          0         0

 66 ET-84 Jára Zbraslav      0         0         /          0         0

 67 ET-79 Čmelda Plavy     0         0         /          0         0

 68 ET-83 Jerry Nové Město 0         0         /          0         0

 69 ET-63 Kefír Klatovy       0         0         /          0         0

 70 ET-143 exp. Haná         0         0         /          0         0

 71 ET-137 Dan Č.Budějovice 0       0         /          0         0

 72 ET-65 Michal Polepy     0         0         /          0         0

Kontrolní stanice LPD

poř. závodník volačka počet spojení- DEN poč.spoj. NOC poč. spoj. CELKEM Body - DEN Body - NOC Body - CELKEM

AA-186 Bohouš Č. Lípa CL6     0 41 41 0  7243  7243

AA-206 Bohouš Č. Lípa CL6     0 41 41 0  7095  7095

AA-196 Bohouš Č. Lípa CL6     0 39 39 0  6923  6923

AA-151 Honza Sosnová CL1    41 0 41 6804  0  6804

AA-16 Bohouš Č.Lípa CL-6       0 38 38 0  6801  6801

AA-26 Bohouš Č. Lípa CL6       0 37 37 0  6525  6525

AA-216 Bohouš Č.Lípa CL6      0 37 37 0  6390  6390

AA-121 Honza Sosnová CL1     0 38 38 0  6351  6351

AA-131 Honza Sosnová CL1     0 37 37 0  6330  6330

AA-141 Honza Sosnová CL1     0 38 38 0  5961  5961

AA-100 Honza Sosnová CL1     0 36 36 0  5875  5875

AA-111 Honza Sosnová CL1    36  0 36 5835  0  5835

AA-101 Honza Sosnová CL1    38  0 38 5783  0  5783

AA-136 Bohouš Č. Lípa CL6     37  0 37 5761 0  5761

AA-142 Venca Chotěšov CL39  0 36 36 0  5685 5685

AA-44 Jarda Slatiny               0 24 24 0  5666  5666

AA-176 Bohouš Č. Lípa CL6     0 32 32 0  5570  5570

AA-152 Venca Chotěšov CL39 0 36 36 0  5567  5567

AA-171 Honza Sosnová CL1    0 33 33 0  5444  5444

AA-201 Honza Sosnová CL1    0 36 36 0  5418  5418

AA-1 Honza Sosnová CL1       0 30 30 0  5336  5336

AA-214 Jarda Slatiny             0 24 24 0  5328  5328

AA-162 Venca Chotěšov CL39 0 34 34 0  5311  5311

AA-172 Venca Chotěšov CL39 0 31 31 0  5246  5246

AA-161 Honza Sosnová CL1    0 34 34 0  5238  5238

AA-191 Honza Sosnová CL1    0 32 32 0  5226  5226

AA-181 Honza Sosnová CL1    34 0 34 5137  0  5137

AA-204 Jarda Slatiny              0 22 22 0  5069  5069

AA-211 Honza Sosnová CL1    32 0 32 4968  0  4968

AA-14 Jarda Slatiny                0 21 21 0  4606  4606

AA-166 Bohouš Č. Lípa CL6     33 0 33 4601  0  4601

AA-122 Venca Chotěšov CL39 30 0 30 4408  0  4408

AA-184 Jarda Slatiny              0 18 18 0  4357  4357

AA-226 Bohouš Č.Lípa CL6      0 23 23 0  4208  4208

AA-132 Venca Chotěšov CL39 0 28 28 0  4199  4199

AA-36 Bohouš Č. Lípa CL6       29 0 29 4192  0  4192

AA-22 Venca Chotěšov CL39   30 0 30 4192  0  4192

AA-192 Venca Chotěšov CL39 0 27 27 0  4165  4165

AA-11 Honza Sosnová CL1      0 26 26 0  4028  4028

AA-156 Bohouš Č. Lípa CL6     0 26 26 0  3916  3916

AA-144 Jarda Slatiny             0 17 17 0  3656  3656

AA-12 Venca Chotěšov CL39   27 0 27 3550  0  3550

AA-134 Jarda Slatiny               0 14 14 0  3327 3327

AA-146 Bohouš Č.Lípa CL6       27  0 27 3271  0 3271

AA-2 Venca Chotěšov CL39     24  0 24 3156  0 3156

AA-182 Venca Chotěšov CL39   0 21 21 2790  0 2790

AA-124 Jarda Slatiny              15  0 15 2592 0 2592

AA-4 Jarda Slatiny                  0 11 11 0  2377 2377

AA-164 Jarda Slatiny             12  0 12 1971   0 1971

AA-224 Jarda Slatiny             12  0 12 1818   0 1818

AA-174 Jarda Slatiny             11  0 11 1455   0 1455

OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA SÚŤAŽE

LETNÍ POLNÍ DEN 2006

CB KLUB ČESKÁ LÍPA - http://WWW.CBDX.CZ

Poradie  Značka   Volačka      Počet  DX   Priem.DX  Body   Pozn.

   1  ET145 exp. BARBAROSA     145 21916   151  26343 Najviac spojení

   2  ET90  exp. SNĚHULÁK       134 21138   158  25099

   3 ET70 JERRY NOVÉ MĚSTO   129 19357   150  23102

   4  CL22   JANTAR LIBEREC            135  20169    149   22989     Veterán súťaže

   5  CL37   MÍRA KOLÍK VĚDOMICE     127  19787    156   22586   3. najdlhšie spojenie (400 km)

   6  ET75   BABČA Č.LÍPA               128  18285    143   22500       

   7  ET78   RADEK RASPENAVA         125  18020    144   21551       

   8  CL41   DEJDA 10                    126  17522    139   21462       

   9  ET64   exp. TUKAN-TUČŇÁK      112  18111    162   20104       

  10  ET100  exp. PANCÍŘ                123  17500    142   19957       

  11  ET56   exp. FÍK JIHLAVA         125  16575    133   19573       

  12  CL31   TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE 107  17484    163   19370   1. najdlhšie spojenie (461 km)

  13  CL24   MÁRTY CVIKOV             116  16178    139   19327       

  14  ET60   exp. MARI                  120  15869    132   18665       

  15  CL11   KMOCHY VARNSDORF       105  15546    148   18463   Veterán súťaže

  16  ET82  PODRÝCHORSKÝ ZVĚŘINEC  108  15906    147   18354       

  17  CL50   HONZA SULEJOVICE       118  15686    133   17751       

  18  ET86   VOREL STUPNO             108  16154    150   17704   2.najdlhšie spojenie (437 km)

  19  CL42   ANTÉNA ZBRASLAV        117  15442    132   17150       

  20  ET59   BARRY NOVÁ PAKA         110  14409    131   17067       

  21  ET98   exp. SNĚŽNÍK              106  14354    135   16904       

  22  ET57   exp. OSLAVA               110  14691    134   16463       

  23  CL35   ŠTEVO ZVOLEN              82  13661    167   16285       

  24  ET140  JARDA VINOHRADY       100  13870    139   16064       

  25  ET85   exp. ECHO                  113  14226    126   15439       

  26  ET69   exp. MARS                   92  13283    144   15313       

  27  ET149  JIRKA NEMANICE           79  13113    166   14983       

  28  ET54   PETR OPATOV PRAHA      112  12490    112   14711       

  29  ET80   STANDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ  93  12819    138   14676   Veterán súťaže

  30  CL49   JARDA KOŠTICE             97  12739    131   14621       

  31  ET72   exp. HOUSTON              63  13491    214   14501   1,2,3. najdlhšie spojenie (461 km)

  32  ET91   LUCIFER MĚLNÍK           103  12396    120   14368       

  33  ET52   MAREK SOPOTNICE          89  12721    143   14030       

  34  ET63   MÍLA PRAHA 14            104  12138    117   13738       

  35  ET118  FRANTA BRANSOUZE       83  12809    154   13524       

  36  ET66   BOREK LIBEREC              89  10718    120   12416    Veterán súťaže

  37  ET144  KUBA HÁJE                100  10443    104   11823       

  38  ET74   ŽÁN BRANÍK                90  10077    112   11767       

  39  ET96   exp. FURGON                73  10290    141   11694       

  40  ET94   exp. KAKTUS                72   8681    121    9787       

  41  ET79   PETR BUDĚJCE              65   9480    146    9781       

  42  ET147  JARDA K41                  81   8973    111    9584       

  43  ET65   FRANTA BLOVICE           74   8310    112    9523       

  44  ET61   PEPA NOVÁ VČELNICE      70   9173    131    9283       

  45  ET55   CH26 ADVENTURE TEAM   61   8459    139    9130       

  46  ET142  TOM OSTROV               56   7974    142    9113       

  47  CL29   KID CHLOUMEK              71   7244    102    8236       

  48  ET89   BAK ÚSTÍ nad LABEM      50   5398    108    6933     Veterán súťaže

  49  ET62   JENDA VEL.MEZIŘÍČÍ      51   6299    124    6752       

  50  ET71   exp. ASTERIX               44   6352    144    6691       

  51  ET101  MAŠINKA PYŠELY          49   5442    111    6492       

  52  ET77   PETR MĚŘÍN                51   5615    110    6112       

  53  ET146  PAVEL ŘEPY                 29   3366    116    3637       

  54  ET81   exp. MLÝN                  24   2378     99    2798       

  55  ET58   LÁĎA ŽERNOVICE          30   2226     74    2794        

  56  ET83   PEKI BANSKÁ BYSTRICA   13   1858    143    2431       

  57  ET97   DAN BUDĚJCE               25   2309     92    2412    Najmladší účastník 13 rokov

  58  ET148  exp. GAMBRINUS           30   1828     61    2177       

  59  ET51   PLAŠMUŠKA                 26   1040     40     974       

  60  ET84   AJA LIBEREC                19    878     46     936       

  61  CL40   VLASTA ZÁLUŽÍ            14    849     61     921       

  62  ET141  JORDÁN NOVÝ JIČÍN       7    548     78     589       

  63 CL44  MILAN LIBINKY        0      0     0      0  Ospravedlnil sa

  64   ET50      exp. KARAMELA                  0        0       0         0  Nedodal denník

  65   ET53      ŠEDÝ VLK                         0        0       0         0  Nedodal denník

  66   ET87      exp. GASTON-ATOM            0        0       0         0  Nedodal denník 

   NAJDLHŠIE SPOJENIA

 Vlastné         Protistanice

Volačka  Lokátor  Volačka  Lokátor DX (km)

ET72    JN99JC     CL31  JN69GX     461

ET72    JN99JC     ET86 JN69JK     437

ET72    JN99JC     CL37  JN69PE     400

 A14     JN88UU     CL31  JN69GX     394

ET72    JN99JC     CL42  JN69RF     388

ET72    JN99JC     ET100       JN69RD     388

ET72    JN99JC     CL50  JO60XN    382

ET72    JN99JC     CL22  JN69TD     376

ET72    JN99JC     CL11  JN69TB     376

ET72    JN99JC     ET85 JN69XS     357

POZVÁNKA na Letný poľný deň 2007

Dnes 28.8.2006  jsme zprovoznili na adrese : 

http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2007/PolniDenPrihlaska.html 

možnost přihlásit se elektronickou cestou do jubilejního desátého ročníku populární soutěže Letní polní den 2007, samozřejmě stále zustává v platnosti možnost přihlásit se i klasickou cestou - t.j. normální poštou. Na této stránce najdete i podmínky závodu, termíny a pod.

Pro desátý ročník našeho závodu jsme se dohodli, že každý kdo se zúčastnil devátého a také desátého ročníku, obdrží na památku dárek za účast v obou ročnících a to bez ohledu na umístění. Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí zaslat složenkou startovné a to ve stále stejné výši 100 kč.

Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.

Honza Sosnová

Letní Polní den 2006

Jak šel čas, jak to všechno bylo a jak to bude...

Je až skoro neuvěřitelné, jak ten čas rychle utíká. Letos tu máme již 9. ročník soutěže Letní polní den na CB pásmu. Stále mám v živé paměti časy, kdy jsme tuto soutěž formovali do současné podoby. Chtěli jsme, aby přinesla napětí, poučení a také zábavu a tak jsme probírali všechny možné argumenty pro a proti.

Za osm let existence LPD se soutěže zúčastnilo mnoho lidí. Leckteří se po letech znovu vracejí, aby si prověřili svoje dovednosti, což je jistě povzbuzující. V dnešní době je na CB pásmu velké množství nejrůznějších soutěží a to je dobře, protože tím je dána možnost výběru.

Nesporným přínosem soutěží je zavedení a používaní lokátorů, které přineslo přehled o vzdálenosti, tedy délce spojení. A tak se dnes již nikdo nepozastaví nad lokátorem, který si operátoři při spojení říkají. Ba naopak, je to vítaná informace, protože každého zajímá, kam až se to dovolal a jak je daleko slyšet.

Vím, že téma lokátoru by zabralo debatu na tři stránky, ale to teď není podstatou tohoto článku. Chtěl jsem jen říci, že fandím všem, kteří se nebojí vstoupit do soutěží, vyzkoušet si své zařízení, vychutnat atmosféru soutěže a zapojit se do zápolení, prožívat ten správný adrenalin, když se daří spojení a počasí přeje a zvolený kopec je zrovna ten pravý a podobně - ta atmosféra je na těch soutěžích to nejlepší. Příště to muže být ještě lepší, to si řříkám po každé soutěži. Najdu lepší kopec, vylepším anténu a už jsem v tom až po uši. No, co k tomu dodat? Zúčastnit se a hlavně - nebát se a zkusit si to !

Vážení přátelé, v letošním roce máme již devátý ročník soutěže LPD. To znamená, že příští ročník je desátý a tedy jubilejní. Pro desátý ročník našeho závodu jsme se dohodli, že každý kdo se zúčastnil devátého a také desátého ročníku, obdrží na památku dárek za účast v obou ročnících a to bez ohledu na umístění. Jaký dárek to bude, prozradím až v Holicích při vyhodnocení.

Honza Sosnová

Jak se provádí vyhodnocení soutěže LPD 2006?

Někdy je to legrace, někdy to je na palici - ale pořád to je práce.

To jsem si takhle jednou v pátek řekl, že se zajdu podívat za Honzou Sosnová a pokud bude chtít, pomohu mu se zapisováním deníků. Venku bylo hezky, vlezu do auta, přijedu k němu, zatroubím a... takže teď už víte, proč pořád prší - z okýnka domečku na mne nekoukala holčička, ale panáček.

Nad došlými deníky se administrativne zručně prohání ředitel celé soutěže, všechny deníky má pěkně vytištěné, roztříděné - den/noc a již zapsané/ještě nezapsané.

Zapsané kam?

No přece do programu, který vezme všechny deníky, proklepne je pěkně jeden po druhém, najde a odsouhlasí vzájemně udělaná spojení, spočítá násobiče, z lokátorů vzdálenosti, z toho všeho pak počítač spočítá výsledné body a sestaví konečnou výsledkovou listinu.

Deníku je požehnaně, na snímku vidíte jen část všech vytištěných deníků, tuším DEN ZAPSANÉ, no a každý je třeba do počítače poctivě a správně naťukat. 

Připadáte si jak na ouřadě, počítač šumí, tiskárny bzučej no a ouředník srká kafe.

Ještě popíšu jaké deníky nám přicházejí, někdy to je opravdu síla - od rukou psaných více či méně čitelným rukopisem, přes špičkové tištěné pečlivě přepisované až po naskenované a zaslané jako obrázek, to trumfnul jeden CBčkář počmáraným deníkem kterej zaslal jako obrázek - nafotil deník digitálem, na PO BOX také dorazilo CDčko s deníkem.

Bohouš Č.Lípa  www.cbdx.cz

 

Zoznam súťažných staníc

Celkom bolo prihlásených 66 súťažiacich

súťažiaci volačka

1 CL-11  KMOCHY VARNSDORF

2 CL-29  KID LIBEREC

3CL-31  TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE

4 CL-35  ŠTEVO ZVOLEN

5 CL-40  VLASTA ZÁLUŽÍ

6 CL-41  DEJDA 10

7 CL-49  JARDA KOŠTICE

8 ET-54  PETR OPATOV PRAHA

9 ET-55  CH26 ADVENTURE TEAM

10 ET-56  exp. FÍK JIHLAVA

11 ET-57  exp. OSLAVA

12 ET-60  exp. MARI

13 ET-62  JENDA VEL. MEZIŘÍČÍ

14 ET-63  MÍLA PRAHA 14

15 ET-65  FRANTA BLOVICE

16 ET-66  BOREK LIBEREC

17 ET-69  exp. MARS

18 ET-70  JERRY NOVÉ MĚSTO

19 ET-71  exp. ASTERIX

20 ET-74  ŽÁN BRÁNÍK

21 ET-75  BABČA ČESKÁ LÍPA

22 ET-77  PETR MĚŘÍN

23 ET-79  PETR BUDĚJOVICE

24 ET-80  STANDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ

25 ET-81  exp. MLÝN

26 ET-83  PEKI BANSKÁ BYSTRICA

27 ET-84  ÁJA LIBEREC

28 ET-85  exp. ECHO

29 ET-86  VOREL STUPNO

30 ET-89  BAK Ústí nad Labem

31 ET-90  exp. SNĚHULÁK

32 ET-91  LUCIFER MÉLNÍK

33 ET-97  DAN BUDĚJOVICE

34 ET-100  exp. PANCÍŘ

35 ET-141  JORDÁN NOVÝ JIČÍN

36 ET-142  TOM OSTROV

37 ET-145  exp. BARBAROSA

38 ET-146  PAVEL ŘEPY

39 ET-149  JIRKA NEMANICE

40 CL-22  JANTAR LIBEREC

41 CL-24  MÁRTY CVIKOV

42 CL-37  MÍRA KOLÍK VĚDOMICE

43 CL-42  ANTÉNA ZBRASLAV

44 CL-44  MILAN LIBINKY

45 CL-50  HONZA SULEJOVICE

46 ET-50  exp. KARAMELA

47 ET-51  PLAŠMUŠKA

48 ET-52  MAREK SOPOTNICE

49 ET-53  ŠEDÝ VLK

50 ET-58  LÁĎA ŽERNOVICE

51 ET-59  BARRY NOVÁ PAKA

52 ET-61  PEPA NOVÁ VČELNICE

53 ET-64  exp. TUKAN-TUČŇÁK

54 ET-72  exp. HOUSTON

55 ET-78  RADEK RASPENAVA

56 ET-82  PODRÝCHORSKÝ ZVĚŘ

57 ET-87  exp. GASTON-ATOM

58 ET-94  exp. KAKTUS

59 ET-96  exp. FURGON

60 ET-98  exp. SNĚŽNÍK

61 ET-101  MAŠINKA PYŠELY

61 ET-118  FRANTA BRANSOUZE

62 ET-140  JARDA VINOHRADY

63 ET-144  KUBA HÁJE

64 ET-147  JARDA K41

66 65 ET-148  exp. GAMBRINUS

 8. Letní Polní den 2005”

 Toto jsou parametry soutěže, ke všem bodum je možno vznést jakoukoliv věcnou poznámku pomocí mailto:cb@kkp.cz . Přihlášení do soutěže je možné i pomocí formuláře na konci stránky ...
CL-CB klub Česká Lípa
PO BOX 44
470 02 Česká Lípa
Internet Http://www.cbdx.cz e@mail: cb@cbdx.cz
tel. 420736761461  / CH 33
Vyhlašuje
Soutěžní podmínky celorepublikového závodu

Termín konání : 30.7 - 31.7.2005 od 15:00 hod. do 19:00 hod a od 23:00 hod do 05:00 hod. Závodu se muže zúčastnit každý uživatel CB se stanicí schválenou pro provoz na území ČR.

Podmínky soutěže:
Uzávěrka přihlášek je do 25.7.2005.
Každý účastník soutěže po přihlášení a zaplacení startovného (100Kč)
obdrží volací znak, mapu lokátoru, propozice závodu a deník. Dále je možné za úhradu (100Kč) obdržet program na zpracování závodu. Řádně vyplněný deník nebo výsledky na disketě zpracované programem zašle pořadateli do 10.8.2005.
Za neplatná soutěžní spojení je považováno spojení :
a) Spojení před počátkem a ukončením závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice (relátko).
d) Opakované spojení.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení.
Hodnocení soutěže:
Dosažení největšího součtu km dle lokátoru.
Pomocná kritéria v případě rovnosti bodů:
a) Dosažení nejdelší vzdáleností na spojení
b) Dosažení nejvíce platných spojení.
soutěžící, kteří zašlou své deníky a ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu.
Pořadatel provede vyhodnocení soutěže do 27.8.2005 – vyhlášení výsledků závodu bude provedeno na 14. mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích dne 27.8.2005 ve 12:00.
Pořadatel se zavazuje, že neposkytne získané informace o závodnících, vyjma vyhlášení výsledků, žádné další osobě, organizaci,atd.
 

Přihláška do závodu  CL Česká Lípa

P.O.Box 44,

470 02 Česká Lípa

 

8. Letní Polní den 2005”

 

OFICIÁLNA VÝSLEDKOVÁ LISTINA LETNÍ POLNÍ DEN 2004

Poř.  Značka Volačka                         Počet  DX   Prům.DX  Body   Pozn.

1  CL35   ŠTEVO ZVOLEN                              115  20564    179   23654

2  CL37   MÍRA KOLÍK VĚDOMICE                122  21346    175   23615                 1.a 2.DX 417,406

3  ET80   exp. SNĚHULÁK                                 110  19016    173   22244

4  ET60   VOREL STUPNO                                118  19752    167   21994

5  ET112  JERRY NOVÉ MĚSTO                      119  16963    143   20524

6  CL6    BOHOUŠ Česká LÍPA                          123  17242    140   20211                    Veterán súťaže

7  ET140  exp. BARBAROSA                             125  17382    139   19495                    Nejvíce spojení

8  CL11   KMOCHY VARNSDORF                   108  16709    155   19046                    Veterán súťaže

9  ET82   BOŘEK LIBEREC                              120  15296    127   18575

10  CL31   TOMÁŠ MOBIL ROUDNICE          115  15791    137   18305

11  ET57   TOMÁŠ KRASLICE                         118  14914    126   17472

12  CL29   KID LIBEREC                                   112  14180    127   16797

13  ET101  exp. BOMBAJ                                     83  15017    181   16683

14  ET96   RÍŠA PROPADLICE                         112  13817    123   16460

15  CL24   MÁRTY CVIKOV                             112  13912    124   16181

16  CL42   ANTÉNA ZBRASLAV                     109  13902    128   15789

17  ET65   JITKA PŘELOUČ                               87  13909    160   15716

18  CL22   JANTAR LIBEREC                            94  14118    150   15663                    Veterán súťaže

19  CL44   MILAN LIBINKY                             102  13169    129   14925

20  ET77   exp. VYSOČINA                                  96  13367    139   14766

21  ET118  exp. HVĚZDA                                   107  12754    119   14514                 Najmladší účastník

22  ET135  FRANTA BRANSOUZE                    87  12495    144   14365

23  ET56   MILOŠ JIHLAVA                                93  12473    134   14205

24  ET98   JARDA TŘEBOTOV                           90  12926    144   14002                    3. DX (405 km)

25  ET120  BARRY NOVÁ PAKA                       93  11609    125   13638

26  ET91   LUCIFER MĚLNÍK                             95  11595    122   12760

27  ET116  PODRÝCHNOVSKÝ ZVĚŘINEC    84  11264    134   12545

28  ET133  MIREK LÍBEZNICE                           82  10814    132   12507

29  ET66   HONZA SULEJOVICE                      101  10780    107   12333

30  ET138  STANDA PIVOVAR MĚLNÍK        103  10492    102   12313

31  ET61   exp. MARS                                           82   10968    134   12146

32  ET100  DRÁTEK RUMBURK                        97   10642    110   12090

33  CL32   KAREL HÁJE                                      86   10285    120   11193

34  ET75   ŠIMON ČESKÁ LÍPA                         90    8980    100   10658

35  ET104  ZDENĚK KDYNĚ                              37    8791    238   10516

36  ET74   ŽÁN BRÁNÍK                                     66    9537    144   10166

37  ET63   ÁJA LIBEREC                                     87    8791    101    9923

38  ET114  INDIÁN                                               82    8351    102    9258

39  ET97   RACEK DOLNÍ SUCHÁ                    80    8039    100    8914

40  ET131  exp. OSLAVA                                     72    8472    118    8894

41  ET54   exp. TUKAN                                        52    8269    159    8849

42  ET83   JARDA KOSTICE                               70    7027    100    7922

43  ET90   STANDA VELKÉ MEZIŘÍČÍ             50    5896    118    6238                   Veterán súťaže

44  ET3    EDISON HUBINA                              40    5963    149    6112

45  ET41   JORDÁN NOVÝ JIČÍN                       41    5513    134    5937

46  ET78   exp. MARKO POLO                         43    5524    128    5928

47  ET89   MÍRA 7 LIBEREC                               42    4886    116    5192

48  ET92   JANO TATRA                                    34    4513    133    5183

49  ET79   exp. HANÁ                                           46    4574     99    4998

50  ET76   exp. NORTON                                    32    4601    144    4983                    2. DX  (406 km)

51  ET72   JOSEF VRÁBLE                                25    4195    168    4875                  1.a 3.DX 417,405

52  ET62   JENDA VEL.MEZIŘÍČÍ                      41    4431    108    4751

53  CL40   VLASTA ZÁLUŽÍ                               53    3703     70    4094

54  ET123  IVOŠ SLANÝ                                     48    3756     78    4017

55  ET55   PETR OPATOV PRAHA                    27    3457    128    3860

56  ET125  ŠERLOK FRÝDLAND                      38    3423     90    3818

57  ET85   BAK ÚSTÍ nad LABEM                     51    3428     67    3782                        Veterán súťaže

58  ET64   BOREK LIBEREC                              50    3236     65    3627                        Veterán súťaže

59  CL8    ZDENĚK KRAVAŘE                          47    2861     61    3099

60  ET81   PÁRÁTKO ĎÁBLICE                        24    2172     91    2428                        Veterán súťaže

61  ET51   PEPA NOVÁ VČELNICE                  14    1125     80    1232

62  ET1    KOSAČKA                                           5     326     65     326

 

63  ET58   exp. GAZARO                                     0      0      0       0  Nedodal denník

64  ET50   BABA JAGA                                       0      0      0       0  Nedodal denník

65  ET52   RADEK KOPŘIVNICE                       0      0      0       0  Nedodal denník

66  ET130  MIREK KOSMONOSY                      0      0      0       0  Nedodal denník

67  ET59   STANDA KOŠŤÁLOV                       0      0      0       0  Nedodal denník

68  ET69   PAPRIČKA                                        0      0      0       0  Nedodal denník

69  ET68   PUPEŠ KUŘIVODY                           0      0      0       0  Nedodal denník

70  ET93   IVAN ŘETENICE                              0      0      0       0  Nedodal denník

71  ET67   MUSTAFA BYTČA                           0      0      0       0  Nedodal denník

72  ET127  exp. ECHO                                        0      0      0       0  Nedodal denník

73  ET110  ONDREJ JAKLOVCE                     0      0      0       0  Nedodal denník

74  ET95   LUBOMÍR BENKOVICE                   0      0      0       0  Nedodal denník

75  ET108  MAŠINKA PYŠELY                         0      0      0       0  Nedodal denník

76  ET71   BÉĎA PÚCHOV                               0      0      0       0  Nedodal denník

77  ET121  RUBÍN KARLOVY VARY                0      0      0       0  Nedodal denník

78  ET94   FRANTA BLOVICE                          0      0      0       0  Nedodal denník

 

Z oficiálnej výsledkovej listiny celkového poradia

Poradie slovenské stanice

1. CL35   exp. MAFIA - ŠTEVO ZVOLEN                                        115  20 564     179  23   654

2.  ET3    exp. KOSTOLEC - EDISON HUBINA                                40    5 963     149    6   112

3.  ET78   exp. MARKO POLO MARCONI PARTIZÁNSKE            43    5 524     128    5   928

4.  ET92   exp. KRIVÁŇ - JANO TATRA                                             34    4 513     133    5   183

5.  ET76   exp. NORTON - TATKO KARLO ŽILINA                          32    4 601     144    4   983

6.  ET72   exp. VATRÁR - JOZEF VRÁBLE                                         25    4 195     168    4   875

7.  ET1    exp VENUŠA - KOSAČKA HORNÉ CHLEBANY                   5       326       65          326

8.  ET67   MUSTAFA BYTČA                                   0      0      0       0  Nedodal deník

9.  ET110  ONDREJ JAKLOVCE                               0      0      0       0  Nedodal deník

10.  ET71   BÉĎA PÚCHOV                                      0      0      0       0  Nedodal deník

 

A týmto prehľadom je ukončená súťaž Memoriálu Milana 42 - Éter bez hraníc r.2004, kde je

v ČR na: 1.mieste Broněk Píďalka;

2. mieste Exp. Ještěr;

3. mieste Vašek Valchář

V Slovenskej republike na: 1. mieste  Exp. Mafia;

2. mieste Exp. Dunaj;

3. mieste Exp. Kriváň

 

Víťazom LPD 2004 sa stáva s celkovým počtom bodov 23 654 bodmi

CL 35 ŠTEVO ZVOLEN - exp. MAFIA

na 2. mieste boduje cébečkár so znakom CL 37 MÍRA KOLÍK VĚDOMICE

a 3. miesto získava medzi 56 súť. stanicami, ktoré zaslali denníky - ET 80 Exp. SNEHULÁK

 

Poradie slovenských súťažných staníc z celkového poradia súťažiacich je následovné:

1.miesto CL 35 op. Števo ZVOLEN exp. MAFIA (v celk.poradí 1)

2. miesto ET 3 op. Edison HUBINA exp. KOSTOLEC(v celk. poradí: 44)

3. miesto ET 78 op. Marconi PARTIZÁNSKE exp. MARCO POLO(v celk. por.46)

 

Pamätné diplomy a ceny sú odovzdané aj staniciam s najdlhšími spojeniami:

1. miesto CL 37    Míra Kolík VĚDOMICE za 2 diaľkové spojenia s dĺžkou 417 a 406 km

2. miesto ET 72   Jozef VRÁBLE exp. VATRÁR za 2 diaľkové spojenia s dĺžkou 417 a 405 km

3. miesto ET 76   Tatko Karlo ŽILINA exp. NORTON za 406 kilometrové spojenie.

 

V roku 2003 združenie  MATADOR organizovalo vedľa Ligy i súťaž:

 „O najviac nadviazaných spojení s členmi združenia MATADOR.“

Do tejto súťaže sa nemuselo prihlasovať, stačilo na konci roku zaslať zoznam uskutočnených spojení. Súťaž mala byť

vyhodnotená na Jarných Holiciach na Kamenci, ale s Milanom 42 odišla i reálna možnosť ovplyvniť organizáciu tohto stretnutia.

Tak došlo k zmenám ako v dátume, tak v mieste. Pretože nebola istota dôstojného priebehu odovzdania cien rozhodol sa

organizátor požiadať CB klub Česká Lípa o spoluprácu vo vyhodnocovaní tak CB ligy, ako tejto súťaže súbežne s vyhodnotením

LPD ČL v Holiciach 28.8 2004.Tu sú výsledky vášho a nášho snaženia:

Na: 1. mieste se umiestnil Václav Česká Lípa;

2. miesto Karina Hrušovany;

3. miesto  Tonda Jestřabice; 

4. miesto Kryšpín Svratka; 

5. miesto Dejda 10.

 

LETNÍ POLNÍ DEN

Stav prihlásených staníc a dodaných súťažných denníkov k 3. 8. 2004

Do súťaže bolo prihlásených 78 závodníkov a z toho už bolo zaslaných 11 súťažných denníkov.

Dodané denníky

CL-6  Bohouš CL-6 Čes. Lípa

CL-29  Kid Liberec CL-29

CL-40  Vlasta Záluží 

CL-42  Anténa Zbraslav

ET-1  Kosačka  H. Chlebany

ET-55  Petr Opatov Praha

ET-60  Vorel Stupno

ET-56  Fík Vrtulník a spol.

ET-74  Žán Braník

ET-91  Lucifer Mělník

ET-138 Standa Pivovar Mělník

Zatiaľ nedodané denníky

CL-8  Zdenek Kravaře

CL-11  Kmochy Varnsdorf

CL-22  Jantar Liberec

CL-24  Márty Cvikov 

CL-31  Tomáš Roudnice

CL-32  Karel Háje

CL-35  Števo Zvolen

CL-37 Míra Kolik Vědomice

CL-44  Milan Libínky

ET  3  Exp. Kostolec

ET-41  Jordán Nový Jičín

ET-50  Baba Jaga

ET-51  Pepa Nová Včelnice

ET-52  Radek Kopřivnice

ET-54  exp. Tukan

ET-57  Tomáš Kraslice

ET-58  exp. GAZARO

ET-59  Standa Košťálov

ET-61  exp. Mars

ET-62  Jenda Velké Meziříčí

ET-63  Ája Liberec

ET-64  Borek Liberec

ET-65  Jitka Přelouč

ET-66  Honza Sulejovice

ET-67  Mustafa Bytča

ET-68  Pupeš Kuřivody

ET-69  Paprička

ET-71  Béďa Půchov

ET-72  Josef Vráble

ET-75  Šimon Slovanka

ET-76  exp. Norton

ET-77  exp. Vysočina

ET-78  exp. Marco Polo

ET-79  exp. Haná 

ET-80  exp. Sněhulák

ET-81  Párátko Ďáblice

ET-82  Bořek Liberec

ET-83  Jarda Kostice 

ET-85  Bak Ústí nad Labem

ET-89  Míra 7 Liberec

ET-90  Standa Velké Meziříčí

ET-92  Jano Tatra Martin

ET-93  Ivan Řetenice

ET-94  Franta Bransouze

ET-95  Lubomír Benkovice

ET-96  Ríša Propadlice

ET-97  Racek Dolní Suchá

ET-98  Jarda Třebotov

ET-100  Drátek Rumburk

ET-101  exp. Bombaj

ET-104  Zdeněk Kdyně

ET-108  Mašinka Pyšely

ET-110  Ondrej Jaklovce

ET-112  Jerry Nové Město

ET-114  Indian

ET-116  Podrýchorský zvěřinec

ET-118  exp. Hvěezda

ET-120  Barry Nová Paka

ET-121  Rubín Karlovy Vary 

ET-123  Ivoš Slaný

ET-125  Šerlok Frýdlant

ET-127  exp. Echo

ET-130  Mirek Kosmonosy

ET-131  exp. Oslava

ET-133  Mirek Líbeznice

ET-135  Franta Bransouze

ET-140  exp. Barbarosa.

Kosačka   Info z: www.cbdx.cz

10 súťažných staníc zo Slovenskej republiky. Z toho 5 súťažných staníc je

z členov a priaznivcov CB Fan Rádioklubu Slovakia Kosačka Horné Chlebany - CBRSK.

Letní Polní den 2004 ECHO TANGO 1 a strastiplná cesta babky dôchodkyne na Pansku Javorinu 943m.n.m. 29. 7. 2004

 Keď som čítala SMS správu od cébečkára, že musel počas Jánskej noci zliezť z kopca zo zdravotných dôvodov a preto ani denník neposiela, pomyslela som si: „Chvála Bohu že je živý a v poriadku!“ Vtedy som ani len netušila, aká bude moja cesta na súťaž Letní polní den organizovanej CB klubom Česka Lípa.

Plná elánu som sa vydala na Pansku Javorinu s 35 kilovým nákladom na chrbte a v rukách. Ono sa to nezdá, ale keď človek ide na tri dni na kopec, čo som mala v pláne, nabalí potrebné veci: 2 bezúdržbové batérie, rádiostanicu Allamatku, ručku Stabo s batériami a rezervou, 25 m kábla plus 2 ďalšie kratšie, náhradné konektory, anténu, laná, sekerku, lampáš s batériami (i náhradnými), dýku, stan, spacák, karimatku, oblečenie na prezlečenie, uterák, poľnú stoličku z kovu, fóliu pre prípad dažďa počas pochodu do kopca, hrnček na varenie, jedlo, 5 litrov vody a 1 l čaju, fotoaparát, obväzy, ktoré človek potrebuje mať ako prevenciu, aby si sám mohol pomôcť, lieky a iné nutné drobnosti... nahľadá sa tak 35 kilogramov ani sa nenazdá.

Vyštverala som sa do 700 m.n.m. a ešte pred týmto cieľom začalo silno pršať, takže som došla k senníku za hustého dažďa a fólia sa mi zišla. Doslova som pľula a potila krv, pretože zdravotne nie som na tom celkom dobre. Bolo mi jasné, že ďalej pokračovať nemôžem, vyčerpala som aj rezervy a v tej chvíli mi zatelefonoval Ondrej Jaklovce. U nich takisto už týždeň prší a nevie, či sa dostane na Kojšovu hoľu, cesta je neschodná. Po telefonáte som sa „ubytovala“ v nádherne voňajúcom sene, rozložila spacák a zaspala ako keď poleno hodí do vody. Navečer som postavila stožiar zo suchého dreva (nechali ho pri senníku lesníci) a odskúšala, či ma niekto počuje. Nikoho nebolo na pásme, teda ja som nikoho nepočula. Ďalší telefonát Jozefovi Vráble, dal anténu na stožiar, ale bohužiaľ, zase nič. Napokon sa mi ozvali kamionisti Peter Bánovce a Miloš Šišov, ktorý bol práve v Rybanoch. Takže na Bánoveckú stranu to letí, no na Topoľčany, Nitru, Piešťany ani „ň.“ Nezostalo mi nič iné, len počúvanie ticha a znovu spánok.

Je ráno, cítim sa veľmi zle, užijem lieky a nepovoľuje to. Odskúšala som odniesť ruksak k Bystrému potoku smerom na Pansku Javorinu a... DOSŤ! Zhodnotila som, že moje sily nestačia na ďalší výstup a ku tomu mi je veľmi zle. Volám priateľku a prosím o pomoc, aby ma prišla vziať na Kulháň. Nemala auto doma, ale zohnala od jedného podnikateľa dodávku. Mala som pred sebou 3,5 hodiny zostupu. Aby mi nebolo smutno, pri jednom oddychovom zastavení prepochodovalo predomnou stádo srniek a jeden diviak. Škoda že som mala fotoaparát v ruksaku.

Keď moja priateľka chcela do auta naložiť ruksak, očervenela a ani ním nepohla, iba spľasla ruky s výkrikom:-„Preboha, ako si to mohla niesť až hore? Veď to je strašne ťažké! Bodaj by ti nebolo zle, však to je na chlapa moc a nie na babku dôchodkyňu, to si môžeš ešte gratulovať, pretože ja ho nemôžem ani zdvihnúť a neodniesla by som ho  ani na diaľku 20 metrov.“ Z posledných síl ho nakladám do auta. Šťastne sa dostaneme domov, okamžite zaleziem do vane a do postele.

Až v noci o 23 hodine sa preberám z nepokojného spánku a bolí ma celý človek, ale... vybalím stanicu, vezmem čo treba, naložím na bicykel a odchádzam za dedinu na kopec Hlbočina (230 m.n.m.), aby som urobila aspoň 5 spojení, nech môžem odoslať denník stanice Echo Tango 1. To sa mi aj podarilo. Je mi zima, hoci je nádherne mesačná a pomerne teplá noc.

Nad ránom (po 4 hodine) idem na bicykli domov a mrzí ma, že Števko Zvolen „utiekol“ z kanála skôr ako sme urobili spojenie  a Tygr Mutěnice, hoci povedal, že bude na rade ET 1, zabudol na mňa a nedal mi ako Alfa 134 žiadny bodík do súťaže. Čo už. Nie všetky akcie majú zdarný koniec. Išla som na kopec a vydala zo seba všetky sily s rezervou - nadvýkon., no bolo to stále málo. Bohužiaľ, takúto „štreku“ si už viac nemôžem dovoliť, zdravie musí byť prvoradé. Teraz mám horúčku a riadnu svalovicu, ale to prejde a keď vyzdraviem dopočutia z niektorého kopca, dúfam, že to bude z Panskej Javoriny.

Ďakujem organizátorom za perfektnú súťaž, na pásme bolo veľmi živo. Viaceré stanice som počula, no ony mňa nie.

    Kosačka

Všetky články na stránke http://www.cbdx.cz/ do dátumu: 18. 4. 2006

18.4.2006  Jednoduchá směrová anténa pro pásmo PMR - část 2   přečteno : 124 x

9.4. Bobr na Kozákově JO70PO přečt. 213x

7.4. CB Liga v Březnu   přečteno : 160 x

4.4. Letní polní den na CB pásmu přeč. 227x

4.4. Opět se hlásí PMR štafety přečt.: 244 x

3.4. CB v Austrálii 2   přečteno : 246 x

2.4.  Až na vrcholky hor...   přečteno : 214 x

2.4. Memoriál Milana 42 EBH 2006 se blíží   přečteno : 198 x

1.4.  Radegastí putování 5 část přečt.: 133 x

30.3. Postavte si šumový můstek přečt.:269x

23.3. Sobota 18.3. …..   přečteno : 231 x

18.3. Jednoduchá směrová anténa pro pásmo PMR   přečteno : 531 x

13.3. CB liga 2005 v číslech přečteno: 189x

12.3.  Setkání na Žernovce.  přečteno : 229 x

11.3. CB Liga v Únoru   přečteno : 171 x

5.3. Sraz radioamatérů ve Štětí přečt.: 68x

3.3.  10 let ve 3 tabulkách   přečteno : 210 x

2.3. Zdeněk Jičín již není mezi námi : 269x

28.2. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 14    přečteno : 496 x

27.2. ÚNOR? Prach a bída ...přečteno: 258x

26.2. Na výletě na Lichnici  přečteno: 248 x

23.2. Konala se výroční členská schůze CB klubu Česká Lípa   přečteno : 221 x

23.2. Dlouhé víkendy   přečteno : 209 x

19.2. Radegastí putování 4část přečt.: 211x

15.2.  Matadoři již po páté na Lichnici: 264 x

14.2.  Návraty po XX letech-Vysoký Ostrý: 237 x

13.2. Zřícenina hradu na okraji Železných hor. přečteno : 261 x

10.2.  Reakce na čl.Barbarosy přečt.: 356 x

9.2.  Barbarosa vs. CB liga   přečteno : 336 x

8.2. CB liga 2006 se rozjela přečteno: 222 x

7.2. Opakovač pre pásmo PMR přečt.: 394x

7.2.  CB v Austrálii   přečteno : 469 x

2.2.  BoBr v lednu 2006   přečteno : 236 x

1.2.  Po prvý raz ako Exp. Spartakus: 347x

1.2. První letošní portejbl.   přečteno : 214 x

30.1. Let Mušky 2006   přečteno : 227 x

30.1. Kolečko Ponocování a internetové rádio   přečteno : 265 x

30.1. Dluh smazán   přečteno : 209 x

29.1.  Rozhledny 2006   přečteno : 310 x

29.1. Opět na Sněžníku   přečteno : 174 x

26.1. DENIKCL6 - ver. 3.22 - jak to je s používáním pamětí RAM a mají UPDATE smysl?   přečteno : 184 x

25.1. IN RADIO ACTIVE a CB i PMR rekordy   přečteno : 236 x

24.1. expedícia SPARTAKUS? přečt.: 205x

20.1. Radegastí putování 3.část přečt.: 184 x

17.1. Zima na Vysočině…  přečteno : 284 x

14.1. O kuřáckém problému přečteno: 349 x

12.1. Pravidla CB Ligy v r. 2006 přečt: 184x

11.1. Vyhodnocení CB Ligy 2005 přeč:178x

11.1. Základy práce s programem DENIK CL6 - NÁVOD   přečteno : 184 x

9.1. Deník CL6 ver. 3.17 - DOPLNĚNO - ver 3.18   přečteno : 192 x

8.1. Vše nejlepší do Nového roku 2006 přeje expedice Haná. přečteno : 139 x

6.1. Přání od Babky Kosačky přečt. : 186 x

6.1. Lojza Huštýn již není mezi námi : 245 x

6.1. Výroční schůze CB klubu Č.Lípa: 172 x

2.1. Povánoční setkání ve Velmezu : 225 x

2.1.CB klub Česká Lípa - přání všeho nej do nového roku 2006   přečteno : 158 x

 Rok 2005 - Najčítanejší článok bol v roku 2005:  HB9CV   přečteno : 977 x 

31.12.2005  Novoroční přání PF 2006 přeč.:117x

30.12. Exp.Matador a její hosté na Vysoké Holi   přečteno : 250 x

28.12.  Novoroční přání   přečteno : 193 x

26.12. Propozice pro 3.ročník Memoriálu Milana 42 EBH 2006 přečteno : 316 x

26.12.  ETER BEZ HRANIC 3 ročník Memoriálu Milana 42  přečteno: 202 x

24.12.Krásne VIANOCE a štastný nový rok.:178x

23.12. MAFIA posledný krát v r. 2005 přeč.:259x

22.12. Záhada odhalena-doplněno. přečt.: 378 x

20.12. Pěkné prožití vánočních svátků pře.: 138 x

19.12. PF 2006 od exp. KOBRA přečt.:172x

18.12.Komáří hůrka u Teplic JO60WQpřeč.:247x

17.12.¨Statistika věda je.... přečteno : 200 x

16.12. Poslední výjezd Exp. KAKTUS v roce 2005   přečteno : 196 x

15.12. Svatojánske mušky na Lysé hore pře: 236x

13.12. Bouřňák 10.12.   přečteno : 294 x

13.12. Sobotní výjezd na Hrbov a nedělní výlet na Mikulčák…   přečteno : 199 x

10.12.  Propozice CB Ligy pro rok 2006: 218 x

10.12. CB liga v měsíci Listopadu přečt. : 138 x

7.12.JO70DP Náčkovice vers. Telka maková 254x

5.12. A zase lokátory ….   přečteno : 248 x

2.12. Uvolněna verze 3.03 programu

DENIKCL6 + popis UPDATE   přečteno : 207 x

30.11.Exp.BOBR vyrazila do sněhu JO70FS 275 x

28.11. Expedícia MAFIA na Veľkej Javorine - ako to videli BARBAKANCI? přečt.: 334 x

25.11. DENIKCL6 - nová verze ke stažení - verze 3.00   přečteno : 193 x

23.11. Podzimní jizerské portejblování II.: 302x

22.11.Podzimní jizerské portejblováníI. :320x

19.11. Radegastí putování po Evropě 2.část: 176 x

18.11. BOBR na Klínovci JO60LJ přečteno: 283 x

16.11. Bohatý víkend   přečteno : 239 x

15.11. BPL/PLC - Radioamatéři chtějí pohřbít internet ze zásuvek ?   přečteno : 390 x

11.11. CB Liga za měsíc Říjen : 179 x

6.11. Druhé kolo diskuse o propozicích CB ligy   přečteno : 197 x

3.11. Dlouhý víkend na Dlouhé Louce II. : 234 x

2.11. Kameník JO70FS   přečteno : 310 x

2.11. Dlouhý víkend na Dlouhé Louce I. : 212 x

1.11. Sněžník a Dlouhá Louka   přečteno : 195 x

1.11. Javorník JO70MQ, Expedice Borůvka a Braši, 22.10.  přečteno : 239 x

30.10. Splněný sen   přečteno : 221 x

28.10. Návrh Propozic pro CB Ligu 2006   přečteno : 233 x

26.10. Toulky Prahou   přečteno : 231 x

26.10. 26 - Miniseriál k tématu: Hláskovací tabulka   přečteno : 592 x

21.10. Radegastí putování po Evropě I.část : 224 x

21.10. BOBR na Matrelíku -JO70CP  přečt.: 209 x

20.10.  Tak jsem si přečetl....přečteno: 259 x

19.10. Uvolněna verze 2.22 programu DENIKCL6   přečteno : 185 x

17.10. Toulavá kamera   přečteno : 305 x

11.10. CB Liga za měsíc Září   přečteno : 221 x

11.10. CB lokátor - program do telefonu - nová verze   přečteno : 347 x

11.10. Rozhledna Babí lom   přečteno : 214 x

11.10. Michal Prievidza již není mezi námi   přečteno : 273 x

9.10. Databáze volaček a lokátorů - INFO. : 209 x

7.10. CB-Aktivitätstag European Day of QSO am 22. Oktober 2005    přečteno : 207 x

7.10. Jak jsme vysílali z Prašivé - Rozhledna č.46    přečteno : 175 x

6.10. MAFIA na Lomničáku, alebo 537km na Klínovec   přečteno : 374 x

5.10. Exp. Kaktus na Klínovci JO60LJ - 1244m/m přečteno : 262 x

2.10. GP anténa - 1   přečteno : 668 x

1.10. BOBR - spojené expedice BOrůvka a BRaši   přečteno : 235 x

1.10. MAFIA predsa len na LOMNICKOM ŠTÍTE! Brejkovia poďte volačkami přečt.: 240 x

30.9. FOTOGALERIE   přečteno : 300 x

28.9. Poslední letošní PMR štafeta přečteno:502x

27.9. Již je možno se přihlašovat na 9. LPD: 190 x

27.9. Expedícia Asterix letos naposledy na Chmeľové.   přečteno : 140 x

26.9. Podzimní portejbl - Panely, Náčkovice, JO70DP   přečteno : 259 x

26.9. Vlnění - 2   přečteno : 349 x

25.9. Paměti Radegastího putování po Evropě   přečteno : 162 x

22.9. Vstup do zářijové PMR štafety na poslední chvíli   přečteno : 209 x

22.9. Vlnění...   přečteno : 514 x

21.9. Slovenský CB Poľný deň 2005 : 137 x

17.9. CB stretnutie Skalka 2005 v priamom prenose   přečteno : 226 x

13.9. Časopis Radio Active opět píše o o dění v českém éteru   přečteno : 274 x

13.9. Telegrafie na CB??   přečteno : 362 x

10.9. CB Liga v Srpnu   přečteno : 154 x

9.9. Sobota 3. 9. …..   přečteno : 264 x

9.9. Slunce nám zase začíná bláznit. : 149 x

9.9. Trasa zářijové PMR štafety   přečteno : 324 x

8.9. MAFIA na zasranom kopci alebo portejbl s ovečkami...   přečteno : 223 x

7.9. Podzimní Kozákovské setkání CB + AMA 2005   přečteno : 189 x

7.9. Holice 2005 a Expedice Vysočina : 195 x

6.9. 25 - Miniseriál k tématu: Stupnice pro analogové měřící přístroje - 3   přečteno : 403 x

2.9. Databáze volaček a lokátorů přečteno : 308 x

2.9. Holice 2005   přečteno : 270 x

31.8. ELIX 77S - odstranění případného bzučení   přečteno : 319 x

30.8. Poslední letošní PMR štafeta se blíží   přečteno : 194 x

28.8. Výsledková listina PMR soutěže PIKADOR 2005   přečteno : 180 x

28.8. Výsledková listina Memoriálu Milana 42 Éteru Bez Hranic 2005   přečteno : 219 x

27.8. Výsledková listina 8. ročníku soutěže Letní polní den 2005   přečteno : 312 x

24.8. ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGA-NIZACI SETKÁNÍ -HOLICE přečteno: 207 x

23.8. Radegast na Klínovci   přečteno : 204 x

23.8. CB stretnutie Donovaly sa presúva na Skalku v Kremnických vrchoch!  přečteno : 147 x

22.8. LPD 2005, Bohouš, Peggy a Niky opět v lokátoru JO70SQ   přečteno : 210 x

22.8. Ako bolo v Tatrách, prečo sme museli dole,lov na RADEGASTA a ako vznikol nový rekord 470km!  přečteno : 253 x

20.8. Do síbíčkářského nebe odešel Karel Platon   přečteno : 200 x

18.8. KN18AT - JN79JH = 531 km: 743 x

18.8. Slovenský portejbl CB klubu Česká Lípa nedaleko středu Evropy   přečteno : 236 x

17.8. Stredoslováci sa hrnú do Tatier: 177 x

15.8. Ještě jednou lokátory   přečteno : 218 x

13.8. Matadoři na Šibenickém Vrchu. Aneb Radegasti jedou na hody.   přečteno : 211 x

13.8. Jak to tam mám-urob si sám. přečteno: 328 x

12.8. ET 47 - Expedice OSLAVA , 8. Letní polní den na Křovině v loc. JN89AP   přečteno : 132 x

11.8. CB Liga v Červenci   přečteno : 152 x

11.8. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 13   přečteno : 378 x

11.8. Uzávěrka deníků k LPD 2005 ukončena    přečteno : 154 x

10.8. 24 - Miniseriál k tématu: Stupnice pro analogové měřící přístroje - 2   přečteno : 412 x

9.8. To byl zase výjezd… ET 77 : 242 x

9.8. ET71- Expedice Asterix, Béďa Púchov § spol na Chmeľové   přečteno : 153 x

8.8. 23 - Miniseriál k tématu: Stupnice pro analogové měřící přístroje - 1   přečteno : 395 x

8.8. 8. Letní polní den na Klínovci : 199 x

8.8. Do třetice všeho dobrého   přečteno : 255 x

8.8. Letní PMR štafeta prolétla třemi státy: 412 x

7.8. Popostrčte opozdilce - LPD 2005 : 142 x

7.8. 22 - Miniseriál k tématu: Stupnice pro analogové měřící přístroje   přečteno : 473 x

7.8. Modrá   přečteno : 229 x

6.8. ET75: Jak jsme vysílali LPD 2005. : 164 x

6.8. ET-74 na LPD 2005.   přečteno : 162 x

5.8. ET 91 - Exp. KOBRA z Měděnce. : 243 x

3.8. POSÍLEJTE SOUTĚŽNÍ DENÍKY - seznam všech závodníků ZDE   přečteno : 361 x

2.8. No a je to za námi …: 197 x

30.7. Výběr kóty   přečteno : 268 x

29.7. Slunce před LPD.   přečteno : 157 x

29.7. Předpověď na LPD   přečteno : 208 x

27.7. Poslední přípravy   přečteno : 187 x

26.7. Matadoři na Šibenickém Vrchu : 176 x

24.7. exp.Žábra alias Žán Braník na Slovenském LPD.   přečteno : 202 x

23.7. LPD Česká Lípa a CB Liga  přečteno : 179 x

23.7. Poraďte mi lidé drazí   přečteno : 235 x

18.7. Jak to komu z nás stojí? : 284 x

18.7. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 12   přečteno : 395 x

16.7. LPD 2005 - posledních 10 dní na přihlášení - doplněno   přečteno : 222 x

15.7. Kozákovský pokec 2005   přečteno : 247 x

15.7. CB lokátor - program do telefonu : 320 x

14.7. Svätojánske mušky a MAFIA na Martinkách   přečteno : 190 x

13.7. Letní polní den 2005 - kontrolní stanoviště - seznam obsazených kót   přečteno : 214 x

12.7. RE. Česká CB Liga v měsíci Červnu : 152 x

12.7. Slovenský Letný Poľný Deň z Maďarska prečo nie? přečteno : 224 x

10.7. Databáze, tentokrát Lokátorů : 174 x

10.7. Česká CB Liga v měsíci Červnu: 168 x

9.7. Uvolněna verze 2.07 programu DENIKCL6   přečteno : 182 x

8.7. POZOR změna trasy PMR DX štafety : 204 x

7.7.  Prázdninová PMR DX štafeta : 185 x

7.7. Slovenský polní den - poslední možnost přihlasit se (do pátku - čtěte i diskusi pod článkem)!   přečteno : 111 x

7.7. Blíží se SVK Polný deň - nové info: 126 x

7.7. Blíží se SVK Polný deň    přečteno : 80 x

7.7. Pozvánka na předání cen soutěže Hvězda CB 2004   přečteno : 90 x

6.7. Skutečná trasa letu mušky 2005: 116 x

5.7. Databáze volaček   přečteno : 211 x

4.7. Moravské Putování II.   přečteno : 149 x

2.7. Pár řádků od vyplavené původní Mušky č.7   přečteno : 237 x

1.7. Muška č.24 – Expedice Vysočina a kóta Studnice, JN89BO   přečteno : 223 x

1.7. PIKADOR 2005 aneb na pomeranči bylo opět živo   přečteno : 390 x

29.6. Moravské putování l.   přečteno : 182 x

29.6. Jak se kdákalo z Kohútky neboli Muška 31.   přečteno : 179 x

28.6. Z Ještědského hřebenu Expedice KOBRA jako Muška č.5   přečteno : 289 x

28.6. Svatojánská noc na Pancíři   přečteno : 150 x

28.6. Muška prolétla bouřku přečteno : 151 x

28.6. Svatojánská Muška 2005   přečteno : 230 x

27.6. Muška č.21 nebo-li exp.RADEGAST na Huťské Hoře.   přečteno : 184 x

27.6. ÚVAHA O ÚČASTI NA JÁNSKEJ NOCI 2005   přečteno : 159 x

26.6. Muška č.6-Žán Braník.   přečteno : 169 x

26.6. Jaká bude (byla) svatojánskokosačková ionosféra   přečteno : 127 x

26.6. MUŠKA BEZ LAMPÁŠA LIETALA CEZ PÄŤ OKRESOV   přečteno : 133 x

24.6. Letošní setkání CB , PMR a OK na rekreačním středisku ZÁSEKA   přečteno : 120 x

22.6. Borůvka na Bildštejnu JO70FS : 231 x

21.6. Oficiální mapka trasy letu Mušky : 243 x

21.6. Sraz v Žandově   přečteno : 148 x

21.6. Konečné pořadí Svatojánských mušek: 194 x

18.6. Jerry N.Město a IN RADO ACTIVE: 219 x

17.6. Quad 18   přečteno : 418 x

17.6. Rozhledny 2005 z Lok.JO70OR Černá Studnice v Jizerských Horách.   přečteno : 165 x

16.6. Pikadoři se již těší na spojení   : 514 x

15.6. 1000 článků   přečteno : 270 x

14.6. Svatojánské mušky se blíží   přečteno : 143 x

14.6. Rozhledny 2005 a Borůvka  přečteno : 177 x

13.6. Reporty z rozhledny č. 40 - Kozlovský kopec u České Třebové   přečteno : 171 x

13.6. REPORTY Z ROZHLEDNY 35 OD JONATÁNA VRCHLABÍ   přečteno : 166 x

13.6. Éter bez hranic a Expedice Ještěr. : 128 x

13.6. Rozhľadňa č.49    přečteno : 124 x

12.6. Česká CB Liga v měsíci Květnu   : 135 x

12.6. Re Databáze volaček   přečteno : 145 x

12.6. Databáze volaček - INFO   přečteno : 189 x

12.6. Rozhledna č.3-Onen Svět.   přečteno : 110 x

11.6. Memoriál Milana 42 EBH 2005 : 188 x

11.6.Ještě k EBH od CT-2.   přečteno : 134 x

10.6.  Rozhledna 16 – Tanečnice : 147 x

10.6. VÝZVA K UPLATNĚNÍ PŘIPOMÍNEK .. k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz   přečteno : 215 x

10.6.Zkontrolujte si svoji volačku! : 215 x

9.6. Rozhľadňa č.50 - Považský Ínovec (a MAFIA pod ním)   přečteno : 153 x

8.6. Rozhledna č.6- Pancíř u Železné Rudy : 154 x

7.6. Rozhledna č.42 - Karasín a Expedice Vysočina    přečteno : 163 x

7.6. Na rozhledně č.21 Vrátenské hoře se ženili všichni čerti.   přečteno : 163 x

7.6. Opakovač 33 opäť v prevádzke! : 191 x

6.6. Quad 17   přečteno : 420 x

3.6. Klání pikadorů je za dveřmi   přečteno : 488 x

2.6. Poslední květnový víkend …přečteno : 185 x

1.6. PMR „směrovka“ bez kabelu přečteno: 398 x

1.6. Smutné info:   přečteno : 300 x

30.5. EBH 2005 - Borůvka na Klínovci : 259 x

30.5. ROZHLEDNY 2005 se blíží - už tento víkend!   přečteno : 248 x

29.5. EXPEDICE HANÁ CT – 24 a hokejový Éter bez hranic 2005   přečteno : 135 x

27.5. EBH2005 zo strechy Moravy....(CL35 Praděd)   přečteno : 222 x

25.5.  Ladicí člen pro drátové antény. : 299 x

25.5. Horní Jelení   přečteno : 205 x

25.5. Z časopisu RADIO ACTIVE : 194 x

24.5. Novinka v Bance deníků - stažení deníku *.c6v   přečteno : 137 x

22.5.  Tak o tomto je CB!   přečteno : 220 x

22.5. Výlet do hor za expedičním vysíláním – Expedice Vysočina   přečteno : 264 x

22.5. Sraz v Havrani   přečteno : 180 x

22.5. Zrušte poplach aneb Hasičské cvičení RALSKO 2005 se odkládá   přečteno : 132 x

20.5. Tipy kam vyrazit na rozhledny... : 173 x

20.5. http://www.cbdx.cz/clanek947 -setkani-na-prasive-podrobnosti.htm, dovoluji si vám zde nabídnout pár informací Setkání na Prašivé - podrobnosti   přečteno : 141 x

20.5. POZVÁNKA pre milovníkov PMR staníc na akciu Jánskej noci.   přečteno : 144 x

18.5. Průběh a výsledek mobilních kontrol při EBH   přečteno : 239 x

17.5. Hodnocení lig.deníků v EBH: 179 x

17.5 Čo nás čaká budúci mesiac? : 192 x

13.5. Ještě jednou k dubnové PMR štafetě : 279 x

13.5. Kozákovské setkání+burza již zítra! : 122 x

12.5. Memoriál Milana 42 EBH 2005 : 249 x

11.5. CB Liga v Měsíci Dubnu : 160 x

7.5. Databáze volaček   přečteno : 262 x

6.5. Databázi volaček má pod palcem Lucifer Mělník   přečteno : 460 x

5.5. ON-LINE prihláška do Slovenského CB Poľného dňa 2005   přečteno : 93 x

4.5. Několik fotografií z CB-srazu na Mělníku.   přečteno : 109 x

4.5. Let první letošní PMR štafety přečteno : 595 x

4.5. Můj letošní první pořádný portejbl : 435 x

2.5. Prácheň JO70FS, jarní testování : 222 x

2.5. Hasičské cvičení RALSKO 2005 : 187 x

30.4. O slunci   přečteno : 177 x

29.4. Expedice Pancíř na port. Huťská Hora 1187 m.n.m. JN69SC   přečteno : 217 x

29.4. MAFIA na Šibeničáku, alebo hluchá expedícia   přečteno : 240 x

28.4. DXing, PMR štafeta a Expedice Vysočina   přečteno : 320 x

27.4. Volačky, databáze, programy, banka deníků   přečteno : 232 x

25.4. 7. SETKÁNÍ KOTLÍKU TRNKY - BRNKY - VIZOVICE   přečteno : 142 x

24.4. HB9CV - část 6   přečteno : 541 x

23.4. Nová rozhledna na Šumavě. přečteno : 208 x

23.4.2005  Zapojení konektoru mikrofonu stanice ELIX 77S   přečteno : 175 x

23.4. Svatojánské mušky 2005   přečteno : 159 x

22.4.Expedice KOBRA otestovala Hvězdu.: 152 x

21.4. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 11   přečteno : 460 x

21.4. Jak poletí sobotní PMR štafeta : 244 x

19.4. XLS2C6V - program pro převod dat z Excelu do formátu DENIKCL6   přečteno : 126 x

18.4. Obnovení pražské burzy   přečteno : 184 x

18.4. 2. ročník CB, PMR a AMA setkání v Krkonoších na Prvosence    přečteno : 153 x

15.4. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 10   přečteno : 407 x

14.4.  CL6VIEW - volitelně doplňkový program k programu DENIKCL6   přečteno : 132 x

14.4. Něco málo k (únavnému) tématu...: 366 x

13.4. Expedice OSLAVA na KARASÍNĚ v loc. JN89DN   přečteno : 133 x

13.4. Jarní testování - Bohouš CL6 Náčkovice JO70DP   přečteno : 190 x

12.4. Uvolněna verze 2.05 programu DENIKCL6   přečteno : 126 x

12.4. Uzávěrka přihlášek jarní PMR štafety se kvapem blíží   přečteno : 185 x

11.4. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 9   přečteno : 441 x

9.4. Česká CB Liga Březen   přečteno : 205 x

9.4. Ach ty letáky...   přečteno : 216 x

7.4. BANKA DENÍKŮ - další podpora programu DENIKCL6   přečteno : 227 x

3.4.  Rozhledna na Studenci ještě stojí.: 184 x

31.3. Koaxiální kabely   přečteno : 430 x

30.3. Uvolněna verze 2.04 programu DENIKCL6   přečteno : 130 x

30.3. Ako sa vodilo chalanom na Lomničáku?   přečteno : 176 x

30.3. 11.CB FM CONTEST RKL 2005  : 162 x

28.3. První letošní vysílání Expedice Vysočina z rozhledny Rosička JN79WM   přečteno : 283 x

26.3. Push to talk – vysílačka v mobilu : 251 x

24.3 Vitani jara s expedici Pohoda přečteno: 163 x

24.3. MAFIA na Mikulčáku. .DOPLNENÉ!:182 x

16.3. DENIKCL6 - betaverze 2.03 uvolněna:154 x

15.3. Setkání v Beskydech 5. aneb pozvánka na Prašivou   přečteno : 140 x

13.3. Jak se směrovkou v pásmu PMR : 468 x

13.3. Pozvánka na letošní PMR akce : 281 x

12.3. Expedice Hraničář na portejblu v Krušných horách   přečteno : 161 x

11.3. DENIKCL6 - betaverze 2.01 - oprava nalezené chyby   přečteno : 130 x

11.3. Otevřeno diskusní fórum k programu DENIKCL6   přečteno : 103 x

11.3. DENIKCL6 - betaverze 2.0  přečteno : 122 x

11.3. Lokátory - ukázka ze serie článků pro časopis Výzva na kanále   přečteno : 161 x

10.3. Únorová CB Liga v grafickém provedení   přečteno : 174 x

10.3. Česká CB Liga Únor 2005   přečteno : 135 x

9.3. Jednoduchý měřič impedance přečteno : 575 x

6.3. Memoriál Milana 42 EBH 2005: 322 x

6.3. Rozhledny 2005   přečteno : 231 x

3.3.MAFIA na Lomnickom štíte zrušená!: 212 x

2.3. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 8   přečteno : 484 x

25.2. Výroč.schůze CB klubu Č.Lípa 2005 : 255 x

24.2. Slovenský Poľný deň 2005 aj z ČR :187 x

21.2. TmR : Loňská Liga    přečteno : 156 x

21.2. HB9CV - část 5   přečteno : 587 x

19.2. PMR a CDMA   přečteno : 239 x

17.2. Matadoři na Lichnici   přečteno : 184 x

16.2. Stretnutie LICHNICE očami najvzdialenej-šieho účastníka!   přečteno : 261 x

11.2. Až se zase jaro zeptá.....,aneb jak jsme nachystáni.   přečteno : 238 x

11.2. HB9CV - část 4   přečteno : 529 x

10.2. Lednová CB Liga v grafickém provedení   přečteno : 142 x

9.2. CB Liga Leden 2005   přečteno : 125 x

9.2. HB9CV - část 3   přečteno : 486 x

8.2. Minuloročná MAFIA a pár fotiek z Mikulčáku   přečteno : 216 x

7.2. HB9CV - část 2   přečteno : 614 x

2.2.2005  Reakce na článek : Někomu to vrčí, jinému mlčí   přečteno : 239 x

1.2.HB9CV   přečteno : 977 x

30.1. KALENDÁRIUM NIEKTORÝCH PODUJATÍ SR a ČR   přečteno : 219 x

27.1. Loňská CB liga a Expedice Vysočina : 173 x

27.1. První portejbl exp.Radegast přečteno : 160 x

27.1. Reakce na diskusi kolem EBH: 184 x

27.1. Uvolněna nová verze programu ExLok - verze 1.06   přečteno : 288 x

26.1. RE: Změna pravidel EBH   přečteno : 193 x

20.1. Sněžník : To zas byl den …přečteno : 230 x

19.1. Prvý výjazd MAFIE alebo na skusoch v Orličkách   přečteno : 244 x

19.1. Zkoušky operátorů    přečteno : 337 x

18.1. Navždy nás opustil Luboš Velmez : 209 x

17.1. Exp. Makovice lok. KN08RU přečteno:161x

17.1. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 7   přečteno : 445 x

16.1. ExLok - Další novinka z dílny Bohouše CL-6   přečteno : 296 x

16.1. Žernovka v roce 2005.   přečteno : 149 x

15.1. Fotogalerie ze setkání v Opárně : 157 x

13.1. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 6   přečteno : 424 x

13.1. 21 - Miniseriál k tématu: Posluchači 3: 700 x

10.1. Deník CL-6 - nejde Vám program zaregistrovat ?   přečteno : 161 x

10.1. Závěrečné vyhodnocení České CB ligy 2004   přečteno : 265 x

10.1.Výroční schůze CB klubu Č. Lípa 2005:169x

8.1. Úprava propozic EBH   přečteno : 217 x

4.1. Malé ohlédnutí za dosavadní činností CB expedice Haná   přečteno : 99 x

3.1. Propozice 2.ročníku Memoriálu Milana 42 ETERU BEZ HRANIC   přečteno : 298 x

3.1. 2.ročník Memoriálu Milana 42 ETERU BEZ HRANIC.   přečteno : 157 x

3.1. Orlické kolečko, CB a další   přečteno : 175 x

3.1. PF 2005 - Expedice Oslava   přečteno : 125 x

2.1. PF 2005 - Anežka Kosačka   přečteno : 132 x

Rok 2004

31.12. Expedice CB Hvězda 2004 bilancuje. 253 x

30.12. Cesta k nebesům na 1464m Vysokou Holi .   přečteno : 158 x

29.12.  PF 2005 - Expedice Braši : 152 x

29.12. Chystáme dárek nejen pro členy CB klubu Česká Lípa - Deník CL6   přečteno : 199 x

27.12. Setkání - U Bohouše   přečteno : 200 x

27.12. PF 2005 - Expedice Haná, Prostějov: 116 x

27.12. PF 2005   přečteno : 107 x

27.12. Výživa na portejblu.   přečteno : 222 x

27.12 PF 2005 - Bořek Liberec   přečteno : 98 x

24.12. PF 2005 exp.RADEGAST  přečteno : 141 x

24.12. PF 2005 - Expedice Čokoláda: 109 x

24.12. PF 2005 - časopis Výzva na kanále: 177 x

24.12.PF 2005 - Expedice Dejda  přečteno : 110 x

23.12. PF 2005   přečteno : 89 x

23.12. Expedícia MAFIA bilancovala.: 165 x

23.12.Eurotel chystá mobily na principu vysílačky   přečteno : 238 x

23.12. PF 2005 - Oli Liberec   přečteno : 126 x

22.12. PF 2005 - Pavel Nová Zhoř přečteno: 112 x

22.12. pf2005   přečteno : 134 x

21.12. Setkání - Opárno   přečteno : 172 x

21.12. PF 2005 - Karel Info 10   přečteno : 126 x

21.12. PF 2005 - Petr Bor   přečteno : 118 x

21.12. PF 2005 od expedice KOBRA: 132 x

21.12.2004  Příjemné překvapení posledního portejblu Expedice Čokoláda.   přečteno : 163 x

21.12. PF 2005 - Vašek Tlučná   přečteno : 115 x

21.12. PF 2005 - Expedice Vysočina  116 x

21.12. PF 2005 - Honza Sosnová : 131 x

19.12. P F 2005   přečteno : 168 x

19.12. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 5   přečteno : 392 x

19.12. Expedice MATADOR na poslední expedici v roce 2004.   přečteno : 125 x

15.12. Proč Borůvka bodovala?   přečteno : 232 x

15.12. Jedním slovem - paráda.   přečteno : 374 x

11.12. Výsledky CB Ligy za měsíc Listopad:149 x

7.12. Poslední portejbl expedice RADEGAST v roce 2004.   přečteno : 195 x

7.12. Jak cestovat vlakem a třeba na portejbl.:195x

7.12. Setkání pod Lovošem   přečteno : 256 x

6.12. Nerušíte jenom vy, Jupiter taky!: 188 x

5.12. PŘEDVÁNOČNÍ KOZÁKOV: 161 x

3.12.DenikCL6: Co se chystá v nové verzi?: 160 x

30.11. Upozornění pro betatestery programu DenikCL6 - ver. 0.8   přečteno : 331 x

30.11. Poslední portejbl - PP2   přečteno : 193 x

30.11. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 4   přečteno : 965 x

30.11. Karproun a Expedice ANDĚL  : 214 x

27.11. Ionizující záření tentokrát polární : 158 x

26.11.Krušnohorské finále CB Hvězdy 2004:456 x

25.11. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 3   přečteno : 1050 x

22.11. Poslední setkání na Žernovce v tomto roce.   přečteno : 139 x

22.11. PPPPP - Poslední Portejbl - Doplněny výsledky!   přečteno : 188 x

21.11. Anténové řady - DX_anténa pro pásmo PMR část 2   přečteno : 549 x

21.11. Expedice " OSLAVA "   přečteno : 168 x

16.11. Viry - upozornění našim čtenářům: 241 x

14.11.  Leonidy aneb o světelné show: 225 x

12.11. Výsledky CB Ligy za měsíc Říjen: 143 x

11.11. 19 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců 3   přečteno : 656 x

11.11.  Anténové řady - DX _anténa pro pásmo PMR   přečteno : 820 x

11.11. Tak toto sme ešte fakt nezažili....: 280 x

7.11. Ankety a jak to vidím já....   přečteno : 213 x

7.11. Přišla zima do hor, přijde i do dolin ..: 257 x

30.10. Upozornění pro betatestery programu DenikCL6   přečteno : 348 x

28.10. Expedice Hvězda – poslední etapa (doplněn zvukový záznam)   přečteno : 354 x

27.10. Někomu to vrčí, jinému mlčí : 283x

26.10. eQSO RF Gateway by M0ZPD PMR 446 Build   přečteno : 615 x

25.10. Na výzvědách ve Ždárských vrších : 207 x

21.10.Vyjádření portejblu obrázkem? Super!:364x

19.10. Vysílali jsme OSTO6   přečteno : 281 x

18.10.  PPPPP   přečteno : 315 x

11.10. Houston na kóte Polom alebo „ Chyť si svého Slováka“   přečteno : 180 x

11.10. 18. září - Tomáš Roudnice  přečteno : 256 x

10.10. Dobrou noc jsme z Klínovce popřáli na Královu Holu   přečteno : 288 x

10.10. Výsledek CB Ligy za Září přečteno : 115 x

9.10. exp.Matador na Šibenickém Vrchu : 151 x

8.10. KOBRA číhala na Mafii na Vrátence.: 172 x

8.10. Rozšíření redakčního systému - ke každému článku je možno přidat jeden zvukový soubor   přečteno : 179 x

6.10. Letošní poslední expedice Dejda na portejblu Lichnice.   přečteno : 178 x

6.10. Asi poslední velký portejbl letos - Matrelík u Bukové hory   přečteno : 223 x

5.10.  Anténové řady...   přečteno : 690 x

29.9. Radhošť...   přečteno : 365 x

29.9. PMR DX Šumava-Malá Fatra=423km: 506 x

27.9. Lipany se probouzejí?   přečteno : 171 x

26.9.2004  Expedice Hvězda CB 2004 pokořila Velkou Javořinu   přečteno : 486 x

24.9. Pozvánka do éteru 1.-3.10.2004 alebo Expedície K120+MAFIA na Kráľovej Holi: 186 x

24.9. Setkání CB - ZÁSEKA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ - 11.9.2004   přečteno : 155 x

20.9. Decibely a co s nimi...   přečteno : 439 x

17.9. Setkání na Žernovce   přečteno : 258 x

Všetky články na stránke http://www.cbdx.cz/ do dátumu: 16. 9. 2004

Od roku 2000 po súčasnosť bol najčítanejší článok www stránky CB klubu Česká Lípa,

   ktorý bol  zverejnený dňa 12.7.2002  7 Miniseriál k tématu

„Jak naladit anténu“ přečítaný: 701 krát!

Rok 2004

16.9.2004  Matadoři na Štěpánce   přečteno : 6 x

16.9.2004  7. polní den, aneb jak to s náma dopadlo ... Anténa Zbraslav a Dejda 10   přečteno : 37 x

14.9.2004  CB + AMA Kozákovské setkání 11.září 2004   přečteno : 66 x

14.9.2004  Vzpomínání na vydařenou noční PMR štafetu   přečteno : 70 x

13.9.2004  Výsledky CB Ligy za Srpen   přečteno : 53 x

12.9.2004  Holice 2004 - část druhá - sobota a neděle   přečteno : 89 x

10.9.2004  Ještě k srpnové PMR štafetě   přečteno : 78 x

10.9.2004  Navždy nás opustil Lišák Liberec   přečteno : 104 x

9.9.2004  Malé ohlédnutí za 7.ročníkem Letního polního dne a vyhlášení výsledků v Holicích.   přečteno : 119 x

9.9.2004  Holice 2004 - část první - čtvrtek a pátek   přečteno : 124 x

8.9.2004  Zpráva z nové rozhledny na Blatensku.   přečteno : 72 x

6.9.2004  Slovenské CB diplomy aj pre českých kolegov.   přečteno : 79 x

6.9.2004  Na Vrbatově boudě   přečteno : 74 x

4.9.2004  Jak nás málem pracovníci od reklamy nepustilli na kopec.   přečteno : 85 x

2.9.2004  Donovaly 2004   přečteno : 65 x

1.9.2004  V Holicích proběhlo i předávání Pamětních listů akce LET SVATOJÁNSKÉ MUŠKY   přečteno : 104 x

1.9.2004  11 sraz CB v Nové Včelnici   přečteno : 64 x

1.9.2004  CB Hvězda 2004 - potřetí a na Šumavě   přečteno : 90 x

31.8.2004  ET-78, exp. MARCO POLO na Považskom Inovci  přečt.: 68x

30.8.2004  Raná - zajímavý kopec   přečteno : 170 x

30.8.2004 Výsledková listina 7. ročníku soutěže Letní polní den  přečt.:116 x

25.8.2004  Vyhodnocení Memoriálu Milana 42   přečteno : 98 x

25.8.2004  Vyhlášení v Holicích - předávání pamětních listů přečteno : 153 x

23.8.2004  27. a 28.srpna 2004 - Holice    přečteno : 164 x

23.8.2004 Prepych, dôchodkyňa si ani hladovku nemôže dovoliť! přečt.124 x

23.8.2004  Setkání CB+AMA na Kozákově 11.září 2004   přečteno : 81 x

23.8.2004  Expedice MAFIA začíná být světoznámá   přečteno : 130 x

22.8.2004  Potřetí a zase žádná sláva........   přečteno : 114 x

20.8.2004  Malá vzpomínka na krkonošské kopečkování  přečteno : 106 x

13.8.2004 Při letošní páté PMR štafetě padl opět DX rekord! přečteno: 251 x

12.8.2004  CL 37 na Pancíři   přečteno : 140 x

12.8.2004  exp. CH 26 Adventure Team na Letním Polním Dni 2004 (Mirek Líbeznice ET 133)   přečteno : 106 x

11.8.2004  Náš první a poslední Polní den ? … Určitě ne.   přečteno : 119 x

11.8.2004  Výsledky České CB Ligy v 7 měsíci   přečteno : 69 x

10.8.2004  CL35 na Pradědu alebo traja slováci na najvyšššom bode Moravy   přečteno : 140 x

9.8.2004  Na potulkách v Tatrách....alebo MAFIA a výstup na Rysy   přečteno : 92 x

8.8.2004  ET 77 – Expedice Vysočina   přečteno : 142 x

5.8.2004  LPD 2004,Bohouš, Peggy a Niky v lokátoru JO70SQ - Krkonoše   přečteno : 139 x

5.8.2004  ET91 - Exp.KOBRA - Krušné hory - Měděnec.   přečteno : 102 x

3.8.2004  LPD na "Rennerovkách"   přečteno : 107 x

3.8.2004  Echo Tango 1 a strastiplná cesta babky dôchodkyne na Pansku Javorinu   přečteno : 116 x

2.8.2004  POSÍLEJTE SOUTĚŽNÍ DENÍKY - seznam všech závodníků ZDE   přečteno : 207 x

30.7.2004  Matadoři na Štěpánce   přečteno : 112 x

30.7.2004  Toto naša Kráľová ozaj ešte nezažila !!!!   přečteno : 85 x

30.7.2004  Trasa sobotní PMR štafety    přečteno : 91 x

28.7.2004  Postavte si měřič výkonu vysílače (část 3)   přečteno : 159 x

27.7.2004  Přes Dalmácii na Vysokou Holi.   přečteno : 54 x

25.7.2004  Tour Expedice Vysočina po českých a moravských horách   přečteno : 183 x

22.7.2004  PMR soutěžení v měsíci červnu   přečteno : 78 x

19.7.2004  Setkání CB a PMR na Bouřňáku...malé ohlédnutí... přečt.: 125 x

16.7.2004  Expedice Hvězda 2004 zavítala do Krkonoš   přečteno : 178 x

16.7.2004  22 - Miniseriál k tématu - upevnění kabeláže   přečteno : 146 x

14.7.2004  Speciální PMR DX štafeta, aneb jak vymačkat z pomeranče co nejvíc   přečteno : 147 x

12.7.2004  Chtěl jsem vysílat z Albánie. Aneb přes Dalmácii na Vysokou Holi.   přečteno : 130 x

12.7.2004 PMR štafeta 26.6. -letos počtvrté a za pěkného počasí  přečt.: 88 x

11.7.2004  Výsledky Ligy v měsíci Červnu    přečteno : 72 x

9.7.2004  Kozákovský pokec s Borůvkou   přečteno : 162 x

8.7.2004  Nevěřím v zázraky, ale některé jevy jsou zajímavé...   přečteno : 170 x

7.7.2004  Expedice Horizont opět v terénu   přečteno : 81 x

7.7.2004  Rozhledna 19 - Prašivá v Beskydech   přečteno : 91 x

7.7.2004  100 HODINOVÝ MARATON – NONSTOP PORTEJBL na ČERTOVEJ SKALE    přečteno : 112 x

7.7.2004  Let mušky - Mužský JO70MM   přečteno : 69 x

7.7.2004  Expedice FURGON a reporty z Letu mušky 2004   přečteno : 90 x

7.7.2004  Reporty od Expedice Dejda z kóty Lipany 367 m n.m. Muška č.13a lokátor JO70LA   přečteno : 64 x

7.7.2004 Setkání s Expedicí Borůvka na Kozákově 3.7./4.7.2004. přečt.: 82 x

7.7.2004  Letní polní den 2004 - kontrolní stanoviště - seznam obsazených kót   přečteno : 166 x

6.7.2004  S krátkovlnnou vysílačkou bude zapalovat i svatojánské ohníčky   přečteno : 83 x

6.7.2004  MUŠKA ALFA BETA 18    přečteno : 73 x

6.7.2004  MMSSTV jako opakovač   přečteno : 105 x

6.7.2004  Setkání na Baldově   přečteno : 94 x

5.7.2004  Ako to vlastne bolo s najvýchodnejšou stanicou trasy Letu Jánskej mušky?   přečteno : 71 x

1.7.2004  Let Mušky z pohledu exp.Radegast na Zhůří    přečteno : 100 x

1.7.2004  Mušky z pohledu exp.Matador na Vysoké Holy   přečteno : 81 x

30.6.2004  Let mušky, Kozákov, JO70PO - generálka na Kozákovskej pokec   přečteno : 128 x

30.6.2004  Muška č.22 - Ještěd - JO70HL - Exp.KOBRA   přečteno : 90 x

30.6.2004  Reporty, jak jsem slyšel během Letu mušky, na stanovišti č. 13, Měděnci, JO60NK.   přečteno : 99 x

30.6.2004  Skutočná trasa Letu Jánskej mušky na Slovensku   přečteno : 65 x

29.6.2004  Jak jsme se dvakrát otočili v Hrobu   přečteno : 105 x

29.6.2004  Muška na Kohútce   přečteno : 108 x

29.6.2004  Nedvězí versus Ještěd. JO70GM / 458 m.n.m / expedice Sextant.   přečteno : 76 x

29.6.2004  Reporty od mušky č. 25 - Jerry Nové Město p. Milíř JO70PT   přečteno : 101 x

29.6.2004  Klínovec štafeta na PMR a Let Svatojánské Mušky přečt.: 120 x

29.6.2004  Královka, JO70NT, Muška č. 21   přečteno : 77 x

28.6.2004  Reporty od mušky číslo 30 – Expedice Vysočina  přečteno: 107 x

28.6.2004  SSTV díl šestý   přečteno : 97 x

28.6.2004  Muška č.2 ,Rozhledna Krásno, JO60JC   přečteno : 79 x

27.6.2004  Svatojánská muška č.11 na Červené hlíně,JN 79 DV. přečt.: 106 x

25.6.2004  Trasa sobotní PMR štafety   přečteno : 97 x

25.6.2004  Poslední sestava přihlášených na Svatojánskou stovku přečt.: 83 x

23.6.2004  Letný slnovrat a Ján   přečteno : 84 x

23.6.2004  Ešte niekoľko slov o Jánskej noci   přečteno : 80 x

23.6.2004  Prihlásení do súťaže Svätojánska stovka   přečteno : 70 x

23.6.2004  Rozhledny 2004 – rozhledna č. 14 - Kozlovský kopec u České Třebové   přečteno : 82 x

22.6.2004 Let svatojánské mušky pro rok 2004 - trasa stanovena přečt.:150 x

22.6.2004  MAFIA a Dlouhé Stráně   přečteno : 116 x

21.6.2004  SSTV popáté.   přečteno : 84 x

20.6.2004  Zapojíte se do další PMR štafety?   přečteno : 86 x

20.6.2004  Expedice Borůvka na Hvězdě.   přečteno : 106 x

18.6.2004  MMSSTV počtvrté   přečteno : 91 x

17.6.2004  Nenásilný přechod Jizerských hor,z jihu na sever,přes 7 lokátorů.....   přečteno : 131 x

16.6.2004  Dnes potřetí o SSTV ( Slow Scan TeleVision ) Program MMSSTV   přečteno : 88 x

14.6.2004  Rozhledna Vlčí hora   přečteno : 109 x

14.6.2004  Krkonoše - Žalý - JO70SP.   přečteno : 86 x

13.6.2004  Trasa letu Svatojánské Mušky na Slovenské straně je již stanovena   přečteno : 76 x

13.6.2004  Svatojánská stovka - současný stav přihlášených   přečteno : 89 x

13.6.2004  PMR štafeta 5.6. - kolečko se poprvé uzavřelo   přečteno : 190 x

12.6.2004 PIKADOR 2004 aneb PMR soutěžení v měsící květnu přečt.: 82 x

11.6.2004  Česká CB Liga v měsíci Květnu   přečteno : 23 x

11.6.2004 AKCE: LAST MINUTE-ADRESÁŘ VOLAČEK 2004 přeč.:136x

11.6.2004  Technika portejblování   přečteno : 141 x

10.6.2004  Rozhľadne tak trochu inak....   přečteno : 126 x

10.6.2004  Melechov u Ledče nad Sázavou (JN79PP) 709 m n.m. přečt.: 98 x

10.6.2004  Expedícia OFF ROAD    přečteno : 85 x

10.6.2004  Soutěž Hvězda CB 2004 zahájena z Moravy *Aktualizováno   přečteno : 175 x

9.6.2004 Rozhledny 2004? Super -Borůvka si je skvěle užila! přečteno:148 x

9.6.2004  Let Svatojánské Mušky se rychle blíží   přečteno : 89 x

9.6.2004  Človek "mieni" , pán Boh mení.....   přečteno : 90 x

8.6.2004  9.Celostátní sraz CB a radioamatérů Baldov 2004   přečteno : 76 x

3.6.2004  Portejblistův sen   přečteno : 125 x

2.6.2004  SSTV díl druhý.   přečteno : 143 x

2.6.2004  Rozhledny 2004 a Vložená akce Petra Lužiny   přečteno : 134 x

2.6.2004  Částečný souhrn některých výsledků EBH   přečteno : 96 x

31.5.2004 Expedice Borůvka u Mukařova, testování nové kóty ... přečt.:114x

28.5.2004  Kozákov a expedice Borůvka   přečteno : 117 x

26.5.2004  Léto budiž pochváleno…   přečteno : 138 x

25.5.2004  O expedicích ...   přečteno : 146 x

20.5.2004  Říkali prý ….   přečteno : 160 x

20.5.2004  PMR štafeta 15.5. - padaly déšťové kapky i rekordy přečt.: 343 x

19.5.2004  Jak to bylo na Bludném   přečteno : 104 x

19.5.2004  Memoriál Milana 42 pohledem České kontrolní stanice CK1-4   přečteno : 118 x

17.5.2004  Kobra na Měděnci, aneb test odolnosti CB expedic. přečt.: 134 x

14.5.2004  Matrelík a RKL CONTEST 2004   přečteno : 132 x

14.5.2004  Sezona dlouhých portejblů odstartována ! Prácheň JO70FS   přečteno : 125 x

14.5.2004  Jak dopadla první letošní PMR štafeta   přečteno : 327 x

12.5.2004  Česká CB Liga v měsíci Dubnu   přečteno : 85 x

11.5.2004  Zářivková rušička aneb Jak prohrát závod   přečteno : 157 x

11.5.2004  Postavte si měřič výkonu vysílače (část 2)   přečteno : 152 x

11.5.2004  Bilancování a derniéra ……..   přečteno : 118 x

7.5.2004  Do začátku soutěže Memoriálu Milana 42 Eteru bez hranic zbývá 7 dní.    přečteno : 126 x

7.5.2004  Trasa sobotní PMR štafety    přečteno : 126 x

4.5.2004  Kozákovský pokec    přečteno : 121 x

3.5.2004  Krkonoše ? Krkonoše !   přečteno : 130 x

2.5.2004  PMR štafeta poletí již tuto sobotu   přečteno : 146 x

22.4.2004  Desátý sraz CB v Nové Včelnici se povedl.   přečteno : 123 x

16.4.2004  První expediční vysílání z rozhledny Rosička v roce 2004   přečteno : 314 x

11.4.2004  CB Liga v měsíci Březnu   přečteno : 123 x

7.4.2004  Postavte si měřič výkonu vysílače (část 1)   přečteno : 287 x

7.4.2004  Výprava na Kunětickou horu   přečteno : 127 x

6.4.2004  Jak se portejbl změnil v mini CB setkání.   přečteno : 110 x

6.4.2004  Po prvý krát na Smrekovici   přečteno : 93 x

6.4.2004  Let mušky opět i v tomto roce a přihlašovat se můžete již nyní   přečteno : 85 x

1.4.2004  6. 3. se uskutečnilo setkání radioamatérů a příznivců ve Štětí   přečteno : 104 x

30.3.2004  Jak nám vítr rozbil Radegast   přečteno : 155 x

26.3.2004  Už viem prečo sa Jarný Poľný Deň volá Poľný   přečteno : 127 x

21.3.2004  S jarem se začíná probouzet soutěž PIKADOR   přečteno : 119 x

19.3.2004  VIII. ročník CB POĽNÝ DEŇ   přečteno : 108 x

18.3.2004  Výroční klubová schůze 2004   přečteno : 118 x

9.3.2004  Únorová CB Liga   přečteno : 127 x

4.3.2004  Čo sa stalo na Kriváni v roku 1982?   přečteno : 205 x

3.3.2004  Setkání Matadorů na Lichnici   přečteno : 128 x

2.3.2004 21- Miniseriál k tématu - přizpůsobení poněkud jinak přečt.: 277 x

25.2.2004 Výroční schůze CB klubu Česká Lípa- už tento pátek   přečt.: 92 x

17.2.2004  Minipohár časopisu Júnošík a ceny Výzvy na kanále přečt.: 105 x

16.2.2004  DXING MILAN 42   přečteno : 132 x

16.2.2004  První vysílání téměř kompletní expedice Borůvka v roce 2004   přečteno : 181 x

10.2.2004  Podíváme se jak vypadá zahájení 2 ročníku 1 České CB Ligy   přečteno : 120 x

9.2.2004  Únorový odpočinek expedice BARBAROSA - Černý důl JO70UP 750 m n.m.   přečteno : 130 x

9.2.2004  Radioamatérská škola - podrobnosti   přečteno : 134 x

8.2.2004  Náš první letošní portejblík   přečteno : 108 x

6.2.2004  POZOR !!! Zmena dátumu Jarného Poľného dňa   přečteno : 63 x

5.2.2004  Jarní setkáni CB a radioamatérů - Kamenec u Holic   přečteno : 105 x

5.2.2004  Radioklub OK1KHL opět připravuje Radioamatérskou školu   přečteno : 100 x

30.1.2004  Statistika, taktika, strategie - článek doplněn   přečteno : 228 x

27.1.2004  Výroční schůze CB klubu Česká Lípa   přečteno : 98 x

27.1.2004  Expedice Vysočina vysílala v lednu dvakrát ze Žďárských vrchů   přečteno : 126 x

27.1.2004  Slovenské rozhľadne : č.1 - Krupinská Vartovka   přečteno : 96 x

17.1.2004  Pikador 2004 již odstartoval   přečteno : 156 x

16.1.2004  Expedice Vysočina chtěla začít CB rok 2004 na rozhledně Rosička   přečteno : 118 x

14.1.2004  Víťazom 1.slovenskej portejblovej ligy Expedícia K120   přečteno : 106 x

12.1.2004  Když je Krtina nesjízdná   přečteno : 154 x

11.1.2004  MAFIA na Pradědu...ako sa nám vodilo....    přečteno : 141 x

11.1.2004  Setkání na Klokočné 2004.   přečteno : 104 x

9.1.2004  Varhošť 2004-z cyklu Návraty po XX letech   přečteno : 102 x

6.1.2004  Konečné vyhodnocení 1. České CB LIGY v roce 2003   přečteno : 148 x

6.1.2004  PF 2004 od Expedice Braši   přečteno : 149 x

6.1.2004  Výprava na Klondajk   přečteno : 85 x

3.1.2004  Nový rok na vrcholu Beskyd   přečteno : 93 x

3.1.2004  Jak na Nový rok, tak po celý rok.......   přečteno : 95 x

1.1.2004  Setkání ke konci roku 2003 ve Velkém Meziříčí   přečteno : 87 x

ROK 2003

31.12.2003  Poslední vysílání expedice Borůvka v roce 2003 přečteno: 123 x

30.12.2003  Generálka na výročku byla ve Vědomicích   přečteno : 93 x

29.12.2003  CB SETKÁNÍ V "BUDOUCNOSTI"   přečteno : 116 x

29.12.2003  VÁNOCE S FURGONEM   přečteno : 133 x

27.12.2003  Expedícia MAFIA na Praděd !!!   přečteno : 88 x

25.12.2003  PF 2004   přečteno : 80 x

25.12.2003  PF 2004   přečteno : 91 x

24.12.2003  Veselé vánoce a šťastný Nový rok ...   přečteno : 90 x

24.12.2003  PF 2004   přečteno : 80 x

18.12.2003  Expedícia MAFIA na Praděd !!!   přečteno : 114 x

15.12.2003  Expedícia K120 Lomnický štít   přečteno : 125 x

14.12.2003  Svatojánské mušky babky Kosačky v roce 2004 budou !   přečteno : 98 x

14.12.2003  Robinsoni chystají novou soutěž pro lovce expedic přečt.: 104 x

12.12.2003  A zase je rok za námi a čas si ukrojil svůj díl z krajíce našeho života.   přečteno : 125 x

9.12.2003  Krkonošská derniéra aneb PF2004   přečteno : 130 x

6.12.2003  Přihláška na EBH   přečteno : 113 x

5.12.2003  Předposlední měsíc je za námi   přečteno : 120 x

2.12.2003  Definitivní pravidla soutěže Éter bez hranic Memoriálu Milana 42   přečteno : 294 x

2.12.2003  FURGON NA KOMÁŘÍM VRCHU   přečteno : 129 x

30.11.2003  Expedice Vysočina a měsíc listopad 2003   přečteno : 105 x

27.11.2003  PIKADOR 2004 - Nová pravidla PMR soutěží  přečteno : 197 x

25.11.2003  GIESKING - Zajímavá anténa pro CB   přečteno : 204 x

24.11.2003  ÉTER BEZ HRANIC 2004 Memoriál Milana 42    přečteno : 239 x

20.11.2003  Výklad propozic České CB Ligy 2004   přečteno : 117 x

19.11.2003  Nové propozice CB Ligy pro rok 2004   přečteno : 150 x

13.11.2003  Ako MAFIA pokorila svoju prvú dvetisícovku... přečteno: 174 x

10.11.2003  Expedície MAFIA a Marco Polo spoločne na Kaktus Majáku   přečteno : 147 x

10.11.2003  Video z vyhlášení 6. LPD 2003 na stažení v několika formátech a stupních kvality   přečteno : 146 x

8.11.2003  Stav výsledků v Říjnu   přečteno : 113 x

6.11.2003  Borůvka na Černém Vrchu, Tomáš na Řípu   přečteno : 165 x

27.10.2003  Rozhledna na Velké Deštné   přečteno : 175 x

26.10.2003  Nová rozhledna Val na Kralicku - JO80JB   přečteno : 151 x

24.10.2003  Letní polní den - vyhlášení výsledků - Holice 2003 - video ke stažení   přečteno : 146 x

24.10.2003  Nabízíme možnost psát a vystavovat články na tomto serveru   přečteno : 159 x

23.10.2003  Setkání s Plzeňským prvním kanálem   přečteno : 113 x

20.10.2003  Chcete video , S-VCD nebo DVD z vyhlášení výsledků LPD 2003 v Holicích ?   přečteno : 173 x

19.10.2003  Postavte si GDO - 2   přečteno : 292 x

14.10.2003  Na tento měsíc s Pepolem aneb Poslední portejbl to rozhodně není   přečteno : 191 x

13.10.2003  FURGON V ORLICKÝCH HORÁCH   přečteno : 183 x

13.10.2003  Posledný portejbl MAFIE z Veľkej Fatry   přečteno : 182 x

9.10.2003  Černý vrch u Ještědu - JO70LR, asi 950 m.n. m   přečteno : 182 x

8.10.2003  Stav výsledků v měsíci Září   přečteno : 134 x

7.10.2003  PMR soutěže budou pokračovat i nadále - poslal Jerry Město   přečteno : 165 x

7.10.2003  Portejbl podle osnov - Hvězda. 920 m.n.m   přečteno : 197 x

6.10.2003  Dobří holubi se vracejí,aneb po 35 letech opět na Smrku!   přečteno : 119 x

6.10.2003  Již je možno se přihlašovat na 7. LPD 2004   přečteno : 157 x

3.10.2003  Lokátory, lokátory   přečteno : 218 x

3.10.2003  EXPEDICE SMRK 2003 - Poslal Jerry Město   přečteno : 125 x

2.10.2003  Propozice CB Ligy pro rok 2004   přečteno : 113 x

2.10.2003 Konec roku se blíží a je tu opět akce Poslední portejbl! přečt.:129x

2.10.2003  Exp.K120 - Kráľova Hoľa 1948m NÍZKE TATRY přečt.: 103 x

29.9.2003  Propozice Ligy 2004 - Tomášovy postřehy   přečteno : 119 x

29.9.2003  Tučňák nemusí vždy znamenat pouze operační systém Linux.   přečteno : 84 x

28.9.2003  Nová verze programu LOKÁTOR 2.7.0    přečteno : 212 x

28.9.2003  Expedice Vysočina vysílala z kóty Kočího kopec   přečteno : 94 x

27.9.2003  ODYSSEUS na Lysé Hoře   přečteno : 117 x

24.9.2003  Laminátová anténa SIGMA 2000 pro pásmo 27-34 MHz   přečteno : 166 x

23.9.2003  Hora Smrk má opět svoji rozhlednu   přečteno : 146 x

22.9.2003  11.října na 11. sraz na Suchém   přečteno : 102 x

22.9.2003  Letní polní den CB 2003 - ET - 77   přečteno : 154 x

21.9.2003  A nové propozice pro rok 2004 jsou na světě   přečteno : 156 x

19.9.2003  Z JO70DP až na KN09CE   přečteno : 201 x

19.9.2003  Kráľovská expedícia   přečteno : 97 x

18.9.2003  Žandov, Kozákov a Klokočná v jednom termínu.    přečt.: 146 x

16.9.2003  Malé ohlédnutí aneb CB po deseti letech   přečteno : 146 x

14.9.2003  PMR – Jak spojit příjemné s užitečným   přečteno : 163 x

11.9.2003  Expedícia K120 - LOMNICKÝ ŠTÍT 2632m !   přečteno : 149 x

8.9.2003 20- Miniseriál k tématu - zajímavosti z dílny čtenářů... přečt.: 310 x

8.9.2003  Stav CB Ligy za měsíc Srpen   přečteno : 105 x

8.9.2003  Nedaří se mi připojit jako privilegovaný uživatel - co s tím ?   přečteno : 138 x

7.9.2003  19 - Miniseriál k tématu - přizpůsobení napáječů k zařízení   přečteno : 306 x

7.9.2003  QUAD 16   přečteno : 152 x

6.9.2003  QUAD 15   přečteno : 149 x

5.9.2003  Zkrácení URL nebo-li kratší a tím i lépe zapamatovatelná adresa na článek   přečteno : 117 x

5.9.2003  QUAD 14   přečteno : 169 x

4.9.2003  Ochrana emailu proti spam robotům pro autory článků a nejen pro ně ...   přečteno : 149 x

3.9.2003  Vyhodnocení LPD 2003 v Holicích   přečteno : 228 x

3.9.2003  QUAD 13   přečteno : 145 x

2.9.2003  QUAD 12   přečteno : 148 x

1.9.2003  Výsledková listina LPD 2003   přečteno : 191 x

28.8.2003  Expedice Odysseus na Dlouhých strání pohledem Adama Zábřeh    přečteno : 128 x

28.8.2003  LPD pohledem účastníka   přečteno : 149 x

27.8.2003  QUAD 11   přečteno : 141 x

26.8.2003  Všelisy a Prácheň   přečteno : 146 x

26.8.2003  QUAD 10   přečteno : 155 x

25.8.2003  Barbarosa + TRIO = spousta legrace, spojení a dobré nálady   přečteno : 117 x

23.8.2003  PSV, SWR - metr 4   přečteno : 247 x

22.8.2003  ´VÝZVA   přečteno : 166 x

22.8.2003  Založení radioklubu v Roudnici   přečteno : 106 x

22.8.2003  Dušan Háje slavil ...   přečteno : 139 x

22.8.2003  Viry, viry, viry ....   přečteno : 195 x

21.8.2003  Jánská noc - výsledky   přečteno : 86 x

21.8.2003  Jak Šimon a Babča Slovanka odrovnávali svatojánske mušky a ja s Bobem...   přečteno : 92 x

21.8.2003 Poďakovanie účastníkom, organizátorom a sponzorom přečt.: 86 x

21.8.2003  Svatojánska noc s Krvesajem a... Expedice Radegast přečt.: 85 x

21.8.2003  Príspevky z Jánskej noci - Iron Poprad   přečteno : 68 x

21.8.2003 SOUTĚŽ VĚTREM ODVÁTÁ- Žán Braník.Praha  přečteno: 72 x

20.8.2003  Príspevky z Jánskej noci - Ľubo Trebišov   přečteno : 72 x

20.8.2003  Exp. MARCO POLO a Svätojánske mušky babky Kosačky   přečteno : 64 x

20.8.2003  Prelet mušky v pekelnom počasí - Jožko Železnô   přečteno : 70 x

20.8.2003  Spojenia by sme robili, ale nebolo s kým   přečteno : 78 x

20.8.2003  Príspevky z Jánskej noci - Števo Zvolen, Expedice MAFIA   přečteno : 94 x

20.8.2003  Príspevky z Jánskej noci - Babka Kosačka   přečteno : 91 x

20.8.2003  Zemnění   přečteno : 172 x

18.8.2003  Portejblový bedecker Žána Bráník   přečteno : 102 x

18.8.2003  Slunce,seno,vedro a pár spojeníček aneb LPD,jak ho viděl a prožil ET-74 alias Žán Braník   přečteno : 107 x

17.8.2003  SNĚŽKA 2003   přečteno : 130 x

16.8.2003  QUAD 9   přečteno : 162 x

14.8.2003  Druhý měsíc 2. pololetí je za námi   přečteno : 122 x

14.8.2003  LPD pohledem Členů RADEGASTU   přečteno : 142 x

14.8.2003  18 - Miniseriál k tématu - Aurora   přečteno : 215 x

14.8.2003  Uzávěrka deníků k LPD 2003 ukončena    přečteno : 129 x

12.8.2003  Holice srpen 2003   přečteno : 133 x

11.8.2003  DONOVALY 2003    přečteno : 125 x

11.8.2003  6. Letní polní den z pohledu ET45 – Expedice Vysočina   přečteno : 115 x

11.8.2003  Expedícia MAFIA na návšteve Veľkej Fatry   přečteno : 108 x

11.8.2003  PSV, SWR - metr 3   přečteno : 251 x

10.8.2003  World Wide Field Day 2003   přečteno : 103 x

10.8.2003  LPD2003 na kótě Dlouhé stráně JO80NB   přečteno : 158 x

10.8.2003  LPD 2003 - Márty Cvikov na Klíči   přečteno : 96 x

9.8.2003  Milan 42 - nabídl mi své stránky.   přečteno : 153 x

7.8.2003  Z Holického klubu se rovněž loučí s Milanem 42   přečteno : 151 x

7.8.2003  Ze Slovenska rozloučení s Milanem 42   přečteno : 169 x

7.8.2003  Milan 42    přečteno : 473 x

6.8.2003  QUAD 8   přečteno : 178 x

6.8.2003  Na Churáňově bylo fajn   přečteno : 130 x

6.8.2003  Na návštěvě u Matadorů   přečteno : 170 x

5.8.2003  QUAD 7   přečteno : 152 x

5.8.2003  Jaké bylo kolečko PMR při LPD?   přečteno : 92 x

5.8.2003  POSÍLEJTE SOUTĚŽNÍ DENÍKY - seznam všech závodníků ZDE   přečteno : 203 x

3.8.2003  I nízké kopečky mají své kouzlo   přečteno : 108 x

3.8.2003  QUAD 6   přečteno : 146 x

2.8.2003  QUAD 5   přečteno : 146 x

1.8.2003  PMR kolečko 2. srpna v přestávce LPD - trasa a časy  přečt.: 86 x

1.8.2003  Jednoduchý indikátor intenzity vf pole 2   přečteno : 240 x

1.8.2003  QUAD 4   přečteno : 165 x

31.7.2003  Radegast jede pokořit Ďumbier   přečteno : 78 x

31.7.2003  Sdělení soutěžícím České CB Ligy.   přečteno : 104 x

31.7.2003  Nová generální licence je na světě - 22/R/2003   přečteno : 244 x

30.7.2003  Prvá slovenská kontrolná stanica v histórii LPD   přečteno : 84 x

30.7.2003  QUAD 3   přečteno : 192 x

29.7.2003 Program soutěžní deník pro LPD zdarma ke stažení přečt.: 121x

29.7.2003  Seznam a lokátory kontrolních stanic pro LPD2003 přečt.: 124 x

28.7.2003  Další PMR kolečko tuto sobotu 2. srpna   přečteno : 73 x

28.7.2003  Blíží se termín ukončení příjmu přihlášek závodu Letní polní den 2003   přečteno : 109 x

28.7.2003  Satelity   přečteno : 112 x

25.7.2003  Výpadek stránek www.CBDX.cz   přečteno : 120 x

25.7.2003  Portejbl na Škarmance   přečteno : 75 x

16.7.2003  Setkání Matadorů ČR tentokráte na Šumavě   přečteno : 99 x

14.7.2003  Expedice TRIO na setkání ŠUMAVA 2003   přečteno : 119 x

13.7.2003  QUAD 2   přečteno : 226 x

11.7.2003  Mušky 2003 na Klíči   přečteno : 94 x

11.7.2003  Proběhnul Baldov 2003 a my jsme byli při tom... přečteno : 197 x

10.7.2003  O valaškého ftáka   přečteno : 110 x

9.7.2003  Jednoduchý indikátor vf pole - absorbční vlnoměr přečteno : 340 x

8.7.2003  Liga vstoupila do druhého pololetí   přečteno : 113 x

8.7.2003  Ach ta Sněžka………   přečteno : 113 x

8.7.2003  Testování před LPD - Matrelík   přečteno : 142 x

4.7.2003  Svatojánský Kozákov   přečteno : 156 x

2.7.2003  Mega Expedícia POĽANA 2003   přečteno : 98 x

30.6.2003  Ještě jednou Baldov 2003   přečteno : 81 x

30.6.2003  Night Scream závod 2003   přečteno : 105 x

30.6.2003  Radimovo odpoledne s „PMR“   přečteno : 112 x

29.6.2003  Svatojánské Mušky Babky Kosačky   přečteno : 123 x

27.6.2003  Exp. MARCO POLO a Svätojánske mušky babky Kosačky   přečteno : 101 x

27.6.2003  Expedice Perníkáři a Dobrošov u Náchoda JO80JC  přečt. : 111 x

27.6.2003  Let mušky a Tom Terasa Třinec   přečteno : 99 x

27.6.2003  Let svätojánskej mušky a MAFIA   přečteno : 131 x

26.6.2003  Svatojánská Vrátenská Hora.   přečteno : 90 x

25.6.2003  Baldov 2003   přečteno : 126 x

24.6.2003  Rozhledny 2003 - nová rozhledna na Velké Čantoryji   přečteno : 108 x

24.6.2003  Expedice Vysočina - reporty   přečteno : 94 x

24.6.2003  Svatojánské mušky na Velkém Javorníku   přečteno : 122 x

24.6.2003  Svatojánská muška na Klínovci.    přečteno : 124 x

22.6.2003  Svatojánské mušky – poděkování účastníkům   přečteno : 127 x

22.6.2003  PMR štafeta při Letu svatojánské mušky - aktualizováno 23. 6.   přečteno : 108 x

20.6.2003  Seznam účastníků pro zpětné zkrácené potvrzovací kolo   přečteno : 94 x

20.6.2003  Let svatojánské mušky již zítra !!!   přečteno : 104 x

18.6.2003  Třemšín u Rožmitálu pod Třemšínem   přečteno : 87 x

18.6.2003  Trasa Letu svatojánské mušky byla stanovena !   přečteno : 178 x

16.6.2003  Další PMR kolečko v sobotu v podvečer - konečný stav přihlášek sobota poledne   přečteno : 116 x

15.6.2003  17- Miniseriál k tématu - výkon a věci okolo něj   přečteno: 384 x

11.6.2003  Odysseus na Rozhlednách   přečteno : 103 x

10.6.2003  MUF NA BALKÁNĚ   přečteno : 124 x

10.6.2003  Rozhledny 2003 - Vrátenská hora (JO70HL)   přečteno : 105 x

10.6.2003  Rozhledna Rosička – rozhledna č. 39, JN79WM, 645m n.m.   přečteno : 104 x

8.6.2003  Setkání radioamatéru a CB na rekreačním středisku Záseka 6. – 8. 6. 2003   přečteno : 85 x

8.6.2003  Uzávěrka příjmu přihlášek se blíží, termín posunut na 14.6.2003 do půlnoci   přečteno : 89 x

8.6.2003  Slyšitelnost jednotlivých rozhleden - aktualizováno 11. 6. 12:00 - nyní včetně PMR   přečteno : 103 x

7.6.2003  Expedice Borůvka na Práchni, Bildštejn JO70FS, 31.5.2003   přečteno : 167 x

7.6.2003  MELECHOV u Ledče nad Sázavou - rozhledna č. 40 JN79PP, 709 m n.m.   přečteno : 93 x

7.6.2003  Česká Liga v měsíci Květnu   přečteno : 139 x

7.6.2003  16 - Miniseriál k tématu - posluchači 2   přečteno : 277 x

4.6.2003  Vyhlášení 9. ročníku RKL contestu   přečteno : 114 x

4.6.2003  TRIO na Rozhlednách 2003   přečteno : 117 x

3.6.2003  Radegast na rozhlednách   přečteno : 111 x

3.6.2003  TANEČNICE - JO70DX   přečteno : 111 x

3.6.2003  Zvičina - nepokořena...   přečteno : 270 x

2.6.2003  Dobrošov - rozhledna 26   přečteno : 87 x

2.6.2003  Kozákov 24.5.03   přečteno : 153 x

1.6.2003  ROZHLEDNY 2003 - Čerchov   přečteno : 106 x

1.6.2003  Jak Vás slyšel soutok Labe s Vltavou ?   přečteno : 89 x

29.5.2003  Vzhůru na ROZHLEDNY !   přečteno : 101 x

28.5.2003  Borůvka na Klínovci - Eter bez hranic   přečteno : 158 x

25.5.2003  15 - Miniseriál k tématu - anténa GP   přečteno : 371 x

24.5.2003  Kompresory a co s nimi?   přečteno : 162 x

22.5.2003  PMR spojení 17. května - aktualizováno 25. 5.   přečteno : 122 x

22.5.2003  PMR kopečky 2003   přečteno : 117 x

20.5.2003 Lysá hora aneb Beskyde, Beskyde TRIO po Tobě ide přečt.: 129 x

19.5.2003  Baleárské ostrovy   přečteno : 136 x

16.5.2003  PMR řetěz kolem republiky-JAK TO DOPADLO přečt.: 179 x

16.5.2003  Solárka 2003 se opět vyvedla   přečteno : 143 x

15.5.2003  PMR znovu na kopcích   přečteno : 96 x

14.5.2003  Zamyšlení nad Ligou   přečteno : 160 x

13.5.2003  Tábor konečně pokořen   přečteno : 130 x

9.5.2003  Vzhůru na kopce s 'prdítky'   přečteno : 139 x

8.5.2003  Vzhůru do druhého čtvrtletí   přečteno : 129 x

7.5.2003  80.výročí překonání Atlantiku ...   přečteno : 90 x

3.5.2003  8.Celostátní sraz CB a radioamatérů Baldov 2003   přečteno : 88 x

27.4.2003  Dlouhá louka - JO60TP   přečteno : 127 x

27.4.2003  Let svatojánské mušky - vylepšení servisu zájemcům o tuto akci   přečteno : 143 x

18.4.2003  A taková to byla prima sobota.   přečteno : 107 x

6.4.2003  A je tu hodnocení prvního čtvrtletí České CB ligy přečteno : 183 x

4.4.2003  Valašská rallye a CB - hledáme dobrovolníky !   přečteno : 148 x

31.3.2003  Mikulčin vrch bodoval ...   přečteno : 143 x

31.3.2003  PSV, SWR - metr 2   přečteno : 340 x

30.3.2003  Svinec 546 m.n.m.   přečteno : 111 x

24.3.2003  PSV, SWR - obecný popis   přečteno : 448 x

23.3.2003  Vítání jara   přečteno : 112 x

23.3.2003  ANTÉNY, ANTÉNY... část 18a   přečteno : 270 x

22.3.2003  Konečně zase na kopci   přečteno : 137 x

22.3.2003  TRIO v Čendově království   přečteno : 99 x

20.3.2003  Jak se přihlásit na Let svatojánské mušky ?   přečteno : 98 x

19.3.2003  8. 3.se konalo ve Štětí setkání AMA spoj.s burzou. přečteno:120x

19.3.2003  ANTÉNY, ANTÉNY... část 17   přečteno : 209 x

14.3.2003  LocTab - lokátorové tabulky ver 2.26   přečteno : 164 x

9.3.2003  14 - Miniseriál k tématu - lokátorová mapa   přečteno : 412 x

8.3.2003 Výroční členská schůze a pár snímků z místa konání přečteno:163 x

7.3.2003  A je zde měsíc druhý , měsíc únor.   přečteno : 135 x

2.3.2003  Svatojánské mušky babky Kosačky   přečteno : 129 x

26.2.2003  80 let Českého rozhlasového vysílání   přečteno : 114 x

25.2.2003  Pořád se je na co těšit - Let svatojánské mušky   přečteno : 216 x

25.2.2003  Expedice Horizont byla na Vičanově   přečteno : 102 x

22.2.2003  Setkání v Opárně   přečteno : 144 x

22.2.2003  Pamětní list pro CB klub Česká Lípa   přečteno : 147 x

22.2.2003  SSTV vysílání na CB   přečteno : 225 x

19.2.2003  Radegast na Zhoři   přečteno : 125 x

17.2.2003  Zajímá Vás vybavení portejblisty, který vede tabulku 1. České CB ligy ?   přečteno : 244 x

13.2.2003  REKLAMA všem, kdo podporují CB DX servis přečteno: 176 x

12.2.2003  Allamat 295 - ukradena   přečteno : 174 x

9.2.2003  CB DX servis má další novou funkci   přečteno : 197 x

7.2.2003  1 Česká CB liga se rozjela !   přečteno : 188 x

6.2.2003  Šejdíř nabízející CB zboží   přečteno : 239 x

4.2.2003  Výroční členská schůze CB klubu Česká Lípa   přečteno : 186 x

3.2.2003  Letní polní den 2003 se blíží   přečteno : 215 x

1.2.2003  Zima, zima, zima je veliká ...   přečteno : 110 x

1.2.2003  Borůvka měla namířeno na Jěštěd   přečteno : 210 x

29.1.2003  Jak přišla na svět Borůvka aneb jak to všechno vlastně bylo?   přečteno : 188 x

26.1.2003  Přihlášení do nové domény www.CBDX.cz   přečteno : 202 x

26.1.2003  Solárka opět bude !   přečteno : 138 x

26.1.2003  PMR portejbl na Kunětické hoře.   přečteno : 129 x

25.1.2003  Nová doména - www.CBDX.cz   přečteno : 189 x

24.1.2003  Expedícia K120 Vysoké Tatry   přečteno : 149 x

22.1.2003  Setkání MATADORU 2003 na hradu LICHNICE přečteno: 180 x

21.1.2003  Na Klokočnou Kmochy, na Klokočnou !!!   přečteno : 173 x

14.1.2003  Diplom 25 -50- 100 Vrcholů Českých   přečteno : 140 x

10.1.2003  Zahájení expediční sezóny na Vysočině   přečteno : 107 x

10.1.2003  Zítra Klokočná   přečteno : 155 x

6.1.2003  13 - Miniseriál k tématu - DSP filtr a závodění...   přečteno : 277 x

5.1.2003  Novoroční pozdrav Expedice TRIO   přečteno : 105 x

5.1.2003  Významné kóty ČR   přečteno : 175 x

5.1.2003  Nový rok 2003 na Lysé hoře v Beskydech   přečteno : 132 x

5.1.2003  Jak si zapamatovat telefonní číslo ?   přečteno : 201 x

4.1.2003 12Miniseriál k tématu- DSP filtr i pro CB staničky přečt.: 493 x

2.1.2003  11 - Miniseriál k tématu - vysílání z kopců 2   přečteno : 296 x

2.1.2003  10-Miniseriál k tématu-vysíláme v CB pásmu sami?přečteno: 379x

ROK 2002

30.12.2002  Nová verze programu LOKÁTOR   přečteno : 209 x

25.12.2002  9 - Miniseriál k tématu - posluchači...   přečteno : 421 x

24.12.2002  Vánoční přání   přečteno : 212 x

23.12.2002  Poslední výjezd na kótu PŘIMDA v roce 2002   přečteno : 110 x

22.12.2002  CB DX servis   přečteno : 202 x

18.12.2002  ANTÉNY, ANTÉNY... část 16   přečteno : 266 x

18.12.2002  PF 2003   přečteno : 90 x

17.12.2002  Společné pořádání soutěže 1. Česká Liga Sdružením Matador a ČAK   přečteno : 251 x

13.12.2002  Zdánlivý klid, avšak v zákulisí se vaří.   přečteno : 131 x

12.12.2002  Na návštěvu do Darknesstown   přečteno : 398 x

12.12.2002  CB DX cluster vytvořen !   přečteno : 228 x

9.12.2002 Komunikace přes ICQ aneb kuchařka JAK NA TO přečteno: 232x

4.12.2002 Víte, že existuje CB POLNÍ DEN i na Slovensku?  přečteno:113 x

4.12.2002  EXPEDICE TRABI - JAK TO VZNIKLO A PRVNÍ KOPEČEK   přečteno : 128 x

2.12.2002  ANTÉNY, ANTÉNY... část 15   přečteno : 258 x

30.11.2002  1. Česká CB LIga   přečteno : 178 x

29.11.2002  8 - Miniseriál k tématu - která stanička je nej... přečt.: 496 x

28.11.2002  Bude mít Česká CB-liga brášku ?   přečteno : 128 x

27.11.2002  Nový rok 2003 na Lysé hoře v Beskydech   přečteno : 74 x

25.11.2002  Návrh soutěže Česká CB Liga   přečteno : 176 x

25.11.2002  Expedice Borůvka na Ještědu JO70LR   přečteno : 215 x

21.11.2002  Sekce DOWNLOAD vytvořena   přečteno : 192 x

19.11.2002  Sdružení Matador   přečteno : 141 x

19.11.2002  Na Bludném JN89VJ   přečteno : 93 x

19.11.2002  Pátek u Milešovky, Sobota na Matrelíku   přečteno : 140 x

18.11.2002  Něco pro autory článků, ale i pro ostatní   přečteno : 158 x

17.11.2002  Nová verze Lokátorových tabulek 2.06    přečteno : 176 x

15.11.2002  Setkání na Klokočné   přečteno : 204 x

10.11.2002  Nová verze Lokátorových tabulek 1.06   přečteno : 190 x

10.11.2002  Poděkování síbíčkářům i amatérům.   přečteno : 104 x

7.11.2002  Hezká vzpomínka na ROZHLEDNY 2002   přečteno : 143 x

6.11.2002  Testování lokátorových tabulek na kótě Matrelík přečteno : 191 x

3.11.2002  Bohoušovy LOKÁTOROVÉ TABULKY   přečteno : 289 x

2.11.2002  ANTÉNY, ANTÉNY... část 14   přečteno : 254 x

1.11.2002  ANTÉNY, ANTÉNY...část 13   přečteno : 278 x

28.10.2002  Borůvka na Kozákově udělala spojení s 66.66 % účastníky CB internetové štafety    přečteno : 193 x

27.10.2002  Námraza 2   přečteno : 213 x

26.10.2002  CB internetová štafeta za chvíli startuje   přečteno : 134 x

24.10.2002  CB internetová štafeta v sobotu letěla na CH 26 přečteno : 118 x

22.10.2002  CB internetová štafeta se blíží   přečteno : 104 x

17.10.2002  Skalka u Plání pod Ještědem - JO70LR - 850 m. přečteno : 201 x

12.10.2002  Z jednoho foťáku-5.díl.   přečteno : 125 x

12.10.2002  Ještě jednou LPD 2002 - rozmístění soutěžících přečteno : 109 x

6.10.2002  Setkání expedic v Soptíkově království   přečteno : 223 x

6.10.2002  Z jednoho foťáku - 4. díl   přečteno : 139 x

5.10.2002  Portejblová PMR premiéra na Černé hoře   přečteno : 126 x

27.9.2002  Z jednoho foťáku-3.díl.   přečteno : 103 x

23.9.2002  Kozákov 28.9.2002 a Pamětní listy akce ROZHLEDNY 2002   přečteno : 158 x

22.9.2002  Žandov , burza, tombola   přečteno : 183 x

19.9.2002  Z jednoho foťáku.-2.díl   přečteno : 114 x

18.9.2002  Do seznamu dodání deníků doplněny lokátory soutěžících stanic   přečteno : 165 x

16.9.2002  Trochu povídání o Slunci, DX a cébéčkářích.   přečteno : 121 x

15.9.2002  Z jednoho foťáku-1.díl   přečteno : 110 x

15.9.2002  Nová rozhledna u Dubecka,lokátor JO 70 ON.   přečteno : 139 x

14.9.2002  Omluva čtenářům.   přečteno : 91 x

14.9.2002  Éter bez hranic   přečteno : 128 x

8.9.2002  „Mosty“ z Holic na Donovaly.   přečteno : 112 x

7.9.2002  Kolečko Ponocování Speciál    přečteno : 120 x

3.9.2002  Vyhlášení 5. ročníku soutěže LETNÍ POLNÍ DEN přečteno: 262 x

2.9.2002  Poděkování sponzorům Letního polního dne.   přečteno : 112 x

1.9.2002 Výsledková list.závodu LETNÍ POLNÍ DEN 2002 přečteno:166 x

31.8.2002 ET-68 bojoval z vrchu Nedvězí 458 m./.m JO70GM přečteno: 99x

30.8.2002  Expedice Dlouhé Stráně a LPD 2002 - ET103   přečteno : 108 x

27.8.2002  Expedice Borůvka na Bildštejnu.   přečteno : 162 x

26.8.2002  Anténa a já a Velká voda   přečteno : 179 x

23.8.2002  Radegastí putování část 4 - závěrečná.   přečteno : 121 x

21.8.2002  Tip na portejbl - KLEŤ - PĚŠMO.   přečteno : 118 x

21.8.2002  Tip na portejbl - Šerák a Keprník   přečteno : 118 x

20.8.2002  Tip na portejbl - Šumava,Plechý,1378 m.n.m. - JN68WS   přečteno : 114 x

14.8.2002  Uzávěrka deníků k LPD 2002 ukončena   přečteno : 174 x

13.8.2002  Povodně - kdo má CBčko může pomoci   přečteno : 197 x

12.8.2002  Radegastí putování 3. část   přečteno : 115 x

12.8.2002  Ještě jednou ROZHLEDNY 2002   přečteno : 141 x

12.8.2002  Slovenský Non-stop Portejbl Veľká Javorina alebo Ako sme ignorovali aj silnú búrku   přečteno : 85 x

9.8.2002  Blíží se konec příjmu soutěžních deníků LPD 2002 přečteno: 116 x

8.8.2002  ET 33 z kóty PANCÍŘ JN69PE NV 1214 m    přečteno : 125 x

7.8.2002  Chcete lokátorovou A3 barevnou mapu Slovenska za 50 kč ?   přečteno : 114 x

7.8.2002  Napsal nám Tomáš Kraslice   přečteno : 125 x

6.8.2002  Expedice ALPY 2002   přečteno : 118 x

5.8.2002  5. Ročník LPD 2002 z Klínovce   přečteno : 115 x

4.8.2002  POSÍLEJTE SOUTĚŽNÍ DENÍKY - seznam všech závodníků ZDE   přečteno : 185 x

3.8.2002  Adresář volaček   přečteno : 119 x

1.8.2002  Expedice Borůvka na Slovensku   přečteno : 143 x

1.8.2002  Rozhledna R39 Prašivá v Beskydech   přečteno : 122 x

1.8.2002  RADEGASTÍ PUTOVÁNÍ 2.část   přečteno : 113 x

1.8.2002  Zasloužená kóta   přečteno : 131 x

1.8.2002  Expedice Dlouhé Stráně - 1343 m. n. m.   přečteno : 103 x

30.7.2002  První QSL ze zahraniční expedice Borůvka   přečteno : 114 x

30.7.2002  Rozhledny Kožova hora - JO70BC   přečteno : 107 x

29.7.2002  Letošní novinka závodu Letní polní den   přečteno : 202 x

24.7.2002  Radegastí putování   přečteno : 97 x

23.7.2002  ANTÉNY, ANTÉNY... část 12   přečteno : 293 x

18.7.2002  Podmínky šíření - předpovědi MUF   přečteno : 187 x

17.7.2002  Malý portejbl a veliké plány   přečteno : 168 x

17.7.2002  ANTÉNY, ANTÉNY... část 11   přečteno : 271 x

16.7.2002  Hasičský rekord 2002 - Dálková doprava vody HRADČANY   přečteno : 163 x

14.7.2002  Mandava JN79GW 479 m.n.m. rozhledna č. 5   přečteno : 122 x

14.7.2002  Pidirozhledna   přečteno : 120 x

13.7.2002  Pohodová Hvězda aneb u Štěpánky bylo fajn   přečteno : 159 x

12.7.2002  7 - Miniseriál k tématu - Jak naladit anténu   přečteno : 701 x

9.7.2002  QUAD   přečteno : 295 x

7.7.2002  Rozhledna č.61 Pancíř   přečteno : 124 x

7.7.2002  Ještě nemáte spojení na Krétu ? Je tu šance !   přečteno : 146 x

3.7.2002  TRVALÉ RUŠENÍ Z JEDNOHO SMĚRU...   přečteno : 221 x

1.7.2002  Hradčany 2002 - dálková doprava vody   přečteno : 183 x

30.6.2002  Rozhledna č.56 Kleť   přečteno : 136 x

28.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - rozhledna č. 30 - Žaltman přečteno: 106 x

28.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - Mackova hora, rozhledna č. 2 přečt.: 127 x

27.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - Kozákov, rozhledna č.27   přečteno : 156 x

27.6.2002  ANTÉNY, ANTÉNY... část 10   přečteno : 252 x

27.6.2002  Slyšitelnost ostatních rozhleden na kótě Žalý Krkonoše JO70SP   přečteno : 101 x

26.6.2002  Varhošť u Litoměřic.   přečteno : 119 x

26.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - Čerchov   přečteno : 115 x

26.6.2002  Rozhledna č. 3 - Děd u Berouna: Varovali nás… přečteno : 160 x

25.6.2002  Klínovec , ROZHLEDNY 2002   přečteno : 138 x

24.6.2002  Rozhledny 2002 Vrátenská hora JO70HL 508m.n.m. č.9   přečteno : 110 x

24.6.2002 Rozhledna č. 49 -Melechov u Ledče nad Sázavou přečteno : 142 x

24.6.2002  Honza Grébovka, Třemšín , ROZHLEDNY 2002 přečteno : 148 x

23.6.2002  Rozhledny 2002 - bylo to fajn !   přečteno : 140 x

23.6.2002  Rozhledna Bílá Hora č. 43   přečteno : 151 x

22.6.2002  Rozhledny 2002 a ODYSSEUS   přečteno : 151 x

21.6.2002  Přeřízli ji festovně !   přečteno : 161 x

20.6.2002  Rozhledny jsou za humny    přečteno : 100 x

18.6.2002  Expedice RADEGAST tentokráte po krásách země České a Slovenské   přečteno : 133 x

18.6.2002  Poháry a některé ceny pro vítěze závodu LETNÍ POLNÍ DEN 2002   přečteno : 135 x

17.6.2002  Čerchov 1042m   přečteno : 114 x

17.6.2002  Možnosti změny trasy při akci ROZHLEDNY 2002  přečt.: 153 x

17.6.2002  Napsal nám Števo Zvolen z jeho nově vyzkoušeného QTH   přečteno : 146 x

16.6.2002  Postavte si GDO   přečteno : 451 x

13.6.2002  Rýzmberk 680m.n.m   přečteno : 116 x

13.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - mapa trasy   přečteno : 251 x

13.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - Trasa a čísla jednotlivých rozhleden jsou na světě   přečteno : 224 x

11.6.2002  Uzávěrka příjmu přihlášek na ROZHLEDNY 2002 již zítra !!!   přečteno : 112 x

11.6.2002  Sfázování dvou dipólů   přečteno : 220 x

10.6.2002  Teplické CB setkání.   přečteno : 90 x

10.6.2002  Letní DX expedice RKL   přečteno : 137 x

9.6.2002  Matrelík - JO70DP - dokončeno ...   přečteno : 159 x

7.6.2002  Na návštěvě u Oskara   přečteno : 171 x

5.6.2002  ROZHLEDNY 2002 - počty pamětních listů - účastníci prosím NEPŘEHLÉDNĚTE   přečteno : 186 x

3.6.2002  JO70FS a 1.5 stupně nad nulou ...   přečteno : 129 x

2.6.2002  Proč občas upadne konektor u antény??? aneb Padající konektory.   přečteno : 172 x

31.5.2002  Máte nějaké rušení na pásmu ???   přečteno : 126 x

31.5.2002  Pamětní list - ROZHLEDNY 2002   přečteno : 160 x

31.5.2002  Novinky na serveru   přečteno : 262 x

27.5.2002  Vyhlášení výsledků CONTESTu RKL 2002 na Ještědce    přečteno : 271 x

25.5.2002  Program LOKÁTORY ver 1.3.0 volně ke stažení   přečt.: 216 x

25.5.2002  Solárka 2002   přečteno : 105 x

22.5.2002  Expedice RADHOSŤ   přečteno : 117 x

22.5.2002  Borůvka se účastnila závodu ETER BEZ HRANIC z kopce Hvězda, kousek od rozhledny Štěpánka   přečteno : 210 x

22.5.2002  Éter bez hranic   přečteno : 91 x

22.5.2002  VII. CELOSTÁTNÍ SRAZ „CB“ A RADIOAMATÉRU V DOMAŽLICÍCH   přečteno : 101 x

20.5.2002  Druhý článek do Výzvy na kanále - ROZHLEDNY 2002   přečteno : 159 x

18.5.2002  Existují elektronické QSL lístky?   přečteno : 101 x

18.5.2002  ODYSSEUS na Velkém Javorníku    přečteno : 101 x

18.5.2002  Směrovka s neobvyklými vlastnostmi   přečteno : 362 x

16.5.2002  Vzpomínka na jednu půljaginu - díl druhý   přečteno : 124 x

15.5.2002  Vzpomínka na jednu půljaginu   přečteno : 249 x

13.5.2002  Tak zase na kopci   přečteno : 124 x

13.5.2002  Koráb   přečteno : 95 x

13.5.2002  TANEČNICE JO70DX   přečteno : 104 x

12.5.2002  Příprava na Česko-slovenský závod - ETER BEZ HRANIC   přečteno : 151 x

12.5.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 9)   přečteno : 263 x

10.5.2002  6 - Miniseriál k tématu - Něco o anténách pro začínající…   přečteno : 603 x

9.5.2002  Radegast chystá letní expedici   přečteno : 120 x

6.5.2002  Expedice Říp 2002 NEusnula na vavřínech   přečteno : 138 x

6.5.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 8)   přečteno : 262 x

5.5.2002  Holice - setkání na Kamenci   přečteno : 185 x

30.4.2002  Překvapení na kopečku BILDŠTEJN   přečteno : 145 x

28.4.2002  Anténa a Já ......při prvních Rozhlednách.   přečteno : 67 x

26.4.2002  Anténa a Já tentokrát na Východě   přečteno : 121 x

24.4.2002  Co je nového na našich stránkách ? Jednou klikneš a víš ...   přečteno : 138 x

23.4.2002  PODBESKYDSKÉ KOLEČKO - sraz cibíčkářů  přečteno: 113 x

22.4.2002  Teplické CB setkání   přečteno : 113 x

21.4.2002  Pozvánka na Solárku   přečteno : 103 x

20.4.2002  ROZHLEDNY 2002, článek do Výzvy na kanále přečteno: 170 x

19.4.2002 Jak daleko jsou ode mne všechny obsazené rozhledny? přečt.143 x

17.4.2002  Je to rozhledna, není to rozhledna - aneb jak na to (doplněno).   přečteno : 161 x

14.4.2002  Pozdrav z Pancíře   přečteno : 109 x

10.4.2002  Anténa a Já   přečteno : 158 x

10.4.2002  Pozvánka na 7.CELOSTÁTNÍ SRAZ CB a RADIOAMATÉRŮ   přečteno : 107 x

9.4.2002  Doplněny odkazy na stránky konkrétních rozhleden   přečteno : 140 x

6.4.2002  CB kluby, odkazy   přečteno : 148 x

5.4.2002  Seznam všech rozhleden v ČR   přečteno : 183 x

4.4.2002  Rozhledna, která stojí za návštěvu - Čartak v Beskydech   přečteno : 167 x

4.4.2002  Seznam rozhleden II. - zaslal Karel Háje   přečteno : 234 x

4.4.2002  Seznam rozhleden - ať je z čeho vybírat   přečteno : 129 x

3.4.2002  1. 4. 2002 v 17.00 UTC bylo dosaženo 100 hodin nepřetržitého vysílání !   přečteno : 168 x

2.4.2002  Expedice Borůvka na Řípu   přečteno : 222 x

1.4.2002  Říp 2002 dosáhnul až na FN25JB (přes 6000 km)  přečteno: 261 x

1.4.2002  Ze Svince (547 mnm) na Říp   přečteno : 121 x

31.3.2002  Rozhledny 2002 se již připravují   přečteno : 195 x

30.3.2002  EXP. ŘÍP 2002 - fotky z průběhu akce (pátek) přečteno: 184x

30.3.2002  Jak „Pohoda“ pokořila ŘÍP   přečteno : 127 x

30.3.2002  EXPEDICE ŘÍP 2002 - fotky z průběhu akce (čtvrtek poledne a odpoledne)   přečteno : 149 x

30.3.2002  5 - Miniseriál k tématu - CB hantýrka   přečteno : 437 x

29.3.2002  EXPEDICE ŘÍP 2002 - fotky z průběhu akce (ze čtvrtka dopoledne)   přečteno : 142 x

28.3.2002  EXPEDICE ŘÍP 2002 - Poslední přípravy, dnes v poledne začínáme !   přečteno : 140 x

25.3.2002  Jak se rodí volačky ?   přečteno : 77 x

25.3.2002  EXPEDICE ŘÍP 2002 - Podmínky získání pamětního QSL   přečteno : 129 x

25.3.2002  4 - Miniseriál k tématu - Vysílání z kopců...   přečteno : 355 x

23.3.2002  3 - Miniseriál k tématu - Volba radiostanice   přečteno : 497 x

23.3.2002  2 - Miniseriál k tématu - Jak jsem začínal já   přečteno : 340 x

21.3.2002  EXPEDICE ŘÍP 2002   přečteno : 148 x

20.3.2002  1 - Miniseriál k tématu - Začínáme na CB   přečteno : 431 x

19.3.2002  Program LOKÁTORY ver 1.2.0 volně ke stažení přečteno : 255 x

17.3.2002  Můj nejhorší víkend na CB   přečteno : 108 x

15.3.2002  Svatojánské mušky babky Kosačky   přečteno : 90 x

15.3.2002  Soutěž o expediční diplom   přečteno : 105 x

10.3.2002  ROZHLEDNY 2002 letos BUDOU !!!    přečteno : 237 x

8.3.2002  Soutěže na CB jsou asi největším jablkem svárů mezi síbíčkáři.   přečteno : 115 x

3.3.2002  Hafo expedic: Borůvka, Horal, Sopka, Radegast,..  přečteno : 295 x

1.3.2002  V Suchém u Boskovic se konal sraz síbíčkářů.   přečteno : 123 x

1.3.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 7)   přečteno : 314 x

26.2.2002 Výroční členská schůze CB klubu Č. Lípa 2002 přečteno: 256 x

24.2.2002  POSTAVTE SI ŠUMOVÝ MŮSTEK   přečteno : 558 x

23.2.2002  Cesta na sever   přečteno : 131 x

23.2.2002  Výroční členská schůze se konala, cesta do Suchého u Boskovic se odkládá   přečteno : 156 x

17.2.2002  CB sezóna začíná ? Na kopcích bylo plno ...   přečteno : 259 x

16.2.2002  Námraza?   přečteno : 167 x

14.2.2002  Říp 2002 - 100 hodin   přečteno : 181 x

14.2.2002  Drobné změny na našich stránkách   přečteno : 172 x

13.2.2002  Hola hola - Suchý už volá.   přečteno : 83 x

13.2.2002  SWR indikátor    přečteno : 272 x

12.2.2002  CB klub Česká Lípa bude na Suchém u Boskovic .. přečt.: 245 x

10.2.2002  LEVNÝ ANTÉNOVÝ PŘEPÍNAČ   přečteno : 324 x

8.2.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 6)   přečteno : 390 x

3.2.2002  Pozvánka klubu CB ECHO BLANSKO   přečteno : 132 x

2.2.2002  Skončil 2. ročník Poháru ČAK CB za rok 2001   přečteno : 104 x

2.2.2002  Výroční členská schůze   přečteno : 192 x

29.1.2002  CB sraz v České Lípě, plánuje se i výroční schůze klubu   přečteno : 183 x

29.1.2002 Nebojte se porovnat si svůj koaxiální kabel s jiným... přečt.: 215 x

25.1.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 5)   přečteno : 287 x

23.1.2002  Výuka morse trochu jinak   přečteno : 214 x

21.1.2002  Lovci portejblů   přečteno : 87 x

18.1.2002  CB závod VALENTÍNSKE SRDCE   přečteno : 142 x

16.1.2002  Pozvání na II. ročník CB setkání s expedičním vysíláním,   přečteno : 157 x

10.1.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 4)   přečteno : 261 x

5.1.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 3)   přečteno : 271 x

4.1.2002  Nová GENERÁLNÍ LICENCE 22/R/2001    přečteno : 291 x

4.1.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 2)   přečteno : 264 x

2.1.2002 Zimní expedice Krušné hory (Bouřňák 22.12.2001) přečteno: 158 x

2.1.2002  ANTÉNY, ANTÉNY… (část 1)   přečteno : 348 x

1.1.2002  Polární portejbl za humny   přečteno : 82 x

ROK 2001

31.12.2001  Novoroční blahopřání   přečteno : 157 x

20.12.2001  A znovu k obraně proti virům - zabezpečte si Internet explorer !   přečteno : 131 x

11.12.2001  Vánoční dáreček - stáhněte si lokátorovou mapu! přečt.: 268 x

4.12.2001  Je Tvůj poštovní program bezpečný ?   přečteno : 229 x

30.11.2001  Borůvka na zimním Kozákově   přečteno : 342 x

29.11.2001  Zima, plískanice a stejně bude zase Borůvka na kopci !!!   přečteno : 215 x

23.11.2001  Zřízení CHATU - prostor pro pokec   přečteno : 221 x

21.11.2001  Článek ve Výzvě na kanále   přečteno : 288 x

31.10.2001  CB sraz v Horní Libchavě   přečteno : 210 x

22.10.2001  1000 spojení českých   přečteno : 496 x

19.10.2001  Setkání na Řípu   přečteno : 171 x

17.10.2001  Expedice Utržené sluchátko

aneb jak nás málem sežraly krávy a francouzští volové   přečteno : 267 x

7.10.2001  Borůvka u Soptíka   přečteno : 177 x

1.10.2001  Expedice Varhany a Babí léto v éteru ...   přečteno : 227 x

23.9.2001  Jako blesk z čistého nebe.   přečteno : 178 x

17.9.2001  Z Ještědu na Říp   přečteno : 263 x

6.9.2001  Radost všedního dne   přečteno : 263 x

29.8.2001  Slavnostní předávání cen v Holicích 4. ročník LPD 2001   přečteno : 413 x

28.8.2001  Doplněny tabulky s daty ze všech ročníků LPD   přečteno : 314 x

25.8.2001  Vyhlášení výsledků 4. ročníku Letního polního dne 2001   přečteno : 331 x

17.8.2001  Zasedání rady ČAK CB    přečteno : 324 x

14.8.2001  Uzávěrka příjmu soutěžních deníků ze závodu LETNÍ POLNÍ DEN 2001   přečteno : 308 x

10.8.2001  JN89AQ - CL6, LPD 2001 aned jak nás Kryšpín našel ležící a spící ...   přečteno : 327 x

9.8.2001  Stav dodání soutěžních deníků ke zpracování - POSÍLEJTE DENÍKY !!!   přečteno : 381 x

31.7.2001  Deník pro LPD ke stažení   přečteno : 601 x

28.7.2001  Vaše otázky, naše odpovědi - k soutěži Letní polní den  přečteno: 464 x

21.7.2001  Borůvka na Kozákově z pohledu Sněhurky Lbc   přečteno : 319 x

19.7.2001  Borůvka na Pláních pod Ještědem.   přečteno : 264 x

17.7.2001  Borůvka na Kozákově   přečteno : 323 x

10.7.2001  K o z á k o v 04.07.2001 - 08.07.2001   přečteno : 360 x

5.7.2001  V. ročník expedice Borůvka začal !!!   přečteno : 359 x

27.6.2001  Expedice Praděd a popis několika nejzajímavějších spojení   přečteno : 329 x

25.6.2001  Možnost i pro nečleny CB klubu Česká Lípa mít svoji rubriku na těchto stránkách   přečteno : 639 x

24.6.2001  Expedice Borůvka je téměř na Pradědu !!   přečteno : 345 x

23.6.2001  Jaký je rozdíl mezi rubrikami Poznačte si v kalendáři a Pojedete na portejbl ?   přečteno : 297 x

20.6.2001  RKL Contest   přečteno : 281 x

20.6.2001  Expedice Borůvka jede 23.6 na Praděd !   přečteno : 332 x

19.6.2001  Nové stránky, nový formulář, nové možnosti.   přečteno : 338 x

18.6.2001  Poháry pro vítěze soutěže LPD 2001   přečteno : 372 x

18.6.2001  CB a rallye.   přečteno : 288 x

15.6.2001  Co vše si můžete 'objednat' k odběru emailem ?   přečteno : 505 x

14.6.2001  Ověřte si doménu - k čemu je to dobré ?   přečteno : 653 x

5.6.2001 Exp. Borůvka se zúčastnila akce Rozhledny 2001 přečteno: 384 x

4.6.2001  Burza na Kozákově, Expedice Borůvka taky   přečteno : 384 x

1.6.2001  Ptáte se co to je za akci Rozhledny 2001   přečteno : 309 x

31.5.2001  Rozhledny 2001 a Borůvka   přečteno : 354 x

31.5.2001  Odkaz na staré články rubiky Napsali nám   přečteno : 450 x

31.5.2001  Anténní portable stožár   přečteno : 284 x

31.5.2001  Základní údaje o radiostanicích a pásmu CB   přečteno : 301 x

31.5.2001  Odkaz na staré články rubiky Zúčastnili jsme se  přečt.: 433 x

31.5.2001  ČAK - Česká asociace klubů CB   přečteno : 497 x

31.5.2001  Odkaz na staré články   přečteno : 456 x

11.5.2001  Zprovoznění nových stránek   přečteno : 368 x

ROK 2000

5.7.2000  Expedice RADEGAST nám poslala ke zveřejnění následující obrázek :   přečteno : 118 x

5.7.2000  Dušan Háje nám opět píše z dovolené ..   přečteno : 77 x

5.7.2000  John , Kanada   přečteno: 94 x

5.7.2000  Dušan Háje nám píše z dovolené ..   přečteno : 70 x

5.7.2000  Kosačka Dolní Chlebany   přečteno : 92 x

5.7.2000  Pedro Nejdek   přečteno : 73 x

                                                       Spracované z www stránky CB klubu Česká Lípa: http://www.cbdx.cz

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2000-2012cezmin.wz.sk/