wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

CB klub Česká Lípa
Sosnová 118, 470 01 Česká Lípa tel. 736 761 461 CH 26
Vyhlašuje soutěžní podmínky závodu
Letní polní den CB 2015

Termín konaní: 25.7- 26. 7. 2015 od 19:00 hod. do 23:00 hod a od 01:00 do 05:00 hod.

Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.

Podmínky soutěže:
Každý účastník soutěže se řídí VO-R/7/04.2012-6. Vede deník, který po skončení závodu zašle v elektronické podobě jako výstup z programu LPD.EXE na adresu pořadatele nejdéle do 7.8.2015 Soutěží se na všech povolených kanálech FM kromě kanálů vyhrazených ve Všeobecném oprávnění pro jiný než fone provoz. Volba QTH je jen na území ČR a SR jinak není závodník nijak omezen. U jedné soutěžní stanice je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní volačku. Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení z prvního kola se dělají znovu.

1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :
a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
b) Volací znak protistanice
c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
d) čas spojení +-5 min
e) Reporty spojení vlastní a reporty spojení protistanice ve tvaru RS

2. Za neplatná spojení je považováno :
a) Spojení před počátkem a po ukončení závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
d) Opakované spojení v jedné části závodu.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, rozdíl času spojení větší, než +-5 minut.
f) Spojení s nesoutěžní stanicí
g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek (VO-R/7/08.2005-22) bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.

3. Hodnocení soutěže:
a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
c) Dosažení nejvíce platných spojení.
Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.

4. Soutěžní stanice
CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) násobič pro toto spojení je 1,0

5. Kontrolní stanice pořadatele
A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5
Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní).

6. Soutěžící, kteří zašlou své deníky a ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu

7. Hodnocení soutěže bude provedeno v Holicích u příležitosti konání Mezinárodního setkání radioamatérů 2015.

8. Podávání stížností :
Stížnost musí být podána písemně
Stížnost může podat závodník, kontrolní stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 7.8.2015
Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč
V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.

 

Perfektné všetky základné informácie
pre súťažiacich v LPD Česká Lípa 2014
od Bohouše Česká Lípa
  http://www.cbdx.cz

Info před závodem Letní polní den 2014
Kdo závodil v některém předchozím ročníku LPD už vše v článku zná a nemusí ho tedy číst , to je dobré, že ?
Program LPD.EXE (včetně návodu) i vzor papírového deníku (WORD) zde ke stažení.
Elektronická přihláška soutěže Letní polní den 2014 http://www.cbdx.cz/lpd/prihlaska.html

Blíží se nám soutěž Letní polní den - tuto sobotu bude rachot na kanálech. Pojdme si připomenout pár drobností k tomuto závodu:
Je zřejmé, že otázky typu - mohu vysílat výkonem vyšším než 4 W, mohu používat stanici President George, Lincoln, Shogun .... (podle svého doplň jakoukoliv stanici neodpovídající výkonem VO), že takové dotazy jsou zbytečné a pouze ukazují, že tazatel neví, co to je Všeobecné oprávnění (dříve Generální povolení, GENERÁLNÍ LICENCE a pod). V podmínkách soutěže je jednoznačně stanoveno - a závodník to na přihlášce stvrzuje - že závodník se zavazuje dodržovat podmínky stanovené Všeobecným oprávněním. Tento typ dotazů, na které je tedy jednoduchá odpověď:
Přečti si VO nechám tedy stranou,
pojďme se podívat na časté dotazy, kde odpověď již nemusí být na první pohled tak zřejmá.

Doba závodu 17 ročníku Letní polní den 2014 :
1. část závodu : sobota 26.7.2014 od 19:00 hod. do 23:00 hod
2. část závodu : a potom - neděle 27.7.2014 od 01:00 hod do 05:00 hod.

Počítá se mi spojení se závodníkem z první i z druhé části soutěže ?
Ano, se závodníkem uděláte spojení v první části soutěže, zapíšete do deníku. Ve druhé části soutěže provedete opět spojení s tím samým závodníkem a spojení se rovněž počítá.

Když v jedné z obou částí uskutečním opakovaně spojení se stejnou stanicí, rovněž se mi tato spojení počítají ?
Nikoliv, v každé z obou částí závodu se započítá pouze jedno spojení, ostatní opakovaná spojení v každé části závodu jsou považována za duplicity.

Když budu mít v deníku duplicitní spojení, budu za to nějak penalizován, například budou mi strženy body ?
Nikoliv. Duplicitní spojení vyhází program pro zpracování závodu a započítáno bude pouze jediné spojení v každé části soutěže.

Příklad: můžete udělat třeba deset spojení se stejnou protistanicí v první části závodu, ale započítáno bude jen jedno z nich. Pokud se stejnou stanicí uděláte spojení i ve druhé části soutěže, bude vám započítáno. Pokud i ve druhé části soutěže s protistanicí uděláte více duplicitních spojení, bude i ve druhé části soutěže programem na vyhodnocení závodu započítáno pouze jedno spojení. Celkově tedy s jedním závodníkem můžete mít dvě spojení - jedno z první části soutěže a druhé spojení v druhé části soutěže.

K čemu jsou kontrolní a bonusové stanice a mám se s nimi během závodu zabývat ?
Kontrolní a bonusové stanice jsou stanice pořadatele závodu. Část věnovanou kontrole popisovat nebudu, to je záležitost pořadatele a závodníka se týká pouze při nedodržování podmínek závodu. Pro závodníka je daleko zajímavější část bonusová - kdy se kontrolní stanice ozývají soutěžní volačkou ALFA a nějaké číslo. To číslo se v průběhu závodu mění, čili i s jedním operátorem může závodník uskutečnit více bonusových spojení. Spojení s bonusovou stanicí přináší závodníkovi i další plus - spojení s bonusovou stanicí je ohodnoceno nejvyšším násobičem - 1.5. Za například 100km spojení si tedy závodník započítá 150 soutěžních bodů a to už je pro závodníka sakra zajímavé. Doporučení je tedy jednoznačné - během závodu se pokuste o spojení s co největším počtem bonusových stanic.


Mohu soutěžní deník zaslat v papírové podobě ?
je možno zaslat deník nejen v elektronické podobě, ale stačí i jen papírový deník ze soutěže - deník samozřejmě musí obsahovat všechny propozicemi vyžadované náležitosti. Deník musí být vyplněn čitelně - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka.

Musím při závodě vést a zapisovat deník přímo do počítače, do programu LPD.EXE ?
Nikoliv - ke stažení je papírová verze deníku, je samozřejmě možno celý závod fungovat s tužkou a papírem a později doma v klidu přepsat data z papíru do programu LPD.EXE. Je možno i papírovou verzi deníku rovnou odeslat, ale pozor - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka. Je tedy v zájmu závodníka zaslat deník čitelný.

Musím vyplnit všechna políčka , tedy i reporty ?
Ano, program vyžaduje vyplnění všech políček, včetně reportů. Reporty jsou standardní součástí spojení.

Bude mi uznáno spojení, pokud se budou zápisy v deníku mém a protistanice lišit byť i jen v jediném políčku, například reportu?
Nebude, kromě jediné výjimky a to je čas spojení, který se může navzájem lišit o plus mínus 5 minut. Všechny ostatní parametry - volačka, lokátory, čísla deníků a reporty si musí v
denících navzájem odpovídat, jinak spojení nebude uznáno.

Pokud protistanice má nesprávně zapsaný můj lokátor, započítává se mi spojení s ním ?
Ne. Je v zájmu obou protistanic předat si správně všechny údaje. Pořadatel nezjišťuje, kdo nesprávně zapsal data nebo kdo je nesprávně nadiktoval. Spojení se buď uzná oběma závodníkům (odpovídají-li si údaje v obou denících ), nebo není spojení uznáno ani jednomu závodníkovi (pokud byť i jen jeden údaj nesedí proti údaji protistanice).

V čem se nejčastěji chybuje ?
Zkušenost nám ukázala, že závodníci bez potíží rozumí těm několika pravidlům a nedělá jim problém jejich dodržování. V čem se v praxi nejčastěji chybuje, je v zápisu dat do deníku, další chyby vznikají následně při přepisu z papírového deníku do programu LPD.EXE.

Mohu i v závodě Letní polní den vysílat na pásmu B ?
Závodníci tam vysílat mohou, zakázané to není. Vysílat je povoleno na všech frekvencích, které povoluje Všeobecné oprávnění. Kontrolní a bonusové stanice budou v letošním 17. ročníku Letního polního dne vysílat pouze v pásmu C.

Je možno se přihlásit do závodu po uplynutí termínu příjmu přihlášek ?
Žádný termín ukončení příjmu přihlášek do soutěže stanoven není. Přihlašování je plně elektronické a je tedy možno se přihlásit třeba i když už závod běží.

Musím se soutěže účastnit v obou částech závodu ?
Nemusíte. Jaký deník pošlete, takový bude vyhodnocen.

Musím pořadateli nahlásit místo, okdud budu soutěžně vysílat ?
Nikoliv. Pořadatel nezajišťuje závodníkovi kótu, čili může se stát, že v den závodu se na jednom kopci sejde více závodníků. Je věcí jejich domluvy, jak kolizní situaci vyřeší. Pořadatel nezakazuje inzerovat soutěžícím jejich úmysl vysílání z konkrétního místa. Dáte-li dopředu vědět, např. i prostřednictvím těchto stránek (viz levé menu: Pojedete na portejbl?) odkud zamýšlíte soutěžně vysílat, zvyšuje se vaše šance, že se případné kolizi s jinými závodníky vyhnete. Jediné kóty, které jsou pevně dané jako obsazené, jsou stanoviště kontrolních stanic.

Mohu v průběhu soutěže měnit místo vysílání ?
Závodník může změnit lokátor v průběhu soutěže, vždy však musí začít vést nový soutěžní deník (číslovaný od jedničky). Změna lokátoru v průběhu soutěže nemá vliv na výše uvedené, nejlépe vysvětlím na příkladu:
Pokud si např ET-1 udělá soutěžní spojení s CL-6 v 19:00, pak změní lokátor, někam přejede na nový kopec, tak musí začít vést nový deník a do 23:00 už spojení s CL-6 dělat nemá smysl, protože s ním v první části závodu již spojení má. Samozřejmě ale má smysl udělat si spojení s CL-6 v druhé části závodu po 01:00 hodině.

Mohou se v průběhu soutěže měnit operátoři u mikrofonu ?

Ano, je to možné. Není nic neobvyklého, když se do soutěže přihlásí třeba celá expedice.
Vedoucí přihlásí expedici a v případě výhry dostane on cenu a diplom. Diplom tedy neobdrží ostatní účastníci jeho expedice, kteří se na průběhu soutěže podíleli, ale pouze ten, kdo se přihlásil. Není povoleno v rámci soutěže vytvořit více než jedno vysílací stanoviště pod jednou soutěžní volačkou.
Je dovoleno mít více postavených antén a u stanic mít své POSLOUCHAJÍCÍ kamarády, kteří monitorují provoz na více kanálech současně a "posílají" závodníka na kanál udělat si soutěžní spojení se stanicí, se kterou zatím soutěžní spojení neudělal. Je povoleno, aby se účastníci expedice střídali u mikrofonu - stále pod soutěžní volačkou.

Může z jednoho zařízení vysílat více než jeden ZÁVODNÍK ?
Ano, může. Například dejme tomu manželé chtějí oba soutěžit a mají pouze jedno zařízení (antenu,stanici...). Oba se elektronicky přihlásí do soutěže, každý obdrží samostatnou soutěžní volačku. Pak se mohou u mikrofonu dle svého uvážení střídat a každý pod svojí soutěžní volačkou provádí svoje soutěžní spojení, které si každý z nich zapisuje do SVÉHO soutěžního deníku.
Tento soutěžní deník po skončení závodu každý pošle pořadateli závodu a pokud oba vyhrají nějakou cenu, pak ji také OBA obdrží.

Je platné a započítá se spojení které tato dvojice spolu provede ?
Ano, samozřejmě - jsou to přeci dva samostatní soutěžící, kteří mají pouze stejný lokátor.

LOKÁTOR a "radosti" s ním ...
Stalo se to snad na každém ročníku soutěže Letní polní den : Někdo si na začátku určil nesprávně svůj lokátor. Na tuto chybu se většinou rychle přijde a nešťastník bývá zkušenějšími kolegy o této chybě zpraven. Pak následuje v etéru shánění všech, se kterými si tento nešťastník již soutěžní spojení provedl,se žádostí o opravu lokátoru v jejich soutěžním deníku.
Důrazně se tedy doporučuje dát si tu práci a svůj lokátor si určit správně. Existuje řada pomůcek, které Vám pomohou určit Váš soutěžní lokátor správně. Každý soutěžící má k dispozici i barevnou lokátorovou mapu. Praxe ukázala, že je plně dostatečná k určení lokátoru. Je vhodné jet na kótu již vybaven znalostí odpovídajícího lokátoru a nikoliv začít zjišťovat vlastní lokátor pár minut před závodem. Neobávejte se obrátit na svoje kolegy z jiných expedic, moje zkušenost je taková, že rádi pomohou.

Kdo s lokátorovou mapkou neumí pracovat pro toho kratoučký rychlokurs :
Dejme tomu chceme určit lokátor ČESKÉ LÍPY. Lokátor se skládá vždy ze šesti znaků - první jsou dvě písmena, následují dvě číslice a na závěr jsou opět dvě písmena.
Na mapce vlevo dole je nakreslen obrys republiky a přes něj jsou nakresleny veliké čtverce. Určete čtverec, ve kterém se nacházíte a máte první 4 znaky určeny - v našem případě je to JO70. Zbývá určit poslední dva znaky - poslední dvě písmena. Na mapce najdi město Česká Lípa a v síti čtverců jeď (prstem, pomocí pravítka apod.) nahoru a tam přečti páté písmeno - v
našem případě G. Nyní tedy již máme pět znaků lokátoru České Lípy - JO70G a zbývá určit poslední. Opět na mapě najdi Českou Lípu a jeď tentokrát vodorovně až na kraj, kde se dostaneš k poslednímu písmenku - Q. A hurá - určil jsi celý lokátor, který tedy pro kontrolu uvádím: JO70GQ.
Ještě jednou pamatuj : nejprve SVISLE a potom VODOROVNĚ, záměna tohoto pořadí je nejčastějším zdrojem chybně určeného lokátoru.

Co všechno se píše do soutěžního deníku
Bývám dotazován na jednotlivé položky v soutěžním deníku - kam se má co zapsat. Není to sice žádná věda, ale pro toho, kdo soutěží poprvé, to může být zdrojem nejistoty - "abych něco nezkazil, raději se zeptám". Inu proč ne, takže tedy pojďme na to:

Nejprve záhlaví:

Deník pro závodníka ... sem napíšete svoji soutěžní přidělenou volačku (dejme tomu pro příklad ET-123 )

Lokátor ... sem napíšete SVŮJ lokátor

Dne ... sem napíšete datum

č.listu ... sem napíšete na první list jedničku, nevejdou-li se Vaše soutěžní spojení na jeden list, pokračujete na další list, kde do této kolonky uvedete dvojku, ... na případný třetí list napíšete číslici tři , ... atd. atd.

Tím máme vyplněné záhlaví a jdeme na soutěžní spojení.

P.č. .... pořadové číslo. Očíslujte řádky číslicemi 1 až 30 na prvním listě, 31 až 60 na druhém listě. (Toto číslo hlásíte protistanici v rámci soutěžního spojení.)

Jeho volačka .... sem zapíšete CELOU soutěžní volačku protistanice - tedy nikoliv pouze číslo, ale i prefix (ty mohou být tři - ET-,CL- a AA-)

Jak ho slyšíš ... Radio/Signál. Rádio se uvádí jako první a je na Vás, jak ohodnotíte kvalitu radiového spojení, k dispozici jsou číslice 1 až 5. Signál (někdy se v etéru používá výraz Santiago) - sem napíšete hodnotu na Vašem S-metru, k dispozici jsou číslice od 0 až po 9

Jeho číslo deníku. ... číslo deníku. Sem zapíšete pořadové číslo v deníku protistanice, toto číslo Vám sdělí protistanice a je to jeho Pořadové číslo v jeho deníku. (V podstatě Kolikáté jste jeho spojení)

Jeho lokátor .. sem napíšete lokátor který Vám nahlásí protistanice.

Jak tě slyší ... Sem zapíšete hodnoty spojení, které Vám nadiktuje protistanice, opět v pořadí Radio/Signal.

čas ... poslední věc, kterou zapíšete, je čas spojení s protistanicí , který jste si odsouhlasili (může se lišit o max. 10 minut).

Zbývající kolonku Poznámka již vyplňovat nemusíte, slouží jen pro vaše poznámky.

Nejlépe asi bude, ukážeme-li si na příkladu jednoho soutěžního spojení, jak to celé může vypadat. Předpokládejme tedy, že já s volačkou CL6 budu provádět soutěžní spojení se soutěžní stanicí ET123:

"CL6 dává výzvu do závodu ..."
"Ahoj CL6, tady je ET123, jsi moje páté spojení, lokátor JO70PO, report pro Tebe 59 a čas spojení navrhuji 21:55, pobrals ?"
Moje odpověď by mohla být: "Ano ET123, pobral jsem, piš si : já CL6, jsi moje deváté spojení, můj lokátor je JO70GQ, slyším Tě rovněž 59 a s navrhovaným časem 21:55 souhlasím, pobrals ?",
"Ano, vše pobráno, děkuji za spojení, 73 , blabla ...."

Z takto pořízeného papírového deníku pak jistě nebudete mít problém data přepsat do programu LPD.EXE, tedy programu určeného právě pro tento závod. Popis práce s tímto programem je podrobně rozveden na našich stránkách tam, kte je program zdarma volně ke stažení.

Jak to je se zadáváním času
U času je situace o poznání volnější, pořadatel tím zareagoval na připomínku Vlasty Záluží CL-40, že náš způsob bazírování na přesném času není u většiny závodů obvyklý a že by navrhoval toleranci plus minus pět minut. Pořadatel tento návrh přijal a tak se od nultého ročníku závodu Béčko nebude lpět na přesném času.
Podrobněji: pokud se nebudou časy v deníku obou protistanic lišit o více než 10 minut, pak bude spojení uznáno za platné (samozřejmě musí sedět i ostatní hodnoty obou spojení proti
sobě). Pokud se časy budou lišit o více než 10 minut, bude to považováno za nesplnění podmínky a spojení z tohoto důvodu uznáno nebude.
Nejen na závody pořádané CB klubem Česká Lípa jsou již pro mnoho závodníků přesné DCF hodiny běžnou praxí. Pokud by si závodníci před závodem nařídili hodiny bez DCF podle někoho , kdo přesným časem disponuje, nemusí si závodníci na konci soutěžního spojení čas spojení ani sdělovat. Samozřejmě ovšem jim tato možnost - navzájem si sdělit a potvrdit čas - i nadále zůstává.

Co se u položky čas ještě kontroluje a co nikoliv
U času ještě chvíli zůstaneme, chci zde vypíchnout jednu věc a sice to, že se v programu budou časy pouze porovnávat proti sobě a pak že budou porovnávány jen z toho hlediska, zda patří do první nebo druhé poloviny soutěže. Pokud se v deníku z noční části objeví čas například 15:22, pak spojení uznáno nebude, protože noční část probíhá od 01:00 do 05:00. Co ale nevadí, jsou následující příklady :

č.d. Volačka čas
1 ET-11 03:22
2 ET-21 03:20
3 ET-31 03:23
4 ET-41 03:23
5 ET-51 03:23
6 ET-61 03:24
atd.
Jak je z příkladu patrné, není a nebude sledována časová posloupnost. Porovnávají se pouze dva časy jednoho spojení proti sobě, vzpomínáte? Ty časy nemusí jít za sebou (spojení číslo 2
má uveden dřívější čas spojení než spojení č.1) a za druhé v jedné minutě je schopen i běžný operátor udělat více spojení (spojení 3,4 a 5 mají uveden stejný čas spojení). Pokud by všichni používali přesný čas, pak by první možnost ani nastat neměla, nicméně za chybu to považováno není.

To je k času zatím vše, snad jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně.
Zjednodušeně řečeno : pokud obě stanice mají zapsaný stejný čas (nebo čas lišící se max. o plus minus 5 minut) a ten čas odpovídá době závodu, pak s časem nebude žádný problém. Je jedno, že časy nejdou za sebou nebo že v jedné minutě máte zapsáno více spojení.

Musím si sám spočítat kilometry a získané body před odesláním deníku ?
Ne, nemusíš. Po skončení soutěže zašli deník (papírový, nebo lépe pořízený v programu LPD.EXE. Počítání vzdáleností, bodů, násobičů apod. necháme nekompromisnímu a "všem stejně měřícímu" počítači.

Jak to vlastně je s těma násobičema, k čemu jsou vlastně dobré a proč vůbec byly zavedené ? Nekomplikuje to celou coutěž ?
Začneme od konce - je to údaj navíc, takže by se zdálo, že to věc komplikuje, no, když se podíváme, kde se tato komplikace projeví, zjistíme, že jenom při zpracování výsledků a to provádí počítač. Závodník na nějaké násobiče nemusí v průběhu soutěže vůbec myslet, nemusí je po skončení soutěže nějak "uplatňovat" - jsou mu automaticky přiznány a započítány.

Jak to vzniklo ? CB klub se kdysi dávno zabýval myšlenkou vytvořit pouze klubový závod - pouze pro účastníky CB klubu Česká Lípa. Protože ale bylo evidentní, že by to byla nuda - těch členů zase CB klub Česká Lípa tolik nemá a tak by závod trval jen chvilku - rozhodli jsme se do soutěže zapojit i veřejnost. Do soutěže se tedy může přihlásit kdokoliv. Aby byla nabídka do soutěže pro nečleny co nejvíce zajímavá, hledali jsme způsob, jak nečleny ZVÝHODNIT oproti členům klubu. Výsledkem jsou násobiče. Násobič spojení s klubovou volačkou je 1.1, spojení s kontrolní stanicí pořadatele - Áčkem - je ohodnoceno násobičem 1.5 Jak to funguje? Dejme tomu, že já jako CL6 udělám spojení se stanicí ET123. Vzdálenost mezi námi je dejme tomu pro jednodušší počítání 100 km. Já jsem získal 100 bodů, kdežto závodníkovi ET123 se započítá 100 x 1.1 = 110 bodů. Jenom tím, že ET123 není členem klubu získal na spojení s členem klubu 10 bodů.

Je to VÝHODA pro všechny nečleny CB klubu Česká Lípa oproti členům CB klubu Česká Lípa, kteří se do soutěže přihlásili.

Udělá-li soutěžní spojení ET123 a kontrolní stanice třeba AA-7, vzdálenost mezi nimi je opět dejme tomu 100 km, pak závodník ET123 získá 100 x 1.5 = 150 bodů. Pro doplnění - členům klubu je při soutěžním spojení s kontrolní stanicí pořadatele (Áčkem) rovněž přiznán násobič 1.5

Můžete mi říci kolik je přihlášeno závodníků ?
To se nedozví ani členové klubu ani kontrolní stanice. Jediný,kdo ví skutečný počet účastníků soutěže,je ředitel soutěže Honza Sosnová a ten "ani necekne". Ani v ostatních podobných soutěžích se nezveřejňuje dopředu počet soutěžících - průběh soutěže je pak napínavější. Skutečný počet závodníků je možno se dozvědět až z Výsledkové listiny. Výsledková listina soutěže Letní polni den bude zveřejněna až po vyhlášení v Holicích.

Již ozkoušený bonus nakonec :
Všechny deníky budou po soutěži vystaveny na internet !
Způsob vedení deníku pořadateli umožní ještě více být transparentní vůči všem účastníkům závodu. Program LPD.EXE vede i ke zjednodušení práce pořadatele - protože data budou vyplněna jednoznačně již od samotných závodníků, nebude moci docházet k různým kolizním situacím - co si závodník pošle, s tím bude program na vyhodnocení soutěže pracovat. Na konci počítač "vyplivne" výsledkovou listinu. U závodu Letní polní den budou deníky vystaveny až po vyhlášení výsledků v Holicích. Budete si tedy moci sami zkontrolovat, zda vás počítač někde neošidil nebo kdo z protistanic ve svém deníku udělal chybu v zápisu, budou slovně vyjmenované všechny důvody, proč daný řádek v deníku nebyl uznán za platný.

Tak, to je pro dnešek vše, i tak jsem se rozepsal až až, snad to pro vás nebylo vyloženě nudné čtení .

Bohouš Česká Lípa, Originál info TU!

 

Letní polní den CB klubu Česká Lípa

 Rozmístění
"Kontrolních a Bonusových stanic"
17. ročník LPD 2014

Závod Letní polní den se již blíží, čeká nás 17-tý ročník. Oproti předchozím rokům se v propozicích nic nezměnilo, jediná změna je formální - Kontrolní stanice mají nový, rozšířený název - Kontrolní a Bonusové stanice.
První upozornění je k mapce, kde jsou uvedené kontrolní stanice - to že tam je Marconi dvakrát neznamená, že se rozpůlí, ale že pokud mu nevyjde povolení na jednu kotu (Javořina) , zvolí kotu náhradní (Spartak).
Druhá poznámka - kontrolní stanice budou sledovat provoz na pásmu a jako stanice Bonusové se budou ozývat pouze v pořadatelem stanovený čas a dobu.
Závodníci jsou omezeni VO (čili SSB, 80 kanálů mohou použít), ale Bonusové stanice se budou ozývat pouze na kanálech 1-40 a pouze v modulaci FM.
Klíč pro LPD.EXE pro letošní závod již byl vydán, je možno se na závod připravovat.
Připomínám, že do závodu Letní polní den se můžete přihlásit i v den konání závodu (a vlastně i v jeho průběhu), přihlašování je plně elektronické - po vyplnění přihlášky vám systém přidělí soutěžní volačku.
Oproti jiným závodům se v tomto závodu započítávají pouze spojení mezi přihlášenými stanicemi. Spojení s nepřihlášenými stanicemi samozřejmě rovněž můžete v době závodu provádět, ale závodníkům se nebudou tato nesoutěžní spojení započítávat.
Závod probíhá již po sedmnácté, moc bych se divil, kdyby jste již teď nevěděli vše, co je třeba. Závod je možná dokonce i trošku jednodušší, než jiné soutěže, spojení se započítá oběma soutěžním stanicím nebo žádné, obě stanice tedy mají zájem na co nejčitelnějším předání všech náležitostí. Náležitosti nepřekvapí, jsou to ty samé věci, které si sdělujete i u běžných spojení - volačka, lokátor, reporty. Čas spojení se může lišit až o +- 5 minut, do této tolerance se snad vejde každý.
Pravidla tak jak jsou nastavená vedou k jednoznačným nezpochybnitelným výsledkům - všechny data, všechny deníky jak soutěžících tak i Bonusových stanic jsou po vyhlášení výsledků dostupné všem a je možno zpětně zkontrolovat svůj deník proti deníku vystavenému. Deníky zpracovává počítač, který měří všem stejně - co pošlete, to zpracuje.
Poslední věc kterou zmíním je možnost změny soutěžní volačky. Pokud někdo obdržíte volačku, která se vám špatně vyslovuje, dejte mi vědět a provedeme změnu za takovou, aby vám vyhovovala. Než abyste měli poprskaný mikrofon z omílání "Zde ET-333" - to možná budete radši za volačku ET-151 a podobně. V žádosti o změnu volačky uveďte jakou jinou volačku byste chtěli, může to být max třímístné číslo (100 - 999) a nesmí již být obsazené. V žádosti není třeba uvádět důvod proč volačku chcete změnit - prostě pošlete požadavek a pokud to půjde tak změnu provedeme.
Těší nás stávající počet přihlášených, který se s blížícím startem závodu bude pravděpodobně ještě zvyšovat.

Naslyšenou v závodě se těší pořadatelé, ať vám to lítá!
Elektronická přihláška do závodu Letní polní den
Propozice soutěže Letní polní den 2014

Originál: Bohouš Č.Lípa

CB klub Česká Lípa
Sosnová 118, 470 01 Česká Lípa tel. 736 761 461 CH 26
Vyhlašuje soutěžní podmínky závodu
Letní polní den CB 2014
Termín konaní: 26.7- 27. 7. 2014 od 19:00 hod. do 23:00 hod a od 01:00 do 05:00 hod.
Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.

Podmínky soutěže

Každý účastník soutěže se řídí VO-R/7/04.2012-6. Vede deník, který po skončení závodu zašle v elektronické podobě jako výstup z programu LPD.EXE na adresu pořadatele nejdéle do 8.8.2014 Soutěží se na všech povolených kanálech FM kromě kanálů vyhrazených ve Všeobecném oprávnění pro jiný než fone provoz. Volba QTH je jen na území ČR a SR jinak není závodník nijak omezen. U jedné soutěžní stanice je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní volačku. Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení z prvního kola se dělají znovu.
1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :
a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
b) Volací znak protistanice
c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
d) čas spojení +-5 min
e) Reporty spojení vlastní a reporty spojení protistanice ve tvaru RS
2. Za neplatná spojení je považováno :
a) Spojení před počátkem a po ukončení závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
d) Opakované spojení v jedné části závodu.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, rozdíl času spojení větší, než +-5 minut.
f) Spojení s nesoutěžní stanicí
g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek (VO-R/7/08.2005-22) bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
3. Hodnocení soutěže:
a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
c) Dosažení nejvíce platných spojení.
Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.
4. Soutěžní stanice
CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) násobič pro toto spojení je 1,0
5. Kontrolní stanice pořadatele
A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5
Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní.
6. Soutěžící, kteří zašlou své deníky a ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu
7. Hodnocení soutěže bude provedeno v Holicích u příležitosti konání Mezinárodního setkání radioamatérů 2014.
8. Podávání stížností :
Stížnost musí být podána písemně
Stížnost může podat závodník, kontrolní stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 8.8.2014
Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč
V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.

CB klub Česká Lípa
Sosnová 118, 470 01 Česká Lípa tel. 736 761 461 CH 26
Vyhlašuje soutěžní podmínky závodu
Letní polní den CB 2013
Termín konaní:
20.7- 21. 7. 2013 od 19:00 hod. do 23:00 hod a od 01:00 do 05:00 hod.
Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.

Podmínky soutěže

Každý účastník soutěže se řídí VO-R/7/04.2012-6. Vede deník, který po skončení závodu zašle v elektronické podobě jako výstup z programu LPD.EXE na adresu pořadatele nejdéle do 2.8.2013 Soutěží se na všech povolených kanálech FM kromě kanálů vyhrazených ve Všeobecném oprávnění pro jiný než fone provoz. Volba QTH je jen na území ČR a SR jinak není závodník nijak omezen. U jedné soutěžní stanice je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní volačku. Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení z prvního kola se dělají znovu.

1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :
a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
b) Volací znak protistanice
c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
d) čas spojení +-5 min
e) Reporty spojení vlastní a reporty spojení protistanice ve tvaru RS
2. Za neplatná spojení je považováno :
a) Spojení před počátkem a po ukončení závodu.
b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
d) Opakované spojení v jedné části závodu.
e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, rozdíl času spojení větší, než +-5 minut.
f) Spojení s nesoutěžní stanicí
g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek (VO-R/7/08.2005-22) bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.

3. Hodnocení soutěže:
a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
c) Dosažení nejvíce platných spojení.
Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.

4. Soutěžní stanice
CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) násobič pro toto spojení je 1,0

5. Kontrolní stanice pořadatele
A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5
Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní).
6. Soutěžící, kteří zašlou své deníky a ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu

7. Hodnocení soutěže bude provedeno v Holicích u příležitosti konání Mezinárodního setkání radioamatérů 2013.

8. Podávání stížností :
Stížnost musí být podána písemně
Stížnost může podat závodník, kontrolní stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 2.8.2013
Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč
V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.

LPD 2013 - novinky!

Leckomu se může líbit neplacení startovného, jsou i další změny

Jak již ředitel soutěže Honza Sosnová při loňském vyhlášení výsledků LPD 2011 v Holicích avizoval, jsou tu některé změny v pravidlech a přihlašování do soutěže Letní polní den 2012.
Změny byly inspirovány snahou o co největší zjednodušení pro soutěžící, přece jen závodníků rok od roku ubývá, tak proč těm, kdo si zazávodit chtějí, trochu nezjednodušit život.

Ve zkratce:
-
Neplatí se startovné.
-Členové CB klubu jsou přihlášeni automaticky.
-Přihlášení do soutěže je plně elektronické.
-Soutěžní volačka je přidělena automaticky.
-Seznam přihlášených až po proběhnutí závodu.
-Zajišťování kót pořadatelem se i nadále nekoná.
-Náležitosti závodníka jsou ke stažení z našich stránek
-Klíč pro LPD 2012 vydán.
-Zrušen PO BOX
-Volba koty pouze v ČR a SR, z jiných států nikoliv
-Pamětní list nebude?
-Zasílání výsledků opět plně elektronické.
-Jde to i jinak, než jen elektronicky.
-O co se vlastně soutěží?

Podrobněji :

Neplatí se startovné.
Ano, do soutěže LPD od letošního roku neplatíte startovné. Doufáme, že tento krok pořadatele počet závodníků přihlášených do soutěže Letní polní den zvýší.

Členové CB klubu jsou přihlášeni automaticky.
Členové CB klubu se do soutěže Letní polní den nepřihlašují, již totiž přihlášeni jsou - respektivě mají soutěžní volačku trvale a jednoznačně přidělenou.

Přihlášení do soutěže je plně elektronické.
Přihlášení do soutěže je velmi jednoduché - vyplníte formulář. Na emailovou adresu, kterou v přihlášce uvedete, vám přijde email , kde je třeba kliknout na řádek v emailu uvedený - tím potvrdíte funkčnost vaší emailové adresy.

Soutěžní volačka je přidělena automaticky
Jakmile kliknete na řádek uvedený v mailu a potvrdíte tak funkčnost své emailové adresy, okamžitě vám bude systémem přidělena soutěžní volačka. Automaticky, ihned, z tepla domova, ani na poštu nemusíte Soutěžní volačka je tvořena prefixem ET- a je následována číslicí - začínáme na stovce.
Poznámka pro zvědavce: Přidělování je náhodné, vždy v celé stovce (nejprve jsou přiděleny volačky 100 - 199, teprve potom jsou přidělovány volačky 200 - 299 , dále pak 300 - 399 atd. Dokud není vybraná celá stovka, je přidělování náhodné - to znamená, že jako první nemusíte dostat ET-100, ale třeba ET-156, jako druhý nedostanete ET-101, ale může to být třeba ET-123 nebo ET-198). Byla nastavena i výjimka - prvních 10 volaček bude přiděleno podle pořadí, kdo se tedy přihlásí jako první, dostane ET-100, druhý dostane ET-101 atd. až do ET-109. Pak už budou volačky systémem přidělovány náhodně podle uvedených pravidel . Kdo těmto hrátkám s čísly neporozuměl - klidně to hoďte za hlavu. Podstatné je, že automaticky dostanete soutěžní volačku, která bude jenom pro vás.

Seznam přihlášených až po proběhnutí závodu.
Tak jako v minulých letech, ani letos nebude dopředu k dispozici seznam přihlášených do soutěže. Pořadatel sice jakýsi seznam přihlášených samozřejmě mít bude, ale ani on neví, kdo z přihlášených se nakonec doopravdy zúčastní nebo zda některá podaná přihláška není jen hra nějakýho truhlíka, který sice soutěžit nebude, ale umí vyplnit formulář.

Zajišťování kót pořadatelem se i nadále nekoná.
Pořadatel nezajišťuje ani nijak neblokuje kóty závodníkům, je tedy jen na závodnících, jakou kotu si vyberou a případně jak se domluví s dalšími zájemci o stejnou kotu. Obecně platí pravidlo "kdo dřív přijde, ten dřív mele" - tedy kdo první na kopec přijel, zprovoznil zařízení a vysílá, ten kotu obsadil - pořadatel není rozhodčí v případných sporech. Pořadatel nebrání soutěžícím inzerovat úmysl obsadit kotu třeba i na těchto stránkách v rubrice "Pojedete na portejbl". Vezměte v potaz, že informace o úmyslu obsadit kotu vystavená na těchto stránkách není pro ostatní nijak závazná - je to jen vaše info ostatním. Jediná výjimka jsou koty pro kontrolní stanice, pro letošní rok zcela jistě budou obsazeny koty
Klínovec JO60LJ
Velká Javořina JN88UU
Karlštejn JN89AR
Hvězda JO70QR
Náležitosti závodníka jsou ke stažení z našich stránek
Vše probíhá elektronicky - to znamená,že pořadatel již nic závodníkovi poštou nezasílá. Ani to není nutné - vše, co závodník k soutěži potřebuje, si může stáhnout na našich stránkách, přesněji na adrese : http://www.cbdx.cz/deniklpd/ Jsou zde ke stažení i výuková videa, kde je přehledně předvedeno a okomentováno, jak se s programem pro závod zachází. Pamatujte, že samotný závod na počítači jede málokdo - převážná část si na kopci zapisuje spojení do papírového předtištěného deníku (na uvedené stránce je rovněž ke stažení) a teprve z něj pak doma deník do programu opisuje.

Klíč pro LPD 2012 vydán.
Jak již mnozí víte, přímo pro závod Letní polní den byl napsán program pro vedení soutěžního deníku. Funkčnost tohoto deníku je závislá na "elektronickém klíči". Pro letošní rok byl nový klíč právě vydán. Pro nováčky : tuto informaci klidně přeskočte, program si klíč umí sám z internetu stáhnout a použít.

Zrušen PO BOX
Protože jsme zrušili zasílání náležitostí k závodu včetně přihlášek normální poštou, byl zrušen PO BOX CB klubu. Nebude Vám chybět, stejně touto drahou a pomalou poštou našemu klubu nebudete nic posílat

Volba koty pouze v ČR a SR, z jiných států nikoliv
V minulých letech se parkrát zadařilo spojení odrazem a takovým závodníkům pak stačí pár spojení pro první místo. Část závodníků to otrávilo - oni "makaj jako šroub" celou noc a nemají šanci na bednu, kdežto vzdálené stanici stačí půlhodinka. Nové pravidlo tedy zní - kota, odkud bude závodník vysílat, musí být pouze v ČR nebo v SR.

Pamětní list nebude ?
Pamětní list bude ! A bude volně - zdarma bude ke stažení z těchto stránek a kdo si ho bude chtít vytisknout, může. V omezeném množství budou pamětní listy i na vyhodnocení v Holicích.

Zasílání výsledků opět plně elektronické.
Nezapomeňte po soutěži zaslat elektronické deníky na adresu pořadatele. Co a jak je možno se dozvědět z výukových videí, viz výše uvedený odkaz.

Jde to i jinak, než jen elektronicky.
Pro ty, kdo počítačem příliš nevládnou a přesto se chtějí soutěže účastnit, je zde nabídka ředitele soutěže Honzy Sosnová - domluvte se s ním , dodejte mu papírovou podobu deníku a on přepis do programu LPD.EXE, který je pro soutěž jinak nezbytný, provede za Vás. Dobře zvažte, zda na přepis nestačíte sami, případné překlepy nebo chybějící údaje za Vás nemá jak doplnit.

Vyhodnocení + snadná kontrolovatelnost pořadatele
Zpracování programem LPD.EXE zavedené před lety se plně osvědčilo a ani letos nebudeme na tomto nic měnit. Zaslaná data budou zpracována programem pro to určeným, program provede kompletní zpracování a vyhodnocení soutěže. Všechny zaslané a tedy hodnocené deníky budou (stejně tak, jako minulý rok) vystaveny na našich stránkách a soutěžící tak budou opět mít plnou kontrolu nad všemi daty. Budou si moci zkontrolovat správnost svých zaslaných deníků, budou mít i okomentována všechna neuznaná spojení. O uznání spojení rozhoduje právě program pro vyhodnocení soutěže, měří všem naprosto stejným metrem, jakákoliv případná změna v datech by byla na stránkách velmi rychle nalezena.

O co se vlastně soutěží ?
Budou vůbec nějaké ceny, když se zrušilo startovné ? No samozřejmě, že ano. Budou a to v míře podobné minulým rokům. To znamená,zcela určitě budou vyhlášení ti nejlepší v kategoriích Nejdelší spojení a Nejvíce spojení. Dále pak obdrží diplom prvních 20 umístěných. První tři obdrží poháry. Každý vyhodnocený a pozvaný na podium k převzetí ceny obdrží pití vítězů nebo-li Rychlej špunt (šampáňo).

Bohouš Lípa CL-6


 2011
 Výsledková listina LPD 2011

Rozmístění kontrolních stanic pro závod Letní polní den 2011

Za čtyři týdny se sejdeme na kopcích při soutěži Letní polní den 2011
Elektronicky je možno se do soutěže přihlásit zde :
14. Letní polní den CB 2011 - přihláška
http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2011/PolniDenPrihlaska.html#EMAIL

Propozice soutěže
http://www.cbdx.cz/clanek2208-propozice-souteze-letni-polni-den.htm 

Na úvod několik informací :
Na setkání v Žeroticích bude mít Honza Sosnová - ředitel soutěže Letní polní den - přihlášky do této soutěže. Je tedy možno vše vyřídit na místě a ještě ušetřit na poštovném.
Dále se Honza Sosnová rozhodl vyjít vstříct elektronickému platebnímu styku - kdo chcete startovné platit převodem z účtu, kontaktujte ho (telefon : 736 761 461 nebo mailem honza@cbdx.cz). Nezapomeňte do kolonky Zpráva pro příjemce uvést svojí volačku pro identifikaci platby.
Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí uhradit startovné a to čtrnáctým rokem ve stále stejné výši : 100 kč.
Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.
I letos si můžete objednat Pamětní list soutěže. Pamětní list soutěže si může objednat pouze přihlášený účastník soutěže a to za cenu á 20 kč za kus (závodník má možnost objednat si více listů, např. pro svůj doprovodný tým a pod.). Objednat si Pamětní list je možnost, nikoliv povinnost - pro ty, kdož o Pamětní list nemají zájem se tedy oproti minulým rokům nic, včetně výše startovného, nemění.

Pro nepočítačovce: je možno zaslat deník nejen v elektronické podobě, ale stačí i jen papírový deník ze soutěže - deník samozřejmě musí obsahovat všechny propozicemi vyžadované náležitosti. Deník musí být vyplněn čitelně - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka.

A na závěr ještě rozmístění kontrolních stanic :
Honza Sosnová Cl-1 /p Klínovec _1244m JO60LJ
Venca Chotěšov Cl-39 /p Churáňov _1119m JN69TB
Kmochy Varnsdorf Cl-11 /p Velká Javořina _970m JN88UU
Bohouš Česká Lípa Cl-6 /p Karlštejn _783m JN89AR

Info před závodem 2011

Občas mívám řadu dotazů k některým bodům pravidel soutěže Letní polní den. Je zřejmé, že otázky typu - mohu vysílat výkonem vyšším než 4 W, mohu používat stanici President George, Lincoln, Shogun .... (podle svého doplň jakoukoliv stanici neodpovídající VO), že takové dotazy jsou zbytečné a pouze ukazují, že tazatel neví, co to je Všeobecné oprávnění (dříve Generální povolení, GENERÁLNÍ LICENCE a pod). V podmínkách soutěže je jednoznačně stanoveno - a závodník to na přihlášce stvrzuje svým podpisem - že závodník se zavazuje dodržovat podmínky stanovené Všeobecným oprávněním. Tento typ dotazů, na které je tedy jednoduchá odpověď : Přečti si VO nechám tedy stranou, pojďme se podívat na časté dotazy, kde odpověď již nemusí být na první pohled tak zřejmá

Doba závodu 14 ročníku Letní polní den 2011 :
1. část závodu : 23.7.2011 od 15:00 hod. do 19:00 hod
2. část závodu : a potom - 24.7.2011 od 23:00 hod do 05:00 hod.

Počítá se mi spojení se závodníkem z první i z druhé části soutěže ?
Ano, se závodníkem uděláte spojení v první části soutěže, zapíšete do deníku. Ve druhé části soutěže provedete opět spojení s tím samým závodníkem a spojení se rovněž počítá.

Když v jedné z obou částí uskutečním opakovaně spojení se stejnou stanicí, rovněž se mi tato spojení počítají ?
Nikoliv, v každé z obou částí závodu se započítá pouze jedno spojení, ostatní opakovaná spojení v každé části závodu jsou považována za duplicity.

Když budu mít v deníku duplicitní spojení, budu za to nějak penalizován, například budou mi strženy body ?
Nikoliv. Duplicitní spojení vyhází program pro zpracování závodu a započítáno bude pouze jediné spojení v každé části soutěže.

Příklad: můžete udělat třeba deset spojení se stejnou protistanicí v první části závodu, ale započítáno bude jen jedno z nich. Pokud se stejnou stanicí uděláte spojení i ve druhé části soutěže, bude vám započítáno. Pokud i ve druhé části soutěže s protistanicí uděláte více duplicitních spojení, bude i ve druhé části soutěže programem na vyhodnocení závodu započítáno pouze jedno spojení. Celkově tedy s jedním závodníkem můžete mít dvě spojení - jedno z první části soutěže a druhé spojení v druhé části soutěže.

Mohu soutěžní deník zaslat v papírové podobě ?
je možno zaslat deník nejen v elektronické podobě, ale stačí i jen papírový deník ze soutěže - deník samozřejmě musí obsahovat všechny propozicemi vyžadované náležitosti. Deník musí být vyplněn čitelně - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka.

Musím při závodě vést a zapisovat deník přímo do počítače, do programu LPD.EXE ?
Nikoliv - ke stažení je papírová verze deníku, je samozřejmě možno celý závod fungovat s tužkou a papírem a později doma v klidu přepsat data z papíru do programu LPD.EXE. Je možno i papírovou verzi deníku rovnou odeslat, ale pozor - případná nečitelnost údajů jde na vrub závodníka. Je tedy v zájmu závodníka zaslat deník čitelný.

Musím vyplnit všechna políčka , tedy i reporty ?
Ano, program vyžaduje vyplnění všech políček, včetně reportů. Reporty jsou standardní součástí spojení.

Bude mi uznáno spojení, pokud se budou zápisy v deníku mém a protistanice lišit byť i jen v jediném políčku, například reportu ?
Nebude, kromě jediné výjimky a to je čas spojení, který se může navzájem lišit o plus mínus 5 minut. Všechny ostatní parametry - volačka, lokátory, čísla deníků a reporty si musí v denících navzájem odpovídat, jinak spojení nebude uznáno.

Pokud protistanice má nesprávně zapsaný můj lokátor, započítává se mi spojení s ním ?
Ne. Je v zájmu obou protistanic předat si správně všechny údaje. Pořadatel nezjišťuje, kdo nesprávně zapsal data nebo kdo je nesprávně nadiktoval. Spojení se buď uzná oběma závodníkům ( odpovídají-li si údaje v obou denících ), nebo není spojení uznáno ani jednomu závodníkovi (pokud byť i jen jeden údaj nesedí proti údaji protistanice)

V čem se nejčastěji chybuje ?
Zkušenost nám ukázala, že závodníci bez potíží rozumí těm několika pravidlům a nedělá jim problém jejich dodržování. V čem se v praxi nejčastěji chybuje, je v zápisu dat do deníku, další chyby vznikají následně při přepisu z papírového deníku do programu LPD.EXE

Mohu i v závodě Letní polní den vysílat na pásmu B ?
Závodníci tam vysílat mohou, zakázané to není. Vysílat je povoleno na všech frekvencích, které povoluje Všeobecné oprávnění. Kontrolní stanice budou v letošním 10. ročníku Letního polního dne vysílat pouze v pásmu C.

Mohu provádět soutěžní spojení na všech kanálech ?
Viz Všeobecné oprávnění - pouze na kanálech, které nejsou VYHRAZENÉ pro jiný než fonický provoz. Toto by měl samozřejmě vědět každý uživatel CB, v současné době jsou za vyhrazené pro digitální provoz považovány kanály 24, 25, 52, 53, 76, 77. Pro dálkový provoz opakovačů jsou dále vyhrazeny kanály 18 a 23, pro nouzové situace je vyhrazen kanál č. 9. Kanálů, na kterých tedy nelze provádět soutěžní spojení je poměrně dost.

Mohu provádět spojení na kanále 1 ?
Ano, to možné je, kanál č. 1 je ve Všeobecném oprávnění definován pouze jako doporučený pro svolávání.

Je možno se přihlásit do závodu po uplynutí termínu příjmu přihlášek ?
Vždy samozřejmě můžete zkusit oslovit ředitele závodu Honzu Sosnová CL-1, dále pak záleží pouze na vaší domluvě. Oficiální termín ukončení příjmu přihlášek do závodu Letní polní den je stanoven na 20.7.2011 včetně.

Musím se soutěže účastnit v obou částech závodu ?
Nemusíte. Jaký deník pošlete, takový bude vyhodnocen.

Musím pořadateli nahlásit místo, okdud budu soutěžně vysílat ?
Nikoliv. Pořadatel nezajišťuje závodníkovi kótu, čili může se stát, že v den závodu se na jednom kopci sejde více závodníků. Je věcí jejich domluvy, jak kolizní situaci vyřeší. Pořadatel nezakazuje inzerovat soutěžícím jejich úmysl vysílání z konkrétního místa. Dáte-li dopředu vědět, např. i prostřednictvím těchto stránek (viz levé menu: Pojedete na portejbl?) odkud zamýšlíte soutěžně vysílat, zvyšuje se vaše šance, že se případné kolizi s jinými závodníky vyhnete. Jediné kóty, které jsou pevně dané jako obsazené, jsou stanoviště kontrolních stanic.

Mohu v průběhu soutěže měnit místo vysílání ?
Závodník může změnit lokátor v průběhu soutěže, vždy však musí začít vést nový soutěžní deník (číslovaný od jedničky). Změna lokátoru v průběhu soutěže nemá vliv na výše uvedené, nejlépe vysvětlím na příkladu:
Pokud si např ET-1 udělá soutěžní spojení s CL-6 v 16:00, pak změní lokátor, někam přejede na nový kopec, tak musí začít vést nový deník a do 19:00 už spojení s CL-6 dělat nemá smysl, protože s ním v první části závodu již spojení má. Samozřejmě ale má smysl udělat si spojení s CL-6 v druhé části závodu po 23:00 hodině.

Mohou se v průběhu soutěže měnit operátoři u mikrofonu ?
Ano, je to možné. Není nic neobvyklého, když se do soutěže přihlásí třeba celá expedice.
Vedoucí expedice pošle přihlášku, zaplatí startovné a v případě výhry dostane on cenu a diplom. Diplom tedy neobdrží ostatní účastníci jeho expedice, kteří se na průběhu soutěže podíleli, ale pouze ten, kdo se přihlásil a zaplatil startovné. Není povoleno v rámci soutěže vytvořit více než jedno vysílací stanoviště pod jednou soutěžní volačkou.
Je dovoleno mít více postavených antén a u stanic mít své POSLOUCHAJÍCÍ kamarády, kteří monitorují provoz na více kanálech současně a "posílají" závodníka na kanál udělat si soutěžní spojení se stanicí, se kterou zatím soutěžní spojení neudělal. Je povoleno, aby se účastníci expedice střídali u mikrofonu - stále pod soutěžní volačkou.

Může z jednoho zařízení vysílat více než jeden ZÁVODNÍK ?
Ano, může. Například dejme tomu manželé chtějí oba soutěžit a mají pouze jedno zařízení (antenu,stanici...). Oba pošlou přihlášku a oba zaplatí startovní poplatek. Pak se mohou u mikrofonu dle svého uvážení střídat a každý pod svojí soutěžní volačkou provádí svoje soutěžní spojení, které si každý z nich zapisuje do SVÉHO soutěžního deníku. Tento soutěžní deník po skončení závodu každý pošle pořadateli závodu a pokud oba vyhrají nějakou cenu, pak ji také OBA obdrží.

Je platné a započítá se spojení které tato dvojice spolu provede ?
Ano, samozřejmě - jsou to přeci dva samostatní soutěžící, kteří mají pouze stejný lokátor.

LOKÁTOR a "radosti" s ním ...
Stalo se to snad na každém ročníku soutěže Letní polní den : Někdo si na začátku určil nesprávně svůj lokátor. Na tuto chybu se většinou rychle přijde a nešťastník bývá zkušenějšími kolegy o této chybě zpraven. Pak následuje v etéru shánění všech, se kterými si tento nešťastník již soutěžní spojení provedl,se žádostí o opravu lokátoru v jejich soutěžním deníku. Důrazně se tedy doporučuje dát si tu práci a svůj lokátor si určit správně. Existuje řada pomůcek, které Vám pomohou určit Váš soutěžní lokátor správně. Každý soutěžící po zaplacení startovného obdrží soutěžní náležitosti, mezi kterými je i barevná lokátorová mapa. Praxe ukázala, že přestože je pouze formátu A4, je plně dostatečná k určení lokátoru. Je vhodné jet na kótu již vybaven znalostí odpovídajícího lokátoru a nikoliv začít zjišťovat vlastní lokátor pár minut před závodem. Neobávejte se obrátit na svoje kolegy z jiných expedic, moje zkušenost je taková, že rádi pomohou.

Kdo s lokátorovou mapkou neumí pracovat pro toho kratoučký rychlokurs :
Dejme tomu chceme určit lokátor ČESKÉ LÍPY. Lokátor se skládá vždy ze šesti znaků - první jsou dvě písmena, následují dvě číslice a na závěr jsou opět dvě písmena.
Na mapce vlevo dole je nakreslen obrys republiky a přes něj jsou nakresleny veliké čtverce. Určete čtverec, ve kterém se nacházíte a máte první 4 znaky určeny - v našem případě je to JO70. Zbývá určit poslední dva znaky - poslední dvě písmena. Na mapce najdi město Česká Lípa a v síti čtverců jeď (prstem, pomocí pravítka apod.) nahoru a tam přečti páté písmeno - v našem případě G. Nyní tedy již máme pět znaků lokátoru České Lípy - JO70G a zbývá určit poslední. Opět na mapě najdi Českou Lípu a jeď tentokrát vodorovně až na kraj, kde se dostaneš k poslednímu písmenku - Q. A hurá - určil jsi celý lokátor, který tedy pro kontrolu uvádím : JO70GQ
Ještě jednou pamatuj : nejprve SVISLE a potom VODOROVNĚ, záměna tohoto pořadí je nejčastějším zdrojem chybně určeného lokátoru.

Co všechno se píše do soutěžního deníku
Bývám dotazován na jednotlivé položky v soutěžním deníku - kam se má co zapsat. Není to sice žádná věda, ale pro toho, kdo soutěží poprvé, to může být zdrojem nejistoty - "abych něco nezkazil, raději se zeptám". Inu proč ne, takže tedy pojďme na to :

Nejprve záhlaví :

Deník pro závodníka ... sem napíšete svoji soutěžní přidělenou volačku (dejme tomu pro příklad ET-123)
Lokátor ... sem napíšete SVŮJ lokátor
Dne ... sem napíšete datum
č.listu ... sem napíšete na první list jedničku, nevejdou-li se Vaše soutěžní spojení na jeden list, pokračujete na další list, kde do této kolonky uvedete dvojku, ... na případný třetí list napíšete číslici tři , ... atd. atd.
Tím máme vyplněné záhlaví a jdeme na soutěžní spojení.

P.č. .... pořadové číslo. Očíslujte řádky číslicemi 1 až 30 na prvním listě, 31 až 60 na druhém listě. (Toto číslo hlásíte protistanici v rámci soutěžního spojení.)
Jeho volačka .... sem zapíšete CELOU soutěžní volačku protistanice - tedy nikoliv pouze číslo, ale i prefix (ty mohou být tři - ET-,CL- a AA-)
Jak ho slyšíš ... Radio / Signál. Rádio se uvádí jako první a je na Vás, jak ohodnotíte kvalitu radiového spojení, k dispozici jsou číslice 1 až 5 . Signál (někdy se v etéru používá výraz Santiago) - sem napíšete hodnotu na Vašem S-metru, k dispozici jsou číslice od 0 až po 9
Jeho číslo deníku. ... číslo deníku.Sem zapíšete pořadové číslo v deníku protistanice, toto číslo Vám sdělí protistanice a je to jeho Pořadové číslo v jeho deníku. (V podstatě Kolikáté jste jeho spojení)
Jeho lokátor .. sem napíšete lokátor který Vám nahlásí protistanice.
Jak tě slyší ... Sem zapíšete hodnoty spojení, které Vám nadiktuje protistanice, opět v pořadí Radio / Signal.
čas ... poslední věc, kterou zapíšete, je čas spojení s protistanicí , který jste si odsouhlasili (může se lišit o max. 10 minut).
Zbývající kolonku
Poznámka již vyplňovat nemusíte, slouží jen pro vaše poznámky.
Nejlépe asi bude, ukážeme-li si na příkladu jednoho soutěžního spojení, jak to celé může vypadat. Předpokládejme tedy, že já s volačkou CL6 budu provádět soutěžní spojení se soutěžní stanicí ET123 :

"CL6 dává výzvu do závodu ..."
"Ahoj CL6, tady je ET123, jsi moje páté spojení, lokátor JO70PO, report pro Tebe 59 a čas spojení navrhuji 21:55, pobrals ?"
Moje odpověď by mohla být: "Ano ET123, pobral jsem, piš si : já CL6, jsi moje deváté spojení, můj lokátor je JO70GQ, slyším Tě rovněž 59 a s navrhovaným časem 21:55 souhlasím, pobrals ?", "Ano, vše pobráno, děkuji za spojení, 73 , blabla ...."


Z takto pořízeného papírového deníku pak jistě nebudete mít problém data přepsat do programu LPD.EXE, tedy programu určeného právě pro tento závod. Popis práce s tímto programem je podrobně rozveden na našich stránkách tam, kte je program zdarma volně ke stažení.

Jak to je se zadáváním času
U času je situace o poznání volnější, pořadatel tím zareagoval na připomínku Vlasty Záluží CL-40, že náš způsob bazírování na přesném času není u většiny závodů obvyklý a že by navrhoval toleranci plus minus pět minut. Pořadatel tento návrh přijal a tak se od nultého ročníku závodu Béčko nebude lpět na přesném času.
Podrobněji : pokud se nebudou časy v deníku obou protistanic lišit o více než 10 minut, pak bude spojení uznáno za platné (samozřejmě musí sedět i ostatní hodnoty obou spojení proti sobě). Pokud se časy budou lišit o více než 10 minut, bude to považováno za nesplnění podmínky a spojení z tohoto důvodu uznáno nebude.
Nejen na závody pořádané CB klubem Česká Lípa jsou již pro mnoho závodníků přesné DCF hodiny běžnou praxí. Pokud by si závodníci před závodem nařídili hodiny bez DCF podle někoho , kdo přesným časem disponuje, nemusí si závodníci na konci soutěžního spojení čas spojení ani sdělovat. Samozřejmě ovšem jim tato možnost - navzájem si sdělit a potvrdit čas - i nadále zůstává.

Co se u položky čas ještě kontroluje a co nikoliv
U času ještě chvíli zůstaneme, chci zde vypíchnout jednu věc a sice to, že se v programu budou časy pouze porovnávat proti sobě a pak že budou porovnávány jen z toho hlediska, zda patří do první nebo druhé poloviny soutěže. Pokud se v deníku z noční části objeví čas například 15:22, pak spojení uznáno nebude, protože noční část probíhá od 23:00 do 05:00. Co ale nevadí, jsou následující příklady :

č.d. Volačka čas
1 ET-11 23:22
2 ET-21 23:20
3 ET-31 23:23
4 ET-41 23:23
5 ET-51 23:23
6 ET-61 23:24
.
Jak je z příkladu patrné, není a nebude sledována časová posloupnost. Porovnávají se pouze dva časy jednoho spojení proti sobě, vzpomínáte ? Ty časy nemusí jít za sebou (spojení číslo 2 má uveden dřívější čas spojení než spojení č.1) a za druhé v jedné minutě je schopen i běžný operátor udělat více spojení (spojení 3,4 a 5 mají uveden stejný čas spojení). Pokud by všichni používali přesný čas, pak by první možnost ani nastat neměla, nicméně za chybu to považováno není.

To je k času zatím vše, snad jsem to vysvětlil dostatečně srozumitelně.
Zjednodušeně řečeno : pokud obě stanice mají zapsaný stejný čas (nebo čas lišící se max. o plus minus 5 minut) a ten čas odpovídá době závodu, pak s časem nebude žádný problém. Je jedno, že časy nejdou za sebou nebo že v jedné minutě máte zapsáno více spojení.

Musím si sám spočítat kilometry a získané body před odesláním deníku ?
Ne, nemusíš. Po skončení soutěže zašli deník (papírový, nebo lépe pořízený v programu LPD.EXE. Počítání vzdáleností, bodů, násobičů apod. necháme nekompromisnímu a "všem stejně měřícímu" počítači.

Jak to vlastně je s těma násobičema, k čemu jsou vlastně dobré a proč vůbec byly zavedené ? Nekomplikuje to celou coutěž ?
Začneme od konce - je to údaj navíc, takže by se zdálo, že to věc komplikuje, no, když se podíváme, kde se tato komplikace projeví, zjistíme, že jenom při zpracování výsledků a to provádí počítač. Závodník na nějaké násobiče nemusí v průběhu soutěže vůbec myslet, nemusí je po skončení soutěže nějak "uplatňovat" - jsou mu automaticky přiznány a započítány.

Jak to vzniklo ? CB klub se kdysi dávno zabýval myšlenkou vytvořit pouze klubový závod - pouze pro účastníky CB klubu Česká Lípa. Protože ale bylo evidentní, že by to byla nuda - těch členů zase CB klub Česká Lípa tolik nemá a tak by závod trval jen chvilku - rozhodli jsme se do soutěže zapojit i veřejnost. Do soutěže se tedy může přihlásit kdokoliv. Aby byla nabídka do soutěže pro nečleny co nejvíce zajímavá, hledali jsme způsob, jak nečleny ZVÝHODNIT oproti členům klubu. Výsledkem jsou násobiče. Násobič spojení s klubovou volačkou je 1.1, spojení s kontrolní stanicí pořadatele - Áčkem - je ohodnoceno násobičem 1.5 Jak to funguje ? Dejme tomu, že já jako CL6 udělám spojení se stanicí ET123. Vzdálenost mezi námi je dejme tomu pro jednodušší počítání 100 km. Já jsem získal 100 bodů, kdežto závodníkovi ET123 se započítá 100 x 1.1 = 110 bodů. Jenom tím, že ET123 není členem klubu získal na spojení s členem klubu 10 bodů.

Je to VÝHODA pro všechny nečleny CB klubu Česká Lípa oproti členům CB klubu Česká Lípa, kteří se do soutěže přihlásili.

Udělá-li soutěžní spojení ET123 a kontrolní stanice třeba AA-7, vzdálenost mezi nimi je opět dejme tomu 100 km, pak závodník ET123 získá 100 x 1.5 = 150 bodů. Pro doplnění - členům klubu je při soutěžním spojení s kontrolní stanicí pořadatele (Áčkem) rovněž přiznán násobič 1.5

Můžete mi říci kolik je přihlášeno závodníků ?
To se nedozví ani členové klubu ani kontrolní stanice. Jediný,kdo ví skutečný počet účastníků soutěže,je ředitel soutěže Honza Sosnová a ten "ani necekne". Ani v ostatních podobných soutěžích se nezveřejňuje dopředu počet soutěžících - průběh soutěže je pak napínavější. Skutečný počet závodníků je možno se dozvědět až z Výsledkové listiny. Výsledková listina soutěže Letní polni den bude zveřejněna až po vyhlášení v Holicích.

Již ozkoušený bonus nakonec :
Všechny deníky budou po soutěži vystaveny na internet !
Nový způsob vedení deníku pořadateli umožní ještě více být transparentní vůči všem účastníkům závodu. Nový program LPD.EXE vede i ke zjednodušení práce pořadatele - protože data budou vyplněna jednoznačně již od samotných závodníků, nebude moci docházet k různým kolizním situacím - co si závodník pošle, s tím bude program na vyhodnocení soutěže pracovat. Na konci počítač "vyplivne" výsledkovou listinu, která u závodu Béčko byla vystavena ještě před vyhlášením výsledků závodu v Holicích. U závodu Letní polní den budou deníky vystaveny až po vyhlášení výsledků v Holicích. Budete si tedy moci sami zkontrolovat, zda vás počítač někde neošidil nebo kdo z protistanic ve svém deníku udělal chybu v zápisu, budou slovně vyjmenované všechny důvody, proč daný řádek v deníku nebyl uznán za platný. Pořadatelé chtějí do budoucna zvýšit zájem CB veřejnosti o soutěže pořádané CB klubem Česká Lípa a naprostá průzračnost při hodnocení deníků by zvýšení zájmu rozhodně pomoci mohla.

Tak, to je pro dnešek vše, i tak jsem se rozepsal až až, snad to pro vás nebylo vyloženě nudné čtení .

Bohouš Česká Lípa (14.6.2011) originál TU

Propozície súťaže LPD CL 2011

Soutěžní podmínky závodu Letní polní den CB

Závodu se může zúčastnit každý uživatel CB, který bude respektovat podmínky soutěže.

Podmínky soutěže:
Každý účastník soutěže se řídí VO-R/7/08.2005-22. Vede deník, který po skončení závodu zašle v elektronické podobě jako výstup z programu LPD.EXE (nebo v papírové formě s požadovanými náležitostmi) na adresu pořadatele nejdéle do 1.8.2011 Soutěží se na všech povolených kanálech FM kromě kanálů vyhrazených ve Všeobecném oprávnění pro jiný než fone provoz. Ve volbě QTH není závodník nijak omezen. U jedné soutěžní stanice je dovoleno střídání více operátorů pod přidělenou soutěžní volačku. Soutěž má dvoukolový systém, což znamená, že na druhou část závodu (od 01:00 do 05:00 hod) se začíná psát nový deník, který se čísluje od jedničky a spojení z prvního kola se dělají znovu.

1. Za platné spojení se považuje spojení potvrzené protistanicí v jeho deníku, kdy zápis spojení v deníku soutěžícího dále obsahuje :
§ a) Pořadové číslo spojení vlastní a pořadové číslo protistanice
§ b) Volací znak protistanice
§ c) Lokátor ( Je důležitá součást závodu a musí být přesná )
§ d) čas spojení +-5 min
§ e) Reporty spojení vlastní a reporty spojení protistanice ve tvaru RS

2. Za neplatná spojení je považováno :
§ a) Spojení před počátkem a po ukončení závodu.
§ b) Spojení se stanicí, která nezašle svůj deník.
§ c) Spojení odposlechnutá od jiné stanice. (relátko)
§ d) Opakované spojení v jedné části závodu.
§ e) Nesprávně uvedený lokátor, volací znak, čísla spojení, reporty, rozdíl času spojení větší, než +-5 minut.
§ f) Spojení s nesoutěžní stanicí
§ g) Nedodržení soutěžních nebo povolovacích podmínek (VO-R/7/08.2005-22) bude považováno za důvod k diskvalifikaci závodníka ze závodu
§ h) Při změně lokátoru je soutěžící povinen začít psát nový deník.
§ i) Změna lokátoru nenásobí spojení.
§ j) Nepravdivé údaje v deníku jsou důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.
§ k) Je-li na stanici více než 5 stížností pro nesportovní chování nebo rušení nekvalitním signálem provádí posouzení a konečný verdikt ředitel závodu (podávání stížností viz odstavec 8) a může to být důvodem k diskvalifikaci závodníka ze závodu.

3. Hodnocení soutěže:
§ a) Dosažení největších součtů bodů (1 km = 1 bod, vzdálenost dle lokátoru + násobiče viz níže )
§ b) Dosažení nejdelšího DX dle lokátoru
§ c) Dosažení nejvíce platných spojení.

Hodnocení soutěže bude provedeno dle zaslaných deníků a bude zpracováno na počítači.

4. Soutěžní stanice
CL xx (Charlie Lima) násobič pro toto spojení je 1,1
ET xx (Echo Tango) násobič pro toto spojení je 1,0

5. Kontrolní stanice pořadatele
A xx (Alfa) xx násobič pro toto spojení je 1,5

Násobič slouží ke zvýhodnění závodníka oproti členům CB klubu Česká Lípa. (Příklad: Uděláš-li spojení dejme tomu 100 Km se soutěžní stanicí CL-x, započítá se ti nikoliv 100, ale 110 bodů - Násobič 1.1 x 100 Km = 110 bodů. Spojení s kontrolní stanicí je ještě výhodnější - v tomto případě by byl zisk 150 bodů. Bodové zvýhodnění násobičů je přiznáno všem závodníkům, tedy i při spojení dvou CL-x se násobič uplatní).

6. Soutěžící, kteří zašlou své deníky a ofrankovanou obálku se svou adresou, obdrží výsledkovou listinu.
7. Hodnocení soutěže bude provedeno v Holicích dne. 27.8.2011 (sobota) od 10:00 hod.

8. Podávání stížností:
§ Stížnost musí být podána písemně
§ Stížnost může podat závodník, kontrolní stanice pořadatele nebo kontrolor pověřený organizátorem k provádění kontrol na stanovištích.
§ Podání stížnosti je možné pouze do termínu příjmu deníků, tj. do 1.8.2011
§ Podání stížnosti je podmíněno složením kauce ve výši 100 Kč
§ V případě uznání stížnosti bude stěžovateli částka vrácena, v opačném případě propadá ve prospěch pořadatele.
§ Stížnost musí obsahovat KDO podává stížnost, NA KOHO si stěžuje, předmět stížnosti, datum, podpis.
§ Předmět stížnosti by měl obsahovat konkrétní porušení některého z bodů odstavce 2
§ Při řešení sporů přísluší konečné rozhodnutí pořadateli, proti jeho rozhodnutí není odvolání.

2010

Rozmístění kontrolních stanic pro závod Letní polní den

Za tři týdny se sejdeme na kopcích při soutěži Letní polní den 2010
Na úvod dvě informace :
Na setkání na Kaprouně (viz.
http://www.cbdx.cz/clanek2082-setkani-cb-expedic.htm ) bude mít Honza Sosnová - ředitel soutěže Letní polní den - přihlášky do této soutěže. Je tedy možno vše vyřídit na místě a ještě ušetřit na poštovném.
Druhá "horká informace" říká, že Venca Chotěšov nakonec jako kontrolní stanice vysílat bude - ovšem nikoliv ze svého tradičního místa na Šumavě, ale z trochu větší dálky - z daleké ciziny. Pokud tedy závodníkům budou podmínky přát, mohou udělat pěkná spojení s kontrolní stanicí do zahraničí, tedy s násobičem 1.5 a to již stojí za zvážení !

Elektronicky je možno se přihlásit na následující adrese:
13. Letní polní den CB 2010 - přihláška
http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2010/PolniDenPrihlaska.html#EMAIL

Vedle možnosti přihlásit se elektronickou cestou do 13. ročníku populární soutěže Letní polní den 2010, samozřejmě stále zůstává v platnosti možnost přihlásit se i klasickou cestou - t.j. normální poštou. Na uvedené stránce najdete i podmínky závodu, termíny a pod.
Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí zaslat (složenkou nebo v obálce) startovné a to ve stále stejné výši 100 kč.
Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.
I letos si můžete objednat Pamětní list soutěže. Pamětní list soutěže si může objednat pouze přihlášený účastník soutěže a to za cenu á 20 kč za kus (závodník má možnost objednat si více listů, např. pro svůj doprovodný tým a pod.). Objednat si Pamětní list je možnost, nikoliv povinnost - pro ty, kdož o Pamětní list nemají zájem se tedy oproti minulým rokům nic, včetně výše startovného, nemění.A na závěr ještě rozmístění kontrolních stanic :

Honza Sosnová Cl-1 /p Klínovec _1244m JO60LJ
Venca Chotěšov Cl-39 /p CIZINA (létající Áčko)
Kmochy Varnsdorf Cl-11 /p Velká Javořina _970m JN88UU
Bohouš Česká Lípa Cl-6 /p Karlštejn _783m JN89AR

 2009

Rozmístění kontrolních stanic pro závod Letní polní den

za tři týdny se sejdeme na kopcích při soutěži Letní polní den 2009

Elektronicky je možno se přihlásit na následující adrese :

12. LPD CB 2009 - přihláška: http://www.cbdx.cz/lpd/PolniDen2009/PolniDenPrihlaska.html

Vedle možnosti přihlásit se elektronickou cestou do dvanáctého ročníku populární soutěže Letní polní den 2009, samozřejmě stále zůstává v platnosti možnost přihlásit se i klasickou cestou - t.j. normální poštou. Na uvedené stránce najdete i podmínky závodu, termíny a pod.

Pokud jste se již nějakého ročníku zúčastnili a nezměnila se Vám mezi tím adresa (pro zaslání propozic závodu, lokátorové mapy, předtištěného deníku a pod.), stačí zaslat (složenkou nebo v obálce) startovné a to ve stále stejné výši 100 kč.
Jen připomínám, že náležitosti závodníka včetně soutěžní volačky obdržíte až po zaplacení startovného a je jedno, zda jste se přihlašovali elektronicky, poštou, telefonem, na CB nebo osobně.
I letos si můžete objednat Pamětní list soutěže. Pamětní list soutěže si může objednat pouze přihlášený účastník soutěže a to za cenu á 20 kč za kus (závodník má možnost objednat si více listů, např. pro svůj doprovodný tým a pod.). Objednat si Pamětní list je možnost, nikoliv povinnost - pro ty, kdož o Pamětní list nemají zájem se tedy oproti minulým rokům nic, včetně výše startovného, nemění.


A na závěr ještě rozmístění kontrolních stanic :

Honza Sosnová Cl-1 /p Klínovec _1244m JO60LJ
Venca Chotěšov Cl-39 /p Churáňov _1119m JN69TB
Kmochy Varnsdorf Cl-11 /p Velká Javořina _970m JN88UU
Jarda Slatiny /p Přední Rennerovky _1060m JO70TQ
Bohouš Česká Lípa Cl-6 /p Karlštejn _783m JN89AR

Všeobecné oprávnění

Český telekomunikační úřad
se sídlem Sokolovská 219, Praha 9 poštovní přihrádka 0 2, 225 02 Praha 025


Praha 27. července 2005 Čj. 30258/2005-613
Český telekomunikační úřad (dále jen „Úřad") jako příslušný orgán státní správy podle § 108 odst. 1 písm. b) zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích) (dále jen „zákon"), na základě výsledků veřejné konzultace uskutečněné podle § 130 zákona, rozhodnutí Rady Úřadu podle § 107 odst. 8 písm. b) bod 2 a k provedení § 9 zákona vydává opatřením obecné povahy
všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22
k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz.

Článek 1

Úvodní ustanovení
Podmínky provozování přístrojů l), 2) vztahující se na využívání rádiových kmitočtů a provozování vysílacích rádiových zařízení malého výkonu - občanských radiostanic určených pro rádiové spojení fyzických nebo právnických osob v pásmu 27 MHz (dále jen „stanice") fyzickými nebo právnickými osobami (dále jen „uživatel") stanoví zákon a toto všeobecné oprávnění podle § 10 odst. 1 zákona3).

Článek 2 Konkrétní podmínky
Konkrétní podmínky týkající se § 10 odst. 1 písm. n) zákona jsou:
a) stanici lze provozovat bez individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů;
b) za stanici podle tohoto všeobecného oprávnění se považuje i stanice povolená v těch
členských zemích CEPT, které přistoupily k rozhodnutím CEPT č. ERC/DEC(96)02 ze
dne 7. března 1996 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT
PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení nebo
č. ERC/DEC(98)11 ze dne 23. listopadu 1998 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení 4),

c) stanice využívají tyto kmitočty:

Kanál č. Kmitočet [MHz] K.č.Km. K.č. Kmit.[MHz] K.č. Kmit. [MHz]
1        26,965          21     27,215         41     26,765     61     26,765
2     26,975             22     27,225         42     27,225     62     26,775
3     26,985             23     27,255         43     26,585     63     26,785
4     27,005             24     27,235         44     26,595     64     26,795
5     27,015             25     27,245         45     26,605     65     26,805
6     27,025             26     27,265         46     26,615     66     26,815
7     27,035             27     27,275         47     26,625     67     26,825
8     27,055             28     27,285         48     26,635     68     26,835
9     27,065             29     27,295         49     26,645     69     26,845
10     27,075           30     27,305         50     26,655     70     26,855
11     27,085           31     27,315         51     26,665     71     26,865
12     27,105           32     27,325         52     26,675     72     26,875
13     27,115           33     27,335         53     26,685     73     26,885
14     27,125           34     27,345         54     26,695     74     26,895
15     27,135           35     27,13535     55     26,705     75     26,905
16     27,155           36     27,365        56     26,715      76     26,915
17     27,165           37     27,375         57     26,725     77     26,925
18     27,175           38     27,385         58     26,735     78     26,935
19     27,185           39     27,395         59     26,745     79     26,945
20     27,205           40     27,405         60     26,755     80 26,955

d) vysokofrekvenční výkon koncového stupně stanice nepřesáhne 4 W;
e) v provozu stanic není povoleno používání přídavných zesilovačů vysokofrekvenčního
výkonu, utajovačů hovoru, převáděčů nebo směrových antén se ziskem v horizontální
rovině;
f) prostřednictvím stanic je povoleno předávání zpráv formou otevřené mluvené řeči nebo
přenosem dat podle písmene h). Při zahajování spojení je možno používat zařízení pro
vysílání a příjem tónové selektivní volby;
g) je povoleno vysílání telefonie s kmitočtovou nebo fázovou modulací (třída vysílání F3E,
G3E)5), není-li dále uvedeno jinak. Vysílání s amplitudovou modulací s dvěmapostranními pásmy (třída vysílání A3E) 5) a s jedním postranním pásmem (třída vysílání J3E, R3E) 5) není povoleno;

h) přenos dat (třída vysílání F2D, F3D) 5) je možný pouze na kanálech č. 24 (27,235 MHz), č. 25 (27,245 MHz), č. 52 (26,675 MHz), č. 53 (26,685 MHz), č. 76 (26,915 MHz) a č. 77 (26,925 MHz), které jsou vyhrazeny pouze pro tento druh provozu. Při přenosu dat se pro jeho označení doporučuje použít sled znaků ve tvaru CZAXXX, kde CZ je označení České republiky, A je číslice shodná s první číslicí poštovního směrovacího čísla místa trvalého pobytu (v případě fyzické osoby) nebo sídla (v případě právnické osoby) uživatele; pro označení uzlu a schránky je vyhrazena číslice 0, pro zkušební a testovací provoz je vyhrazena číslice 9, XXX je vlastní identifikační značka uživatele občanské radiostanice tvořená dvěma až třemi písmeny vyjadřujícími zkratku jména a příjmení nebo názvu uživatele. Pro značení uzlu (NOD) se však jako první z těchto písmen použije N, pro značení schránky (BBS) se jako první použije P. Pro značení individuálních poštovních schránek, které jsou součástí terminálových programů, se namístě znaku A použije číslice 0 a na místě znaků XXX zkratka shodná se zkratkou uživatele terminálového programu;
i) kanály č. 18 (27,175 MHz) a č. 23 (27,255 MHz) jsou vyhrazeny pro provoz dálkově ovládaných záznamníků (opakovačů);
j) kanál č. 9 (27,065 MHz) je vyhrazen pro informace zvláštní důležitosti, např. nouzové volání v případě neštěstí, havárie, úrazu, oznámení trestného činu apod.;
k) kanál č. 1 (26,965 MHz) se doporučuje využívat jako svolávací a kanál č. 80 (26,955 MHz) jako vyvolávací s využitím selektivní volby. Uživatelé po navázání spojení na těchto kanálech vyhledají jiný volný kanál a přeladí se na něj;
l) ke stanicím lze připojovat pouze taková přídavná zařízení, která neovlivní základní parametry stanice, zejména vysokofrekvenční výkon, maximální kmitočtový zdvih a maximální nežádoucí vysokofrekvenční vyzařování;
m) stanice není povoleno připojovat přímo ani nepřímo k veřejným komunikačním sítím, ani je využívat k poskytování služeb elektronických komunikací;
n) stanice není povoleno používat na palubě letadla ani jako letadlové nebo letecké stanice;
o) stanice nelze využívat pro komerční účely, vysílání reklam, vysílání rozhlasového typu či trvalé vysílání radiomajáku;
p) stanice jsou provozovány na sdílených kmitočtech;
q) provoz stanice nemá zajištěnu ochranu proti rušení způsobenému vysílacími rádiovými stanicemi jiné radiokomunikační služby provozovanými na základě individuálního oprávnění k využívání rádiových kmitočtů, nebo jinými občanskými radiostanicemi. Případné rušení uživatelé řeší vzájemnou dohodou;
r) stanice nesmí být elektricky ani mechanicky měněna.

Článek 3 Závěrečné ustanovení
Za stanici, která splňuje požadavky dané nařízením vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů, se považuje rovněž stanice, u které Úřad rozhodl o schválení rádiového zařízení podle § 10 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud tato stanice byla uvedena na trh před dnem 1. dubna 2003.

Článek 4  Zrušovací ustanovení
Zrušuje se generální licence č. GL - 22/R/2003, čj. 16584/04-613, ze dne 20. května 2003, zveřejněná v částce 6/2003 Telekomunikačního věstníku.

Článek 5 Účinnost
Toto všeobecné oprávnění nabývá účinnosti dnem 1. září 2005.

Odůvodnění
Úřad vydává k provedení § 9 zákona všeobecné oprávnění č. VO-R/7/08.2005-22 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz (dále jen „všeobecné oprávnění").
Všeobecné oprávnění vychází z principů zakotvených v zákoně, z kmitočtových plánů a harmonizačních záměrů Evropských společenství a nahrazuje generální licenci zrušenou článkem 4 všeobecného oprávnění.
V článku 2 jsou uvedeny podmínky provozování občanských radiostanic v pásmu
27 MHz. Tyto podmínky vycházejí z rozhodnutí Evropské konference poštovních
a telekomunikačních správ (CEPT), ze směrnice Evropského parlamentu a Rady
č. 1999/5/ES, o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a
vzájemném uznávání jejich shody, jakož i z požadavků vyplývajících z výkonu správy
rádiového spektra. Tato ustanovení ve smyslu článku 3 nebrání provozu zařízení uvedených
na trh před účinností všeobecného oprávnění.
Na rozdíl od generálních licencí, které byly vydávány podle dřívějších právních předpisů na dobu určitou, je všeobecné oprávnění vydáno bez omezení platnosti. V případě, že dojde ke změnám skutečností, na základě kterých bylo všeobecné oprávnění vydáno, nebo dojde k potřebě dodržet závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích, nebo pro zajištění obrany a bezpečnosti státu, může být všeobecné oprávnění změněno nebo zrušeno, a to postupem podle zákona.
Na základě § 130 zákona a podle Pravidel Českého telekomunikačního úřadu pro vedení konzultací s dotčenými subjekty na diskusním místě Úřad zveřejnil návrh všeobecného oprávnění č. VO-R/7/XX.2005 k využívání rádiových kmitočtů a k provozování občanských radiostanic v pásmu 27 MHz, a výzvu k uplatnění připomínek k návrhu opatření na diskusním místě dne 2. června 2005.
V rámci veřejné konzultace obdržel Úřad prostřednictvím diskusního místa připomínky
k jednotlivým bodům všeobecného oprávnění. Připomínky obsahovaly požadavky na úpravy
všeobecného oprávnění, které by nebyly v souladu s doporučením CEPT č. T/R 20-09 a
s rozhodnutími CEPT č. ERC/DEC(96)02 a ERC/DEC(98)11. Takové návrhy nebylo možno
akceptovat, protože stanovení podmínek nad rámec těchto doporučení a rozhodnutí je
v rozporu se zásadami evropské harmonizace. Další část připomínek směřovala
k formulačnímu zpřesnění textu.
V tabulce vypořádání připomínek zveřejněné na diskusním místě je uvedeno znění
všech připomínek a jejich vypořádání.

Ing. David Stádník
předseda Rady Českého telekomunikačního úřadu

(Vysvetlivky: ') § 73 až 75 zákona.
z) ČSN ETS1 EN 300 135 - Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Rádiová zařízeni s úhlovou modulaci pracující v občanském pásmu (rádiová zařízení CEPT PR 27).
') Toto všeobecné oprávnění vychází z těchto rozhodnutí Evropského radiokomunikačního výboru (dále jen „ERC") Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (dále jen „CEPT"): č. ERC/DEC(96)02 ze dne 7. března 1996 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení nebo č. ERC/DEC(98)11 ze dne 23. listopadu 1998 o harmonizovaných kmitočtových pásmech vymezených pro CEPT PR 27 rádiová zařízení a o implementaci technických norem pro tato zařízení.
IČO: 70106975 11/2002)

4) Seznam zemí, které přistoupily k těmto doporučením a rozhodnutím, a další informace jsou k dispozici na internetové adrese
www.ero.dk.
5) Příloha č. 2 k vyhlášce č. 156/2005 Sb., o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby.)

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania:
http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/ 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz
 
 Blog Jánska noc a iné: http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english:
http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2011cezmin.wz.sk/


Seniorka:  http://seniorka.szm.com