wz

Z histórie - Rádio v Buchenwalde

.

 


Mapa
:http://maps.google.com/maps?hl=sk&resnum=0&q=Weimar&um=1&ie=UTF8&sa=X&oi=geocode_result&resnum=1&ct=title
Vo Wikipédii: http://en.wikipedia.org/wiki/Weimar

Weimar je mesto v nemeckom Durínsku na rieke Ilm. Leží 25 km od mesta Erfurt. Má asi 64 000 obyvateľov. Na prelome 18. a 19. storočia sa stal Weimar centrom nemeckého spoločenského a duchovného života. Bolo to vďaka súčasnému pôsobeniu Goetheho a Schillera na vojvodskom dvore. Vo Weimare bola vyhlásená weimarská republika. Pred a počas druhej svetovej vojny bolo mesto baštou NSDAP, v blízkosti mesta bol vybudovaný koncentračný tábor Buchenwald. Mesto je známe aj manufaktúrnou výrobou porcelánu.

1805 - vo Weimare zomrel nemecký básnik, dramatik a prekladateľ Friedrich Schiller, predstaviteľ weimarskej klasiky, profesor na univerzite v Jene. Spolu s J. W. Goetheom vydával v r. 1795-97 časopis Die Horen, neskôr sa podieľal na vydávaní Musealmanachu. Od r. 1799 žil vo Weimare. Drámy: Zbojníci, Úklady a láska, ďalšie diela: tragédie Don Carlos, Óda na radosť (text použil Beethoven v 9. symfónii), tragédie: Mária Stuartovna, Panna Orleánska, Messinská nevesta, Viliam Tell. Schillerovo dielo bolo nadšene prijaté i často prekladané. Narodil sa 10. novembra 1759 v Marbachu.

Mesto Weimar: http://www.weimar.de/en/
Weimarská republika:
http://sk.wikipedia.org/wiki/Weimarská_republika

Články:
http://dnes.atlas.sk/svet/166389/zidovska-obec-vyzvala-nemcov-na-obciansku-odvahu
http://dnes.atlas.sk/pauza/udalosti/187577/pred-63-rokmi-oslobodili-koncentracny-tabor-buchenwald-(video)
http://www.24hod.sk/clanok-35205-Koncentracny-tabor-Buchenwald-zalozili-pred-70--rokmi.html
 
Schi­rach, Baldur Benedikt von:
http://encyklopedia.sme.sk/clanok.asp?cl=3298394

Veľa článkov, videa...:
http://blava.antifa.net/starsie3.htm
Homos e xuáli s ružovými trojuholníkmi: http://www.ganymedes.info/atribut/aclanok1.htm
Všeobecné dejiny v stručnosti: http://e-wax.wsn.cz/blog/45/361

Famous residents of Weimar


Schiller House, Weimar
Goethe's garden house, Weimar


Liszt's garden house, Weimar


The Altenburg, Liszt's residence in WeimarJohann Sebastian Bach

Známe osobnosti Weimaru a weimarskej rezidencie

Albert Schweitzer

Uziel Gal
Hector Berlioz
Hans von Bülow
Peter Cornelius
Lucas Cranach the Elder
Marlen e Dietrich
Lyonel Feininger

Johann Wolfgang von Goethe ,

Johann Sebastian Bach

Walter Gropius 
Nina Hagen
Johann Gottfried Herder
Johann Gottfried Walther
John Horrocks
Johann Nepomuk Hummel
Johannes Itten
Joseph Joachim
Wassily Kandinsky
Harry Graf Kessler
Paul Klee
Franz Liszt
Martin Luther
Laszlo Moholy-Nagy
Friedrich Nietzsche
Friedrich Preller
Joseph Joachim Raff
Friedrich Schiller
Oskar Schlemmer
Arthur Schopenhauer
Frédéric Soret
Rudolf Steiner
Richard Strauss
Henry van de Velde
Richard Wagner
Christoph Martin Wieland
Carl Zeiss

Koncentračný tábor Buchenwald

Väzni koncentračného tábora Buchenwald známy ako Konzentrationslager Buchenwald bol nacistický koncentračný tábor vybudovaný v roku 1937 na vrchu Ettersberg, 9 km od Weimaru.  Jednalo sa o jeden z najväčších koncentračných táborov v Nemecku.
Váčšina väzňov pracovala v 140 internačných a pracovných strediskách pre okolité zbrojné továrne.  Väčšinu z asi 250 000 väznených tvorili Židia, politickí väzni, náboženskí prenasledovaní ako aj vojnoví zajatci. ´Prevažná časť pochádzala zo ZSSR, Poľska, Francúzska, Nemecka, Rakúska a Škandinávskych krajín.  Tábor bol objavený jednotkami 3. americkej armády 11. apríla 1945, zaistený bol až nasledujúceho dňa 80. pechotnou divíziou. Neskôr medzi rokmi 1945 a 1950, bol tábor používaný Sovietskou okupačnou armádou ako Zvláštny tábor č. 2.  NKVD tu najprv internovala nacistických vojnových zločincov, neskôr ho pravdepodobne používala aj na držanie odporcov sovietskeho režimu.
Fotka: http://sk.wikipedia.org/wiki/Obr%C3%A1zok:Buchenwald_Slave_Laborers_Liberation.jpg

Z histórie rádia

Ilegálny rozhlasový prijímač z koncentračného tábora Buchenwald

Tento článok síce nemá nič spoločné s počiatkami rádia a s jeho objaviteľmi, práve tak ako nie je správou o technickom pokroku, ale určite si tiež zaslúži patriť do dejín rádia.
Dňa 11. apríla 1945 došlo k vzbure väzňov koncentračného tábora Buchenwald pri Vaimare proti jednotkám SS strážiacim tábor, a o tri dni neskôr tábor už definitívne oslobodili jednotky US armády. Otázkou je, ako ohla byť vzbura väzňov tak dokonalo načasovaná... , riešenie spočíva v tom, že väzni boli dokonalo informovaní o pohyboch frontu a o tom, že sa k nim blíži americká armáda.
Medzi väzňami boli totiž rádioamatéri, ktorí s nasadením vlastného života a cez všetky najprísnejšie opatrenia boli schopní postaviť rozhlasový prijímač na stredné vlny a neskôr tiež krátkovlnný prijímač a vysielač. Dnes to iste nevypadá ako nič zvláštne, ale skúste si uvedomiť, že niečo také, že iba vlastníctvo nepovolených súčiastok, sa v tábore trestalo smrťou, s čím väzni  museli počítať
.

Jeho základom bol v tej dobe veľmi rozšírený prijímač DKE 1938, ktorého súčiastky vstavali na pertinaxovú dosku do nádobky od mazadla na topánky.

Tento prijímač pochádzal z dielne koncentračného tábora, v ktorom boli odborníci z mnohých zemí Európy. Pôvodne ho dostali ako nefunkčný na opravu od jedného dozorcu, ktorému potom vrátili prázdnu skrinku obsahujúcu len základnú dosku bez súčiastok a reproduktora s ospravedlnením, že bohužiaľ prijímač je neopraviteľný.
Na ďalšom obrázku je neskôr  zhotovený náčrt  autorom jeho úprav, znázorňujúci,
ako bol prijímač umiestnený.

Detail zostavy prijímača (hore nohami)

Rozmiestnenie súčiastok prijímača

Schéma jeho zapojenia

Je tu vidieť vlastnú pertinaxovú dosku prijímača,  zvinutú sieťovou šnúrkou a slúchadlá, medzi nimi jasne vyniká srdce prijímača – elektrónka VCL11.  Vnútro vedierka bolo zakryté falošným dnom, na ktorom bolo mazadlo (tuk) na topánky i s kartáčom. Pre otváranie krytu slúžil prilepený francúzsky kľúč.

Na fotografiách nie je pôvodný prijímač, ale iba jeho replika, ktorú vyrobili v šesťdesiatych rokoch pre mestské múzeum vo Weimare. Zdroj:
http://www.radiomuseum.org/ 
 

Historický kalendár

10. apríl 1945 – Pri nálete amerických lietadiel na koncentračný tábor Sachsenhausen zahynulo viac ako 1 000 politických väzňov.
10. apríl 1945 – Na pochode z Buchenwaldu do Flossenburgu bolo pri Weimare oslobodených 2 000 politických väzňov.
11. apríl 1945 – V koncentračnom tábore Buchenwald ozbrojené oddiely väzňov sa zmocnil brány a vyvesil na ňu bielu zástavu. Tým sa podarilo definitívne zachrániť 21 000 väzňov.
13. apríl 1942 – Z internačného tábora v Seredi odchádza transport internovaných do Oswienčima.
19. apríl 1943 – Začalo sa povstanie vo varšavskom gete.
21. apríl 1945 – Začal sa pochod smrti 68 000 väzňov zo Sachsenhausenu. Za krvavej hitlerovskej diktatúry uvrhli nemecké fašisti do koncentračných táborov v Nemecku a v okupovaných oblastiach asi 18 miliónov ľudí, z toho počtu 11 miliónov barbarsky usmrtili.
30. apríl 1945 – Bol oslobodený koncentračný tábor pre ženy Rawensbruck v Nemecku

Symbloly a Heslá NEOFAŠISTOV

(zoradené abecedne)

V prílohe knihy Dr. Daniela Mila, „Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike – Neonacisti, ich hnutia a ciele“ je definovaná fašistická symbolika . A tu som našla pár spojení s kartičkami z dámskeho časopisu Emma. Ponúkam porovnanie. Opisy sú vytiahnuté z knihy Dr. Daniela Mila „Rasistický extrémizmus v Slovenskej republike – Neonacisti, ich hnutia a ciele“.

Citujem: „Charakteristické postoje a povahové vlastnosti pravicových extrémistov: Inklinujú k mysticizmu – používanie rún, vzývanie Odina atď.“  „Ďalšou významnou skupinou, ktorá prispela k masovému rozšíreniu skínov u nás boli Tři sestry a jej líder Daniel Landa.“

V časopise Emma boli ako príloha kartičky na veštenie a čuduj sa svete, mali "fašistickú symboliku". Tmavé kartičky sú z časopisu EMMA, z mesiaca december 2005.

 

Irminsul

Problém vidím v tom, že niektoré z týchto starobylých symbolov si fašistický režim prebral do svojej ideológie a doslova ich degradoval, pokrivil ich pravý význam, zneuctil ich. V dnešnej dobe, keď na Slovensku doslova a do písmena vrcholí hon na neonacistov a vlastne na každého kto pôsobí v tomto smere podozrivo, je samozrejme vlastnenie týchto znakov celkom nebezpečné. Som postaršia osoba a symboly predkov mám v patričnej úcte a nevidím dôvod, prečo by som ich nemohla nosiť, ak sa mi páčia, no bohužiaľ... Čo na tom, že symboly vnímam z IBA mytologického hľadiska? To pánov pri moci vonkoncom nezaujíma! A prečo a na akom základe? Ich nosenie je totiž trestné - je porušením § 261. Polícia je povinná zasiahnuť. Nosenie takýchto symbolov na verejnosti napĺňa ustanovenie § 261 Trestného zákona - verejný prejav sympatií k fašizmu alebo hnutiam smerujúcim k potlačeniu práv a slobôd občanov. 

§ 261 Kto verejne prejavuje sympatie k fašizmu alebo inému podobnému hnutiu uvedenému v § 260, alebo verejne popiera, spochybňuje, schvaľuje, alebo sa snaží ospravedlniť zločiny fašizmu alebo iného podobného hnutia uvedeného v § 260, potresce sa odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky.

Trestným činom sú akékoľvek verejné prejavy sympatie k fašizmu alebo hnutiu hlásajúcemu podobné myšlienky. Môže ísť o prejavy slovné, gestikuláciou, oblečením. Trestný je akýkoľvek prejav, z ktorého je zrejmý vnútorný postoj človeka. Páchateľ pritom nemusí mať úmysel ovplyvniť postoje a konanie ostatných. Pojem verejne pritom znamená, že sa tak musí diať pred najmenej troma osobami súčasne prítomnými.

Pritom... runové písmo a vzývanie Odina môžete dnes bežne nájsť na mnohých albumoch hlavne severských metalových kapiel, skupín ako napríklad skupina Irminsul: http://www.caveofirminsul.se/.t

Skupina Irminsul zo Švédska - http://www.nordzeit.de/irmi.htm

Klikni na video!

Riger Pagan Viking Folk German Heathen Metal Germanen Germania Riger - Irminsul

http://www.youtube.com/watch?v=xmDasOofDGQ

 Asynja  let the valkyrie ride again folk pagan metal viking nordvind nordic Valkyries unsigned Asynja-Let the Valkyrie ride again

http://www.youtube.com/watch?v=IesxkUphe3g&feature=related

 Lyriel - Days of Yore (Venja-Art)

http://www.youtube.com/watch?v=0Oz8cumb6IY&feature=related

Falkenbach ~ Vanadis - Looking for the Lyrics Mounted men, with axe and shield on their ride through shallow field See your sons oh Vanadis Light my ways oh Manalihs...

Freyas Val Woutans half Oaken woods as dark as night Home of those of heathen pride Grant me strength oh Asynja Be my guide oh Valfreya Freyas Val Vingolfs's pride Herjan!!!

When the moon shines bright from the dark black sky We raise our swords to thy hail when the runes are thrown and the ravens fly as a sign of our heathens prevail While the morning breaks through Tenkterian wood while the sun sets the shores aflame There is one thing only which never dies The honour of thy name Foraan!!!

 By my side my brothers fall Now on their way to Freya's hall We are yours oh Vanadis Guide their ways oh Manalihs Hjer Foraan Tenkteriar Herjan!!!

While twilight covers the blood red skies While the sun sets the shores aflame There is one thing only which never dies The honour of thy name When time draws near for the chosen ones To fall on the blood stained fields Then death will grant us a place amongst Our fathers in the halls of bronzen shields

A burning flame as blue as ice Now I can see it in your eyes Be my fate oh Vanadis Through the nights oh Manalihs...

Summoning - Long Lost To Where No Pathway Goes

Falkenbach - ...As Long As Winds Will Blow...

Falkenbach - Heathen Foray

Wandern..

Také priam hlúposti a kopa ďalších sa nachádza v uvedenej publikácii, ktorá bola pripravená ako príručka pre pracovníkov polície a justície... môže to naďalej prispievať k  mnohým nedorozumeniam. Nemožno ani omylom tvrdiť to,  že v nej nie je mnoho faktov o extrémistických hnutiach, no autor upustil od faktov a kniha tratí na kvalite, čo je podľa mňa smutné keďže na základe tejto knihy je posudzovaný extrémizmus ako taký... .

A tu je namieste aj otázka... Možno považovať časopis EMMA za extrémistický plátok? Predáva sa predsa s fašistickými symbolmi a tak šíri symboliku extrémistických hnutí...!? Myslím si, že sme dostatočne súdni a aj inteligentní ľudia a dokážeme posúdiť čo je a čo nie je zlé, vieme a aj dokážeme rozlíšiť myšlienku šírenia symboliky, či už je to pri ženskom časopise alebo v metalovom cédečku. Alebo sa mýlim? Či nemýlim?

S Y M B O L Y

Čierne slnko - v časoch Národného socializmu slúžil tento symbol, ktorého význam bol chápaný ako dvanásťramenný hákový kríž alebo kruh dvanástich Sig rún, jednotkám SS ako zástupný symbol seversko-pohanského náboženstva a prapôvodného tajného učenia. Dnes predstavuje v ultrapravicových kruhoch 'spojenie s vlastným umením a jedinečným vyjadrením'. Napriek niektorým tvrdeniam krajnej pravice nie je Čierne slnko historickým symbolom, ale umeleckým produktom jednotiek SS.

Dvojitá sugurnia - zástupný symbol jednotiek SS (Schutzstaffel - Ochranné gardy). Táto polovojenská organizácia NSDAP bola vytvorená 4. apríla 1925 ako "Salónna ochranka" strany. Od 4. júla 1926 bola pričlenená k organizácii SA (Sturmabteilung - Úderný oddiel). V období medzi 14. júlom 1934 a 8. májom 1945 bola nezávislou, polovojenskou organizáciou v rámci NSDAP. Heslom tejto organizácie bolo "Mojou cťou je vernosť".
 

Hákový kríž - alebo Svastika bol germánsky znak Donnera (thora), boha hromu. Počas 19. storočia začala byť svastika považovaná za symbol nacionalizmu a po roku 1918 ju prijala brigáda Ehrhardt a niektoré jednotky Freikorpsu, ako aj spoločnosť Thule. Od roku 1933 štátny symbol nemeckého národného socializmu.

HammerSkins - medzinárodné militantné neonacistické hnutie

Keltský kríž - v krajne pravicových kruhoch je symbolom pre mocenskú prevahu bielej rasy a slúži ako znak White Power.

Thor

Kladivo a meč - prekrížené kladivo s mečom malo symbolizovať spoločenstvo robotníkov a vojakov. Od roku 1929 bol zástupným symbolom Hitlerjugend. V deväťdesiatych rokoch sa začal v neonacistickej scéne používať ako symbol Národnej revolúcie. Dnes ho majú v znaku Jungen Nationaldemokraten (Mladí národní demokrati).

    Ku-klux-klan Symboly a skratka hnutia Ku-klux-klan - symbol rasovej nenávisti a segregácie.

Landser - v hovorovej reči označenie pešiaka v Druhej svetovej vojne, medzi neonacistami symbol prejavu úcty k vojakom nemeckého Wehrmachtu a glorifikovanie zločinov, ktoré počas vojny spáchali. Motív Landseru sa často používa na obaly CD nosičov alebo časopisy. Pod takýmto menom vychádzal časopis a bola založená hudobná skupina, ktorá sa hlásila k Blood and Honour.

Ozubené koleso - v spojení s Hákovým krížom znázorňovalo Ozubené koleso organizačnú symboliku Nemeckého pracovného frontu (DAF), najväčšej národnesocialistickej masovej organizácie. Vo svojom znaku ho používala aj neonacistická organizácia Slobodná nemecká strana pracujúcich (Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei - FAP) až do jej zákazu v roku 1995. Tento symbol má široké využitie medzi neonacistami. Dnes ho nájdeme u Národnedemokratickej strany Nemecka (NPD), v symbolike Hammerskins alebo medzi Freie Kameradschaften.

Oregon - "Tri sedmičky" - modifikácia hákového kríža pochádzajúceho z Južnej Afriky a jeho variácie. Dnes je označovaný ako symbol rasovej segregácie.


Jednoduchá sigurnia -
symbol víťazstva. V zdvojenej podobe symbol jednotiek SS.

Nazi symbol - kombinácia keltského kríža a nápisu White Power.
 

Ríšska vojnová zástava - v rôznych znázorneniach sa používa od roku 1867. Medzi neonacistami je obľúbená najmä pôvodná varianta s čiernym krížom, uprostred ktorého je kríž s ríšskou orlicou a v ľavom hornom rohu Železný kríž na čierno-bielo-červenom pozadí. Táto zástava patrí medzi najpoužívanejšie symboly v neonacistickej scéne.

Ríšska orlica - už od stredoveku je orlica v Nemecku znamením moci, vznešenosti, božskosti, šťastia, ale aj sily a vôle. Ríšska orlica je štylizovanou verziou rímsko-gotickej podoby orlice. Štylizácia, aká je napríklad v ríšskej zástave, mala vyjadrovať modernosť.

Rôzne kombinácie nacistických symbolov: lebky, runy, svastiky a číselné kryptogramy.

Sonnenrad - svastika slnečného kolesa

SS - zástupný symbol jednotiek SS (Schutzstaffel - Ochranné gardy). Táto polovojenská organizácia NSDAP bola vytvorená 4. apríla 1925 ako 'Salónna ochranka' strany. Od 4. júla 1926 bola pričlenená k organizácii SA (Sturmabteilung - Úderný oddiel). V období medzi 14. júlom 1934 a 8. májom 1945 bola nezávislou, polovojenskou organizáciou v rámci NSDAP. Heslom tejto organizácie bolo 'Mojou cťou je vernosť'.

SA (Sturmabteilung) - polovojenská organizácia NSDAP v období Weimarskej republiky, ktorá zohrala dôležitú úlohu pri vzostupe národných socialistov. Po získaní moci krátko vypomáhala polícii. Od leta 1934 po noci dlhých nožov stratila svoje postavenie na úkor jednotiek SS.

Totenkopf - znak SS divízie Totenkopf, ktorá bola vytvorená 16. októbra 1939 v Dachau z členov štrážou koncentračného tábora poverených SS-Totenkopfstandarten a Heimwehr Danzig ako motorizovaná divízia. Veliteľom bol zakladateľ jednotky SS-Totenkopfverbande, Theodor Eicke. V roku 1942 niesla meno Totenkopf SS divízia tankových granátnikov a od roku 1944 3. tanková divízia SS.

Vlčí hák - pôvodne pohanský talizman na odháňanie vlkov, neskôr symbol nezávislosti a slobody. V spojitosti s Treťou ríšou sa jej pripisuje význam národného odporu. Používaný v označení divízie Waffen SS a ako zástupný symbol SS divízie Das Reich (Ríša).

    White Power - variácie nápisu "Biela sila" vyjadruje čistotu a nadradenosť bielej rasy nad ostatnými.

Železný kríž - je známy vojenský symbol. Od roku 1813 sa udeloval ako vyznamenie za zásluhy v pružskej 'Oslobodzovacej vojne' proti Napoleónovi. V tridsiatomdeviatom sa v modifikovanej podobe stal rádom 'Tretej ríše'.

R U N Y

Irminsul - pochádza z pohanskej symboliky, kde bol symbolom pre Strom života, ktorý nesie strechu sveta. Používal sa ako protisymbol ku kresťanskému krížu a bol zástupným symbolom Centrálneho výskumného ústavu SS.

Odálna runa - v pohanskej mytológii symbol pre Krv a pôdu alebo všeobecne pre rodinný majetok, rodinu, príbuzenstvo. V období Hitlerovej vlády zástupný symbol Rasového a osídlovacieho úradu SS a divízii Prinz Eugen. V deväťdesiatych rokoch ju používala už zakázaná Wiking-Jugend.

Runa života (Man runa) - údajne zobrazuje človeka, ktorý vztyčuje paže božím silám. Ide o univerzálny symbol národných hnutí, kde mala vyjadrovať živú silu národa. Objavovala sa na dokladoch SS a hroboch, kde označovala dátum narodenia. Ako zástupný symbol ju prijala SS Lebensborn.

Runa smrti (Yr runa) - obrazovo a obsahovo tvorila protiklad k Rune života.
Hagall runa - spája Runu života a Runu smrti dohromady. V nacistickej filozofii zastávala miesto neotrasiteľnej vernosti, ktorá sa očakávala od všetkých príslušníkov SS.

Runa vojny - známa tiež ako Tyrova runa bola pohanským znamením nordického boha vojny. V národnom socializme sa využívala na označenie ríšskych škôl SA a 32. SS-divízie pomenovanej '30. január'.

Vlčia runa (Werwolf alebo Gibor runa) - pôvodne pohanský talisman na odháňanie vlkov, neskôr symbol slobody a nezávislosti. V spojitosti s Treťou ríšou sa jej pripisuje význam národného odporu. Používali ju nacistické jednotky a sabotážne skupiny na konci Druhej svetovej vojny. Bola zástupným symbolom SS-Divízie 'Das Reich' (Ríša).

ČÍSELNÉ   KÓDY

14 - číselný kód pre 14 slov Davida Lanea: 'My musíme chrániť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielych detí'. David Lane bol neonacistický terorista, člen Ku-Klux-Klanu, Kresťanskej identity áryjskych národov a zakladateľ teroristickej organizácie Bruder Schweigen známej ako The Order odsúdený na doživotie.

Combat 18 - ultrapravicová teroristická organizácia pôsobiaca vo Veľkej Británii.

18 - toto číslo tvorí iniciály Adolfa Hitlera. A je prvé a H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Táto kombinácia čísiel sa nachádza aj v názve teroristickej neonacistickej organizácie Combat 18 alebo hudobnej skupiny Sturm 18.

28 - je iniciálkami blood and honour (krv a česť). B je druhé a H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Blood and Honour je neonacistická organizácia založená legendárnym spevákom britskej white power skupiny Skrewdriver Janom Stuartom Donaldsonom v 1987. Počas Druhej svetovej vojny bolo heslom jednotiek SS.

88 - zašifrovaný pozdrav Heil Hitler. H je ôsme písmeno v poradí abecedy. Často používaný motív na tričkách alebo CD nosičoch. Náckovia sa týmto kódom zdravia na internetových fórach.

168:1 - ide o číselný kód bombového útoku v Oklahome, ktorý sa odohral v polovici 90-tych rokov. Pri tomto útoku prišlo o život 168 ľudí. Prihlásil sa k nemu Timothy McVeigh, ktorého odsúdili na trest smrti.

H E S L Á

Blood and Honor - Krv a česť, militantná neonacistická medzinárodná organizácia, ktorú založil Ian Stuart spevák white power skupiny Skrewdriver v roku 1987. Počas druhej svetovej vojny bolo heslom jednotiek SS.

RAHOWA - RAcial HOly WAr - Rasová svätá vojna - pôvodne heslo americkej neonacistickej organizácie World Church of Creator (WCOTC). V deväťdesiatych rokoch pod týmto menom vystupovala neonacistická kapela a RAHOWA sa začalo v neonacistických kruhoch používať ako kódované heslo a výzva k rasovému násiliu.

HammerSkins - medzinárodné militantné neonacistické hnutie - HFFH  skratka pre heslo medzinárodnej neonacistickej organizácie Hammerskins 'Hammerskins forever, forever Hammerskins' (Hammerskini navždy, navždy Hammerskini'.

Všetky zobrazené symboly svojím obsahom napĺňajú ustanovenie § 261 Trestného zákona - Propagácia hnutí smerujúcich k potlačeniu práv a slobôd občanov. Trestným činom sú akékoľvek verejné prejavy sympatie k fašizmu alebo hnutiu hlásajúcemu podobné myšlienky. Trestný je akýkoľvek prejav, z ktorého je zrejmý vnútorný postoj človeka. Páchateľ pritom nemusí mať úmysel ovplyvniť postoje a konanie ostatných.

http://antifakosice.clanteam.com/symboly.html  , http://www.blisty.cz/art/14104.html

Subkultúra skinheads

Skinheadi sa prvýkrát objavili okolo roku 1966 v Anglicku. Spočiatku tvorili odnož inej subkultúry zvanej Hard moods. Hard moods pochádzali z robotníckych stredísk. Vysoké topánky, džínsy, vojenské košele a krátke vlasy. Tie symbolizovali stálu pripravenosť do boja proti cudzím. Vtedy, však pod pojmom cudzí, nerozumeli cudzí ako etnicky či rasovo, ale cudzí ako bohatší.

Ich štýl mal symbolizovať silu, patriotizmus a postoje ľudí práce v protiklade k zdanlivej ženskosti, pacifizmu a postojom hippies. Neonacistické hnutie skinheads je aktívne asi v 33 krajinách šiestich kontinentov. Pôsobí v ňom 70 000 mladých ľudí, z ktorých polovica je zarytých aktivistov a zvyšok sú prívrženci. Najviac skínov pôsobí v Nemecku (5 000), Maďarsku a Českej republike (viac ako 4 000), Poľsku (2000). Vo Francúzku, Španielsku, Kanade a Holandsku je najmenej 500 skinov.

V Nemecku útočia skinheadi na Turkov, vo Veľkej Británii na Aziatov, vo Francúzku na Severoafričanov, v Maďarsku, na Slovensku a v Čechách na Rómov, v USA na rasové menšiny a imigrantov. Ich vzhľad možno rozpoznať okamžite: oholená lebka alebo celkom nakrátko ostrihané vlasy, texasky, bundy zvané bombery (bomber, pochádza z anglického “crombie” čo bola plastová bunda ako protiklad ku kožuchu - symbolu bohatstva), niekedy pomaľované nacistickými znakmi, opasok alebo traky, vysoké vojenské topánky (kanady), tetovanie nacistickými sloganmi a symbolmi. Z bezpečnostných dôvodov majú niekedy skinheadi menej nápadný vzhľad.

Väčšina skiheadských gangov má okolo 10, niekedy až niekoľko tuctov členov. Pre tých, ktorí sú celkom oddaní hnutiu, znamená skinheads spôsob života a nie iba módnu záležitosť. V sociálnom a privátnom živote ich príslušníkov dominujú skiheadské aktivity. Usilujú sa dosiahnuť svoje ciele destabilizovaním spoločnosti prostredníctvom zastrašovania a priameho uplatňovania násilia. Neonacionalistická ideológia, kombinovaná s gangovým životným štýlom poskytuje skinheadom pocit sily, príslušnosti ku skupine a nadradenosti. Skinheadi glorifikujú Hitlera a ašpirujú na vytvorenie jeho vízie celosvetovej Árijskej ríše.

Rómovia a mnohí iní, ktorí sú považovaní za cudzích, iných a odlišných, sú Skinheadmi ohrozovaní zbraňami, ako sú baseballové palice, nože, železné tyče, alebo ťažké topánky. Spoločnosť takéto útoky odsudzuje, ale majú aj podporu, najmä ak nasledujú po incidentoch, v ktorých sú Rómovia či už právom alebo neprávom, obviňovaní z lokálnych kriminálnych činov. Ďalšou špecialitou skínov je vandalizmus. Píšu grafitti s rasistickými námetmi a znesväcujú židovské synagógy, cintoríny a pamätníky holokaustu. U nás do strednej Európy sa hnutie skinheads začína šíriť koncom 80. rokov a veľký rozmach zažíva po zmene režimov. Vo vtedajšom Československu má veľký vplyv hudobná skupina Orlík, ktorá v krátkej dobe spopularizovala kult skinheads medzi mládežou.

Ďalšou významnou skupinou, ktorá prispela k masovému rozšíreniu skínov u nás boli Tři sestry a jej líder Daniel Landa. Na Slovensku paradoxne ako prvé začali s rasizmom punkové skupiny z niekdajšieho Československa. U nás najznámejšia punková skupina začiatku 90. rokov Zóna A bola so svojou skladbou "Cigánsky problém", iniciátorom niekoľkých pogromov proti rómskemu obyvateľstvu hlavne na území hlavného mesta. Táto skladba sa stala v kruhoch pravicových skínov kultovou. Počet skinheadov na Slovensku sa dá presne odhadnúť pomerne ťažko, keďže všetky ich aktivity sú neoficiálne a často ilegálne.

Odhaduje sa, že počet rasisticky, fašisticky a nacionalisticky orientovaných skinheads v SR je okolo 1000 osôb. Títo skinheadi majú na svojom konte stovky ideologicky motivovaných útokov a fyzických napadnutí, najmenej 3 rasistické vraždy. Každým dňom počet napadnutí a konfliktov, ako aj ich brutalita rastie. Za posledné roky prežíva jednoznačne toto hnutie u nás svoj rozvoj. Skinheadi na Slovensku sa delia do dvoch hlavných skupín:- nacionalisti - národní socialisti (NS).

Obidvom skupinám je vlastný rasizmus, antisemitizmus, nenávisť k ľuďom s odlišným názorom, ako aj nenávisť k homosexuálom, k drogovo závislým, bezdomovcom a ľuďom, ktorí sú na dne alebo mimo spoločnosti. Nacionalisti na prvé miesto kladú národ, ich cieľom je čisté a biele Slovensko. Nacionalisti nepoužívajú fašistické a nacistické symboly, odmietajú Hitlera, ktorému vyčítajú, že chcel kolonizovať a vyhladiť Slovanov. Najčastejším symbolom nacionalistických skinheads je slovenský znak, prípadne slovenská zástava. Pre skupinu národných socialistov je prvoradá rasa i keď aj oni považujú národ za jednu z najväčších hodnôt. Sú však viac internacionálne orientovaní, spolupracujú na medzinárodnej úrovni, vyznávajú fašistickú ideológiu, uctievajú Hitlera. Cieľom je revolúcia, ktorá zabezpečí víťazstvo árijskej rasy. Najväčšími nepriateľmi sú židia (ktorí sú pre NS pôvodcami všetkého zla), podradné neárijske rasy, ako aj zradcovia rasy - ľudia, ktorí nesúhlasia s ich ideológiou.

Národní socialisti používajú fašistické a nacistické symboly. Aj keď medzi týmito dvoma skupinami existujú drobné rozpory, v zásade si veľmi dobre rozumejú a pri útokoch na spoločných nepriateľov stoja bok po boku. Vznikom Slovenskej Republiky v roku 1993 síce opadajú národnostné vášne voči Čechom, ale tradíciou sa stávajú pochody ku hrobu prezidenta Tisu, či zoskupovanie sa pri príležitosti osláv 14. marca v Bratislave, aj keď na ne chodia z roka na rok mladšie generácie hnutia. Začínajú vznikať prvé skinziny – časopisy v ktorých si vymieňajú názory a šíria rasistickú a neonacistickú propagandu. Ideovo sa tieto začínajúce zoskupenia orientovali zo začiatku na odkaz a ideológiu spojenú s fašistickým Slovenským štátom v období II. svetovej vojny. Glorifikácia Alexandra Macha, Andreja Hlinku, či Jozefa Tisu, bola aj je jedným z najpríznačnejších sprievodných javov slovenských ultrapravicových skinheadov.

Na Slovensku existuje viacero ilegálnych organizácií a skupín, ktoré pracujú na rozširovaní a uskutočňovaní cieľov rasistických, fašistických a nacionalistických skinheadov. Najaktívnejšími sú Blood and Honour a Slovakia Hammer Skins. Blood and Honour má u nás hlavnú pobočku v Bratislave, kde funguje P.O.Box, na ktorom si môžu záujemcovia objednať anglický magazín Bloodand Honour, slovenský časopis 1939 a ďalšie tlačové materiály a tiež značkové oblečenie a topánky tvoriace skinheadskú uniformu. Blood and Honour vo svojich materiáloch jednoznačne propaguje rasizmus, antisemitizmus a násilie. Slovakia Hammer Skins (S.H.S.) je rovnako pobočkou celosvetovo rozšírenej organizácie Hammer Skinheads. V Slovenskej Republike je to najaktívnejšia a najnebezpečnejšia skupina. Hammer Skinheads si hovoria elita z elity, nie každý sa môže stať jedným z nich.

Hammer skins prijímajú medzi seba iba spoľahlivých ľudí, ktorí dokázali, že sú ochotní bojovať za ich ciele. S.H.S. majú P.O.Box vo Veľkom Krtíši, na tejto adrese si záujemcovia môžu objednať časopis Biele Víťaztvo, CD, kazety a texty skupiny Biely Odpor, nášivky a tričká z nacistickými a fašistickými symbolmi a ďalšie produkty. S.H.S. Okrem týchto dvoch hlavných skupín, existujú u nás aj málopočetní tzv. nepolitickí skins (tiež Oi skins), ktorí sa nezaujímajú o politiku, hlavná je pre nich zábava, hudba, pivo a násilie. V zahraničí sú tiež veľmi rozšírení tzv. SHARP skins (Skinheadi proti rasovým predsudkom), u nás však títo skinheadi tvoria zatiaľ iba nepatrný zlomok oproti rasisticky a fašisticky orientovaným skinheadom. SHARP skíni vystupujú otvorene proti rasizmu a fašizmu, stávajú jednými z najnenávidenejších nepriateľov rasistických a fašistických skinheads. SHARP vychádzajú z tvrdenia, že hnutie skinheads má svoj pôvod v anglickej robotníckej mládežníckej kultúre 60-tých rokov a že je neoddeliteľne spojené s čiernou hudbou ako ska, reggae a soul. Hudbou, ktorá prišla do Európy z Jamajky a oslovila nemalú časť mládeže. Spojením pracujúcej mládeže, počúvaním tejto hudby, odmietaním rasizmu a životom v mestách vznikli skinheads.

Zvyšok skins sa zvrhol a nechal sa zlákať ako úderné skupiny pre neofašistické organizácie. Rozhodne sa bránia proti tomu, aby boli skinheads postavení na úroveň rasistom bez vlastného názoru. Skutočné skinheadské hnutie nemá žiadnu súvislosť s neofašizmom. Kontaktmi na zahraničie vzniká aj Národno-socialistické hnutie Európy (NSHE), ktoré sa neoznačuje za oficiálne hnutie a dištancuje sa od politickej scény ako takej, vydáva však svoje stanovy v ktorých o i. prezentuje aj myšlienku „oficiálneho zákazu degenerovania Árijskej rasy“ a je ukončený klasickým pozdravom "Sieg heil.“

Klan Slovenských Rytierov sa prihlásil k rasistickému odkazu myšlienok amerického Ku-klux-klanu a bol plánovaný ako slovenská pobočka tohto hnutia. Podľa vydaného manifestu malo byť ich členstvo dokladované členským preukazom, pri svojich akciách nesmeli požívať alkoholické nápoje, vydali tiež zákaz poskytovania rozhovorov predstaviteľom médií a tiež spolčovania sa so Židmi a tými čo nemajú biely pôvod. Slovenský národný front (SNF), sa snažil využiť slovenské národovectvo skinheadov. Strediskom jeho pôsobenia bola Trnava. Spočiatku sa orientoval len na vydávanie protimaďarských nálepiek, plagátov a tlačovín, neskôr dokonca vydáva aj svoj vlastný program, v ktorom sa prikláňa k panslavistickému národovectvu. Okrem iného presadzuje aj prijatie antikomunistických zákonov, trestu smrti a potierania homosexuality. Pôvodne sa chceli SNF aj za podpory skinheadov dostať do parlamentu. Návrh o registráciu SNF však Ministerstvo vnútra SR zamietlo. Očakávaná podpora zo strany skinheadov však časom opadla. Následkom vnútorných rozporov sa SNF rozdelila na Ľudovú stranu s čisto politickými ambíciami a skôr spoločensky orientovanú Slovenskú pospolitosť. Slovenská pospolitosť ako občianske združenie Slovenský Úsvit – nacionalistické rasistické hnutie , ktoré má s hnutím skinheads veľa spoločných znakov, je však menej radikálne. Hnutie vzniklo v novembri 1995 v Banskej Štiavnici. Vydáva časopis Naša stráž.

Slovenská národná liga je početne malá skupina národných socialistov hlásiacich sa k odkazu Slovenského štátu z vojnových rokov 1939-45. Vznikla roku 1995 s cieľom vstúpiť na politickú scénu. To sa jej predstaviteľom však nepodarilo a začali sa venovať klasickej činnosti ktorú vykonávajú takéto skupiny. Slovenská Vlastenecká Organizácia – Garda. Vznikla v máji 1995 v Bratislave. Spolupracujú s ideovo príbuznou Slovenskou národnou ligou. Ideologicky sú pre nich vzorom predstavitelia slovenského vojnového štátu – Tiso, Tuka, Mach. Odmietajú násilie ako metódu boja. Ich znakom je orol so slovenským dvojkrížom na hrudi, držiaci v pazúroch 3 Svätoplukove prúty. Po boku Slovenskej Vlasteneckej Organizácie - Garda sa tiež vytvorilo mládežnícke združenie Hlinkova mládež. Toto združenie vyhlasuje, že v hnutí Skinheads sa združujú Slováci a Slovenky, ktorý bojujú za pomaly vymierajúcu árijsku rasu. Sú znemožňovaní v médiách a zobrazený ako banda vandalov. A že len chcú vytvoriť silnú mládež zmýšľajúcu vlastenecky za slobodu svojho národa po vzore Svätoplukovej tradície. Okrem toho chce túto mládež vychovávať a vzdelávať v národno-socialistickom duchu. Postupne sa začína rozvíjať aj skupina futbalových násilníkov Hooligans, ktorí majú s neonacistami veľa spoločných znakov. Často nosia nacistické insígnie, hajlujú, útočia na farebných, majú všetky prejavy rasistických skinheadov. No v očiach „tých pravých skínov“ sú menejcenní, pretože bezhlavým násilím a ničením kazia obraz disciplinovaných a poriadok milujúcich národných socialistoch, ktorý sa snažia oni v spoločnosti vybudovať. Tým maria aj ich politické ambície a snahy o naklonenie si verejnej mienky. Koniec vytlačenej stránky z
http://referaty.atlas.sk

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia1998-1999cezmin.wz.sk/


Písničky:
http://www.3pe.cz/index.php?page=pisne_komplet
Datbáze křesťanských děl:
http://www.dkd.cz/
Celým srdcem

Pověsti o zvonech, zvonařích, zvonicích a zvoničkách

Prečítajte si o zvonoch, zvoniciach atd., kliknite na nasledujúce odkazy: Zvoníci od sv.Víta, zastavení druhé, zastavení čtvrté, páté, šesté.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Design by Cezmín Slovakia 1998-1999 - 2012http://cezmin.wz.cz