wz
Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250. Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

INFORMÁCIE O CBRSK

Prípravný výbor občianskeho združenia: CB Fan Rádioklub Slovakia „Kosačka“
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Drieňová 22, 812 72 Bratislava

VEC:

Návrh na registráciu
Prípravný výbor podľa ustanovenia §6 ods. 1 zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov predkladá návrh na registráciu občianskeho združenia

s názvom: CB Fan Rádioklub Slovakia „Kosačka“.

Adresa sídla združenia je podľa pôsobiska zvoleného prezidenta
CBRSK: HORNÉ CHLEBANY 39;
95631 KRUŠOVCE

Členovia prípravného výboru:

1. meno a priezvisko: .(Kosačka.)...................rodné číslo:
adresa bydliska a PSČ podpis.

2. meno a priezvisko: (.Anočka.)....................rodné číslo:
adresa bydliska a PSČ podpis.

3. meno a priezvisko: .(Šrobár).....................rodné číslo:
adresa bydliska a PSČ podpis.

4. meno a priezvisko: .(Dráčik).....................rodné číslo:
adresa bydliska a PSČ podpis.

5. meno a priezvisko: (Salamander)...................rodné číslo:
adresa bydliska a PSČ podpis.

Splnomocnenec oprávnený konať v mene prípravného výboru:

Meno a priezvisko:..(Kosačka).....podpis.....Prílohy: 1. Stanovy v dvoch vyhotoveniach
                    2. Kolková známka v hodnote 500 Sk

CB Fan Radioklub Slovakia Kosačka

PRIHLÁŚKA
Meno:
Klubová značka: 330 - SK –
Priezvisko:
Typ rádiostanice:
Volačka:
Selektívna voľba: áno nie:
Parkovací kanál:
Číslo selektívy/kanál:
Presná adresa trvalého bydliska:
Tel. číslo:
Zamestnanie:
Narodený/á

Prihlasujem sa do CBRSK a svojím podpisom potvrdzujem, že budem dodržiavať Stanovy klubu a Povoľovacie podmienky TÚSR pre CB pásmo 27 MHz. Budem nezištne pracovať v prospech CBRSK podľa svojich možností a pomáhať pri rôznych akciách so stanovenými podmienkami.
V...........dňa ......Vlastnoručný podpis

Päť členov Rady CBRSK
Prezidentka: Anežka Vražbová –Kosačka Horné Chlebany
Viceprezidentka: Anna – Anočka Nadlice
Tajomník: Karol– Salamander Horné Chlebany
Referent: Juraj - Edison Hubina
Technik: Anton – Šrobár Krušovce

Zakladajúci členovia CBRSK
1 - Chrobáčik;
2 – Gierapa;
3 – Jojo;
4 – Dračica;
5 – Klinec;
6 – Linda;
7 – Edison;
8 – Žaba;
9 - Turbo Miňo;
10 - Veget Jožin;
11 – Emilko;
12 - Stíhač Rudy;
13 – Johanko;
14 – Sjuzn;
15 - Žabinka 1;
16 – Indián;
17 – Lenočka;
18 - Žabinka 2;
19 – Myška;
20 – Zálesák;
21 – Miky;
22 – Delta;
23 – Rádio Šimon

Nočný Lučenec - Prvý CB FAN Rádioklub na Slovensku

Netradičná oslava založenia CBRSK
sa konala po Motokrose v Lučenci

Obvykle nie je zvykom oslavovať registráciu CB klubu prácou pri zabezpečovaní trate MS v motokrose, ale...stalo sa.

Dňom 24.6.2000
v deň 1. ročníka akcie "Svätojánske mušky babky Kosačky"
je na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky zaregistrovaný
CB FAN rádioklub CBRSK pod oficiálne uznaným názvom:
CB Fan rádioklub Slovakia "Kosačka."

Desať cébečkárov - fandov CB i motošportu - sa vydalo na viac ako 200 kilometrovú cestu do dejiska prvých MS v motokrose (kubatúry 250) v Lučenci- Fiľakovských Kľačanoch. Počasie nám prialo. "Užívali" sme si nielen horúce slnečné lúče, v ktorých sa "kúpali" aj vyznávači letov v balónoch vznášajúcich sa nad našimi hlavami, ale aj mračná prachu, hoci požiarnici trať poctivo kropili. Po tréningovom preteku sa začal celkom zaujímavý večer s diskotékou, ohňostrojom a inými vábnymi radovánkami sprevádzajúcimi športové podujatia. Nocľah na letisku Bolkovce sa nekonal (bol na sídlisku Rúbanisko) a nastali ťažkosti, ako a odkiaľ vysielať. Má sa konať nočná akcia Svätojánske mušky babky Kosačky pri ktorej nemôžem chýbať, veď som jej vyhlasovateľka. Po oslave menín mladého 18. ročného Johanka - Janka v areály MS, naši mladí CB fandovia Turbo Miňo, Stíhač Rudy a Veget Jožin si vyšli do ulíc "za kultúrou" a Zálesák Milko, Emilko, Anočka, Sjuzn, Šrobár ich išli hľadať. Johanka - Janka celodenná práca a oslava zmohla. Inak, veľmi pekne mu ďakujem zato, že išiel s nami, hoci užíval lieky a necítil sa ktovieako dobre.
Ešte pred "hľadacím manévrom" mi Šrobár- technik - stihol vyhodiť závesnú anténu na najbližší strom pri osvetlenej križovatke sídliska Rúbanisko a cez zarušené vlny pásma 27 MHz zaznela všeobecná výzva na kanáli. Lučenec je v doline a ďaleké spojenia nehrozili. Na kopcoch horeli Jánske ohne, do diaľav sa niesli priateľské rozhovory expedícií
1.,Volovec - op. Mišo - CB klub Rožňava
(iba s touto expedíciou som komunikovala na priamo),
2., exp. Veľká Javorina - op. Delta a Rádio Šimon - CB klub Nové Mesto nad Váhom,
3., exp. Autocamping Bojnice- op. Helmut - CB klub Prievidza,
4., exp. Veľký Inovec - op. Taxameter a Jewel - CB klub Nitra,
5., exp. Trenčiansky hrad - veža - cébečkári z Trenčína,
6., exp. Encián - op. Jožko Železnô - CB klub Ružomberok,
7., exp. Plešivá - op. K1- Karol - CB klub Trnava,
8., exp. Pansky diel - op. Števo Zvolen - CB klub B. Bystrica,
9., exp. Kopec nad Považím - op. Rafael - CB klub Pov. Bystrica

a mne zostalo na duši dobre od radosti a šťastia, že žijeme noc s ľudovou tradíciou našich staroslovienských predkov obohatenú novodobou technikou a dobrou vôľou ľudí dneška majúcich vzťah k prírode a k vlnám éteru. Tak, ako horeli ohne na kopcoch, tak v Lučenci na osvetlenej križovatke horel oheň v mojom srdci, (na križovatke som vatru založiť nemohla!) oheň lásky k životu a milovníkom CB.V Čechách a na Morave je bohatá plejáda akcií a súťaží, čo ma veľmi teší. Súťaž pálenia Jánskych ohňov má však iný charakter a obsah. Ide o priateľské posedenia pri vatre, spojené s vysielaním a voľnými rozhovormi cébečkárov na kopcoch s cébečkármi v dolinách. Ku tomu majú Jánovia - Honzovia možnosť osláviť svoje meniny - spolu so svojimi priateľmi, známymi a najbližšou rodinou - netradičným spôsobom. Samotná súťaž spočíva v napísaní príspevku o nočnom výstupe na kopec, veselých a humorných zážitkoch pri vysielaní a pálení Jánskych ohňov.
Mojou stálou túžbou je, aby bola na pásme 27 MHz aspoň jedna spoločná akcia cébečkárov Čiech, Moravy a Slovenska, veď vlny éteru nepoznajú hranice a spájajú všetkých ľudí dobrej vôle na svete.
Akcia Svätojánske mušky babky Kosačky je založená na hodnotách bez tradičných a klasických kritérií CB súťaží - kontestov. Práve preto je najvhodnejším kandidátom pre naladenie sa na jednu spoločnú a vzácnu frekvenciu, ktorou je priateľstvo k CB a milovníkom pásma 27 MHz, priateľstvo od srdca k srdcu , od rádiostanice k rádiostanici.
Ďakujem šéfredaktorovi Výzvy na kanále za zverejnenie propozícií súťaže Jánske ohne, no mrzí ma, že moje pozvanie na akciu nebolo napísané mesiac pred súťažou( s predstihom) a bol vynechaný hlavný bod a tým je, že "pozývam na akciu pálenia Jánskych ohňov VŠETKÝCH CÉBEČKÁROV ČIECH, MORAVY A SLOVENSKA." Dúfam, že to bude na budúci rok, NA PRAHU TISÍCROČÍ uvedené a že v budúcom roku sa priatelia CB v Čechách a na Morave zapoja do tradičnej kultúrnej akcie pálenia Jánskych ohňov a že napíšu príspevky na moju alebo klubovú adresu: CBRSK - "Kosačka", Horné Chlebany 39, 95631 Krušovce, Slovenská republika. (Pozornosť za účasť bude odovzdaná na jesenných Holiciach roku 2001.)
Po ťažkom dni na trati a nočnom vysielaní s hviezdnatou oblohou nad hlavou pri križovatke sídliska mesta Lučenca sa konal hlavný pretek motokrosu za hustého dažďa. Zahájenie pretekov bolo spestrené tanečnými kreáciami mažoretiek, zoskokmi parašutistov a letmi v balónoch. Preteky snímala aj Česká televízia. Bohužiaľ, Slovenská televízia nerobila priamy prenos. (Finančné a iné ťažkosti.)

Nastala aj veselá chvíľa, keď český moderátor oznámil divákom, že "tá stará paní v černým kloboučku je jakoby živým maskotem MS v Lučenci." Organizátor MS mi "pošepol," že mám sympatie publika a že som pánu moderátorovi "padla do oka" so svojou teleskopickou anténou.
Po preteku v reštaurácii v Podzámčí "sa roztočila" ustanovujúca schôdza zakladateľov a členov Rady CBRSK so slávnostnou večerou - bryndzové halušky a akýsi kefír, či čo to naša viceprezidentka Anočka objednala, (aby veľa neplatila) nechýbali - a skončila sa tučným účtom. Nie bežná oslava registrácie CB FAN rádioklubu Slovakia "Kosačka" dopadla na výbornú.

Perličkou CBRSK je, že je povinný členský poplatok 1 Sk a môžu do klubu vstúpiť nielen cébečkári, ale aj fandovia a milovníci CB - cébečkárok a cébečkárov (?) - i deti.
Pre informáciu, za 10 rokov od zmien v našej domovine na Slovensku je približne 20 CB klubov, z toho oficiálne zaregistrovaných na MV SR približne" 6. CBRSK a je prvým CB FAN klubom na Slovensku, ktorého činnosť CBRSK je zameraná hlavne na vydávanie mesačníka, časopisu Júnošík.

Stanovy CB Fan Rádioklubu Slovakia "Kosačka"

Článok 1.
Názov a sídlo združenia

CB Fan Rádioklub Slovakia "Kosačka"(ďalej len CBRSK) je so sídlom v Horných Chlebanoch, kontaktná adresa:
CB Fan Rádioklub Slovakia "Kosačka", Horné Chlebany 39, 95631 Krušovce.
Sídlo ústredného orgánu združenia CBRSK je pôsobisko zvoleného prezidenta CBRSK: Horné Chlebany, 95631 Krušovce. Klub má svoj znak.

Článok 2.
Účel, poslanie a cieľ činnosti CBRSK

a., Účelom CBSRK je podpora šírenia poznatkov z rádiotechniky a elektrotechniky so zásadami na CB pásme 27 MHz.
b., Byť nápomocní užívateľom CB občianskych rádiostaníc (ďalej len užívatelia CB a OR) odovzdávaním skúseností z prevádzky a zriaďovania OR.
c., Ochraňovať práva užívateľov CB a udržiavať kultúru s etikou na pásme 27 MHz.
d., Spolupracovať s verejnosťou tak, aby prevádzka nerušila iné elektronické zariadenia.
e., Pre informovanosť členov CB klubu môže CBRSK vydávať vlastný časopis o činnosti klubu, novinkách CB, príspevky cébečkárov, oznamy a pod., resp. inou formou propagovať vlastnú činnosť.
f., Pomáhať sprostredkovávať výmenu, predaj alebo darovanie CB zariadení, súčiastok a literatúry v oblasti elektrotechniky.
g., Nadväzovať vzájomné kontakty.
h., Pomáhať odovzdaním skúseností občanom, ktorí si budú zriaďovať CB rádiostanicu.
ch., Orientovať sa na humánne ciele ako je pomoc v núdzových stavoch - v doprave, v lese, pri vode, na rekreácii, pri športe a pod. Členovia klubu CB, ktorí sa zúčastňujú akcií organizovaných CBRSK, prípadne iným subjektom, ktorý požiada CBRSK o pomoc a spoluprácu, pomáhajú bez nároku na odmenu, ak nie je písomnou dohodou stanovené inak. Účastníci organizovanej akcie sú povinní absolvovať bezpečnostné školenie a podpísať prehlásenie o poučení o bezpečnostných predpisoch.
i., CBRSK zastupuje záujmy svojich členov pred úradmi, inými organizáciami, združeniami a pri medzinárodných rokovaniach.

Článok 3.
Vznik klubu CB

Klub CBRSK vznikne registráciou Stanov na MV SR.

Právna subjektivita CBRSK
CBRSK má právnu subjektivitu a je riadne zaregistrovaný

Právne postavenie CBRSK
a., CBRSK je dobrovoľné , nezávislé a právne samostatné združenie. Združuje užívateľov a operátorov občianskych rádiostaníc, záujemcov o vysielanie na CB pásme a slobodomyseľných fandov CB so samostatnými aktivitami v prospech CB a CBRSK.
b., Na základe rozhodnutia členskej základne môže CBRSK spolupracovať a združovať sa s inými organizáciami - združeniami.

Článok 4
Vnútorná organizácia klubu

Členstvo, práva a povinnosti členov
a., Klub CB, CBRSK je dobrovoľným zväzkom užívateľov CB.
b., Riadnym členom CBRSK sa môže stať každý občan Slovenskej republiky a cudzí štátny príslušník s povolením k pobytu na území SR, ktorý súhlasí so Stanovami CBRSK. Svoj súhlas potvrdí písomnou žiadosťou o členstvo s vlastnoručným podpisom a dobrovoľným zaplatením symbolického členského poplatku 1 Sk.. Vstup do CBRSK schvaľuje rada, ktorá sa na jeho prijatí musí zhodnúť na 100 percent. Toto prijatie môže byť zamietnuté na najbližšom stretnutí zúčastnenými členmi CBRSK. Aby bolo rozhodnutie rady zmenené, proti prijatiu za člena CBRSK sa musí vyjadriť hlasovaním nadpolovičná väčšina zúčastnených členov CBRSK. O hlasovanie proti prijatiu môže požiadať ktokoľvek zo zúčastnených členov CBRSK.

Dokladom o členstve je členský preukaz, ktorý člen obdrží po uhradení nákladov na jeho vystavenie. V prípade potreby môže Rada klubu upraviť členský príspevok, čo dá na najbližšom stretnutí schváliť a odsúhlasiť členskej základni. Výška členského príspevku môže byť upravená len so súhlasom nadpolovičnej väčšiny zúčastnených.

c., Členská schôdza klubu CBRSK (ďalej len stretnutie) bude zvolaná 1 krát v roku. (Podľa potreby aj 2 - 3 krát v roku.) Nie je prístupná verejnosti, pokiaľ Rada nerozhodne inak.

d., Miesto a čas konania nasledujúceho stretnutia bude vyhlásené Radou, pokiaľ sa členovia nedohodnú inak.

e., Práca v CBRSK je celkom dobrovoľná.

f., Pokiaľ sa však člen CBRSK zaviaže k nejakej činnosti, jej nesplnenie je ospravedlniteľné iba z vážnych dôvodov (tieto posúdi celá členská základňa CBRSK). Zaväzuje sa, že nespôsobí z nedbalosti či úmyselne škodu užívateľom CB. V opačnom prípade sa zaväzuje k jej plnej náhrade v zmysle platných zákonov a predpisov.

g., Prevádzka CBRSK bude zaisťovaná dobrovoľnými príspevkami a darmi jej členov a po materiálnej i finančnej stránke bude zaisťovaná dobrovoľnými príspevkami a darmi užívateľov a fandov CB, občanov, inštitúcií alebo firiem. Ďalej vlastnou činnosťou.

h., Prevádzku klubu bude po organizačnej stránke zaisťovať Rada CBRSK volená z členov klubu a iné kluby Slovenska.

ch., Rada bude sama, alebo pomocou poverených členov klubu zaisťovať styk s ostatnými CB združeniami, štátnymi, či obecnými inštitúciami a firmami. Bude zaisťovať prácu CBRSK medzi jednotlivými zhromaždeniami.

Práva členov
a., Po dosiahnutí 18 rokov veku môže voliť a byť volený do orgánov CBRSK. Zúčastňovať sa členskej schôdze s právom hlasovať.
b., Dostať informácie o činnosti CBRSK.
c., Obracať sa na CBRSK s podnetmi, návrhmi, otázkami, pripomienkami a žiadosťami.
d., Môže podať návrh činnosti klubu, návrh na využitie finančných a materiálnych prostriedkov klubu. Na najbližšom stretnutí o takom návrhu rozhodujú členovia CBRSK minimálne s 2/3 zhodou prítomných. Schvaľovanie návrhu je vo forme ako verejné voľby.
e., Zariadenie, veci, súčiastky, litreratúra, cédečka, diskety atď., ktoré boli CBRSK venované alebo ktoré klub zakúpil, či získal vlastnou činnosťou, sú majetkom CBRSK a slúžia všetkým členom CBRSK.
f., Združovať sa do iných miestnych CB klubov.
g., Rozhodnúť o zániku klubu, pokiaľ sa na tom zhodne minimálne 95 percent prítomných členov klubu.

Povinnosti členov
a., Dodržiavať Stanovy CBRSK.
b., Zaplatiť každoročne symbolickú 1 Sk.
c., Dodržiavať predpisy platné pre prevádzku OR.
d., Privolať rýchlu pomoc, keď počuje núdzové volanie na CB pásme, ak nemôže pomôcť osobne.
e., Podporovať činnosť CBRSK.
f., Každý člen CBRSK je povinný chovať sa na CB tak, aby nepoškodil dobré meno CBRSK.
g., Podieľať sa na ochrane a zveľaďovaní majetku CBRSK.

Spôsoby ukončenia členstva
a., Vystúpením na vlastnú žiadosť tak, že vec oznámi ktorémukoľvek členovi Rady CBRSK.
b., Vylúčením v prípade vedomého hrubého, sústavného porušovania Stanov CBRSK, alebo inak vedome poškodí dobré meno CBRSK, ktorého je členom. Návrh na vylúčenie z klubu môže podať každý člen CBRSK Rade, ktorá návrh prednesie na najbližšom stretnutí. Členstvo zaniká, pokiaľ sa na tom zhodne nadpolovičná väčšina zúčastnených členov CBRSK.
c., Zrušením pre nezaplatenie symbolického členského poplatku 1 Sk v kalendárnom roku.
d., Úmrtím člena.

Článok 5.
1., Zastupiteľstvo CBRSK

a., Rada CBRSK
b., Revízna komisia CBRSK
c., Valné zhromaždenie CBRSK

2., Zloženie Rady a jej úlohy
Rada CBRSK bude zaisťovať styk klubu so štátnymi orgánmi, organizáciami, s firmami a občanmi a bude spravovať CBRSK po materiálnej a finančnej stránke. Keď je potreba, môže pribrať ďalších členov Rady.

CBRSK bude zastupovaný Radou, ktorá bude tvorená z členov a volená členmi CBRSK v riadnych verejných voľbách pravidelne raz za dva roky. V prípade, keď Rada nepracuje podľa Stanov a dohôd a je potreba oživenia činnosti CBRSK, môžu sa konať voľby Rady skôr ako za dva roky.

Rada bude z 5 členov.
Prezident - zastupuje CBRSK pri jednaniach s ostatnými organizáciami CB, so štátnymi orgánmi, organizáciami, firmami, bankami a ďalšími spoločnosťami, ako i v styku s občianskou verejnosťou. Riadi činnosť Rady a vedie evidenciu členov. S plnou zodpovednosťou zaisťuje finančnú a hospodársku oblasť.
Viceprezident - zastupuje prezidenta v prípadoch, kedy z akéhokoľvek dôvodu nemôže vykonávať svoju funkciu. Vedie príjmovo výdavkovú knihu v zmysle platných predpisov a s plnou zodpovednosťou zaisťuje finančnú a hospodársku oblasť.
Tajomník - vykonáva zápisy zo stretnutí a stará sa o ostatné administratívno organizačné záležitosti CBRSK.
Referent akcií - zaisťuje organizáciu pri poriadaní stretnutí a ďalších akcií klubu a stará sa o ich propagáciu.
Technik - zodpovedá za fyzickú existenciu zariadení, súčiastok a ostatného technického materiálu, ktorý je majetkom CBRSK, (majetok sa nachádza v jeho trvalom bydlisku) alebo je CBRSK zapožičaný.

Ďalej za požičiavanie a včasný návrat technického materiálu a literatúry, čo zaznamenáva do denníka zápožičiek. Technický materiál môže byť zapožičaný len so súhlasom prezidenta CBRSK.

Práva a povinnosti Rady CBRSK
a., Rada bude volená na obdobie 24 mesiacov. Najneskôr mesiac pred ukončením mandátu pripraví Rada CBRSK nové voľby a to návrhom volebnej komisie, ktorá bude schválená priamo na mieste stretnutia, kde budú samotné voľby. Voľba členov Rady bude vykonaná verejným hlasovaním členov klubu zúčastnených na voľbe. Členovia klubu budú hlasovať o obsadení mandátom pre každú funkciu zvlášť. Do jednotlivých funkcií bude uvedený ten člen klubu, ktorý získa najväčší počet hlasov.
b., Prezident a viceprezident zaisťujú riadny chod CBRSK v evidencii, vo finančnej a hospodárskej oblasti.
c., Rada môže byť podľa potreby rozširovaná a zužovaná. Nový člen Rady bude volený v prídavných voľbách rovnakým spôsobom ako v riadnych voľbách.
d., Každý člen Rady CBRSK má právo podať demisiu. Na uvoľnenú funkciu budú vyhlásené mimoriadne voľby, pričom odstupujúci člen Rady musí bez vážnych dôvodov (choroba, rodinné dôvody a p.)vykonávať svoju funkciu až do doby zvolenia jeho nástupcu.
e., Osobné informácie o členoch CBRSK nebudú podané žiadnej inštitúcii a jednotlivcom, za čo nesie zodpovednosť Rada CBRSK.
f., Majetok CBRSK počas trvania klubu môže byť predaný alebo darovaný iba ak sa na tom na 100 percent zhodne Rada CBRSK a odsúhlasí to Zhromaždenie nadpolovičným počtom hlasov zúčastnených.
g., Vo výnimočných prípadoch môže Rada CBRSK rozhodnúť taktiež o nákupe vecí nutných pre fungovanie a prevádzku CBRSK, ale to musí na najbližšom stretnutí oznámiť a zdôvodniť.
h., Keď je potreba, môže pribrať ďalších členov Rady. Rada CBRSK bude zaisťovať styk klubu so štátnymi orgánmi, organizáciami, s firmami a občanmi a bude spravovať CBRSK po materiálnej a finančnej stránke. Rada bude z 5 členov.

Článok 6.
Revízna komisia
Revíziu hospodárenia uskutočňuje trojčlenná Revízna komisia CBRSK na ktorej čele je predseda revíznej komisie, ktorý je kompetentný samostatne kontrolovať hospodársku činnosť CBRSK. Správu o hospodárení a revíznej činnosti vypracuje spoločne revízna komisia a predkladá členom CBRSK tak na zhromaždení, ako na výročnom stretnutí.

Hospodárenie
Na svoje ekonomické zabezpečenie činnosti CBRSK využíva dobrovoľné príspevky členov klubu i nečlenov, dary, dotácie a vlastnú hospodársku činnosť. Viceprezident CBRSK vedie evidenciu o hospodárení v zmysle platných účtovných predpisov. Za správnosť hospodárenia zodpovedá rovnakou mierou spoločne prezident CBRSK a Rada.
Valné zhromaždenie CBRSK
Valné zhromaždenie sa koná raz za dva roky a jeho termín oznámi Rada. Valné zhromaždenie má kompetencie:
a., Volí členov zastupiteľstva.
b., Schvaľuje a upravuje výšku členského príspevku.
c., Schvaľuje výsledky hospodárenia a revíznej činnosti.
d., Vyjadruje sa k rozpočtu CBRSK na následovné obdobie.
e., Predkladá návrhy na činnosť CBRSK.
Raz za rok sa koná výročné stretnutie členov CBRSK. Na výročnom stretnutí Rada informuje členov o činnosti v čase medzi dvomi zhromaždeniami CBRSK. Mimoriadne zhromaždenie členov CBRSK sa zvolá v prípade, keď o to požiada Rada CBRSK, Revízna komisia alebo nadpolovičná väčšina členov klubu.

Článok 7.
Zánik združenia

Klub CBRSK zanikne vtedy, keď sa z vôle členov nekonalo stretnutie viac ako 10 po sebe nasledujúcich mesiacov a keď Rada zánik schváli. V prípade nefunkčnosti Rada alebo prezident sú povinní toto rozhodnutie oznámiť ostatným členom na CB.
Rada alebo prezident CBRSK odovzdá do komisie majetok CBRSK firme, ktorá sa predajom príslušných vecí zaoberá, alebo bude predaný vo verejnej dražbe, ktorú prezident vyhlási na CB. Dražba bude urobená bezodkladne na stretnutí užívateľov CB. Z financií budú vyrovnané prípadné dlhy a záväzky CBRSK a zostatok sa použije na humanitný účel. Rada alebo prezident daruje finančný zostatok Detskému domovu v ľubovoľnom meste, obci Slovenskej republiky. Zánik združenia oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie.

Článok 8.
Záverečné ustanovenia

CBRSK zanikne rozpustením alebo zlúčením s iným združením, ak o tom rozhodne 95% prítomných členov CBRSK s hlasovacím právom.

Schválené:

Päť členov Rady CBRSK rok 2006
Prezidentka: Anežka Vražbová –Kosačka Horné Chlebany
Viceprezidentka: Anna – Anočka Nadlice
Tajomník: Karol– Salamander Horné Chlebany
Referent: Juraj - Edison Hubina
Technik: Anton – Šrobár Krušovce

LPD
TELEKOMUNIKAČNÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Jarošova 1, 830 01 Bratislava

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky (ďalej len úrad) ako orgán štátnej správy v telekomunikáciách podľa § 6 ods. 1 písmeno b) zákona č. 195/2000 Z.z.. o telekomunikáciách v znení zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona o telekomunikáciách (ďalej len zákon o telekomunikáciách), ktorý podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona o telekomunikáciách vykonáva štátnu reguláciu telekomunikačných činnost vydáva podľa § 36 druhá veta, § 12 ods. 1 písmeno b) zákona o telekomunikáciách všeobecné povolenie č. VPR - 05/2001 na prevádzku vysielacích rádiových zariadení malého výkonu so zabudovanou anténou, ktoré sú určené k prenosu dátových, hovorových a iných signálov a ktoré používajú rôzne druhy modulácie (ďalej označované LPD). Toto povolenie oprávňuje fyzické, ako aj právnické osoby prevádzkovať LPD zariadenia, ktoré majú parametre v súlade s týmto povolením, bez individuálneho povolenia za podmienok:
Povolenie platí na území Slovenskej republiky.

Poznámky k tabuľke:
-MZ - "Mlčiace zariadenie" - musí spĺňať podmienky:
-Jeden súvislý časový interval vysielania neprekročí 5 s.
-V priebehu 10 min. môžu byť vysielané max.3 intervaly po 5 s.
-Celková doba vysielania v priebehu 24 hod. neprekročí 15 min.
-Táto požiadavka sa nevzťahuje na poplachové hlásenia u zabezpečovacích zariadení.

DP - zariadenia pre detekciu pohybu a ochranu

2. Zariadenia spĺňajú podmienky ETSI (European Telecommunications Standards Institute) vzťahujúce sa na zariadenia v príslušnom frekvenčnom pásme uvedené v EN 300 220-1, EN 300 330, I-ETS 300-440.
3. Zhoda technických parametrov zariadení s podmienkami podľa predchádzajúceho bodu je osvedčená podľa zákona o telekomunikáciách.
4. Na zariadeniach je zakázané robiť konštrukčné zmeny, pripojovať k zariadeniam prídavné vf zosilňovače alebo ziskové antény.
5. Je zakázané zariadenie pripojovať k iným telekomunikačným zariadeniam.
6. Prevádzka zariadení nemá zaručenú ochranu pred rušením inými telekomunikačnými zariadeniami.
7. Zariadenia nesmú spôsobovať rušenie prevádzky telekomunikačných zariadení, ktoré majú ochranu pred rušením zabezpečenú zákonom.
8. Zariadenia podliehajú štátnemu dohľadu v telekomunikáciách. Pre tento účel je prevádzkovateľ zariadenia povinný umožniť oprávneným orgánom prístup k zariadeniam. Nedodržanie podmienok tohto povolenia je postihnuteľné podľa zákona o telekomunikáciách.
10. Prevádzkovanie vysielacích rádiových zariadení podľa tohto povolenia pri ich servise je možné iba na základe osobitného povolenia podľa § 36 a § 37 ods. 2 písm. c) zákona o telekomunikáciach.
11. Úrad môže podmienky a ustanovenia tohto povolenia meniť, doplniť, alebo povolenie zrušiť. V tom prípade stanoví podmienky pre ďalšie používanie zariadení, ktoré boli prevádzkované na základe tohto povolenia
Toto všeobecné povolenie nadobúda účinnosť 15. deň od jeho zverejnenia vo vestníku Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií.
V Bratislave 6.septembra 2001
Ing. Milan Luknár v.r., predseda TÚ SR

1.ročník Jánskej noci a zároveň aj prvé nočné vysielanie CB expedícií na Slovensku.
Vysielali sme z vrchu Kostolec pri obci Hubina ako Jánska expedícia
s rovnomenným názvom staroslovanského kniežacieho sídla.

Do akcie pod názvom "Svätojánske mušky babky Kosačky" boli zaužívané debatné krúžky počas večerov a nocí z domácich QTH stanovíšť a portejblovalo sa zväčša počas dňa. Najaktívnejším debatným spolkom boli vtedy členovia nitrianskeho CB klubu Taxameter, Bliko, Kofola, Jozef 4, Jewel a ďalší pod vedením Tonyho Nitra. Okrem nitrianskeho CB klubu bolo veľké množstvo cébečkárov z Prievidze a okolia, odkiaľ zaznievali po vlnách éteru výzvy od známych volačiek ako napríklad Mustang, Belo Nováky, Twister a ďalší. Nesúťažná akcia Jánskej noci v tom čase odštartovala nočné vysielanie cébečkárov Slovenska z kopcov do dolín. Napokon... dopomohlo k nočnému vysielaniu jednotlivcov a expedícií aj zvýšené atmosférické rušenie počas dní, kedy sa takmer nedalo komunikovať na CB pásme 27 MHz.

Moja rodina, ktorá mi toleruje CB hobby a robenie časopisu. Kosačka


Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia1998cezmin.wz.sk/


FaxCOPY a.s.
Domkárska 15
Krušovská 40
95501 Topoľčany
Tel./fax.: 038/ 532525
E-mail: canon_to@faxcopy.sk
     Mobil:0903/870170
 
"Kto chce, ten aj môže"
http://www.uvtip.sk/slovak/resers.php?start

[ Späť | Obnoviť | ] Dopredu