wz
 

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

4.4.2009

Výsledky prezidentských volieb v Horných Chlebanoch

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 304
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  188
Počet odovzdaných obálok                            188
Počet platných odovzdaných hlasov spolu  188

Počet platných odovzdaných hlasov pre kandidátov:

1.GAŠPAROVIČ Ivan doc., JUDr., CSc. 146

2. RADIČOVÁ Iveta prof., PhDr., PhD.  42

Môj priateľ kandidoval

na poslanca do Európskeho parlamentu

EÚ VOĽBY a niečo o EÚ

 

Predstavujeme Ing. Petra Markoviča z Trnavy,

alias Pietro Trnava, OM2ATT,

 kandidáta na poslanca Európskeho parlamentu

za stranu SMER – sociálna demokracia

 

Pán Markovič – otázka na úvod a hneď na telo – Prečo práve SMER?

To akoby ste sa spýtali Trnavčana prečo práve Spartak? Odpovie Vám, že to je „diagnóza“ a to je asi aj môj prípad. Jednoducho verím tomu, čo robím.

Vašich voličov iste bude zaujímať kde momentálne žijete a pôsobíte?

Od roku 1994 bývam u „Bílich andelov“ v Trnave. Zamestnáva ma firma VUJE, a.s. Trnava (Výskumný ústav jadrových elektrární). Popri hlavnom zamestnaní pracujem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a som externý asistent na STU Bratislava, Materiálovo Technologická Fakulta Trnava, ústav environmentálneho a bezpečnostného inžinierstva.

Poďme na vážnejšiu tému – máte  vyštudovaný technický smer na STU, pedagogické vzdelanie a v štúdiách pokračujete ďalej, vzdelanie je medzi Vašimi prioritami veľmi vysoko. Ako to zvládate Vy a Vaša rodina?

Dostupnosť vzdelania je nielen medzi prioritami strany SMER - sociálna demokracia, ale aj medzi prioritami mojej rodiny. Nie je to vôbec jednoduché všetko zvládnuť a vyžaduje si to niekedy „svätú“ trpezlivosť a dobrú koordináciu. Myslím si, že nás to ako rodinu stmeľuje.

A čo Vaše koníčky? (Ak na ne máte vôbec čas?)

Som fanúšikom City Broadcasting (občianske rádiostanice) a taktiež aj jeho funkcionárom. Rádioamatéri ma zasa identifikujú podľa mojej značky OM2ATT. Veľmi rád chodím do prírody, či už ako turista, alebo ako člen slovenského poľovníckeho zväzu. Rekreačne sa venujem športovej streľbe a niekoľko dní v roku si s rodinou vychutnávame rybačku na Záhorí.

Aké sú Vaše hlavné ciele?

Pracujem v energetike už viac ako dvadsať rokov. Dá sa povedať, že je to moja srdcová záležitosť. Elektrickú energiu budeme potrebovať stále viac a viac, ale o hospodárenie s ňou sa musíme neustále starať, zároveň chrániť životné prostredie. To, čo sa momentálne v energetike deje, škodí nám všetkým. Hlavným cieľom môjho snaženia na mieste o ktoré sa v Európskom parlamente uchádzam bude svetlo a teplo pre občanov Slovenska. Odbornejšie povedané budem predkladať návrhy a zasadzovať sa za myšlienky, ktoré prispejú k energetickej nezávislosti a bezpečnosti Slovenska.

Máte vôbec nejaké neduhy? Ste pôžitkár?

Nemyslím, že som pôžitkár. Nefajčím. Nemôžem povedať, že nepijem. Na lyžovačke nepohrdnem Umom v čaji, ale najlepšie sú aj tak slovenské vína. Mám rád dobré jedlo. Som dôsledný, ak sa do niečoho pustím, snažím sa to dotiahnuť do úspešného konca.

Na volebnom lístku ste číslo 9, myslíte, že máte šancu sa z tejto pozície dostať do Európskeho parlamentu?

Som večný optimista, myslím si, že aj pozícia č. 9 môže byť úspešná, hlavne vtedy ak od mojich voličov dostanem preferenčný hlas. Za ktorý vopred Ďakujem.

Ak by čitateľa zaujímali bližšie informácie o vašej osobe či predvolebných aktivitách kde ich nájde?

Informácie o volebnej kampani budú zverejňované na internetovej stránke www.strana-smer.sk, informácie o mojej osobe sa nachádzajú na stránke www.petermarkovic.eu

(hajo)

Voľby v Chlebanoch, niekoľko fotografií...

Príslušníci bezpečnosti sa starali o bezproblémový priebeh volied...

Nástenné tabuľa v chodbe pred volebnou miestnosťou.

Volič Eduard Vražba...

Člen volebnej komisie Miroslav Kleštinec

Bola som aj ja tentoraz voliť...

Príslušníci bezpečnosti pred budovou volebnej miestnosti v kultúrnom dome obce.

Sympatická a mladá príslušníčka bezpečnosti dohliadala na poriadok pred volebnou miestnosťou (budovou kultúrneho domu) a aj v nej...

To sú tie, ktoré sa starali o občerstvenie volebnej komisie...

Naša pani úradníčka Obecného úradu v Horných Chlebanoch.

Oficiálne výsledky volieb

do Európskeho parlamentu v SR

V nedeľu 7. júna 2009 o 22.00 v Európskom informačnom centre, Palisády 29, v Bratislave  vyhlásila Ústredná volebná komisia oficiálne výsledky volieb do Európskeho parlamentu na Slovensku

Celkový počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov: 4 345 773
Celkový počet voličov, ktorým boli vydané obálky: 853 533
Účasť voličov vo voľbách: 19,64%

Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu,
politické hnutie a pre každú koalíciu:

1 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 74 241 8,97
2 Sloboda a Solidarita 39 016 4,71
3 SMER - sociálna demokracia 264 722 32,01
4 Strana zelených 17 482 2,11
5 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 140 426 16,98
6 Demokratická strana 2 398 0,29
7 MISIA 21 - Hnutie kresťanskej solidarity 3 515 0,42
8 Agrárna strana vidieka 3 721 0,45
9 Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana 17 409 2,1
10 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 93 750 11,33
11 Komunistická strana Slovenska 13 643 1,65
13 Slovenská národná strana 45 960 5,55
14 LIGA, občiansko-liberálna strana 2 373 0,28
15 Strana demokratickej ľavice 5 158 0,62
16 Slobodné Fórum 13 063 1,57
17 Kresťanskodemokratické hnutie 89 905 10,87
Spolu 826 782

Ústredná volebná komisia zistila, že z celkového počtu odovzdaných platných
hlasov získali najmenej 5 % tieto politické strany, politické hnutia alebo koalície:

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
SMER - sociálna demokracia
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Slovenská národná strana
Kresťanskodemokratické hnutie

Na základe výsledkov hlasovania, vrátane výsledkov prednostného
hlasovania, uvedených v prílohe 1 zápisnice, boli za jednotlivé politické strany,
politické hnutia alebo koalície zvolení títo kandidáti:

Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
Sergej Kozlík

SMER - sociálna demokracia
Monika Flašíková - Beňová
Vladimír Maňka
Katarína Neveďalová
Monika Smolková
Boris Zala

Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
Eduard Kukan
Peter Šťastný

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Edit Bauer
Alajos Mészáros

Slovenská národná strana
Jaroslav Paška

Kresťanskodemokratické hnutie
Miroslav Mikolášik
Anna Záborská
http://www.europskyparlament.sk/
view/sk/elections2009/elections2009-June/Vysledky.html;jsessionid=9B4E9277E24F3E588EFC779443117F12

Výsledky volieb v Horných Chlebanoch 6.6.2009

Vo volebnom okrsku boli  tieto výsledky:

Celkový počet osôb vo volebnom okrsku zapísaných do zoznamu voličov 300
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky  68
Počet odovzdaných obálok                            68
Počet platných odovzdaných hlasov spolu  66


Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu, politické hnutie alebo koalíciu:
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko                                       18
Sloboda a Solidarita                                                                                                 2
SMER - sociálna demokracia                                                                               24
Strana zelených                                                                                                        0
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana                4
Demokratická strana                                                                                               0
M1SÍA21 - Hnutie kresťanskej solidarity                                                             1
Agrárna strana vidieka                                                                                            3
Konzervatívni demokrati Slovenska - Občianska konzervatívna strana         1
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalició Pártja                                           0
Komunistická strana Slovenska                                                                             2
Rómska iniciatíva Slovenska                                                                                  0
Slovenská národná strana                                                                                      2
LIGA, občiansko-liberálna strana                                                                         0
Strana demokratickej ľavice                                                                                  0
Slobodné Fórum                                                                                                       3
Kresťanskodemokratické hnutie                                                                           6

 

Motto EÚ – Zjednotení v rozmanitosti

 

 

Niečo málo o EÚ

Dňom Európy - Európskej únie je 9. máj

Tento deň pripomína vyhlásenie Roberta Schumana z roku 1950, ktoré sa považuje za začiatok vytvárania Európskej únie.

Deviateho mája 1950 Robert Schuman prezentoval svoj návrh na vytvorenie organizovanej Európy, nevyhnutnej na udržanie mierových vzťahov. Tento návrh - známy ako Schumanova deklarácia - považujeme za začiatok vytvárania dnešnej Európskej Únie.

Deň Európy je príležitosťou na aktivity a oslavy, ktoré približujú Európu jej občanom a zbližujú národy únie.


Európska únia

Úradné jazyky: 23 jazykov
angličtina
bulharčina
čeština
dánčina
estónčina
fínčina
francúzština
gréčtina
írčina
litovčina
lotyština
maďarčina
maltčina
nemčina
holandčina
poľština
portugalčina
rumunčina
slovenčina
slovinčina
španielčina
švédčina
taliančina

Európska rada
- predseda Mirek Topolánek

Európska komisia
- sídlo Brusel (Generálny sekretariát)
- predseda José Manuel Durão Barroso

Rada Európskej únie
- sídlo Brusel (Generálny sekretariát)
- predsedajúca krajina Česká republika - Karel Schwarzenberg
- predseda
- generálny tajomník Rady a vysoký predstaviteľ pre spoločnú zahraničnú a bezpečnostnú politiku Javier Solana


Európsky parlament - sídlo Štrasburg
(plenárne zasadnutia)

Brusel
(výbory)

Luxembursko
(Generálny sekretariát)
- predseda Hans-Gerd Pötering

Rozloha - celkom 7. miesto na svete 4 325 675 km²
Obyvateľstvo (2007) - celkom - hustota zaľudnenia 3. miesto na svete 496 miliónov 115 obyv./km²

Európska únia má v súčasnosti 27 členských štátov, s celkovou rozlohou 4 325 675 km² a približne 496 miliónov obyvateľov, čo je tretia najväčšia populácia na svete po Číne (1 306 mil.) a Indii (1 080 mil.).
Do súčasnej doby sa EÚ rozšírila celkom šesťkrát. Po prvýkrát v roku 1973 o Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Grécko sa pripojilo v roku 1981, nasledované Španielskom a Portugalskom v roku 1986. Ďalšie rozšírenie bolo v roku 1995, kedy sa členskými štátmi stalo Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Rozšírenie EÚ v máji 2004 bolo najväčšie v histórii Únie. Členmi sa stalo týchto 10 krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Posledné rozšírenie sa uskutočnilo v januári 2007, keď sa členmi stali Rumunsko a Bulharsko.
 

Európska únia má v súčasnosti 27 členských štátov, s celkovou rozlohou 4 325 675 km² a približne 496 miliónov obyvateľov, čo je tretia najväčšia populácia na svete po Číne (1 306 mil.) a Indii (1 080 mil.).
Do súčasnej doby sa EÚ rozšírila celkom šesťkrát. Po prvýkrát v roku 1973 o Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. Grécko sa pripojilo v roku 1981, nasledované Španielskom a Portugalskom v roku 1986. Ďalšie rozšírenie bolo v roku 1995, kedy sa členskými štátmi stalo Fínsko, Rakúsko a Švédsko. Rozšírenie EÚ v máji 2004 bolo najväčšie v histórii Únie. Členmi sa stalo týchto 10 krajín: Cyprus, Česko, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko a Slovinsko. Posledné rozšírenie sa uskutočnilo v januári 2007, keď sa členmi stali Rumunsko a Bulharsko.

Členovia Európskej únie
Belgicko - zakladajúci člen
Dánsko - od 1.1.1973
Fínsko - od 1.1.1995
Francúzsko - zakladajúci člen
Grécko - od 1.1.1981
Holandsko - zakladajúci člen
Írsko - od 1.1.1973
Luxembursko - zakladajúci člen
Nemecko - zakladajúci člen
Portugalsko - od 1.1.1986
Rakúsko - od 1.1.1995
Španielsko - od 1.1.1986
Švédsko - od 1.1.1995
Taliansko - zakladajúci člen
Veľká Británia - od 1.1.1973
 
Krajiny, ktoré vstúpili do EÚ v roku 2007
Rumunsko
Bulharsko
Krajiny, ktoré vstúpili 1.4.2004 do EÚ
Cyprus
Litva
Malta
Slovinsko
Česká republika
Lotyšsko
Poľsko
Estónsko
Maďarsko
Slovensko
 
Krajiny, ktoré ešte nezačali rokovať:
Chorvátsko
Albánsko
Srbsko a Čierna hora
Macedónsko
Bosna a Hercegovina
Turecko
Bielorusko
Ukrajina

Krajina Rok vstupu Počet obyvateľov
(v miliónoch, 2005)
Rozloha (km²) HDP/obyv. (PKS)
(v USD, 2005)
relatívny HDP
(EÚ=100, 2005)
Počet miest v EP
Belgicko 1958 10,36 30 528 31 549 123 24
Bulharsko 2007 7,45 110 910 10 844 39 18
Cyprus 2004 0,78 9 250 20 669 80 6
Česko 2004 10,24 78 866 19 475 76 24
Dánsko 1973 5,43 43 094 34 781 135 14
Estónsko 2004 1,33 45 226 16 461 64 6
Fínsko 1995 5,22 338 145 30 818 120 14
Francúzsko 1958 60,65 547 030 29 203 114 78
Grécko 1981 10,66 131 940 21 529 84 24
Holandsko 1958 16,40 41 526 30 363 118 27
Írsko 1973 4,01 70 280 40 003 156 13
Litva 2004 3,59 65 200 14 198 55 13
Lotyšsko 2004 2,29 64 589 12 886 50 9
Luxembursko 1958 0,46 2 586 66 821 260 6
Maďarsko 2004 10,01 93 030 16 627 65 24
Malta 2004 0,39 316 20 015 78 5
Nemecko 1958 82,46 357 021 30 150 117 99
Poľsko 2004 38,63 312 685 13 275 52 53
Portugalsko 1986 10,56 92 391 19 949 78 24
Rakúsko 1995 8,18 83 870 32 962 128 18
Rumunsko 2007 22,33 238 391 10 152 36 35
Slovensko 2004 5,43 49 035 16 110 63 14
Slovinsko 2004 2,01 20 273 21 695 84 7
Spojené kráľovstvo 1973 60,44 244 820 30 309 118 78
Španielsko 1986 43,20 504 782 24 803 96 54
Švédsko 1995 9,00 449 964 29 537 115 19
Taliansko 1958 58,10 301 230 29 414 114 77
            EÚ spolu - 496,199 4 325 675 28 100 100 785SÍDLA

Rada EÚ

Parlament EÚ


Banka EÚ

Sídlo centrálnej banky EÚ

Peterko je u mňa medzi priateľmi:

http://vianocesk.ic.cz/Mojipriatelia.htm 
http://vianocesk.wz.cz/Hobbypriatelia.htm 
http://www.cbrsk3.pisem.net/Mojipriatelia.htm 

Na pozadí hrá hymna EÚ vo formáte midi z webovej  stránky:  http://lst.science.upjs.sk/2004/springday/zdroje.html 

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.ic.cz
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.ic.cz 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.ic.cz
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.ic.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2009cezmin.wz.sk/