wz

 [Späť | Obnoviť | Dopredu]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

 

Expedícia Čučoriedka

 

 

Jožko Železnô

                 a Alenka Nízke Tatry 

 

Čučoriedkový CB poľný deň a noc 2007 v Tatrách
 
Propozície súťaže

 

 

 

 

Expedícia Čučoriedka,  Železné 3,  03215 Partizánska Ľupča,

vyhlasuje 1. ročník súťaže

Čučoriedkový CB poľný deň a noc 2007

 Súťažné podmienky medzinárodnej súťaže CB

 1. termín konania: 11. – 12. augusta 2007
od 15,00 hod. do 23,00 hod a od 04,00hod. do 09,00 hod.
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB stanice na území Slovenskej republiky a vedľaj‘ích hraničných ‘tátov do hĺbky 80 km/Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko, Česko
Frekvencia 26,965-27,405 okrem kanála 1 a 9 modulácia FM.
Uzávierka prihlá‘ok je do 6. 8. 2007.
V prípade, že vybratá kóta už bude obsadená organizátor upovedomí o potrebe zmeny prihlásenej kóty. 

2  Štartovné sa neplatí

3. Riadne vyplnený denník alebo výsledky na diskete spracované programom Denník CL 6 /Excel
za‘lite poriadalelovi súťaže do 31.8.20 07.
Zápis v denníku musí obsahovať:
-´poradové číslo
- volací znak alebo súťažný volací znak súťažnej protistanice
- lokátor a QTH protistanice
- dátum a čas spojenia
- podpis

 4  Hodnotenie spojenia:
1. 1 km = 1 bod
2. Za neplatné súťažné spojenia sa považujú:
- spojenie pred začiatkom a po ukončení súťaže
- spojenie odpočuté od inej stanice
- opakované spojenie
- nesprávne uvedený lokátor
-spojenie na iných pásmach, mobilom a internetom
3. Do denníka sa zapisujú spojenia so súťažnými i nesúťažnými stanicami zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska a Čiech.

 5  Hodnotenie súťaže:
- dosiahnutie najväč‘ieho súčtu km podľa lokátorov
Pomocné kritériá v prípade rovnosti bodov:
- dosiahnutie najdlh‘ej vzdialenosti za spojenie
- dosiahnutie najviac platných spojení
 6. Súťažiaci, ktorí po‘lú svoje denníky a oznámkovanú obálku, dostanú výsledkovú listinu. Vyhodnotenie súťaže bude na celoslovenskom stretnutí CB.

7  Prihlá‘ka do súťaže:
- volačka alebo názov expedície
- meno a priezvisko
- adresa a PSČ
- telefón
- e-mail
- typ rádiostanice a antény
8  Kontakt:
Expedícia Čučoriedka, Železné 3, 03215 Partizánska Ľupča,
Tel: 421 911 125 378, OpakovaČ: ch 3
masarik.jozef@centrum.sk

 9  Čestné prehlásenie:
Ja dolu podpísaný sa dobrovoľne prihlasujem do súťaže .Som zoznámený so súťažnými podmienkami a zaväzujem sa ich dodržovať v plnom rozsahu!

10  Ceny:
1. cena - diplom, el. zdroj 13,8 V, pohár čučoriedok
2. cena - diplom, hygienické prostriedky za 500 Sk, pohár su‘ených dubákov
3. cena - diplom, hygienické prostriedky za 300 Sk, pohár zaváraných dubákov
Ďal‘í v poradí dostanú pamätné diplomy.
1. cenu venuje Jozef Vráble – Expedícia Vatrár
2. cenu Alenka Nízke Tatry
3. cenu Jožo Železnô
Propozície vypracoval na Jozefa 19. 3. 2007
Jožo Železnô na Liptove NT

Čo vieme o ČuČoriedkách?

Čučoriedky sú jedným z najzdrav‘ích druhov ovocia vôbec. Obsahujú vysokú hladinu antioxidantov, sú skvelým zdrojom vlákniny. Pripisuje sa im priaznivý vplyv na podporu zraku, zlep‘ujú pamäť, pohybové schopnosti a rovnováhu a majú veľa ďal‘ích vítaných účinkov na organizmus.

Čučoriedka obyčajná (Vaccinium myrtillus L.) sa vyskytuje na Slovensku od nížin až do pásma kosodreviny na veľmi kyslých, málo úrodných i ra‘elinových pôdach. Najväč‘ím problémom v jej pestovaní je skoré kvitnutie a následná častá frekvencia výskytu neskorých jarných mrazov. Istota úrod v‘ak stúpa s nadmorskou vý‘kou. Pozorovaním prirodzených porastov vo vy‘‘ích nadmorských vý‘kach bolo zistené značné oneskorovanie kvitnutia, polohy nad 900 metrov sú preto optimálne. Plody každoročne  dozrievajú až po nadmorskú vý‘ku 1 500 metrov. Dôležitý je aj sklon terénu, preto východné a severné vlh‘ie svahy sú pre pestovanie čučoriedky a vý‘ku úrody najistej‘ie.

Brusnica pravá (Vaccinium vitis - idaea L.). sa vyskytuje od nížin až po subalpínske pásmo na nevýživných, veľmi kyslých piesočnatých pôdach i ra‘eliniskách vrchoviskového typu. V spracovaní a využití týchto druhov ovocia má Slovensko bohatú tradíciu i skúsenosti. Plody nájdu v‘estranné využitie najmä v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. Možno ich zmrazovať, su‘iť, spracovať vo forme kompótov, použiť na výrobu nápojov, sirupov, marmelád i džemov. Možností odbytu plodov čučoriedok i brusníc je u nás aj na trhoch.

Alenka Nízke Tatry varí a zavára

Čučoriedkový likér
Likér: do litrovej fľa‘e cca 3dcl čučoriedok - borůvek,  17 Dg kry‘táľového cukru a v‘etko doliať rumom. Nechať 2 týždne na slnku, kým sa rozpustí cukor. Pri nalievaní najprv riadne zatočíme fľa‘ou, aby sa ČuČoriedky zaliali, inak zostanú na dne. Ak by bol málo sladký, tak prevaríme cukor s tro‘kou vody a dolejeme. Takýmto spôsobom môžeme pripraviť likér aj z iného ovocia.

Jednoduchý ČuČoriedkový džem
3l čučoriedok rozvaríme (môžeme aj rozmixovať ponorným mixérom) s 1 kg cukru.  Pridáme 0,5 dcl octu, poriadne premie‘ame a dávame do flia‘.

ČuČoriedkový koláČ

Potrebujeme dobré kysnuté cesto, ktoré predpečieme, potom nasypeme čučoriedky, zakryjeme sladkým snehom a zapečieme.  Na jeden bielok 4 - 5 dg kry‘t. cukru
Výborný je tiež klasický kysnutý koláč s maslovou posýpkou, dobrá je aj kombinácia spolu marhule a čučoriedky.

Čučoriedkové menu pre psích miláčikov

Zaujímavosť. Okrem klasických dobrôt pre psích miláčikov, ako sú: kuracia múčka je vynikajúcim tradičným zdrojom bielkovín, zemiakové vločky sú najlep‘ie stráviteľným a pohotovým zdrojom sacharidov, spoločnosť FirstMate sa rozhodla zaradiť čučoriedky ako jednu z hlavných surovín tejto ‘peciálnej kombinácie, aby umožnilo majiteľom psov maximálne využiť menované blahodarné účinky čučoriedok v každej dennej dávke potravy ich psích miláčikov.

r.2000

Cébečkári ako ich všetci nepoznáme

Detská ozdravovňa v Železnom v Nízkych Tatrách je jedinou veľkokapacitnou ozdravovňou na Slovensku. Železné, nárečovo Železnô, je neporušená lokalita so zachovaním všetkých biologických, prírodných a klimatických podmienok vo výške 1003 m. n. m., ktoré z neho robia už 150 rokov kúpeľné a klimatické miesto. Od svojho založenia MUDr. Ivanom Stodolom, lekárom a spisovateľom, slúži ako jediné preventórium detskej TBC na Slovensku. Jej zásluhou sa dosiahol celoplošný ústup tejto choroby.
Pre zlepšenie zdravia detí a obranyschopnosti organizmu je zriadené fittnescentrum a rehabilitačné oddelenie. Pohybovú činnosť, súťaže, zábavný program a turistiku má v náplni práce mnohým dobre známy cébečkár „Jožko Železnô - Nízke Tatry“, profesiou pán učiteľ a zdravotník v jednej osobe.
„Na vysokohorskú turistiku vodím 80 až 160 detí a zvládnutie tohoto počtu detí s plnou zodpovednosťou za ich životy a zdravie je poriadna fuška. Aby som v prípade potreby mohol privolať pomoc, obrátil som sa so žiadosťou o poskytnutie vysielacej techniky na Horskú službu Chopok - sever Jasná. Nepochodil som kvôli nízkemu finančnému rozpočtu. V tom čase jeden inžinier zriaďoval v oblasti Chopku možnosť dovolať sa pomoci na 9. kanáli. Vo veku 50 rokov zomrel. Rozhodol som sa. Zakúpil som si rádiostanicu Allamat 27 a po kúpe som natešený vystúpil na Latiborskú Hoľu 1740 m. n. m. Zo 40 kanálov som započul volanie iba na kanáli 3, ale ten človek, čo som ho počul, opakoval presne to, čo som ja odvysielal, vetu za vetou, slovo za slovom, písmenko za písmenkom. A to bola estráda! Manželka Alenka mi oznámila: „Jožko, čo si hluchý? Veď to počuješ sám seba!“ Nemal som žiadnu skúsenosť a nevedel som, čo sa deje. Dobrý človek sa vždy nájde a bol ním Martin SK 001, ktorý mi vysvetlil, čo je papagáj a pomohol mi prakticky so všetkým čo obnáša prevádzkovanie rádiostanice a vysielanie na pásme 27 MHz tak, až som sa stal cébečkárom. Niektorí cébečkári sa mi neskôr priznali, ako sa na mne veselo pobavili. Začiatky som považoval za tréning, a tak som robil spojenia s každým človekom, ktorého som na pásme započul. Mal som jediný cieľ, zmapovanie staníc v širokom okolí Nízkych Tatier, aby som v prípade potreby mohol niektorého cébečkára zavolať na pomoc a on by privolal Horskú službu. Hoci som vysvetľoval a zdôvodňoval moje každodenné pôsobenie na pásme, jednému pánovi cébečkárovi sa to nepáčilo a vytrvalo mi robil napriek (a aj robí) v podobe nevkusných poznámok, vstupov do rozhovorov atď. Napriek tomuto netolerantnému človeku, ktorého meno mi nestojí za reč, sa skoro vždy môžem spoľahnúť na chlapcov z Ružomberku, na Vladka Tvarožná a najmä na Janka Palúdzku a Ľuba Smrečany. Počujem ich napriamo.
Dva dni pred novým rokom 1997 som začul volanie študenta z Piešťan idúceho z Jánskej doliny na Štefánikovu chatu pod Ďumbierom. Zablúdil dosť ďaleko od chaty. Ako som mu cez vysielačku sľúbil, tak som urobil. Zavolal som Horskú službu Chopok a tá ho do polnoci našla a zachránila. Podobná situácia sa stala ešte tej zimy a odohrala sa na Kráľovej studni a v Botišove vo Veľkej Fatre. Všetci títo ľudia mali šťastie, že sú vlastníkmi ručných rádiostaníc a mali ich zo sebou na túrach. Vďaka nim sa so mnou mohli spojiť a ja som im mohol privolať pomoc Horskej služby.
Vysielačku používam i pri pretekoch v lete aj v zime a to pri štartoch, na kontrolných stanovištiach a v cieľovej rovine. Stala sa mi nenahraditeľným pomocníkom aj pri prevádzke lyžiarskeho vleku. Pri skialpinizme ma zabezpečuje manželka Alenka a naše dievčence. V osobnom voľne, keď chodím na huby, čučoriedky a brusnice veľmi rád počúvam rozhovory cébečkárov a je mi dobre na duši. Nie som sám, ale prostredníctvom vysielačky s nimi a robia mi príjemnú spoločnosť. Najradšej mám spojenia a rozhovory s cébečkármi - diaľkármi, ako ich súkromne nazývam. Je to doslova poézia, keď začujem chlapcov z niektorého vrchu Bielych Karpát a pekne napriamo. Sú to moje najdlhšie spojenia, z ktorých mám veľkú radosť. Občas mám šťastie, keď napriamo ulovím spojenia s Cyrom a Števom zo Zvolena, Mirkou z Lučenca i Mariánom Hubová.
CB znamená pre mňa život, lebo s rádiostanicou v ruke mám istotu, že v prípade nešťastia a úrazu môžem zavolať na pomoc kamarátov cébečkárov, ktorí berú CB nielen ako zdroj zábavy a potešenia, ale aj ako prostriedok slúžiaci k záchrane ľudských životov a zdravia. Všetkým dobrým ľuďom čo už pomohli a tým, ktorí ešte pomôžu volajúcim o pomoc, touto cestou ďakujem.“
Jožo Železnô - Nízke Tatry

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2007cezmin.wz.sk/