wz

Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov.

Vitajte na stránkach  CBRSK.  Prajem Vám veľa zdravia a šťastia v  živote. Ďakujem za   návštevu a príďte  znova. Cezmín

CB Poľný deň 2014

 18. ročník
Propozície

Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Osoba poverená realizáciou súťaže:
Marconi PE – Martin Znášik, Partizánske, martin.znasik@gmail.com

1. Termín konania:
začiatok: 16. 8. 2014, 17:00 h,
koniec: 17. 8. 2014, 09:00 h.

2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
- súťažiaci je povinný dodržiavať platné Všeobecné povolenie ,
- súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
- súťažiaci musí vysielať z územia SR. Hraničné kóty sú povolené

3. Technicko-prevádzkové podmienky:
Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,965 – 27,405 MHz (1-40), okrem kanála 9.
Na kanáli č. 1 je možné dávať len výzvu, nie uskutočňovať kompletné spojenia.

3. Štartovné:
a) Výška štartovného poplatku je dobrovoľná, zasiela sa po osobnom dohovore.
b) Žiadatelia o účastnícky diplom uvedú volačku(y) operátora(ov), na ktorú bude diplom vystavený.

4. Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu).
b) Platné spojenie musí v denníku obsahovať: volačku protistanice (názov expedície), QTH (v prípade /p názov miesta – kóty), reporty, lokátor a čas spojenia.
c) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 24.8.2014 v akejkoľvek forme (v prípade použitia papierovej formy odporúčame použiť tlačivo, v prípade digitálnej formy odporúčame program DeníkCL6 – nie je podmienkou).
d) Ak súťažiaci nechce figurovať vo výsledkovej listine, môže poslať denník len pre kontrolu, čo uvedie v hlavičke denníka. Z hodnotenia bude automaticky vylúčený denník s chybovosťou nad 50%.
e) Papierový súťažný denník musí obsahovať: volačky a mená všetkých operátorov, kontaktnú adresu, telefón alebo e-mail adresu), v prípade elektronickej formy denníka je tieto údaje potrebné uviesť v e-maili.
f) Do súťaže sa započítavajú len spojenia zo stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.

5. Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie,
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.b)

6. Miesto súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretnú dve expedície, záleží len na ich dohode.
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.
(Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma, na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)

7. Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a) vyšší počet spojení,
b) vyšší priemer km/QSO
c) vyššia nadmorská výška

8. Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT. Odovzdanie ocenení bude upresnené.
c) V prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné.

9. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + putovný pohár
2. miesto: diplom
3. miesto: diplom
 originál

Výsledky CB Poľného dňa 2014

 

CB Poľný deň 2013

Propozície

 17. ročník
Organizátor: Slovenský CB rádioklub Osoba poverená realizáciou súťaže: Marconi PE – Martin Znášik, Partizánske
scbr@scbr.sk
1. Termín konania: začiatok: 17. 8. 2012, 17:00 h, koniec: 18. 8. 2012, 09:00 h.
2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
- súťažiaci je povinný dodržiavať platné Všeobecné povolenie ,
- súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
- súťažiaci musí vysielať z územia SR. Hraničné kóty sú povolené
3. Technicko-prevádzkové podmienky:
Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,965 – 27,405 MHz (1-40), okrem kanála 9.
Na kanáli č. 1 je možné dávať len výzvu, nie uskutočňovať kompletné spojenia.
3. Štartovné:
a) Výška štartovného poplatku je dobrovoľná, zasiela sa po osobnom dohovore.
b) Žiadatelia o účastnícky diplom uvedú volačku(y) operátora(ov), na ktorú bude diplom vystavený.
4. Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu).
b) Platné spojenie musí v denníku obsahovať: volačku protistanice (názov expedície), QTH (v prípade /p názov miesta – kóty), reporty, lokátor a čas spojenia.
c) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 31.8.2012 v akejkoľvek forme (v prípade použitia papierovej formy odporúčame použiť tlačivo, v prípade digitálnej formy odporúčame program DeníkCL6 – nie je podmienkou).
d) Ak súťažiaci nechce figurovať vo výsledkovej listine, môže poslať denník len pre kontrolu, čo uvedie v hlavičke denníka. Z hodnotenia bude automaticky vylúčený denník s chybovosťou nad 50%. (doplnené 2.4.2013)
e) Papierový súťažný denník musí obsahovať: volačky a mená všetkých operátorov, kontaktnú adresu, telefón alebo e-mail adresu), v prípade elektronickej formy denníka je tieto údaje potrebné uviesť v e-maili.
f) Do súťaže sa započítavajú len spojenia zo stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
5. Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie,
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.b)
6. Miesto súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretnú dve expedície, záleží len na ich dohode.
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.
(Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma, na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)
7. Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod.
V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
a) vyšší počet spojení,
b) vyšší priemer km/QSO
c) vyššia nadmorská výška
8. Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT. Odovzdanie ocenení bude upresnené.
c) V prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné.
9. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + putovný pohár
2. miesto: diplom
3. miesto: diplom

CB Poľný deň

16.ročník CB Poľný deň 2012


 Výsledky 16. ročníka CB poľného dňa.

por. Volačka, kóta lokátor QSO Body DX % chýb
1. exp. Marco Polo /p Veľký Kriváň JN99ME 51 4151 181 km 2,8
2. exp. Dolina /p nr. Homôlka JN98HX 53 3421 172 km 0,0
3. exp. PBH /p Kamzík JN88NE 32 3088 290 km 4,5

4. exp. Barbakan /p Sitno JN98KJ 38 2871 159 km 12,2
5. Milan Senica /p Veľká Javorina JN88UU 46 2852 221 km 5,6
6. exp. Horec /p Skalka JN98LR 46 2599 148 km 4,7
7. Alf Senica /p Pecková JN88RS 32 2458 238 km 0,3
8. exp. Uhorná /p Uhornianske sedlo KN08IQ 19 2379 270 km 17,2
9. exp. Mafia /p Mozolovci JN98NM 32 2291 125 km 16,6
10. Miro Hlohovec /p Šianec JN88VJ 33 2091 217 km 35,2
11. Orosys V. Kostoľany /p Machnáč JN88WW 30 2078 226 km 25,0
12. Žán Braník /p Stratenec JN99EH 23 1700 155 km 7,0
13. exp. Snehuliaci + Nádej /p Kojšovská hoľa KN08LS 14 1660 290 km 1,3
14. Marconi Partizánske /p Návojovce JN98EP 25 1622 190 km 0,0
15. exp. Bororo /p Inovec JN98AS 27 1303 170 km 0,0
16. exp. Toptech /p Jankov Vŕšok JN98ER 23 1089 110 km 6,4
17. exp. Tríbeč /p Podhradie JN98AP 18 916 117 km 39,1
18. exp. Kysuca /p Beskyd JN99FJ 10 529 129 km 39,4

okrem staníc v poradí poslali svoje denníky pre kontrolu aj ďalší účastníci:
exp. Turiec /p Veľká Lúka (JN99JC)
Juraj Arnutovce /p Uloža (KN09HB)
Leo Lučenec /p Husiná (JN98WI)
exp. Saigon /p Devínska Kobyla (JN88LE)
exp. Junior /p Jankov Vŕšok – sedlo (JN98ER)
Emil Ružomberok /p Štrbské Pleso (KN09AC)

Do doplnkovej súťaže “Domasedov” – staníc vysielajúcich z domáceho QTH boli zaradené všetky spojenia so stanicami mimo mobilov a portejblujúcich. Poradie
1 Jozef Horná Králová JN88WF 910
2 Jozef Vráble JN98DF 784
3 Fliper Nitra JN98AH 745

4 Palo Koválov JN88PQ 448
5 Jožo Železnô - Nové Mesto Nad Váhom JN88VR 419
6 Dušan Dolný Pial JN98FD 418
7 Janko Palúdzka Liptovský Mikuláš JN99TC 412
8 Tulák Prievidza JN98HS 335
9 Tulák Topoľčany JN98CN 294
10 Stará Vrana Nitra JN98AH 291
11 Jozef Sever Martin JN99LB 244
12 Ivan Kamenec Kamenec Pod Vtáčnikom JN98GQ 217
13 Lojzo Mobil Topoľčianky JN98EK 199
14 Michal Dubnica Nad Váhom JN98CX 184
15 Igor Myjava JN88SR 184
16 Sting Tekoľčany JN88WL 183
17 Anton Hlohovec JN88VK 182
18 Krtko Bratislava JN88NC 158
19 Foxo B. Bystrica JN98OS 144
20 Jozef Smolenice JN88RM 137
21 Mama Valibuk Skalité JN99KM 135
22 Lodivod Vráble JN98DF 134
23 Elvis B. Bystrica JN98NS 130
24 Čárlie Y Prievidza JN98HS 124
25 Chrobak Častkovce JN88VQ 121
26 Kocúr Čierny Brod JN88TD 118
27 Fero-1 Žilina JN99JE 116
28 Omega Nové Mesto Nad Váhom JN88VS 113
29 Dušan Piešťany JN88VO 112
30 Igor, Bratislava JN88OC 105
31 Milan Kysuca Kysucké Nové Mesto JN99JH 102
32 Tomáš Zálesie JN88PD 98
33 Tomík Ivanka JN88OE 97
34 Martin Trenčianske Teplice JN98CV 80
35 Baumax Vráble JN98DF 74
36 Ľubo Hostie JN98FK 72
37 Dušan 2 Nitra JN98AH 69
38 Aďo Košice KN08PR 68
39 Marcel Bratislava JN88NQ 62
40 Milan Dvorníky JN88VI 61
41 Ondrej, Veľké Kostoľany JN88UM 48
42 Ivan Prievidza JN98HS 45
43 Orion Senica JN88QQ 42
44 Marian R-9 Bánovce Nad Bebravou JN98CR 39
45 Tonka Sever Martin JN99LB 37
46 Ivana Sever Martin JN99LB 37
47 Peter Nová Baňa JN98HK 37
48 Rico Horný Hričov JN99HG 32
49 Zef Lehota Pod Vtáčnikom JN98HQ 32
50 Lukáš Senica JN88QQ 31
51 Majlo Dubnica Nad Váhom JN98CX 30
52 Ďuri Ilava JN99CA 26
53 Paľo Trenčín JN98AV 25
54 Cvrček Budatín Žilina JN99IF 25
55 Meter Smolnik, Smolnik KN08IP 23
56 Slimák Turčiansky Peter JN99KA 22
57 Marek Dolný Kubín JN99PF 19
58 Tomáš Beckov JN88WS 15
59 Mirči Banská Bystrica JN98NS 13
60 Kvetka Banská Bystrica JN98NS 13
61 Bb Taxi Banská Bystrica JN98NR 12
62 Peter Banská Bystrica JN98NR 12
63 Jozef Bernolákovo JN88PE 12
64 Karol-1 Rudnik KN08MQ 11
65 Pugzley Bratislava JN88ME 6
66 Olga Hlohovec JN88VK 5
67 Clark Bratislava JN88ND 5
VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV a odovzdanie ocenení sa uskutočnilo v sobotu 17.11.2012 v hoteli SATEL v Poprade počas rádioamatérskeho stretnutia organizovaného Slovenským zväzom rádioamatérov.

 

Slovenský CB poľný deň 2012 sa blíži

A už to začína: opravujú sa antény, kontroluje sa portejblová výbava, hľadá sa ten najlepší kopec, sleduje sa počasie a … ostáva už len vyraziť na 16. CB poľný deň.

Veru tak, už po šestnásty krát sa tento víkend uskutoční CB súťaž, ktorú založila redakcia CB REPORTu. V čase, keď mobily ešte neexistovali, alebo ich vlastnilo len zopár solventných ľudí, sa CB poľný deň tešil veľkej obľube. Pozrime sa trochu do histórie súťaže.
Nultý ročník zorganizovala redakcia CB REPORTu v roku 1994.
Od roku 1996 súťaž organizoval CB rádioklub Partizánske a v roku 1998 sa doňho vďaka veľkej propagácii a osobným pozvánkam prihlásilo až 24 súťažiacich. Vlastne ich bolo viac, no niektoré z nich sa prihlásili po termíne a ich denníky neboli organizátorom započítané. Okrem toho sa v propozíciach vyskytla chyba (vypadla vetička o tom, že sa počítajú spojenia len medzi súťažnými expedíciami) a prešovskej partii sme vtedy škrtli takmer 200 (!) spojení. Ostali im len dve, na čo chalani zareagovali tým, že sa viac PD nezúčastnili. Doteraz nás to mrzí a radi by sme to nejako odčinili…
S príchodom maxima slnečnej aktivity a úpadkom CB prevádzky v ďalších rokoch prišiel aj pokles účastníkov CB poľného dňa. Preto sa experimentovalo s možnosťou počítania všetkých spojení, niekoľko rokov pracovala aj kontrolná – násobičová stanica, potom sme povolili aj štart mimo územia Slovenska a pod.
Súťaži sa však nevyhli ani problémy. Najväčšie boli v roku 2006, keď boli výsledky súťaže anulované.
Potom prišli ťažké roky presviedčania ľudí, že to stále má zmysel. Od roku 2005 sa do súťaže zapájajú aj české expedície, no od 2007 sú štarty povolené len z územia Slovenska. Ak sme už viackrát písali, chceme aby každá súťaž bola niečím iná. v LPD sa počítajú len spojenia medzi súťažiacimi, v EBH robíme všetci všetkých, v CZ lige aj v SPL rovnako a Slovenský CB poľný deň je súťažou, ktorá obmedzuje účastníkov a spojenia len na územie SK. Samozrejmosťou je, že minimálne polovica súťažiacich sa zároveň zapája do Slovenskej resp. českej portejblovej ligy a využíva štart v poľnom dni na získanie dobrého denníka a dlhých spojení s českými stanicami až na západných hraniciach. Aj preto Slováci avizujú svoje štarty v tejto súťaži.
Necelých 5 dní pred štartom PD je v zozname avizovaných portejblov zapísaných 22 riadkov. Nie všetci z nich pôjdu Poľný deň na ostro – súťažne, ale pôjdu “iba rozdať body” ostatným. Vieme aj o ďalších, ktorých budeme počas PD počuť. Ako organizátori by sme sa potešili keby sa vo výsledkovej listine objavilo viac ako 24 volačiek (tým by sme prekonali 14 rokov starý rekord z marca 1998). No akýkoľvek počet denníkov zaslaných na vyhodnotenie nás poteší a budeme vedieť, že to stále má zmysel.
Je pekné vidieť, ako účastníci pred PD oznamujú testovanie antén a zariadenia alebo si berú dovolenky a už v piatok odchádzajú na portejbl, aby bolo na všetko dosť času. U mnohých je CBPD spojený s grilovačkou a varením gulášu a to vysielanie pôjde len tak pomimo. Nech je ako chce, najbližší augustový víkend bude opäť plný CB volačiek.
Tak čo, ozvete sa?
Doterajší víťazi CB poľného dňa
1997 - exp. Zvolen (CB klub Partizánske)
1998 - exp MaPa (Maverick Smolenice, Padre Trnava)
1999 - exp. Kráľova hoľa (Boris Poprad a kol.)
2000 - exp. Kráľova hoľa (Boris Poprad a kol.)
2001 - exp. Kráľova hoľa (Boris Poprad a kol.)
2002 - exp. MaPa (Maverick Smolenice, Padre Trnava)
2003 - exp. Mafia (Števo Zvolen a kol.)
2004 - exp. K-120 (Jano Šuňava a kol.)
2005 - exp. Mafia (Števo Zvolen, Karči Lučenec)
2006 - výsledky anulované
2007 - exp. Asterix (Béďa Púchov)
2008 - exp. Horec (Martin Záturčie a kol.)
2009 - exp. Horec (Martin Záturčie a kol.)
2010 - exp. K-120 (Viliam T. Lomnica a kol)
2011 - exp. Marco Polo (Kaso Partizánske a kol.)
2012 - ?

Marconi Partizánske

15.ročník CB Poľný deň 2011

 Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Osoba poverená realizáciou súťaže:
Marconi PE - Martin Znášik, Slovanská 14, 95801 Partizánske,
marconi@gympe.sk,
mobil: 0905 114371, 0902 286929
1. Termín konania:
začiatok: 20. 8. 2011, 17:00 h,
koniec: 21. 8. 2011, 09:00 h.

2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
- súťažiaci je povinný dodržiavať platné VPR-02/2005,
- súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
- súťažiaci musí vysielať z územia SR.
3. Technicko-prevádzkové podmienky:
Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,965 – 27,405 MHz, okrem kanála 9.
Na kanáli č. 1 je možné dávať len výzvu, nie uskutočňovať kompletné spojenia.
3. Štartovné:
Výška štartovného poplatku je dobrovoľná, zasiela sa po osobnom dohovore.

4. Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu).
b) Platné spojenie musí v denníku obsahovať: volačku protistanice (názov expedície), QTH (v prípade /p názov miesta - kóty), reporty, lokátor a čas spojenia.
c) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 31.8.2011 v akejkoľvek forme (v prípade použitia papierovej formy odporúčame použiť tlačivo, v prípade digitálnej formy odporúčame program DeníkCL6).
d) Súťažný denník musí obsahovať: volačky a mená všetkých operátorov, kontaktnú adresu, telefón alebo e-mail adresu).
e) Do súťaže sa započítavajú len spojenia zo stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
5. Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie,
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.b)
6. Miesto súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretnú dve expedície, záleží len na ich dohode.
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.
(Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma,
na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby nedochádzalo k zbytočným
problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)
7. Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod.
8. Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT a na jesennom celoslovenskom CB stretnutí Pleše 2011.
c) V prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné.
d) Žiadatelia o účastnícky diplom uvedú volačku operátora, na ktorú bude diplom vystavený a zaplatia 1 EUR za každého operátora expedície, pre ktorého diplom žiadajú.
9. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + putovný pohár
2. miesto: diplom
3. miesto: diplom

CB POĽNÝ DEŇ 2011
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Na slovenských kopcoch bolo počuť celkom 16 tímov alebo jednotlivcov, z ktorých dvaja neposlali denníky.

TOP DX CB poľného dňa
V súťaži o najdlhšie spojenie mali, samozrejme, výhodu tí, ktorí boli na kopcoch.
1. miesto: Paľo Bratislava /p Kamzík - exp. Marco Polo /p V. Kriváň = 179 km
2. miesto: Paľo Bratislava /p Kamzík - exp. Šerpa /p Rakytov = 177 km
3. miesto: exp. Marco Polo /p V. Kriváň - Kocúr Čierny Brod = 156 km

SÚŤAŽ "DOMASEDOV"
Týmto pomenovaním sme označili všetkých tých cébečkárov, ktorí zo svojich domácich QTH rozdávali body súťažiacim. Do tejto kategórie boli zaradené všetky stanice, ktoré počas CB poľného dňa uskutočnili aspoň jedno spojenie zo svojho domáceho QTH. Celkom ich je v poradí započítaných 66. Tu sú prví desiati...

Domasedi...

14.ročník CB POĽNÝ DEŇ 2010


14. ročník
PROPOZÍCIE

Organizátor: CB rádioklub Partizánske
1. Termín konania:
začiatok: 21. 8. 2010, 17:00 h.
koniec: 22. 8. 2010, 09:00 h.

2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
a) súťažiaci je povinný dodržiavať platné VPR-02/2005,
b) súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
c) súťažiaci musí vysielať z územia SR.
Technicko-prevádzkové podmienky: Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,855 – 27,405 MHz, okrem kanála 9.
3. Štartovné:
Výška štartovného poplatku je dobrovoľná, zasiela sa po osobnom dohovore s organizátorom.
4. Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu).
b) Platné spojenie musí v denníku obsahovať:
- čas spojenia (+/- 1 min)
- volačku protistanice (názov expedície)
- QTH (v prípade /p názov miesta - kóty)
- reporty
- lokátor
c) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 10.9.2010 v akejkoľvek forme na adresu CB rádioklub, P.O.Box 20, 95801
Partizánske alebo mailom na marconi@gympe.sk. V prípade nečitateľného zápisu si vyhodnocovateľ vyhradzuje právo denník
vyradiť z hodnotenia.
d) Súťažný denník musí obsahovať: volačky a mená všetkých operátorov, kontaktnú adresu, prípadne mobil alebo e-mail adresu),
miesto súťažného vysielania, lokátor a skratku kraja.
e) Do súťaže sa započítavajú len spojenia zo stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
5. Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie,
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.b)
6. Miesto súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretnú dve expedície, záleží len na ich dohode.
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.
(Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma, na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby
nedochádzalo k zbytočným problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)
7. Systém bodovania:
1 km = 1 bod (km preklenutý vzdušnou čiarou)
8. Násobiče
Počet veľkých lokátorových štvorcov, napr. JN98, JN99, KN08 atď.
9. Výsledok
Počet bodov (km) násobený počtom násobičov (lokátorov)
(napr. stanica získa 500 bodov, pričom pracovala s piatimi veľkými lokátormi => z toho vyplýva výsledok: 500 x 5 = 2.500 bodov.)
10. Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT a na
jesennom celoslovenskom CB stretnutí 2010.
c)V prípade sporných situácií je rozhodnutie organizátora konečné.
11. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + putovný pohár
2. miesto: diplom
3. miesto: diplom

CB POĽNÝ DEŇ 2009

13. ročník
PROPOZÍCIE

Organizátor: CB rádioklub Partizánske
Osoba poverená realizáciou súťaže:
Martin Znášik, Slovanská 310/14, 95801 Partizánske, marconi@gympe.sk,
mobil: 0905 114371, 0902 286929
1. Termín konania:
bude upresnený
2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
- súťažiaci je povinný dodržiavať platné VPR-02/2005,
- súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
- súťažiaci musí vysielať z územia SR.
Technicko-prevádzkové podmienky: Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,965 – 27,405 MHz, okrem kanála 9.
3. Poplatky:
a) Výška štartovného poplatku je dobrovoľná, zasiela sa listovou zásielkou na adresu organizátora (príp. osobný dohovor).
b) Žiadatelia o účastnícky diplom zaplatia 1 EUR za každého operátora expedície, pre ktorého diplom žiadajú.
4. Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu).
b) Platné spojenie musí v denníku obsahovať: volačku protistanice (názov expedície), QTH (v prípade /p názov miesta - kóty), reporty, lokátor a čas spojenia.
c) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 31.7.2009 v akejkoľvek forme (v prípade použitia papierovej formy odporúčame použiť tlačivo, v prípade digitálnej formy odporúčame program DeníkCL6).
d) Súťažný denník musí obsahovať: volačky a mená všetkých operátorov, kontaktnú adresu, prípadne mobil alebo e-mail adresu).
e) Do súťaže sa započítavajú len spojenia zo stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
5. Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie,
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.b)
6. Miesto súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretnú dve expedície, záleží len na ich dohode.
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.(Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma, na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)
7. Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod.
8. Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT a na jesennom celoslovenskom CB stretnutí 2009.
c) V prípade sporných situácií si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia.
d) Žiadatelia o účastnícky diplom uvedú volačku operátora, na ktorú bude diplom vystavený.
9. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + putovný pohár
2. miesto: diplom
3. miesto: diplom

13. ročník CB POĽNÝ DEŇ 2009
VÝSLEDKOVÁ LISTINA

súťažiaci kóta lokátor QSO body najdlhšie spojenie
1. exp. Horec - Skalka - JN98LR - 39 - 1741 - Ikar Bratislava /p Kamzík - 148 km
2. exp. Tukan - Portáš - JN99CH - 17 - 1176 - Kuny Malacky /p Vápenná - 114 km
3. exp. Šerpa - Strážov -JN98FW - 20 - 1161 - Ikar Bratislava /p Kamzík - 129 km

4. Milan Senica- Smrekovica-JN98OX - 19 - 938 Kuny Malacky /p Vápenná- 151 km
5. Kuny Malacky - Vápenná - JN88PL - 10 842 - Milan Senica /p Smrekovica - 151 km
6. exp. Studňa N.Mesto n/V - záhradky JN88VS - 19 - 721 - Milan Senica /p Smrekovica - 106 km
7. Žán Braník Praha Butorky - Kasárna JN99EH - 12 - 678 - Exp. Mafia /p Michalková - 104 km
8. exp. Mafia Michalková - JN98NM - 8 - 348 - Exp. Tukan /p Portáš - 111 km
9. Rado Bardejov - Nižná Polianka KN09RK 5 240 Strašidlo KE /p Uhornianske sedlo - 100 km
10. exp. Bororo - Panská Javorina JN98AR 6 240 Paľo Koválov - 66 km
11. Strašidlo Košice-Uhornianske sedlo KN08IQ 1 100 Rado Bardejov /p Nižná Polianka - 100km
Mimo poradia
exp. Marco Polo Čertova skala JN98LR 18 873 Peter Nové Mesto nad Váhom - 85 km

Počas CB poľného dňa sa konala súťaž pre cébečkárov vysielajúcich z domácich QTH, tzv. domasedov. Tu je zoznam - poradie 52 volačiek.
Poradie Volačka QSO body
1. Palo Koválov 5 302
2. Pytón Prievidza 6 263
3. Janko Palúdzka L. Mikuláš 4 255
4. Cvrček Budatín 5 204
5. Pacifik Čadca /p Raková 4 193
6. Emil Ružomberok /p Štrbské pleso 2 179
7. Peter Nové Mesto nad Váhom 2 172
8. Stano Dvorníky 3 166
9. George Prievidza 4 139
10. Panter Valča 3 116
11. Kocúr Žilina /p Košúty 2 115
12. Mama Valibuk Skalité 1 115
13. Zeppelín Podlužany 2 110
14. Lunik Trnava 1 107
15. Mars Šaľa 1 103
16. Jozef Horná Kráľová 1 97
17. František Koválov 1 96
18. Michal Dubnica nad Váhom 3 96
19. Michal Štvrtok 2 88
20. Omega Nové Mesto nad váhom 1 86
21.-22. Milan Salora Piešťany 1 81
21.-22. Level Košice 1 81
23. Miňo Púchov 1 67
24. Lúč Lúčnica /p Levice 1 61
25.-27. Dušan Kotmanová /m Táňovo 1 54
25.-27. Tomáš Ružina 1 54
25.-27. Tibor Nitra 1 54
28. Martin Trenčianske Teplice 2 52
29. Milan Mýtna 1 51
30. Rudo Kysuca /p chata Zuzana 1 48
31.-32. Dodo Levice /p Račková Dolina 1 46
31.-32. Michal Kľačany /m Turč. Kľačany 1 46
33. Miro 1 Žilina /p Partizánske 1 45
34. Justin Čadca /p Drahošanka 1 44
35. Jožo Turčianske Teplice 2 43
36. Pavel Veľké Pole 1 38
37. Ivan Malcov 1 33
38.-39. Tom Prievidza /p Kláštor p. Znievom 1 30
38.-39. Jack Kanianka /p Kláštor pod Znievom 1 30
40. Axo Banská Štiavnica 1 28
41.-42. Vilka Prievidza 1 25
41.-42. Majka Prievidza 1 25
43. Fero Zvolen 2 24
44. Joko Martin 1 23
45.-46. Slime Nové Mesto nad Váhom 2 24
45.-46. Piaggi Nové Mesto nad Váhom 2 24
47. Stano Bardejov 1 18
48. Peter Ružomberok /p Hubová 1 14
49. Orion Banská Bystrica 1 12
50. Dominik Ružomberok 1 11
51. Maťo Smilno 1 8
52. Mišo Kremnica /m Kremnické Bane 1 6

12 ročník PROPOZÍCIE CB POĽNÝ DEŇ 2008

Organizátor: CB rádioklub Partizánske
Osoba poverená realizáciou súťaže: Martin Znášik, Slovanská 310/14, 95801 Partizánske,
Marconi @ orangemail. sk, mobil: 0905 114371, 0902 286929, 0949 191000
1. Termín konania:
od 12.7.2008 od 17:00 do 13.7.2008, 09:00, t.j. 12 hodín
2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
- súťažiaci je povinný dodržiavať platné VPR-02/2005,
- súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
- súťažiaci musí vysielať z územia SR.
Technicko-prevádzkové podmienky: Frekvencie: CB pásmo v rozsahu 26,965 – 27,405 MHz, okrem kanála 9.
3. Poplatky:
a) Výška štartovného poplatku je 50,- Sk.
b) Žiadatelia o účastnícky diplom navýšia štartovné o 20,- Sk za každého operátora expedície, pre ktorého diplom žiadajú.
4. Spojenia a staničný denník:
a) Súťažiaci (expedícia) sa hlási svojou volačkou (názvom expedičného tímu).
b) Pri spojení sa vymieňajú volačky, QTH (v prípade /p aj názov miesta - kóty), reporty a lokátory a čas spojenia.
c) Súťažný denník musí byť zaslaný na spracovanie do 31.7.2008 v akejkoľvek forme (v prípade použitia papierovej formy odporúčame
použiť tlačivo v prílohe propozícií, v prípade digitálnej formy odporúčame program DeníkCL6).
d) Súťažný denník musí obsahovať: volačky a mená všetkých operátorov, kontaktnú adresu, prípadne mobil alebo e-mail adresu).
e) Do súťaže sa započítavajú len spojenia zo stanicami, ktoré sa nachádzajú na území Slovenska.
5. Za neplatné spojenia sa považujú:
a) spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení súťaže,
b) opakované (duplicitné) spojenie,
c) spojenie realizované úplne alebo i čiastočne cez opakovače, internet, telefón, na iných pásmach a pod.,
d) spojenie sprostredkované treťou osobou,
e) neúplné spojenie podľa bodu 4.b)
6. Miesto súťažnej stanice:
a) Výber miesta je len na súťažiacom. Ak sa na jednom mieste stretnú dve expedície, záleží len na ich dohode.
b) Kóty, ktorými prechádza štátna hranica sa smú použiť pri dodržaní bodu 2.
(Je vhodné o výbere kóty informovať vopred CB verejnosť prostredníctvom pásma, na stretnutiach, prostredníctvom internetu, aby nedochádzalo k zbytočným problémom. Zverejnením však nie je zabezpečená rezervácia kóty pre súťaž.)
7. Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod.
8. Vyhodnotenie súťaže:
a) Usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví celkové poradie.
b) S výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT a na jesennom
celoslovenskom CB stretnutí 2008.
c) V prípade sporných situácií si organizátor vyhradzuje právo rozhodnúť podľa vlastného uváženia.
9. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1. miesto: diplom + putovný pohár
2. miesto: diplom
3. miesto: diplom

12. ročník – júl 2008

12. ročník – júl 2008
Volačka Kóta (lokátor) QSO km = body

1. exp. HOREC Skalka (JN98LR) 52 2811
Martin Záturčie (SK-001), Rio Sever Martin (SK-727), Peter Banská Bystrica
2. Exp. MARCO POLO Čertova skala (JN98LR) 47 2502
Kaso, Miška (SK-728), Jimmi (SK-707), Marconi Partizánske (SK-424)
3. Exp. TUKAN Kohútka (JN99CH) 13 861
Vojta a Monča Hájov
4. Žán Braník Končitá (JN99BD) 13 579
5. Milan Senica Pecková (JN88RS) 7 431
6. Exp. MAFIA Štúrovo (JN97IT) 4 287
Števo Zvolen (SK-525) a Cyro Zvolen (SK-446)
7. Albbert Banská Bystrica Panský Diel (JN98NT) 6 231

11.ročník CB Poľný deň 2007

(Vložené: 21.2.2007) Originál je TU http://www.scbr.sk/index.php?id=sutPD07prop !:
(Vložené: 23.10.2007)
CB POĽNÝ DEŇ 2007 – Výsledková listina

Zdroj www. scbr. sk

Dňa 16.2.2007 boli zverejnené nové propozície CB poľného dňa 2007 na pripomienkovanie.
V marci bolo pripomienkovanie ukončené, propozície súťaže sú platné v navrhovanom znení

11. ročník CB POĽNÝ DEŇ 2007 - PROPOZÍCIE

Organizátor:
Slovenský CB rádioklub
- zastúpený prezidentom Ing. Pavlom Kollárom, SK-311, Trenčianska 725/22-54,
01851 Nová Dubnica

Osoba poverená realizáciou súťaže:
Miroslav Snopko, SK-611 a pracovná skupina, Lesná č. 2, Banská Bystrica 974 01

1. Termín konania:
- v dvoch etapách
etapa č.1 : 14.7.2007, od 15:00 – 22:00
etapa č.2 : 15.7.2007, od 00:00 – 09:00


2. Podmienky účasti:
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB rádiostanice za dodržania podmienok súťaže:
súťažiaci je povinný dodržiavať platné VPR-02/2005,
súťažiaci je povinný dodržiavať propozície súťaže.
súťažiaci musí vysielať z územia Slovenskej republiky.

Technicko-prevádzkové podmienky :
Frekvencie: 26.965 – 27.405 MHz v povolenom frekvenčnom rastri kanálov, okrem kanála 9 a kanálov určených na prevádzku opakovačov. Modulácia: FM

3. Štartovný poplatok a prihláška:
Štartovný poplatok uhrádza súťažná stanica vo výške 100,- Sk.
Štartovný poplatok sa posiela doporučenou poštou spolu s prihláškou do súťaže CB poľný deň 2007 na adresu poverenej osoby. V prihláške je uvedený názov expedície, kóta a lokátor, meno, priezvisko a kontakt na zodpovedného operátora.
v prípade, že ide o zahraničnú stanicu, výška poplatku je nemenná, pričom sa do úvahy berie prepočet cudzej meny ku dňu zaslania prihlášky.
štartovné poplatky sa po skončení súťaže riadne zúčtujú hospodárovi SCBR.
v prípade, že sa súťažná stanica z akýchkoľvek príčin nezúčastní súťaže, štartovný poplatok prepadá v prospech SCBR
v prípade, že súťažná stanica do 3 dní pred začiatkom súťaže odstúpi zo súťaže a oznámi to organizátorovi, štartovný poplatok jej bude vrátený a spätne zúčtovaný
prihlášky do súťaže je možné zasielať od 16.3.2007 do 11.7.2007

4. Staničný denník súťažnej stanice:
súťažný denník musí byť spracovaný v programe CL6, alebo v programe Excel. Denník v inej forme bude akceptovaný len po predchádzajúcej dohode s usporiadateľom súťaže.
súťažný denník musí byť zaslaný elektronicky alebo poštou na spracovanie do 25.7.2007. V prípade poštovej zásielky rozhoduje dátum odoslania na obálke.

súťažný denník musí obsahovať
- poradové číslo spojenia
- volací znak, alebo súťažný volací znak súťažnej protistanice
- lokátor a QTH protistanice ( alebo aspoň čo najpresnejšie označenie QTH
protistanice, umožňujúce dodatočné určenie lokátora)
- dátum a čas spojenia (+/- 2 min)

5. Spojenia v súťaži CB poľný deň 2007
Sú platné všetky direktné spojenia so súťažnými a nesúťažnými protistanicami do vzdialenosti 500km z krajín:
- Slovenská Republika
- Maďarská Republika
- Rakúska Republika
- Ukrajina
- Česká Republika
- Poľská Republika
Spojenia so stanicami iných krajín (DX) nebudú vyhodnocované.
V jednej etape je možné urobiť dve spojenia s tou istou protistanicou , pričom jedno spojenie je z jej pôvodného QTH a druhé spojenie, ak je stanica /m, alebo /p.

6. Za neplatné spojenia sa považujú:
spojenia uskutočnené v čase pred začiatkom a po ukončení jednotlivých etáp súťaže
opakované (duplicitné) spojenia
spojenia realizované cez opakovače
spojenia realizovane cez internet, telefón, na iných pásmach a pod.
spojenia neobsahujúce povinné údaje v súťažnom denníku
spojenia, ktorých údaje po krížovej kontrole neboli zhodné (časová tolerancia +/- 2 minúty, reporty)

7. Kóta súťažnej stanice:
súťažná stanica je povinná v prihláške uviesť kótu a jej lokátor z ktorej bude súťažiť v súťaži CB poľný deň 2007
zmena kóty je možná do 3 dní pred začatím súťaže v prípade, ak kóta nie je obsadená inou súťažnou stanicou

neohlásená zmena kóty nebude akceptovaná a súťažná stanica sa nebude môcť súťaže zúčastniť.
najbližší možný rozostup súťažných staníc je jeden lokátorový štvorec na všetky smery
v jednom lokátorovom štvorci môže pracovať len jedna súťažná stanica
kóta súťažnej stanice nesmie byť domácim QTH žiadneho operátora

8. Systém bodovania:
Výsledok celkového počtu bodov tvorí súčet preklenutých km vo všetkých uznaných spojeniach, pričom 1 km = 1 bod

9. Sytém určenia poradia:
v prípade zhody počtu bodov bude mať prednosť súťažná stanica s menším počtom spojení
v prípade zhody počtu bodov aj počtu spojení bude mať prednosť súťažná stanica s nižšou nadmorskou výškou kóty

10. Vyhodnotenie súťaže:
usporiadateľ podľa prijatých denníkov zostaví poradia pre každú etapu zvlášť a celkové poradie
v prípade, ak nebol podaný protest výsledky súťaže budú spracované do 30-tich dní po ukončení súťaže
v prípade, ak bol podaný protest, výsledky súťaže budú spracované do 30-tich dní od rozhodnutia relevantnosti prostestu
s výsledkami súťaže budú oboznámené súťažiace stanice po vyhodnotení súťaže
s výsledkami súťaže bude oboznámená verejnosť prostredníctvom portálu SCBR, časopisu CB REPORT a na jesennom Celoslovenskom CB stretnutí 2007

11. Kontrolné stanice.
pre kontrolu priebehu súťaže je organizátor povinný vytvoriť minimálne dve kontrolné stanice
stabilná kontrolná stanica je povinná viesť denník odpočutých spojení, ktorý bude použitý pre kontrolu pravdivosti údajov v denníkoch súťažných staníc.
mobilná stanica bude fyzicky kontrolovať súťažne stanice na registrovaných kótach.
v prípade, že mobilná kontrolná stanica zistí porušenie propozícií súťaže, vyhotoví o tomto videozáznam a zápis a je povinná informovať usporiadateľa súťaže do 1 hodiny, ostatných súťažiacich okamžite formou verejného oznamu na pásme
po zistení, že súťažiaca stanica vedome porušila propozície, bude okamžite diskvalifikovaná zo súťaže

12. Podávanie protestu voči porušeniam propozícií súťaže:
protest voči porušeniu propozícií súťaže môže vzniesť súťažná alebo kontrolná stanica do desiatich dní od ukončenia súťaže , t.j. do 25.7.2007
po predložení protestu bude organizátorom vytvorená komisia určená na potvrdenie, alebo vyvrátenie opodstatnenosti námietky

komisia sa skladá z piatich členov, pričom ju budú tvoriť:
- dvaja členovia prezídia SCBR
- jeden člen KRK SCBR
- jeden člen stabilnej kontrolnej stanice
- jeden člen mobilnej kontrolnej stanice
predkladateľ protestu je povinný dokázať opodstatnenosť protestu a predložiť dôkazy, na základe ktorých ho vzniesol
v prípade uznania protestu bude súťažná stanica diskvalifikovaná.
13. Ceny za jednotlivé umiestnenia:
1 miesto: pohár + zlatá medaila + diplom + putovný pohár
2 miesto: pohár + strieborná medaila + diplom
3 miesto: pohár + bronzová medaila + diplom

Ostatné súťažné stanice dostanú pamätný diplom s uvedeným poradím v súťaži.

NEPREHLIADNITE INFORMÁCIU
Anežka, prosím o stiahnutie propozícií CB poľného dňa 2007 zo stránky.
Bližšie informácie v priebehu januára 07.
Marconi


Propozície netreba stiahnuť, budú zmenené, keď mi zašlete nové.
Kosačka
 


Nová Dubnica 20.01.2007
Originál je na stránke SCBR

ROZHODNUTIE PREZIDENTA SCBR
Rozhoduje o: CB poľný deň 2006.
Zaväzuje:
Jozef Masarik – Jozef Železnô,
Ing. Štefan Lasab – Števo Zvolen,
Ján Štrbka – Jano Šuňava,
Mgr. Martin Znášik – Marconi Partizánske

Na základe Stanoviska Kontrolnej arevíznej komisie SCBR – 2/06 zo dňa 30.12.2006 a na základe verejnej diskusie na stránkach SCBR www.scbr.sk vydávam nasledovné rozhodnutie, týkajúce sa súťaže CB poľný deň 2006 :
V prípade, ak niekto hodnoverne dokáže, že expedícia BARBAKAN / SPARTAKUS porušila propozície súťaže CB poľný deň 2006 alebo Všeobecné povolenie pre občianske rádiostanice VPR 2/2005, bude expedícia BARBAKAN / SPARTAKUS v súťaži diskvalifikovaná.
Termín, dokedy je možné preukázať porušenie propozícií alebo VPR je stanovený na 18. februára 2007
Dôkazom môže byť čestné prehlásenie operátora (ov) expedície BARBAKAN / SPARTAKUS o použitom vysielacom výkone alebo iný písomný, či hlasový záznam, dokazujúci porušenie predpisov. Musí byť zrejmé, že tento dôkaz súvisí so súťažou CB poľný deň 2006. Tento dôkaz môže predložiť ktokoľvek, nezáleží na účasti v súťaži CB poľný deň 2006, či členstve v SCBR.
Ak dôkaz o porušení propozícií nebude do termínu doručený, výsledky súťaže CB poľný deň 2006 ostávajú nezmenené a platné.
V prípade diskvalifikácie expedície BARBAKAN / SPARTAKUS v súťaži CB poľný deň 2006 budú nové (opravené) výsledky v súťaži vyhlásené na stretnutí Remata 2007, k čomu zaväzujem osobu poverenú zabezpečením a prípravou CB poľného dňa 2006 - Jozefa Masarika – Jozef Železnô.
Jozefa Masarika – Jozef Železnô, povereného organizovaním súťaže zaväzujem vrátiť finačnú zábezpeku osobe, ktorá podala protest v súťaži CB poľný deň 2006, keďže táto osoba nepodala protest v súlade s propozíciami súťaže. Ďalej ho zaväzujem doručiť dôkazový materiál, ktorý mu bol zaslaný, na adresu sídla klubu, pre ďalšie posúdenie.

Ing. Pavol Kollár
Pupáčik Nová Dubnica
Prezident SCBR

Originál je na stránke SCBR

Rozhoduje o: CB poľný deň 2007.
Zaväzuje:
Jozef Masarik – Jozef Železnô


Na základe verejnej diskusie na stránkach SCBR www.scbr.sk a komunikácie s Jozefom Masarikom vydávam nasledovné rozhodnutie, týkajúce sa súťaže
CB poľný deň 2007 :
Aktivita ohľadom súťaže CB poľný deň 2007 je súkromnou aktivitou p. Jozefa Masarika.
SCBR zatiaľ nepoverilo nikoho (teda ani p. Jozefa Masarika) zabezpečovaním a organizovaním súťaže CB poľný deň 2007
To, že p. Jozef Masarik organizoval súťaž CB poľný deň 2006 neznamená, že bude organizovať aj ďalšie ročníky.
Rozhodnutie o poverení zabezpezpečovať a zorganizovať súťaž SCBR CB poľný deň je výlučne v kompetencii prezidenta SCBR, po porade s členmi prezídia, prípadne rozšíreného prezídia.
Do 18. februára 2007 oznámim meno zodpovednej osoby, ktorá bude poverená zabezpečením a organizáciou súťaže CB poľný deň 2007.
Žiadam Jozefa Masarika – Jozef Železnô, aby sa zdržal všetkých aktivít ohľadom organizovania súťaže SCBR CB poľný deň 2007, nakoľko nebol SCBR poverený organizovaním tejto súťaže.
Ing. Pavol Kollár
Pupáčik Nová Dubnica
Prezident SCBR
Originál je na www stránke SCBR


STANOVISKO KONTROLNEJ A REVÍZNEJ KOMISIE SCBR
Handlová, 30.12.2006


Kontrolná a revízna komisia Slovenského CB rádioklubu po preskúmaní všetkých dostupných informácií týkajúcich sa X. ročníka súťaže CB poľný deň 2006 vydáva nasledovné stanovisko.
Počas súťaže CB poľný deň 2006 sa expedícia Barbakan/Spartakus vysielajúca zkóty Krížna (JN98MV) dopustila porušenia propozícií - časť B, bod 1.a) použitím nepovoleného výkonu určeného Všeobecným povolením pre občianske rádiostanice VPR 2/2005. Prezident SCBR Pavol Kollár (SK-311) ani ním poverený organizátor súťaže Jozef Masarik (SK-503) doteraz oficiálne nereagovali na porušenie propozícií a súčasne aj porušenie Stanov SCBR (článok III., bod 8, ods. 3) členom klubu. Po získaní informácií z telefónnych ako aj osobných rozhovorov s hlavným operátorom expedície Štefanom Lasabom (SK-525) a z diskusného fóra www.scbr.sk

KRK SCBR žiada
1. prezídium SCBR


a. anulovať výsledky CB poľného dňa vyhlásené počas stretnutia na Donovaloch,
b. diskvalifikovať expedíciu BARBAKAN/SPARTAKUS z dôvodu porušenia propozícií uvedených vyššie
c. vyhlásiť nové poradie X. ročníka CB poľného dňa
d. odovzdať putovný pohár a poháre za prvé tri miesta expedíciám podľa nového poradia.
e.
2. organizátorova súťaže Jozefa Masarika
a. informovať členskú základňu o naložení s finančnou zábezpekou protestu podaného v rámci súťaže a dodatočne ju zdokladovať.
3. expedície Barbakan/Spartakus, K120 a MARCO POLO vrátiť poháre a diplomy organizátorovi súťaže.
Ľubomír Balušík, predseda KRK
Martin Znášik, člen KRK
Ľubomír Knopp, člen KRK

Na vedomie:
- prezident SCBR - Ing. Pavol Kollár, Nová Dubnica
- viceprezident SCBR – Vladimír Vöröš, Dubnica nad Váhom
- organizátor súťaže – Jozef Masarik, Železné
- hl. operátor exp. Barbakan/Spartakus – Štefan Lasab, Zvolen
- hl. operátor exp. K120 – Ján Štrbka, Šuňava
- hl. operátor exp. MARCO POLO – Martin Znášik, Partizánske
- členská základňa prostredníctvom www.scbr.sk, CB REPORT

10. ročník – 2006 – výsledky anulované

10. ročník – 2006 – výsledky anulované
11. ročník – 14.-15. júl 2007

1. Exp. Asterix /p Portáš Béďa Púchov 132 / 9951
2. exp. Žábra /p Veľká Homoľa Žán Braník 21 / 2165
3. Exp. Horec /p Kráľová hoľa Martin Záturčie 24 / 1965
4. Tiax B.Bystrica /p Polom Albert Banská Bystrica 17 / 1050
5. exp. Marco Polo /p Kaktus Maják Marconi Partizánske 12 / 729
6. exp. Mafia /p Štúrovo Števo a Cyro Zvolen 0 / 0
DNFexp. Matador /p Žalostiná Venca Chotěšov 239 / 19.985


K parametrom súťaže, ku všetkým bodom je možné vzniesť akúkoľvek vecnú poznámku na e-mail: jozefmasarik@centrum.sk

Expedícia Čucoriedka,
Železné 3, 03215 Partizánska Ľupča, Tel:421 911 125 378
Opakovač: ch 3
Vyhlasuje súťažné podmienky medzinárodnej súťaže

1. termín konania:
7. a 8. júla 2007 od 15,00 h. do 23,00 h a od 04,00h. do 09,00 h.
Súťaže sa môže zúčastniť každý užívateľ CB stanice na území Slovenskej republiky.
Frekvencia: 26,965-27,405 okrem kanála 1 a 9 .modulácia FM.
Uzávierka prihlášok: je do 2. 7. 2007. V prípade, že vybratá kóta už bude obsadená organizátorupovedomí o potrebe zmeny prihlásenej kóty.
Každý účastník súťaže po prihlásení a zaplatení štartovného 100 Sk obdrží volací znak a propozície

Riadne vyplnený denník alebo výsledky na diskete spracované programom zašlite poriadaleľovi súťaže do 3.8.2007.

Zápis v denníku musí obsahovať:
- poradové čislo
- súťažný znak,volačku
-l okátor
- čas spojenia

2. Za neplatné súťažné spojenia sa považujú:
- spojenie pred začiatkom a po ukončení súťaže
- spojenie so stanicou ,ktorá nepošle svoj denník
- spojenie odpočuté od inej stanice
- opakované spojenie
- nesprávne uvedení lokátor,volací znak a čislo spojenia
- spojenie na iných pásmach,mobilom a internetom.

3. Do denníka sa zapisujú spojenia so súťažnými i nesúťažnými stanicami zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska a Čiech.

Do súťaže sa zaratúvajú aj DX spojenia.
4. Kontrolná stanica bude na strednom Slovensku NT za účelom kontrolovania súťažiacich odposluchom. Písomný zápis sa použije pri hodnotení spracovania denníkov.

5.Hodnotenie súťaže:
- dosiahnutie najväčšieho súčtu km podľa lokátorov
Pomocné kritériá v pripade rovnosti bodov:
- dosiahnutie najdlhšej vzdialenosti za spojenie
- dosiahnutie najviac platných spojení

6.Súťažiaci, ktorí pošlú svoje denníky a oznámkovanú obálku, dostanú výsledkovú listinu.
Vyhodnotenie súťaže bude na celoslovenskom stretnutí CB.

7.Prihláška do súťaže:
- volací znak CB
- meno a priezvisko
- adresa a PSČ
- telefón
- e-mail
- typ rádiostanica a antény

8.Čestné prehlásenie:
Ja dolepodpísaný sa dobrovoľne prihlasujem do súťaže Slovenský medzinárodný poľný deň CB 2007. Som zoznámený so súťažnými podmienkami a zaväzujem sa ich dodržovať v plnom rozsahu!
V ................. dňa............Podpis...........
Propozície spracoval Jožo Železnô 1.12.2006.Liptovský Mikuláš

10.ročník POĽNÝ DEŇ 2006 – VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Expedícia Body (km) Počet spojení Priem. Najdlhšie spojenie
1. Barbakan, Spartakus Krížna JN98MV 13.694 152 90,09 209, DX 1062
2. K-120 Lomnický štít, KN09CE 9.696 80 121,20 259
3. Marco Polo Veľká Javorina, JN88UU 8.609 116 74,21 186, DX 1158

4. Asterix Chmeľová, JN99BB 7.689 117 65,71 152, DX 1137
5. Vatrár Čertova skala, JN98LR 4.158 55 75,6 218
6. Houston Černatín, JN99KH 2.903 68 42,69 104
7. Horec Sitno, JN98KJ 2.718 40 67,95 134
8. K - 2 Kráľova hoľa, KN08BV 1.811 24 75,45 178
9. Nádej Kojšovská hoľa, KN08LS 733 13 56,38 141
10.Zbojnícka skala Zboj.skala KN08KS 549 6 91,50 137
11.Mafia Michalková JN98NM 205 7 29,28 42


Exp. Žábra - Žán Braník v deň závodu opustil lokátor JN99EH, Stratenec v Javorníkoch.
Exp. RAK odhlásila Chopok, JN98TW
Exp. Makovica KN08RU - Roman nenastúpil pre chorobu
Exp. Rozhľadna KN08UL - Ľubo nenastúpil pre chorobu
Exp. Dunaj, Žalostiná JN88RT (?)

Názov kóty Lokátor
Čertova Skala JN98LR
Chmelová JN99JC
Chopok JN98TW
Kojšova Hoľa KN08LS
Krížna JN98MV
Kráľova Hoľa KN08BV
Lomnický štít KN09CE
Makovica KN08RU
Rozhľadňa Kašov KN08UL
Sitno JN98KJ
Stratenec JN99EH
Veľká Javorina JN88UU
Žalostiná JN88RT

Kontrolná stanica počas monitorovania súťažiacich nezistila žiadny nedostatok. Zo súťažiacich a kontrolná stanica do termínu nepodala protest. Protest podal nesúťažiaci a nečlen SCBR v rozpore s Propozíciami Poľného dňa.
Jozef Masarik - Jožo Železnô - organizátor súťaže

Propozície Poľný deň 2006

Časť „A“ Názov: CB Poľný deň 2006
Organizátor: Slovenský CB rádioklub
Kontakty a informácie: Jožo Železnô - Jozef Masarik, Železné 3, 03215 Partizánska Ľupča, tel: +421 0910 125378, Ch 3 (opakovač), Dátum: 8. - 9. 7. 2006
1.etapa:sobota 8.7.2006 od 15,00 do23,00 h.
2.etapa:nedeľa 9.7.2006 od 03,00 do10,00 h.
Frekvencia: CB pásmo 26,965-27,405 s výnimkou 1 a 9 kanála a opakovačov
Výkon: max. 4W, modulácia: FM
Časť „B”
1. Podmienky účasti:
a. zúčastniť sa súťaže môže každý užívateľ CB pásma vysielajúci z územia SR, ktorý dodrží všetky ustanovenia Všeobecného povolenia VPR – 2/2005 pre OR vydaného Telekomunikačným úradom SR. b. pretekov sa nemožno zúčastniť z domáceho QTH žiadneho operátora. c. v súťaži sa môžu používať aj CB stanice namontované v automobiloch a iných dopravných prostriedkoch.
2. Prihláška: a. prihlásiť sa možno akoukoľvek dokladovateľnou formou; v prihláške sa uvádza meno, priezvisko a volačka hlavného operátora, príp. názov súťažného tímu, miesto a lokátor vysielania, telefónne čislo a poštová adresa.
b. rozhoduje dátum a čas podania prihlášky.
c. v prípade, že vybratá kóta už bude obsadená, organizátor SMS-kou alebo iným spôsobom upovedomí žiadateľa o potrebe zmeny prihlásenej kóty.
d. neoddeliteľnou časťou prihlásenia je zaplatenie štartovného poplatku vo výške 100,-Sk. Následne po zaplatení organizátor zašle súťažiacemu pridelený súťažný znak.
e. termín uzávierky prihlášok je 7.7.2006.do 20,00 hod.
3. Súťaž a spojenia: a. súťažiaci nesmie počas súťaže meniť prihlásenú kótu.
b. do denníka sa zapisujú spojenia so súťažnými i nesúťažnými stanicami zo Slovenska,
Poľska, Ukrajiny, Maďarska, Rakúska a Čiech.
c. v každej etape súťažiaci zapisuje spojenia do samostatného denníka, pričom spojenia v druhej etape čisluje od jednotky! Spojenia z prvej etapy sa môžu opakovať v druhej etap.
d. zápis v denníku musí obsahovať:
- poradové číslo spojenia
- súťažný znak alebo volačku protistanice
- čas spojenia, - lokátor (alebo čo najpresnejšie určenie QTH protistanice, umožňujúce dodatočné doplnenie lokátora)
e. za neplatné sa považujú spojenia:
- mimo uvedeného času súťaže
- s relátkom od tretej stanice
- spojenia pomocou vysielačiek pracujúcich na iných frekvenciách (pásmach)
- cez mobilný telefón alebo internet
f. Kontrolná stanica: bude zriadená na Strednom Slovensku v Nízkych Tatrách za účelom monitorovania súťažiacich. Zápis sa použije pri vyhodnocovaní výsledkov súťaže.
4. Vyhodnotenie a poradie: a. staničný denník je nutné doručiť organizátorovi do 31. 7. 2006. Je potrebné doplniť presný počet a volačky členov súťažných tímov.
b. za 1 km preklenutý vzdušnou čiarou sa prideľuje 1 bod.
c. poradie bude zostavené porovnaním zápisov v denníkoch a zaradením podľa celkového počtu bodov.
d. v prípade rovnosti bodov rozhoduje vyšší priemer na jedno spojenie.
5. Ceny pre víťazov: a. putovný pohár pre víťaza, b. poháre za umiestnenie na prvých troch miestach, c. diplomy pre každého účastníka resp. súťažný tím
6. Vyhlásenie výsledkov: a. oficiálne vyhlásenie výsledkov, odovzdávanie cien a putovného pohára bude na CB stretnutí v septembri 2006. Presný termín a miesto budú dodatočne oznámené. b. výsledky budú zverejnené aj na internetovej stránke SCBR a v dostupných CB časopisoch.
c. výsledková listina bude k dispozícii ihneď po vyhlásení výsledkov.

7. Protesty: a. protest musí byť podaný písomne, b. môže ho podať súťažiaci jednotlivec alebo súťažný tím, kontrolná stanica CBPD, kontrolný orgán TÚSR
c. podanie protestu je možné len do termínu príjmu denníkov, t.j.31.7.2006, na adresu poriadateľa.
d. spolu s protestom je nutné zaplatiť poplatok 100,-Sk. V prípade uznania protestu bude čiastka vrátená. V opačnom prípade čiastka prepadá v prospech organizátora.
e. protest musí obsahovať:
- kto podáva protest
- na koho je protest podaný
- predmet protestu, konkrétny popis porušenia propozícií
- dátum a podpis
f. výpočet výsledkov z denníkov bude podľa programu Ing.Petra Bílovského-OK2P BQ z Rádio klubu OK2KQM, VŠB-TU Ostrava.

9. ročník – 9.-10. júl 2005

9. ročník – 9.-10. júl 2005
názov exedície operátori QSO/body

1. exp. Mafia /p Kekes (HU) Števo Zvolen, Karči Lučenec 25 / 4.528
2. exp. K120 /p Lomnický štít Jano Šuňava, Viliam Tatranská Lomnica 20 / 3039
3. exp. Dunaj /p Veľká Javorina Major Bratislava, Rudy Sv. Jur 23 / 2586
4. exp. Čučoriedka /p Skalná Alpa Jožo Železnô, Alenka N. Tatry, Monča Železnô 24 / 2216
5. exp. Asterix /p Chmeľová Béďa, Murčo, Apex a Maťko Púchov 21 / 2143
6. exp. Žábra /p Čubův kopec (CZ) Žán Braník Praha 19 / 1922
7. exp. Marco Polo /p čertova skala Marconi a Erik Partizánske 23 / 1728
8. exp. Houston /p Fačkovské sedlo Tatko Karlo Žilina,Cvrček Budatín,Peter Vlčince,Milan Hájik,Edo Nesluša 17 / 1441
9. exp. Kráľová /p Tanečkov kopec cyro, Esmeralda, Fero a Betka Zvolen 14 / 1109
10. exp. Topoľ /p Vojšín Tino Zlaté Moravce 12 / 906
11. exp. Mars /p Fajtův kopec Drobek, Karel a Radek Velké Meziřičí 4 / 894
12. exp. Helena /p Helena Kosačka Horném Chlebany 13 / 746
13. exp. Barbakan /p Panský diel Mac Gyver Banská Bystrica a Paťo Zvolen 1 / 24
14. Honza Sosnová 0 /0

Poľný deň 2005 na "zablatenej Helene"

Nevedela som ako to bude u mňa so zdravím, tak som sa prihlásila na CB Poľný deň v poslednej chvíli dostanúc volací znak CB 41.
Nech už sa hovorí ako chce, ale pre staršiu osobu je už cykloturistika spojená s pešou chôdzou a tlačením bicykla s nákladom techniky do svahu riadna zaberačka. Aj z toho dôvodu je nutné vziať si so sebou viac náhradného oblečenia, keďže človek zo seba vydá litre potu. Cesta nebola ktovieaká, od rána u nás pršlalo a po poľnej i lesnej ceste tlačiť bicykel s 20 kilovým nákladom a anténou... ale s úsilím som to zvládla a na moje počudovanie, našla som pri lesnej cestičke aj 4 žltučké hríbiky - kuriatka. Potešilo ma to, bude „melencová hríbovica“. Nie dobré bolo to, že všade bolo mokro, ale proti tomu som urobila preventívne kroky. Požičala som si od kamaráta gumáky veľkosti č.8., obula som sa do nich (moja noha č. 4 sa tam vošla s topánkami) a pri pohľade na seba som sa musela smiať, ale nič iné mi nezostalo po skúsenosti z akcie Rozhledny 2005, kedy som mala nadobro premočené topánky a nohy, čo hraničí s privolávaním si zápalu. Stačí, že mám v kolene vodu, nachytať ešte zápal, tak to by som nechcela, preto takéto opatrenia. Kráčalo sa mi síce ťažko, ale nohy boli v suchom a o to mi išlo.
Zablatená som zakotvila na kóte „Helena“ za obcou Šišov, odpílila malou pilkou 3 metrový stožiarik a nastala montáž. Konečne som to mala za sebou, skúšam dávať výzvy a nič. Tak som zapla ručku, dala ju ďalej od seba a pokúšala sa zistiť, či môj signál ide von. A nešiel! Úprimne sa priznám, zahundrala som si ako drevorubač, keď si udrie po ruke a začala som kontrolovať, kde by mohla byť chyba. Prvé čo som urobila bola montáž druhého kábla, síce bol dlhší o 2 metre, ale iný. Zapla som stanicu a konečne to fungovalo, takže som zistila, že mám vadný 5 m kábel. Ešte že si so sebou beriem tri kusy kábla. Neviem v akom teréne budem a čím kratší kábel, tým menšie straty. Chcela som využiť najkratší, no nevyšlo mi to.
Od západu bola nad horou čierňava a predpoklad nočného dažďa, ale bola som rada, že mi to ide. Po príprave techniky som postavila bivak a nasledovalo chystanie dreva na ohník. Keď je špatné počasie beriem si z domu suché triesky na zakúrenie. Nazbierala som raždia, ktoré nebolo suché, ale dúfala som, že kým sa to rozhorí, oschne a budem môcť mať okolo polnoci aj ohník.
Pred 20 hodinou som nadviazala prvé spojenie so súťažnou exp. Dunaj, následne Marco Polo, Felix Ludanice a moja radosť rástla, že počujem a môžem si vymeniť reporty s expedíciou Asterix - operátor Béďa Púchov, s ktorou som na portejbloch viac razy po sebe nemohla nadviazať spojenie. Veselo nastalo, keď mi Tino Zlaté Moravce oznámil, že drží v ruke polku anténu, v druhej mikrofón a nemôže zapisovať spojenie. Keď chcel niečo napísať, musel položiť anténu, zapísať a znovu ju zdvihnúť. Spojenie sme urobili a to bolo hlavné.
Čo sa mi nedarilo, tak to bolo urobiť spojenie s exp. Mafia na kóte Kékes - Matra pri maďarských hraniciach za Lučencom.
Mraky sa pomaly rozplývali, už neboli tak čierno hrozivé a tak som sa rozhodla zostať a neísť domov pred polnocou.
Po 23 hodine som založila ohník. Bolo síce viac dymu ako tepla, ale i to mi pomohlo prekonať chlad a vlhkosť, čo sa mi vtierali pod kožu. Horúci čaj s koláčom, na to bezkofeinovka s čokoládou a hneď mi bolo ľahšie a veselšie. Tak som zostala na kóte a prvé spojenie v druhej etape patrilo exp. Asterix. Veselá partia mladých ľudí, ktorá rozdávala nielen reporty, ale hlavne dobrú náladu. Sú 2 hodiny a 30 minút, NASLEDUJE môj výkrik „HURÁ!“ Konečne sa mi podarilo nadviazať spojenie s Mafiou, síce R 2 signál 0, ale to prešlo a do denníka som si mohla zapísať 162 kilometrov a ku tomu násobič 1,4 na najdlhšie spojenie Poľného dňa stanice CB 41.
Ďalšia radosť nastala ráno o 5 hodine, keď sa podaril doslova husársky kúsok a to spojenie s Lomnickým štítom - op. Janko Šuňava. Viac krát som sa pokúšala s nimi mať spojenie z domu, no bezvýsledne a tentoraz na mňa sadlo šťastie. (Keď sa šťastie unaví, sadne aj na vola.) Takisto iba dvojkovým rádiom, ale predsa. Mrzí ma, že napriek viacerým pokusom mi nevyšlo spojenie s expedíciou Čučoriedka a exp Žabra - Žána Braník Praha na kóte Čubův kopec som vôbec nepočula. Možno nabudúce.
Kontrolná stanica Alfa - op. Felix Ludanice mi viac krát urobil relátko, odovzdal mi pozdravy od priateľov CB a na pásme bola podľa mňa pohoda a tolerancia. Nebolo na pásme obmedzených gumákov a to bolo dobre. Tým sa môj CB Poľný deň a noc skončil. Už len dobaliť techniku, zložiť anténu a odchod domov v hmle, ktorú bolo možné krájať, keďže nebolo vidno na tri kroky od seba. Pred odchodom som sa znovu „preliala“ horúcim čajom a vykročila spokojne v ústrety novému dňu šťastná, že žijem a mohla som bez ujmy na zdraví absolvovať ďalší portejbl v milovaných horách.
Ďakujem organizátorovi Marconimu za peknú akciu aj keď počasie nevyšlo a verím, že sa budeme počuť nielen v ďalšom CB Poľnom dni 2006, ale i počas Jánskej noci 2006.
Kosačka

Slovenský CB Poľný deň 2005

9. - 10.júl 2005 CB rádioklub Partizánske
Výsledková listina IX. Ročníka
Názov exp, súťažný znak Kóta, lokator, krajina Operátori QSO etapa Body QSO etapa Body TUIAL QSO Body
1. exp.MAFIA • CB-71 11 1809,9 14 2781,2 25 4528,1 Kekes (KN07AU), HUN Števo Princezná Zvolen, Karči Lučenec
2. exp.K 120-CB-92 8 1027 12 2012,2 20 3039,2 Lomnický štít (KN09CE), SVK Jano Suňava, Viliam Tatranská Lomnica
3. exp.DUNAJ - CB-21 11 1306,3 12 1280,2 23 2586,5 Veľká Javorina (JN88UU), SVK Major Bratislava, Rudy Svätý Jur
4.exp.ČUČORIEDKA - CB-62 13 1182,7 11 1033,1 24 2215,8 Skalná Alpa (JN98OX), SVK Jožo,Monča Železnô, Alenka N. Tatry
5.exp.ASTERIX - CB-51 11 1809,9 14 2781,2 25 4528,1 Chmeľová (JN99B8), SVK Béďa, Murčo, Jarik, Apex a Maťko Puchov
6.exp.ZABRA - CB-101 10 882,5 9 1039,5 19 1922 Rozhľadňa Cubôv kopec (JN99BE), CZE Zán Branik Praha
7.exp.MARCO POLO - PE-02 13 953,6 10 774,6 23 1728,2 Čertova skala (JN98LR), SVK Marconl a  Erík Partizánske
8. exp.HOUSTON - CB-61 12 1007,4 5 433,4 17 1440,8 Fačkovské sedlo (JN98HX), SVK Tatko Karlo Žilina, Cvrček Budatín, Peter Vlčince, Milan Hájik, Edo Nesluša
9.exp.KRÁĽOVA-CB-73 7 494,8 7 614,2 14 1109,0 Tanečkov kopec (JN98OM), SVK Cyro, Esmeralda, Fero a Betka Zvolen
10.exp.TOPOĽ - CB-42 12 905,8 - - 12 905,8 VoJŠin (JN98HL), SVK Tino Zlaté Moravce
11.exp. MARS - CB-102 2 288 2 606,2 4 894,2 Fajtôv kopec (JN89AI), CZE Drobek, Karel a Radek Velké Meziŕiä
12.exp.HELENA - CB-41 5 236 8 509,9 13 745,9 Hetena (JN98CP), SVK Kosačka Horné Chlebany
13.exp. BARBAKAN - CB-72 1 24 X 24 Pansky diel (JN98NS), SVK MacGyver Banská Bystrica, Paťo Zvolen
14.Honza Sosnová - CB-104 - - 0 0 Ještěd (JO70LR), CZE Honza Sosnová, Milan Ubinky

Kékes

Po dôkladnom prečítaní propozícií SK Letného poľného dňa sme po prepočítavaní kilometrov so šiestich kopcov (4 maďarské) vybrali kopec Kékes, čo je vlastne strecha Maďarska. Ako sa nám vodilo? Čítajte ďalej.
V domnienke že propozície sa nemenili, som sa prihlásil na Krížnu do Veľkej Fatry, ale keď som sa do nich začítal dôkladnejšie zistil som, že sa podobne ako v CL LPD počítajú len spojenia medzi súťažiacimi a tak som usúdil, že byť v strede republiky nie je moc výhodné a tak som začal preratúvať km a body odkiaľ by to bolo najlepšie. Z čoho sme vyberali?
1. Španí Laz 643m JN98PF; 2. Bukovina 525m JN98ND; 3. Csoványos 939m JN97LW;
4. Gerecse 638m JN97FQ; 5. Kékes 1014m KN07AU 6. Galya 964m JN97WW.
Po prepočte bodov jednoznačne vyšiel najlepšie Kékes, no a keď som na nete zistil, že hore vedie asfaltka bolo vyhrané! Teda vybrané. Ako navigátora a tlmočníka v neďalekej zemi som obsadil Karčiho Lučenec (foto vpravo) a trojku doplnila Princezná Zvolen a presne v takomto zložení sme v sobotu okolo 12h vyrazili z Lučenca cez Šalgotarián do pohoria Mátra. Karčiho tlmočnícke vedomosti sme použili hneď po prvej odbočke, keď sme zablúdili prvý raz. Tak sme sa vrátili, ale o 5km sme boli zase nevedno kde, tak sme zastavili na pivko a tak prinášam bedeker z Maďarskej krčmičky, pozdravujem hlavne TmR.
V tejto dedinke bývalo asi 65 obyvateľov, prevažne Slováci, alebo ak nie, tak aspoň všetci vedeli po slovensky, okrem KRČMÁRA! Takže Karči debatoval o stošesť a ja som čumel ako Poliak na kilo mäsa. Občas som sa niečo spýtal, ale hlavné bolo to pivko a to že nám poradil cestu. Cestou hore sme zablúdili už len dvakrát.
Na vrchole sme okamžite zaparkovali pred vysielač a dotyčný na vysielači nám poradil kde by sa dala rozložiť technika, ale ja samozrejme som hľadal niečo lepšie. Všade okolo tohto krásneho vysielača je hustý les, bolo ťažké niečo nájsť, ale pri náhodnej návšteve lesa som našiel jedno parádne miesto a to kamennú rozhľadňu vysokú asi 20 metrov. Bol som sa hneď „kuknúť“ hore a na vrchole bol stožiar asi 3 m čo úplne vyhovovalo našim zámerom. Z rozhľadne bol krásny výhľad smerom na Slovensko, čo sľubovalo pri dobrých podmienkach veľmi veľa. Vyliezli sme na strechu rozhľadne a začali stavať Black Pirate. Pohľad na neďaleké Slovensko krásny, na rúrach lešenia kvapky vody, tak je vám už jasné, že sme anténu stavali za dažďa. Na lešení dve vysielačky, ktoré sme z času na čas prepínali, tak vypadalo naše vysielacie stanovište.
Čo sa týka spojení, kopec nás totálne prekvapil. Krásne sme počuli celé Slovensko, čo sa nám zatiaľ nikde na Sovensku nepodarilo. Spravili sme spojenia so všetkými slovenskými súťažnými stanicami, ba podarili sa aj dve české súťažné. Spolu bolo nadviazaných 27 súťažných a kopa nesúťažných spojení. Všetko je jasné z mapky.
Z najdlhšieho spojenia sa ráno radovala Exp. MARS na Fajtovom kopci. Bolo to 338km a prekonali sme s ním rekord v SK Poľnom dni!
Čo sa týka PMR, pobrali sme iba stanicu pred nami, nikoho viac. Ale to na ukončenie štafety stačilo. Paťo Zvolen/p Pánsky Diel JN98NS - Števo Zvolen/p Kékes KN07AU bolo za 5/9 a 123km na malú 5cm gumku (!), čím sme po druhý krát za víkend prepísali históriu tým, že PMR štafeta preletela hranice troch štátov!
S pocitom dobre vykonanej práce, vedomí toho, že hlavného konkurenta Exp.K120 Lomnický štít sme porazili, sme sa okolo pol desiatej vybrali domov. Cesta domov však bol HOROR! Maďari tam nikde nemajú smerové tabule, štyri krát sme zablúdili. Karči sa zdokonaľoval vo svojej maďarčine, ale ani to moc nepomáhalo, jedni nás poslali doprava, druhí doľava, no proste Maďari - Hotentoti!
Po hodinovom blúdení sme konečne dosiahli Šalgotarián, zbehli do Tesca po niečo pod zub a mysliac si, že domov je to kúsok, sme sa venovali obchodíku. Cestou domov sme zablúdili opäť tí „fóliovníci" nemali označený ani kruhový objazd. Okolo 14h stojíme v Lučenci u Karčiho doma a bozkávam mu ruky, že ma priviedol do rodnej vlasti. Páni a dámy, výlet prekrásny, podmienky dobré, počasie na nič, asi tak by sa to celé dalo zhodnotiť.
Ďakujeme všetkým brejkom a tešíme sa najbližšie dopočutia z Moravy. Števo Zvolen

8.ročník CB Poľný deň 2004

Akcia CB Poľný deň je v CB verejnosti pojem, ktorý mnohých vytiahne von na kopce, aby sa po dlhej zime prevetrali a odskúšali svoju techniku. Tento rok sa tak dialo v nepriazni počasia, keďže cez deň popŕchalo a dul silný nárazový vietor, v Tatrách až so silou 75 km za hodinu. Väčšina hľadala na vysielanie chaty, ale vytrvalci ako Števko s Cyrkom Zvolen exp. Mafia s ktorými boli v expedícií Krokodíl, Janko a Ivan Sitno,
Tino Zlaté Moravce exp.Topoľ s Lojzkom mobil Topoľčianky súťažiacim v rádioamatérskej súťaži,
Jozef Vráble s manželkou Helou a najmladšou expedičníčkou Slovenska Skarletkou exp. Vatrár a ďalší o ktorých neviem, lebo som ich v Chlebanoch nepočula, boli pod stanmi a bivakmi.
Pohotová CB poétka Lidka Břestek z moravského Slováckeho CB klubu počas CB Poľného dňa v noci napísala a naživo zarecitovala rýmovačku expedícii VATRÁR vysielajúcej z Kremnických vrchov v 1000 metrovej výške kopca Čertová skala. Po zarecitovaní ju poslala e-mailom na moju adresu, keďže v Chlebanoch som ju nepočula.

VATRÁR
Na kopce s batohem lezou, dokonce celá rodinka,
Jožko, malá Skarlet i Helenka.
Expedičku krásnou dělají,
na lidičky s kopce volají.
Říkají si expedice Vatrár tu je,
hneď se každý nabrejkuje.
Je to veselá expedička, která se zapíše do srdíčka.

Pripísala rýmované slová i na moju adresu:

Když se ozve Kosačka ze staničky,
je hned v éteru živo.
Zavolá ze síbí na lidičky, s ní je na pásmu milo.
Setkání s ní je veselé a milé,
každý rád vzpomíná na tyto chvíle.
Své příběhy napíše do Junošíka,
tím šíří osvětu a moudrosti pro všechny CB lidi,
velký dík od nás za to sklidí.

Na vrchu Bezovec s rovnomennym názvom expedície vysielal Barny Piešťany (z chaty), s ním som urobila ešte popoludní svoje prvé spojenia. Opäť som ho po roku počula a potešilo ma, že je CB verný, každoročne vyjde na kopec zasúťažiť si.
Obdobnou vernou dušou éteru je aj Esmeralda Zvolen, ktorá síce na kopce nechodí, keďže sa stará o starkú a nemôže ísť, ale má vždy zapnutú staničku a s potešením rozdáva expedičníkom body. Deje sa tak roky a všetci, ktorí majú na ňu dosah a ona môže odskočiť od práce, isto od nej dostanú report a dobré slovo k nemu, pretože je cébečkárka telom a dušou. I Rudko Včelár Zlaté Moravce s potešením rozdával body a debatoval s expedičníkmi na rôzne témy, dohodol si i príležitostné stretnutie atď. Nesporne je takýchto cébečkárov a cébečkárok viac a expedičníci o nich najlepšie vedia povedať a napísať.
Nepočula som Janka Šuňava - exp. K 120 a Jožka Železnô - exp.Čučoriedku, ba ani exp. Dunaj na Kamzíku z Bratislavy. Zvláštne atmosférické rušenie neprialo diaľkovým spojeniam tak, ako po iné roky. Taktiež som nepočula nikoho z Trnavy a okolia, Banskej Bystrice či Lučenca a tak musíme počkať na konečné výsledky súťaže, aby sme sa dozvedeli, kto všetko bol na kopcoch. Expedícia Marco Polo - Marconi Partizánske - vysielala z chaty Kaktus Maják za Handlovou.
Vďaka organizátovi Marconimu z exp.Marco Polo a súťažiacim expedíciám sme i my v doli-nách mali pestrejší život. Mohli sme sa navzájom pozdraviť i s tými, ktorých na direkt počas roka nepočujeme a k tomu, samozrejme cez relátko niektorého súťažiaceho, zaželať veľa pekných chvíľ v zdraví a pokoji.

Kosačka

8. ročník: 19. - 20. marec 2004

8. ročník – 21.-22. marec 2004
názov expedície Operátori QSO / Body

1. exp. K-120 Jano Šuňava, Fokker Poprad, Viliam T.Lomnica 111 / 9.110
2. exp. MAFIA Cyro Zvolen, Krokodíl B. Belá, Jano a Ivan Sitno 121 / 8.716
3. exp. KRIVÁŇ Jano Tatra a Paľo Turany 109 / 7.146
4. exp. VATRÁR Jozef, Hela a Scarlett Vráble 98 / 6.835
5. exp. ČUČORIEDKA Jožo Železnô 86 / 6.341
6. exp. BEZOVEC Barney Piešťany 79 / 3.863
7. exp. K2 Boris a Miro Poprad, Miro Stará Lesná, Mayo L. Štít: 47 / 3.845
8. exp. DUNAJ Major, Lego, Micron, Cukrík Bratislava 57 / 3.658
9. exp. MARCO POLO Marconi a Erik Partizánske 56 / 3.270
10. exp. TOPOĽ Tino Zlaté Moravce 57 / 2.634
11. exp. KATARÍNKA Padre a Alfa Ivan Trnava, Dallas Smolenice 47 / 2.578
12. exp. LAMPÁŠIK Mustafa Bytča 35 / 1.716
13. exp. ORION Maňo a Palči Sliač 14 / 741

Raz sme išli po nohách a raz zase po zadku...

Pri pohľade na oblohu mi nevdojak vykĺzlo z úst: „A zas bude pršať, zrovna vtedy, keď je CB Poľný deň!“ No to nesmie byť prekážkou, veď vysielame z kopca v každom ročnom období i v každom počasí. Najmladšia členka expedície Vatrár sa nedala prehovoriť, aby zostala doma. prehovorila nás a vzali sme ju do zimného a upršaného počasia. Cestou k pohoriu sme nevideli žiadny sneh, čo nás potešilo, ale Jožkova predtucha, že v kopcoch to bude inak sa naplnila. Snehu na ceste k vrcholu takmer po kolená, s autom sa tam nedalo ísť. Nezostalo nič iné, len odstaviť auto pod kopcom a vyniesť všetko na chrbte. Tri krát sme sa museli otočiť, kým sme povynášali čo bolo treba na nočný pobyt. Našli sme miesto pod vrcholom, kde bol stopený sneh. Skarletka sa držala veľmi statočne, na jej 6 rokov to bol heroický výkon, poctivo s nami nosila ťažké bremená. Pri vrchole jej už všetko jedno nebolo, už i slzičky tiekli, no rýchlo vyschli, keď sme rozložili stan, vyhriali vo vnútri priestor, občerstvili sa a začali robiť spojenia.
A spojenia pribúdali, no odrazu bác! Závada. Mali sme špatný spoj na živom vodiči koaxiálneho kábla, ktorý nám slúžil ako spojka. Letovačku sme nemali, tak sme si pomohli dvomi kameňmi. Vysielalo sa ďalej a zrazu bum! Ďalšia závada. V 5/8 anténe zlý kontakt medzi konektorom a cievkou antény. Po odstránení závady sme zistili, že sme zmeškali spojenie s kontrolnou stanicou. A to najhlavnejšie, nakoniec nám odišla aj stanica! To bol dôvod zmeškať aj druhé spojenie s kontrolnou stanicou. V aute sme mali druhú stanicu, no kto pre ňu pôjde v nočnú hodinu? Samozrejme, lós padol na Jožka. Kým sa vrátil, Skarletka zaspala zabalená v teplej deke. Po namontovaní ďalšej, už funkčnej stanice pokračovali nočné spojenia.
Ranný vtáčik Jožko Železnô nás skoro zobudil, čo bolo len dobré, pretože po rozhovore s ním sme začali s nedeľným lovením spojení až do desiatej hodiny. Nemali sme priveľa spojení, no boli sme nadmieru spokojní a mohli sme baliť, ale ako to pobaliť, aby sme viac krát nemuseli šľapať znovu do kopca? Nesmierne ťažký náklad, no radšej raz ako tri razy po skromnom nočnom spánku. Raz sme išli pekne po nohách a raz zase po zadku, všetko dobre dopadlo, nestal sa úraz. Váha nákladu po páde nás hnala dolu kopcom jedna radosť. Nohavice to vydržali a modriny sa už zahojili. Celý premočení sme nastúpili do auta a poďho domov!
Chceme sa poďakovať hlavne všetkým ženám, ktoré vytrvalo na nás brejkovali z domáceho QTH. Dievčatá vždy rady a ochotne dávajú body expedíciám na kopcoch a nebolo tomu inak ani počas Poľného dňa. Takými vernými vytrvalkyňami sú ESMERALDA Zvolen, KATARÍNKA Žilina, ANKA Veľké pole, KOSAČKA a najstaršia cébečkárka ROZÁLKA Horné Chlebany, LIDKA BŘESTEK z Moravy, ktorá pohotovo dokáže skladať básničky a ďalšie. Nech sa na mňa nehnevajú tie, ktorých volačky mi pri písaní neprišli na um. Držíme vám palce a nech s vami i naďalej máme čo najviac spojení.
Pieseň, ktorú nám spievala Esmeralda Zvolen v nočnej hodine (presne o polnoci), nemala chybu: „Odbila dvanásta hodina, cébečkárom sa deň začína...“ (Za exp. VATRÁR Hela Vráble)

Začiatok.:20.3.2004, 16:00 h. Koniec:21.3.2004, 10:00 h.
Call Exp. Kóta Členovia QSO Body.. .priem.
1. PE-71: K120: Lomnický štít: Jano Šuňava, Fokker : 111: 9: 909,66: 89,28
 Poprad, Viliam T.Lomnica
2. PE-62: Mafia - Sitno: Števo, Cyro Zvolen, : 121: 8: 715,60: 72,03
Krokodíl B. Belá, Jano a Ivan Sitno
3. PE-52: Kriváň - Fatr.Kriváň: Jano Tatra a : 109: 7: 415,80: 68,03
Paľo Turany
4. PE-31: Vatrár - Čertov kopec: Jozef, Hela a : 98: 6: 834,70: 69,74
Scarlett Vráble
5. PE-51: Čučoriedka - Chopok: Jožo Železnô: : 86: 6: 340,68: 73,73
6. PE-23: Bezovec - Bezovec: Barney Piešťany : 79: 3: 863,20: 48,90
7. PE-72: K2: Kráľova hoľa: Boris a Miro Poprad,: 47: 3: 844,60: 81,80
Miro Stará Lesná, Mayo L.Štít
8. PE-11: Dunaj - Kamzík: Major, Lego, Micron,: 57: 3: 658,16: 64,18
Cukrík Bratislava
9. PE-41: MarcoPolo-Kaktus Maják: Marconi, a Erik : 56: 3: 270,30: 58,40
Partizánske
10. PE-32: Topoľ - Jedľ. Kostoľany:Tino Zlaté Moravce : 57: 2: 633,68: 46,20
11. PE-22: Katarínka - Katarínka: Padre a Alfa Ivan : 47: 2: 578,36: 54,86
Trnava, Dallas Smolenice
12. PE-53: Lampášik - Podjavorník:Mustafa Bytča : 35: 1: 716,20: 49,03
13. PE-61: Orion Kráľova skala: Maňo a Palči Sliač: : 14: 740,54: 52,90
Contest manager: Pupáčik N.Dubnica

CB Poľný deň 2004

Rozhodol som sa trochu napísať o CB Poľnom dni, ako bolo a ako by možno mohlo byt nabudúce lepšie.
Tohtoročný Poľný deň sa pre expedíciu TOPOĽ začal v prvý marcový víkend (7. 3.) 1. subregionálom na VKV. Začali sme vážne uvažovať nad našou nahlásenou kótou - Vojšín je v 819 metrovej výške a tam ešte vládla krutá zima a dva týždne pred pretekom nenasvedčovali tomu, že by sa to mohlo zmeniť. Týždeň pred pretekom sa výrazne oteplilo a začala konečne prichádzať jar.
Vo štvrtok beriem ďalekohľad, sadám na babetu a vyrážam za Zlaté Moravce na optický prieskum Vojšína. Všetko je v poriadku, ale len zdanlivo. Volám členovi expedície Lojzovi mobil (OM3WED), že na Vojšíne už kvitnú fialky, ale on tomu nechce veriť. Z jeho bezmála tridsať ročnej skúsenosti s touto kótou nechce veriť, že tam už dorazila jar a preto vyrážame na bližší prieskum. Dorazili sme k cieľu a moja embéčka končí ihneď ako sme odbočili z asfaltovej cesty na poľnú. Po kolená mokrého snehu nafúkaného z lúky je už aj na takýto ,,terénny“ stroj priveľa. Voláme Marconimu, že kóta je nedostupná a meníme ju za Jedľové Kostoľany 551m.n.m.
Je sobota zavčasu ráno, balím Formelku, PSV meter... a vyrážam do ,,práce“ (nie každý má cez víkend voľno). Na kopec dorážame po práci o 16 hodine a rýchlo staviame stožiar, aby sme mohli vstúpiť do boja. Po pol hodine zapíname stanicu a počúvame. O 16: 34 dávame prvú výzvu a robíme prvé spojenie s exp. Mafia a potom sa to už začína sypať.
Prieskumom pásma som skonštatoval, že táto kóta nebol šťastný krok. Napríklad z exp. Čučoriedka som sa v piatok večer bavil z domáceho QTH obojstranným reportom 5/6 a v preteku sme mali problém dokričať sa na seba, horko ťažko sme sa dohodli na čase, reporte, lokátore, o priateľskom pokece sa nedalo ani hovoriť. Prvú kontrolnú stanicu som akosi prepásol kvôli rozprávaniu s kamarátmi na inom kanáli (vlastne o tom to je) čo ale bolo na moju škodu v preteku. Navečer sa nám schladilo, tak sme si zakúrili a spojenia sa robili v „trenírkovej teplote.“ Spojenia okolo 1 hodiny po polnoci utíchli. Vzdali sme to a prešli do horizontálnej polohy. Ráno sme urobili ešte zopár spojení, ale zväčša s priateľmi v okolí.
Trochu zo štatistiky: najdlhšie spojenie: exp. Dunaj JN88NE 108 km čo predstavuje celkový počet bodov: 2 780. 58 spojení počas súťaže nie je veľa, no za daných problémov s kótou to nie je až také špatné.
Tohtoročný Poľný deň bol poznačený nízkou účasťou cébečkárov na pásme. Prejavuje sa všeobecný úpadok CB pásma. Pre porovnanie, v minulom ročníku - ako nesúťažný - som mal 130 spojení presahujúcich aj 200 km. Na pásme kolovali reči o tom, že tento ročník je príliš zavčasu a kvôli voľbám sa to malo presunúť buď o víkend neskôr 10. - 11. 4 alebo skôr 27. -28. 3. Dnes môžem povedať, že víkend 27. - 28. 3 by bol nešťastné riešenie, napadol sneh a bola zima. V podstate počas Poľného dňa 2004 bola pekná, pomerne teplá noc, aspoň u nás na dolniakoch.
Teším na budúci ročník CB Poľného dňa 2005 a verím, že bude väčšia účasť, lepšie počasie s prijateľným termínom konania. súťaže.

Tino Zlaté Moravce

JARNÝ CB POĽNÝ DEŇ

Posledný marcový a zároveň prvý jarný víkend tohto roka sa niesol v znamení otváracieho cébečkarského podujatia na Slovensku. Už ôsmy krát sa slovenskí vyznávači expedičného vysielania vybrali na kopce, aby v ťažkých podmienkach absolvovali najobľúbenejšiu súťaž – JARNÝ CB POĽNÝ DEŇ CB klubu Partizánske.
Obdobie pred súťažou sa opäť nieslo v znamení zmien. Tentokrát sa začalo úmyselne už v septembri na Donovaloch, aby sa predišlo problémom a aby každý mal v hlave aspoň základné informácie o súťaži. Posledná zmena sa uskutočnila asi 6 týždňov pred súťažou a bola to zmena veľmi dôležitá. Menil sa termín súťaže, pretože na prvý aprílový víkend vyhlásil prezident SR referendum a prezidentské voľby. Keďže sme chceli dodržať aspoň termín vyhlásenia výsledkov, skrátili sme obdobie prihlasovania a Jarný poľný deň sa konal presne v čase príchodu tohto ročného obdobia 20. - 21. 3. 2004. Nakoniec sa na kopce dostalo celkom 15 súťažných expedícií, s nimi jedna kontrolná a niekoľko nesúťažných expedícií na Slovensku a asi rovnaký počet českých a moravských kolegov. Počasie sa od piatkového večera zhoršovalo a v noci zo soboty na nedeľu na niektorých miestach opäť vládla pani Zima. Najmä tí, ktorí boli na vyšších kopcoch, pocítili
silnú a mrazivú víchricu na CB majetku - na Lomnickom štíte a Chopku vietor bral antény...
Hoci tento rok nepadol žiadny rekord v počte súťažných expedícií či v celkovom počte aktívnych účastníkov, zaradí sa VIII. ročník určite do histórie cébečkárskych súťaží na Slovensku. V prvom rade už spomenutou nepriazňou počasia. Čo však prekvapilo všetkých, na pásme bolo v porovnaní s inými súťažami omnoho menej cébečkárov vysielajúcich z QTH. Nadránom už takmer nebolo s kým robiť spojenia, preto viaceré expedície „zaparkovali“ na 11. kanáli a rozoberali končiaci sa VIII. ročník. Mnohí už priamo počas týchto spoločných diskusií vyslovili už mnohokrát povedaný návrh, aby sme (organizátori) zmenili termín súťaže na leto. Doteraz som vždy oponoval tým, že CB Poľný deň sa vždy konal s príchodom jari, preto aj mal prívlastok „jarný“. Zároveň sme využívali skutočnosť, že krátko po súťaži je vždy CB stretnutie na Remate, kde je ešte všetko v živej pamäti a tak vyhlasovanie výsledkov, ktoré nikto nepozná, má svoju príchuť. Okrem toho som nabádal ostatných slovenských cébečkárov, aby zorganizovali ďalšiu CB súťaž podobného charakteru (veď tých voľných víkendov je ešte asi 40). Toho sa pred časom ujal Števo Zvolen (SK-525) a bystrický CB rádioklub a zorganizovali niekoľko ročníkov Night Scream závodu. No záujem oň postupne upadol a súťaž zanikla. Teraz, keď sa znova objavila myšlienka presunúť CB Poľný deň, dovoľujem si ako hlavný organizátor súťaže oznámiť vám, že tohtoročný jarný CB Poľný deň bol posledným. Od roku 2005 sa Poľný deň presunie na niektorý letný prázdninový víkend. Či sa uskutoční súčasne s Letným poľným dňom CB klubu Česká Lípa alebo nie, zatiaľ nevieme, isté je, že budeme zvažovať rôzne alternatívy. Len sa v kútiku duše obávam, aby aj tento závod presunom na leto nezanikol tak ako niektoré iné letné podujatia.
Chcel by som aj touto cestou poďakovať Paľovi – Pupáčikovi Nová Dubnica za ochotu a nezištnú pomoc pri vyhodnocovaní denníkov v tohtoročnom CB Poľnom dni a Števovi Zvolen za odkontrolovanie niektorých sporných lokátorov uvedených v denníkoch súťažných expedícií. Ďakujem všetkým zúčastneným expedíciám, ktoré aj napriek nevľúdnemu počasiu vysielali. To je totiž najväčšia odmena pre organizátorov takýchto súťaží. No a v ich mene sa chcem poďakovať všetkým cébečkárkam a cébečkárom, ktorí sedeli doma pri mikrofónoch a trpezlivo rozdávali body nám – bláznom na kopcoch.
Jar sme privítali, a hoci nám bola zima, myslím, že to stálo za to...
Marconi Partizánske

7.ročník: 12. - 13. apríl 2003

7. ročník – 12.-13. apríl 2003
názov expedície Operátori

1. exp. MAFIA Števo, Cyro Zvolen a Krokodíl Banská Belá
2. exp. ČUČORIEDKA Jožo Železnô a Soňa Nízke Tatry
3. exp. K-120 Jano Šuňava, Iron, Fokker Poprad, Viliam Tatranská Lomnica
4. exp. ROZHĽADŇA Pietro, K-1, Leosh, Jerry Tranva, Dušan Ružindol
5. exp. VEĽKÁ FATRA Martin a Snoopy B. Bystrica
6. exp. KOMANDO Jurki Modra a Mravec Bernolákovo
7. exp. KRIVÁŇ Jano Tatra a Paľo Turany
8. exp. M. KARPATY Major Bratislava a Rudy Svätý Jur
9. exp. VATRÁR Jožo, Hela a Scarlett Vráble
10. exp. RÝCHLONôŽKA Felix Ludanice, Johny 2 a Gýmeš Oponice
11. exp. PODHORAN Peter, Indián a Zepellin Podlužany
12. exp. MURGAŠKA Rex Horné Pršany a Disney B.Bystrica
13. exp. DRÁČIK Dušan kotmanová, Karči Lučenec, Ďuso Mýtna
14. exp. ORION Maňo a Palči Sliač
15. exp. NORTON Tatko Karlo Žilina, Mustafa Bytča
16. exp. STRANÍK Milan, Mišo, Robo Brodno
17. exp. KOBYLKA Schwartz Moravské Lieskové
18. exp. MAKOVICA Level Košice
19. exp. TRIO – CZ Martin Rákosník Lesná, Pinďa Líšeň, Honza Rosice
20. exp. MAPA Padre, Alfa Ivan Trnava 

6.ročník: 13. - 14. apríl 2002

6. ročník – 13.-14. apríl 2002
názov expedície Operátori

1. exp. MAPA Maverick Smolenice, Padre Trnava
2. exp. K-120 Jano Šuáva, Iron a Fokker Poprad
3. exp. MAFIA Števo a Cyro Zvolen
4. exp. V.JAVORINA Delta Nové Mesto nad Váhom
5. exp. PLEŠIVÁ K-1, Leosh a Pietro Trnava
6. exp. K2 Boris Poprad, Mayo Lomnický Štít, Rado Morava
7. exp. RÝCHLONôŽKA Mladá Vrana, Roman 2 Nitra, Felix Ludanice
8. exp. KRIVÁŇ Jano Tatra a Milan Tatra, Paľo Turany
9. exp. ČUČORIEDKA Jožo Železnô
10. exp. MARCO POLO Marconi Partizánske
11. exp. POLOM CB klub ZŠ Brodno (Žilina)
12. exp. ORION Palči a Maňo Sliač
13. exp. TULEŇ Barney Piešťany
14. exp. VOLOVEC Ferdo Rožňava
15. exp. PANSKÝ DIEL Martin a Snoopy Banská Bystrica

5. ročník: 21. - 22. apríl 2001

5. ročník – 22. apríl 2001
názov expedície operátori

1. exp. KRÁĽOVÁ HOĽA Boris, Kamaro, Miro, Hela Poprad, Jano Šuňava
2. exp. VEĽKÁ JAVORINA Delta Nové Mesto nad Váhom
3. exp. PLEŠIVÁ Pietro, Leosh, K-1 Trnava
4. exp. ZVOLENSKÍ MAJSTRI Števo a Cyro Zvolen
5. exp. FATRANSKÝ KRIVÁŇ Paľo Turany, Jano Tatra Priekopa
6. exp. LIMA VIKTOR Martin Čankov
7. exp. ROZBEHY Padre Trnava, Fornax Trstín, Dallas Smolenice
8. exp. PODHORAN Zepellin, Peter, Chemlon, Indián, Zepellin junior Podlužany
9. exp. ZOBOR Bravo, Mladá Vrana, Roman-2 Nitra
10. exp. VOLOVEC Ferdo, Ericccson Rožňavy
11. exp. RADAR Anton, Orion, Filio, Gaštan, Gaštan jr., Vírus, Tomáš Hlohovec
12. exp. STARÁ KOPA Martin Banská Bystrica

4. ročník:25. marec 2000

4. ročník – 25. marec 2000
názov expedície operátori

1. exp. KRÁĽOVA HOĽA Boris, Kamaro, Miro Jaro Poprad a Rado Morava
2. exp. KRÁĽOVÁ Števo a Cyro Zvolen, Snoopy Bystrica, Rex Horné Pršany
3. exp. SPUTNIK 2 Martin Čankov a Pagy Levice
4. exp. SALAMANDER Marconi a Moskyt Partizánske
5. exp. ROGALO Maverick a Padre Trnava
6. exp. FATR. KRIVÁŇ Paľo Turany
7. exp. MARTINSKÉ HOLE Jogurt Martin
8. exp. ŠTRBSKÉ PLESO Vilo Lomnica, Oliver Poprad
9. exp. UHORNIANSKY KOPEC Ericcson, Ferdo a Robi Rožňava
10. exp. HOMOĽA Peter Trnava
11. exp. ZMRZLIAK Jano Istebné
12. exp. JAVORIE Mirka Lučenec
13. exp. SNEŽNÝ ZÁVEJ Callimero, Bahno, Sultán, Kýblik, Raptor Vlado a Ondrej PN
14. exp. OSTRÁ K-1, Trnava, Edison Hubiná, Bobrík Ružindol
15. exp. FRAŠTÁK Anton, Gaštan, Vírus Tomáš Hlohovec

3. ročník: 27. marec 1999

3. ročník – 27. marec 1999
Por. názov expedície operátori

1. exp. KRÁĽOVA HOĽA Boris Poprad a kol.
2. exp. ALPA Alfa Ivan a Padre Trnava
3. exp. KRÁĽOVÁ ZVOLEN Cyro, Števo, Fero Zvolen
4. exp. KARPATY ? Trnava
5. exp. MARTINSKÉ HOLE Jano Tatra Martin
6. exp. VEĽKÁ JAVORINA Delta Nové Mesto n/V a kol.
7. exp. KRÍŽAVA ? Martin
8. exp. POVAŽSKÝ INOVEC CB club Nitra
9. exp. TRÍBEČ CB klub Hlohovec
10. exp. APOLLO Apollo Stará Turá
11. exp. BUCHLOV Marconi a Fuller Partizánske
12. exp. MACHNÁČ ? Dubnica nad Váhom
13. exp. RÁDIOVOZ PLEŠIVÁ K-1 a kol. Trnava
14. exp. VEĽKÝ FATRANSKÝ KRIVÁŇ Jano Tatra Martin, Paľo Turany
15. exp. HAVRANICA Peter Trnava
16. exp. PANSKÝ DIEL Martin a kol. Banská Bystrica
17. exp. HOLÝ VRCH Vilo Trstín
18. exp. UHORNIANSKY KOPEC Ferdo Rožňava

2.ročník: 28. marec 1998

2. ročník – 23. marec 1998
Por. názov expedície operátori

1. Exp. MAPA Maverick Smolenice a Padre Trnava
2. exp. POHR. INOVEC Tony Nitra a Falco Rišňovce
3. exp. NOVÁ HOĽA Alex Radošina a Martin Donovaly
4. exp. FAČKOVSKÉ SEDLO Fero Žilina a Dušan Konská
5. exp. KRÁĽOVÁ Cyro, Števo, 3-2-1 Zvolen
6. exp. LOMNICKÝ ŠTÍT Rado Morava, Maco Kežmarok, Boris Poprad
7. exp. POV. INOVEC
Kondor, Tulo, Arči, Greennhorn, Kobra, Titan, Magic, Algida, Rambo Trenčín
8. exp. TRÍBEČ Anton, Gaštan, Gaštan jr., Orion, Michal, Vírus Hlohovec
9. exp. BUCHLOV Marconi a Erik Partizánske
10. exp. RÁDIOVOZ PLEŠIVÁ K-1 a Jerry Tranva
11. exp. ZMRZLIAK Mišo a Jano Istebné
12. exp. MAKOVICA Domino a Herkules Horná Streda
13. exp. SMREKOVICA Blesk, Milan a Tonik Prešov
14. exp. VEĽKÁ JAVORINA Apolo Stará Turá, Delta N. Mesto n/V., Rádio Šimon Horné Srnie
15. exp. HAVRAN Kresťan a Pluto Šalgovce, Havran Radošina
16. exp. VRŠATEC K-1 Dubnica
17. exp. PYRAMÍDA ZOBOR Karči 2, Jozef 4 a Krtko 1 Nitra
18. ? Meteor Piešťany
19. exp. MAKOVICA Balvan, George, Kongo a Zrzo Košice
20. exp. BEZOVEC Mery Piešťany
21. exp. PÁNSKA JAVORINA Kosačka Horné Chlebany, Zepellin Bánovce n/B.
22. exp. POMNÍK Klinec Partizánske
23. exp. TATR. LOMNICA Miki Tatranská Lomnica
24. exp. BACHUREŇ Miki Prešov

1. ročník: 3. máj 1997

CB poľný deň – história
1. ročník – 3. máj 1997

Por. názov expedície QSO/body operátori
1. exp. Donovaly – Zvolen 4 / 229 Admirál, Laco, Delfín a Beta PE
2. exp. Pánska Javorina 4 / 226 Klinec Horné Chlebany + Kosačka a Salamander H.Chlebany
3. exp. Panský Diel 4 / 219 Martin a kol. Banská Bystrica
4. exp. Rokoš 4 / 190 Generál a kol. Prievidza
5. exp. Stopa – Brodzany 3 / 115 Starčok a Alf Partizánske
6. ? 1 / 73 OM3KRR, Lučenec


Kód na banner
<a href="http://cbrsk.euweb.cz" target="_blank"><img src="http://cbrsk.euweb.cz/Bannery_files/cbrsk-euweb.cz.gif" border="0" alt="CBRSK Horné Chlebany - Cezmín"></a>

Moje
webové stránky

Cezmín: http://cezmin.wz.cz
Cezmín: http://cezmin.wz.sk
Vianoce: http://vianocesk.wz.cz
Viktorian http://viktorian.wz.sk
 Svadba: http://svadbask.unas.cz
 Bylinky: http://bylinky.czweb.org
Seniorka: http://seniorka.szm.com
Cintorín: http://cemetery.zaridi.to
 Bábiky: http://svetbabik.czweb.org
Slovania: http://slovania.czweb.org
 Pani Príroda: http://agika.szm.com
 Veľká noc: http://eufrosyne.szm.com
Veľká noc: http://velkanoc.czweb.org
Jánska noc: http://cbjanskanoc.wz.cz
Gloria Polo: http://gloriapolo.czweb.org
Moji psíkovia: http://mikinka.czweb.org
Milujem pani P... : http://eufrosyne.wz.cz
Cezmín ker a alias: http://cezmin.czweb.org
 Michal Krpelan: http://michalkrpelan.wz.cz
Vianoce: http://vianocechristmas.czweb.org
 Aishwarya Ray z Indie: http://aishwarya.wz.cz
 Horná Chlebany : http://hornechlebany.unas.cz
 Rádioamatéstvo  : http://cbrsk-chlebany.euweb.cz
Múdra ako rádio: http://www.mudraakoradio.euweb.cz
CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK: http://cbrsk.euweb.cz
Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
Seniorka a deti: http://seniorka-deti.wz.cz
Olympionik: http://olympionikholub.wz.sk
Sedmičkari:
http://rannisedmicka.wz.cz
Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

Senior Baťo: http://dano17.wz.sk
Späť| Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia1998 cezmin.wz.sk