wz

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anjelské dušičky

[ Späť | Obnoviť | Dopredu ]

Táto stránka sa správne zobrazuje kódovaním Windows 1250.
Stránky sú optimalizované pre Microsoft Internet Explorer 4.0 a viac pri rozlíšení 1024x768 pixelov

Benefičná aukcia

Dňa 23.8.2008 o 17.00 hod sa v Piešťanoch v Dome umenia sa uskutoční benefičná aukcia. Výťažok z nej je určený na podporu talentovaných detí z downovým syndrómom a na podporu umelcov. Dražbu bude viesť známa moderátorka Patrícia Jariabková, zabezpečený bude milý kultúrny program ako aj chutný raut.

Ak chcete vidieť čo ste ešte nevideli, nádherné diela a dielka talentovaných detí a umelcov príďte si vychutnať atmosféru, zakúpiť si dielo, urobiť radosť sebe aj iným.

Dražené budú diela týchto umelcov:
• Magdaléna Frešová, maľba na hodváb
• Akad.mal. Veronika Gabčová,
• Mgr.art. Petra Jureňová Vlhová, sklárska výtvarníčka
• Akad.mal. Jozef Krakovský, monografie
• Mgr.art. Miloš Packo, sochár
• Janka Packová, olejomaľba
• PaedDr. Jaroslav Uhel, olejomaľba
• Denisa Tatar, olejomaľba

a talentovaných detí s DS – Barborky Algayerovej a Natalky Šebovej.

• Denisa Tatar, olejomaľba

-----------------------------------------

Výstava diel Barušky

na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky

na Slovensku

http://www.barborka.websnadno.cz 

Je 16.3.2008 a pre mňa osobne je to pamätný deň po celý život vzhľadom k faktu, že moja matka práve v tento deň mala pôrodné bolesti a priviedla na svet človeka, ktorému dala meno Anežka. A práve v tento deň som si prečítala správičku o tom, že naša Barborka úspešne absolvovala novú výstavu na Veľvyslanectve Chorvátskej republiky na Slovensku dňa 11.3.2008.

Gratulujem Barborke s jej dobrou maminkou a ďakujem Bohu zato, že existujú a sú v tom istom čase a priestore kedy žijem a obšťastňujú všetkých dobrých ľudí krásou farieb prírody letného žiarivého slnka. Zo všetkých obrazov Barušky dýcha na človeka teplo slnka a odtiene všakovakých dúhových farieb... ako pestrý život života pozemského. Krása, symbolika, pulz života a fantázia sa snúbia v jednom, v duchu našej Barborky, ktorá nám svojou rečou dáva na vedomie o svojej láske a kráse navôkol i v nej.

Baruške som urobila malú drobnosť pre potešenie

   

Pozrite si malé torzo z jej najnovšej tvorby a niekoľko fotografií z veľvyslanectva, kde bola ako žiarivé slniečko šťastná, že obdarováva iných svojou vnútornou krásou vmaľovanou do obrazov farieb letného slnka.

(20.11.2007)

X. festival umenia  v Lodži (Poľsko)

Barborka po úspešnej výstave v Nitre v septembri roku 2007 získala vysoké ocenenie v zahraničí

Barborkine práce sú tak krásne, že oslovujú ľudí a jej vytrvalá práca so schopnosťami vyjadriť svoje pocity formou teplých farieb a ku tomu formou fantastického videnia života a sveta okolo sa stretli s obdivom a uznaním nielen doma, ale i v zahraničí, konkrétne v meste Lodž, kde iba nedávno dňa 22. októbra 2007, uzavreli podpisom bilaterálnej dohody spoluprácu medzi Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Vysokou školou pedagogickou v Lodži. Lodž má dva milióny obyvateľov, nachádza sa v strede Poľska a je hlavným mestom Lodžského vojvodstva. V Poľsku je 123 vysokých a 230 súkromných škôl a konkrétne v Lodži sídli Lodžská univerzita, lekárska akadémia i desiatka iných vysokých škôl technického, ekonomického a umeleckého zamerania.

Na X. festivale bolo zúčastnených 12 krajín

a Barborka získala hlavnú cenu

Okrem uvedeného, v Lodži sa nedávno konal aj II. Svetový kongres Rómov, na ktorom sa zúčastnili i predstavitelia rómskych organizácií zo Slovenska. V aule katedry práva a verejnej správy Univerzity v Lodži sa tak po 65 rokoch stretli predstavitelia a zástupcovia Rómov z celého sveta, vrátane Slovenska. Vyše 100 reprezentantov rómskej komunity z rôznych častí predovšetkým Európy diskutovalo počas troch dní o súčasnom postavení a životných podmienkach Rómov, väčšinou odsunutých na pokraj spoločnosti. Zároveň sa sústredili na otázky diskriminácie i integrovania a pozdvihnutia Rómov pomocou komplexných programov zo strany centrálnych inštitúcií Európskej únie i vlád jednotlivých krajín. Tomu zodpovedalo i ústredné heslo celého podujatia - "Existujeme, registrujte nás!" Pred záverom kongresu navštívili pamätník geta v Lodži, kde Rómov spolu so židmi nacisti internovali pred transportmi do koncentračných a vyhladzovacích táborov.

Rozhovor
 
BARBORKA  A L G A Y E R O V Á
Volám sa B A R B O R K A    A L G A Y E R O V Á a narodila som sa 24. 7. 1996. 
Mám Downov syndróm, tak sa mi slovne trošku ťažšie vyjadruje  a preto čo cítim a prežívam sa snažím vložiť do obrázkov.  S maľovaním mi pomáha maminka.
Mala som svoje práce už na štyroch výstavách.
Prvá v roku 2001 pod názvom UROBME SI RADOSŤ.
Druhá v máji 2004 - ŽITNOOSTROVSKÉ PASTELKY, kde som získala aj diplom za víťaznú prácu.
V júli 2004 som mala samostatnú výstavu vo výstavnej sieni MILÉNIUM TOWER v Bratislave, pod názvom "DARUJEM VÁM SLNIEČKO". Okrem toho som dostala v septembri 2004 diplom za siedme miesto v medzinárodnej súťaži - "NAJKRAJŠÍ MAĽOVANÝ OBRÁZOK".
R. 2005 - V celoslovenskej súťaži - "NÁVRH NA OBÁLKU KNIHY" - marci 2005  som získala 3. miesto.
Ďalšou bola spoločná výstava s maminkou, pod názvom "POHLADENIE DUŠE"  v Senci (mesto v ktorom žijem). Výstava trvala do 30. 4. 2005.  V máji 2005 - ocenenie v súťaži  "GALANDOVA MATKA"  - téma:  "Rodina".
R. 2006 - výstava v Bratislave .  T- Gallery .
R. 2007 - "FAREBNÉ SNENIE"  - Malá galéria Akcent - Nitra.  Doteraz najúspešnejšia výstava.
Kontakt na mňa:
 
Mária A L G A Y E R O V Á
Prečítajte si životný príbeh pani Márie ALGAYEROVEJ
a jej dcérky Barborky so zvukovými video ukážkami
Mária Algayerová: Radosti života: http://maria.ic.cz/
Marialga
: http://www.marialga.websnadno.cz/

BARBORKINE VÝSTAVY

Cieľom výstav je odstránenie izolácie handicapovaných detí v spoločnosti.
Výstava má charitatívny charakter a celý výťažok z predaja obrazov ide Barborke a jej mamičke Márii, ktorá je na invalidnom dôchodku. Z predaja obrazov je každoročne platená špeciálna vlasová analýza, podľa ktorej sa upravuje skladba vitamínov a liekov pre Barborku.
 

KONTAKT na pani Máriu

Mária Algayerová
Email:
algayero@stonline.sk 
Telefón: 02/45924252
Adresa: Bratislavská 23 , 903 01 Senec
Web:
http://maria.ic.cz/

 
 
 
 
Členka súboru "Akcent"
 
Tanečné kreácie...
 
 
 
Oddych a rozjímanie...
 
Radosť v Nitre...
 
 
 
 
 
Tak plávame životom, ako lodička na rozbúrenom mori...
 
...a rybičky vo vode
 
Úsmev slniečka  s teplými lúčmi nás s maminkou zahrieva
 
a obšťastňuje...
 
 
a keď nám do toho zanôtia vtáčiky...
 
viem ako málo stačí ku šťastiu a pokoju.
 
Na cestách nás chráni "anjel ciest"... poznáte ho?
 
Všade je plno "tajomných domčekov", v nich mnoho tajomných osudov...
 
 
Mnohé srdiečka bili s našimi spolu na výstave mojich obrazov v Nitre...
 
 

 

 
.
 
 
   
 
 
Môj Anjel Svetla
 
Mini galéria: Čarovanie v modrom...
 
 
 
 
 
 
Teraz Vás pozývam do pestrofarebného leta a jesene!

 

 
 
"VSTÚPTE!"
 
Môj Anjel
 
Jar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slnečnica...
 
Kvietky...
 
Kytica kvetov...
 
Biele kvety...
 
Bodliak...
 
 
 
Žltý kvet...
 
Západ slnka...
 
 
Jeseň... Osamelý...
 
 
V zime prvý sneh... 
 
Fantázia...
Prekvapenie
 
 
 
 
Tanečnice v Nitre (2007)
Maľujeme náš vnútorný svet
 
 
Päť makovíc...
 
Veľa šťastia Vám prajeme!
Barborka a moja maminka Mária!
 
 
Prajem Vám slobodu
 
a voľnosť ducha
 
Zdroj:
 
Pozývam Vás na moju stálu výstavu v Bratislave a mám veľkú radosť z toho, ak sa Vám  obrázky môjho sveta fantázie páčia.
 

 

 
 
 
 
NAPÍŠ
 
 
ODKAZY
Kde sa dočítate o Barborke alebo si prezriete je diela

Galéria Barborky:
http://www.speedcomp.sk/gallery/view_album.php?set_albumName=barborka
AMATÉRSKÁ OBRAZÁRNA: http://www.ao.cz/vystava.php?id=201
UMENIE:
http://www.umenie.net/
Amatérska obrazárna:
http://www.ao.cz/
Z výstavy v Nitre - "Farebné snenie": http://www.ao.cz/article.php?idclanku=167&sekce=0
Maliarský plener na Slovácku: http://www.hornackyplener.estranky.cz/fotoalbum
Pokec Atlas.cz: http://pokec.atlas.cz/
Galery atr cz: http://www.galeryart.wz.cz/
Výstava obrazov mladej autorky s Downovým syndrómom v Nitre:
Článok Mária Algayerovej
 "Stalo sa pri maľovaní":  http://ao.cz/article.php?idclanku=74&sekce=28

ČASOPIS SLNEČNICA
vydáva:  Spoločnosť Downovho syndrómu v SR, Limbová 14, 833 30 Bratislava 37,
bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, číslo účtu: VÚB 165 731–012/0200
redakčná rada: Mária Algayerová,
doc. MUDr. Jozef Černay, CSc.,
doc. MUDr. Nadežda Mišovicová, CSc.,
doc. MUDr. Mária Šustrová, CSc.
Mgr. Alexandra Ťapajová (predsedníčka), e-mail: atapajova@zem.sk 
šéfredaktor: PhDr. Damian Vizár, tel.: 0910 39 02 84, e-mail: demovizar@hotmail.com 
adresa redakcie:
Mária Algayerová, Bratislavská 23, 903 01 Senec, tel.: 0908 70 11 19
registrácia: MK SR 2067 / 99, Národná agentúra ISSN 1336-2194
realizuje: Media Group, s. r. o., Tomášikova 26, 821 01 Bratislava 2
grafická úprava: Peter Vlček, tel.: 02/ 43 33 19 80, e-mail: vlcek@mediagroupba.sk 
WEB časopisu Slnečnica: http://cross.bananatel.sk/sds/index.php?site=slnecnica&roz=1024x768
 
 

Chcete svoj portrét?

Kliknite si na odkaz a dozviete sa ako nato:

http://www.hnedoocko-art.wz.cz/prodej.html

 
Stránky o umení
Osobné stránky umelcov:  http://www.galeryart.wz.cz/ukaz.php?kat=6&nazev=Osobn%ED%20str%E1nky
Viačeslav fedorenko: http://www.pereulok.net/index-ru.htm 
Múzeum slovenského vizuálneho umenia: http://muzeum.artgallery.sk/pridajpublikacia.php?ArtGallery_Session=4fc096c6789a10b05183b5be4b0f3c27
Obrázok z Číny: http://photo.163.com/photos/dongribaihezhu/103331579/2339684238/
Korálky: http://www.tradewindgallery.com/dallas.htm
Korálkové guličky: http://perso.orange.fr/mk.perles/boules.htm
Korálky z východu: http://books.schoolbus.jp/technique/beadedball/bigball.html
Drôtovanie: http://www.wigjig.com/
http://www.skliba.pc.cz/index.html
Predlohy na kresby, drôtovanie a iné: http://www.peppitext.de/WiCo1/index.html 
http://www.amoskorea.co.kr/ecustom/download.asp?opt=down&code=2#top
Encaustická maľba: http://encaustic.wz.cz/index2.htm
 
Rôzne www stránky venujúce sa DS a inému
Spoločnosti Downovho Syndrómu:http://www.downovsyndrom.sk/
Downov syndróm: www.altonweb.com/cs/downsyndrome/index.htm 
Společnost Downova syndromu v ČR: http://www.trisomie21.cz/
Klub rodičú a přátel dětí s Downovým syndrómom v ČR: www.volny.cz/downsyndrom
Info aj o DS: www.stripky.cz/nemoci/chronicita/seznam.html 
Nemecko: www.down-syndrom.de/down1.html
Veľká Británia: http://www.downs-syndrome.org.uk/
Poľsko: http://www.darzycia.nowoczesny.pl/
Slovinsko: http://www.szds.si21.com/ 
Írsko: http://www.downsyndrome.ie/
Švajčiarsko: http://www.edsa.ch/
Taliansko: http://www.aipd.it/
Malta: http://www.dsa.org.mt/
Radosť:  http://www.radost.sk/
Sarah Duffen Center: http://www.downsed.org/
Čierny Peter:  http://cpeter.msdk-vt.sk/
Psychológia: http://www.i-psychologia.sk/
Dospelí a deti:  http://www.dospeliadeti.sk/
Relaxačné prístroje a iné: http://www.relaxans.sk/
Materské centrum Hojdana: http://www.hojdana.sk/
Občianske združenie DÚHA: http://www.oz-duha.sk/
Inštitút pre systémickú skúsenosť: http://www.isz.sk/
Dobrovoľnícka skupina VŔBA:  http://www.dsvrba.sk/
VIRGAL: http://www.gjar-po.sk/virgal/mandala.htm
Liga za duševné zdravie: http://www.dusevnezdravie.sk/
Občianske združenie PREDYS: http://www.predys.szm.sk/ 
Virtuálna galéria: http://www.gjar-po.sk/virgal/vpravo.htm
Alternatívna predškolská výchova: http://www.hiposkolka.sk/
Biofeedback Centra v Žiline: http://www.biofeedbackza.host.sk/
Slovenská komora psychológov: http://www.komorapsychologov.sk/
Poradňa pre rodinu , medziľudské vzťahy: http://www.volny.cz/rodpor.liberec/
Stránka Ministerstva školstva SR: http://www.minedu.sk/
Dobromysl: http://www.dobromysl.cz/
Poradne, Detské integračné centrá
DIC vo Zvolene: http://www.pistalka.sk/
DIC v Banskej Bystrici: http://www.dicbb.sk/
PREDYS: http://www.predys.szm.sk/  - OZ zaoberajúce sa problematikou špecifických vývinových porúch učenia a správania
Ďalšie OZ + internetové poradenstvo rodičom detí s postihnutím.
INFODOM: http://www.radost.sk/  - Informačné stránky pre rodičov detí s postihnutím
NetPoradna: http://www.netporadna.sk/  - Projekt informačného systému - Ciele: poskytovať celoštátne poradenstvo pre rodiny s deťmi s postihnutím a pre občanov s postihnutím, zlepšiť komunikáciu rodičov detí so zdravotným postihnutím s odbornými pracovníkmi
Zrak:  http://www.zrak.sk/  - Informácie pre rodičov detí so zrakovým handicapom, ale nielen pre nich ...
OZ ART/EST Košice: http://www.artest.sk/  - Umelecké (polyestetické) vzdelávanie znevýhodnenej mládeže v oblastiach: hudobná, výtvarná, literárna.
Ranná starostlivosť:  http://www.ranapece.cz/  - Pekná stránka o ranej starostlivosti.
Stránka o deťoch a problémoch: http://www.babetko.sk/  - Veľmi dobrá stránka.
"Novorodenec": http://www.novorodenec.sk/  - Krajská neonatologická n.o. "Novorodenec" zastrešuje spoločnosť lekárov, sestier a rodičov detí, ktoré boli v ohrození života. Na stránke nájdete aj zaujímavé články.
Stránka časopisu Mamatata: http://www.mamatata.sk/  - Zaujímavá stránka, informácie o deťoch, rodičoch, budúcich rodičoch, starých rodičoch, rodine.
Stránka časopisu o detičkách: http://www.mamaaja.sk/ 
Stránka o detičkách: http://www.dieta.sk/
O detičkách v českom jazyku: http://www.emimino.cz/ 
Časopis psychológie: http://www.i-psychopogia.sk/  - Prvý internetový časopis nielen o psychológii.
Digitálna encyklopédia: http://www.encyklopediask.wikipedia.org/  - internetová encyklopédia.
Tvorivosť, hry, riekanky - Alinkin kreatívny svet: http://www.alinka.sk/  -  nápady, básničky, pesničky.
Riekanky: www.hups.sk/riekanky.htm
Riekanky, omaľovánky, vinše: www.kuborobo.szm.sk/riekanky.html 
Básničky, rozprávky, omaľovánky: http://www.rozpravky.wz.cz/ 
 
Literatúra:
Davido, R.: Kresba jako nástroj poznání dítěte. Portál Praha 2001.
Hobdayová, A., Ollierová, K.: Tvořivé činnosti pro terapeutickou práci s dětmi. Portál Praha 2000.
Kohlová, M.F.: Výtvarné činnosti pro malé děti. Portál Praha 2004.
Liebmann, M.: Skupinová arteterapie. Portál Praha 2005.
Novák, T.: Co dítě sděluje když nakreslí svou rodinu. Rubico Olomouc 2004.
Oaklander, V.: Třinácté komnaty detské duše. Drvoštěp 2003.
Pogády, J., Nociar, A., Mečíř, J., Janotová, D.: Detská kresba v diagnostike a liečbe. SAP Bratislava 1993.
Uhlíř, J.: Tvoříme ve stylu známých malířú. Portál Praha 2002.
Ženatá, K.: Obrazy z nevědomí. Portál Praha 2005.
Velká kniha o kresbě- José M. Parramón, Svojka a Vašut 1996
 

Barborkina www stránka: http://www.barborka.websnadno.cz/

Napísali: http://www.sme.sk/c/3354648/Maria-Algayerova-Dieta-s-Downom-do-ustavu-V-ziadnom-pripade.html

http://wallpapers.mobil-maniac.eu/tapety-na-plochu/celebrity-a-modelky/eva-longoria/12255/#galerie
http://oudeska.blog.cz/
Dejepis: http://dejepis.info/
Čo je čo?: http://www.cojeco.cz/
Velikáni: http://www.velikani.cz/
Samota: http://samota-a-sny.blog.cz/
Teenage: http://teenage.cz/tahaky.php
Slovník: http://www.slovnik-cizich-slov.cz/
Zemepis: http://www.zemepis.com/atlas.php
Český jazyk: http://www.cesky-jazyk.cz/cjl/
Super študent: http://www.superstudent.cz/
Životopisy on line: http://zivotopisyonline.cz/
Maturity: http://www.maturity.cz/default.asp
Geografia: http://www.national-geographic.cz/
21. storočie: http://www.21stoleti.cz/index.php
Grafika: http://katkysuper.blog.cz/0705/grafika
Pozadia: http://katkysuper.blog.cz/0703/pozadi
Pixelky: http://daissynqy.blog.cz/rubriky/pixelky
SCIO: http://www.scio.cz/in/demokurzy.asp#kurz
Angličtina: http://www.helpforenglish.cz/index.php
http://kkuratko.blog.cz/0706/bermudsky-trojuhelnik
http://kkuratko.blog.cz/0706/testovani-na-zviratech
Farby: http://katkysuper.blog.cz/0703/barvy-pro-blog
Študentské stránky: http://www.studentskestranky.cz/  
Animácia:  http://img236.imageshack.us/my.php?image=thowragw1.gif
Chyť koníka myšou, hra: http://ultimatehorsesite.com/fun/catchponygame.html
http://www.styledollz.com/Dollmakers/PrepsD/PantBlo/pantblo.php
Brazílsky umelec: http://www.misprintedtype.com/v3/start.php
http://udlv.ff.cuni.cz/japan/sylaby/japonskaspolecnost.htm
http://wallpapers.mobil-maniac.eu/tapety-na-plochu/muzi/
http://www.styledollz.com/Dollmakers/StPatD/stpatd.php
http://www.styledollz.com/Dollmakers/USAD/usad.php
http://www.mujweb.cz/www/dollmaker/all.htm
http://yoshiko.blog.cz/0707/soutez-o-nej-haiku
http://dollzclub.sweb.cz/kreator1.html
http://abby2.free.fr/dollmaker3.htm
http://www.takeda.webgarden.cz/
http://aiki.euweb.cz/index.php 
http://samota-a-sny.blog.cz/
http://kneznalibuse.blog.cz/
http://jamamoto.blog.cz/
http://www.katana.cz/
http://yoshiko.blog.cz/
http://www.wikipedia.org/
DOLZ MAKER:

Moje
webové stránky
 Cezmín: http://cezmin.wz.cz 
 Vianoce:
http://vianocesk.szm.com
 Svadba:
http://svadbask.unas.cz  
 Bylinky:
http://bylinky.czweb.org  
 Čas Vianoc:
http://vianocesk.wz.cz  
 Cintorín:
http://cemetery.zaridi.to  
 Bábiky:
http://svetbabik.czweb.org 
 
Slovania: http://slovania.czweb.org/ 
 Pani Príroda:
http://eufrosyne.wz.cz 
 Jánska noc:
http://cbjanskanoc.ic.cz 
 Veľká noc:
http://velkanoc.czweb.org 
 Gloria Polo:
http://gloriapolo.czweb.org  
 Moji psíkovia:
http://mikinka.czweb.org   
  Milujem pani P... :
http://eufrosyne.wz.cz 
Veľkonočné sviatky: http://velkanoc.czweb.org 
 Michal Krpelan:
http://michalkrpelan.wz.cz 
 Cezmín ker  a alias:
http://cezmin.czweb.org  
 Aishwarya Ray z Indie:
http://aishwarya.wz.cz  
 Horné Chlebany :
http://hornechlebany.unas.cz 
 Rádioamatérstvo  : http://cbrsk-chlebany.unas.cz/
 
 Múdra ako rádio:
http://www.mudraakoradio.euweb.cz 
 CB Fan rádioklub Slovakia-CBRSK Chlebany:
http://cbrsk.euweb.cz 
 Blog Jánska noc a iné:
http://www.cbjanskanoc.webovastranka.sk
 
 Webové stránky, ktoré som urobila iným zdarma
 
Pes Buldog english: http://ruda-etuda.czweb.org
 Olympionik:
http://olympionikholub.wz.sk
 Sedmičkári:
http://rannisedmicka.wz.cz
 Práva dieťaťa:
http://dieta.czweb.org

 [ Späť | Obnoviť | Dopredu

by Cezmín Slovakia2007cezmin.wz.sk/

http://www.sealites.com/tubes-2.html 
http://www.juliasseiten.ch/Angeltube.htm 
http://www.ameriyank.com/ttimoangel.html
http://www.annsgraphics.com/tubespg1.html 
http://members.lycos.nl/jojama2/angeltubes.htm 
http://jadelane.homestead.com/PSPAngels.html 
http://psptubes.jmc-designs.com/angelgallery.htm 
http://www.znowflake.com/Angels_%20Fairies.htm 
http://www.ylvasdesign.nu/grafik/tubes_angels.htm 
http://web.ukonline.co.uk/xweb.marketing/tubes.htm 
http://www.geocities.com/webgazer2001/angels.html 
http://www.ccdsvictoriantubeheaven.com/angels.html 
http://www.havasuhideout.com/tubes/tubes.angels.htm 
http://members.fortunecity.com/satwyfe/angeltubes.htm 
http://star_gazers_graphics.tripod.com/angeltubes.html 
http://star_gazers_graphics.tripod.com/angeltubes2.html 
http://members.lycos.nl/machokat/baby%20engeltjes.htm
http://suzieqspsptubes.suziescybercloud.com/angels.htm 
http://members.fortunecity.com/satwyfe/fairietubes1.htm 
http://www.geocities.com/wingsnsuch_tubes//angels.html 
http://hometown.aol.com/sndrad67/tubes-index/index.html 
http://mitglied.lycos.de/Danielein/angels-elves/angels-elves.htm 
http://www.wizardscorner.com/~mecreations/lilangeltubes.html 
http://www.ccdsscratchtubeheaven.com/tubesscratchangfairies.html 
http://www.fortunecity.com/millennium/principal/276/angeltubes.htm 
http://members.fortunecity.com/graphicsgalore5/loveangel_tubes.htm 
http://members.fortunecity.com/tylersbubby/watercolorangels_tubes1.htm 
http://lovely-dream.wz.cz/indexx.html

http://www.webpark.cz/
 

Letný slnovrat a astronómia: http://www.adrian.hudec.szm.sk/Fyzika_Astronomia.html
http://glossary.eea.europa.eu/EEAGlossary/
Slovník: http://www.eionet.europa.eu/gemet
Všeobecný viacjazyčný environmentálny tezaurus 
OnLine slovník Európskej environmentálnej agentúry (EEA) bol vypracovaný za účelom zosúladenia terminológie v oblasti životného prostredia. Prekonáva jazykové bariéry a uľahčuje vyhľadávanie informácií o životnom prostredí. Internetová OnLine aplikácia GEMET obsahuje viac než 1120 anglických výrazov z oblasti životného prostredia. Ku každému výrazu je priradená jeho definícia, zdroj definície, synonymá a preklad do 23 jazykov Európy vrátane slovenčiny. Výrazy sú preložené prekladateľským centrom pre členské štáty Európskej únie a odsúhlasené národnými ohniskovými bodmi EEA. Slovník je pravidelne aktualizovaný a revidovaný.
 

http://www.artspace2000.com/international_artists_and_artisans/Names_A-Z/artisans_a-z.htm
http://www.artspace2000.com/name_search/artists_name_A_Z.htm
http://www.wthompsonart.com/pages/shows_mm.html
http://www.theartistdoll.com/carolinebabbitt.html
http://www.rkhlas.sk/?ro=2005&ci=15&cl=17
http://www.marilynradzat.com/galleryVII.html
http://www.linkedin.com/in/tkuznetsova
http://www.forsoegsdyrenes-vaern.dk/
http://3dmirror.deviantart.com/gallery/ 
http://www.dyrenes-beskyttelse.dk/
http://mikmeiersblog.blogspot.com/
http://www.polygonal-mirrors.com/
http://www.wthompsonart.com/
http://www.artspace2000.com/
http://www.jasperwinkle.com/
http://www.marilynradzat.com/
http://www.3dmirror.com/
http://www.grkat.nfo.sk/
http://referaty.atlas.sk/


http://www.wales.cz/
http://www.fodor.sk/Horoskop/h_keltsky.htm
http://www.cervenak.sk/forum_list.php?forum_id=4
Počítačové programy: http://www.fengshui.sk/1a2b.htm
http://www.tantrajoga.cz/hlavniokno.php?rub=hranicni_0_0
http://www.witchesworld.estranky.cz/clanky/jazyk-symbolov/symbolicka-rec-kvetov
 

FaxCOPY a.s.
Domkárska 15
Krušovská 40
95501 Topoľčany
Tel./fax.: 038/ 532525
E-mail: canon_to@faxcopy.sk
     Mobil:0903/870170

Prvý internetový časopis (nielen) o psychológii:   i - Psychológia